AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fiZİka riyaziyyat və texniKA elmləRİ


Azerbaijan  Journal  of  Mathematics


Download 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/11
Sana16.11.2017
Hajmi1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Azerbaijan  Journal  of  Mathematics

»  jurnalı

  Thomson 


33 

 

Reuters  agentliyinin  "Emerging  Sources  Citation  İndex" (ESCİ) bazasına daxil edilmişdir.

 

01  iyun  2016-cı  il  tarixində

  AMEA  Riyaziyyat  v

ə

 

Mexanika  İnstitutunun  "Proceedings

"  jurnalı  Thomson 

Reuters 

agentliyinin  "Emerging  Sources  Citation  İndex" 

(ESCİ) bazasına daxil edilmişdir. 

Bu Az


ə

rbaycan Milli Elml

əAkademiyasının  70  illik  tarixində  h

ə

min  bazaya daxil  olmuş 

ilk jurnaldır. 

 

Thomson  Reuters  agentliyi  dünyada  çap  olunan  elmi jurnalları qiymə

tl

əndir

əən nüfuzlu bazadır.

 

  

I

X. TƏLTİF VƏ MÜKAFATLAR

 

AMEA  Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutu  25  yanvar 

2016-

cı il tarixində Elsevier Scopus agentliyinin keçirdiyi "Ən yüksək  elmi  tədqiqatlara

"  (Research  Excellence  Award 

Winner) görə müsabiqənin qalibi olmuşdur.

  

  

 

  

 

  

 

  

 


34 

 

AMEA  Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutu  08  noyabr 2016-

cı  il  tarixində  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti 

yanında  Elmin  İnkişafı  Fondu  ilə  Thomson  Reuters 

agentliyinin  birgə  keçirdiyi  "İnstitutda  aparılan  elmi tədqiqatların  səviyyəsi"  (Outstanding  Research  İnstitute) 

müsabiqənin qalibi olmuşdur.

 

 

  

 

  

35 

 

25  yanvar  2016-cı  il  tarixində  Azerbaijan  Journal

  of 


Mathematics  

jurnalı SCOPUS –

 

mükafatı ilə 

təltif edilmişdir

08 


noyabr 

2016-


cı 

il 


tarixində 

Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 

  “Thomson  Reuters”in  birgə  təşkilatçılığı  ilə  Azərbaycan 

elmi  ictimaiyyəti  üçün  nəzərdə  tutulan  “Web  of  Science

” 

mükafatları-

2016”  nın  təqdimetmə  mərasimində  “Yeni  veb 

elmi  jurnal

”  nominasiyası  üzrə  isə  Azərbaycan  Riyaziyyat 

Cəmiyyətinin  “Azerbaijan  Journal  of  Mathematics”  jurnalı 

mükafatlandırılmışdır.

 

 

  

 


36 

 

  

P

rof.  Qabil  Əliyev  Təbi

ətşünaslıq  üzrə

  Rusiya  Elml

əAkademiyasının 

müxbir 


üzvü 

seçilmiş 

 

hə

min 


Akademiyanın Böyük Pyotr ordeni ilə

 t

əltif edilmişdir.   

Az

ərbaycan  Milli  Elml

ər  Akademiyasının  müxbir  üzvü, 

texnika  elml

ə

ri  doktoru,  Qeylani  Pə

nahov  Rusiya  T

ə

bi

əElml


əri  Akademiyasının  ali  mükafatlarından  olan  “Akademik 

Azad  Mirz

ə

canzad


ə

 

adına  beynəlxalq  gümüş  medalı”-na 

layiq  görülmüşdür.  Bu  medal  dünyada  Azərbaycanlı  alimin 

adına təsis edilmiş ilk beynəlxalq medaldır.

 

AMEA -nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilal

ov 19 sentyabr-

07  oktyabrda  AMEA-da  t

əşkil  olunmuş  I  Spartakiada  da 

kişilər  arası  şahmat  yarışı  üzrə

  Birinci  yer

ə

  layiq 


görülmüşdür.

 

2016-cı  ilin  sentyabr  ayında  AMEA

-

nın  müxbir  üzvü, professor  Vaqif  Quliyev  Thomson  Reuters  bazasına  daxil 

37 

 

olan,  impakt  faktoru  1,014  olan Journal  of  Mathematical Analysis and Applications 

jurnalının

 r

əyçisi


 kimi sertifikatla 

t

əltif olunmuşdur 

  

X. 

KEÇİRİLMİŞ

 

SEMİ

NARLAR 

 

 38 

 

   Beyn

əlxalq seminarın nə

tic

ə

si olaraq nə

z

əri  riyaziyyat 

üzrə:  İtaliyanın  və

 

Hindistanın  birgə  elmi  t

ədqiqatların 

aparılması mə

qs

ədi il

ə

 müqavilə

l

ər bağlanmışdır. 

 

Hesabat müddə

tind


ə

 

riyaziyyat v

ə

 mexanika 

istiqam


ə

tl

əri  üzrə 

ümuminstitut  seminarı,  8  daimi  elmi 

seminar  v

ə

 mexanika  üzrə

  Birl


əşmiş  seminar 

f

əaliyy

əgöstərmiş

l

ər. 

Ümuminstitut  seminarda

 

müdafi

ə

yə

 

çıxarılan f

ə

lsə

f

ə  doktoru  v

ə

  elmlər  doktoru  dissertasiyalarının  ilkin 

müzakirə


l

ə

ri, Riyaziyyat 

v

ə 

Mexanika 

İnstitutunun, 

Respublikanın  digə

elmi 


m

ə

rkə

zl

ərinin 

ə

məkdaşları 

t

ər

ə

findən  alınmış  yeni  və

 

mühüm  nətic

ə

lə

r  d


ə

 

müzakirə 

edilmişdir.

 

 

Hesabat  dövründə 

Ümuminstitut  seminarı  hə

ft

ə

də

  bir 


d

ə

fə

 

olmaqla  öz  işini  fasiləsiz  davam  etdirmiş,  seminarın iclaslarında  İnstitut  ə

m

əkdaşlari  ilə 

yanaşi  xarici  ölkə

l

ə

rdə

gəlmiş tanınmış alimlə

rin d


ə

 m

əruz

ə

lə

ri dinl


ənilmişdir: 

 


39 

 

 17.02.2016-

cı  ildə


  Rusiya 

Xalqlar  Dostluğu  Universitetinin 

"Riyazi analiz v

ə

 funksiyalar nə

z

əriyy

ə

si" kafedrasının müdiri, 

professor  Viktor  Burenkov 

"Ümumiləşmiş  Morri  tipli 

f

ə

zalarda Yunq bə

rab


ə

rsizliyinin analoqu" 

 

06.04.2016-cı  ildə

 

Misir  Ərəb  Respublikasının Damietta

 

Universitetinin riyaziyyat müə

llimi Saad Rashad Noaman El-Shabrawy 

"Çə


kili  Morri  tip  f

ə

zalarda  sinus,  kosinus  və

 

eksponent sistemlə

rinin bazislik xass

ə

l

əri" 

 


40 

 

  

20.04.2016-

cı  ildə

 

Varşava  Texnologiya  Universitetinin professoru  Przemyslav  Gorka 

“Qeyri


-kompakt  metrik 

f

əzalarda  verilmiş  Sobolev  fəzasında  kompaktlıq  haqqında daxilolma teoreml

əri”


 

 

 27.04.2016-

cı  ildə


 

Türkiyə


  Cumhuriyy

ətinin  Yüzüncü  Yıl 

Universitetinin  professoru  Heyb

ə

tqulu  Mustafayev  "Banax 

c

əbrl

ərinin multiplikatorları haqqında"

 


41 

 

  

18.05.2016-

cı 

ildə


 

Türkiyənin 

Fırat 

Universitetinin professoru  Etibar  P

ə

nahov 

"Diferensial  operatorların 

spektral probleml

ə

rinin bə

zi t


ə

rs m


ə

s

əl

ə

lə

ri" 


 

 

 01.06.2016-

cı 


ildə

 

Qaziosmanpaşa Universitetinin 

professoru  Oqtay  Muxtarov 

"Qoşulma  şə

rtl

ə

ri  ilə

 

verilmiş Şturm

-Liuvill m

ə

s

əl

ə

lə

ri" 


42 

 

 14.09.2016-

cı  ildə


  Kral  S

ə

id  Universitetinin  professoru Mübariz  Qarayev

  "

Doğurucu  nüvə

l

ərin,  Enqliş  Cəbrl

ə

rin  və

 

bə

zi t


ə

tbiql


ə

ri"  


 

 

21.09.2016-cı 

ildə


 

Az

ərbaycan 

Diplomatiya 

Akademiyasının 

professoru  Yuri  Melnikov 

“Qrin 


funksiyaları. Sə

thl


ə

rd

ə potensial sah

ə

lər” 

 


43 

 

 14.12.2016-

cı  ildə


 

Atatürk  Universitetinin professoru 

Arif S

ə

limov 

"Çern tipli 

qeyri-Hermit rabit

ə

lə

r" 


 

Xarici  ölkə

l

ə

rd

ə

  v

ə

  Respublika  daxilind

ə

 

keçirilət

ə

dbirl

ə

rd

ə

 

ə

m

əkdaşların

 

iştirakı XXVII International conference PDMU-2016, Ukraine; 

 Prof.  Roald  Sagdeevin  "100  years  after  Einstein:  the Discovery of Gravitational Waves" ADA Universiteti 19 fevral 

2016, Bakı; 

 Теория 

и 

практика приоритетных 

научных 


исследований. 

Международная

 

научно


-

практическая

 

конференция, 31 Март, 2016, г. Смоленск; 

 Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti  İlham  Əliyevin  9 

aprel  2013-

cü  il  tarixli  Sə

r

əncamı  ilə  t

əsdiq  olunmuş 

"Az

ərbaycan  dilinin  qloballaşma  şəraitind

ə

 zamanın 

t

əl

ə

blə

rin


ə

 

uyğun  istifadəsin

ə

  və

 

ölkəd

ə

 dilçiliyin  inkişafına 

dair  Dövlət  Proqramı"  çərçivə

sind

ə

 hazırlanmış  Milli 

Terminoloji  İnformasiya  Sisteminin  konsepsiyası  və

  veb-

portalının təqdimatı, 01 dekabr 2016

, Bakı


;  

44 

  International Conference on Recent Advances in Pure 

and  Applied  Mathematics  (ICRAPAM  2016)  May  19-23, 

2016, Bodrum-

Muğla, Turkey;

  International  Workshop  on  Non-Harmonic  Analysis and  Differential  Operators.  Baku,  Azerbaijan  25-27  may 

2016; 

 "Elektron tibbin 

Multidissiplinar 

probleml

ə

ri" Respublika elmi-

praktiki konfransı. Bakı 24 may 2016;

 

 Десятая  Всероссийская  научная  конференция  с 

международным  участием  «Математическое  моделиро

-

вание  и  краевые  задачи» ММиКЗ


-

2016,  Самара,  РФ, 

СамГТУ , 24

-

28 мая, 2016; 

 International Workshop on Nonlinear Partial Diferential Equations  in  Applied  Mathematics.  Izmir,  Institute  of 

Texnology 26-28 august 2016; 

 

Prof.  Ə.Ş.  H

ə

bibzadənin  anadan  olmasının  100

-

cü ildönümünə

 h

əsr olunmuş            “Funksional analiz və onun 

t

ətbiql

əri”adli Beynə

lxalq elmi konfrans; 

 AMEA  Geologiya  və

 

Geofizika  İnstitutu  Yer  Elmləri 

Sah


ə

sind


ə

 

Ümumrespublika elmi seminarı, sentyabr 2016; 

 Akad.  İ.G.

 

Musxelişvilinin  anadan  olmasının  125 illiyin

ə

  həsr  olunmuş  Gürcüstan  Riyaziyyatçılarının  VII 

eyn


əlxalq konfransı 5

-9 sentyabr 2016 

il Gürcüstanın Batumi 

şə

h.   4-


ая 

Промышленная 

Революция: 

"Интернет 

Вещей" Университет АДА

23 сентября 2016Баку


 AMEA  Botanika  İnstitutunun  80  illik  yubileyinə

  h


ə

sr 


edilmiş  "Biomüxtəlifliyin  mühafizə

sin


ə

 

innovativ  yanaşmalar" mövzusunda Beynə

lxalq konfrans 3-4 oktyabr 2016, B

akı45 

  Akademik  M.L.  R

ə

sulovun  100  illik  yubileyinə

  h


ə

sr 


olunmuş  “Nə

z

əri  v

ə

  tə

tbiqi  riyaziyyatin  aktual  m

ə

s

əl

ə

ləri” 

respublika elmi konfransı. Şə

ki 28-29 oktyabr 2016; 

 II  Azərbaycan  Elm  Festivalı,

  31  oktyabr  -05  noyabr 

2016

, Bakı


 "Universitetlə

rd

ə,  elmi-t

ə

dqiqat  və

  t


əcrübə

-konstruktor 

müə

ssis


ə

l

ərind

ə

 əqli  mülkiyyə

t  siyas


ə

ti  v


ə

  elmi  t

ə

dqiqat 


f

ə

aliyyəti"  mövzusunda  Beynə

lxalq  seminar,  14-15  noyabr 

2016;  Международная  научная  конференция

посвящен-

ная памяти акад. А.Х.

 

Мирзаджанзаде Уфа 16-

18 ноября 

2016; 

 "Информационная  платформа 

Web  of  Science: 

международные 

стандарты 

современных 

научных 


публикаций" семинар

28 ноября 2016 Sakit Okean-

Asiya  regiounu  ölkə

l

ə

rinin Kvant 

İnformatikası üzrə

  APCWQIS 2016  Beyn

ə

lxalq  elmi  seminar v

ə

  konfrans 04-09 dekabr 2016 Bakı Elm  v

ə

  Təhsilin  inteqrasiyası.  AMEA  Azə

rbaycan 


Respublikası  Tə

hsil  Nazirliyinin  birg

ə

 

yığıncağı,  21  dekabr 2016, Bakı.

 

 İnstitutun  əməkdaşları  xarici  ölkələrin  bir  sıra  

nüfuzlu  elmi  jurnallarının  redaksiya  heyətinin  üzvü  və 

rəsmi rəyçisi olmuşlar:

 

 f-r.e.d.,  prof.  Misir  Mə

rdanov 

"Чебышевский 

сборник"  və

  "TWMS  Journal  of  Applied  Mathematics" 

(Turkish  W

orld  Mathemtical  Society)  jurnallarının  redaksiya 

hey

ətinin üzvü. 

46 

  AMEA-

nın  müxbir  üzvü

,  professor  Vaqif  Quliyev 

“Eurasian  Mathematical  Journals”,  “Fractional  Differential 

Calculus”    beynə

lxalq   


jurnalların  redaksiya  heyə

tinin 


üzvüJournal  of  Mathematical  Analysis  and  ApplicationsJournal 


of 

Fourier 


Analisys 

and 


ApplicationsMathematische  Nachrichten

”,  “

Journal  of  Mathematical InequalitiesIntegral 

Transforms 

And 


Special 

Functions

Palestine  Journal  of  Mathematics

”,  “


Journal  of 

Function 

Spaces

”,  “


Communications 

in 


Mathematical 

Analysis
Complex  Variables  and  Elliptic  Equations

”, 


Journal  of 

İnequalities  and  Applications”,  “

Collectanea 

Mathematica

l”Fractional  Differential  Calculs

Journal  of 

Fourier  Analisys  and  Applications

”,

 Ukrain  Matematical 

Journals


“FİLOMAT”,  “Journal  of  MathematicsFacta 


Universitatis (NİS) Ser. Math. İnform”

 

jurnallarının rəyçisidir.  

 jurnallarının rəyçisidir. 

  

professor 

Vaqif 

Hacıyev

 Engineering 

and 


architectural  sciences  of  Balkan,  Caucasus

”  (Türkiyə

redaksiya heyətinin üzvü professor  Qabil  Əliyev

 

“İnternational  Journal Polim

ers  Research”  (ABŞ)  və

 

“İnternational  Journal  of Applied  Geoinformations”  (Kanada)

 

redaksiya  heyətinin üzvü AMEA-

nın  müxbir  üzvü

,  professor  Bilal  Bilalov 

“American  Mathematical  Society”,  “Applied  Mathematics 

Letters” (Elsevier), “Proceedings of the Estinoan Academy of 

Sciences”  və

 

“Journal  of  Applied  Mathematics  and Computing” (Springer) jurnallarının rəyçisidir;

 


47 

  professor  L

ətif  Talıblı  “International 

journal  of 

Faique-

Elsevier”  və 

“Simulation  Modeling  Practice  and 

Theory” (Kanada) jurnallarının rəyçisidir;

  professor  M

ə

mm

əd Bayramoğlu

  "Balkan  Journal  of 

Mathematics" redaksiya hey

ətinin üzvüdür;

  professor  Əkbər  Əliyev

  "Caspian  journal  of  Applied 

Mathematics Ecology and Economics

" jurnallarının rəyçisidir;

  r.e.d.  Araz  Əliyev

 

“Pure  and  Applied  Mathematics" "Mathematics and Statistics” jurnallarının rəyçisidir;

  

professor  Tahir  Hacıyev

 

"British Journal 

of 


Mathematics",  "Journal  Advanced  of  Mathematics"  v

ə

 "Ap

plied Mathematics" (ABŞ) jurnallarının rəyçisidir;

  dosent  Rövşə

n  B

ə

nd

ə

liyev 

Linear  and  Multilinear AlgebraJournal  of  Mathematics  research

Transactions 

of  Mathematics  of  National  Academy  of  Sciences  of 

AzerbaijanProceeding of  IMM of NAS

A”

Caspian journal 

of applied mathematics, ecology and economics
Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling