Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   103

 

axborotlashtirishning 

texnikaviy-

texnologiyaviy asosi 

ingl.: technical and technology informatization base 

rus.: 

база 

информатизации 

технико-

технологическая 

Istiqbolli 

axborot-telekommunikatsiya 

texnologiyalari, 

hisoblash 

va 


telekommunikatsiya texnikasi vositalarini ishlab 

chiqish,  ishlab  chiqarish  sohalarining  va  shu 

sohaga  xizmat  ko‘rsatuvchi  ilmiy  tadqiqot  va 

loyiha-konstruktorlik 

tashkilotlari 

va 


korxonalari  majmui,  hamda  shu  sohaning 

mutaxassis xodimlari.  

axborotni hujjatlashtirish 

ingl.: information documenting 

rus.: документирование информации 

Axborotni  axborot  resurslariga  kiritishning 

majburiy  shartidir.  Axborotni  hujjatlashtirish 

tartibi  maxsus  vakolatli  organ  tomonidan 

belgilanadi. (qonun) 

Axborot  resurslarida  saqlanadigan  va  ishlov 

beriladigan,  elektron  raqamli  imzo  bilan 

tasdiqlangan  axborot  elektron  hujjat  bo‘lib, 

qog‘oz hujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega. 

Elektron  hujjatni  va  elektron  raqamli  imzoni 

shakllantirish  hamda  ulardan  foydalanish  bilan 

bog‘liq  munosabatlar  qonun  bilan  tartibga 

solinadi. 

 

axborotni kriptografik o‘zgartirish 

axborotlashtirish obye...  

43 


ingl.: cryptographic information conversion 

rus.: 

криптографическое 

преобразование 

информации 

Kriptografik usullar (shifrlash va shifrni ochish, 

elektron raqamli imzo chekish va uni tekshirish, 

xesh-funksiyani  hosil  qilish  va  uni  tekshirish) 

qo‘llashga  asoslangan  axborot  o‘zgartirish 

jarayoni.  

axborotni muhofaza qilish 

ingl.: information protection 

rus.: защита информации 

1.  Axborot  xavfsizligiga  tahdidlarning  oldini 

olish va ularning oqibatlarini bartaraf qilish. 

2.  Axborot  egalariga  keltiriladigan  zararning 

oldini 

olish 


yoki 

zarar 


keltirishni 

qiyinlashtirishga  qaratilgan  huquqiy,  tashkiliy 

va texnik (dasturiy-apparat) tadbirlar majmui. 

3. Axborot butunligi, mahfiyligi va undan erkin 

foydalanish  qulayligini  ta’minlashga  qaratilgan 

usullar 


va 

vositalar 

majmui. 

Axborotga 

bo‘layotgan tabiiy va sun’iy tavsifdagi tahdidlar 

ta’siri  sharoitida  ularni  qo‘llash,  axborot 

eglariga 

yoki 


foydalanuvchilariga 

zarar 


keltirishning oldini oladi. 

 

axborotni  muhofaza  qilish  sohasidagi 

akkreditatsiya 

ingl.: accreditation in information protection security 

sphere 

rus.: 

аккредитация 

в области 

защиты 

информации 

Muhofaza qilingan mahsulotlar, texnik vositalar 

va 

axborotni muhofaza 

qilish 


yo‘llarini 

sertifikatsiya qilish sohasidagi muayyan faoliyat 

yurgizish huquqlarining rasman tan olinishi. 

 

axborotni 

muhofaza 

qilishning 

kriptografik usuli 

ingl.: cryptographic method of information protection 

rus.: 

криптографический 

метод 

защиты 

информации 

Axborotni  shifrlash  va  kodlash  tamoyiliga 

asoslangan,  axborotni  muhofazalash  usuli. 

Kriptografik  usul  dasturiy  vositalar  bilan  ham, 

apparat  vositalar  bilan  ham  amalga  oshirilishi 

mumkin. 


 

axborotni 

muhofaza 

qilishning 

ma’naviy-axloqiy vositalari 

ingl.: moral and ethical protection means 

rus.: 

морально-этические  средства  защиты 

информации 

Davlat va jamiyatda an’anaviy ravishda vujudga 

kelgan  turli  xil  me’yorlar.  Ushbu  me’yorlar 

qonuniy  choralar  kabi  ko‘pincha  majburiy 

bo‘lmasa  ham,  biroq  ularga  rioya  qilmaslik 

inson  obro‘si  va  nufuzining  yo‘qotilishiga  olib 

kelishi mumkin. 

 

axborotni  muhofaza  qilishning  texnik 

vositalari 

ingl.: technical protection means 

rus.: технические средства защиты информации 

Tizim 


tarkibiga 

kiruvchi 

turli 

elektron qurilmalar  va  maxsus  dasturlar.  Ular  mustaqil 

yoki  boshqa  vositalar  bilan  majmua  tarkibida 

axborot 

muhofazalash 

vazifalarini 

(foydalanuvchilarni 

aynanlash 

va 


autentifikatsiyalash, 

resurslardan 

erkin 

foydalanishni  cheklash,  hodisalarni  ro‘yxatga olish,  axborotni  kriptografik  yopish  va  h.k.) 

bajaradi.  

axborotni muhofazalash strategiyasi 

ingl.: information protection strategy 

rus.: стратегия защиты информации 

Axborotni muhofaza qilish strategiyasi deganda, 

axborotni  muhofaza  qilish  sohasida  faoliyatni 

tashkillashtirishdagi 

umumiy 

yo‘naltirish tushuniladi.  U  ma’lum  faoliyat  turida  obyektiv 

ehtiyojlar,  uni  amalga  oshirishning  mumkin 

bo‘lgan  imkoniyatlar  va  mumkin  bo‘lgan 

tashkilashtirilishidan kelib chiqqan holda ishlab 

chiqiladi.  Axborotni  muhofaza  qilish  ehtiyoji 

paydo  bo‘lishi  mumkin  bo‘lgan  sharoitlarning 

ko‘pligini  hisobga  olgan  holda,  strategik 

masalalarni  hal  qilishning  umumiy  maqsadi 

turli  xil  muhofaza  strategiyalarini,  ya’ni  har 

qanday  sharoitlarda  talab  qilingan  muhofazani 

samarali  ta’minlashi  mumkin  bo‘lgan  eng  kam 

to‘plamini  ishlab  chiqishdan  iborat.  Ko‘rib 

chiqilgan  omillar  mazmunlarining  eng  voqeiy 

birga  qo‘shilish  xillariga  ko‘ra  uchta  muhofaza 

strategiyasi ajratilgan: 

- Mudofaa, 

- Hujum, 

- Oldini oluvchi.  

axborotni muhofazalash texnikasi 

ingl.: information protection technique 

rus.: техника защиты информации 

Axborot 


muhofazasini 

ta’minlashga 

mo‘ljalangan 

vositalar 

va 

boshqarish tizimlari.Unga  axborot  muhofazalash  vositalari 

axborotni muhofazalash...  

44 


va  uni  muhofazalash  samaradorligini  nazorat 

qilish vositalari kiradi.  

axborotni muhofazalash usuli 

ingl.: information protection method 

rus.: способ защиты информации 

Axborot 


muhofaza 

qilishning 

ma’lum 

tamoyillari  va  vositalaridan  foydalanishning tartibi va qoidalari. 

 

axborotni muhofazalash vositalari 

ingl.: information protection tools 

rus.: средства защиты информации 

1.  Ma’lumotlarni,  ular  amalga  oshirilgan 

vositalarni,  shuningdek  axborot  muhofazasi 

samaraliligini 

nazorat 

qilish 


vositalarini 

muhofaza 

qilish 

uchun 


mo‘ljallangan 

texnikaviy,  kriptografik,  dasturiy  va  boshqa 

vositalar. 

2. 


Axborotni 

muhofaza 

qilish 

uchun 


mo‘ljallangan yoki foydalaniladigan texnikaviy, 

dasturli vosita, modda va (yoki) boshqa narsa.   

axborotni 

muhofazalashning 

kriptografiya vositalari 

ingl.: information protection cryptographic tools 

rus.: 

средства  криптографической  защиты 

информации 

Axborot  xavfsizligini  ta’minlash  uchun  uning 

kriptografik  o‘zgartirishini  amalga  oshiruvchi 

hisoblash texnikasi vositalari.  

axborotni 

muhofazasini 

ta’minlovchi 

mexanizmlarni kafolatlanganligi 

ingl.: 

assurance 

of 

information 

protection 

mechanisms 

rus.:  гарантированность  механизмов  обеспечения 

защиты информации 

Axborot 


muhofazasini 

ta’minllash 

uchun 

foydalaniladigan  mexanizmlarning  tanlangan faoliyat 

talablariga 

mutanosibligi 

bahosi. 


Kafolatlanganlik, 

axborot 


muhofazasini 

ta’minlash  mexanizmlarining  samaradorligi  va 

bexatoligi bilan aniqlanadi. 

 

axborotni 

oshkor 

qilishdan 

muhofazalash 

ingl.: information protection from disclosure 

rus.: защита информации от разглашения 

Muhofazadagi 

axborotni, 

nazorat 


qilib 

bo‘lmaydigan 

ko‘p 

sonli 


axborot 

qabul 


qiluvchilarga 

beruxsat 

yetkazishni 

oldini 


olishga qaratilgan faoliyat. 

 

axborotni 

qasddan 

qilinmagan 

harakatdan muhofazalash 

ingl.: information protection from inadvertent action 

rus.:  защита  информации  от  непреднамеренного 

воздействия 

Muhofazalanayotgan  axborot  bilan  amalga 

oshiriladigan 

faoliyat. 

axborot 


foydalanuvchisi 

xatolarini, 

axborot 

tizimlarining  texnik  va  dasturiy  vositalarining 

to‘xtab  qolishini,  hamda  tabiiy  hodisalar  yoki 

o‘zga 


axborotni 

to‘g‘ri 


maqsad 

yo‘lida 


o‘zgartirishga  qaratilmagan  harakatlar  oldini 

oladi.  Bular  axborotni  soxtalashtirish,  yo‘q 

qilish,  undan  nusxa  olish,  axborotdan  erkin 

foydalanishni  qamal  qilish,  hamda  axborot 

tashuvchisini  yo‘qotish,  yo‘q  qilish  yoki 

ishlashini  to‘xtatishga  olib  keluvchi  texnik 

vositalarni,  tizimlarni  ishlashi  yoki  inson 

faoliyati bilan bog‘liq.  

axborotni  ruxsat  etilmagan  ta’sirlardan 

muhofazalash 

ingl.:  information  protection  from  unauthorized 

action 

rus.: 

защита 

информации 

от 

несанкционированного воздействия 

Muhofazalanayotgan 

axborotga 

axborotni 

o‘zgartirishga  o‘rnatilgan  qoidalarni  buzgan 

holda  unga  ta’sirlarni  oldini  olish  uchun 

bajarilayotgan 

faoliyat. 

axborotni soxtalashtirishga,  yo‘q  qilishga,  undan  nusxa 

olishga,  axborotdan  erkin  foydalanishni  qamal 

qilishga, 

hamda 


axborot 

tashuvchisini 

yo‘qotishga,  yo‘q  qilishga  yoki  ishlashini 

to‘xtatishga olib keladi.  

axborotni 

sizib 

chiqishidan 

muhofazalash 

ingl.: information protection from leak 

rus.: защита информации от утечки 

Muhofazadagi 

axborotni 

nazorat 


qilinaolmaydigan  tarqatishning  oldini  olishga 

qaratilgan  faoliyat.  U  axborotni  oshkor  aylash, 

undan 

beruxsat erkin 

foydalanish 

va 

muhofazadagi axborotni 

(chet 


el) 

razvedkalariga  oshkor  bo‘lishini  oldini  olishga 

qaratilgan 

 

axborotni 

texnikaviy 

muhofazalash 

vositalari 

ingl.: information protection technical tools 

rus.: средства технической защиты информации 

axborotni muhofazalash...  

45 


Axborotning  bitta  yoki  bir  necha  texnik 

kanallardan  sizishining  oldini  olish  uchun 

mo‘ljallangan texnik vositalar. 

 

axborotning nishonli tizimi 

ingl.: character based information system 

rus.: знаковая система информации 

Axborotni  uzatish  va  saqlashga  mo‘ljallangan 

o‘z-o‘zini tashkillashtiradigan tizimning alohida 

turkumi.  Ular  ikki  turga  bo‘linadi:  xususan 

tizimli  (yo‘l  harakati  belgilari,  musiqa,  nutq  va 

ham  tabiiy  ham  sun’iy  tillar)  va  tizimdan 

tashqari 

(qachonlardir 

mavjud 

bo‘lgan 


tizimlarning  qoldiqlari,  masalan  imo-ishoralar 

va holatlar tili).  

axborotning sizishi 

ingl.: information leakage 

rus.: утечка информации 

Muhofaza  qilinayotgan  axborotning  nazoratsiz 

tarqalishi.  Bu  axborotni  oshkor  qilish,  uni 

ruxsatsiz 

olish 

va 


razvedka 

tomonidan 

axborotni olish natijasida sodir bo‘ladi. 

 

axborot-ruhiy xavfsizlik 

ingl.: information psychological weapon 

rus.: 

информационно-психологическая 

безопасность 

Fuqarolar,  ularning  alohida  guruhlari  va 

ijtimoiy 

qatlamlari, 

shuningdek 

umuman 


olganda 

aholini 


salbiy 

axborot-ruhiy 

ta’sirlardan muhofaza qilinganlik holati. 

 

aylanib o‘tishlar va almashishlar grafigi. 

ingl.: bypass and replacement graph 

rus.: график обходов и замен 

Traktlar 

(kanallar), 

ular 


va 

tarmoq 


bog‘lamalarining  tartib  raqamlari  ro‘yxati.Unda 

tarmoqda  yuzaga  kelgan  aniq  holatlarda 

ishlashdan  chiqib  ketgan  traktlar  o‘rniga 

ulanadigan  traktlarning  yoki  trakt  qismining 

aniq  tartib  raqamlari,  shuningdek,  uzib-ulashlar 

va  ikkilamchi  tarmoqlarga  hamda  boshqa 

iste’molchilarga  taqdim  qilish  joyi  bo‘lgan 

tarmoq  bog‘lamalarining  tartib  raqamlari  aks 

etgan. 

 

aylantirish 

ingl.: extra counting 

rus.: накрутка 

Veb-saytga 

tashriflar 

soni 


hisoblagichi 

ko‘rsatkichlarini 

ko‘paytirishga 

qaratilgan 

noto‘g‘ri 

harakatlar. 

Odatda 

ko‘paytirish maqsadi  turli  xil  reyting  va  musobaqalarda 

yuqori o‘rin olish uchun raqobatdir.  

aynanlash 

ingl.: identification 

rus.: идентификация 

qarang: identifikatsiya 

 

aynanlash  

46 


Bb

 

 

B&W 

qisq.: Black and White 

Oq -qora monoxrom.  

B1 

qisq.: B1 security 

B1  xavfsizlik  pog‘onasi.  Tizimdan  ruxsat 

etilmagan 

erkin 


foydalanishdan 

muhofazalanganligi  pog‘onasi  uchun  NSA 

standarti.  DOD  griflar  tizimini  ishlatilishini 

talab qiladi.  

B2 

qisq.: B2 security 

B2  xavfsizlik  pog‘onasi.  Tizimdan  ruxsat 

etilmagan 

erkin 


foydalanishdan 

muhofazalanganligi  pog‘onasi  uchun  NSA 

standarti.  DOD  griflar  tizimini  ishlatilishini, 

testlash 

imkonini 

va 


erkin 

foydalanish 

pog‘onasini  tasodifan  pasaytirish  mumkin 

emasligini talab qiladi.  

B2B 

qisq.: Business-To-Business 

qarang: biznes uchun biznes 

 

B2C 

qisq.: Business-To-Customer 

qarang: iste’molchi uchun biznes 

 

B3 

qisq.: B3 security 

B3  xavfsizlik  pog‘onasi.  Tizimdan  ruxsat 

etilmagan 

erkin 


foydalanishdan 

muhofazalanganligi  pog‘onasi  uchun  NSA 

standarti.  Tizimni,  uning  modeli  doirasida 

zaruriy  xavfsizlikni  isbotlash  mumkin  bo‘lgan, 

matematik modelini yaratishni talab qiladi. 

 

BACP 

qisq.: Bandwidth Allocation Control Protocol 

O‘tkazish  qobiliyatini  ajratishning  boshqarish 

bayonnomasi. ISDN da ishlatiladi. 

 

badniyat mantiq 

ingl.: malicious logic 

rus.: злонамеренная логика 

Dasturiy, 

dasturiy-apparat 

va 


apparat 

vositalariga  tatbiq  qilingan  dastur.  Bundan 

maqsad  ayrim  shaxsi  o‘rnatilmagan  yoki  zarar 

keltiruvchi  harakatlar  sodir  etish.  Masalan, 

mantiqiy bomba, troyan oti, virus, qurt. 

 

bahssiz imzo 

ingl.: indisputable signature 

rus.: бесспорная подпись 

1990  yilda  Chom  (Davhd  Chaum)  va  Van 

Antverpen  (van  Antwerpen)  tomonidan  taklif 

qilingan  raqamli  imzo  sxemasi.  Xabarning 

haqikiyligi 

faqat 


imzo 

qo‘yyuvchining 

yordamida  tekshiriladigan  sxemalarda,  imzo 

qo‘yyuvchi o‘z xabaridan voz kechishi mumkin. 

Shubhasiz  imzo  sxemasida,  bu  muammoni  hal 

etish 


imkonini 

beruvchi 

inkor 

qilish 


bayonnomasi ishlatiladi. 

 

bank  standartlari  bo‘yicha  Yevropa 

qo‘mitasi 

ingl.:  European  Commitee  for  Banking  Standards 

(ECBS) 

rus.: 

европейский 

комитет 

банковских 

стандартов 

Bank  hujjatlari  me’yorlari  ishlab  chiqishni  olib 

boradigan  xalqaro  tashkilot.  ECBS  bank,  bank 

tizimlari  va  banklararo tizimlar  faoliyati  hamda 

kompyuter 

kartochkalarini 

ishlatish 

bilan 


bog‘liq  standartlar  bilan  shug‘ullanadi.  Bu 

hujjatlar  shuningdek,  foydalanuvchilar  orasida 

o‘zaro hisoblarni amalga oshiruvchi «avtomatik 

hisob markazlari»da ishlatiladi.  

bank tarmog‘i 

ingl.: banking network 

rus.: банковская сеть 

Bankga 


yoki 

banklar 


guruhiga 

xizmat 


ko‘rsatuvchi  axborot  tizimi.  Bank  tarmog‘i 

virtual  tarmoq  yoki  jismoniy  tarmoq  bo‘ladi. 

Birinchi  holda  u,  ko‘pmaqsadli  tarmoqning 

mantiqiy ajratilgan qismi (begona shaslar uchun 

berk)  resurslarining  bir  qismidan  yakkahokim 

sifatda  foydalanadi.  Ikkinchi  holda,  axborot 

tizimining barcha jihozlari va dasturiy ta’minoti 

faqat 


bank 

tizimlarini 

ishlashi 

uchun 


mo‘ljallangan 

bo‘ladi 


(masalan, 

SWIFT 


tarmog‘i). 

Bank  tarmog‘ining  asosiy  vazifalari  bo‘lib, 

banklar, ularning tarkibiy qismlari va bo‘limlari 

orasida  moliyaviy  elektron  hujjatlarni  uzatish; 

hisoblarni 

bajarishda 

tranzaksiyalarni 

Bb 


 

 

47 


quvvatlash; 

moliyaviy 

MB 

dan 


erkin 

foydalanishni 

ta’minlash; 

uzoqlikdagi 

bankomatlarning  ishini  quvvatlash;  banklarning 

mahalliy  tarmoqlarini  birlashtirish;  moliya 

axborot  tizimlaridan  erkin  foydalanish  ; 

ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash.  

bank tizimi 

ingl.: banking system 

rus.: банковская система 

Bankda moliyaviy va hisobga tegishli amallarni 

bajarilishini  ta’minlovchi  texnik  va  dasturiy 

vositalar majmui.  

banklararo tizim 

ingl.: interbank system 

rus.: межбанковская система 

Bank  tizimlarining  o‘zaro  ishlash  vazifalarini 

bajaruvchi  tarmoq  xizmati  tizimi.  Banklararo 

tizim  ko‘p  maqsadli  tarmoqlar  yoki  maxsus 

bank 

tarmoqlardan foydalangan 

holda 


banklarda 

naqd 


pulsiz 

hisob-kitoblarni 

avtomatlashtirishni 

ta’minlaydi. 

Banklararo 

tizimlar 

ishning 

katta  ishonchliligini 

va 

ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlaydigan tarzda quriladi.  Xalqaro  bank  moliyaviy  tarmoqlar 

jamiyati o‘zining SWIFT tarmog‘iga ega.  

bankomat 

ingl.: bankmate 

rus.: банкомат 

Bank 


mijozlarini 

masofada 

o‘z-o‘zlariga 

xizmatini  ta’minlovchi  qurilma.  Bankomat 

ixtisoslashtirilgan  foydalanuvchi  tizimi  bo‘lib, 

mijoz  undan  foydalanib  qator  bank  amallarini 

bajarishi  mumkin  –  qog‘oz  kupuralarni  berish; 

pul  qabul  qilish;  o‘z  hisobidan,  magnit  yoki 

kompyuter  kartochkasidan  boshqa  hisobga  pul 

o‘tkazish.  Bankomatdan  foydalanishda  mijozga 

klaviatura, kartochkalarni kirgizish qurilmasi va 

monitor taqdim etiladi. 
Download 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling