Asoslari, dolzarb mavzular, pedagogikaning dolzarb masalalari, psixologiyaning dolzarb masalalari, axborot texnologiyalari, chet


© 1992 yil 9 dekabrda ekologiyaga oid qanday qonun qabul qilingan? J


Download 411.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/7
Sana11.11.2017
Hajmi411.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

© 1992 yil 9 dekabrda ekologiyaga oid qanday qonun qabul qilingan? J: Tabiatni muhofaza qilish 

to‘g‘risida  © Keyingi o‘n yil ichida  O‘zbekiston  Orolbo‘yi tabiiy-biologik fondini asrab-avaylash  

maqsadida amalga oshirgan    loyiha va dasturlarining  qiymati qancha? J: 1 mlrd AQSH 

dollaridan ortiq 

© BMT tomonidan qaysi kun “Xalqaro Ozon qatlamini himoya qilish kuni”    deb e’lon qilingan?  

J: 16 sentyabr   

© Markaziy Osiyo davlat rahbarlari tomonidan Orol muammosini  oldini olish uchun   tuzilgan  

“PBAM-1” dasturi nechanchi yili tasdiqlangan?.  J: 1994 yil yanvarda ©  O‘zbekiston Respublikasi “Ozon qatlamini himoya qilish” bo‘yicha Vena Konvensiyasiga 

qachon qo‘shilgan?   J:  1993 yilda © Orol dengizi krizisini yengillashtirish  maqsadida qanday Xalqaro  jamg‘arma tuzildi. J: 

Xalqaro Orol dengizini qutqarish jamg‘armasi ©  O‘zbekistondagi eng yirik ekologik muammoni ko‘rsating? J:  Orol muammosi            

© Oxirgi 25–30 yil davomida tabiatga antropogen ta’sir oqibatida Amudaryo deltasi va Orol 

dengizining qurigan tubidagi  necha gektar  yerlar cho‘llanishga uchradi.  J: 4 mln ga 24 

© BMT tomonidan qaysi  kun “Butun jahonda atrof muhitni muxofaza qilish kuni” deb e’lon 

qilingan?. J: 5 iyun © «BMT ning atrof muhit dasturi» YU N E P  qachon tashkil topgan? J: 1972 yilda 

©   O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ozonni yemiruvchi moddalarni   

O‘zbekiston Respublikasiga olib kirishni va   olib chiqishni tartibga solishni takomillashtirish 

to‘g‘risida”gi 247-sonli qarori qachon qabul qilingan? J: 2005 yil 11 noyabrda 

© Butun dunyo “Barqaror rivojlanish konsepsiyasi” qachon ishlab chiqildi va  hayotga tadbiq etila 

boshlandi? J: 1980-90-yillarda © Orol inqirozi qachondan boshlandi? J: 60 yillardan 

© “Uzgidromet” markazining Toshkent shahridagi meteostansiyada nechanchi  yildan boshlab 

ozonning umumiy tarkibi  o‘lchanib borilmoqda? J: 1994 yildan boshlab ©  O‘zbekistondagi eng yirik ekologik muammoni ko‘rsating? J:  Orol muammosi            

© 2007 yilga kelib, Orol dengizi sathi  necha metrga kamaydi? J: 29 metrga 

©   Ekologik muammolar ko‘lamiga qarab necha guruhga bo‘lib o‘rganiladi? J:  3 ta 

© Ozon qatlamini yemiruvchi  modda qaysi? J: Freon gazlari 

© Atrof muhitga ta’sir ko‘rsatayotgan antropogen omillar J: Inson hayot faoliyatining organik 

dunyoga ta'siri. Jamiyatning rivojlanishi bilan insonning tabiatga ta'sir qilishining yangi-yangi 

xillari kelib chiqib, atrof muhitda salbiy ekologik o'zgarishlar seziladi. 

 

PEDAGOGIKANING DOLZARB MASALALARI  

© Pedagogika so’zining lug’aviy ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? J: Yunoncha so’zdan 

olingan bo’lib, “bola yetaklamoq” © Pedagogika fanining maqsad va vazifalari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?  J: Yosh avlodni 

erkin fikrlovchi jahon andozalariga mos qilib tarbiyalash ©  Pedagogika  fanining  bosh  maqsadi  qaysi  qatorda  to’g’ri  ko’rsatilgan?  J:  Shaxsni  har 

tomonlama  rivojlantirishga  yo’naltirilgan  ta’lim-tarbiya  tizimini  ilmiy  metodik  jihatdan 

qurollantirish 

© Buyuk chex olimi Yan Amos Komenskiy qachon tug’ilgan? J: 1592 yil 28 martda 

©  Pedagogika  tarixida  birinchi  ilmiy  asar  qachon  va  kim  tomonidan  yozilgan?  J:  Yan  Amos 

Komenskiy 1632 yil “Buyuk Didaktika” ©  Pedagogika  fanining  asosiy  tushuncha  (kategoriya)lari  qaysilar?  J:  Shaxs,  bilim,  ko’nikma, 

malaka, tarbiya, ta’lim, ma’lumot, rivojlanish © “Ota-onalar kitobi” asarining muallifi kim? J: A.S.Makarenko 

©  Pedagogika  faniga  berilgan  quyidagi  ta’riflardan  qaysi  biri  to’g’ri  deb  hisoblaysiz?  J: 

Pedagogika uzluksiz ta’lim – tarbiya tizimining nazariy asoslarini va prinsiplarini, ta’lim – tarbiya 

jarayonida inson shaxsini rivojlantirish, shakllantirishning mohiyati, qonuniyatlari haqidagi fan 

© A.Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida pedagogika faniga qanday ta’rif bergan? J: 

“Al-hosil,  tarbiya  bizlar  uchun-yo  hayot  yo  mamot,  yo  najot,  yo  halokat,  yo  saodat,  yo  falokat 

masalasidir” 

©  Kadrlar  tayyorlash  milliy  modelining  tarkibiy  qismi  bo’lmish  shaxsning  o’rni  va  roli  qaysi 

qatorda  to’g’ri  ifoda  etilgan?  J:  Shaxs-kadrlar  tayyorlash  tizimining  bosh  sub’ekti  va  ob’ekti, 

ta’lim sohasidagi xizmatlarning iste’molchisi va ularni amalga oshiruvchi 

© Ta’lim mazmuniga nimalar kiradi? J: O’quv rejasi, dastur, darslik, qo’llanma 

© «Avesto» so’zining lug’aviy ma’nosi nima? J: Qat’iy qonunlar  

© “Didaktika” so’zi qanday ma’noni bildiradi? J: “Didaktika” so’zi yunoncha “didasko” so’zidan 

kelib chiqqan bo’lib “o’qitish, o’rgatish”, degan ma’noni bildiradi © Didaktika nimani o’rganadi? J: Ta’limning umumiy qonuniyatlarini 

©  Didaktikaning  asosiy  kategoriyalari  qaysi  qatorda  to’g’ri  ko’rsatilgan?  J:  Ta’lim  tamoyillari, 

ta’lim mazmuni, ta’lim usullari, ta’limni tashkil etish shakllari 25 

©  Shaxs  tushunchasiga  ta’rif  bering  J:  Psixologik  jihatdan  taraqqiy  etgan,  o’zining  shaxsiy 

xususiyatlari  va  xatti-harakatlari  bilan  ajralib  turadigan  muayan  dunyoqarashga  ega  bo’lgan 

jamiyat a’zosi 

© Ta’lim tamoyillari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? J: Ta’limda onglilik, faollik, mustaqillilik 

qoidasi,  ta’limning  ilmiy,  izchil,  muntazam  bo’lish  qoidasi,  nazariya  bilan  amaliyotning  birligi 

qoidasi 

© “Bilim takrorlash va qaytarish mevasidir”, ushbu fikr muallifi kim?  J: A.R.Beruniy 

©  Bilimga  ta’rif  bering?  J:  Odamlarning  ijtimoiy  tarixiy  amaliyoti  jarayonida  to’plangan, 

umumlashgan tajribasidir © “Al-hosil, tarbiya bizlar uchun-yo hayot yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat 

masalasidir”, ushbu fikr muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?  J: A.Avloniy © Pedagogika fanida didaktika necha turga ajratilib o’rganiladi?  J: 2 turga (umumiy va xususiy) 

©  Ta’lim  to’g’risidagi  Qonunning  3-moddasida  qanday  fikr  bayon  etilgan?  J:  “Ta’limda 

O’zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ustuvor deb e’lon qilinadi” © “Dunyoda ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lmag’ay” ushbu fikr muallifi kim? J: Al-Buxoriy 

© Maktablarning o’quv rejalari kim tomonidan tasdiqlanadi? J: Xalq ta’limi vazirligi tomonidan 

©  Didaktika  so’zi  dastlab  kim  tomonidan  fanga  kiritilgan?  J:  1613  yilda  nemis  pedagogi 

Volfgang Ratke  © Qadimgi Yunonistonda o’qituvchilar qanday nomlangan? J: Didaskallar 

© Xalq pedagogikasining yo’nalishlari nechta? J: 10 ta 

©  Metodologiya  so’ziga  ta’rif  bering  J:  Lotincha  so’zdan  olingan  bo’lib,  metodlar  haqidagi 

fandir, fan tayanadigan nazariyalar, qarashlar majmuidir © “Qobusnoma” asarining vuallifi kim? J: Kaykovus 

© “Birinchi muallim” nomli asarning muallifini toping? J: A.Avloniy 

© Kompetensiyaga ta’rif bering? J: Sjhaga oid bilim, ko’nikma, malaka o’arashlar majmui  

©  Kompetensiya  so’zining  lug’aviy  ma’nosi  to’g’ri  ko’rsatilgan  javobni  belgilang?  J:  Lotincha 

so’zdan olingan bo’lib “erishayapman”, “munosibman”, “loyiqman” © O’zbekistonda kimga pedagoglik qilish huquqi beriladi? J: Tegishli ma’lumoti, kasb 

tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lgan shaxslarga  © “Bola tarbiyasida ota-ona bilan bir qatorda maktabga borgandan so’ng muallim ham javobgar 

sanaladi” ushbu fikr muallifini belgilang. J: Alisher Navoiy  ©  Pedagogika  tarixida  kim  birinchi  bo’lib  sinf-dars  tizimini  ishlab  chiqqan  J:  Yan  Amos 

Komenskiy © O’zbekistonda  lotin grafikasi asosida o’zbek yozuvi qaysi yillarda qo’llanib kelingan? 

 J: 1929-1940 yillar   © Barcha tayanch maktablari uchun so’zsiz amal qilinishi lozim bo’lgan davlat hujjati? J: O’quv 

rejasi 


© Maktabda o’qituvchilar nima uchun attestasiyadan o’tkaziladi?  J: Mutaxassisligiga loyiqligini 

aniqlash ©  Maktabda  o’qituvchi  mutaxassislarning  malakasi  nima  maqsadda  oshiriladi?  J:  Blimini 

yangilash, ilg’or tajribani o’rganish © Uzluksiz ta’lim turlari qaysilar, ularni ko’rsating? J: Maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, 

o’rta  maxsus  kasb  hunar  ta’limi,  oliy  ta’lim,  kadrlar  malakasini  oshirish  va  ularni  qayta 

tayyorlash,  maktabdan tashqari ta’lim 

© «Ta’lim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» qachon qabul qilingan? J: 

1997 yil 29 avgustda © «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim», «Turkiy guliston yoxud axloq» asarlarining muallifi 

kim? J: Abdulla Avloniy © Sharqda «Ikkinchi muallim» nomi bilan mashhur bo’lgan o’rta asrlar olimi kim? J: Abu Nasr 

Forobiy 


26 

© «Ta’lim faqat so’z va o’rganish bilan, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi» 

degan so’zlar kimga tegishli? J: Abu Nasr Forobiy ©  Quyidagi  satrlardan  1992  yilda  qabul  qilingan  “Ta’lim  to’g’risida”gi  qonun  bilan  1997  yilda 

qabul qilingan qonunning bitta farqini aniqlang?  J: O’quvchilarning mustaqil fikrlash doirasi tor 

edi 

© Ta’limda oddiydan murakkabga faktlardan umumlashtirishga o’tish usuli qanday nomlanadi? 

J: Induksiya  

©  Avestoda  ikki  xil ustozlarga  ta’rif beriladi  bu  qaysilar?  J:  “Yaxshi  ustozlar” hamda  “Yomon 

ustozlar” ©  O‘qituvchining  kasbiy  kompentensiyasi  turlari  qaysi  qatorda  to’g’ri  ko’rsatilgan?  J:  Kasbiy, 

shaxsiy, umuminsoniy, madaniy, maxsus © Kvalifikasiya  nima? J: Potensial faoliyatda  bilim va ko‘nikmaning namoyon bo‘lish 

© Kompetensiya ko‘rinishlari necha xil? J: Umumiy va  maxsus  kaspiy shaxsiy 

©  Shaxsiy  kompetensiya  ko’rinishlari  qaysi  qatorda  to’g’ri  ko’rsatilgan?  J:  Muloqatchanlik, 

bag‘rikenglik, yetakchilik, faol, tashabbuskor, moslashuvchan, sog‘lom turmush tarzi, mas’uliyat, 

ishchanlik, insonparvarlik 

© O’qituvchiga xos bo’lgan pedagogik qobiliyatlarning soni qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? J: © Bilish qobiliyati to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.  J: O‘z fanini chuqur bilishi, unga turdosh 

fanlar haqida ham tushunchaga ega bo‘lishi  

©  Tashkilotchilik  qobiliyati  qaysi  qatorda  to’g’ri  ko’rsatilgan?  J:  O‘quvchilar  jamoasini 

uyushtirish,  jipslashtirish,  muhim  vazifalarni  hal  etishga  ruhlantirishni,  o‘z  ishini  to‘g‘ri 

uyushtirishdir 

© Ta’lim qonuniyatlari bu nima? J: O’qitish jarayoniga qo’yiladigan talablar yig’indisi 

© Sharq didaktikasining asoschilari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?  J: A.R.Beruniy, Farobiy, 

Ibn Sino, B.Zarnujiy ©  «Texnologiya»  so’zining  lug’aviy  ma’nosi?  J:  Texne  –  mahorat,  san’at,  logos  –  tushuncha, 

ta’limot © Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy tarkibiy qismlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 

J: Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan, ishlab chiqarish 

© Ta’lim jarayonida eshitib hamda ko’rib qabul qilish ma’lumotlarni o’zlashtirishni necha foizini 

tashkil etadi? J: 65% © «Test» so’zining ma’nosi nima? J: Inglizcha «sinov» 

© Interfaol metodlarning maqsadi nima ? J: Insonni faol fikrlashga undovchi usul 

©  “Tamoyil  (prinsip)”  so’zining  lugaviy  ma’nosi  to’g’ri  ko’rsatilgan  qatorni  toping.  J:  Lotin 

tilidan principium – har qanday nazariyaning asosiy, boshlang’ich, dastlabki holati © Ko’rgazmalilik tamoyilini Komenskiy qanday ataydi? J: “Oltin qoida” 

©  Ko’rgazmalilikdan  o’quv  jarayonining  qaysi  bosqichlarida  foydalanish  mumkin?  J:  Barcha 

bosqichlarida © Ta’lim to’g’risidagi Qonun nechta bo’lim va moddadan iborat? J: 5 bo’lim, 34 modda 

© Kadrlar tayyorlash milliy dasturi nechta bo’lim va moddadan iborat? J: 5 bo’lim,  28 modda 

©  Innovatsiya  so’zining  lug’aviy  ma’nosi  to’g’ri  ko’rsatilgan  qatorni  belgilang.    J:  Inglizcha  – 

innovation yangilik kiritish, yangilik © Barcha tayanch maktablari uchun so’zsiz amal qilinishi lozim bo’lgan davlat hujjati? J: O’quv 

rejasi 


© O’quv  rejasining mazmunini nima belgilaydi?  J: Sinflar bo’yicha o’rganilishi lozim bo’lgan 

o’quv fanlari va ular uchun ajratilgan o’quv  soatlari © Tafakkurni  rivojlantirishda samarali sanaluvchi metodni ko’rsating. J: Ma’ruza 

©  O’quv  rejasiga  kiritilgan  fanlarning  hajmi  nimaga  asoslanib  belgilanadi?  J:  Qaysi  sinfda 

o’qitilishi, ajratilgan soati, bolalarning yoshi va bilim saviyasiga ko’ra 27 

©  Innovatsion  jarayon  nima?  J:  Yangiliklarni  yaratish,  ishlab  chiqish,  joriy  etish,  qollash  va 

ommalashtirish bo’yicha kompleks faoliyat © Davlat ta’lim standarti qachon qabul qilingan? J: 1999 yil 16 avgust 

©  DTSning  vazifasi  nimadan  iborat?  J:  O’quvchining  o’zlashtirish  imkoniyati  bilan  o’quv 

materiallari  mutanosibligini  tahlil,  tanqid,  tadbiq  asosida  to’g’ri  tanlash,  ya’ni  maqsadni  to’g’ri 

tanlash mezoni 

© DTS o’z mazmuniga ko’ra ta’limning qaysi turlari uchun belgilanadi? J: Umumiy o’rta, o’rta 

maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari uchun  © O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng lotin yozuvini qachon qabul qilgan? J: 1993 yil 2 

sentyabr © Davlat ta’lim standarti nechta bo’lim va moddadan iborat? J: 6 bo’lim 24 modda 

© Jarayon bu ........? J: Qandaydir natijaga erishish maqsadida qadamba-qadam harakatlar majmui 

© O’qitish shakllari necha xil  J: An’anaviy, noan’anaviy, vertual 

©  Usul  (metod)  nima?  J:  Nazariy,  amaliy,  biluv,  boshqaruv,  maishiy  tasnifdagi  vazifalarni 

yechishning ma’lum yo’li ©  Yangi  pedagogik  texnologiya  nima?  J:  Murakkab  uzoq  davom  etadigan  har  bir  o’qituvchi 

erishishi mumkin bo’lgan pedagogik mahorat cho’qqisidir © “Oila, mahalla va maktab hamkorligi” konsepsiyasi qachon qabul qilingan? J: 1993 yil 

© BMT bosh asambliyasi 1993 yil 13 maydagi yig’ilishida oila kuni qachon e’lon qilingan? J: 15 

may 


© O’zbekistonda qachon “Oila yili” deb e’lon qilingan? J: 1998 yil 

© Konstitutsiyamizning nechanchi bobi oilaga bag’ishlangan? J: 14-bob 

© Quyida berilgan fikrlarning qaysi biri oilaning vazifasi bo’lib hisoblanadi? J: Farzandlarda bor 

iste’dod kurtaklarini shakllantirishga ko’maklashish © Shaxs  shakllanishiga ta’sir etuvchi omillari qaysilar?  J: Irsiyat,  muhit, tarbiya, shaxsning o’z 

faoliyati ©  “Ilm  inson  uchun  g’oyat  oliy  va  muqaddas  fazilatdir.  Ilmsiz  inson  mevasiz  daraxt  kabidir”, 

ushbu fikr muallifi kim?  J: A.Avloniy © Maktab ichki nazorati nima maqsadda tashkil etiladi? J: Maktab  faoliyatini boshqarish 

© “Konsepsiya”- qanday ma’noni anglatadi? J: Istiqbolli rivojlantirish 

© “Ta’lim to’g’risida”gi qonunning 30-moddasida qanday fikr keltirilgan? J: Bolalarning qonuniy 

huquqlari  va  manfaatlarini  himoya  qilish,  hamda  ularning  tarbiyasi,  o’rta  ta’lim  olishlari  uchun 

ota-ona yoki qonuniy vakillar  javobgar hisoblanadi 

©  “Oila,  mahalla,  maktab  hamkorligi”  konsepsiyasi  qachon  tasdiqlangan?  J:  “Oila,  mahalla, 

maktab hamkorligi” Konsepsiyasi O’zR Xalq ta’limi vazirligining 2004-yil 26-fevraldagi 26-sonli 

Hay’at majlisining qarori bilan tasdiqlangan  

© Mahalla so’zining lug’aviy  ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?  J: Arabcha joy, o’rin, 

makon 


© Mamlakatimizda qachon “Yoshlar yili” deb e’lon qilingan edi?  J: 2008 yil 

©  Maktab  jamoatchilik  tashkiloti  nima?  J:  Bolalarni  sog’lom,  har  tomonlama  yetuk  qilib 

tarbiyalash  uchun  ularning  ta’lim  olish  sharoitlarini  yaxshilash  va  ta’limning  sifatini  oshrish 

maqsadida birlashgan a’zolardan iborat jamoatchilik  tashkiloti  

© Maktab jamoatchilik tashkiloti a’zolari kimlar? J: O’qituvchilar ota-onalar, oila bolalar 

nafaqaxo’rlar, sobiq o’qituvchilar, tashkilot xodimlari o’z-o’zini boshqarish idoralari © Mamlakatimizda “Mustahkam oila yili” qachon e’lon qilingan? J: 2012 yil 

©  Ota-onaning  farzand  oldida  qanday  burchlari  bor?  J:  Ism  qo’yish,  kasb-hunar  egasi  qilish, 

uylantirish © Konstitutsiyamizning nechanchi moddalari oilaga bag’ishlangan? J: 63,64,65,66 

©  Konstitutsiyamizning  63-moddasida  nima  deyilgan?  J:  Oila  jamiyatning  asosiy  bo’g’ini 

hisoblanib, u jamiyat va davlat muhofazasidadir 28 

© Ota-onalar qo’mitasi qaysi muddatga saylanadi? J: Ota-onalar umumiy majlisi tomonidan bir 

yil muddatga saylanadi  ©  Pedagogik  ta’sir  ko’rsatishning  shakllari  qaysi  qatorda  to’g’ri  ko’rsatilgan?  J:  Bevosita  va 

bilvosita ta’sir ko’rsatish  © Konstitutsiyamizning nechanchi moddasi mahallaga asoslangan J: 105 modda 

©  Farzandining  olayotgan    ta’lim-tarbiyasiga  bildiradigan  munosabatiga  qarab  necha  xil  ota-

onalarni ajratish mumkin?  J: ©  Konstitutsiyamizning  66-moddasida  qanday  fikr  bayon  etilgan?  J:  Farzandlar  voyaga 

yetgandan so’ng ota-onasiga g’amxo’rlik qilishga majburdirlar ©  Kichik  guruhlarda  hamkorlikda  o’qitish  g’oyasi  qaysi  olim  tomonidan  tashkil  etilgan?  J: 

P.Slavin 

 

PSIXOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI  

 

© Psixologik xizmat birinchilardan bo’lib, qayerda va qachon paydo bo’lgan?  J: AQShda 1800 

yilda; 

©  O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi muassasalarida psixologik xizmat to’g’risidagi Nizom 

qachondan kuchga kirdi? J: 2010 yil sentabrdan ©  Psixologik  xizmatning  asosiy  yo’nalishlari  ko’rsatilgan  qatorni  ko’rsating.  J:  psixologik 

ma’rifat, psixologik tashxis, psixologik profilaktika, psixologik korreksiya, psixologik maslahat, 

kasb-hunarga yo’naltirish 

© So’roq metodining usullarini ko’rsating. J: og’zaki, yozma, erkin, standartlashtirilgan 

© Proyktiv testlar bu: J: shaxsni individual xususiyatlarini aniqlaydi 

©  Sosiometriya  metodining  mohiyati  nimadan  iborat?  J:  muayyan  sharoitga  moslashtirilgan 

guruhlardagi muomala munosabatni o’lchash ©  O’zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  muassasalarida  psixologik  xizmat  to’g’risidagi  Nizom 

necha bobdan iborat? J: V bobdan ©  Psixologik  profilaktika  nima?  J:  bolalarning  xulq-atvoridagi  salbiy  og’ishlarini  o’z  vaqtida 

oldini olish © Korreksiya nima? J: Tuzatish 

©  Psixologiyaning  asosiy  tadqiqot  metodlarini  to’liq  ko’rsating?  J:  kuzatish,  test,  so’roq, 

modellashtirish, eksperiment © Psixologiya fanida eksperiment metodini turlarini aniqlang. J: tabiiy va labaratoriya 

©  Tarbiyasi  og’ir  bolani  psixokorreksiyalashda  ishni    nimadan  boshlash  kerak?  J:  muammoni 

kelib chiqish sababini o’rganish ©  O’smirlik  davri  nima  uchun  qarama-qarshiliklarga  boy  davr  deyilishini  sababi  ifodalangan 

qatorni ko’rsating.  J: ota-onasiga puldan qaramligi, tashqi ko’rinishdan qoniqmasligi, tengqurlari 

tomonidan tan olinmasligi va hokazolar 

© Psixologiya fani qaysi fandan ajralib chiqqan? J: falsafa       

© Qarilik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi?  J: 76-90 yosh 

© O’smirlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi? J: 12-16 yosh 

©  Bolani  tarbiyalashda  qanday  jazodan  foydalanish  ma`qul?  J:  bolaning  psixologik  holatidan 

kelib chiqqan holda jazolash © O’z joniga qasd qilish psixologiya fanida nima deb ataladi? J: Suitsid 

©  Ushbu  so’zlar  kimga  tegishli:  7  yoshgacha  bolaga  podshodek  munosabatda  bo’ling,  12 

yoshgacha quldek, 12 yoshdan so’ng esa bolaga do’stona munosabatda bo’ling! J: Ibn Sino © Kichik maktab yoshidagi yetakchi faoliyat turini aniqlang. J: o’qish 

© Ilk bolalik davri necha yosh hisoblanadi? J: 1-2 yosh 

©  Yosh  davr  psixologiyasida  kuzatish  metodining  nechta  turidan  foydalaniladi?  J:  obyektiv 

(tashqi) va subyektiv(o’z-o’zini) 


1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling