Az ə rbaycan Milli Elml ər Akademiyasının h ə qiqi üzvlüyün


Download 372.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana16.11.2017
Hajmi372.04 Kb.
  1   2   3

1/11 

 

 Az

ə

rbaycan Milli Elml

ər Akademiyasının

 h

ə

qiqi üzvlüyün

ə

 

namiz

ə

dl

ərin siyahısı

 

“Riyaziyyat”

 

ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Bilalov Bilal Telman oğlu  

Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitutunun şöbə

 müdiri 


Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

doktoru Hüseynov Rauf V

əli oğlu 

 

Riyaziyyat və

 Mexanika 

İnstitutunun şöbə

 müdiri 


Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Quliyev Vaqif Sabir oğlu 

 

Riyaziyyat və

 Mexanika 

İnstitutunun direktor müavini

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

M

əmm

ədov Yusif Əbülfə

oğlu 


 

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 


Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru  

“Fizika” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Hüseynov Və

li Allahverdi 

oğlu

 

Ali Attestasiya Komissiyası 

s

ədrinin müavini 

Fizika üzr

ə

 elml


ə

doktoru Kazımzadə

 

Aydın Hə


s

əoğlu

 

Bakı 

Dövl


ə

t Universitetinin Elm v

ə

 

innovasiyalar üzrə

 prorektoru 

Fizika üzr

ə

 elmlə

doktoru M

əmm

ə

dov Nazim Timur oğlu

 

AMEA-nın 

Fizika-Riyaziyyat v

ə

 

Texnika Elmlə

ri Bölm


ə

sinin 


akademik-katibi v.i.e., Fizika 

İnstitutunun direktoru

 

Fizika üzrə

 elml


ə

doktoru N

əhm

ədov Ənvə

r Pirverdi 

oğlu


 

Moskva Dövl

ə

t Universitetinin Bakı 

filial


ı

n

ın dekan

ı 

 Fizika üzr

ə

 elmlə

doktoru  

“Kimyə

vi kinetika v

ə

 

kataliz” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Əlim

ə

rdanov Hafiz Mütə

llim 


oğlu 

 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru M

əcidov Əjdər Əkbər oğlu  

Kataliz v

ə

 Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun şöbə

 müdiri  

Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru  

 

“Neft

-

qaz geologiyası” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Feyzullayev Əkpər Əkpəoğlu


 

Geologiya v

ə

 Geofizika İnstitutunun şöbə

 müdiri 

Yer elml

ə

ri üzrə

 

elmlə

r doktoru  

“Tibb” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer) 

2/11 

  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Bayramov Nuru Yusif oğlu 

Az

ərbaycan Tibb Universitetinin 

kafedra müdiri 

Tibb üzr

ə

 elmlə

doktoru İmamverdiyev

 

Sudeif B


əşir 

oğlu


 

Az

ərbaycan Tibb Universitetinin 

kafedra müdiri 

Tibb üzr

ə

 elmlə

doktoru Qurbanov Fazil S

ə

m

əd oğlu  Moskva Xalqlar 

DostluğuUniversitetinin professoru

 

Tibb üzr


ə

 elml


ə

doktoru  

“Botanika” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Əli-zad

ə

 Validə

 Mövsüm 


qızı 

 

Botanika İnstitutunun direktoru 

Biologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Qurbanov Elşad Məcnun 

oğlu 


 

Bak


ı 

Dövl


ə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 

Biologiya üzrə

 

elmlə

r doktoru 

M

əmm

ə

dov Tofiq Sadiq oğlu 

 

Dendrologiya İnstitutunun direktoru  Biologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru  

“Ədəbiyyatşünaslıq” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

İmanov Muxtar Kazım oğlu  

Folklor 


İnstitutunun direktoru

 

Filologiya üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Paşayeva Nərgiz Arif qızı  

Moskva Dövl

ə

t Universitetinin Bakı 

filial


ı

n

ın rektoru, 

Bakı Dövlə

Universitetinin kafedra müdiri Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru  

“Dilçilik” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Cə

f

ərov Nizami Qulu oğlu  

Atatürk M

ə

rk

əzinin müdiri 

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu 

 

Dilçilik İnstitutunun direktoru 

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru  

“Sə

n

ətşünaslıq” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Sə

f

ərova Zemfira Yusif qızı   

Memarlıq və

 

İncə


s

ə

nət İnstitu

tunun 


şöbə

 müdiri 


S

ə

nətşünaslıq 

üzr


ə

 elml


ə

doktoru  

“Tarix” ixtisası üzrə

 (3 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Axundova Nərgiz Çingiz qızı 

  AMEA-


nın İctimai Elmlə

Bölmə

sinin akademik-katibi v.i.e., 

Tarix İnstitutunun şöbə

 müdiri  

Tarix üzr

ə

 elmlə

doktoru Babayev İlyas Atababa oğlu 

  Arxeologiya v

ə

 Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə

 müdiri 


Tarix üzr

ə

 elmlə

doktoru 3/11 

 Ə

liyev V


əli Hüseyn oğlu 

 

Azə

rbaycan Dövl

ə

t Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru Mahmudov Yaqub Mikayıl 

oğlu

 

Tarix İnstitutunun direktoru

 

Tarix üzrə

 elml


ə

doktoru Mustafayev Şahin Mə

cid 

oğlu 


 

Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işlə

üzr


ə

 direktor müavini 

Tarix üzr

ə

 elmlə

doktoru  

“Şərqşünaslıq”

 

ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Baxşəliyeva Gövh

ər Baxşə


li 

qızı


 

Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru

  Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru X

əlilov S

ə

lahə

ddin 


S

ə

drəddin oğlu

 

Azə

rbaycan Universitetinin 

professoru 

F

əls

ə

fə

 üzr


ə

 elml


ə

doktoru 

 

 

 

Az

ə

rbaycan Milli Elml

əAkademiyasının müxbir üzvlüyünə

 

namiz

ə

dl

ərin siyahısı

 

 

“Riyaziyyat” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Abdullayev Sadiq Kə

rim 


oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin 

professoru 

Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Aslanova Nigar M

ə

h

ər qızı  

Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi 

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

B

ənd

əliyev Rövşən Əlifağa 

oğlu 

 

Riyaziyyat və

 Mexanika 

İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Ə

hmədov Əli Mustafa oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra 

müdiri 


Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Əliyev Araz Rafiq oğlu 

 

Az

ərbaycan Dövl

ə

t Neft və

 S

ənaye 

Universitetinin kafedra müdiri  

Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Ə

liyev Bəhram Əli oğlu 

 

Riyaziyyat və

 Mexanika 

İnstitutunun baş elmi işçisi

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Əliyev Soltan Əli oğlu  

Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitu

tunun 


baş elmi işçisi

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Ə

liyev Ziyatxan Seyfə

ddin 


oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin 

professor 

ə

v

əzi 

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Hacıyev Tahir Sədi oğlu  

Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

10 

İsgə


nd

ə

rov Asəf Daşdə

mir 


oğlu 

 

Milli Aviasiya Akademiyasının böyük elmi işçisi  

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

11 

İskə


nd

ə

rov Nizamə

ddin 


Şirin oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin dekanı  

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

12 

İsmayılov Vüqar Elman oğlu   Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitutunun şöbə

 müdiri 


Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 13 

K

əl

ə

ntə

rov Varq


a Kazım 

oğlu 


 

İstanbul Koç Universitetinin 

professoru 

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 4/11 

 

14 Qasımov Yusif Soltan oğlu 

 

Bakı 

Dövl


ə

t Universitetinin T

ə

tbiqi 


Riyaziyyat İnstitutunun

 

şöb

ə

 müdiri Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 15 

Qurbanov V

ə

li M


ə

h

ərr

əoğlu 

 

Azə

rbaycan Dövl

ə

t Pedaqoji Universitetinin professoru  

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

16 

M

əmm

ə

dxanov Cə

mali 


İslamoviç 

 

Bakı Dövlət Universitetinin 

professoru 

Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 17 

M

əmm

ə

dov Fərman İmran 

oğlu 


 

Neftqazelmit

ə

dqiqatlayihə

 

İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

18 

M

ərdanov Misir Cumayıl oğlu 

 

Riyaziyyat və

 Mexanika 

İnstitutunun direktoru

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

19 

Mirz


əyev Sabir Sultanağa 

oğlu 


 

Bak


ı 

Dövl


ə

t Universitetinin kafedra 

müdiri  

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

20 

N

əsirova Tamilla Hilal qızı  

Bak


ı 

Dövl


ə

t Universitetinin 

professoru 

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

21 

Sadıqov Misrəddin 

Allahverdi oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin 

professoru 

Riyaziyyat üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 22 

S

əlimov Arif Ağacan oğlu  

Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi

 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru  

“Fizika” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer) 

 

Soyadı, adı, atasının adı 

İş

 yeri 

və vəzifəsi

 

Elmi dərəcəsi

 

Abdullayev Sərhəddin Qubaddin oğlu 

 

Bakı 

D

övlət Universitetinin  

professoru 

Fizika üzrə elmlər 

doktoru 


Atakişiyev Natiq Məmməd 

oğlu 

 

Meksika Milli Muxtar Universitetinin aparıcı

 

elmi işçisi 

Fizika 


üzrə elmlər 

doktoru 


Cahangirli Zakir Ağasoltan 

oğlu 

 

Fizika İnstitutunun a

parıcı elmi 

işçi

si 


Fizika üzrə elmlər 

doktoru 


Cəfərov Rauf Qədir oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin 

baş 


elmi işçisi

  

Fizika üzrə elmlər 

doktoru 


Əjdərov Hüsnü Xəlil oğlu 

 

Fizika İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Fizika 

üzrə elmlər doktoru 

Əsgərzadə İman Novruz oğlu 

 

Fizika İnstitutunun 

a

parıcı elmi işçisi 

Fizika üzrə elmlər 

doktoru 

İbrahimov Hüseyn Behdud 

oğlu


 

Ali Attestasiya K

omissiyasının

 

şöbə müdiri 

Fizika 


üzrə elmlər 

doktoru 


Kərimova Elmira 

Məmmədəli qızı 

 

Fizika İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Fizika 

üzrə elmlər doktoru 

Qocayev Niftalı Mehralı oğlu  

Bakı Dövlə

t Universitetinin 

şöbə


 

müdiri 


Fizika 

üzrə elmlər 

doktoru  

10 


Qurbanov Mirzə Əbdül oğlu 

 

Fizika İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Fizika 

üzrə elmlər doktoru 

11 


Mehdiyeva Səlimə İbrahim 

qızı 


 

Fizika 


İnstitutu

nun 


laboratoriya müdiri 

Fizika 


üzrə elmlər 

doktoru 


12 

Orucov Hüseyn Surxay oğlu 

 

Azərbaycan Texniki Universitetinin 

kafedra müdiri 

Fizika 

üzrə elmlər doktoru 

13 


Şahverdiyev Elman 

Məhəmməd oğlu 

 

Fizika İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Fizika 

üzrə


 

elmlər 


doktoru 

14 


Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu 

 

Fizika İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Fizika 

üzrə elmlər doktoru 

5/11 

 

15 Tahirov Bəkir Abbas oğlu 

 

Fizika İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Fizika 

üzrə elmlər doktoru Download 372.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling