Asosiy vazifa va funksiyalari makroiqtisodiy tahlil qilish va prognozlashtirish bosh boshqarmasining asosiy vazifa va funksiyalari


Download 226 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana15.12.2019
Hajmi226 Kb.
1   2   3   4   5

QAYTA ISHLASH SANOATI VA OZIQ-

OVQAT BO‘LIMI 

Quyidagilar bo‘limning asosiy vazifalari hisoblanadi: 

oziq-ovqat  mahsulotlarini  qayta  ishlash  sanoati  sohalarini  isloh  qilishning 

mexanizmlarini  joriy  etishning  puxta  o„ylangan  strategiyasi  ishlab  chiqilishini 

tashkil etishda qatnashish; 

oziq-


ovqat  mahsulotlarini  qayta  ishlash  sanoati  sohalari  bo„yicha  qisqa  va  o„rta 

muddatli prognozlari va dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish; 

muhim  qiymat  va  moddiy  balanslarini  ishlab  chiqishni  tashkil  etish,  ularning 

amalga oshirilishi monitoringini olib borish va takliflar tayyorlash; 

soha  tarmoqlarni  rivojlantirish,  zamonaviylashtirish  va  texnologiya  bilan  qayta 

jihozlash,  ishlab  chiqa

rishlarni  mahalliylashtirish,  ilg„or,  resurslarni  tejaydigan 

texnologiyalarni  joriy  etish  dasturlarini  sohaga  jalb  qilish  yuzasidan  korxonalarni 

qayta jihozlash, modernizatsiya qilish takliflarini tayyorlash; 

mineral va xom ashyo resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlovchi zamonaviy 

ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishda ishtirok etish; 

Bo‘lim  o‘ziga  yuklangan  vazifalarga  muvofiq  quyidagi  funksiyalarni 

bajaradi: 

oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoati sohalarini isloh qilish va barqaror 

rivojlantirishning  puxta  o„ylangan  strategiyasini  ishlab  chiqishni  tashkil  qiladi  va 

muvofiqlashtiradi va ta'sirchan mexanizmini ishlab chiqishda qatnashadi

oziq-ovqat 

mahsulotlarini 

qayta 

ishlash 


sanoati 

sohalari 

iqtisodiyotini 

rivojlantirishning  muvozanatliligini,  tabiiy,  mineral  xom  ashyo,  ishlab  chiqarish 

salohiyatidan  samarali  foydalanishni  ta'minlashni  hisobga  olgan  holda  qisqa 

muddatli va o„rta muddatli prognozlari va dasturlarini ishlab chiqishni tashkil etadi 

va muvofiqlashtiradi; 

tarmoq  soha

larini  iqtisodiy  va  ijtimoiy  ahvoli  darajasini,  iqtisodiy  ko„rsatkichlarni 

chuqur  tahlil  qiladi,  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  tendensiyalarini  belgilaydi, 

nomutanosibliklarni  aniqlaydi  va  ularni  bartaraf  etish  yo„llarini  asoslagan  holda 

takliflar  tayy

orlaydi,  shuningdek,  O„zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  va 

O„zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan tarmoq sohalarini rivojlantirish va 

isloh  qilish  bo„yicha  qabul  qilinadigan  qarorlarning  bajarilishi  yuzasidan 

monitoring o„rnatadi; 

sohaga  tegishli  moddiy  resurslar  balanslarini  ishlab  chiqadi,  moddiy  balanslarni 

ijrosi yuzasidan monitoring o„rnatadi; 

eksport  salohiyotini  rivojlantirishni  va  importni  maqbullashtirish  bo„yicha  takliflar 

ishlab chiqishda qatnashadi; 

vazirlikka yuklangan boshqa funksiyalarni belgilangan tartibda amalga oshiradi. 

 

DEMOGRAFIYA, AHOLI TURMUSH DARAJASI VA IJTIMOIY RIVOJLANTIRISH BOSH BOSHQARMASI 

Bosh boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: 

iqtisodiy  rivojlanish,  aholining  farovonligini  oshirish  va  demokratik  o„zgarishlar 

maqsadlari  va  ustuvor  yo„nalishlaridan  kelib  chiqib  ijtimoiy  rivojlanish 

strategiyalari, konsepsiyalari va dasturlarini, ijtimoiy soha tarmoqlarini isloh qilish 

va boshqarishning bozor usullari va mexanizmlarini ishlab chiqish; 

respublika va mintaq

alar turmush darajasini tizimli tahlil qilishni o„tkazish, ijtimoiy 

jarayonlarning  rivojlanish  tendensiyalarini  o„rganish,  ijtimoiy  soha  tarmoqlarining 

rivojlanishidagi nomutanosibliklarni va ularni bartaraf etish yo„llarini aniqlash; 

iqtisodiy va ijtimoiy siyosat, aholining moddiy farovonligini, daromadlarini oshirish

ishchi  kuchining  samarali  bandligini  ta'minlash  siyosatining  umumiy  yo„nalishlari 

yuzasidan takliflar tayyorlash; 

rivojlanish 

ssenariylarini, 

mamlakat 

va 


mintaqalarni 

ijtimoiy-iqtisodiy 

rivo

jlantirishning  qisqa  muddatli  va  o„rta  muddatli  prognozlari  va  dasturlarini ishlab chiqish; 

demografik prognozlarni, aholini manzilli  ijtimoiy himoyalashni kuchaytirish, ichki 

iste'mol  bozorini  to„ldirish,  insonlar  farovonligini  oshirish,  ijtimoiy  infratuzilmani 

rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish; 

O„zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  Istiqbolni  belgilash  va 

makroiqtisodiy  tadqiqotlar  instituti  hamda  O„zbekiston  Respublikasi  Vazirlar 

Mahkamasi  huzuridagi  Ijtimoiy  tadqiqotlar  instituti  ilmiy-tadqiqot  ishlarining 

mavzularini shakllantirish; 

respublika, tarmoqlar va mintaqalarni ijtimoiy rivojlantirish muammolarni hal etish 

yuzasidan  qisqa  muddatli  va  o„rta  muddatli  prognozlari  va  dasturlarini  ishlab 

chiqish ishlarini muvofiqlashtirish; 

asosiy  makroiqtisodiy  ko„rsatkichlarni  demografik  ko„rsatkichlar  va  ijtimoiy  soha 

tarmoqlaridagi  o„zgarishlar  bilan  o„zaro  bog„lashni  ta'minlovchi  mexanizmni 

shakllantirish; 

hukumat  qarorlari,  prognozlar  va  ijtimoiy  dasturlarning  amalga  oshirilishi,  yirik 

ijtimoiy  muammolarning  hal  etilishi  monitoringini  tashkil  etish  va  amalga 

oshirishda ishtirok etish. 

O„z  zimmasiga  yuklatilgan  vazifalardan  kelib  chiqib  Bosh  boshqarma  quyidagi 

funksiyalarni bajaradi:  

respublikani ijtimoiy rivojlantirishning qisqa muddatli va uzoq muddatli prognozlari 

va  dasturlarini,  ijtimoiy  soha  tarmoqlarini  rivojlantirishning  ustuvor  yo„nalishlarini 

ishlab  chiqishni  tashkil  etadi  va  muvofiqlashtiradi,  mamlakatning  mehnat 

salohiyatidan samarali foydalanishni ta'minlaydi; 

respublikaning  ijtimoiy  ahvolini,  rivojlanish  tendensiyalari  va  muammolarini 

kompleks tahlil qiladi, ularni bartaraf etish yo„llarini asoslaydi, respublika ijtimoiy 

sohasi rivojlanishining holati yuzasidan choraklik ma'ruzalarni tayyorlaydi; O„zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  va  O„zbekiston  Respublikasi  Hukumati 

tomonidan  qabul  qilinadigan  ijtimoiy  sohani  isloh  qilishga  doir  qarorlarning 

bajarilishi ustidan nazoratni ta'minlaydi; 

O„zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  Istiqbolni  belgilash  va 

makroiqtisodiy 

tadqiqotlar 

institutining 

demografiya 

va 

mehnat 


bozori 

muammolari  yuzasidan  hamda  O„zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi 

huzuridagi  Ijtimoiy  tadqiqotlar  institutining  aholi  turmush  darajasi  va  sifatini 

oshirish  muammolarining  chuqur  tizimli  tadqiqotlarini,  aholi  pul  daromadlari 

dinamikasi  va  tarkibi,  bozor  ijtimoiy-iqtisodiy  islohotlarning  chuqurlashuvi 

sharoitida  jamiyatda  ijtimoiy  qatlamlarga  ajralish  jarayonlarining  kompleks 

sotsiologik  tadqiqotlarini  tashkil  etish  borasidagi  faoliyatini  muvofiqlashtiradi  va 

nazorat qiladi; 

nazorat  ostidagi  tarmoqlar  kesimida  ma'lumotlar  bazasini  shakllantiradi  va 

yangilaydi; 

nazorat  ostidagi  tarmoqlar  holatining  muntazam  monitoringini  amalga  oshirish, 

nazorat ostidagi tarmoqlarni rivojlantirish, ularni modernizatsiya qilish va resursni 

tejovchi  ilg„or  texnologiyalar  asosida  texnik  jihatdan  qayta  jihozlash  dasturlarini 

ishlab chiqadi; 

mehnat  bozorining  muvozanatlashuvidan  kelib  chiqib  iqtisodiyotning  barcha 

sohalari  va  sektorlari  uchun  malakali  kadrlarni  tayyorlash  strategiyasi  va 

dasturlarini ishlab chiqish ishini muvofiqlashtiradi; 

ishlab  chiqarish  va  iqtisodiyot  tarmoqlarining  ehtiyojlaridan  kelib  chiqib 

yo„nalishlar,  mutaxassisliklar  va  hududlar  kesimida  oliy  ta'lim  muassasalariga 

qabulning yillik rejalari loyihalarini ishlab chiqadi

yillik  va  qisqa  davrga  mo„ljallangan  demografik  prognozlarni  ishlab  chiqadi, 

ijtimoiy  siyosat,  shu  jumladan  aholining  bandligi,  ish  o„rinlari  yaratish,  aholining 

daromadlarini  va  ularning  xarid  qobiliyatini  oshirish,  ichki  iste'mol  bozorini 

to„ldirish,  ijtimoiy  va  bozor  infratuzilmasini  rivojlantirish,  aholining  alohida 

qatlamlarini  manzilli  ijtimoiy  qo„llab-quvvatlash  va  himoyalash,  aholi  moddiy 

farovonligining  barqaror  o„sishini  ta'minlash  masalalarini  ishlab  chiqish  ishini 

tashkil etadi va muvofiqlashtiradi; 

Bosh  boshqarma  zimmasiga  yuklatilgan  vazifalarning  bajarilishini  ta'minlovchi 

boshqa funksiyalarni amalga oshiradi. 

 

DEMOGRAFIYA VA MEHNAT BOZORI BO‘LIMI 

Bo`limning asosiy vazifalari: 

demografik prognoz va mehnat bozori sohasidagi dasturlarni ishlab chiqish; vazirlikning  hududiy  boshqarmalari,  vazirliklar,  idoralar  va  boshqa  xo`jalik 

uyushmalari  bilan  hamkorlikda  belgilangan  ustuvor  yo`nalishlarni  hisobga  olgan 

holda mehnat resurslarining ko`p variantli balanslarini ishlab chiqish; 

aholi  muhtoj  qatlamlarining  manzilli  ijtimoiy  muhofazasini  kuchaytirish  bo`yicha 

dastur  va  tadbirlar  hamda  aholini  ijtimoiy  muhofaza  qilish  sohasidagi  me'yoriy-

huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va takomillashtirish; 

mehnatga haq to`lashni takomillashtirish bo`yicha takliflar kiritish; 

demografik  siyosat  bo`yicha  prognoz-tahlil  ishlarini  va  mehnat  salohiyatidan 

samarali foydalanishni takomillashtirish; 

ishchi  kuchining  samarali  bandligini,  olib  borilayotgan  ijtimoiy  siyosatning 

samaraliligini ta'minlash bo`yicha takliflar ishlab chiqishda qatnashish

Bo`lim o`ziga yuklatilgan vazifalar asosida quyidagi funksiyalarni bajaradi: 

Mehnat  va  aholini  ijtimoiy  muhofaza  qilish  vazirligi  va  boshqa  vazirlik,  idora, 

mahalliy  ijro  hokimiyati  bilan  birgalikda  aholi  bandligining  hududiy  dasturlarini 

ishlab chiqishda qatnashish; 

demografiya  va  ish  bilan  bandlik  sohasida  rivojlanish  tendensiyalarini,  mavjud 

nomutanosibliklarni  va  ularni  bartaraf  etish  bo`yicha  takliflar  tayyorlashning 

kompleks va tizimli monitoringini amalga oshirish hamda holatini aniqlash; 

bo`limning  ma'lumotlar  bazasini  hamda  har  bir  mutaxassisning  nazoratidagi 

masalalarni shakllantirish, yuritish va yangilab borish; 

demografiya  va  mehnat  bozoridagi  muammolarni  yechishga  qaratilgan  taklif, 

loyiha va dasturlar bo`yicha kelishish uchun xulosalar tayyorlash; 

vazirlik  boshqarmalari,  iqtisodiy  organlar,  hokimiyatlar  va  bo`lim  faoliyatining 

asosiy  yo`nalishlaridan  kelib  chiqadigan  masalalar  bo`yicha  respublikaning 

boshqa idoralari bilan hamkorlik qilish.  

ISTE'MOL BYUDJETI VA AHOLI TURMUSH DARAJASINI 

PROGNOZLASHTIRISH BO‘LIMI 

Bo`limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: 

iqtisodiy  islohotlar  va  ustuvor  vazifalardan  kelib  chiqqan  holda  aholi  turmush 

darajasini  oshirishga  yo`naltirilgan  ijtimoiy  rivojlanish  strategiyalari,  tamoyillari 

hamda dasturlarini ishlab chiqish hamda ijtimoiy soha tarmoqlarini boshqarish va 

isloh qilishda bozor mexanizmi va uslublarini joriy etish; 

respublika  va  xududlarning  turmush  darajasini  tizimli  tahlil  qilish,  ijtimoiy 

rivojlanish  jarayonlarining  o`zgarishini  o`rganish,  aholi  turmush  darajasida 

yuzaga kelgan nomutanosiblikni aniqlash va uni bartaraf etishhududlar  kesimida  aholi  turmush  darajasini  sifatli  o`zgarishini  tavsif  etuvchi 

ko`rsatkichlarni ishlab chiqish; 

Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi hamda boshqa vazirlik hamda 

idoralar  bilan  birgalikda  aholi  daromadlari  hamda  turmush  darajasining  barqaror 

ortishi  va  ijtimoiy  holatini  yaxshilanishi  bo`yicha  takliflar  ishlab  chiqishda 

qatnashish; 

aholi  daromadlari  va  mahsulot  hamda  xizmatlarni  iste'mol  qilish  ko`rsatkichlarini 

o`zaro bog`lashni ta'minlovchi mexanizmlarni shakllantirishda faol ishtirok etish; 

vazirlik  bo`limlari,  iqtisodiy  tashkilotlar,  xokimliklar  va  respublikaning  boshqa 

idoraviy tarkiblari bilan aholi farovonligini oshirish dastur hamda loyihalarini ishlab 

chiqish; 

iste'mol  byudjet  iva  aholi  turmush  darajasini  oshrish  bilan  bog`liq  tahliliy 

ma'lumotlar hamda prognoz materiallarini jamlash; 

hududlarda  hamda  respublikada  iste'mol  byudjeti  va  aholi  turmush  darajasining 

asosiy ko`rsatkichlarini tizimli tahlil qilish, ularning o`sish sur'atlarini o`rganish va 

mavjud muammolarni bartaraf etish bo`yicha takliflar ishlab chiqish; 

ijtimoiy  holatni  yaxshilash  hamda  aholi  daromadlari  va  turmush  farovonligini 

oshirish bo`yicha hukumat qarorlari loyihasini ishlab chiqishda qatnashish; 

aholi turmush darajasining asosiy ko`rsatkchilarini tizimli monitoring qilish, o`sish 

sur'atlarini,  nomutanosibliklarni  aniqlash  hamda  ularni  bartaraf  etish  bo`yicha 

chora-tadbirlar hamda takliflar ishlab chiqish; 

aholi  turmush  darajasini  oshirish  masalalarini  hal  qilishga  yo`naltirilgan  takliflar, 

loyihalar hamda dasturlar bo`yicha xulosalarni taqdim etish. 

Belgilangan vazifalarga muvofiq bo`lim quyidagi faoliyatlarni yuritadi: 

qisqa,  o`rta  va  uzoq  muddatli  iste'mol  byudjeti  istiqboli  hamda  aholi  turmush 

darajasini oshirish dasturlarini ishlab chiqishni tashkil etadi va umumlashtiradi

respublika  aholisining  turmush  darajasi  bo`yicha  kompleks  taxlillarni  amalga 

oshirdi,  o`sish  sur'atlari  va  rivojlanish  muammolarini  aniqlaydi  hamda  mazkur 

masalalarni  bartaraf  etish  yo`llarini  isbotlaydi,  shu  bilan  birga  ijtimoiy  sohaning 

rivojlanish holati to`g`risida choraklik hisobotlarni tayyorlaydi; 

aholi  farovonligi  oshirish  bo`yicha  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  va 

hukumati  tomonidan  qabul  qilingan  qarorlarni  ijro  etish  yuzasidan  nazoratni 

yo`lga qo`yadi; 

boshqarilayotgan  soha  bo`yicha  asosiy  ko`rsatkichlar  holatini  tizimli  monitoring 

qilishni amalga oshiradi; 

aholi turmush darajasini oshirish bo`yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish 

faoliyatini yuritadi; aholi  daromadlari  bo`yicha  yillik  va  qisqa  muddatli  prognozlarni  ishlab  chiqadi, 

aholining  moddiy  farovonligi  barqaror  oshirish  bo`yicha  ishlarni  tashkil  etadi  va 

yuritadi; 

bosh boshqarmaga yuklatilgan boshqa vazifalarni bajarilishida qatnashadi.  

SOG‘LIQNI MUHOFAZA QILISH VA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI 

Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari quyidagilardan iborat

manfaatdor  vazirliklar, idoralar, tashkilotlar  va O„zbekiston Respublikasi  Vazirlar 

Mahkamasi  huzuridagi  Ijtimoiy  tadqiqotlar  instituti  bilan  birgalikda  ta‟lim,  fan, 

madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va  turizm 

tarmoqlarini  rivojlantirish  va  isloh  qilish,  ularga  boshqaruvning  bozor  usullari  va 

mexanizmlarini joriy etishning strategik ustuvor yo„nalishlarini; 

Qoraqalpog„iston Respublikasi Vazirlar Kengashi,  viloyatlar  va Toshkent shahar 

hokimliklari,  vazirliklar,  idoralar  va  boshqa  xo„jalik  birlashmalari  bilan  birgalikda 

mintaqalar 

iqtisodiyoti 

tarmoqlarida 

amalga 


oshirilayotgan 

islohotlarni 

chuqurlashtirishning  ustuvor  yo„nalishlari  va  tadbirlarini  hisobga  olgan  holda  va 

demografik  prognozlar  hamda  aholining  turmush  darajasini  oshirish  va  ishlab 

chiqarish  kuchlarini  rivojlantirishning  st

rategik  yo„nalishlari  bilan  o„zaro 

bog„liqlikda ta‟lim, fan, madaniyat, ommaviy axborot vositalari, sog„liqni saqlash, 

sport  va  turizm  tarmoqlarini  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  qisqa  muddatli  va 

uzoq muddatli prognoz variantlarini; 

Qoraqalpog„iston Respublikasi Vazirlar Kengashi,  viloyatlar  va Toshkent shahar 

hokimliklari  bilan  birgalikda  mehnat  bozorining  muvozanatlashganligidan  kelib 

chiqib,  yo„nalishlar,  mutaxassisliklar  va  hududlar  kesimida  respublika  oliy  o„quv 

yurtlariga talabalar qabul qilishning har yillik takliflarini ishlab chiqish

Vazirlar  Mahkamasi  qarorlari,  farmoyishlari,  Prezident  Farmonlari,  tarmoq  va 

hududiy  dasturlar,  ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni 

saqlash,  sport  va  turizm  sohasida  xalqaro  hamkorlik  yuzasidan  takliflar 

loyihalarini tayyorlashda; 

Vazirlar  Mahkamasi,  Prezident  Devoni,  Oliy  Majlis,  vazirliklar  rahbariyatining 

topshiriqlarini  hamda  deputatlar,  alohida  fuqarolar  va  hokazolar  talablarini 

amalga oshirishda; 

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

turizm  tarmoqlarini  prognoz  qilish  va  monitoringini  amalga  oshirish  masalalariga 

doir metodik ishlanmalarni tayyorlashda; 

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

turizm 

t

armoqlarining rivojlanishini 

rag„batlantirish, 

ular 

faoliyatining samaradorligini oshirish tadbirlarini ishlab chiqishda

statistika  hisobotlari  va  boshqa  hujjatlarni  takomillashtirish  va  ularning  aniqligini 

oshirish  hamda  bo„limning  vakolatiga  kiruvchi  masalalar  yuzasidan  takliflar 

tayyorlashda; 

O„zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  Ijtimoiy  tadqiqotlar 

instituti  ilmiy-tadqiqot  ishlarining  mavzularini  shakllantirishda  mamlakatda  va 

mintaqalar  kesimida  aholi  turmushi  darajasi  va  sifatining  rivojlanishini,  aholi 

farovonligi o„zgarishining dinamikasini tahlil qilish va tizimli monitoringini amalga 

oshirish borasida ishtirok etish

Vazirlikning  boshqa  tarkibiy  bo„linmalariga  bo„lim  tomonidan  nazorat  qilinadigan 

vazirliklar va idoralardan zarur materiallar va axborotlarni olishda; 

vazirliklar,  idoralar  va  hududiy  boshqarmalarga  ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy 

axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va  turizm  tarmoqlarining  barqaror 

rivojlanish tahliliy-prognoz hisob-kitoblarini ishlab chiqishda; 

xalqaro  tashkilotlar,  banklar,  fondlarga  (zarur  hollarda)  ta‟lim,  fan,  madaniyat, 

ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va  turizm  sohasidagi 

loyihalarning amalga oshirilishida ko‘maklashish

joylarda  ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash, 

sport  va  turizm  tarmoqlaridagi  tendensiyalar  va  muammolarni  ajratgan  holda 

ushbu  tarmoqlarda  amalga  oshirilayotgan  islohotlarning  borishini  va  maqsadli 

dasturlarning amalga oshirilishini; 

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

turizm  sohasidagi  davlat  siyosatini  va  rivojlanish  strategiyasini  yanada 

takomillashtirish 

yuzasidan 

takliflar 

tayyorlash 

borasidagi 

chet 

el 


tajribasini 

o‘rganish

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

turizm  sohasidagi  yakuniy  statistik  va  tanlab  olingan  (tekshiruvlar  bo„yicha) 

axborotni; 

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

turizm  tarmoqlarida  amalga  oshirilayotgan  islohotlarning  borishi  va  maqsadli 

dasturlarning 

amalga 


oshirilishidagi 

salbiy 


va 

ijobiy 


tendensiyalarni umumlashtirish

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  jismoniy 

tarbiya va sport tarmoqlarining bozor sharoitida hududlar bo„yicha ishlashini; 

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

turizm tarmoqlarida iqtisodiy islohotlarning borishini umuman mamlakat bo„yicha 

va hududiy kesimda; 

joylarda  bo„lim  faoliyatiga  taalluqli  hukumat  qarorlari,  maqsadli  dasturlar, 

konsepsiyalar, prognozlarning amalga oshirilishinitahlil qilisho„z  vakolati  doirasida:  boshqa  vazirliklar  va  idoralar,  Iqtisodiyot  vazirligining 

tarkibiy bo„linmalari tomonidan konsepsiyalar, dasturlar va investitsiya loyihalari, 

hamkorlik

ni  kengaytirish  va  o„zaro  foydali  hukumatlararo  kelishuvlarni  tuzishga 

doir tadbirlar loyihalarining tayyorlanishida; 

iqtisodiy  islohotlarning  borishiga  ta‟sir  etuvchi  prognoz  ko„rsatkichlarni  ishlab 

chiqish  tizimini  takomillashtirish,  ta‟lim,  sog„liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport 

sohasida  ko„rsatiladigan  xizmatlar  sifatini  yaxshilash,  tahliliy  axborotning 

tezkorligini oshirish yuzasidan takliflar tayyorlashda ishtirok etish

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

tu

rizm sohasining qisqa muddatli, o„rta muddatli va uzoq muddatli prognozlarini, ushbu tarmoqlarni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish

ta‟lim,  fan,  madaniyat,  ommaviy  axborot  vositalari,  sog„liqni  saqlash,  sport  va 

turizmni  rivojlantirish  konsepsiyalari,  dasturlari  va  prognozlarini  tayyorlashni 

muvofiqlashtirish va ular monitoringini amalga oshirish; 

hukumat  qarorlari,  Vazirlik  rahbariyatining  topshiriqlari,  maqsadli  dasturlar  va 

bo„lim faoliyatiga taalluqli boshqa hujjatlarni bajarish; 

Vazirlik rahba

riyatiga bo„limning vakolatiga kiruvchi masalalar yuzasidan yakuniy, 

ma‟lumot  tusidagi  materiallarni  va  bildirish  xatlarini  o„z  vaqtida  taqdim  etish 

ishlarini tashkil etish

Prezident Devoni, Vazirlar Mahkamasi, Iqtisodiyot vazirligi rahbariyati tomonidan 

qabul qilinadigan bo„limning vakolatiga kiruvchi tarmoqlarni rivojlantirish va isloh 

qilishga doir qarorlarning bajarilishi yuzasidan monitoringni; 

ta‟lim,  sog„liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport  sohasidagi  dasturlarning  bajarilishi 

yuzasidan monitoringni; 

(

tarmoq  ko„rsatkichlari,  sanoat  ko„rsatkichlar,  barcha  turdagi  xizmatlar,  to„lov, moliyaviy,  balans  ko„rsatkichlari,  kapital  qurilish  va  moddiy-texnika  bazasini 

rivojlantirish  ko„rsatkichlari,  oliy  va  o„rta  maxsus  o„quv  yurtlariga  qabul 

ko„rsatkichlari) 

vaz


irliklar,  idoralar,  muassasalar  va  hududiy  bo„linmalar  ustidan  nazoratni  va 

ularga  bo„limning  vakolatiga  kiruvchi  masalalar  yuzasidan  metodik  yordam 

ko„rsatishni amalga oshirish

nazorat  ostidagi  tarmoqlarda  yuz  berayotgan,  iqtisodiy  islohotlarning  borishiga 

ta‟sir  etuvchi  jarayonlar  mohiyatining  optimal  baholanishini  ta‟minlash,  ta‟lim, 

sog„liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport  sohasida  ko„rsatiladigan  xizmatlar  sifatini 

yaxshilash,  tahliliy  axborotning  tezkorligini  oshirish  maqsadida  prognoz 

ko„rsatkichlarini ishlab chiqish tizimini takomillashtirish masalalarini; 

Vazirlar Mahkamasi, Prezident Devoni, Oliy Majlis, vazirlik rahbariyatining ta‟lim, 

sog„liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport  sohasiga  oid  topshiriqlarini  hamda 

deputatlar, alohida fuqarolar va hokazolar talablarini Download 226 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling