Avtomatlashtirish sistemalarini loyihalash va sozlash


Download 161.5 Kb.
bet1/3
Sana16.06.2020
Hajmi161.5 Kb.
  1   2   3

Avtomatlashtirish sistemalarini loyihalash va sozlash (CAD, CAM, CAE)

fanidan YADAK uchun test savollari (200 ta)

Loyihalash bosqichida qanday masalalar yechiladi?

{

=Tizimning texnikaviy va dasturiy xujjatlarining to`liq komplektini ishlab chiqish.~Loyiha va amaldagi normativ texnik xujjatlar asosida o`lchov asboblari va avtomatlashtirish vositalari o`rnatiladi, va ularga kerakli kommunikatsiyalar keltirilib ulanadi.

~O`zimizda va chet el mamlakatlaridagi texnologik jarayonlarni boshqarish bo`yicha g`oyalar asosida yangi boshqarish g`oyasi shakllantiriladi.

~Tizim elementlarini tekshirish murakkab ishlarni amalga oshirib avtomatlashtirish tizimining normal ishlashiga erishiladi.

}

Texnik xujjatlarning tarkibi va mazmuni qanday xujjatlar bilan belgilanadi?{

=Konstruktorliy xujjatlarining yaxlit tizimi (ESKD) bilan.

~Olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari bilan.

~Dastur xujjatlar yaxlit tizimi (espd) bilan.

~Olib borilgan konstruktorlik ishlari bilan.

}

Avtomatlashtirish bo`yicha loyiha ishlari kimlar tamonidan bajariladi?{

=Loyiha institutlarining avtomatlashtirish bo`limlari yoki avtomatlashtirish bo`yicha ishlaydigan maxsus tashkilotlar tamonidan

~Texnologik institutlar

~Ilmiy tekshirish institutlari

~Subpodryad tashkilotlar

}

Avtomatlashtirish tizimlarini loyihalash qanday xujjatlar asosida amalga oshiriladi?{

=Loyihalashga topshiriq va texnik iqtisodiy asoslash (TEO) asosida

~Texnologik reglament asosida

~Texnologik reglament bayoni va texnik iqtisod asoslash (TEO) asosida

~Ilmiy tadqiqot ishlari asosida

}

Texnik topshiriq tarkibiga nimalar kiradi?{

=Loyihalash uchun asos, boshlanish va yakunlash muddatlari, loyihada qatnashuvchi tashkilotlar nomlari, ishga tushiriladigan komplekslar ro`yhati, asosiy texnik iqtisodiy ko`rsatkichlar va ilmiy tadqiqotishlari hamdatajriba sinov ishlarini bajarishga talablar va boshqalar kiradi

~Ilmiy tadqiqot ishlari hamda tajriba sinov ishlarini bajarishga talablar

~Texnologik reglament va ilmiy tadqiqot ishlari hamda tajriba sinov ishlarini bajarishga talablar kiradi

~Texnik iqtisodiy asoslash va ilmiy tadqiqotishlari hamdatajriba sinov ishlarini bajarishga talablar kiradi

}

Joyida o`rnatiluvchi o`lchov asbobi GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=O`rtasidan bo`linmagan aylana ko`rinishida

~O`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida

~O`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida

~O`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`linmagan aylana ko`rinishida

}

Shchitda o`rnatilgan o`lchov asbobi GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`linmagan aylana ko`rinishida

~o`rtasidan bo`linmagan aylana ko`rinishida

}

Joyida temperaturani o`lchash uchun o`rnatilgan birlamchi o`zgartirgich (sezgir element) GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida TE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PI belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylananing tepa qismida MI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RT belgi yordamida

}

Joyida temperaturani o`lchab ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida TI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida NE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MT belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylananing tepa qismida FD belgi yordamida

}

Shchitga o`rnatilgan temperaturani o`lchab ko`rsatib turuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylananing tepa qismida TI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida FD belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida ME belgi yordamida

}

Shchitga o`rnatilagan avtomatik ravishda temperatura qiymatini ko`rsatib, yozib boruvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylananing tepa qismida TIR belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MI belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida RI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida NT belgi yordamida

}

Joyida o`rnatilgan bosimni o`lchovchi asbob, birlamchi o`zgartirgich (sezgir element) GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RC belgi yordamida

}

Joyda o`rnatilgan bosimni o`lchab ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida ME belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida LT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RC belgi yordamida

}

To`g`ri ta'sir etuvchi bosim rostlagichi GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PC belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida LT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RE belgi yordamida

}

Sarfni o`lchashga mo`ljallangan birlamchi o`zgartirgich (sezgir element) GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida FE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida LI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RS belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MT belgi yordamida

}

Joyida o`rnatilgan sarfni o`lchab ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida FI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida ME belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida ST belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MS belgi yordamida

}

Joyida sathni o`lchash uchun o`rnatilgan birlamchi o`zgartirgich (sezgir element) GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida LE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RS belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida TI belgi yordamida

}

O`lchash va boshqarish elektr zanjirlarini yoqib-o`chirish GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida NS belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida TA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida PS belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing past qismida MS belgi yordamida

}

Shchitda o`rnatilgan, namlikni o`lchab yozib boruvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida MR belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QE (aylana tashqarisida rn) belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida LIA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida KS belgi yordamida

}

Joyida o`rnatilgan, pnevmatik signalni elektr signaliga aylantirib beruvchi signal o`zgartirgich GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PY, aylana tashqarisida masalan PGE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida VI belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida QRC aylana tashqarisid, masalan H2SO4 belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QI aylana tashqarisida masalan O2 belgi yordamida

}

loyihalash bosqichida qandaymasalalar yechiladi?{

=tizimning texnikaviy va dasturiy xujjatlarining to`liq komplektini ishlab chiqish

~o`zimizda va chet el mamlakatlaridagi texnologik jarayonlarni boshqarish bo`yicha g`oyalar asosida yangi boshqarishg`oyasi shakllantiriladi

~loyiha va amaldagi normativ texnik xujjatlar asosida o`lchov asboblari va avtomatlashtirish vositalari o`rnatiladi, va ularga kerakli kommunikatsiyalar keltirilib ulanadi

~tizim elementlarini tekshirish murakkab ishlarni amalga oshirib avtomatlashtirish tizimining normal ishlashiga erishiladi

}

Texnik xujjatlarning tarkibi va mazmuni qanday xujjatlar bilan belgilanadi?{

=konstruktorliy xujjatlarni taxlil tizimi(YESKD) bilan

~dasturiy xujjatlar yaxlit tizimi (espd) bilan

~olib borilgan ilmiy tadqiqotishlari bilan

~olib borilgan konstruktorlik ishlari bilan

}

Avtomatlashtirish bo`yicha loyiha ishlarini kimlar bajaradi?{

=loyiha institutlarining avtomatlashtirish bo`limlari yoki avtomatlashtirish bo`yicha ishlaydigan maxsus tashkilotlar tomonidan

~ilmiy tekshirish institutlari avtomatlashtirish bo`limlari

~texnologik institutlar avtomatlashtirish bo`limlari yoki avtomatlashtirish bo`yicha ishlaydigan maxsus korxonalar

~subpodryad tashkilotlar avtomatlashtirish bo`limlari yoki avtomatlashtirish bo`yicha ishlaydigan maxsus uyushmalar

}

Avtomatlashtirish tizimlarini loyihalash qanday xujjatlar asosida amalga oshiriladi?{

=loyihalashga topshiriq va texnik iqtisodiy asoslash (TEO) asosida

~ilmiy tadqiqotishlari asosida

~texnologik reglament asosida

~texnologik reglament bayoni va texnik iqtisod asoslash(TEO) asosida

}

Texnik topshiriq tarkibiga nimalar kiradi?{

=loyihalash uchun asos, boshlanish va yakunlash muddatlari, loyihada qatnashuvchi tashkilotlar nomlari, ishga tushiriladigan komplekslar ro`yhati, asosiy texnik iqtisodiy ko`rsatkichlar va ilmiy tadqiqotishlari hamdatajriba sinov ishlarini bajarishga talablar va boshqalar kiradi

~texnik iqtisod asoslash va ilmiy tadqiqotishlari hamdatajriba sinov ishlarini bajarishga talablar kiradi

~texnologik reglament va ilmiy tadqiqotishlari hamda tajriba sinov ishlarini bajarishga talablar kiradi

~ilmiy tadqiqotishlari hamdatajriba sinov ishlarini bajarishga talablar

}

Radiasiya dastlabki o`zgatgichi joyida o`rnatiluvchi o`lchov asbobi GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylana ko`rinishida RE

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida TT

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida FT

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida TR

}

Shchitda o`rnatiluvchi radiasiya miqdorini ko`rsatuvchi o`lchov asbobi GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida RI

~o`rtasidan bo`linmagan aylana ko`rinishida TF

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida MI

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida LI

}

Shchitga o`rnatilagan avtomatik ravishda temperatura qiymatini ko`rsatib, yozib va rostlash asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan aylananing tepa qismida TIRC belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MI belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida FCI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida LCE belgi yordamida

}

Joyida o`rnatilgan bosimni o`lchovchi ko`rsaruvchi va rostlovchi asbob, GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PIC belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MIR belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RC belgi yordamida

}

Joyda o`rnatilgan tezlikni o`lchab ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida SI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RC belgi yordamida

}

To`g`ri ta'sir etuvchi tezlik rostlagichi GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida SC belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida PE belgi yordamida

}

Namlikni o`lchashga mo`ljallangan birlamchi o`zgartirgich (sezgir element) GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida ME belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida FI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RS belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida FT belgi yordamida

}

Joyida o`rnatilgan namlikni o`lchab ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida MI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida FE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida FT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RS belgi yordamida

}

Joyida vibrasiyani o`lchash uchun o`rnatilgan birlamchi o`zgartirgich (sezgir element) GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida VE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida LT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RS belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida LI belgi yordamida

}

Shchitga o`rnatilagan avtomatik ravishda vibrasiya qiymatini ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida VI belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida HA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida HS belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida NS belgi yordamida

}

Shchitda o`rnatilgan, massa o`lchab yozib boruvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida WR belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QE (aylana tashqarisida rn) belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida LIA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida KS belgi yordamida

}

Shchitda o`rnatilgan, massa ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida WI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QE (aylana tashqarisida rn) belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida LIA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida KS belgi yordamida

}

Shchitda o`rnatilgan, massa ko`rsatuvchi rostlovchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida WIC belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QE (aylana tashqarisida rn) belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida LIA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida KS belgi yordamida

}

Shchitda o`rnatilgan, massa ko`rsatuvchi, ro`yxatga oluvchi rostlovchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida WIRC belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QE (aylana tashqarisida rn) belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida LIA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida KS belgi yordamida

}

Joyda o`rnatilgan chastota o`lchab ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida SI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RE belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RT belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida RC belgi yordamida

}

Shchitda o`rnatilgan, chastota ko`rsatuvchi, ro`yxatga oluvchi rostlovchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida SIRC belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QE (aylana tashqarisida rn) belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida LIA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida KS belgi yordamida

}

Shchitda o`rnatilgan, chastota ko`rsatuvchi asbob GOST 21.208-2013 bo`yicha qandayko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida SI belgi yordamida

~o`rtasidan bo`linmagan aylananing tepa qismida QE (aylana tashqarisida rn) belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida LIA belgi yordamida

~o`rtasidan gorizontal chiziq bilan bo`lingan, aylananing tepa qismida KS belgi yordamida

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «harorat» qanday harf bilan belgilanadi?{

=T


~E

~F


~G

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «elektrik kattaliklar» qandayharfbilan belgilanadi?{

=E


~F

~G


~D

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «signalizatsiya» qandayharfbilan belgilanadi?{

=A


~J

~I


~K

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «satx» qandayharfbilan belgilanadi?{

=L


~H

~M


~P

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «bosim» qandayharfbilan belgilanadi?{

=P


~H

~L


~M

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «konsentratsiya, sifat…» qandayharfbilan belgilanadi?{

=Q


~S

~R


~T

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «tezlik» qanday harfbilan belgilanadi?{

=S


~Q

~R


~T

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «massa» qanday xarf bilan belgilanadi?{

=W


~R

~S


~Q

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «rostlash, boshkarish» qanday xarf bilan belgilanadi?{

=C


~U

~V


~W

}

Funktsional-texnologik sxemalarda «chastota» qanday xarf bilan belgilanadi?{

=S


~V

~U


~C

}

Avtomatlashtirish tizimlarining qanday boshqarish strukturalari mavjud?{

=bir bosqichli markazlashgan, bir bosqichli markazlashmagan va ko`p bosqichli

~masofadan boshqarish aralash

~bosqichma-bosqich

~joyidan boshqarish

}

Bir xonada joylashgan qishloq xo`jalik mahsulotlarini qaytaishlovchi sexda hamma texnologik parametrlar to`g`risidagi ma'lumot shu sexda joylashgan bitta boshqarish punktidan boshqarilsa, unda bu sexni boshqarishda qanday boshqarish strukturasidan foydalanilgan hisoblanadi?{

=faqat bir bosqichli markazlashgan

~markazlashmagan

~bir bosqichli markazlashmagan

~ko`p bosqichli markazlashgan

}

Bir xonada joylashgan qishloqxo`jalik maxsulotlarini qaytaishlovchi sexda texnologik parametrlar to`g`risidagi ma'lumot xar bir texnologik jixoz oldida joylashgan boshqarish punktlaridan boshqarilsa, unda bu sexni boshqarishda qanday boshqarish strukturasidan foydalanilgan hisoblanadi?{

=bir bosqichli markazlashmagan

~bir va ko`p bosqichli markazlashgan

~ko`p bosqichli markazlashgan

~ko`p bosqichli markazlashmagan

}

Joyida o`rnatiluvchi elektr tok o`lchov asbobi GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan bo`linmagan aylana ko`rinishida EE

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziqbilan bo`lingan aylana ko`rinishida TI

~o`rtasidan gorizontal chiziqbilan bo`lingan aylana ko`rinishida PI

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziq bilan bo`lingan aylana ko`rinishida

}

Shchitda o`rnatiluvchi elektr tok o`lchov asbobi GOST 21.208-2013 bo`yicha qanday ko`rsatiladi?{

=o`rtasidan gorizontal chiziqbilan bo`lingan aylana ko`rinishida EE

~o`rtasidan bo`linmagan aylana ko`rinishida TI

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziqbilan bo`lingan aylana ko`rinishida MI

~o`rtasidan gorizontal va vertikal chiziqbilan bo`lingan aylana ko`rinishida PI

}

Loyihalash jarayonini asosiy aspektlari?{

=faqat texnologik

~avtomatik konstruktiv

~konstruktiv

~texnologik, avtomatik

}

Tuzilma bog`lanishini qanday turdagi sxemalar ifodalaydi?


Download 161.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling