Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 3.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet85/95
Sana15.12.2019
Hajmi3.28 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   95

корпорация DEC 

DEC korporatsiyasi 

DEC corporation 

корпорация Dell Computer 

Dell Computer korporatsiyasi 

Dell Computer corporation 

корпорация General Electric 

General Electric korporatsiyasi 

General Electric corporation 


 

423 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

корпорация GIS 

GIS korporatsiyasi 

GIS corporation 

корпорация Gray Research 

Gray Research korporatsiyasi 

Gray Research corporation 

корпорация Hitachi 

Hitachi korporatsiyasi 

Hitachi corporation 

корпорация HP 

HP korporatsiyasi 

HP corporation 

корпорация IBM 

IBM korporatsiyasi 

IBM corporation 

корпорация ICL 

ICL korporatsiyasi 

ICL corporation 

корпорация Informix Software 

Informix Software korporatsiyasi 

Informix Software corporation 

корпорация Intel 

Intel korporatsiyasi 

Intel corporation 

корпорация LEXIS-NEXIS 

LEXIS-NEXIS korporatsiyasi 

LEXIS-NEXIS corporation 

корпорация Lotus Development 

Lotus Development korporatsiyasi 

Lotus Development corporation 

корпорация Matsushita 

Matsushita korporatsiyasi 

Matsushita corporation 

корпорация Micron Technology 

Micron Technology korporatsiyasi 

Micron Technology corporation 

корпорация Microsoft 

Microsoft korporatsiyasi 

Microsoft corporation 

корпорация Mitsubishi 

Mitsubishi korporatsiyasi 

Mitsubishi corporation 

корпорация Motorola 

Motorola korporatsiyasi 

Motorola corporation 

корпорация NEC 

NEC korporatsiyasi 

NEC corporation 

корпорация Netscape 

Communications 

Netscape Communications 

korporatsiyasi 

Netscape Communications corporation корпорация NeXT Software 

NeXT Software korporatsiyasi 

NeXT Software corporation 

корпорация Nortel 

Nortel korporatsiyasi 

Nortel corporation 

корпорация Novell 

Novell korporatsiyasi 

Novell corporation 

корпорация Novell-Perfect 

Novell-Perfect korporatsiyasi 

Novell-Perfect corporation 

корпорация Okidata 

Okidata korporatsiyasi 

Okidata corporation 

корпорация Oracle 

Oracle korporatsiyasi 

Oracle corporation 

корпорация PointCast 

PointCast korporatsiyasi 

PointCast corporation 

корпорация Progress Software 

Progress Software korporatsiyasi 

Progress Software corporation 

корпорация Samsung Electronics  Samsung Electronics korporatsiyasi 

Samsung Electronics corporation корпорация Santa Cruz Operation  Santa Cruz Operation korporatsiyasi 

Santa Cruz Operation corporation корпорация Seiko Epson 

Seiko Epson korporatsiyasi 

Seiko Epson corporation 

корпорация SGI 

SGI korporatsiyasi 

SGI corporation 

корпорация Sharp 

Sharp korporatsiyasi 

Sparp corporation 

корпорация SMC 

SMC korporatsiyasi 

SMC corporation 

корпорация Sony 

Sony korporatsiyasi 

Sony corporation 

корпорация SUN Microsystems 

SUN Microsystems korporatsiyasi 

SUN Microsystems corporation 

корпорация Sybase 

Sybase korporatsiyasi 

Sybase corporation 

корпорация Taligent 

Taligent korporatsiyasi 

Taligent corporation 

корпорация Tandem Computer 

Tandem Computer korporatsiyasi 

Tandem Computer corporation 

корпорация Texas Instruments 

Texas Instruments korporatsiyasi 

Texas Instruments corporation 

корпорация Toshiba 

Toshiba korporatsiyasi 

Toshiba corporation 

корпорация Unisys 

Unisys korporatsiyasi 

Unisys corporation 

корпорация World Com 

World Com korporatsiyasi 

World Com corporation 

корпорация Xerox 

Xerox korporatsiyasi 

Xerox corporation 

красная книга 

qizil kitob 

red book 

кредитная карточка 

kredit kartochka 

credit card 

крекер 

kreker, sindiruvchi 

cracker 

криптоанализ 

kriptotahlil 

cryptanalysis 

криптоаналитическая атака 

kriptotahliliy hujum 

crypto analytical attack 


 

424 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

криптографическая защита 

kriptografik muhofaza 

cryptographic protection 

криптографическая система 

kriptografik tizim 

cryptographic system 

криптографический алгоритм 

kriptografik algoritm 

cryptographic algorithm 

криптографический метод 

защиты информации 

axborotni muhofaza qilishning 

kriptografik usuli 

cryptographic method of information 

protection 

криптографический протокол 

kriptografik bayonnoma 

cryptographic protocol 

криптографическое 

оборудование 

kriptografik jihoz 

cryptographic equipment 

криптографическое 

преобразование информации 

axborotni kriptografik o‘zgartirish 

cryptographic information conversion 

криптография 

kriptografiya 

cryptography 

криптография с открытым 

ключом 

ochiq kalit kriptografiyasi 

public key cryptography 

криптология 

kriptologiya 

cryptology 

криптосистема 

kriptotizim 

cryptosystem 

криптосистема Вернама 

Vernam kriptotizimi 

Vernam’s cryptosystem 

криптосистема Габидулина 

Gabidulin kriptotizimi 

Gabidullin’s cryptosystem 

криптосистема Крука 

Kruk kriptotizimi 

Crook’s cryptosystem 

криптосистема Макэлиса 

Makellis kriptotizimi 

Macelles’ cryptosystem 

криптосистема Нидеррайтера 

Niderraytera kriptotizimi 

Nideraiter’s cryptosystem 

криптосистема с временным 

раскрытием 

muvaqqat kriptotizim 

cryptosystem with temporarily 

disclosure криптосистема с открытым 

ключом 

ochiq kalitli kriptotizim 

cryptosystem with public key 

криптосистема с секретным 

ключом 

maxfiy kalitli kriptotizim 

cryptosystem with provate key 

криптосистема с эллиптическими 

кривыми 

elliptik egri chiziqli kriptotizim 

cryptosystem with elliptical curves 

критерий безопасности 

информации 

axborot xavfsizligi ko‘rsatgichi 

criteria of information security 

критичная информация 

nozik axborot 

critical information 

кросс-программа 

kross-dastur 

crossware 

куки 

avvalgi iz 

cookies 

курсор 

kursor, nishon 

cursor 

кэширование 

keshlash 

cache 

кэш-память 

kesh-xotira 

cache memory 

лавинная адресация 

shiddatli manzillash 

avalanche-type addressing 

лазерный диск 

lazer disk 

laser disk 

лазерный принтер 

lazer printeri, lazerli chop etuvchi 

laser printer 

ламер 

lamer, zaif 

lamer 

лента новостей 

yangiliklar lentasi 

news line 

линейный принтер 

chiziqli printer 

line printer 

линк 

bog‘lama 

link 

лицензирование в области 

защиты информации 

axborot muhofazasi sohasidagi 

litsenziyalash 

licensing in information protection 

sphere 

лицензия в области защиты 

информации 

axborot muhofazasi sohasidagi 

litsenziya 

license in information protection 

sphere 

лицо, осуществляющее 

электронную торговлю 

elektron savdoni amalga oshiruvchi 

shaxs 

electronic trade performing person личный ключ 

shaxsiy kalit 

private key 


 

425 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

личный ключ подписи 

shaxsiy imzo kaliti 

private signature key 

лог 

log  


log file 

логика 

mantiq 


logic 

логин 

login 


login 

логическая бомба 

mantiqiy bomba 

logic bomb 

логическая топология 

mantiqiy topologiya 

logical topology 

логическая шина 

mantiqiy shina 

logical bus 

логический адрес 

mantiqiy manzil 

logical address 

логический диск 

mantiqiy disk 

logical disk 

лог-файл 

log-fayl 

log-file 

локализация 

mahalliylashtirish 

localization 

локальная вычислительная сеть  mahalliy hisoblash tarmog‘i 

local area computing network локальная компьютерная сеть 

mahalliy kompyuter tarmog‘i 

local area computer network 

локальная сеть 

mahalliy tarmoq 

local area network 

локальный 

mahalliy 

local 

локальный принтер 

mahalliy printer 

local printer 

лэптоп 

leptop  


laptop 

люк 

tuynuk 


hatch 

магистраль 

magistral 

backbone 

магистральный канал 

magistral kanal 

trunk 

магистральный моноканал 

magistral yakka kanal 

trunk monochannel 

магнитная карта 

magnit karta 

magnetic card 

магнитная лента 

magnit tasma 

magnetic tape 

магнитный диск 

magnit disk 

magnetic disk 

магнитный накопитель 

magnit to‘plagich 

magnetic storage 

магнито-оптический диск 

magnit-optik disk 

Magneto-Optical Disk (MOD) 

мажоритарный элемент 

majoritar element 

majority element 

макро 

makro 


macro 

макро вирус 

makro virus 

macro virus 

макро язык 

makro til 

macro language 

макрокоманда 

makro buyruq 

macro instruction 

макрос 

makros 


macro instruction 

макросота 

makrouya 

macro cell 

макроэкономика 

телекоммуникации 

telekommunikatsiya makroiqtisodiyoti 

macroeconomics of telecommunication 

малая сеть 

kichik tarmoq 

Tiny-Area Network (TAN) 

мандат 

mandat 


mandate 

мандатный доступ 

mandatli erkin foydalanish 

mandate access 

манипулирование 

joyiga qo‘yish 

manipulation 

манчестерское кодирование 

Manchestercha kodlash 

manchester coding 

маркер 

marker 


marker 

маркетинг 

marketing 

marketing 

маршрут 

aloqa yo‘li 

route 

маршрут сигнализации 

signalizatsiya aloqa yo‘li 

signalling route 

маршрут сообщения 

xabar yo‘li 

message route 

маршрутизатор 

yo‘naltirgich 

router 

маршрутизация 

yo‘naltirish 

routing 


 

426 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

маска подсети 

kichik tarmoq niqobi 

subnetwork mask 

маскарад 

maskarad 

masquerade 

маскировка 

niqoblash 

masking 

массив 

massiv 


array 

массивы RAID 

RAID massivlari 

RAID arrays 

масс-медиа 

mass-media 

mass media 

массовая информация 

ommaviy axborot 

mass information 

массовая коммуникация 

ommaviy komunikatsiya 

mass communication 

массовая память 

ommaviy xotira 

mass storage 

массовая параллельная 

обработка 

ommaviy parallel ishlov 

Massively Parallel Processing (MPP) 

массовое запоминающее 

устройство 

ommaviy xotira qurilmasi 

mass storage device 

масштабируемость 

masshtablanuvchanlik 

scaling 

математическая логика 

matematik mantiq 

mathematical logic 

математическое обеспечение 

автоматизированной системы 

avtomatlashtirilgan tizim matematik 

ta’minoti 

mathematical support of automated 

system 

материал технический 

руководящий 

texnik boshqaruv hujjati 

technical guidelines 

материальный носитель 

информации 

moddiy axborot tashuvchisi 

information storage device 

материнская плата 

ona platasi 

motherboard 

матрица 

matritsa 

matrix 

матрица доступа 

erkin foydalanish matritsasi 

access matrix 

матрица информационных 

правоотношений 

axborot huquqiy aloqalari matritsasi 

matrix of information legal relations 

матричный коммутатор 

matritsaviy uzib-ulagich 

matrix switch 

матричный принтер 

matritsaviy printer 

matrix printer 

матричный процессор 

matritsaviy protsessor 

array processor 

машинная графика 

mashina grafikasi 

machine graphics 

машинное слово 

mashina so‘zi 

machine word 

машинный интеллект 

mashina tafakkuri 

machine intelligence 

машинный носитель 

mashina tashuvchisi 

intelligence storage device 

машинный перевод 

mashina tarjimasi 

computer-aided translation 

машинный язык 

mashina tili 

machine language 

машиночитаемый носитель 

mashina o‘qiy oladigan tashuvchi 

machine-readable storage device 

мегапиксел 

megapiksel 

megapixel 

медиа 

media 


media 

межбанковская система 

banklararo tizim 

interbank system 

международная ассоциация карт 

памяти персональных 

компьютеров 

xalqaro shaxsiy kompyuterlarning 

xotira kartalari uyushmasi (PCMCIA) 

Personal Computer Memory Card 

International Association (PCMCIA) 

международная организация 

INTELSAT 

INTELSAT xalqaro tashkiloti 

INTELSAT international organization 

Международная Организация 

Стандартов (МОС) 

Xalqaro Standartlar Tashkiloti (XST) 

International Standards Organization 

(ISO) 


международная сеть 

xalqaro tarmoq 

international network 

международная федерация по 

автоматическому управлению 

xalqaro avtomatik boshqaruv 

federatsiyasi 

International Fegeration of Automatic 

Control (IFAC) 


 

427 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

международная федерация по 

обработке информации 

xalqaro axborotga ishlov berish 

tashkiloti 

International Federation for 

Information Processing (IFIP) 

международная 

электротехническая комиссия 

(

МЭК) 

Xalqaro Elektrtexnika Komissiyasi 

(XEK) 

International Electrotechnical Commission (IEC) 

международный 

информационный обмен 

xalqaro axborot almashuvi 

international information interchange 

международный союз 

электросвязи (МСЭ) 

Xalqaro Elektr Aloqa Ittifoqi (XEAI) 

International Telecommunications 

Union (ITU) межсетевое взаимодействие 

tarmoqlararo o‘zaro ishlash 

network interconnection 

межсетевой интерфейс 

tarmoqlararo interfeys 

Network-to-Network Interface (NNI) 

межсетевой интерфейс сетей 

коммутации пакетов 

paketlarni uzib-ulash tarmoqlarining 

tarmoqlararo interfeysi 

packet switching networks 

internetwork interface 

межсетевой экран 

brandmauer 

firewall 

межсетевой экран 

tarmoqlaroekran 

internetwork screen 

межсетевые соединения 

tarmoqlararo bog‘lanishlar 

internetwork connections 

межсетевые технологии 

tarmoqlararo texnologiyalar 

internetworking technologies 

менеджер 

menejer 


manager 

менеджмент 

menejment 

management 

меню 

menyu 


menu 

метаданные 

metama’lumotlar 

metadata 

метакомпьютинг 

metakompyuting 

meta computing 

метапоиск 

metaizlash 

metasearch 

метасеть 

metatarmoq 

metanetwork 

метатэг 

metateg 


meta tag 

метафайл 

metafayl 

metafile 

метаязык 

metatil 


metalanguage 

метеорная связь 

meteor aloqasi 

meteor burst communications 

метка 

farq belgisi 

label 

метка конфиденциальности 

maxfiylik belgisi 

confidentiality mark 

механизм информационной 

безопасности сети 

телекоммуникаций общего 

пользования 

umumiy foydalanishdagi 

telekommunikatsiyalar tarmog‘i 

axborot xavfsizligi mexanizmi 

public switched telecommunications 

network information security 

mechanism 

механизм метапоиска 

metaizlash mexanizmi 

metasearch engine 

механизм окна 

oyna mexanizmi 

windowing 

микрокалькулятор 

mikrokalkulator 

microcalculator 

микрокомпьютер 

mikrokompyuter 

microcomputer 

микроконтроллер 

mikronazoratchi 

microcontroller 

микропрограмма 

mikrodastur 

microprogram 

микропрограммирование 

mikrodasturlashtirish 

microprogramming 

микропроцессор 

mikroprotsessor 

microprocessor 

микросайт 

mikrosayt 

microsite 

микросота 

mikrouya 

micro cell 

микросотовая радиосеть 

mikrouyali radio tarmoq 

microcellular radio network 

микросхема 

mikrosxema 

microcircuit 

микрофон 

mikrofon 

microphone 

микрочип 

mikrochip 

micro chip 


 

428 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

микроэкономика 

телекоммуникации 

telekommunikatsiyalar mikroiqtisodiyoti  microeconomics of 

telecommunications 

микроэлектроника 

mikroelektronika 

microelectronics 

микроядро 

mikroo‘zak 

microkernel 

миникомпьютер 

minikompyuter 

minicomputer 

минимум привилегий 

eng kam imtiyozlar 

minimum of privilege 

миниплата 

miniplata 

mini-card 

мнемоника 

mnemonika 

mnemonic 

мнимая реальность 

xayoliy voqeiylik 

virtual reality 

многоадресная передача 

ko‘p manzilli uzatish 

multiaddress trasmission 

многозадачный режим 

ko‘p vazifali rejim 

multitasking 

многокристальная интегральная 

схема 

ko‘p kristalli integral sxema 

multicrystal integrated circuit 

многомерная система управления 

базой данных 

ma’lumotlar bazasini boshqarishning 

ko‘p o‘lchamli tizimi 

multidimensional database 

management system 

многомерное представление 

ko‘p o‘lchamli taqdim etish 

multidimensional view 

многопользовательская среда 

ko‘p foydalanuvchili davra 

Multi-User Dimension (MUD) Download 3.28 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   95
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling