Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu k


Download 42.08 Kb.
Pdf ko'rish
Sana30.11.2017
Hajmi42.08 Kb.

Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu 

- K - 

 

 Kabanov A.N. 

İnsanın anatomiyası və fiziologiyası.Orta məktəbin 8-ci sinfi üçün.B.,1955.-260 s. 

 

Kabanov A.N. İnsanın anatomiyası və fiziologiyası.Orta məktəbin 8-ci sinfi üçün.B.: 

Az

ərnəşr,1953.-268 s.  

Kabanov A.N. 

İnsanın anatomiyası və fiziologiyası.Orta məktəbin 8-ci sinfi üçün.B.: 

Az

ərnəşr,1952.-276 s.  

Kabanov A.N. 

İnsanın anatomiyası və fiziologiyası.Orta məktəbin 8-ci sinfi üçün.B.,1947.-188 s. 

 

Kabanov A.N. İnsanın anatomiyası və fiziologiyası.Orta məktəbin 8-ci sinfi üçün.B.,1945.-188 s. 

 

Kabanov V.İ. Normal sıralı mancanaq  dəzgahlarının istismarında təhlükəsizlik  texnikası.-B.: 

Az

ərnəşr,1963.-47 s.  

Kabanov P.İ. 

SSRİ tarixi: Ali məktəblər üçün dərslik.-B.: Maarif, 1982.-569 s. H.2. 

 

Viktor Kava İvanoviç. Sükutun 

ətri: Hekayə və povest.Tərc.ed.: R.Salamova.-B.: Gənclik, 154 s. 

 

Kaverin V. Tanyanın gəncliyi: Povest. Tərc.ed.: T.Ələkbərov.- B.: Gənclik,1982.-288 s. 

 

Kaverin V. T

əpə üzərində ev: Hekayələr.-B.: Azərnəşr, 1942.-32 s. 

 

Kaverin. Üç nağıl. Tərc.ed.:R.Əyyubov.-B.: Uşaqgəncnəşr,1962.-143 s. 

 

Kadir A. Öt

ən günlər.-B.,1928. H.1-2.234 s. 

 


Kazakeviç E. 

Oderd


ə bahar. Tərc.ed.:C.Məmmədov.- B.: Azərnəşr,1951.-519 s. 

 

Kazakeviç E. Ulduz. T

ərc.ed.:H.Xalidə.- B.:Uşaqgəncnəşr, 1950.-128 s. 

 

Kazakov Y. Hekay

ələr. Tərc.ed.:İ.Yaqubov.-B.: Azərnəşr, 1973.-91 s. 

 

Kazarin F.V. İstehlak kooperasiyasının maliyyə və kredit məsələləri.  

Kooperativ  texnikumları üçün dərslik.-B.,1960.-340 s. 

 

Kazarskaya Nina İvanovna və b. Sovet ticar

ətinin iqtisadiyyatı və planlaşdırılması: Dərslik.- B.: Maarif,1982.-328 s. 

 

Kazartsev  V.İ. T

əmir işi: Dərslik.- B.: Azərnəşr,1937.-355 s. 

 

Kazımi M.M. Qorxulu Tehran: Roman. T

ərc.ed.:Mirzə Həsən.- B.: Azərnəşr, 1965. I hissə.236 s. 

II Hiss

ə.207 s.  

Kazımi M.M. 

Qorxulu Tehran.-B.: Az

ərnəşr, 1930. H.1.276 s. 

 

Kayem S. L.Şmidt adına Zaqafqaz metal zavodunun istehsalat müşavirəsində min təklif.-B.: 

Az

ərnəşr, 1935.-108 s.  

Kaqanov İ.L. 

S

ənaye elektronikası.Ümumi kurs.Ali texniki məktəblər üçün dərslik.- B.: Maarif,1960.-566 s. 

 

Vdovin A.Y. və Kalaçanov Q.V.  

Neft hasilatı üçün dərin nasoslar.-B.,1939. 

 

Kalaçev  Q.A. Dağlarda hərəkət etmək haqqında döyüşçü nə bilməlidir.-B.:Azərnəşr, 1942.-30 s. 

 

Kalaşnikov V.S. Göz x

əstəlikləri və korluğun səbəbləri.- B.: Azərnəşr,1931.-24 s. 

 

Ka

laşnikov S.Q. Elektrik b

əhsi.Universitet üçün dərs vəsaiti.- B.: Maarif, 1968.- 683 s.  

Kalesnik S.V. 

Ümumi yerşünaslığın qısa kursu.Universitet və institutlar üçün dərslik.-B.: Maarif, 

1968.-236 s. 

 

Kalef Noel. Eşafota qalxan lift: Roman. Tərc.ed.: Zeynəb Əliqızı.-B.: Mütərcim, 150 s. 

 

Kalinin V. Və Kuznetsov D. 

“Tuapse”  tankeri. S

ənədli povest.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1957.-164 s. 

 

Kalinina N.D. Yayda: Azyaşlı uşaqlar üçün hekayələr. Tərc.ed.: S.Əliyeva.- B.: 

Uşaqgəncnəşr,1961.-15 s. 

 

Kalisski V.S. Naqula Q.Y.v

ə b. Üçüncü dərəcəli şoferlər üçün dərslik.- B.: Azərnəşr,1965.-410 s. 

 

Kallegen Morli. Lyuk Bolduinin andı: Povest. Tərc.ed.:M.Talıblı.- B.: Gənclik,1987.-151 s. 

 

Kalliqrafiya.-B., 1953. Darabadi Q.A. 

 

Kalma N. F

əlakət yurdu: Roman. Tərc.ed.:C.Məcnunbəyov.- B.: Uşaqgəncnəşr,1952.-408 s. 

 

Kalmıkov Y.S. K

ənd təsərrüfat heyvanlarında parazitlik edən gənələr və həşərat.-B.: Azərnəşr, 

1938.-144 s. 

 

Kalmıkov N.N. Neft quyuları qazıyan qazmaçıya və onun müavininə kömək.-B.: Azneftnəşr, 

1943.-48 s. 

 

Kalmıkov N.N. Neft quyuları  qazımaçısı  və onun müavini.-B.: Azneftnəşr, 1948.-68 s. 

 

Kalmıkova V.A. K

ənd uşaq bağçası: Tərbiyəçi üçün kitab.- B.: Maarif, 1979.-396 s. 

 

Kaloşin  A.İ. Traktorlarda v

ə traktor aqreqatlarında işləməyi öyrədərkən təhlükəsizlik texnikası 

v

ə yanğına qarşı mühafizə: Dərs vəsaiti.- B.: Maarif, 1969.-71 s.  

Kamal Yaşar. 

İncə Məmməd: Roman. Tərc.ed.: C.Rzaquluzadə.- B.: Maarif, 1992.-336 s. 

 

Kamal Yaşar. İncə Məmməd: Roman. Tərc.ed.: C.Rzaquluyev.- B.: Maarif, 1967.-435 s. 

 

Kelerman B. Tunel.T

ərc. ed.:Kamal Nemət.-B., 1930. 

 

Kamal Orxan. Yad qızı. Tərc.ed.: Z.Hüseynli.- B.: Gənclik, 1980.-291 s. 

 

Kamal Orxan. Yad qızı. Tərc.ed.: Z.Hüseynli.- B.: Gənclik, 1979.-272 s. 

 

Kamanin Nikolay. S

ənin həyatda yerin. Tərc.ed.:A.Rzayev.- B.: Gənclik,1984.-100 s. 

 

Kamener A.Z. Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.-B., 1974.-32 s. 

 

Kamenkoviç Z. Bağacıq üzərinə yürüş: Gənc bioloqların işləri haqqında hekayə.-B.,1941.-20 s. 

 

Kamenova A. Sofiya yaxınlığında: Roman. Tərc.ed.: C.Bağırov.- B.: Azərnəşr, 1962.-354 s. 

 

Kamenkoviç İlya İsakoviç. Yaşamaq qadağandır: Hekayələr, oçerklər və povest. Tərc.ed.: M.Mirkişiyev.-B.: 

G

ənclik, 1978.-196 s.  

Kamenqradski N.S. 

Ail

ədə uşaqların düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi.-B.,1954.-40 s.  

Kaminski Y.A. v

ə Vinoqradov V.İ. 

Sovet ticar

ətinin təşkili və texnikası.-B.,1958. 

 

Kamneva N. Paraşütçü.- B.: Azərnəşr,1954.-56 s. 

 

Kamo.-B., 1936. Bibinüşvili B. 

 

Kiş. Tərc.ed.: M.Kamran.-B., 1951. London Cek. 

 

Kamski İ. 

Daş dövrü.- B.: Azərnəşr,1925.-18 s. 

 

Kanavtsev Q.İ. Müharib

ə vaxtı şəraitində neft mədənlərində yanğınlara qarşı mübarizə.-B.-M., Az 

DYTN, 1941.-28 s. 

 

Kanavtsev Q.İ. Neft destill

ə zavodlarında yanğın profilaktikası.-B., Az DBETN, 1939.-120 s. 

 

Kanavtsev Q.İ. Neft m

ədənlərində yanğınların qabağının alınması. B., Az DYTN, 1940.-76 s. 

 

Kanonidis F. Yunanıstanlı oğlan. Tərc.ed.: H.Xalidə.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1951.-56 s. 

 

Kantoroviç N.V. Spirtli içkil

ərlə əlaqədar olan xurafat haqqında.-B., 1958.-40 s. 

 

Kapablanka X-R. Şahmat oyunu dərsliyi. Tərc.ed.: F.Sideifzadə.-B.: İşıq, 1987.-159 s. 

 

Kapitan: Povest. Tərc.ed.: C.Ələkbərzadə.- B.: Gənclik,1973.-160 s. 

Pavlov A. 

 

Kapitan qızı.-B., 1949. Puşkin A.S. 

 

Kapitan Qrantın uşaqları: Roman. Tərc.ed.: C.Məcnunbəyov.-B.: Gənclik,1987.-530 s. 

Vern Jül. 

 

Kapitan Qrantın uşaqları: Roman. Tərc.ed.: C.Məcnunbəyov.-B.: Gənclik,1986.-530 s. 

Vern Jül. 

 

Kapitan Qrantın uşaqları: Roman. Tərc.ed.: C.Məcnunbəyov.-B.: Gənclik,1978.-596 s. 

Vern Jül.  

Kapitan Nemonun torpedası və yaxud gələcəyin izi ilə. Tərc.ed.: S.Zeynalova.- B.: 

G

ənclik,1984.-180 s. Abçuk Vladimir. 

 


Kaplan A.İ. 

Gözl


ərimiz.B., 1951.-36 s. 

 

Kaplan A.L. Mamalıq: Dərs kitabı. Tərc.ed.: Ə.Əliyev.- B.: Azərnəşr,1951.-556 s. 

 

Kaplan B.H. Əsas riyazi-statistik göstəricilərin hesablanmasının ekspres metodu.-B.: Maarif, 

1970.-448 s. 

 

Kaptsinel M., Zaretski A. Limonun otaqda bec

ərilməsi.- B.: Azərnəşr,1937.-75 s. 

Karavayeva A. 

Partizan müharib

əsinin alovları içərisində.- B.: Azərnəşr,1942.-36 s. 

 

Karavayeva A. Hiyl

əgər qadın.- B.: Azərnəşr, 1933.-31 s. 

 

Karaliyçev A. Ac qurd; Axmaq ayı; Tənbəl və dəyirman. Tərc.ed.:X.Musayeva.-B.: 

G

ənclik,1979.-50 s.  

Karaliyçev A. 

Bolqar xalq nağılları: Tərc.ed.: Y.Məmmədov.- B.: Uşaqgəncnəşr,1961.-156 s. 

 

Karaliyçev A. Fıstıq ağacları altında: Hekayələr. Tərc.ed.: R.Şıxəmirova.-B.: 

Uşaqgəncnəşr,1954.-40 s. 

 

Karalov Z.İ. və  Sofiyev Z.Q. Yarımkeçirici cihazlar.-B.,1972.-14 s. 

 

Karamzin haqqında. Andronikov İ.L. Sizə söyləmək istəyirəm.-B.,1978.-S.74-165. 

 

Karamov K.S. Miokard inf

arktı  və onun qarşısının alınması.-B., 1983.-25 s. 

 

Karbüratrlu mühərriki olan yük avtomobillərinin nasazlıqları.Tərc.ed.: 

C.M


əmmədzadə.- B.: Azərnəşr, 1984.-144 s. 

Yurkovski İ.M. 

 

Karamzin N.M. Zavallı Liza. Tərc.ed.: Ə.Ağayev.- B.: Uşaqgəncnəşr,1958.-57 s. 

 


Karvan şimala gedir: Çuvaş ədəbiyyatından seçmələr. Tərc.ed.: 

E.Cabbarov.-

B.: Yazıçı, 1987.-220 s. 

 

Karel xalq nağılları. Tərc.ed.: Ş.Tağızadə.- B.: Gənclik,1988.-156 s.  

Karel xalq nağılları. Tərc.ed.: Ş.Tağızadə.- B.: Gənclik,1975.-150 s.  

Document Outline

  • Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu


Download 42.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling