Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet95/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   103
тематический

 

индекс

 

цитирования

 

mavzu bo‘yicha ko‘chirish 

thematic citing index 

теория

 

игр

 

o‘yinlar nazariyasi 

game theory 

теория

 

массового

 

обслуживания

  ommaviy xizmat nazariyasi 

mass services theory теория

 

очередей

 

navbatlar nazariyasi 

queues theory 

терминал

 

terminal 

terminal 

терминал

 VSAT 

VSAT terminali 

Very Small Aperture Terminal (VSAT) 

терминал

 WWW 

WWW terminali 

WWW-terminal 

терминал

 

пользователя

 

foydalanuvchi terminali 

user terminal 

терминал

 

сервисного

 

обслуживания

 

xizmat terminali 

customer service terminal 

терминальное

 

оборудование

 

terminal jihoz 

Terminal Equipment (TE) 

терминальное

 

устройство

 

terminal qurilmasi 

terminal device 

терминальный

 

сервер

 

terminal serveri 

terminal server 

терминатор

 

terminator 

terminator 

термопринтер

 

termoprinter 

thermoprinter 

территориальная

 

сеть

 

hududiy tarmoq 

Wide-Area Network (WAN) 

тестирование

 

testlash 

testing 

техника

 

защиты

 

информации

 

axborotni muhofazalash texnikasi 

information protection technique 

техническая

 

совместимость

 

texnik uyg‘unlik 

technical compatibility 

технические

 

средства

 

texnikaviy vositalar 

technical tools 

технические

 

средства

 

защиты

 

информации

 

axborotni muhofaza qilishning texnik 

vositalari 

technical protection means техническое

 

обеспечение

 

texnikaviy ta’minot 

hardware 

техническое

 

обеспечение

 

автоматизированной

 

системы

 

avtomatlashtirilgan tizimning texnik 

ta’minoti 

hardware of automated system технологии

 

виртуальной

 

реальности

 

virtual borliq texnologiyasi 

virtual reality technologies 

технологии

 

информационные

 

axborot texnologiyalari 

information technologies 

технологическая

 

безопасность

 

сети

 

телекоммуникаций

 

telekommunikatsiyalar tarmog‘ining 

texnologik xavfsizligi 

technological security of 

telecommunications network 

технологическая

 

сеть

 

связи

 

texnologik aloqa tarmog‘i 

technological communication network 

технологический

 

процесс

 

обработки

 

информации

 

axborotga ishlov berish texnologiyasi 

jarayoni 

technological process of data 

processing 

технология

 

texnologiya 

technology 

технология

 Flash 

Flash texnologiyasi 

Flash technology 

технология

 Intercast 

Intercast texnologiyasi 

Intercast technology 

технология

 Java 

Java texnologiyasi 

Java technology 


 

446 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

технология

 OnNow PC 

OnNow PC texnologiyasi 

OnNow PC technology 

технология

 OpenDoc 

OpenDoc texnologiyasi 

OpenDoc technology 

технология

 Plug-and-Play 

Plug-and-Play texnologiyasi 

Plug-and-Play technology 

технология

 UN/EDIFACT 

UN/EDIFACT texnologiyasi 

UN/EDIFACT technoligy 

технология

 

выталкивания

 

данных

  ma’lumotlarni o‘tkazish texnologiyasi 

push technology технология

 

вытягивания

 

данных

  ma’lumotlarni tortish texnologiyasi 

pull technology технология

 

распределенных

 

вычислений

 

tarqoq hisoblashlar texnologiyasi 

peer-to-peer 

технология

 

связи

 

и

 

компоновки

 

объектов

 

obyektlarni bog‘lash va joylash 

texnologiyasi 

Object Linking and Embedding 

technology (OLE) 

технопарк

 

texnopark 

industrial park 

тизер

 

havas uyg‘otgich 

teaser 

типы

 

файлов

 

fayl turlari 

file types 

тиражирование

 

данных

 

ma’lumotlarni nusxalashtirish 

data replication 

товарный

 

знак

 

mol belgisi, tovar belgisi 

TradeMark (TM) 

тон

 

ta’sirchanlik 

hue 

топология

 

topologiya 

topology 

топология

 

интегральной

 

микросхемы

 

integral mikrosxema topologiyasi 

topology of integral microcircuit 

торговая

 

марка

 

savdo markasi 

TradeMark (TM) 

торговая

 

система

 

savdo tizimi 

trade system 

торговое

 

обеспечение

 

savdo ta’minoti 

marketware 

точка

 

доступа

 

к

 

сети

 

tarmoqdan erkin foydalanish nuqtasi 

network access point 

тракт

 

trakt 


path 

транзакция

 

tranzaksiya 

transaction 

транзистор

 

tranzistor 

transistor 

транзит

 

tranzit 


transit 

транслитератор

 

transliterator 

transliterator 

транслятор

 

translyator 

translator 

транспортная

 

платформа

 

transport maslagi 

transport platform 

транспортный

 

уровень

 

transport pog‘onasi 

transport layer 

транспьютер

 

transpyuter 

transputer 

трансформация

 

transformatsiya 

morphing 

трассировка

 

маршрутизации

 

yo‘naltirishni belgilash 

trace routing 

трафик

 

trafik 


traffic 

требованияпредъявляемые

 

к

 

электронному

 

документу

 

elektron hujjatga qo‘yiladigan talablar 

requirements for electronic documents 

трехмерная

 

графика

 

uch o‘lchamli grafika 

three-dimensional graphics 

трехмерное

 

изображение

 

uch o‘lchamli tasvir 

three dimensional image 

трехмерный

 

интерфейс

 

uch o‘lchamli interfeys 

three dimensional interface 

триггер

 

trigger 


trigger 

троянский

 

конь

 

troyan oti 

Trojan horse 

трубка

 

с

 

катодными

 

лучами

 

katod nurli trubka 

Catode-Ray Tube (CRT) 

туннелирование

 

tunellash 

tunneling 

тупиковая

 

ситуация

 

boshi berk holat 

deadlock 

тэг

 

teg 


tag 

убирать

 

мусор

 

chiqindi tozalash 

garbage clean 

угроза

 

tahdid 


threat 

 

447 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

удаленное

 

администрирование

 

uzoqdan ma’murlash  

remote administration 

удаленный

 

доступ

 

masofaviy erkin foydalanish 

remote access 

удостоверяющие

 

центры

 

tasdiqlovchi markazlar 

certified centers 

узел

 

bog‘lama, tugun 

node 

узел

 

вычислительной

 

сети

 

hisoblash tarmog‘i bog‘lamasi 

computer network node 

узконаправленная

 

реклама

 

tor yo‘nalishli reklama 

targeting 

указатель

 

ko‘rsatkich  

pointer 

умолчание

 

sukut 


default 

универсальный

 

локатор

 

ресурсов

  hammabop resurs joyi ko‘rsatgichi 

Uniform Resource Locator (URL) универсальный

 

оператор

 

hammabop operator 

universal statement 

уникальный

 

идентификатор

 

noyob aynanlovchi, noyob identifikator  unique identifier уникальный

 

посетитель

 

noyob tashrifchi 

unique visitor 

упаковка

 

taxlam 


compression 

упорядочение

 

Интернет

 

Internetni tartibga solish 

sorting of Internet 

управление

 

boshqarish 

management 

управление

 

взаимоотношениями

 

с

 

посетителями

 

tashrifchilar bilan o‘zaro 

munosabatlarni boshqarish 

visitor relationship management управление

 

знаниями

 

bilimlarni boshqarish 

knowledge management 

управление

 

сетью

 

tarmoqni boshqarish 

network management 

уровень

 

доступа

 

erkin foydalanish pog‘onasi 

access management 

условно

 

бесплатная

 

программа

 

shartli bepul dastur 

shareware 

услуги

 

связи

 

aloqa xizmatlari 

communication services 

услуги

 

сети

 

Интернет

 

Internet tarmog‘i xizmatlari 

Internet services 

утечка

 

информации

 

axborotning sizishi 

information leakage 

утилита

 

utilita 


utility 

участник

 

электронной

 

торговли

 

elektron savdo ishtirokchisi 

electronic trade participant 

учетная

 

запись

 

qayd yozuvi 

profile 

уязвимость

 

zaiflik 


vulnerability 

фаза

 

faza 


phase 

фазовая

 

модуляция

 

faza modulyatsiyasi 

phase modulation 

файл

 

fayl 


file 

файл

 

устройств

qurilma fayli 

device file 

файловый

 

вирус

 

fayl virusi 

file virus 

файловый

 

сервер

 

fayl serveri 

file server 

файлохранилище

 

fayl ombori 

file store 

файл

-

сервер

 

fayl-server 

file-server 

факс

-

аппарат

 

faks-apparat 

telefax 

факсимиле

 

faksimil 

facsimile 

факсимильная

 

связь

 

faksimil aloqa 

facsimile communications 

факс

-

модем

 

faks-modem 

fax modem 

факс

-

сервер

 

faks-server 

fax-server 

фальсификация

 

soxtalashtirish 

spoofing 

физическая

 

запись

 

jismoniy yozuv 

physical record 

физическая

 

защита

 

jismoniy muhofaza 

physical protection 

физическая

 

память

 

jismoniy xotira 

phusical memory 

физическая

 

среда

 

jismoniy muhit 

physical media 

физическая

 

структура

 

сети

 

tarmoqning jismoniy tuzilmasi 

physical structure of network 


 

448 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

физическая

 

угроза

 

jismoniy tahdid 

physical threat 

физические

 

средства

 

защиты

 

jismoniy muhofaza vositalari 

physical protection means 

физические

 

средства

 

соединения

  jismoniy ulanish vositalari 

physical interconnection facility физический

 

адрес

 

jismoniy manzil 

physical address 

физический

 

канал

 

jismoniy kanal 

physical link 

физический

 

уровень

 

jismoniy pog‘ona 

physical layer 

физический

 

хостинг

 

jismoniy xosting 

physical hosting 

фиксированная

 

маршрутизация

 

qaydlangan yo‘naltirish 

fixed routing 

фильтр

 

filtr 


filter 

фильтрация

 

filtrlash 

filtering 

фильтрация

 

данных

 

ma’lumotlarni filtrlash 

data filtering 

фильтрация

 

сигналов

 

signallarni filtrlash 

signal filtering 

финансовая

 

система

 

moliya tizimi 

financial system 

фирменная

 

марка

 

firma markasi 

TradeMark (TM) 

флаг

 

bayroq 


flag 

флэш

 

flesh 


flash 

флэш

-

память

 

flesh-xotira 

flash memory 

фонд

 

открытого

 

программного

 

обеспечения

 

ochiq dasturiy ta’minot Fondi 

Open Software Foundation (OSF) 

фоновая

 

звукозапись

 

fon tovush yozuvi 

background sound 

фоновый

 

режим

 

fon rejimi 

background mode 

форма

 

shakl 


form 

формат

 

format 


format 

форматирование

 

formatlash 

formatting 

формы

 

представления

 

электронного

 

документа

 

elektron hujjat taqdim qilish shakllari 

electronic document representation 

forms 


форум

 

forum 


forum 

фотодиод

 

fotodiod 

photodiode 

фотокамера

 

fotokamera 

photocamera 

фотолитография

 

fotolitografiya 

photolithography 

фотоэлемент

 

fotoelement 

photocell 

фрагмент

 

данных

 

ma’lumotlar bo‘lagi 

data fragment 

фрагмент

 

кода

 

kod bo‘lagi 

code fragment 

фрейм

 

freym 


frame 

функциональная

 

подсистема

 

funksional nimtizim 

functional subsystem 

функциональный

 

блок

 

funksional blok 

functional unit 

функциональный

 

профиль

 

funksional ixtisos 

functional profile 

функциональный

 

профильDownload 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling