Attestatsiaya tushgan savollar(6-variant)


Download 30.09 Kb.
bet1/6
Sana19.05.2022
Hajmi30.09 Kb.
#679844
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Attestatsiaya tushgan savollar DAVOMI
Poloyan, Umidaxonga, Blok test 07.07.2021, Loyiha ishi, foydali fayllar uz turkiyada-ta0lim-siyosatining-olib-borilishi, Ximiya imtixan, d m o juraqulov-a-x ab9cce91, Maqola (Jo\'raqulov A), 473-Article Text-1184-1-10-20210421, Abdullayeva Gulbahor.pptx , Amaliy mashg\'ulot 30 soat, 1 LABORATORIYA ISHI, 1 LABORATORIYA ISHI, АҲОЛИ ТЎҒРИ ОВҚАТЛАНИШИ

Attestatsiaya tushgan savollar(6-variant)

01. Neytronlar soni o'zaro teng bo‘lgan kislorod va geliy aralashmasining metanga
nisbatan zichligni aniqlang.
Javobi: 0,44
02. Kraxmal qaysi sinfga kiradi?
Javobi: Gomopolisaxarid
03. Nomalum karbon kislotadagi proton va neytronlarning elektronlar soniga
nisbati 1,875 ga teng bolsa nomalum kislotani toping.
Javobi: CH3COOH
04. Teng hajmda olingan butin va buten va yetarli miqdorda vodorod aralashmasi
nikel katalizatori ishtirokida gidrogenlanishidan faqat alkan xosil bo’ldi dastlabki
aralashmaning o’rtacha molar massasini toping.
Javobi: 23,2
05. Kumush nitrat parchalanishidan hosil bo’lgan gazlar suvda eritilganda 12.6 gr
kislota hosil bo’ldi, dastlabki kumush nitrat massasini xisoblang.
Javobi: 34 gr AgNO3
06. 30 gr kaliy dixromat tuzi unga 200 gr bo’lguncha suv qo’shildi eritmani foiz
konsentratsiyasini toping? Javobi: C% = 15%
(bu rasim qilib berilgan attestatsiya savollarida)
07. Kraxmal moleklyar massasi 8100 bo’lsa polimerlanish darajasini toping.
Javobi: n = 50
08. Uglerod IV oksid qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?
Javobi: Asosan ishqoriy muhit hosil qilgan eritmalar bilan. Sababi CO2
kislotali oksid va u suvli muhitda kuchsiz kislota hosil qiladi.
09. Vodorod xlorid molekulasi qanday bog’ (lar) bilan o’zaro bog’langan.
Javobi: Qutbli kovalent
10. Polimerning hosil bo’lishi nechta bosqichdan iborat?
Javobi: 3ta bosqichdan iborat
11. 67 gr Zn bilan 36.5 gr HCl reaksiyasidan necha gram ortib qolgan modda (A),
hosil bo’lgan tuz (B) va qancha hajm (C) (n.sh) gaz hosil bo’lgan.
Javobi: A-34,5 gr Zn , B-68 gr ZnCl2, C-11,2 L

12. Fenol bilan formaldegid polikondensatlanganda fenol miqdori ko’p bo’lsa
qanday smola hosil bo’ladi. Javobi: Novolak smolasi
13. 51.3 gr maltoza gidroliz qilinganda olingan mahsulotdan necha gramm sut
kislota olinadi. (unum 80%)
Javobi : 43,2 gr
14. 2 mol fenol eritmasi bilan bromli suv reaksiyaga kirishganda 2-brom fenol, 4-
brom fenol va 2,4,6-tribrom fenollarb 1:2:3 mol nisbatda hosil bo’lsa, reaksiya
uchun olingan brom massasini (kg) da aniqlang.
Javobi: 0.64
15. Benzil spirt, o-krezol va pirokatexindan iborat 0,9 mol aralashma 27,6 gr natriy
bilan reaksiyaga kirishsa, aralashmadagi pirokatexinning massa ulushini (%)
aniqlang?
A)33 B) 64,8 C) 33,74 D) 52
16. Karbinol va uning gomologlari molekulalararo degidratlanishidan 0.2 mol suv
va umumiy massasi 12 gr bo’lgan uchta oddiy efir teng mol nisbatda hosil bo’ldi.
Reaksiyada qatnashgan ikkinchi spirtni aniqlang.
A) propanol B) etanol C) pentanol D) butanol
17. Shirin ta’mli modda nima?
Javobi: etilenglikol (manba 10-sinf,86-bet) shirin tamli zaharli boshqa
moddalar bo’lishi mumkin biz darslikda berilganini olamiz.
18. Benzoxinondagi uglerod atomlarining oksidlanish darajalari yig’indisini
toping. Javobi: nol
19.Qaysi alkenning kislotali muhitda KMnO4 bilan oksidlanishidan chumoli
kislota va butanon hosil bóladi?
Javobi: 2-metilbuten-1
20. (CH3)2CHCH(CH3)2 tarkibli glevodorodda nechta uchlamchi uglerod
tomi mavjud? Javobi: 2ta
21. Monosaxaridalar sinfiga mansub moddalar:
1) sellobioza 2) reboza 3) selluloza 4) fruktoza
A) 1 B) 3 C) 2,4 D) 1,3
22. Qaysi karbon kislota aldegidlarga xos reaksiyaga uchraydi?
Javobi: HCOOH (sababi bu modda kumush ko’zgu reaksiyasiga kirishadi)
23. KHCO3 dan qanday qilib kaliy karbonat olinadi?

Javobi: 2KHCO3---K2CO3 +CO2 +H2O(ya’ni temperatura berish orqali)
24. Qaysi tuz eritmasida kislotali muhitni ta'minlash gidroliz reaksiyasini
susaytiradi?
Javobi: Suvli eritmada kislotali muhit hosil qiluvchi tuzlar
(masalan: ZnCl2, FeSO4)
25. 0.6 mol Lyapis parchalanganda necha gr metall ajralib chiqadi?
Javobi: 64,8
26. Asosiy zanjirida 4 uglerod bólgan molekulyar massasi eng katta alkan
molekulasidagi qutbli va qutbsiz bog’lar farqi nechaga teng?
Javobi: 11
27. 35,1 g kalsiy digidrofosfat tarkibida necha gramm ozuqa elementi bóladi?
Javobi: 21,3 gr
28. Sulfаt kislоtа eritmаsi оrqаli 3А tоk kuchi 1 sоаt dаvоmida o`tkаzilgаndа
аjrаlаdigаn vоdоrоdning hаjmini (n.sh.) tоping. Javob: 1,25
29. NaOH eritmasiga 11,2 l (n.sh da) SO2 shimdirilganda 58,6 gr o‘rta va nordon
tuzlar aralashmasi hosil bo‘lsa, nordon tuzning massasini aniqlang?
Javobi : 20,8
30.Suvli muhitda gelsimon shaklda cho’kma hosil qiluvchi kislotani toping.
Javobi: H2SiO3
31. C2H6, C3H6 va C4H6 gazlaridan iborat 11,2 litr (n.sh) aralashma 21 gramm
keladi. Aralashma tarkibida necha dona uglerod atomi bor? Javob: 1,5∙NA
32. Suvning qattiqligi qanday birliklarda ifodalanadi?
Javobi: mg-ekv/l
33. Quyidagi reaksiya tenglamalarini tenglashtiring.
a) AgNO3 + KOH + H2O2 Ag + KNO3 + O2 + H2O
b) H2O2 + I2 HIO3 + H2O
c) H2O2 + KMnO4 MnO2 + KOH + O2 + H2O
d) KClO3 + H2O2 KCl + O2 + H2O
Javobi: Elektron balans usulida mustaqil bajarib qo’ying videoda batafsil
tenglashtirib beraman.

34. Xrom, Molibden va Volfram atomlarining elektron tuzilish formulalarini
yozing. Javobi: Cr—3d54s1 Mo—4d55s1 W—5d46s2
35. H2SO4* nSO3 tarkibli oleumda SP3/SP2 =2/5 tenglik bajarilsa n =?
Javobi: n = 2
36. Cr (II), Cr (III) va Cr (VI) qatorida xrom oksidlari va gidroksidlarining
kimyoviy tabiati qanday o’zgaradi?
Javobi: CrO-asosli , Cr2O3-amfoter ,CrO3 -kislotali
Cr(OH)2- asosli, Cr(OH)3-asosli , H2Cr2O7-kislotali
37. Xrom (III) gidroksidining kislota va ishqorlar bilan o’zaro ta’sirlanish reaksiya
tenglamalarini ionli va molekulyar shaklda yozing.
Javobi: Cr(OH)3+3HCl—CrCl3 +3H2O ionli : Cr(OH)3 +3H+ = Cr3+ +3H2O
Cr(OH)3+3NaOH—Na3[Cr(OH)6] ionli: Cr(OH)3+3OH- = [Cr(OH)6]3-
38. Xromni kompleks hosil qilishida xarakterli oksidlanish darajalari va
koordinatsion sonlari qanday? Javobi: Xromning III valentli birikmalari
amfoter hisoblanadi shu sabab ular ham kislota ham asoslar bilan
kirishadi.Asoslar bilan kompleks hosil qilganda uning oksidlanish darajasi +3
valentligi VI - ga teng bo’ladi (masalan: Na3[Cr(OH)6] )
39. Ferroxrom olish uchun 200 kg Fe2O3 va Cr2O3 aralashmasini qaytarildi. Buning
uchun qancha aluminiy kerak va olingan qotishmaning foizlardagi tarkibi qanday?
Javobi: 83 kg Al, 51,85% Fe ,48,15% Cr
40. 6,08 gr Cr2O3 ni oksidlovchi ishtirokida NaOH bilan suyuqlantirish natijasida
12,74 gr natriy xromat olingan. Hosil bo’lgan mahsulot unumini foizlarda
hisoblang. Javobi: 98,3 %

Download 30.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling