Assignment Students name: Jalilov Adham Group: 19/05 Task Essay


Download 18.92 Kb.
Sana18.03.2023
Hajmi18.92 Kb.
#1282378
Bog'liq
Adham 2week chtoik


Assignment
Students name: Jalilov Adham
Group:19/05
Task 1. Essay (minimum word length 200)

Children don't learn grammar when they learn their first language but adults who learn a second language need to learn its grammar.
We know our mother tongue from birth. The main reason is that our environment is always mother tongue. Therefore, children do not need to learn grammar. Then they say the simple words, the structure, and the sentences that their families use the words. But adults should learn grammar when learning a foreign language. The main reason is that they do not know how to speak the second language properly. First of all, they have to describe the sentence structure, then they have to memorize the vocabulary. Learning grammar is very important because it helps students to understand the English language better. Grammar also allows them to understand how sentences are structured. It also allows you to write good essays and articles that can be understood by people who are not good at grammar.Discuss and provide your argument.
Task 2. Below you can see a table of contents of a coursebook with some functions. Think about grammar topics that can be taught together in those units. Fill the table.

Functions

Grammar

Unit 1. Introducing yourself

To be formUnit 2. Giving information about your daily routinePresent simple

Unit 3. Narrating past eventsPast simple and past continuous

Unit 4. Describing people/thingsadjective

Unit 5. Giving directionsModel verbs

Unit 6. Giving instructionsAdverb

Unit 7. Asking for helparticle

Unit 8. Giving adviceParts of Speech 

Unit 9. RegrettingVerb

Unit 10. Offering/inviting conjunction

Unit 11. Predicting possibilityGerund

Unit 12. Expressing doubt

Non- finite verbs


Task 3. Write the transcription of these texts. Use the website https://tophonetics.com for transcriptions.
Dialogue 1.
A: What are you doing?
wɒt ɑː juː ˈdu(ː)ɪŋ?
B: Studying. I have a lot of homework. I hate math. I wish I could drop out of school.
A: Well, you have to go because you need to get your diploma.
B: I guess so. Hey, have you seen Benjamin?
A: No. If he’s not in his room, then he must have gone out. He could have gone to the park to play basketball. It is a nice day.
B: Okay. I’ll look for him there. Later.
Dialogue 2.
A: Hey Jake. How are you?
B: I’m kind of upset.
A: Why? What’s the matter?
B: I lent 100 bucks to my friend last week. But he still hasn’t paid me back.
A: You shouldn’t have lent money to him. It’s not good when money gets between friends.
B: I know. He was supposed to pay me back yesterday, but he didn’t. He didn’t even mention it.
A: I bet you he has forgotten about it. Why don’t you remind him?
B: I guess I have to.
Task 1 transcription .
eɪ: wɒt ɑː juː ˈdu(ː)ɪŋ?
ˈdʌbljuːɒtiː ɑː juː ˈdu(ː)ɪŋ?
biː: ˈstʌdiɪŋ. aɪ hæv ə lɒt ɒv ˈhəʊmˌwɜːk. aɪ heɪt mæθ. aɪ wɪʃ aɪ kʊd drɒp aʊt ɒv skuːl.
eɪ: wɛl, juː hæv tuː gəʊ bɪˈkɒz juː niːd tuː gɛt jɔː dɪˈpləʊmə.
biː: aɪ gɛs səʊ. heɪ, hæv juː siːn ˈbɛnʤəmɪn?
eɪ: nəʊ. ɪf hiːz nɒt ɪn hɪz ruːm, ðɛn hiː mʌst hæv gɒn aʊt. hiː kʊd hæv gɒn tuː ðə pɑːk tuː pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl. ɪt ɪz ə naɪs deɪ.
biː: ˈəʊˈkeɪ. aɪl lʊk fɔː hɪm ðeə. ˈleɪtə.
ˈdaɪəlɒg 2.
eɪ: heɪ ʤeɪk. haʊ ɑː juː?
biː: aɪm kaɪnd ɒv ʌpˈsɛt.
eɪ: waɪ? wɒts ðə ˈmætə?
biː: aɪ lɛnt 100 bʌks tuː maɪ frɛnd lɑːst wiːk. bʌt hiː stɪl ˈhæznt peɪd miː bæk.
eɪ: juː ʃʊdnt hæv lɛnt ˈmʌni tuː hɪm. ɪts nɒt gʊd wɛn ˈmʌni gɛts bɪˈtwiːn frɛndz.
biː: aɪ nəʊ. hiː wɒz səˈpəʊzd tuː peɪ miː bæk ˈjɛstədeɪ, bʌt hiː dɪdnt. hiː dɪdnt ˈiːvən ˈmɛnʃən ɪt.
eɪ: aɪ bɛt juː hiː hæz fəˈgɒtn əˈbaʊt ɪt. waɪ dəʊnt juː rɪˈmaɪnd hɪm?
biː: aɪ gɛs aɪ hæv tuː
Download 18.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling