«Axborot texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari» fanidan oraliq va yakuniy nazorat savollari


Download 30.61 Kb.
Pdf ko'rish
Sana16.02.2018
Hajmi30.61 Kb.

«Axborot texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari»  

fanidan oraliq va yakuniy nazorat savollari 

1.

 Fan va texnika tarixi tadqiqotchilik qiziqishlarining alohida sohasi sifatida.  

2.

 Fan tarixini tasavvur qilishga yondashuvlar.  

3.

 T.Kunning  ilmiy  inqiloblar  konsepsiyasi.  Fan  va  texnikaning  "tabiiy"  va  "axborot" 

paradigmalari nisbati.  

4.

 

«Predmet sohasi» tushunchasi.  5.

 

Neopozitivizm va ilmiy nazariya chegaralarini aniqlashga  neopozitivistik yondashuv. 6.

 

Vena klubi falsafasida nazariya strukturasi.  7.

 

Empirik va nazariy bilim, interpretatsiya (talqin), gipoteza (faraz) tushunchasi. 8.

 

Informatikaning predmet sohasi tabiatshunoslik bilan qiyoslanganda.   9.

 

Haqiqat va dalil tushunchasi. 10.

 

Haqiqat mezoniga ko‘ra farqlanadigan fikrlar tasnifi. 11.

 

Farazlarni  verifikatsiyalash va  falsifikatsiyalash (soxtalashtirish).  12.

 

Verifikatsii va falsifikatsiya tushunchalari  informatikaga nisbatan qo‘llanishi.  13.

 

Sun’iy tillar nazariyasi yuzaga kelishidagi tarixiy omillar - Platon, G.V. Leybnits, G. Frege, A.Tarskiyning  falsafiy  qarashlari.  L.Vitgenshteynning  ilk  falsafiy  tizimi  formal  tillar 

zamonaviy nazariyasining asosi sifatida.  

14.

 

 Dasturlar  tillarini  yaratish  va  rivojlantirishda  formal  tillar  nazariyasining  qo‘llanishi. A.Tyuring va L. Vitgenshteyn o‘rtasidagi munozara. 

15.


 

Vitgenshteynning o‘z dastlabki qarashlari tanqidi. 

16.

 

Sun’iy tillar nazariyasining rivojida metodologik cheklovlar va ularning dasturlash tillarini ishlab chiqishga ta’siri.  

17.


 

Vitgenshteynning til haqidagi keyingi qarashlari.  

18.

 

Til o‘yinlari nazariyasi.  19.

 

Tabiiy  til  nazariyasining  9  ta  kompyuter  texnologiyasida  qo‘llanishi  (qidiruv  tizimlari, tabiiy tilda foydalanuvchilar talablarini qayta ishlash poiskovыe sistemы).  

20.


 

Semiotika belgilar haqidagi fan sifatida. 

21.

 

Atama, atamalar tizimi. Atamalarni ta’riflash metodlari. 22.

 

Empirik na nazariy atama.  Atama va belgi. 23.

 

Atamushunoslik tizimlarini yaratish va qo‘llash kompyuter metodlari.  24.

 

N.Xomskiyning strukturaviy  lingvistikasi.  25.

 

Generativ  grammatikalar,  lingvistik  shajaralar,    transformatsion  ko‘chirish  qoidalari, gaplarning chuqur va yuzaki strukturalari.  

26.


 

Strukturaviy lingvistikadan translyator va  kompilyatorlarni ishlashda foydalanish.  

27.

 

Tabiiy  tillar  o‘rtasida  mashinada  tarjdima  muammolari.turli  dasturlar  tillari  o‘rtasidagi translyatorlar.  

28.


 

Yuqori darajadagi tillar va ularning  strukturaviy lingvistika metodlari bilan aloqasi.  

29.

 

XX  asrning  birinchi  yarmida  o‘z-o‘zini  tashkil  qilish  muammosi  bo‘yicha  munozaralar.  A.A.Bogdanovning boshqariladigan tizimlarni ishlash muammolariga oid qarashlari. 

30.


 

P.K.Anoxinning  funksional  tizimlar  nazariyasi.  L.  fon  Bertalanfining  tizimlar  umumiy 

nazariyasi. N.Vinner kibernetikasi.  

31.


 

XX asrning 40-yillarida o‘z-o‘zini boshqaradigan apparatlarning yaratilishi. 

32.

 

Aks aloqali tizimlar. Bomba otishg trayektoriyasini hisoblash va o‘z-o‘zini boshqaradigan raketalar  ishlab chiqish uchun dastlabki kompyuterlarning paydo bo‘lishi. 

33.


 

O’z-o‘zini boshqaradigan tizimlarni qo‘llashning zamonaviy sohalari.  

34.

 

Fon  Neymanning  avtomatlar  nazariyasini  yaratish  bo‘yicha  ishlari.  "Sun’iy  intellekt" tushunchasiga ta’rif.  

35.


 

Shennon-Brillyuenning axborot nazariyasi.  

36.

 

Fon Neyman tomonidan taklif qilingan  axborot nazariyasining modifikatsiyalari.           37.

 

A.Tyuringning kriptoografik yondashuvi. 38.

 

Zamonaviy axborot nazariyasining aloqa vositalarini ishlab chiqishda qo‘llanishi.  39.

 

Kommunikativ faoliyat tushunchasi. 40.

 

Kommunikatsiyaning  psixologik  modellari.  off-line  va  i  on-line  tartibidagi  rejimax kommunikatsiya: o‘xshashlik va tafovutlar.  

41.


 

Internet kommunikatsiyaning  global tizimi sifatida.   

42.

 

Sun’iy intellekt: orzular va reallik (kompyuterlarga talablarning ularning real imkoniyatlari bilan qiyoslash). 

43.


 

Kompyuter «tafaakur»ning inson tafakkuridan farqi.  

44.

 

«Mashina fikrlash oladimi?» so‘rog‘i nazariy informatikaning muammosi sifatida. «Ong» tushunchasining turli ta’riflari. 

45.


 

Kompyuterda ongni modellashtirishga urinishlar. Informatsion-refleksiv tizimlar.  

2.6.

 

Baholash mezonlari. 

Magistrning  “Axborot  texnologiyalari  rivojlanishining  zamonaviy  tendensiyalari”  fani 

bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarini baholashda quyidagi mezonlarga asoslaniladi: 

a) 86-100 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim: 

Informatika  tarixi  tadqiqot  predmeti  sifatida.  Informatikaning    predmet  sohasi. 

Informatikada  farazlarni  dalillash.  Sun’iy  tillar  rivojlanishining  falsafiy  asoslari.  Formal  tillar 

nazariyasi  va  dasturlash  tillarining  paydo  bo‘lishi.    Tabiiy  til  nazariyasi  va  kompyuter 

texnologiyalarida  Natural  Language  Processing.  Atamashunoslik  tizimlari  tahlili  metodi.  

Strukturaviy  lingvistika  (tilshunoslik),  mashina  tarjimasi  va  yuqori  darajadagi  dasturlash  tillari.  

O’z-o‘zini  boshqarish  tizimlari  umumiy  nazariyasi.  Informatika  va  o‘z-o‘zini  boshqaradigan  

mashinalarning ishlab chiqilishi.  Axborot nazariyasi va xabarlarni kodlashda undan  foydalanish. 

Internet va shaxslararo kommunikatsiya (aloqa). Sun’iy  intellekt va inson ongini  modellashtirish 

muammolari  to’g’risida tassavurga ega bo’lishi va ularni bilishi kerak. 

  b) 71-85 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim: 

Informatika  tarixi  tadqiqot  predmeti  sifatida.  Informatikaning    predmet  sohasi. 

Informatikada  farazlarni  dalillash.  Sun’iy  tillar  rivojlanishining  falsafiy  asoslari.  Formal  tillar 

nazariyasi  va  dasturlash  tillarining  paydo  bo‘lishi.    Atamashunoslik  tizimlari  tahlili  metodi.  

Strukturaviy  lingvistika  (tilshunoslik),  mashina  tarjimasi  va  yuqori  darajadagi  dasturlash  tillari 

Sun’iy  intellekt va inson ongini  modellashtirish muammolari  to’g’risida tassavurga ega bo’lishi 

va ularni bilishi kerak. 

v) 55-70 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim: 

Informatika  tarixi  tadqiqot  predmeti  sifatida.  Informatikaning    predmet  sohasi. 

Informatikada  farazlarni  dalillash..  Atamashunoslik  tizimlari  tahlili  metodi.    Strukturaviy 

lingvistika  (tilshunoslik),  mashina  tarjimasi  va  yuqori  darajadagi  dasturlash  tillari.    Internet  va 

shaxslararo  kommunikatsiya  (aloqa).  Sun’iy    intellekt  va  inson  ongini    modellashtirish 

muammolari  to’g’risida tassavurga ega bo’lishi va ularni bilishi kerak. 

g)  fanning  nazariy  qismini  tushunmaydigan,  amaliy  qo’llash  imkoniyatlari  juda  past, 

dasturlarni mutaqil ravishda ishlata olmaydigan talabalarga 0-54 va undan past ball qo’yiladi. 

100 ballik sistema asosida quyidagi jadvalga ko’ra reyting nazorati amalga oshiriladi. 

Maksimal ball – 100 ball 

 

 

Saralash ball – 55 ball JN maks. ball – 40 

 

  

 

86-100 ball –«5» baho ON maks. ball – 30   

 

 71-85 ball  - «4» baho 

YN maks. ball – 30    

 

55-70 ball  - «3»baho 0-54 ball    - «2» baho 

 


Download 30.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling