Atematika fanidan 5 sinf uchun taqviuim -mavzuviy reja (haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat) Darslar tartibi


Download 249.87 Kb.
Pdf ko'rish
Sana27.12.2017
Hajmi249.87 Kb.

 

Matematika  fanidan 5 - sinf   uchun   taqviuim -mavzuviy  reja (haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat) 

 

Darslar 

tartibi                           

                   Bo‘lim  va  mavzular 

Soat 

 

                                Chorak  I  45 

 

  

  Natural sonlar va shkalalar. 

    Natural son tushunchasi.                                          

2-3 


Natural sonlarni yozilishi va o‘qilishi. 

4-5 Kesma. Kesmaning uzunligi. 

6-7 Kesmalarni taqqoslash.  Uzunlik o‘lchov birliklari. Uchburchak. 

 9-10 

Tekislik, to‘g‘ri chiziq va nur. 

11- 12 


Shkalalar va koordinatalar. Koordinatalar (sonlar) nur. 

13-14 Natural sonlarni taqqoslash.  Katta  kichik. 

15-16 Masalalar yechish. 

Tarixiy ma’lumotlar. 

17 


Nazorat  ish № 1.

 

18 


Masalalar yechish. 

   Natural sonlarni qo‘shish va ayirish.                     

 

19-21 


Natural sonlarni qo‘shish va uning xossalarini koordinatalar 

nurida tushuntirish. 

22-24 


Natural sonlarni ayirish va uning xossalarini.  

25-27 Sonli va harfli ifodalar.

 28 

Masalalar yechish. 

29 


Nazorat  ish № 2

 

30 


Masalalar yechish. 

31-33 Qo‘shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi.

 34-36 

Masalalar yechish. 

37 


Nazorat  ish № 3

 

38 


Masalalar yechish. 

Al-Xorazmiyning «Algorizmi hind hisobi haqida»  asari. 

     Natural sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish.                

  

39-40 


Natural sonlarni ko‘paytirish va uning xossalari. 

41-43 Natural sonlarni bo‘lish. 

44-45 Qoldiqli bo‘lish. 

                 Chorak   II 

35 

46-47 


Ifodalarni soddalashtirish.. 

  2                     

48 


Masalalar yechish. 

49 Nazorat  ish № 4 

1                       

50-51 


Amallarni bajarish tartibi.

 52-54 

Natural sonlar ustida to‘rt amalga doir misol va masalalar. 

55-56 


Sonning darjasi. Sonning kvadrati va kubi. 

57 Masalalar yechish. 

58 Nazorat  ish № 5 

59 


Masalalar yechish. 

  Yuz  va  hajmlar. 

 

60-61 


Formulalar. 

62-64 To‘g‘ri to‘rtburchak va kvadrat yuzi formulalari.   

65-67 Hajm o‘lchov birliklari. 

68-70 To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub hajmi formulalari. 

71-72 Masalalar yechish. 

73 Nazorat  ish № 6. 

74 


Masalalar yechish. 

Tarixiy ma’lumotlar. 

 

Oddiy kasrlar.  

75-76 


Aylana va doira. 

77-78 Ulushlar. 

79-80 Kasrlarni taqqoslash. 

 Chorak   III 

50 

81-82 


To‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlar. 

83-85 Bir xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish. 

86 Masalalar yechish. 

87 Nazorat  ish № 7. 

88 


Masalalar yechish. 

89-90 Bo‘lish va kasrlar. 

91-93 Aralash kasrlar. 

94-96 Aralash sonlarni ayirish  va ayirish. 

97-98 Masalalar yechish. 

99 Nazorat  ish № 8. 

100 


Masalalar yechish. 

Tarixiy ma’lumotlar. 

 

O‘nli kasrlar .  

101-102 


O‘nli kasrlarning yozilishi va o‘qilishi. 

103-104 O‘nli kasrlarni taqqoslash. 

105-107 O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish. 

108 Sonning taqribiy qiymati. 

109-110 Sonlarni yaxlitlash. 

111 Masalalar yechish. 

112 Nazorat  ish № 9. 

113 


Masalalar yechish.  Tarixiy ma’lumotlar. 

  O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.  

 

114-116 


O‘nli kasrni natural songa ko‘paytirish. 

117-119 O‘nli kasrni natural songa bo‘lish. 

120 O‘nli kasrlarni ko‘paytirish. 

 Chorak   IV 

40 

121-123 


O‘nli kasrlarni ko‘paytirish. 

124 Masalalar yechish. 

125 Nazorat  ish № 10 

126 


Masalalar yechish. 

127-130 O‘nli kasrga bo‘lish. 

131-134 O‘rta arifmetik. 

135-136 Masalalar yechish. 

137 Nazorat  ish № 11 

138 


Masalalar yechish. 

Tarixiy ma’lumotlar. 

 

 Foizlar .  

139-140 


Foizlar. 

141-143 Foizlarga doir masalalar yechish  

144-145 Burchak. To‘g‘ri va yoyiq burchak. 

146-148 Burchaklarni o‘lchash. Transportir. 

149-150 Doiraviy diagrammalar va ularni qurish. 

151 Masalalar yechish. 

152 Nazorat  ish № 12 

153 


Masalalar yechish.   Tarixiy ma’lumotlar. 

  Takrorlash uchun savol va masalalar  

 

154-156 


Natural sonlar. 

157-159 Oddiy kasrlar. 

160-162 O‘nli kasrlar 

163-165 O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish. 

166-168 Foizlar  

169 Nazorat  ish № 13 

170 


Yakunlovchiy  dars   

                                     

                       

                         6 – sinf  matematika   fanidan  mavzuviy  rejalashtirish  

             (haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat) 

Dars 

                                           Mavzular 

Soat 

 

                                Chorak  I  45 

 

Sonlarning bo‘linish belgilari   

6-7 


Sonning bo‘luvchilari va karralilari. 

8-9 Sonlarning 10 ga, 5 ga va 2 ga bo‘linish belgilari. 

10-11 Sonlarning 9 ga va 3 ga bo‘linish belgilari. 

12 Masalalar yechish. 

13 Nazorat  ish  № 1 

14 


Masalalar yechish. 

15 Tub va murakkab sonlar. 

16-17 Natural sonlarni tub ko‘paytuvchilarga ajratish. 

18-19 Eng katta umumiy bo‘luvchi. 

20-21 Eng kichik umumiy karrali (bo‘linuvchi). 

22 Masalalar yechish.  Tarixiy ma’lumotlar. 

23 Nazorat  ish  № 2 

 

Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish  

 

 

24-25 


Kasrning asosiy xossasi. 

26-28 Kasrlarni qisqartirish. 

29-31 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish. 

32 Masalalar yechish. 

33 Nazorat  ish  № 3 

34 


Masalalar yechish. 

35-37 Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish. 

38-40 Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirish. 

41-42 Masalalar yechish. 

43 Nazorat  ish  № 4 

44 


Masalalar yechish. 

 Oddiy kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.  

 

45 


  Oddiy kasrlarni ko‘paytirish..               

                 Chorak   II 

35 

46-47 


Oddiy kasrlarni ko‘paytirish.. Sonning kasrini topish.  

48-50 Sonning kasrini topish. 

 51-53 

Ko‘paytirishning taqsimot xossasining qo‘llanishi. 

54-55 


O‘zaro teskari sonlar. 

56 Masalalar yechish. 

57 Nazorat  ish  № 5 

58 


Masalalar yechish. 

59-62 Oddiy kasrlarni bo‘lish. 

63-66 Sonni kasriga ko‘ra o‘zini topish. 

67-70 Kasr ifodalar. 

71 Masalalar yechish. 

72 Nazorat  ish  № 6 

73 


Masalalar  yechish.  G‘iyosiddin  Jamshid  al-Koshining  «Aylana 

haqida  risolasi».  G‘iyosiddin  al-Koshining  «Hind  ilmi  kaliti»  asari 

haqida.  Ulug‘bek  ilmiy  maktabining  matematikani  rivojlanishidagi 

roli. 


 

 Nisbat va proporsiya .  

74-75 


Nisbat tushunchasi. 

76-77 Proporsiyalar. 

78-80 Proporsiyaning asosiy xossasi. 

 Chorak   III 

50 

81 


Proporsiyaning asosiy xossasi. 

82 Masalalar yechish. 

83 Nazorat  ish  № 7 

84 


Masalalar yechish.  

85-88 To‘g‘ri va teskari proporsional bog‘lanishlar. 

89-91 Masshtab. 

92-94 Aylana uzunligi va doira yuzi. 

95 Masalalar yechish. 

96 Nazorat  ish  №  8 

97 


Masalalar yechish.  Tarixiy ma’lumotlar. 

  Musbat va manfiy sonlar. Butun  sonlar. 

 

98 


To‘g‘ri chiziqda koordinatalar. 

99-100 Musbat  va  manfiy sonlar haqida tushuncha.  Butun  sonlar  haqida 

tushuncha. 

101 


Musbat va manfiy sonlarni son o‘qida tasvirlash. 

102 Qarama-qarshi sonlar. 

103 Sonning moduli. 

104-105 Sonlarni taqqoslash. 

106 O‘zgaruvchi miqdorlar. 

107 Masalalar yechish. 

108 Nazorat  ish  № 9 

109 


Masalalar yechish.  Tarixiy ma’lumotlar. 

 Musbat va manfiy sonlarni qo‘shish va ayirish. 

 

110-111 


Koordinatalar to‘g‘ri chizig‘i yordamida sonlarni qo‘shish. 

112-113 Manfiy ishorali sonlarni qo‘shish. 

114-116 Har xil ishorali sonlarni qo‘shish. 

117-118 Sonlarni ayirish. 

119 Masalalar yechish. 

120 Nazorat  ish  № 10 

121 


Masalalar yechish.  

  Musbat va manfiy sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish. 

 

122-123 


Sonlarni ko‘paytirish. 

124-125 Sonlarni bo‘lish. 

126 Ratsional sonlar. 

127-129 Ratsional sonlar ustida bajariladigan amallar xossalari. 

130 Masalalar yechish. 

 Chorak   IV 

40 

131 


Masalalar yechish.  Tarixiy ma’lumotlar. 

132 Nazorat  ish  № 11 

 

Tenglamalarni yechish 

133-134 


Qavslarni ochish qoidasi. 

135-136 Koeffitsient. 

137-139 O‘xshash hadlar va ularni ixchamlash. 

140-142 Tenglamalarni yechish. 

143 Masalalar yechish. 

144 Nazorat  ish  № 12 

145 


Masalalar yechish.  Tarixiy ma’lumotlar. 

 Tekislikda koordinatalar . 

 

146 


Perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar. 

147 Parallel to‘g‘ri chiziqlar. 

148-150 Koordinatalar tekisligi. 

151-152 Ustunli diagrammalar. 

153-154 Grafiklar.  

155 Masalalar yechish. 

156 Nazorat  ish  № 13 

157 


Masalalar yechish.  Tarixiy ma’lumotlar. 

 Yakuniy takrorlash. 

 

158 


Sonlarning bo‘linish belgilari 

159-160 Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish 

161 Oddiy kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish. 

162-163 Nisbat va proporsiya . 

164 Musbat va manfiy sonlar. 

165 Musbat va manfiy sonlarni qo‘shish va ayirish. 

166 Musbat va manfiy sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish. 

167-168 Tenglamalarni yechish. 

169 Nazorat  ish  № 14 

170 


Yakunlovchiy  dars                                 

     7 – sinf  algebra   fanidan  mavzuviy  rejalashtirish  

                            (haftasiga 3 soatdan, jami  102 soat)  Dars 

Mavzular 

Soat 

 

  Chorak  I 

27 

1-3 


5 va 6-sinflarda o‘tilganlarni takrorlash  

 

     Algebraik ifodalar.   

Sonli  ifodalar.  5-6 


Algebraik ifodalar. 

7-8 Algebraik tengliklar. Formulalar. 

9-10 Arifmetik amallarning xossalari.  

11-12 Qavslarni ochish qoidalari.Qavslarni ochish qoidalari.  

13 Nazorat  ish  № 1 

14 


Masalalar  yechish.   

15-16 Tenglama va uning yechimlari. 

17 Tenglamalar  yechish. 

18-19 Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish.  

20-21 Tenglamalar   yechish.  

22-23 Masalalarni  tenglamalar  yordamida  yechish. 

24 Masalalar  yechish. 

25 Nazorat  ish  № 2 

26 


Masalalar  yechish. 

  Birhadlar va ko‘phadlar . 

 

27 


Natural ko‘rsatkichli daraja. 

 Chorak   II 

21 

28-29 


Natural ko‘rsatkichli darajaning xossalari. 

30-31 Birhad va uning standart shakli.. 

32-33 Birhadlarni ko‘paytirish. 

34 Nazorat  ish  № 3 

35 


Masalalar  yechish. 

36-37 


Ko‘phadlar. 

38-39 O‘xshash o‘adlarni ixchamlash. 

40-41 Ko‘phadlarni qo‘shish va ayirish. 

42-43 Ko‘phadni  birhadga  ko‘paytirish.  

44-45 Ko‘phadni ko‘phadga ko‘paytirish. 

46 Masalalar  yechish. 

47 Nazorat  ish  № 4 

48 Masalalar  yechish. 

 Chorak   III 

30 

49-50 


Birhad va ko‘phadni birhadga bo‘lish. 

51 Masalalar  yechish. 

  Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratish.  

 

52-53 Umumiy ko‘paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish. 

54-55 Guruhlash usuli.. 

56-57 Yig‘indining kvadrati.   

58-59 Ayirmaning kvadrati. 

60 Masalalar  yechish. 

61 Nazorat  ish  № 5 

62 


Masalalar  yechish. 

 

63-64 


Kvadratlar ayirmasi formulasi. 

65-66 Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratishning bir necha usullarini 

qo‘llash. 

67 


Masalalar  yechish. 

68 Nazorat  ish  № 6. 

69 


Masalalar  yechish. 

   Algebraik kasrlar . 

 

70-71 Algebraik kasr.  

72-73 Kasrlarni qisqartirish. 

74-75 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish. 

76 Masalalar  yechish.  

77 Nazorat  ish  № 7. 

78 


Masalalar  yechish. 

 Chorak   IV 

24 

79-82 


Algebraik kasrlarni ko‘shish va ayrish. 

83-86 Algebraik kasrlarni ko‘paytirish  va bo‘lish. 

87 Masalalar  yechish. 

88 Nazorat  ish  № 8. 

 

89 


Masalalar  yechish. 

90-91 Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar. 

92 Masalalar  yechish. 

93 Nazorat  ish  № 9. 

94 


Masalalar  yechish. 

 Takrorlash  

 

     95 


Algebraik ifodalar. 

96 Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni 

97 Birhadlar va ko‘phadlar . 

98 Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratish.  

99 Algebraik kasr. 

100 Masalalar yechish. 

101 Nazorat  ish  № 8. 

102 


Yakunlovchiy  dars  

           7 – sinf  geometriya   fanidan  mavzuviy  rejalashtirish 

 

                (haftasiga 2 soatdan, jami  68 soat) 

Dars 

Mavzular 

Soat 

 

               I  Chorak 

  18 

 

Dastlabki geometrik ma’lumotlar  

Geometriyaning vujudga kelish tarixi. Geometrik shakllar va jismlar.  

   1 


Eng sodda geometrik shakllar. Nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekislik. 

   1 Kesma va nur.    1 

Geometrik shakllarning tengligi. Kesmalarni taqqoslash.    1 

Kesma uzunligi va uning xossalari.    1 

Kesmalarni o‘lchash.    1 

Ikki nuqta orasidagi masofa.     1 

Aylana va doira.    1 Nazorat  ish  № 1    1 

10 


Burchak. Burchaklarni taqqoslash. 

   1 


11 

Burchak bissektrisasi. 

   1 

12 


Burchakni o‘lchash. Transportir. 

   1 


13 

Burchakning turlari: to‘g‘ri, o‘tkir va o‘tmas burchaklar. 

   1 

14-15 


Qo‘shni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalari. 

   2 


16 

Geometriyani o‘rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog‘liqligi. 

Teorema, aksioma va isbot tushunchalari.  

   1 


17 

Nazorat  ish  № 2 

   1 

18 


Perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar. Perpendikulyar va og‘ma. Teskarisini 

faraz qilib isbotlash usuli. 

   1 

 

        II  Chorak      14 

19 


Perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar haqidagi teoremalar. Nuqtadan to‘g‘ri 

chiziqqacha bo‘lgan masofa.

 

Masalalar yechish. 

 

   1 


 

 Uchburchaklar.  

    

20 


Siniq chiziq. Ko‘pburchak. 

   1 


21 

Uchburchak. Uchburchaklarning turlari. 

   1 

22 


Uchburchak medianasi, balandligi, bissektrisasi va o‘rta chizig‘i. 

   1 


23 

Uchburchaklar tengligining birinchi alomati.

 

   1 


24 

Nazorat  ish  № 3 

   1 

25 


Teng yonli uchburchaklarning xossalari. 

   1 


26 

Uchburchaklar tengligining ikkinchi  alomatlari. 

   1 

27 


Uchburchaklar tengligining uchinchi alomatlari. 

   1 


28 

Kesma o‘rta perpendikulyarining xossasi. 

   1 

29 


Masalalar yechish. 

   2 


30 

Nazorat  ish  № 4 

   1 

31 


Masalalar yechish. 

   1 


 

 

 Parallel to‘g‘ri chiziqlar.  

 

32 


Parallel to‘g‘ri chiziqlar. 

  1 


 

  III  Chorak   20 

33 


Ikki to‘g‘ri chizik uchinchi to‘g‘ri chiziq kesganda hosil bo‘ladigan 

burchaklar. 

  1 

34-35 


Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari. 

  2 


 

36 Parallel to‘g‘ri chiziqlar aksiomasi. To‘g‘ri va teskari teoremalar. 

  1 


37-38 

Ikki parallel to‘g‘ri chiziqlar va kesuvchi hosil qilgan burchaklar. 

  2 

39 


Masalalar yechish. 

  1 


40 

Nazorat  ish  № 5 

  1 

41 


Masalalar yechish. 

  1 


 

4. Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar  

  10 

42-43 


Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi. 

  2 


44 

Uchburchak tashqi burchagining xossasi. . 

  1 

45 


To‘g‘ri burchakli uchburchakning xossalari. 

  1 


46 

Burchak bissektrisasining xossasi. 

  1 

47 


Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar. 

  1 


48 

Uchburchak tengsizligi. 

  1 

49 


Masalalar yechish. 

  1 


50 

Nazorat  ish  № 6 

  1 

51 


Masalalar yechish. 

  1 


 

5 Geometrik yasashga doir masalalar. 

  

52 


Sirkul va chizg‘ich yordamida geometrik yasashga doir masalalar. 

  1 


 

IV  Chorak 

  16 

53 


Berilgan burchakka teng burchakni yasash. 

  1 


54 

Burchak bissektirisasini yasash. 

  1 

 

55 Berilgan to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar to‘g‘ri chiziq yasash. 

  1 


56 

Kesmani teng ikkiga bo‘lish. 

  1 

57 


Uchburchakning berilgan uch tomoniga ko‘ra yasash. 

  1 


58 

Masalalar yechish. 

  1 

59 


Nazorat  ish  № 6 

  1 

 

 Takrorlash.    

60 


Geometrik masalani yechish bosqichlari. 

  1 


61-62 

Hisoblashga doir masalalar. 

  2 

63 


Isbotlashga doir masalalar. 

  1 


64 

Yasashga doir masalalar. 

  1 

65-66 


Masalalar yechish. 

  2 


67 

Nazorat  ish  № 7 

  1 

68 


Yakunlovchiy  dars. 

  1 


 

 

 

 

              8 – sinf  algebra   fanidan  mavzuviy  rejalashtirish  

                            (haftasiga 3 soatdan, jami  102 soat)  Dars 

          Mavzular    

Soat 

 

I  Chorak 

27 

1-3 


1.  7- sinf kursini takrorlash  

    Chiziqli funksiya va uning hossalari.   

 

4-5 


Tekislikda to‘g‘ri burchakli koordinatalar sistemasi. Funksiya tushunchasi.  Funksiyaning berilish usullari. 

7-8 u

=

kx funksiya va uning grafigi. Burchak koeffitsenti. 

9-10 


Chiziqli funksiya, uning grafigi va xossal 

11 Masalalar  yechish. 

12 Nazorat  ish  № 1 

13 


 Masalalar  yechish.  

10 


 

Ikki  noma’lumli  ikkita   chiziqli 

tenglamalar   sistemasi  

 

14 


Chiziqli tenglamalar sistemasi. 

15-17 Yechishning o‘rniga qo‘yish usuli.   

18-20 Qo‘shish usuli. 

21-22 Tenglamalar sistemasini  yechishning grafik usuli. 

23 Masalalar  yechish. 

24 Nazorat  ish  № 2 

25 


 Masalalar  yechish. 

26-27 Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamada yechish.  

 II  Chorak 

21 

28 


Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamada yechish. 

     Tengsizliklar  

 

29 


Musbat  va manfiy  sonlar 

30 Sonli tengsizlik va ularning  asosiy xossalari. 

31 Tengsizliklarni qo‘shish va ko‘paytirish.  

32 Nazorat  ish  № 3 

 

33  Masalalar  yechish. 

 34 

 Qat’iy va noqat’iy tengsizliklar. 

35 


Masalalar  yechish. 

36 Bir noma’lum tengsizliklarni. 

37-38 Bir noma’lum tengsizliklarni  yechish. 

39 Masalalar  yechish. 

40 Nazorat  ish  № 4 

41-42 


 Tengsizliklar  sistemalarini.  Sonli oraliqlar. 

43-44 Tengsizliklar  sistemalarini yechish. 

45 Modul qatnashgan sodda tenglama va tengsizliklar. 

46 Masalalar  yechish. 

47 Nazorat  ish  № 5 

48 


Masalalar  yechish. 

 III  Chorak 

30 

49 


  Masalalar  yechish. 

  Kvadrat ildizlar 

 

50-51 


Arfimetik kvadrat ildiz tushunchasi. 

52-53 Haqiqiy  sonlar. 

54-55 Darajaning kvadrat ildizi. 

56-57 Ko‘paytmaning kvadrat ildizi. 

58-59 Kasrning kvadrat ildizi. 

60-61 


Masalalar  yechish. 

62 Nazorat  ish  № 6 

63 


 Masalalar  yechish. 

  Kvadrat tenglamalar. 

 

64-65 


Kvadrat tenglama va uning ildizlari. 

66-67 Chala kvadrat tenglamalar. 

68 69 

To‘la kvadrat ajratish usuli. Nazorat  ish  № 7 70-71 

Kvadrat tenglamalarni yechish.   

11 


72-73 

Keltirilgan kvadrat tenglama. Viet teoremasi. 

74-75 


Kvadrat tenglamada keltirilgan tenglamalar. 

76 


 Masalalar  yechish. 

77 Nazorat  ish  № 8 

78 Masalalar  yechish. 

 IV  Chorak 

24 

79-82 


Kvadrat tenglamalar yordamida masalalar yechish. 

83  Masalalar  yechish. 

84-87 Ikkinchi daraja tenglama qatnashgan eng sodda sisitemalarni 

yechish. 

88-89 


Masalalar  yechish. 

90 Nazorat  ish  № 9 

91 


 Masalalar  yechish. 

           Taqribiy hisoblar . 

 

92-93 


Sonning taqribiy qiymati. Sonlarni yahlitlash. 

94-95 Yaqinlashish xatosi. Xatoni baholash. 

96-97 Sonning standart shakli. 

  Takrorlash. 

 

98 


Ikki  noma’lumli  ikkita   chiziqli 

tenglamalar   sistemasi. 

99 


Tengsizliklar. 

100 Kvadrat ildizlar.  Kvadrat tenglamalar. 

101 Nazorat  ish  № 8 

102 


Yakunlovchiy  dars. 

 

 

 

            8 – sinf  geometriya   fanidan  mavzuviy  rejalashtirish  

                    (haftasiga 2 soatdan, jami  68 soat)  

 

Dars 

Mavzular 

Soat 

 

I  Chorak 

18 

1-3 


1. 7-sinfda o‘tilganlarni takrorlash  

 

To‘rtburchaklar 

 

Ko‘pburchaklar.  Ko‘pburchak ichki burchaklarining yig‘indisi. Parallelogramm va uning xossalari.  To‘g‘ri to‘rtburchak va uning xossalari. Romb va uning xossalari. 

Nazorat  ish  № 1      1 

10 


Masalalar  yechish. 

     1 


11 

Kvadrat va uning xossalari.  

12 


Trapesiya va uning xossalari. 

13 Fales teoremasi. 

14 Uchburchak o‘rta chizig‘ining xossasi. 

15 Trapesiya o‘rta chizig‘ining xossasi. 

 16 

Masalalar  yechish. 

     1 

17 


Nazorat  ish  № 2 

     1 

18 


O‘qqa  nisbatan  simmetriya.  

12 


 

II  Chorak 

14 

19 


Simmetriya  o‘qiga  ega  bo‘lgan  shaklar. 

20 Markaziy  simmetriya  va  uning  xossalari. 

21 Masalalar  yechish. 

     1 


22 

Nazorat  ish  № 3 

     1 

 

 Yuz. 

 

 

23 


Yuz haqida tushuncha. 

24 Ko‘pburchakning yuzi. 

25 To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi. 

26-27 Parallelogrammning yuzi. 

28-29 Uchburchak yuzi. 

30 Masalalar  yechish. 

     1 


31 

Nazorat  ish  № 4 

     1 

32 


Masalalar  yechish. 

     

 

III  Chorak 20 

33-34 


Romb va trapesiyaning yuzi. 

  Pifagor teoremasi. 

 

 

35-36 

Pifagor teoremasi. Pifagor teoremasining turli isbotlari. 37 


Pifagor teoremasiga teskari teorema. 

38-39 Pifagor teoremasining ba’zi tadbiqlari. 

40 Masalalar  yechish. 

    1 


41 

Nazorat  ish  № 5 

    1 

42 


Masalalar  yechish. 

    1 


 

 Aylana.

 

 

43 

Aylana vatari va diametrining xossalari. 44 


To‘g‘ri chiziq va aylananing o‘zaro joylashishi. 

45 Aylanaga urinma.  Markaziy burchak. 

46-47 Aylanaga ichki chizilgan burchak. 

48 Aylananing kesuvchilari hosil qilgan burchaklar. 

49 Masalalar  yechish. 

    1 


50 

Nazorat  ish  № 6 

    1 

51 


Masalalar  yechish. 

    1 


52 

Ichki chizilgan aylana. 

 

IV  Chorak 16 

53 


Tashqi chizilgan aylana. 

54 Masalalar  yechish. 

    1 


 

 Vektorlar .

 

 

55 

Vektor tushunchasi. Vektorning uzunligi va yo‘nalishi. 56 


Vektorlarni qo‘shish va ayirish. 

57 Vektorni songa ko‘paytirish. 

58 Vektorlarning  masalalarni yechishga tadbiqi. 

59 Masalalar  yechish. 

     1 


60 

Nazorat  ish  № 7 

     1 

61 


Vektorning  koordinatalari 

     1 


62 

Koordinatalari  bilan  berilgan  vektor  ustida  amallar.      1 

63 


Vektorning  skalyar  ko‘paytmasi. 

     1 


64 

Vektorlarning fizik  geometrik  masalalarni  yechishda  tadbiqi. 

     1 

 

8. Takrorlash.       4 

65-66 


Masalalar  yechish. 

     2 


67 

Nazorat  ish  № 7 

     1 

 

13 


68 

Yakunlovchiy  dars. 

     1 

 

 

 

       9– sinf  algebra   fanidan  mavzuviy  rejalashtirish  

                            (haftasiga 3 soatdan, jami  102 soat)        Dars 

        Mavzular 

Soat 

 

I  Chorak 

   27 

1-3 


Takrorlash.

    3 


 

Kvadratik funksiya. 

   

Kvadratik funksiyaning ta’rifi.    1 

2x

y

=

 funksiya.    1 

6-7 


2

ax

y

=

 funksiya..    2 

8-9 


c

bx

ax

y

+

+=

2

 funksiya.    2 

10-12 


Kvadrat funksiyaning grafigini yasash. 

   3 


13 

Masalalar  yechish. 

   1 

14 


Nazorat  ish  № 1 

   1 

15 


Masalalar  yechish. 

   1 


 

  Kvadrat tengsizliklar. 

   

16-17 


Kvadrat tengsizlik va uning yechimi.. 

   2 


18-19 

Kvadrat tengsizlikni kvadrat funksiya grafigi orqali yechish. 

   2 

22-21 


Oraliqlar usuli. 

   2 


22-23 

Kvadrat tengsizlikka olib keladigan sodda iqtisodiy, fizik va 

amaliyot masalalari. 

   2 


24 

Masalalar  yechish. 

   1 

25 


Nazorat  ish  № 2 

   1 

26 


Masalalar  yechish. 

   1 


 

 Ratsional ko‘rsatkichli daraja.  

 

    

27 

Butun ko‘rsatkichli daraja va uning xossalari.    1 

 

II  Chorak    21 

28 


Natural ko‘rsatkichli darajaning arifmetik ildizi. 

   1 


29-30 

Arifmetik ildizning xossalari. 

   2 

31-32 


Ratsional ko‘rsatkichli daraja. 

  2 


33 

Irratsional ko‘rsatkichli daraja haqida tushuncha. 

  1 

34 


Sonli tengsizliklarni darajaga ko‘tarish. 

  1 


35 

Masalalar  yechish. 

  1 

36 


Nazorat  ish  № 3 

  1 

37 


Masalalar  yechish. 

  1 


 

Darajali funksiya.    

   

38 


 Funksiyaning aniqlanish sohasi. 

  1 


39 

Funksiyaning o‘sishi va kamayishi.. 

  1 

40 


Funksiyaning juft va toqligi. 

  1 


41-42 

Funksiya  u=х

л

 

  2 43-44 

Daraja qatnashgan tenglama va tengsizliklar. 

  2 

45 


Masalalar  yechish. 

  1 


46 

Nazorat  ish  № 4 

  1 

47 


Masalalar  yechish. 

  1 


 

   Trigonometriya elementlari.    

 

14 


48 

Burchakning radian o‘lchovi. 

  1  

 

III  Chorak   30 

49 


Burchakning radian o‘lchovi. 

  2 


50-51 

Nuqtani koordinata boshi atrofida burish. 

  3 

52-54 


Sinus. kosinus, tangens va kotangensning ta’rifi. 

  2 


55 

Masalalar  yechish. 

  1 

56 


Nazorat  ish  № 5 

  1 

57-58 


Sinus, kosinus, tangens va kotangensning ishoralari. 

  2 


59-60 

Ayni  bir  burchakning  sinusi,  kosinusi,  tangensi,  va  kotangensi 

orasidagi asosiy munosabatlar. 

  2 


61-62 

Trigonometrik ayniyatlar. 

  2 

63 


a va -a burchakning sinusi, kosinusi, tangens va kotangensi. 

  1 


64 

Masalalar  yechish. 

  1 

65 


Nazorat  ish  № 6 

  1 

66 


Masalalar  yechish. 

  1 


67-68 

Qo‘shish  formulari 

  2 

69-70 


Ikkingan  burchakning  sinusi  va  kosinusi. 

71-72 Keltirish formulalari. 

  2 


73 

Masalalar  yechish. 

 1 

74 


Nazorat  ish  № 7 

  1 

75 


Masalalar  yechish. 

  1 


 

 Progressiyalar. 

 

   

76-77 

Arifmetik progressiya.   2 

78 


Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig‘indisi.  

 1 


 

IV  Chorak 

  24 

79-80 


Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig‘indisi. 

81-82 


Geometrik progressiya. 

  2 


83-85 

Geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig‘indisi. 

  3 

86 


Masalalar  yechish. 

  1 


87 

Nazorat  ish  № 8 

  1 

88 


Masalalar  yechish. 

  1 


89 

Cheksiz  kamayuvchi  geometrik  progressiyaning  barcha  hadlar  

yig‘indisi. 

  1 


90-91 

Amaliy masalalar yechish. 

  2 

92 


Masalalar  yechish. 

  1 


93 

Nazorat  ish  № 9 

  1 

94 


Masalalar  yechish. 

  1 


 

Takrorlash. Masala va misollar yechish. 

   

95 


Kvadratik funksiya. 

  1 


96 

Kvadrat tengsizliklar. 

  1 

97 


Ratsional ko‘rsatkichli daraja. 

  1 


98 

Darajali funksiya. 

  1 

99 


Trigonometriya elementlari 

  1 


100 

Progressiyalar. 

  1 

101 


Nazorat  ish  № 9 

  1 

102 


Yakunlovchiy  dars. 

  1 


 

 

 

 


 

15 


     9 – sinf  geometriya   fanidan  mavzuviy  rejalashtirish  

                    (haftasiga 2 soatdan, jami  68 soat) Dars 

                 Mavzular 

   Soat 

 

 I  Chorak 

  18 

1-4 


 Takrorlash  

  4 

 

O‘xshash geometrik shakllar .

 

   

Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi.   1 

O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari.   1 

7-8 


Uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari. 

  2 


Masalalar  yechish. 

  1 

10 


Nazorat  ish  № 1 

  1 

11 


To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari. 

  1 


10 

Masalalar  yechish. 

  1 

11 


Masalalar  yechish. 

  1 


12 

To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari. 

  1 

13-14 


O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga 

tadbiqlari. 

  2 

15 


O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari. 

  2 


16 

Masalalar  yechish. 

  1 

17 


Nazorat  ish  № 2 

 

  1 

18 


Masalalar  yechish. 

  1 


 

II  Chorak 

  14 

19 


Geometrik  shaklarning  o‘xchashlik 

20 


Gomotetiya va o‘xshashlik. 

  1 


21 

Masalalar  yechish. 

  1 

 

 Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar.  

   

22 


O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi. 

  1 


23 

Ba’zi burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini 

hisoblash. 

  1 


24 

0

o dan 180

o

gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi. 

  1 


25-26 

Asosiy trigonometrik ayniyatlar. 

  2 

27 


Masalalar  yechish. 

  1 


28 

Nazorat  ish  № 3 

  1 

29 


Masalalar  yechish. 

  1 


30 

Uchburchak yuzini ikki tomoni va ular orasidagi burchak sinusi 

yordamida hisoblash. 

  1 


31 

Sinuslar teoremasi. 

  1 

32 


Kosinuslar teoremasi. 

  1 


 

III  Chorak 

  20 

33 


Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi. 

  1 


34 

Ikki vektor orasidagi burchak va uni hisoblash. 

  1 

35-36 


Uchburchaklarni yechish. 

  2 


37 

Masalalar  yechish. 

  1 

38 


Nazorat  ish  № 4 

  1 

39 


Masalalar  yechish. 

  1 


 

Aylana uzunligi va doira yuzi.  

   

40 


Aylanaga tashqi va ichki chizilgan ko‘pburchaklar. 

  1 


41 

Muntazam ko‘pburchaklar. 

  1 


 

16 


42 

Muntazam ko‘pburchakka tashqi va ichki chizilgan aylanalar. 

  1 

43 


 

Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chizilgan  

aylanalar radiuslari orasidagi bog‘lanish. 

  2 


44 

Masalalar  yechish. 

  1 

45 


Nazorat  ish  № 5 

  1 

46 


Aylana  uzunligi. 

47 Aylana yoyi uzunligi. 

  1 


48 

Burchakning radian o‘lchovi. 

  1 

49 


Doira va doira bo‘laklarining yuzi. 

  1 


50 

Masalalar  yechish. 

  1 

51 


Nazorat  ish  № 6 

  1 

 

 Uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar    

52 


Proporsional kesmalar va ularning xossalari. 

  1 


 

IV  Chorak 

  16 

53 


To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar. 

  1 


54 

Berilgan ikkita kesmalarga o‘rta proporsional kesmani yasash. 

  1 

55 


Aylanadagi proporsional kesmalar. 

  1 


56 

Masalalar  yechish. 

  1 

57 


Nazorat  ish  № 7 

  1 

58 


Masalalar  yechish. 

  1 


 

Takrorlash. Masalalar yechish  

   

59-60 


O‘xshash geometrik shakllar . 

   2 


61-62 

Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar. 

   2 

63 


Aylana uzunligi va doira yuzi. 

   1 


64-65 

Uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar. 

   2 

66 


Masalalar  yechish. 

   1 


67 

Nazorat  ish  № 7 

   1 

68 


Masalalar  yechish. 

   1 


 

 

  


Download 249.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling