Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet72/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   103

 

World Wide Web  

qarang: umumjahon o‘rgimchak to‘ri 

 

WSDL 

qisq.: Web Services Description Language 

Veb  xizmatlarni  tavsiflash  tili,  WSDL  tili. 

XMLga  asoslangan,  Internet  orqali  taqdim 

etiladigan  veb  xizmatlarni  tavsif  qilish  uchun 

xizmat  qiluvchi  til.  Dastlab  Microsoft,  IBM  va 

Ariba  kompaniyalari  tomonidan  taklif  qilingan. 

WSDLning  (odatda  «vizdal»  deb  talaffuz 

qilinadi)  SOAP  dunyosidagi  vazifasi  IDLning 

CORBA uchun vazifasiga taxminan teng. 

 

WTLS 

qisq.: Wireless Transport Layer Security 

Transport 

pog‘onadagi 

xavfsizlik. 

WAP 

standartining transport 

pog‘onadagi 

bog‘lanishlar xavfsizligiga javobgar elementi. 

 

WWW 

qisq.: World Wide Web 

qarang: umumjahon o‘rgimchak to‘ri 

 

WWW hujjati 

ingl.: WWW document 

rus.: документ WWW 

qarang: veb-hujjat 

 

WWW terminali 

ingl.: WWW-terminal 

rus.: терминал WWW 

WWW  xizmati  bilan  ishlashga  mo‘ljallangan 

terminal  turi.  Terminal  klaviaturali  qo‘shimcha 

qurilma va televizordan iborat. Zarur bo‘lganda, 

qo‘shimcha  qurilmaga  printer  va  musiqa  tizimi 

ulanishi  mumkin.  WWW  terminali  yordamida 

quyidagilar mumkin: 

-  WWW  ma’lumotlar  bazasidagi  axborotni 

izlash va ishlatish; 

- elektron pochtani uzatish; 

-  talab  qilingan  mavzu  bo‘yicha  yangiliklarni 

olish; 


videofilmlar 

sharhini 

va 


teleko‘rsatuv 

eshittirishlarini ko‘rib chiqish; 

- mahsulotlarni xarid qilish. 

WWW terminali birinchi navbatda uy sharoitida 

ishlatishga  mo‘ljallangan.  Shu  sababli,  terminal 

boshqaruvi  soddalashtiriladi,  qator  dastur  va 

ma’lumotlar  masalan,  elektron  pochta  bolalar 

tomonidan ishlatilishi himoyalanadi.  

WYSIWYG 

qisq.: What You See Is What You Get 

Ko‘rgan narsangni olasan, WYSIWYG tamoyili. 

Dasturiy  mahsulotning  axborot  resursini  uni 

yaratish  va  tahrir  qilish  jarayonida  u  oxirgi 

foydalanuvchiga 

aynan 


taqdim 

etiladigan 

WLAN 

 


 

351 


shaklda  aks  ettirish  xususiyati.  «Vizivig»  deb 

talaffuz qilinadi. 

 

352 


 

ILOVALAR

 

 

AXBOROT – KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI IZOHLI LUG‘ATI

 

 

 

1.  Inglizcha-O‘zbekcha-Ruscha AKT Lug‘ati 

2.  Ruscha-O‘zbekcha-Inglizcha AKT Lug‘ati 

3.  AKT rivojining asosiy tarixiy sanalari  

4.  Domenlar turlari 

5.  Standartlarni belgilovchi tashkilotlar va maxsus telekommunikatsiya 

guruhlari 

6.  Jahon va MDH AKT kompaniyalari 

7.  Milliy Internet xismatlari ko‘rsatuvchi tashkilotlar 

8.  Jahon va MDH AKT nashrlari 

9.  Milliy AKT nashrlari 

10.  Internetda izlash tizimlari 

11.  AKT sohasida O‘zbekiston veb manbalari 

12.  His-tuyg‘u alomatlari 

13.  Pochta va chat shevasi 


 

353 


ILOVA 1 

INGLIZCHA-O‘ZBEKCHA-RUSCHA AKT LUG‘ATI 

 

INGLIZCHA O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

3COM corporation 

3COM korporatsiyasi 

корпорация

 3COM 


403 ERROR 

403 - xatolik 

ошибка

 403 


404 ERROR 

404 - xatolik 

ошибка

 404 


absolute URL-address 

mutlaq URL manzil 

абсолютный

 URL-


адрес

 

abstract syntax 

mavhum sintaksis 

абстрактный

 

синтаксис 

access auditing 

erkin foydalanish nazorati 

контроль

 

доступа 

access differentiation 

erkin foydalanishni cheklash 

разграничение

 

доступа 

access differentiation mode 

erkin foydalanishni cheklash rejimi 

режим

 

разграничения 

доступа


 

access differentiation rules 

erkin foydalanishni cheklash qoidalari 

правила

 

разграничения 

доступа


 

access differentiation system 

erkin foydalanishni cheklash tizimi 

система

 

разграничения 

доступа


 

access differentiation tool 

erkin foydalanishni cheklash vositasi 

средство

 

разграничения 

доступа


 

access identifier 

erkin foydalanish aynanlovchisi, erkin 

foydalanish identifikatori 

идентификатор

 

доступа


 

access management 

erkin foydalanish pog‘onasi 

уровень

 

доступа 

access matrix 

erkin foydalanish matritsasi 

матрица

 

доступа 

access object 

erkin foydalanish obyekti 

объект

 

доступа 

access permission 

erkin foydalanishga ruxsat 

разрешение

 

на 

доступ


 

access rules 

erkin foydalanish huquqi 

право

 

на 

доступ


 

access to object 

obyektdan erkin foydalanish 

доступ

 

к 

объекту


 

access to state secrets 

davlat sirini tashkil qiluvchi 

ma’lumotlarni olish 

доступ


 

к

 сведениям

составляющим 

государственную

 

тайну


 

access type (in computer security) 

erkin foydalanish turi  

вид

 

доступа (

в

 защите

 

компьютера

account 

akkaunt 


Аккаунт

 

accreditation in information protection security sphere 

axborotni muhofaza qilish sohasidagi 

akkreditatsiya 

аккредитация

 

в

 области

 

защиты 

информации

 

acknowledgement of e-signature 

authenticity 

elektron raqamli imzoning haqiqiyligini 

tasdiqlash 

подтверждение

 

подлинности 

электронной

 

цифровой


 

подписи


 

active hyperlink 

faol gipermurojaat, faol giperishorat 

активная

 

гиперссылка 

active line connection 

tarmoqqa faol ulanish 

активное

 

подключение 

к

 линии

 

active threat 

faol tahdid 

активная


 

угроза


 

active web node 

faol veb bog‘lamasi 

активный

 

веб-

узел


 

active webpage 

faol veb sahifa 

активная

 

веб-

страница


 

activity registration 

faoliyatni ro‘yxatga kiritish 

регистрация

 

деятельности 

activity zone of automated telephone 

station 

avtomatik telefon stansiyasining 

xizmat zonasi 

зона


 

действия


 

автоматической

 

телефонной 

станции


 

activity zone of telecommunications 

operator 

telekommunikatsiya operatorining 

xizmat doirasi 

зона


 

действия


 

оператора

 

телекоммуникаций 

Ada language 

Ada tili 

язык

 Ada 


adapter 

adapter, moslagich 

адаптер

 

address manzil 

адрес


 

address book 

manzillar kitobi 

адресная

 

книга 

address mask 

manzil niqobi 

адресная

 

маска 

address modification 

manzillar turlanishi 

модификация

 

адресов 

adjacent right symbol 

tutash huquqlarni qo‘riqlash nishoni 

знак

 

охраны 

смежных


 

прав


 

administrative protection means 

muhofazaning ma’muriy choralari 

административные

 

меры 

защиты


 

 

354 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

Adobe Systems corporation 

Adobe Systems korporatsiyasi 

корпорация

 Adobe Systems advertising 

reklama 


реклама

 

advertising channel 

yashirin kanal 

скрытый


 

канал


 

agent 

agent 


агент

 

Alcatel corporation 

Alcatel korporatsiyasi 

корпорация

 Alcatel 

ALGOL language 

ALGOL tili 

язык

 ALGOL 


algorithm 

algoritm 

алгоритм

 

alias 

adashlar 

алиас


 

allocation 

joylashtirish 

размещение

 

alpha testing 

alfa-sinov 

альфа


 

тестирование

 

alphanumeric coding 

harfiy-raqamli kodlash 

буквенно

-

цифровое 

кодирование

 

AMD corporation 

AMD korporatsiyasi 

корпорация

 AMD 


analog 

analog, o‘xshash 

аналоговый

 

analog computer 

analog kompyuter, o‘xshash 

kompyuter 

аналоговый

 

компьютер 

analog data form 

ma’lumotlarning analog shakli 

аналоговая

 

форма 

данных


 

analog signal 

analog signal 

аналоговый

 

сигнал 

analogue modem 

analog modem 

аналоговый

 

модем 

analytic attack 

tahliliy hujum 

аналитическая

 

атака 

anchor 

yakor 


якорь

 

Andrew corporation 

Andrew korporatsiyasi 

корпорация

 Andrew 

animation 

animatsiya, multiplikatsiya 

анимация

 

animitated GIF 

animatsiyalangan GIF 

анимированный

 GIF 

anonymous FTP-access  

FTPdan yashirin erkin foydalanish  

анонимный

 

доступ FTP 

antenna 

antenna 


антенна

 

antiglare covering 

yaltirashga qarshi ustki qatlam 

антибликовое

 

покрытие


 

antivirus software 

virusga qarshi dastur 

антивирусная

 

программа 

Apple Computer corporation 

Apple Computer korporatsiyasi 

корпорация

 Apple Computer applet 

applet 


апплет

 

application 

qo‘llanma 

приложение

 

application-level gateway 

amaliy pog‘ona shluzi 

шлюз

 

прикладного 

уровня


 

architecture 

arxitektura, me’moriy tuzilma 

архитектура

 

archive 

arxiv 

архив


 

archive business 

arxiv ishi 

архивное

 

дело 

archive document 

arxiv hujjati 

архивный

 

документ 

archive fund 

arxiv fondi 

архивный

 

фонд 

archiver 

arxivator 

архиватор

 

array 

massiv 

массив


 

array processor 

matritsaviy protsessor 

матричный

 

процессор 

artificial intelligence 

sun’iy tafakkur 

искусственный

 

интеллект 

artificial language 

sun’iy til 

искусственный

 

язык 

ASP page 

ASP sahifasi 

страница

 ASP 


Assembly language 

Assembler tili 

язык

 

Ассемблера 

assurance 

kafolatlar 

гарантии

 

assurance of information protection mechanisms 

axborotni muhofazasini ta’minlovchi 

mexanizmlarni kafolatlanganligi 

гарантированность

 

механизмов 

обеспечения

 

защиты


 

информации

 

Asynchronous Transfer Mode (ATM)  uzatishning asinxron rejimi 

асинхронный

 

режим


 

передачи


 

 

355 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

asynchronous transmission 

asinxron uzatish 

асинхронная

 

передача 

AT&T corporation 

AT&T korporatsiyasi 

корпорация

 AT&T 


ATM basic functional profile 

ATM asosiy funksional profili (kasbiy 

yo‘nalish) 

базовый


 

функциональный

 

профиль


 

ATM 


ATM Forum consortium 

ATM Forum konsorsiumi 

консорциум

 ATM Forum ATM switch 

ATM uzib-ulagichi 

коммутатор

 ATM 


attack 

hujum 


атака

 

attack detection 

hujumni payqash 

обнаружение

 

атаки


 

attack identification 

hujumni tanish 

распознавание

 

атаки 

attack on encrypted text 

shifrlangan matnga hujum 

атака

 

на 

зашифрованный

 

текст


 

attack on open text 

ma’lum ochiq matnga hujum 

атака

 

на 

известный

 

открытый


 

текст


 

attestation 

attestatsiya, shahodatlash 

аттестация

 

attestation of informatization object 

axborotlashtirish obyektining 

attestatsiyasi 

аттестация

 

объекта 

информатизации

 

attestation of protection object 

muhofaza obyektini shahodatlash 

аттестация

 

объекта 

защиты


 

attribute 

atribut 


атрибут

 

audience 

auditoriya 

аудитория

 

audio message 

nutqiy xabar 

речевое

 

сообщение 

audiovisual product 

audiovizual asar 

аудиовизуальное

 

произведение 

audit journal 

audit jurnali 

журнал

 

аудита 

authentication 

autentifikatsiya, muvofiqlash 

аутентификация

 

authenticity checking 

haqiqiylikni tekshirish 

проверка


 

подлинности

 

authority 

vakolatlar 

полномочия

 

authorization 

mualliflash 

авторизация

 

authorized access 

ruxsatli erkin foydalanish 

санкционированный

 

доступ 

automated deciphering 

avtomatik shifrni buzib ochish 

автоматическое

 

дешифрование 

automated information systems and 

technologies support tools 

avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va 

ularning texnologiyalarini ta’minlash 

vositalari 

средства

 

обеспечения 

автоматизированных

 

информационных 

систем


 

и

 их

 

технологий 

automated system 

avtomatik tizim 

автоматическая

 

система 

automated system security 

avtomatlashtirilgan tizimning 

xavfsizligi 

безопасность

 

автоматизированной 

системы


 

automatized data processing 

ma’lumotlarga avtomatlashtirilgan 

ishlov berish 

автоматизированная

 

обработка 

данных


 

automatized deciphering 

avtomatlashtirilgan shifrni buzib 

ochish 

автоматизированное 

дешифрование

 

automatized information technology  avtomatlashtirilgan axborot 

texnologiyasi 

автоматизированная

 

информационная 

технология

 

automatized management system 

avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi 

(ABT) 

автоматизированная 

система


 

управления

 (

АСУ
automatized system 

avtomatlashtirilgan tizim 

автоматизированная

 

система 

automatized work place 

avtomatlashtirilgan ish joyi (AIJ) 

автоматизированное

 

рабочее 

место


 

(

АРМ

avalanche-type addressing 

shiddatli manzillash 

лавинная

 

адресация 

backbone 

magistral 

магистраль

 

backbone network 

tayanch tarmoq 

базовая


 

сеть


 

background 

taglik 


подложка

 

background mode 

fon rejimi 

фоновый


 

режим


 

background sound 

fon tovush yozuvi 

фоновая

 

звукозапись 

 

356 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

backup 

zahiralash 

резервирование

 

backup copy 

zahira nusxa 

резервная

 

копия


 

backup procedure 

zahiraviy nusxalash 

резервное

 

копирование 

bandwidth 

yo‘l-yo‘l kengligi 

ширина

 

полосы 

banking network 

bank tarmog‘i 

банковская

 

сеть 

banking system 

bank tizimi 

банковская

 

система 

bankmate 

bankomat 

банкомат

 

banner 

banner 

баннер


 

banner advertisement 

banner reklamasi 

баннерная

 

реклама 

banner area 

reklama maydonchasi 

рекламная

 

площадка 

banner demonstration 

banner namoyishi 

баннеропоказ

 

banner exchange network 

banneralmashish tarmog‘i 

баннерообменная

 

сеть


 

banner networks 

reklama tarmog‘i 

рекламная

 

сеть 

banner place 

reklama o‘rni 

рекламное

 

место 

banyan network 

banyan tarmog‘i 

баньяновая

 

сеть 

Banyan Systems corporation 

Banyan Systems korporatsiyasi 

корпорация

 Banyan Systems bar code 

shtrixli kod 

штриховой

 

код 

bare integrated circuit 

yalang integral sxema 

голая

 

интегральная 

схема


 

bare integrated circuit 

qobiqsiz integral sxema 

безкорпусная

 

интегральная 

схема


 

base station 

tayanch stansiya 

базовая

 

станция 

baseband channel 

asosyo‘l-yo‘lli kanal 

основополосный

 

канал Download 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling