Aynan ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchi-talabalar


Download 40.59 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi40.59 Kb.
#329617
тест
Bog'liq
Turistlarga ekskursiya xizmati ko‘rsatish, abu ali ibn sino i ego meditsinskie mysli i vrachebnaya deyatelnost. , balandlikka sakrashni rivojlanishi va maxsus mashqlari, abu ali ibn sino i ego meditsinskie mysli i vrachebnaya deyatelnost. , Мустақил иш мавзулари (физик кимё), 2 5278419548704343726, 09-vaziyatli-masala-uz-1, 2 5260220333457147767, B.shoira falsafa, фарма узбек 300 талик-converted, aptis grammar and vocabulary demo test pp, 01, O.Sh, O.Sh, O.Sh

 1. Ta'lim tizimi nuqtai nazaridan axborot texnologiyalarining joriy etilishi bilan birga yuzaga keladigan muammolar nechta?

 2. Ta'lim tizimida foydalaniladigan elektron hisoblash va mikroprotsessor texnikasiga qo‘yiladigan talablarni, uni qo‘llash xususiyatlarini belgilaydigan muammo qanday ataladi?

 3. Aynan ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchi-talabalar (tinglovchilar)ga

 4. muayyan fan (mavzu) bo‘yicha bilim berish va shaxsini shakllantirishga

 5. qaratilgan o‘qitishning zamonaviy uslublari va texnik vositalari majmui

 6. qanday nomlanadi?

 7. Bugungi kunda elektron ta’limni shartli ravishda nechta turga

  1. ajratamiz?

 8. Pedagogikaning «nimaga o’qitish» , «nimani o’qitish» va «qanday

 9. o’qitish» kabi savollarga javob izlaydigan fan qaysi?

 10. ”Maktab muvaffiqiyati va farovonlik timsoli”gina bo'lib qolmay,”U insonlarni yaxshilaydi”, degan fikr ishonch va etiqodga aylangan.Bu so’z qaysi davlatda ishlatiladi?

 11. Qaysi xalqida “Hamma narsa unutilganda ham talim esda qolad” degan hikmatli gap bor?

 12. O’zbekiston Respublikasining nechanch moddasida –“Xar kim bilim olish xuquqiga ega.Bepul umumiy ta’lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi.Maktab ishlari davlat nazoratidadir” deb aytilgan?

 13. O’zbekiston Respublikasining Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash necha yil etib belgilangan?

 14. Oliy ta’lim muassasalarining qaysi turida “Bilim va ta’limning muayyan soxalari bo’yicha va undan keying ta’lim turlari dasturlarini amalga oshiradi?

 15. Hindistondagi zardushtiylik jamoalari hayoti va urf odatlarini qaysi tadqiqotchi olim o’rgangan.?

 16. Sharq falsafasining ulug’ mutafakkiri qaysi olim hisoblanadi?

 17. Qadimgi Gretsiya olimlari berilgan qatorni toping?

 18. 1-Aristotel 2-Mirzo Ulug’bek, 3-Spitamen.4-Demokrit.5-Suqrot.6-Platon.7-Dyuperon.8-Meri Boys.9-Arximed.

 19. Pedagogik texnalogiya vazifalari nechta?

 20. O’zbekiston Respublikasi Xalqaro mehnat tashkiloti(XMT)ga qachon a’zo bo’ldi?
 1. Xalqaro mehnat tashkiloti(XMT) qarorgohi qayerda joylashgan?

 2. BMT Ustavida nechta asosiy organlari mavjud?

 3. O’zbekiston Respublikasi Mustaqil davlatlar Hamdo’stligi(MDH)ga qahon a’zo bo’ldi?

 4. Shanxay hamkorlik tashkiloti(SHHT) ga O’zbekiston Respublikasi birinchi marta kuzatuvchi bo’lib qatnashgan va usha sammit 2000-yilda qayerda bo’lgan?

 5. YUNESKO tashkiloti nechta organdan tashkil topgan?

 6. 1973-yil qayerda o’qitish texnalogiyasi nomli davlat markazi tashkil etilgan?

 7. Pedagogika texnalogiya vazifalari nechta?

 8. Ta’lim jarayonida maruza mashg’ulotlarini texnalogik o’zlashtirish samaradorligi maruzada necha % ni tashkil etadi?
 1. SHXT ning 2016 yilgi sameti qayerda bo’lgan?

 2. Hindiston va Pokiston nechanchi yilda SHXTga a’zo davlat maqomini oldi?

 3. O’zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim tizimi 1-bosqichi nechanchi yillarni o’z ichiga oladi?

 4. Web muhitda o’qitish va onlayn rejimdagi darslarni tashkil qiluvchi kuchli pedagogik dasturiy majmua qanday nomlanadi?

 5. Afinada musiqa o’qituvchilari qanday nomlangan?

 6. Yevropada 1-Universitetlar nechanchi asrda tashkil topgan?

 7. Ta’limning vazifasi bu:

 8. «Qutadg‘u bilig» asari kimning qalamiga mansub?

 9. Ta’lim ikki yoqlama jarayon – bu...

 10. Ta’lim metodlari

 11. Darsning tuzilishi.

 12. Ma’lum jarayonni uch vazifani va maqsadini amalga oshiradi bu:

 13. “Ilm tarbiya jarayonida o‘zlashtiriladi va yaxshini yomondan, ezgulikni yovuzlikdan, joizni nojoizdan farqlash imkonini beradi»-degan fikrni ilgari surgan mutafakkur?

 14. Tarbiyaning maqsadi bu:

 15. Dastur necha xil usul bilan joylashtiriladi?

 16. Ta’lim o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

 17. Dars turlari

 18. Bilimlarni tekshirish turlari

 19. Ta’lim tamoyillari - bu:

 20. Ta’limning maqsadi –

 21. DTS

 22. Dars nima?

 23. Darslik nima? to‘liq tarifini toping.

 24. Umumiy o‘rta ta’lim necha qismdan iborat?

 25. Metod so‘zi qaysi tildan olingan?

 26. Umumiy o‘rta ta’lim nechanchi sinfgacha?

 27. «Analiz» so‘zining ma’nosi nima?

 28. Pedagogik mahorat nima?

 29. Nazariya- bu:

 30. Tarbiya tamoyillari nechta?

 31. Ta’lim jarayoni - bu:

 32. Ta’lim mazmuni:

 33. Ta’lim jarayonini tashkil etish

 34. Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimi kiradi?

 35. Didaktikaning lug‘aviy ma’nosi nima?

 36. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan barcha tadbirlarni amalga oshirishni 1 bosqichi qaysi yillar hisoblanadi?

 37. Pedagogik qobiliyat necha turga bo‘linadi?

 38. Muammoli ta’lim deganda qanday ta’limni tushunasiz?

 39. Tyutor usuli

 40. A.F.Osborn qo‘llagan usul?

 41. Pedagog obro‘sining shakllanish nimaga asoslanadi?

 42. O‘quvchining ichki sababiyat nuqtasining boshlanishi?

 43. Kreativlik - ?

 44. « Talim texnologiyasi» tushunchalari nimalarni uz ichiga oladi?

 45. «Texnologiya» so‘zining lug‘oviy manosi

 46. Pedagogik texnologiyaning konuniyati, prinsiplari.

 47. «O‘qituvchi odobi» qo‘llanmasida o‘qituvchi odobining umumiy va xususiy konuniyatlaridan nechtasi ifodalangan?

 48. Ta’lim nima?

 49. Musobaqa bu – nima?

 50. Jazo nima?

 51. O‘zbekiston ta’lim tizimda nechta bosqich mavjud?

 52. Bakalavriat – bu nima?

 53. Doktoranturadagi ta’limga nima asos bo‘la oladi?

 54. Reyting nima?

 55. O‘qish va bilimni o‘zlashtirish ma’lum tartibda va uzviylikda bo‘lishni talab etuvchi prinsip qaysi?

 56. Qaysi prinsipda bilim o‘quvchilar xotirasida mustahkam qolishi, o‘rnashishi uchun, bilim ular tushunchasining bir qismi sifatida odat va hulqlarining asosi bo‘lib qolishi talab etiladi?

 57. Ta’lim prinsipi nima?

 58. «Metod» so‘zi falsafiy lug‘atda nima deb aytilgan?

 59. M.I.Mahmudov qaysi ta’lim metodlarini taklif etgan?

 60. Uzluksiz ta’lim mohiyati nimadan iborat?

 61. Shaxsga ta’sir etish uslublari?

 62. Tarbiya uslublarini ishlatishga bo‘lgan pedagogik talablarni sanab o‘ting?

 63. Uslub nima?

 64. Uslub subyektiv qismining bog‘liqligi?

 65. Ta’lim berishning an’anaviy tasnifi?

 66. Birinchi gimnaziyalar paydo bo‘lgan joy:

 67. Qaysi metod bilim o‘zaro so‘zlashuv (diolog) yo‘li bilan o‘rganiladi?

 68. Qaysi metodda bilim ko‘rgazmali vositalar asosida bayon qilinadi?

 69. O‘quvchilar bilimini tekshirish va baholash ularning o‘quv ishlarini muntazam kuzatib borish qaysi metodda amalga oshiriladi?

 70. Qaysi mashq o‘quvchida mantiqiy fikrlashni, xotirani, nutq va e’tiborni kuchaytiradi?

 71. Qaysi mashqda o‘quvchilar jadval, chizma diagramma, texnik xarita, al’bom, plakat, rasmlar ishlash, bilan shug‘ullanadilar?

 72. Qaysi metod ta’limda «al’ternativ» metodi deb ham ataladi?

 73. «Al’ternativ» so‘zining ma’nosi?

 74. Jadval, rasm, sur’at, madel, fotosuratlar bular nimalar?

 75. O‘qituvchining baholash faoliyatidagi asosiy maqsad?

 76. Baholash ta’siri natijasida o‘quvchilarda qanday hislat shakllanadi?

 77. Qaysi eksperiment turi tabiiy sharoitda sinfda va sinfdan tashqari mashg‘ulotda o‘tkaziladi?

 78. Dars tahlili bu...?

 79. Diskussiya –?

 80. Didaktik materiallar?

 81. Ta’lim metodologiyasi nima?

 82. Shaxs rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar

 83. Rejali va maqsadli o‘qitish va tarbiyalash jarayonida natijalarni aniqlash zaruriyati nimani vujudga keltirdi?

 84. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi tasdiqlangan sana?

 85. Ta’lim metodologiyasi nima?

 86. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi tasdiqlangan sana?

 87. Pedagogika nima?

 88. Pedagogika qaysi Fan bilan yaxshi bog‘langan?

 89. Qaysi yil “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilingan?

 90. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi necha bosqichdan iborat?

 91. Kimlar intelegent deb nomlanadi?

 92. “Pedagogik faoliyat”nima ?

 93. Pedagogika fanining asosiy vazifasi nimalardan iborat?

 94. Pedagogikaning asosiy tushunchalari (kategoriyalari) nimalardan iborat?

 95. Pedagogikaning asosiy tushunchalari (kategoriyalari) nimalardan iborat?

 96. Ta‘lim-tarbiya nima?

 97. O’qituvchi uchun eng muhim xususiyat nima ?

 98. «Pedagogik mahorat» nima ?

 99. Pedagogik muloqatning vazifasi nimalardan iborat?

 100. «Pedagogik faoliyat bilan shug’ullanish huquqi» haqida qaysi qonun hujjatida bayon etilgan?

 101. Ta‘limning asosiy vazifasi nimalardan iborat?

 102. O’qituvchining kasbiy shakllanish jarayoni qaerdan boshlanadi?

 103. Didaktikada o’qitishning og’zaki usullariga nimalar kiradi?

 104. Kishilarni «Bilim olish huquqi» to’g’risida Ta‘lim to’g’risidagi qonunning qaysi moddasida keltirilgan?

 105. Uzluksiz ta‘lim turlaridan qaysi ta‘lim mazmuni va sifatiga davlat ta‘lim standartlari (belgilangan) qo’yilgan?

 106. Ta‘lim jarayonining mazmunini nimalar tashkil etadi?

 107. O’qituvchi o’z ustida ishlashi, o’z-o’zini tarbiyalashda qanday uslublardan foydalanishi zarur?

 108. Didaktika nima?

 109. O’zbekiston Respublikasi «Ta‘lim to’g’risida» gi qonuni qachon qabul qilingan?

 110. Pedagogika qanday fan?

 111. Didaktikada nechta asosiy tamoyil mavjud?

 112. Qadimgi Xitoyda pedagogik fikrlar, ta‘limotlar qachon paydo bo’la boshlagan?

 113. Uzluksiz ta‘lim tizimi kaysi javobda to’g’ri keltirilgan

 114. Ta‘lim deganda nimani tushunasiz?

 115. Qanday shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug’ullanish huquqiga ega?

 116. Baholash qaysi nazoratlarni o’z ichiga oladi?

 117. O’quv jarayonida boshqarish vazifasini kim bajaradi.

 118. Umumiy o’rta ta‘lim qanaqa bosqichlarga bo’linadi?

 119. Ta‘lim to’g’risidagi hujjatlarga nimalar kiradi?

 120. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini ruyobga chiqarishning ikkinchi bosqichi qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

 121. Shaxs ma‘naviyati, uning dunyoqarashi, barcha tasavvur va e‘tiqodiga aloqador bilimlari majmui asosan qaerda shakllanadi?

 122. Pedagogik ijodkorlik manbai nima?

Download 40.59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling