Asoslari, dolzarb mavzular, pedagogikaning dolzarb masalalari, psixologiyaning dolzarb masalalari, axborot texnologiyalari, chet


Download 411.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana11.11.2017
Hajmi411.87 Kb.
#19880
  1   2   3   4   5   6   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQTISOD MASALALARI, HUQUQ MASALALARI, MILLIY G’OYA VA MA’NAVIYAT 

ASOSLARI,  DOLZARB MAVZULAR, PEDAGOGIKANING DOLZARB 

MASALALARI, PSIXOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI, AXBOROT 

TEXNOLOGIYALARI, CHET  (INGLIZ) TILI ASOSLARI” MODULLARI BO`YICHA 

 TESTLAR TO`PLAMI 

 

 

 

 

 

IQTISOD MASALALARI   

 

© Pulning asosiy vazifalari nimalardan iborat? J: Qiymat o‘lchovi, jamg‘arish, ayriboshlash 

©  Modernizatsiya  deganda  nimani  tushunasiz?  J:  Inglizcha  so‘zdan  olingan  bo‘lib  yangilash, 

yangilanish, zamonaviylashtirish ©  Ishlab  chiqarish  jarayoni  bu?  J:  Bu  kishilarning  iste’moli  uchun  zarur  bo‘lgan  moddiy  va 

ma’naviy ne’matlarni yaratishga qaratilagan faoliyatdir © Ijtimoiy ishlab chiqarish bu?  J: O‘zaro bog‘langan va aloqada bo‘lgan barcha individual ishlab 

chiqarishalarning yig‘indisidir ©  Ishchi  kuchi  deganda  nimani  tushunasiz?  J:  Insonning  mexnat  qilishga  bo‘lgan  aqliy  va 

jismoniy qobilyatlarining yig‘indisi © Iqtisodiyot so‘zi fanga kim tomonidan taklif etilgan? J: Aristotel 

©  Iqtisodiyot  fanining  to‘liq  ta’rifini  aniqlang?  J:  Iqtisodiyot  jamiyat  o‘zlarining  extiyojlarini 

to‘laroq  qondirish  maqsadida,cheklangan  resurslardan  oqilona  foydalanish  yo‘l-yo‘riqlarini 

o‘rganadi 

©  To‘yingan  bozor  bu?  J:  Etarli  miqdorda  iste’mol  buyumlari  va  xizmatlarni  topish  mumkin 

bo‘lgan bozordir © Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida respublika iqtisodiyotining negizini   qanday mulk tashkil 

etadi? J: Xilma-xil mulk © Jamiyat ehtiyojining miqdoran o‘sib va tarkiban yangilanib borishiga nima  ta’sir  ko‘rsatadi?             

J: Fan-texnika taraqqiyoti 

© Iqtisodiy isloxotlar nima? 

 J: Iqtisodiyotda bozor munosabatlarini shakillantirishga qaratilgan chora tadbirlar ©  Iqtisodiy  tizimlarni  aniqlab  bering?  J:  Ananaviy,ma’muriy  buyruqbozlik,bozor 

iqtisodiyoti,aralash iqtisodiyoti © Qaysi iqtisodiy tizimda natural xo‘jalik yuritiladi? J: An’anaviy iqtisodiy tizimida 

© Xususiylashtirish bu…? J: Davlat mulkiga egalik  

huquqini davlatdan  

xususiy shaxslarga o‘tishi 

© Bozor iqtisodiyotini tartibga solish mexanizmi qanday amalga  oshiriladi? J: Bozor qonunlari 

orqali 


©  Tadbirkor  kim?  J:  O‘zida  malum  bir  miqdorda  moliyaviy  mablag‘ni  tavakkal  qilib  bozorga 

yangi g‘oya, mahsulotuxizmat va ishlar bilan kirib boruvchi shaxs © Milliy bozor baxolari deganda nimani tushunasiz? J: Bir mamlakat doirasida amal kiluvchi va 

ularni xususiyatini aks ettiruvchi narx © Biznes reja tuzishpning maksadini aniklang? J: Loyixa samaradorligini asoslash 

© Tashqi savdo hajmini nima aniqlaydi? J: Import va eksport yig‘indisi 

© O‘zbekiston qanday  mamlakatlar guruxiga kiradi?  J: Rivojlanayotgan va daromadlar darajasi 

o‘rtacha bo‘lgan davlatlar © Tadbirkorlik faoliyati natijasida kanday ko‘rinishda daromad olinadi? J: Foyda 

© O‘zbekiston Respublikasida islohotlarning zarurligi nimada?  J: O‘zbekiston Respublikasining 

siyosiy va iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashda ©  O‘zbekistoning  eksport-  import  siyosati?  J:  Eksportni  kengaytirish  bilan  bir  qatorda  import 

salmog‘ini qisqartirish © Byudjet defitsiti nimaga olib keladi? J: Davlat qarzlarining oshishiga, pul emissiyasiga 

© Bank tizimini kim boshqaradi? J: Markaziy bank 

© Mamlakatimizda 2015 yil necha  million tonadan ziyod paxta etishtirildi? J: 3 million 350 ming 

tonnadan ziyod  

© Mamlakatimizda  2015 yil necha  million tonna g‘alla  etishtirishga erishildi?  J: 7 million 50 

ming tonna © O‘zbekistonda banklar necha pog‘onali ? J: 2–pogonali 

© Byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya va stipendiyalar hajmi 2016 yilda necha 

foizga o‘sdi? J: 15 foizga  © Aholining jon boshiga to‘g‘ri keladigan real daromadlar 2016 yilda necha  foizga oshdi? J: 9.5 

foizga  


© Moddiy extiyoj bu? J: Kishilarning o‘zlariga foydali bo‘lgan moddiy ne’matlarni harid qilish 

va foydalanishga bo‘lgan xohishlaridir © Jamiyat taraqqiyoti necha bosqichdan iborat? J: 3 bosqis 

© Davlat byudjeti jami xarajatlarining qariyib necha foizi 2014 yilda ijtimoiy sohani   ta’minlash 

va rivojlantirishga yo‘naltirilgan? J: 60 foizi  © Mamlakatimizda 2016 yil necha millionga yaqin ish o‘rni tashkil etildi? J: 980 ming  

©  Raqobat  deganda  nimani  tushunasiz?  J:  Bozor  iktisodiyotida  o‘z  mavqeini  mustaxkamlash 

uchun kurash ©  Natural  xo‘jalikni  ifoda  etuvchi  javobni  aniqlang?  J:  O‘z    shaxsiy  ehtiyojini  qondirish 

maqsadida mahsulotlar yaratish © Tovar qiymati va mehnat unumdorligi o‘rtasida qanday bog‘liqlik bor?   J: Teskari bog‘liqlik 

bor 


© Narxning shakllanishi qanday omillar asosida tashkil topadi? J: Taklif qonuni asosida 

©  Tovar  xo‘jaligini  ifoda  etuvchi  javobni  aniqlang?  J:  Sotish  maqsadida  bozorga  maxsulot  va 

xizmatlar ishlab chiqaruvchi xo‘jalik © Bozor iqtisodiyotining asosiy belgisini  aniqlang? J: Iqtisodiy faoliyat  erkinligi 

© Mamlakatimizda inflyasiya darajasi 2016 yilda necha foizni tashkil etishi kutilmoqda? J: 5.5 – 

6.5 foizni  ©  Ta’lim  va  ilm-fan  sohasini  rivojlantirish  maqsadida  2016  yil  davlat  byudjetining  necha  foiz 

mablag‘i  sarflanishi belgilangan? J:  33.7 foiz ©  Sog‘liqni  saqlash  tizimini  rivojlantirish  maqsadida    2016  yil  davlat  byudjetining  necha  foiz 

mablag‘i ajratilish belgilangan? J: 14 foiz   © YUridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘ining bazaviy stavkasi 2016 yil uchun necha foiz 

qilib belgilangan? J: 7.5 foiz © Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ining eng past stavkasi  2016 yil  uchun necha 

foiz qilib belgilangan? J: 0 foiz ©  Jismoniy  shaxslardan  olinadigan  daromad  solig‘ining  eng    yuqori  stavkasi    2016  yil  uchun 

necha foiz qilib belgilangan? J: 23 foiz ©  Investitsiya    bu?  J:  Ishlab  chiqarishni  rivojlantirish  maqsadida    turli  tarmoqlarga    uzoq 

muddatli kapital qo‘yish © Iqtisodiy sikl nima? J: Bir inqirozdan ikkinchi inqiroz boshlanguncha bo‘lgan davr 

©  Davlat  byudjeti  bu?    J:  Davlat  xarajatlari  va  ularni  moliyaviy  qoplash  manbalarining  yillik 

rejasidir. © Davlat byudjeti defitsiti bu ? J: Byudjeti daromadining xarajatdan kamligi ataladi   

© Byudjet xarajatining daromaddan kamligi deganda nimani tushunasiz? J: Byudjeti profitsiti   

© Pul va qimmatbaho qog‘ozlar bozori bu qanday bozor?  J: Moliya bozori   

© Kredit tushunchasini to‘liq ifoda etuvchi javobni aniqlang? J: Vaqtincha bo‘sh bo‘lgan pullarni 

banka to‘plab, uni pulga muxtoj bo‘lgan subektlarga ma’lum shartlar asosida qarzga berish © Moliya deganda nimani tushunasiz?  J: Pul mablag‘laridan foydalanish  va ularning harakatini 

tartibga solish bilan bog‘liq munosabatlar tizimi ©  Jismoniy  shaxslardan  olinadigan  daromad  solig‘i  stavkalari  2017  yilda  necha  foiz  qilib 

belgilangan? J: 0%, 7.5 %, 17%, 23% © Daromad solig‘i qaysi byudjetga borib tushadi? J: Umumdavlat byudjetiga © Soliq stavkasining o‘sib borish turlarini aniqlang? J: Proporsional, progressiv, regressiv 

© Progressiv metod deb nimaga aytiladi? J: Daromadning oshishi bilan soliq stavkasining oshib 

borishiga    © Egri (bilvosita) soliqlariga nimalar kiradi? J: QQS, aksiz, bojlar 

© Davlat ish xaqqining qaysi turini belgilaydi? J: Minimal ish xaqqini 

© Foyda olish darajasini aniqlovchi ko‘rsatkich bu? J: Rentabellik 

© Pul emissiyasi deganda nimani tushunamiz? J: Davlat tomonidan muomalaga pul chiqarish 

©  O‘zbekistonning  bozor  iqtisodiyotiga  qanday  yo‘l  bilan  o‘tmoqda?  J:  O‘zbek  modeli  deb 

atalmish bosqichma–bosqich 5 tamoyilga asoslangan xolda © Mamlakat tashqarisidan olib kelingan tovar qanday ataladi? J: Import 

© Bojxona boji bu ? J: Import qilinayotgan tovarlarga qo‘yiladigan soliq 

©  2017  yil  1  yanvardan  boshlab  turar  joylar,  kvartiralar  (shaharlarda  joylashgan,  umumiy 

maydoni  200  kv.m  dan  oshiq  bo‘lganlari  bundan  mustasno),  dala  hovli  qurilmalari,  garajlar  va 

boshqa  imoratlar,  xonalar  va  inshootlar  uchun  mol-mulk  solig‘i  necha  foiz  belgilangan?  J:  1,7 

foiz 


©  2016  yil  1  yanvardan  boshlab  shaxarlarda  200  kv.m  dan  oshiq  va  500  kv.m  gacha  bo‘lgan 

inshootlar uchun mol-mulk solig‘i necha foiz belgilangan? J: 2.1 foiz ©  2017  yilda  transport  vositalari  uchun  benzin  solig‘i  necha  foiz  qilib  belgilangan?  J:    Benzin 

yoqilg‘isi – 1 litr uchun 465 so‘m / 1 tonnaga 617 700 so‘m; © 2017 Transport vositalari uchun suyultirilgan gaz solig‘i necha foiz qilib belgilangan? J: 1 litr 

uchun 230 so‘m © 2017 Transport vositalari uchun siqilgan gaz solig‘i necha foiz qilib belgilangan? J: 1 kub metr 

uchun 275 so‘m © Biznes so‘zi qanday ma’noni anglatadi? J: Inglizcha bo‘lib tadbirkorlik faoliyati 

© Biznesmen  so‘zi inglizcha bo‘lib qanday ma’noni anglatadi? J: Tadbirkor  

© YAkka xususiy mulk bu? J: YAkka shaxsning mulki  

© Taklif tushunchasini to‘g‘ri ko‘rsatib bering? J: Sotish uchun mo‘ljallangan tovar va xizmatlar 

yig‘indisi ©  Erkin  bozor  chakana  bahosi  deganda  nimani  tushunasiz?  J:  Tovarning  bittalab  yoki  kichik 

partiyalar bilan  sotiladigan narxi ©  Erkin  bozor  ulgurji  bahosi    deganda  nimani  tushunasiz?  J:  Xaridorlar  uchun  mo‘ljallangan, 

preyskurant narx © O‘zbekiston qanday  mamlakatlar guruhiga kiradi? J: Rivojlanayotgan va daromadlar darajasi 

o‘rtacha bo‘lgan davlatlar guruhiga  © Tashqi savdo hajmini nima aniqlaydi? J: Import va eksport yig‘indisi 

©  Tadbirkorlik  nufuzi  deganda    nimani  tushunasiz?  J:  Tadbirkorlik  doirasida  obro‘-e’tiborli 

bo‘liish tushuniladi © Taqchil bozor deganda nimani tushunasiz? J: Doimo nimadir etishmaydi, bu salbiy xolatlarga 

olib keladi, u iqtisodiyotga begona hisoblanadi © Biznes reja tuzish muddatlari qaysi bandda to‘g‘ri aks ettirilgan? J: 1 yilga 

© Soliqlarni asosiy vazifalari qaysi bandda to‘g‘ri aks ettirilgan? J: Yo‘naltiruvchi, taqsimlovchi, 

nazorat va hisob-kitob © Raqobatbardoshlik omillari qaysi  bandda  to‘g‘ri ko‘rsatilgan? J: Tovar, baho, sotish yo‘llari 

va tovarlarni bozorda harakati © Quyidagilardan qaysi biri bozor iqtisodiyoti uchun  juda muhim? J: Erkin raqobat 

©  Bozor  iqtisodiyotining  salbiy  tomonlarini  aniqlang?  J:  Daromadlarning            notekis      

taqsimlanishi     natijasida  aholining tabaqalashuvi © Xalqaro investitsiyalar deganda  nimani tushunasiz?  J: Jahon mamlakatlari o‘rtasida xarakatda 

bo‘lgan investitsiyalar-dir 

© Majburiy xarajatlar deganda nimani tushunasiz? J: Kundalik turmushda ularsiz yashab 

bo‘lmaydigan xarajatlar © 2015 yil 1 yanvardan boshlab kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari kollejni tamomlagandan keyin 

12 oy ichida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro‘yxatdan o‘tsa, ro‘yxatdan o‘tgan sanadan 

boshlab  qanday imtiyoz berildi? J: 6 oy muddatga qat’iy belgilangan soliqni to‘lashdan ozod 

qilindi. © Muvofaqqiyatli tadbirkorlik uchun zarur bo‘lgan asosiy qobiliyatlar nimalardan iborat? J: Bilim  

© Qaysi iqtisodiy tizimning asosi davlat mulki hisoblanadi? J: Ma’muriy-buyruqbozlik iqtisodiy 

tizimi 


© 2016 yil 1 yanvardan boshlab mikrofirma, kichik korxona va fermer xo‘jaliklari uchun yagona 

ijtimoiy to‘lovning amaldagi 25 % stavkasi  necha foiz qilib belgilandi? J: 15 foiz © Franchayzing bu? J: Savdo markaga ega bo‘lgan maxsulot yoki xizmatni ishlab chiqaruvchi 

yoki yagona distribyuteri  © Kredit deganda nimani tushunasiz? J: Qarzga pul olishning eng keng  tarqalgan shakli 

hisoblanadi © Tovar deganda nimani tushunasiz? J: Ayriboshlash maqsadida ishlab chiqarilagan maxsulot 

© Iqtisodiyotning bosh muammosi nima ? J: CHeklangan iqtisodiy resurslar sharoitida cheksiz 

ehtiyojlarini qondirish © Milliy bozor baholari — bu ..?  J: Bir mamlakat doirasida amal qiluvchi va ularni xususiyatini 

aks ettiruvchi narx © O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika yo‘l jamg‘armasiga majburiy 

ajratmalar stavkasi tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan tushum hajmiga 

nisbatan 2017 yilda necha foiz  qilib  belgilandi. J:   1,4 foiz 

© Respublikamizda bozor iqtisodiyotiga o‘tish uchun  nechta tamoyilga asoslangan? J: 5 ta 

© Milliy iqtisodiyotni halqaro bozor raqobatdan ximoya qilish qanday nomlanadi? J: 

Proteksionizm © Iqtisodiy tizim ? J: Mamlakat miqiyosidagi xo‘jalik yuritish  uslubi va tashkiliy tuzulmasi  

© 2016 yilda eshitishda nuqsoni bo‘lgan 350 dan ortiq bolada koxlear implantatsiya operatsiyalari 

amalga oshirish uchun necha mlrd. so‘m mablag‘ sarflandi? J: 21 © 2016 yilda tibbiyot muassasalarini zamonaviy diagnostika va davolash uskunalari bilan 

jihozlash uchun necha million dollar qiymatidagi kredit va grant mablag‘lari yo‘naltirildi?  J: 80 © Xorijiy sarmoyalar ishtirokida qishloq aholi punktlarini ichimlik suvi bilan ta’minlash, tuman 

va shaharlardagi suv tarmoqlarini modernizatsiya qilish maqsadida necha million dollar mablag‘ 

jalb etildi?        J: 100 

© 2016 yilda bolalar sportini rivojlantirish, ayniqsa, qiz bolalar o‘rtasida sportni ommalashtirish 

borasida nechta umumta’lim maktablarida sport zallar barpo etildi? J: 220 dan ortiq © O‘zbekiston YAIM 2030 yilgacha necha barorbar ko‘paytirish vazifasi qo‘yilmoqda? J: 2 

barobardan ziyod © Mamlakatimizda eng muhim tamoyil va ustuvor vazifa nima? J: Iqtisodiyotimizning barqaror 

sur’atlar bilan o‘sishini ta’minlash © Mamlakat Prezidenti SH.Mirziyoev tomonidan “... boy bo‘lsa, davlat ham boy va qudratli 

bo‘ladi”-deya ta’kidlandi. Nuqtalar o‘rniga qaysi so‘z qo‘yilishi lozim? .  J: Xalq © Mamlakatimiz iqtisodiy siyosatida ... ning rivojlantirishga to‘sqinlik qilish davlat siyosatiga 

to‘sqinlik qilish deb ta’kidlanmoqda. Nuqtalar o‘rniga qaysi so‘z qo‘yilishi lozim?    J: Tadbirkor © Jismoniy shaxslardan olinadigan er solig‘ining to‘lov muddati qachon? J: 15 oktyabr 

© Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig‘ining to‘lov muddati qachon? J: 15 oktyabr 

© 2016 yil 5 oktyabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy 

mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga 

doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nechanchi 

sonli Farmoni qabul qilindi? J: PF-4848 

© PF-4848 sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni qoidalarini amalda ro‘yobga 

chiqarish maqsadida tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirish, xususiy mulkchilikni har 

tomonlama himoya qilish va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yaxshilash borasida nechta 

ustuvor soha bo‘yicha dasdtur tasdiqlandi?   J: 5 © PF-4848 sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni yuzasidan nechta aniq chora-

tadbir amalga oshirilishini nazarda tutuvchi Kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi? J: 42 © Markaziy Osiyoda yashab o‘tgan quyidagi mutafakkirlardan qaysi birining asarlarida iqtisodiy 

g‘oyalar eng ko‘p o‘z aksini topgan? J:  *Forobiy © O‘zbekiston Respublikasida islohotlarning zarurligi nimada J: *O‘zbekiston Respublikasining 

siyosiy va iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashda ©  «Ekonomiya»-Iktisod so‘zi kim tomonidan taklif etilgan? J: *Aristotel 

© Adam Smit tilga olgan «Ko‘zga ko‘rinmas qo‘l» nima? J: *Raqobat qonuni 

© Iqtisodiy sikl nima? J: *Bir krizisdan ikkinchi krizis boshlanguncha bo‘lgan davr 

© Mamlakat tashkarisidan olib kelingan tovar kanday ataladi? J: *Import 

© Sanoat maxsulotlari ishlab chiqarish xajmi 2016 yilda necha foizga oshdi? J: 8.2 foizga  

© Xizmatlar ko‘rsatish xajmi 2016 yilda necha foizga oshdi? J: 17.4 foizga  

© Tadbirkorlikning  qanday muhim xususiyatlari mavjud? J: Xo‘jalik faoliyati olib borayotgan 

sub’ektlarning mustaqilligi va erkinligi. Iqtisodiy manfaatlilik. Xo‘jalik tavakkalchiligi va mas’uliyat © Bugungi kunda tadbirkorlik nazariyasini rivojlantirishning  nechta bosqichi mavjud? J: 4 ta 

bosqichi ©  Kichik  tadbirkorlik  sub’ektlari  to‘g‘ri  ko‘rsatilagn  qatorni  aniqlang?    J:  YAkka  tartibdagi 

tadbirkorlar, 

Oilaviy korxonalar, Mikrofermalar, Kichik korxonalar 

© Soliqlarni to‘lash muddatini aniqlang? J: 15 oktyabrgacha 

© 2016 yilda O‘zbeksiton Kichik biznes subektlariga kredit berish bo‘yicha Dunyo davlatlari 

o‘rtasida nechanchi o‘rinni egallagan?  J: 42-o‘rinni ©  

Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning uchinchi tamoyilini aniqlang? J: Qonun ustuvorligi © Ishchi kuchi deb  nimaga aytiladi? J: Insonning mehnat qilishga bo‘lgan aqliy va jismoniy 

qobiliyatlarining yig‘indisiga aytiladi. © Iqtisodiyotning muammosi bu? J: CHeklangan resusrlar bilan insonlarning cheksiz extiyojlarini 

oqilona qondirish. © Moddiy ehtiyojlar bu? J:  Avvalo, kishilarning o‘zlariga foydali bo‘lgan moddiy ne’matlarni 

xarid qilish va foydalanishga bo‘lgan xohishlaridir. Bular iste’mol uchun zarur bo‘lgan ko‘plab 

hayotiy predmetlarni (oziq-ovqat, kiyim-kechak, turar-joy) va zeb-ziynat buyumlarini (taqinchoq, 

atir-upa, engil avtomobil va h.k.) o‘z ichiga oladi © Iqtisodiyotning birdan bir muammosi bu? J: CHeklanganlik  

©  

Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning beshincii tamoyilini aniqlang? J: Bozor iqtisodiyotiga 

bosqichma bosqich o’tish 

 

 HUQUQ MASALALARI  

 

© “Mamlakatimizda qonunda belgi-langan tartibda ro`yxatdan o`tkazilgan kasaba uyushmalari

siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, fahriylar va yoshlar tashkilotlari, ijodiy 

uyushmalar, ommaviy harakatlar va fuqarolarning boshqa uyushmalari jamoat birlashmalari 

sifatida e’tirof etiladi. Ushbu meyor Konstitutsiyaning qaysi bobi va nechinchi moddasida 

mustahkamlangan?  J: Konstitutsiyaning “Jamoat birlashmalari” bobining  56-moddasi. 

© O`zbekiston Respublikasi parlamentining nomi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang ? J: Oliy 

Majlis  
© “O`zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi to`g`risida”gi  Qonuni qachon qabul qilingan? J: 

1994yil 22sentabrda  © Boshqaruv huquqning ustuvorligiga asoslangan davlatni aniqlang?  J: Huquqiy davlat   

© O`zbekiston Respublikasida hokim-iyatlar bo`linish prinsipiga asosan vakolatlar qanday 

taqsimlanadi? J: Qonun chiqaruvchi, Ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo`linadi © “Davlat tomonidan o`rnatiladigan, hamma uchun majburiy bo`lgan xulq-atvor me’yorlarining 

yig`indisidir” yuqoridagi jumla qaysi tushunchaning ta’rifi?   J: Huquq © Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari vakolatlarining ajratib qo‘yilganligi bu ?   J: 

Hokimiyatning bo‘linish prinsipidir © Hozirda O`zbekistonda faoliyat yuritayotgan partiyalar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping?   J: 

O`zbekiston xalq demokratik partiyasi, “Adolat”sotsial-demokratik partiyasi, O`zbekiston liberal 

demokratik partiyasi, “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi. 

© Konstitutsiyaga binoan  jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari ... ?  J: 

Referendumga qo‘yiladi ©  Hokimiyat  vakolatlarining  taqsim-lanish    prinsipi  bu...  ?    J:  Huquqiy  davlatning  eng  muhim 

belgilaridan biridir      
Download 411.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling