Asoslari, dolzarb mavzular, pedagogikaning dolzarb masalalari, psixologiyaning dolzarb masalalari, axborot texnologiyalari, chet


© O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, mehnat huquqiga doir qonunlar va  boshqa qonun osti xujjatlari. J


Download 411.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/7
Sana11.11.2017
Hajmi411.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

© O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, mehnat huquqiga doir qonunlar va 

boshqa qonun osti xujjatlari. J: Mehnat huquqining manbalari 13 

©  Mehnat  munosabatlari  deb  nimaga  aytiladi?    J:  Xodim  o‘z  mehnat  qobiliyatiga  ko‘ra 

bajaradigan,  ish  beruvchi  esa  uning  mehntidan  foydalanib,  unga  haq  to‘laydigan  hamda 

mehnatning xavfsiz sharoitlarini ta’minlaydigan munosabatlarga aytiladi. 

© Mehnat munosabatlarining ishtirokchilari (sub’ektlari) kimlar bo`lishi mumkin?  J: O‘z mehnat 

huquqlarini amalga oshiruvchi xodimlar va ularni ishga qabul qiluvchi ish beruvchilar (mulkchilik 

shaklidan qat’iy nazar yuridik va jismoniy shaxslar) dir.  

© Mehnat shartnomasi asosida vujudga keladigan hamda xodimlar va ish beruvchilar o‘rtasidagi 

munosabatlarni, shuningdek mehnatdan foydalanish sohasi bilan chambarchas bog‘liq boshqa 

munosabatlarni tartibga soladigan keng qamrovli va murakkab huquq sohasini aniqlang?  J: 

Mehnat huquqi © O`zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi amal qilish doirasi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni 

toping? J: Mehnat kodeksi O`zbekiston Respublikasining butun hududida © Mehnat huquqi… J: mehnat shartnomasi asosida vujudga kela-digan, xodimlar va ish 

beruvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi. © O‘zbekiston Respublikasi mehnat huquqining manbalari to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang? 

J: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, mehnat huquqi-ga doir qonunlar va 

boshqa qonun osti xujjatlari. © O`zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi Qonunning maqsadi to`g`ri 

ko`rsatilgan javobni aniqlang? J: Ushbu Qonunning maqsadi mehnatni muhofaza qilish 

sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. 

© O`zbekiston Respublikasining  “Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi Qonunining  yangi 

tahriri Senat tomonidan  qachon ma’qullangan? J: 2016-yil  25-avgustda © O`zbekiston Respublikasining  “Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi Qonuni necha 

moddadan iborat? J: 36-moddadan © O`zbekiston Respublikasining  “Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi  Qonunining yangi 

tahriri  O`zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qachon imzolandi? J: 2016-yil  22-

sentabrda 

© O`zbekiston Respublikasining  “Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi  Qonunning yangi 

tahriri Qonunchilik palatasi tomonidan qachon qabul qilindi? J: 2016-yil 10-martda © O`zbekiston Respublikasining “Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi Qonunning maqsadi 

ushbu qonunning nechanchi moddasida belgilangan? J: 1-moddasida © Fuqarolar ishga qabul qilinayotganda qanday hujjatlar talab qilinadi? J: Pasport yoki 

tug`ilganlik haqidagi guvohnoma, mehnat daftarchasi yoki o`rindoshlik asosida ishlayotganlardan 

asosiy ish joyidan ma’lumotnoma, harbiy bilet yoki harbiy hisobda turganligi haqidagi 

guvohnoma va diplom. © Huquqiy davlatda davlat boshqaruvi... tayanadi? J: huquqning ustuvorligiga 

 

MILLIY G’OYA VA MA’NAVIYAT ASOSLARI   

©  Turli  mamlakatlar  iqtisodi,  madaniyati,  ma’naviyati,  odamlar  o‘rtasidagi  o‘zaro  ta’sir  va 

bog‘liqlikning kuchayish jarayoni J: Globallashuv © “Men uyimning darvoza va eshiklarini doim mahkam berkitib o‘tira olmayman, chunki uyimga 

toza havo kirib turishi kerak. SHu bilan birga ochilgan eshik va derazadan kirayotgan havo dovul 

bo‘lib  uyimni  ag‘dar-to‘ntar  qilib  tashlashi,  o‘zimni  esa  yiqitib  yuborishini  ham 

istamayman”.Ushbu so‘zlar kimning qalamiga mansub?  J: Mahatma Gandi ©  Bugungi  dunyoda  ma’naviy  tahdidni  ko‘zda  tutadigan  hurujlar  qatorini  aniqlang.  J: 

mafkuraviy, g‘oyaviy, informatsion ©  Aqidaparastlik qaysi tildan olingan va qanday  ma’noni anglatadi?  J: arabcha “fikr”, “nuqtai 

nazar” 


14 

©  “Ommaviy  madaniyat”da  qanday  g‘oyalar  ilgari  suriladi?  J:  Axloqiy  buzuqlik,  zo‘ravonlik, 

individualizm,  egotsentrizm ©  Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  globallashuvga    qanday  ta’rif  bergan?  J:  Bu  avvalo 

hayot sur’atlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir © “Sayberterrorizm” yoki “kiberterrorizm” -  bu... J: Internet tizimidagi qo‘poruvchilik 

©  “Fikr  qaramligi,  tafakkur  qulligi...  har  qanday  iqtisodiy  yoki  siyosiy  qaramlikdan  ham 

dahshatliroqdir”. Ushbu so‘zlar muallifini aniqlang. J: Islom Karimov  ©  Bugungi  dunyoning  mafkuraviy  manzarasini  belgilovchi    omillar  nimalar.  J:  Ikki  qutbli 

dunyoning  barham  topishi,  mislsiz  ilmiy  kashfiyotlar,  ulkan  texnikaviy  imkoniyatlar,  axborot 

tarqatishning globallashuvi, komunikatsiya jarayonlarining kengayishi 

©  Xavf-xatarning  jamiyatga  nisbatan  qanday  jihatlari  mavjud?  J:    jamiyatga  nisbatan  ob’ektiv 

hodisa bo‘lib, u doimo mavjud ©  “Tarbiya  biz  uchun  yo  hayot,  yo  mamot,  yo  najot,  yo  halokat,  yo  saodat,  yo  falokat 

masalasidir” degan fikrning muallifi  J: Abdulla Avloniy ©  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  tomonidan  2006  yil  25  avgustda  qabul  qilingan  qaror 

nomini belgilang J: “Milliy g‘oya targ‘iboti va ma’naviy- ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish 

to‘g‘risida”gi PQ 451-sonli qarori 

© Odamlar va xalqlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgan turli g‘oya yoki mafkuralarning 

sinov maydoni nima deb ataladi? J: Mafkuraviy poligon ©  Buyuk  davlatchilik  shovinizmi  va  agressiv  millatchilik  tahdidi    to‘g‘risidagi  xavf-xatarlar 

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning qaysi asarida aniq ko‘rsatib o‘tilgan? J: “O‘zbekiston 

XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” 

© Respublika “Ma’naviyat va ma’rifat” jamoatchilik markazi qachon tashkil topdi? J: 1994 yil 23 

aprel 


© Taraqqiyot bu….? J: Muttasil davom etadigan jarayon 

©  “Barqaror  taraqqiyot”  tushunchasi  nimani  bildiradi?  J:  Birgina  moddiy  o‘sishni  emas,  balki 

ijtimoiy, ya’ni insonning ma’naviy kamoloti va unga munosib muhitni yaratishni bosh mezon deb 

hisoblaydigan rivojlanish yo‘li 

© Barqaror taraqqiyotning asosiy omili nima? J: Yuksak ma’naviyatga va ma’rifatga intilish 

© Hozirgi kunda Respublikamizda nechta diniy konfessiya uyishmalari faoliyat yuritmoqda. J: 16  

ta 


©  Tahdid  bu  ..?  J:  Jamiyat  tomonidan  mavjud  ob’ektiv  xavf-xatarlarning  chuqurlashib, 

murakkablashib  borilishiga  yo‘l  qo‘yilishining,  tug‘ilib  kelayotgan  muammolarning  javobsiz 

qoldirilishining mahsulidir 

©  O‘zbekiston  Respublikasi  barqaror  taraqqiyotni  ta’minlashning  asosiy  omillari  to‘g‘risidagi 

fikrlar  Islom  Karimovning  qaysi  asarida  yoritilgan?    J:  “O‘zbekiston  XXI  asr  bo‘sag‘asida: 

xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”. 

©  «Tahdidbardoshlik»  tushunchasi  nimani  ifodalaydi?  J:  Jamiyat  tomonidan  mavjud  ob’ektiv 

xavf-xatarlarning  chuqurlashib,  murakkablashib  borishiga  yo‘l  qo‘ymaslik,  tug‘ilib  kelayotgan 

muammolarni javobsiz qoldirilmaslik 

© G‘oya nima? J: Inson tafakkuri mahsuli bo‘lib, maqsad sari etaklaydigan teran fikrdir.  

© Milliy g‘oya bu ? J: Millat tafakkurining mahsuli bo‘lib, inson va jamiyat hayotiga ma’no va 

mazmun baxsh etadigan, uni ezgu maqsad sari etaklaydigan fikrlar majmui  © Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalari J: Vatan ravnaqi, Yurt tinchligi, Xalq farovonligi, 

Komil inson, Ijtimoiy hamkorlik, Millatlararo totuvlik, Diniy bag‘rikenglik © Fuqarolik jamiyati bu..... J: O‘zini-o‘zi boshqarish   

©  2010  yil  12  noyabrda  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Senati  va  Qonunchilik  palatasi 

ko‘shma  majlisida  birinchi  Prezidentimiz  tomonidan  qilingan  ma’ruza  nima  deb  ataladi?  J: 

“Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini 

rivojlantirish konsepsiyasi”  15 

©  O‘zbekiston  Respublikasining  Birinchi  Prezidenti  Islom  Karimovning  Vatanimiz 

mustaqilligining  24  yilligi  oldidan  nashr  etilgan  kitobi  qanday  nomlangan?  J:  “Ona  yurtimiz 

baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir” 

©  O‘quvchi  yoshlarda  milliy  mafkurani  shakllantirish  usullarini  ko‘rsating.  J:  Ta’lim-tarbiya, 

tashviqot-targ‘ibot © Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari fanini o‘rganishda qaysi manba metodologik asos 

bo‘lib xizmat qiladi? J: “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” risolasi © “Fikrlar majmui”, “g‘oyalar tizimi” degan ma’noni bildiradigan atamani aniqlang? J: Mafkura 

©  Ijtimoiy  ongning  boshqa  shakllaridan  farqli  o‘laroq,  g‘oyalarning  qaysi  tarixiy  ko‘rinishi 

“yashovchanligi” yoki “umri qisqaligi” bilan ajralib turadi? J: Ilmiy g‘oyalar ©  O‘zbek  xarakteri,  milliy  ruhiyati,  milliy  o‘ziga  xos  tomonlari  asrlar  davomida  shakllangan 

hamda asta-sekin ularning qoniga va joniga joylashib ketish jarayon….? J: Milliy xarakter  © Komil inson bu… J: Barcha kamchilik va nuqsonlardan holi bo‘lgan kishilar 

© Totemizm - bu...  J: Hayvon va o‘simlik turlariga sig‘inish 

©  Bunyodkor  g‘oyalar  jamiyat  taraqqiyotida  qanday  o‘ringa  ega?  J:  Jamiyatni  ezgulikka, 

farovonlikka, rivojlanishga yo‘llaydi © “O‘zbek modeli”ning uchinchi muhum tamoyili  J: Qonun ustuvorligi 

© Mafkuraning ildizlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? J: Falsafiy,  diniy,  dunyoviy 

©  Milliy-diniy  mafkuralar  to‘g‘ri  ko‘rsatilgan  qatorni  belgilang.  J:  Konfutsiylik,  iudaizm, 

sintoizm ©  Keltirilgan  mafkuralarning  qaysi  biri  ibtidoiy  davrda  paydo  bo‘lgan?  J:  Animizm,  fetishizm, 

totemizm © Fetishizm – bu...? J: Jonsiz buyumlarga sig‘inish 

© Animizm – bu...? J: Jon va ruhlarga sig‘inish 

©  “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani qachon uzluksiz ta’lim tizimiga 

joriy qilindi? J: 2001 yil 18 yanvar © Milliy g‘oya targ‘iboti va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirishda nimalarga e’tibor 

qaratish  lozim  deb  hisoblaysiz?  J:  O‘tkaziladigan  ma’naviy  tadbirlarning  hayotiyligi  va 

ta’sirchanligini oshirishga 

©  G‘oya  va  mafkuraning  falsafiy  shakllaridan  qaysi  biri  olamning  mohiyati  ham  moddiy  ham 

ruhiy asoslarga ega deb ta’lim beradi? J: Dualizm © “Farzandlarimiz bizdan ko‘ra kuchli, bilimli, dono, va, albatta, baxtli bo‘lishlari shart”. Ushbu 

fikr kimga tegishli? J: Islom Karimov ©  O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov“Milliy  g‘oya  targ‘iboti  va 

ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi PQ 451-sonli qarori qachon qabul 

qilingan? J: 2006 yil 25 avgust 

© Hech qanday qonun qoidani tan olmay, barcha narsani inkor etishga da’vat etuvchi mafkura... 

J: Nigilizm 

© Aqidaparastlik necha xil ko‘rinishda namoyon bo‘ladi? J: Siyosiy, ilmiy,  diniy 

© Fuqarolik jamiyati...  J:  ijtimoiy makon bo‘lib, unda qonun ustuvordir. U insonning o‘z-o‘zini 

kamol  toptirishiga  ërdam  beradi,  shaxs  manfaatlari,  huquq  va  erkinliklarining  to‘la  ro‘ëbga 

chiqishiga ko‘maklashadi. 

© Jamiyat taraqqiyotining asosi, uni muqarrar halokatdan qutqarib qoladigan yagona kuch - ... J: 

ma’rifatdir ©  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti    tomonidan    2006  yil  3  aprelda  qabul  qilingan  hujjat 

nomini  aniqlang.  J:  “Aholi  o‘rtasida  olib  borilayotgan  ma’naviy-ma’rifiy  va  targ‘ibot-tashviqot 

ishlarining  ta’sirchanligi  va  samarasini  oshirishga  qaratilgan  qo‘shimcha  chora-tadbirlar  dasturi 

to‘g‘risida”gi PQ 317-sonli qaror ©  Qanday  xalqning  kelajagi  buyuk  bo‘ladi?  J:  davr  talablarini  anglab  etgan,  o‘z  taraqqiyotida 

to‘g‘ri yo‘lni tanlab olgan va uning asosida o‘z davlatchiligini shakllantirgan xalqning  16 

©  “Ma’rifatparvar  bobolarimizning  fikrini  davom  ettirib,  agarki,  dunyo  imoratlari  ichida  eng 

ulug‘i  maktab  bo‘lsa,  kasblarning  ichida  eng  sharaflisi  o‘qituvchilik  va  murabbiylikdir,  desak, 

o‘ylaymanki, ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz”, degan fikrni kim aytgan?  J: Islom Karimov 

©  Mafkuraviy  bo‘shliq  bu…?  J:  G‘oyaviy  tarbiya  olib  bormaslik,  e’tibordan  chetda  qolish 

natijasida vujudga keladigan g‘oyasizlik ©  Mafkuraviy  profilaktika  bu  ?  J:  Zararli  g‘oyalarning  kirib  kelishini  oldini  olishga  qaratilgan 

chora- tadbirlar majmui © Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishdan ko‘zlangan maqsad nima? 

 J:    Ularda  erkin,  mustaqil  fikrlash  qobiliyatini  shakllantirib,  fikrga  qarshi  fikr,  g‘oyaga  qarshi 

g‘oya, jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashishga tayyorlash 

© Prozelitizm so‘zining ma’nosi? J: Boshqa dindagi kishilarni o‘zga dinni qabul qilishga majbur 

qilish 


© Mamlakatimizda 2016 yilning dekabr oyida qaysi shoirning 80 yillik yubileyi nishonlandi?  J: 

Erkin Vohidov ©  G‘oyaviy  tarbiya  olib  bormaslik,  e’tibordan  chetda  qolish  natijasida  vujudga  keladigan 

g‘oyasizlik J: Mafkuraviy bo‘shliq  ©  Zararli  g‘oyalarning  kirib  kelishini  oldini  olishga  qaratilgan  chora-  tadbirlar  majmui  J: 

Mafkuraviy profilaktika  ©  Risk  nima?  J:  Inson  tafakkuri,  dunyoqarashi  va  kundalik  amaliyoti  bilan  bog‘liq  bevosita 

xatolar 


©  Buyuk  davlatchilik  shovinizmi  deganda  nimani  tushinasiz?  J:  Muayyan  kuchlar  va  davlatlar 

tomonidan  bo‘ladigan  siyosiy,  mafkuraviy  va  iqtisodiy  jihatdan  hamda  millatlararo 

munosabatlarda hukmronlikka intilish 

© Geopolitika bu...? J: Muayyan davlatda o‘zining strategik manfaatlariga mos siyosatni amalga 

oshirish © Missionerlik deganda nimani tushinasiz? J: Boshqa dindagi kishilar orasida o‘z dinini targ‘ib 

qilish 


©  Mafkuraviy  tahdidlarga  qarshi  kurash  yo‘llari  quyidagi  javoblardan  qaysi  birida  to‘g‘ri 

keltirilgan?  J:  Yoshlarning  iymon-e’tiqodini  kuchaytirish,  barkamol  inson  qilib  tarbiyalash, 

mustaqil fikriga ega bo‘lish 

© 2016 yil 15 sentyabrda kuchga kirgan qonun J: Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida 

© “Hozirgi davr mafkura poligonlari yadro poligonlaridan  ham kuchli bo‘lib borayotgan davrdir” 

degan fikr kimga tegishli? J: I.Karimov ©  O‘zbekiston  milliy  xavfsizligiga  qaratilgan  eng  katta  tahdidlarni  ko‘rsating.  J:  Xalqaro 

terrorizm, diniy ekstremizm  © Mafkurasizlik nimaga olib keladi ? J: Fikr va tafakkur qaramligiga   

© Boshqa dindagi kishilarni o‘zga dinni qabul qilishga majbur qilish J: Prozelitizm 

© Ma’naviy tahdid deganda nimani tushunasiz? J: Har qaysi odamning tom ma’noda erkin inson 

bo‘lib  yashashiga  qarshi  qaratilgan,  uning  ruhiy  dunyosini  izdan  chiqarish  maqsadini  ko‘zda 

tutadigan mafkuraviy, g‘oyaviy, informatsion hurujlar 

© Ma’naviyatga qarshi qaratilgan har qanday tahdid qanday oqibatlarga olib keladi? J: Jamiyatni 

inqirozga olib keladi ©  Vayronkor  g‘oyalarning  jamiyatdagi  o‘rni  qanday?  J:  Jamiyatni  qashshoqlik,  vayronalik, 

millatchilik, irqchilikka yo‘llaydi, tanazzulga olib keladi © Vayronkor g‘oyalar… J: Yovuzlikka xizmat qiladi, jaholatga etaklaydi 

© “Ommaviy madaniyat” aslida... J: Madaniyatsizlik bo‘lib, milliy va diniy qadriyatlardan tobora 

uzoqlashib borish demakdir ©  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat-engilmas  kuch”  asarida  jamiyatimizning  moddiy  va 

ma’naviy  taraqqiyoti  yo‘lida  to‘siq  bo‘ladigan  qanday  omillar  haqida  fikr  yuritilgan?  J: 

Beparvolik, loqaydlik va hasad 


17 

© “Ezgu so‘z, ezgu fikr , ezgu amal!”. Ushbu qoida qaysi tarixiy kitobda bitilgan? J: Avesto 

©  Islom  dinida    Qur’oni  Karimdan  keyin  turuvchi  ikkinchi  muqaddas  kitob  nomini  va  uning 

muallifini aniqlang? J: “Al-Jome’ as-sahih”, Imom Buxoriy ©  Komil  inson  g‘oyasi  qaysi  donishmand  bobolarimiz  asarlarida  teran  ifoda  etilgan?  J: 

A.Forobiy, A.Navoiy © Ma’naviyatni tushunish, anglash uchun avvalo...? J: Insonni tushunish, anglash kerak 

© Imom Buxoriy vafot etgan yili qaysi mumtoz siymo tavallud topdi? J: Imom Moturidiy 

©  “Musulmonlarning  e’tiqodini  tuzatuvchi”  degan  yuksak  sharafga  ega  bo‘lgan  nodir  shaxsni 

ko‘rsating? J:  Imom Moturidiy ©  “Din  va  millatning  hujjati”  degan  yuksak  unvonga  sazovor  bo‘lgan  allomani  ko‘rsating?  J: 

Burxoniddin Marg‘inoniy ©  Burxoniddin  Marg‘inoniyning  qaysi  asari  8  asrdan  beri  musulmon  mamlakatlarida  huquqiy 

manba bo‘lib xizmat qiladi? J: Hidoya © Evropada Alfraganus nomi bilan mashhur bo‘lgan alloma  J:  Ahmad Farg‘oniy 

©  Astronom  Yan  Geveliy  tomonidan  1647  yil  nashr  qilingan  “Selenografiya”  kitobida  oydagi 

kraterlardan ikkitasiga  qaysi  vatandoshlarimizning  nomi  berilgan?  J:    Ahmad  Farg‘oniy,   Mirzo 

Ulug‘bek  

© Qaysi asr “Beruniy asri” deb ataladi? J: XI asr 

© Eng buyuk jasorat... J: Ma’naviy jasorat 

© “El-yurt tayanchi” yodgorligi qaerda barpo etilgan? J: Qarshida 

© Alisher Navoiyga qaysi shaharlarda yodgorliklar qo‘yilgan? J: Moskva, Tokio, Boku 

©  Xorazm  diyoridan  olis  Arabistonga  borib,  arab  tili  grammatikasini  mukammal  tarzda  ishlab 

chiqqan olim kim? J: Mahmud Zamaxshariy © “Yuksak ma’naviyat- engilmas kuch” asarida keltirilgan ma’naviy jasorat timsollari kimlar? J: 

Ya. G‘ulomov, Zulfiyaxonim, O.Sharafiddinov © Milliy mafkuraning bosh g‘oyasi… J: Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot 

©  “Moddiy  va  ma’naviy  olamni  bamisoli  parvoz  qilayotgan  qushning  ikki  qanotiga  qiyoslasak, 

o‘ylaymanki,  o‘rinli  bo‘ladi”  –  degan  iqtibos  qaysi  asarga  tegishli?  J:  “Yuksak  ma’naviyat-

engilmas kuch” 

©  Misr  poytaxti  Qohira  shahrida  qaysi  vatandoshimiz  xotirasiga  haykal  o‘rnatilgan?  J:  Ahmad 

Farg‘oniy ©  Ma’naviyatni  shakllantiradigan  asosiy  mezon  bu...  J:  Madaniy  boyliklar,  ko‘hna  tarixiy 

yodgorliklar, ma’naviy meros © Milliy mafkuraning asosiy g‘oyalari? J: Yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq farovonligi, komil 

inson,ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik. ©  Umumbashariy  qadriyat  deb  nimaga  aytiladi?  J:  Insoniyat  uchun  umumiy  bo‘lgan  talab  va 

ehtiyojlarga  javob  beradigan,  barcha  xalqlar  uchun  birdek  hayotiy  ahamiyat  kasb  etadigan 

qadriyatlarga 

©  “…-  xilma-xil  fikr  va  qarashlarga  ega  bo‘lgan,  turli  millat,  irq  va  dinga  mansub  kishilar  va 

guruhlarning umumiy maqsad yo‘lidagi hamjihatligini ifodalaydi”. Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zni 

qo‘ying.  J: Ijtimoiy hamkorlik        

©  Inson  hayotining  ma’no-mazmunini  tashkil  etadigan  bilim  va  tushunchalar,  an’ana  va 

qadriyatlar ... deyiladi? J: Ma’naviyat asoslari ©  “Milliy  mafkurani    shakllantirishdagi  eng  katta  manba  –  bu  haqqoniy  yoritilgan  tarixdir”. 

Ushbu  fikr  Islom  Karimovning  qaysi  asarida  keltirilgan?  J:  “Ozod  va  obod  Vatan,  erkin  va 

farovon hayot – pirovard maqsadimiz” 

©  Inson  hayotining  ma’no-mazmunini  tashkil  etadigan  bilim  va  tushunchalar,  an’ana  va 

qadriyatlar ... deyiladi? J: Ma’naviyat asoslari © Milliy mafkuramiz... J:  Xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat qiluvchi omil  

18 

© Ta’lim muassasasi oila va mahallaga tayanib milliy mafkurani keng jamoatchilikka singdirish 

ishlarini  qanday  shakllarda  olib  borish  zarur?  J:  Ota-onalar  bilan  suhbat,  uchrashuvlar  tashkil 

etish,  "oila-mahalla-maktab"  hamkorligida  dasturlar  ishlab  chiqish  va  uni  ma’naviy-ma’rifiy 

sohaga yo‘naltirish © Bugungi kunda yurtimizda ....  millat va elat  vakillari istiqomat qilmoqda J: 130 dan ortiq 

© Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarida mobil telefonlardan 

foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qachon qabul qilingan? J: 2012 

yil 21-may 

©  Milliy  g‘oyani  yoshlar  ongiga  singdirishning  asosiy  sohalari:  J:  Oila-bog‘cha-maktab-litsey-

kollej- oliy o‘quv yurtlari- mahalla-jamiyat ©  “Agar  biz  O‘zbekistonimizni  dunyoga  tarannum  etmoqchi,  uning  qadimiy  tarixi  va  yorug‘ 

kelajagini  ulug‘lamoqchi  bo‘lsak,  unda  avvalambor  buyuk  yozuvchilarni,  buyuk  shoirlarni, 

ijodkorlarni tarbiyalashimiz kerak” degan ibora kimga tegishli? J: Islom Karimov Download 411.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling