Atatürk ilkeleri ve inkilap tariHİ II / DÖnem sonu


Download 26.48 Kb.
Pdf ko'rish
Sana03.08.2017
Hajmi26.48 Kb.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  / DÖNEM SONU

1

1.  Millî mücadelenin savaşları devam ederken Anka-ra’da toplanan eğitim alanında yapılması gereken 

atılımların değerlendirmeye alındığı kongre aşağı-

dakilerden hangisidir?

A)  Alaşehir Kongresi

B)  Balıkesir Kongresi

C)  Nazilli Kongresi

D)  Maarif Kongresi

E)  Amasya Kongresi2.  Saltanat kaç yılında kaldırılmıştır?

A)  3 Mart 1924

B)  1 Kasım 1922

C)  22 Haziran 1928

D)  29 Ekim 1923

E)  23 Nisan 19203.  Yeni  Türk  Devleti’nin  karşılaştığı  ilk  ciddi  tehlike 

mahiyetindeki olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Menemen Olayı

B)  Şeyh Sait İsyanı

C)  Atatürk’e Suikast Girişimi

D)  Ali Galip Olayı

E)  Çerkez Ethem İsyanı4.  1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan ve 

üç yıl boyunca, 36 sayı Türk Devriminin ideolojisini 

sistemleştirme işini üstlenen yayın organı aşağıda-

kilerden hangisidir?

A)  Kadro Dergisi

B)  Kültür Haftası

C)  Büyük Doğu

D)  Pazar Postası

E)  Halkın Dostları5.  Atatürk  ilkeleri  kaç  yılında  Türkiye  Cumhuriyeti 

Anayasası’na girmiştir?

A)  1931


B)  1934

C)  1937


D)  1938

E)  1940


6.  Cumhuriyet  döneminde  devletin  yaptığı  düzenle-

meler ve yatırımlar arasında aşağıdakilerden han-

gisi yer almaz?

A)  Devlet demiryollarının inşası

B)  1924’te özel girişimcilere destek sağlamak üzere İş 

Bankası kurulması

C)  Aşar Vergisi’nin uygulanması

D)  Tarım üretiminin canlandırılması

E)  1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu

7.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada-

ki uygulama esaslarından biri değildir?

A)  Akılcılık

B)  Tam bağımsızlık

C)  Gerçekçilik

D)  Barışçılık

E)  Girişimcilik8.  Boğazlarda Türk hakimiyetini kesinleştiren antlaş-

ma aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sevr Antlaşması

B)  Lozan Antlaşması

C)  1926 Türk-İngiliz Antlaşması

D)  Montrö Antlaşması

E)  1934 Balkan Paktı9.  I. 

Demiryolu yapımının devamı

II.  Denk bütçe politikası

III.  Devletçilik ilkelerine bağlılıkYukarıdakilerden  hangileri  Atatürk  sonrasında  ku-

rulan Dr. Refik Saydam Hükûmeti’nin programında 

ağırlık verdiği konular arasında yer alır?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  I ve III10.  1963-1967  yılları  hangi  kalkınma  dönemini  ifade 

eder?

A)  Birinci beş yıllık kalkınma planı dönemi

B)  İkinci beş yıllık kalkınma planı dönemi

C)  Üçüncü beş yıllık kalkınma planı dönemi

D)  Dördüncü plan dönemi

E)  Beşinci plan dönemiATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  / DÖNEM SONU

2

11.  Gümrük Birliği Anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A)  1 Ocak 1996

B)  1 Ocak 1995

C)  1 Ocak 1994

D)  1 Ocak 1998

E)  1 Ocak 200012.  Türkiye kaç yılında NATO’ya üye olmuştur?

A)  18 Şubat 1950

B)  21 Haziran 1951

C)  12 Eylül 1970

D)  17 Mart 1967

E)  18 Şubat 195213.  Türkiye’yi uluslararası alanda egemen ve bağımsız 

bir devlet olarak tescil eden belge aşağıdakilerden 

hangisidir?

A)  Roma Antlaşması

B)  Ankara Antlaşması

C)  Zürih ve Londra Antlaşmaları

D)  Lozan Antlaşması

E)  Kuzey Atlantik Antlaşması14.  I. 

Statükoculuk

II.  Batıcılık

III.  AkılcılıkYukarıdakilerden  hangileri  Cumhuriyetin  ilanından 

itibaren, dış politikada temel alınan konular arasın-

da yer alır?

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  I, II ve III

D)  II ve III

E)  I ve II15.  Hükümetin  faaliyetlerinin  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisinde  kontrol  edilmesini  sağlamak  amacıyla 

oluşturulan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A)  I. Grup

B)  II. Grup

C)  Müstakil Grup

D)  Müdafaa - i Hukuk Grubu

E)  Seçilmiş Grup16.  Savaş döneminde ekonomik şartları istismar ede-

rek elde ettikleri yüksek kazançların vergisini ver-

meyenleri hedef aldığı açıklanan düzenleme aşağı-

dakilerden hangisidir?

A)  Varlık vergisi

B)  Aşar vergisi

C)  Toprak Mahsulleri vergisi

D)  Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

E)  Milli Korunma Kanunu17.  Çok partili hayata geçiş aşamasında aşağıdaki par-

tilerden hangisi ön plana çıkmamıştır?

A)  Demokrat Parti

B)  Milli Kalkınma Partisi

C)  Millet Partisi

D)  Adalet Partisi

E)  Hürriyet Partisi18.  Büyük şehirlerde ekmeğin ve temel ihtiyaç madde-

lerinin karneye bağlanması hangi yıl gerçekleştiril-

miştir?

A)  1940


B)  1941

C)  1942


D)  1943

E)  1944


19.  1973 yılına kadar devam eden taşınmaz kültür var-

lıkları ile ilgili kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Taşınmaz Eserler Kanunu

B)  Anıtlar Kanunu

C)  Taşınmaz Kültür Varlıkları

D)  Asar-ı Atika Kanunu

E)  Eski Eserler Kanunu20.  1980 darbesini getiren temel mesele aşağıdakiler-

den hangisidir?

A)  Sağ-sol çatışmaları

B)  Ordunun yönetimi ele geçirmek istemesi

C)  Devlet adamlarının askerle iş birliği yapması

D)  Mezhep çatışmaları

E)  Gericiliğin artmasıATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  / DÖNEM SONU

3

CEVAP ANAHTARI1

D

11

A

2

B

12

E

3

B

13

D

4

A

14

E

5

C

15

C

6

C

16

A

7

E

17

A

8

D

18

C

9

D

19

D

10

A

20D


Download 26.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling