B 2,5 c 3,6 d 1,6 Saljuqiylar sultoni Sulton Sanjarga qarshi o’g’uzlar isyon ko’targan vaqtda Xorazm hukmdori kim bo’lgan? A elarslon b takash c otsiz


A) Sharqiy Yevropa davlatlarida ro’y bergan inqiloblar tufayli


Download 0.58 Mb.
bet2/6
Sana18.09.2020
Hajmi0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

A) Sharqiy Yevropa davlatlarida ro’y bergan inqiloblar tufayli

B) Afg’onistondagi mag’lubiyat tufayli

C) Uchunchi dunyo mamlakatlarining jadallik bilan rivojlanishi tufayli

D) SSSR va AQSH o’rtasida o’rtacha va qisqa olislikka uchadigan raketalarni tugatish to’g’risida shartnoma imzolanishi tufayli


105. Quydagi voqealarni xronologik to’g’ri ketma-ketlikda joylashtiring.

1. Italiya va Germaniya fashizmiga yordam ko’rsata boshladi; 2. Gitler Chexoslavokiyadan Sudet viloyatini talab qildi; 3. Fransiya va Sovet davlatlari o’rtasida o’zaro yordam to’g’risida shartnoma imzolandi. “Antikomintern pakti”ga Italiya qo’shildi.

A) 4,1,3,2 C) 3,2,4,1

C) 4,2,1,3 D) 3,1,4,2


106. Sirdaryo viloyati tuzilganidan o’n yil o’tib quydagi qaysi viloyat tuzilganligini toping.

A) Xorazm B) Navoiy

C) Surxondaryo D) Jizzax
107. Ikkinchi jahon urushi yillarida harbiy muxbirlar sifatida va jurnalistikaning boshqa jangovar sohalarida faoliyat ko’rsatgan vatandoshlarimiz nomi ko’rsatilgan javobni aniqlang.

1. Sobir Abdulla; 2. Qo’chqor Turdiyev; 3. Odish Cheximov; 4. Meli Jo’ra; 5. Sulton Jo’ra; 6. Yusur Kashalov

A) 3,6 B) 4,5 C) 1,2 D) 2,3
108. Elektr magnit to’lqinlar fizikaning yaratilishi natijasida XX asrning nechanchi yillarida quydagi yangiliklar amalga oshirildi?

1. Kvant elektronikasining; 2. Televideniya; 3. Radiolokatsiya; 4. Radioastronomiya

a) 20-yillar; b) 40-yillar; c) 30-yillar; d) 50-yillar

A) 1-d,2-a,3-c,4-b B) 1-c,2-d,3-a,4-b

C) 1-b,2-a,3-c,4-d D) 1-c,2-b,3-d,4-a


109. “Taraqqiyot yo’lida ittifoq” dasturini ishlab chiqqan mamlakat tarixida 1828-yil sodir bo’lgan voqeani aniqlang.

A) Turkmanchoy shartnomasi imzolandi.

B) 350 mingdan ortiq kishi ishtirok etgan umumiy ish tashlash bo’lib o’tdi.

C) Demokratik partiya tashkil topdi.

D) Birinchi parlament islohoti o’tkazildi.


110. XX asrning 30-yilarida O’zbekistonda shakillangan kino san’ati namunalarini aniqlang.

1. “Asal”; 2. “Paranji”; 3. “Qasam”; 4. “Ravot qashqirlari”; 5. “Farg’ona qizi”; 6. “Azamat”

A) 2,3,4,6 B) 2,4,5,6 C) 1,3,4,6 D) 1,2,3,5
111. Islandiya Litva mustaqilligini tan olgan yilda mamlakatimizda sodir bo’lgan voqeani aniqlang.

A) “O’zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida”gi Qonun qabul qilindi.

B) Toshkentda BMT vakolatxonasi ochildi

C) O’zbekiston Respublikasi “Mustaqillik deklaratsiyasi” qabul qilindi.

D) O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi loyihasi umumxalq muhokamasi uchun matbuotda e’lon qilindi.


112. Indoneziya mustaqilligining asosiy besh tamoyilini ko’rsating?

1. Millatparvarlik; 2. Konstitutsiyaviylik; 3. Baynalmilallik; 4. Ma’rifatparvarlik; 5. Demokratiya; 6. Ijtimoiy adolat; 7. Hamjihatlik; 8. Xudoga e’tiqot

A) 1,2,4,6,8 B) 2,5,6,7,8

C) 2,3,4,7,8 D) 1,3,5,6,8


113. Xoliston davlatini tuzishni o’z oldilariga maqsad qilib qo’ygan xalqlarni ko’rsating?

A) Musulmonlar B) Kashmir separatchilariC) Sikxlar D) Bengaliyaliklar
114. AQSHda Respublikachilar tamonidan tayyorlangan “Taft-Xartli qonuni” nomini olgan qonun loyihasi qanday maqsadga qaratilganligini ko’rsating.

A) Qurollanish poygasini avj oldirish

B) Qora tanlilarning hqa-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan

C) Demokratlar partiyasi ta’sirini pasaytirishD) Kasaba uyushmlari qudratining oshib borishiga barham berishga qaratilgan.
116. Fransiya Respublika deb e’lon qilingan yillar berilgan javobni toping.

1. 1789-yil 2. 1792-yil 3. 1795-yil 4. 1830-yil 5. 1848-yil 6. 1852-yil 7. 1870-yil 8. 1871-yil 9. 1946-yil 10. 1948-yil 11. 1956-yil 12. 1958-yil

A) 2,5,6,10,11 B) 6,7,8,9,11

C) 1,4,8,10,12 D) 2,5,7,9,12


117. 1937-yilda Moskva shahrida birinchi o’zbek san’ati va adabiyoti dekadasi bo’lib o’tgan edi. Unda quydagi opera va musiqiy drama va sahnaasarlaridan qaysi biri katta mahorat bilan namoyish etildi?

A) “Gulsara” B) “Qasam” musiqiy dramasi

C) “Odina” sahna asari D) “Maysaraning ishi” operasi


118. 1998-yildan boshlab O’zbekistonda jamoa xo’jaliklari yer va mulk paylari asosida . . .

A) Hissadorlik jamiyatlarida aylantirila boshlandi

B) Qishloq xo’jalik shirkatlariga aylantirila boshlandi

C) Oila pudratiga aylantirila boshlandiD) Fermer xo’jaliklariga aylantirila boshlandi
119. Buxoroda Nodir Muhammad hukmronligi davrida Movarounnahrga yurish qilib, Xo’jandgacha yetib kelgan xalqni aniqlang.

A) Qalmoqlar B) Qirg’izlarC) Qozoqlar D) Jung’orlar
120. Kichik Osiyodagi Saljuqiylar davlati butunlay parchalanib ketgan vaqtda sodir bo’lgan voqeani aniqlang.

A) Vladimr knyazligining Tver va Moskva shaharlari rus yerining yangi markazlari sifatida yuksala boshladi.
121. Qonga botgan shahar yoki sherlar darsi deya tariflangan qaysi mamlakatda mavjud bo’lgan?

A) Qadimgi Rim B) Qadimgi HindistonC) Qadimgi Ossuriya D) Qadimgi Afina
122. Angliyadagi qaysi voqea natijasida bozor munosabatlariga asoslangan yangi – kapitalitik jamiyat to’la qaror topishi uchun sharoit yaratildi?

A) “Dengiz hukmdori” ga aylangach

B) Sanoat ishlab chiqari gurkirab rivojlanishi natijasida

C) Burjua inqilobi natijasida mutloq monarxiyaga barham berilgach

D) Aholi tarkibida yangi qatlam – sanoat burjuaziyasi va yollanma ishchilar sinfning shakillanish


123. Kushon podsholigi poytaxtini Baqtriya shahridan Peshoravga ko’chirgan hukmdorni aniqlang.

A) Mitridat I B) Kanishka

C) Vima Kadfiz C) Kudzula Kadfiz
124.
125
126. 955-yilda Bovariyadagi Lex daryosi bo’yida vengirlarni mag’lubiyatga uchratgan hukmdorni aniqlang.

A) Buyuk Karl B) Otton I

c) Otton III D) Genrix I
127. XIX asr oxiri qoraqalpoqlar yashaydigan hududlarda qaysi sohalarda dastlabki sanoat korxonalari vujudga keldi?

A) paxta tozalash va baliqchilikB) paxta tozalash va to’qimachilik

C) spirt ishlab chiqarish va tamaki

D) to’qimachilik va baliqchilik
128.
129. Malumki, Safaviylar davlati Abbos I davrida o’z qudratining cho’qqisigaerishgan. U bunga qanday erishganligi qaysi javobda korsatilgan?

A) eng yirik yer-mulk egalarining mustaqilligini tugatish hisobiga

B) Turk sulyoni Sulton Salimning ko’magida

C) Eronga qaram bo’lgan chekka o’lkalardagi yirik yer-mulk egalari bilan o’zaro diplomatic kelishuv yo’lini tutishi orqali

D) eng unumdor yerlarni yirik mulkdorlarga hadya qilish hisobiga


130. O’rta asrlarda Germaniyaning qaysi hukmdori vafotidan so’ng papalarning tarafdorlari shtaufenlar sulolasining barcha vakillarini yo’qoyishga tushdilar?

A) Otton III B) Fridirix I

C) Innokentiy III D) Fridirix II
131. Fransiyada 1789-yil uchinchi toifa tuzgan yangi parlament-Milliy Kengash nima uchun o’zini Ta’sis Majlisi deb elon qildi?

A) Mamlakat Konstitusiyasi qabul qilish uchun

B) General shtatlarni tugatish maqsadida

C) Yuqori toifalarning mol-mulkini soliqqa tortish maqsadida

D) Mutlaq monarxiyani tugatish maqsadida


132. XII asrdan boshlangan ishlab chiqarish kuchlarining o’sishi natijasida Germaniya shaharlari qaysi mamlakatlar bilan qizg’in savdo-sotiq olib brogan?

1. Angliya 2. Fransiya 3.Rossiya 4. Niderlandiya 5. Italiya 6. Polsha 7. Vengriya 8. Boltiqboyi mamlakatlari 9. Bolqon yarimoroli davlatlari

A) 2,3,5,7,9 B) 2,4,5,7,9

C) 5,6,7,8,9 D) 1,2,3,4,5

133. Qadimgi Hind rivoyatlarida aytilishicha, qaysi xudo osmondagi suvni tutqinlikdan xalos etgach, yer yuzida qurg’oqchilik poyoniga yetgan?

A) Ganesha B) Indra C) Braxma D) Shiva


134. XX asr boshlarida xalq talim tizimini yaxshilash, mahalliy aholi farzandlarini yangi sovet maktablariga ko’roq jalb qilish, ularga puxta bilimlar va tarbiya berish borasida astoydil faoliyat ko’rsatgan xalq talimi namoyondalari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping?

1. S.Sodiqov 2. K.Dadamuhamedov 3. Z.Qosimov 4. B.O’rozov 5. V.Kashapov 6.J.Odilov 7. M.Bektemirov 8. O.Sharafiddinov

A) 1,3,6,8. B) 1,2,6,8. C) 3,4,5,7. D) 1,2,5,7.
135. Andijonda jamoatchilik asosida faoliyat ko’rsatayotgan yoshlar teatri davlar tasarrufiga olingach, kimning nomi berildi?

A) Abbos Bakirov

136. Prezident I.Karimov mamlakatimizda ikki palatali parlament tuzish g’oyasini ilgari surgach, ushbu masala qaysi sessiyada muhokama qilingan?A) O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning ikkinchi chaqiriq yettinchi sesiyasida
137. Qaysi davlat II jahon urushidan keyin dunyoning birinchi dengiz davlatiga aylandi?

D) ASHQ
138. Tarixda G’arog’at davlatni tugatish harakati qanday nomlangan?

B) Konservotivlik to’lqini
139. Ikkinchi jahon urushi yillarida Markaziy va Janubiy Yevropa davlatlaridan qaysilari fashist davlatlarining ittifoqchisi sifatida urushda ishtirok etgan?

2. Vengriya; 3. Ruminiya; 6. Bolgariya;

A) 2,3,6
140. Navoiy viloyati 1988-yilda tugatilgan edi. Nechanchi yilga kelib bu viloyat qayta tashkil etildi.

C) 1992-yil
141. Quydagi keltirilgan qaysi muhim hujjat 2002-yil iyun oyida Sank-Peterburg shahrida bo’lib o’tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sametida imzolandi?

A) Mintaqaviy aksilteror tuzilmasini tuzish haqida.
142. RKP (b) MK “ Turkiston- Buxoro ishlari haqida” qaror qabul qilgan yilda sodir bo’lgan voqeani aniqlang?

D) Vitvatersrandeda qurolli qozg’olon kelib chiqdi
143. Ozbekiston respublikasi davlat mustaqilligiga erishgach,birinchi navbatda qaysi davlatlar bilan davlatlararo munosabatlar o’rnatish va riojlantirishga kirishdi?

D) Yaqin, O’rta Sharq va arab davlatlari bilan
144. 1918-yilda hukumat tomonidan “Davatkorlik to’g’risidagi hujjat” qabul qilingan javobni aniqlang

D) AQSH
145. 1819-yilda Xivaga tashrif buyurgan N.I.Muravyovning “Esdaliklar” asarida quyidagi qaysi ma’lumotlar keltirilgan?

1 Xiva to’g’risida 2 Buxoro va Xiva aloqalari to’g’risida 3 Qadimiy obidalar 4 ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar 5 Davlat boshqaruv tizimi 6 Sharq mamlakatlariga olib boradigan yo’llarni ochish 7 hunarmandchilik va savdo-sotiq 8 Xiva aholisining an’anaviy mashg’ulotlari 9 Xiva ning qo’shni davlatlar bilan iqtisodiy-siyosiy aloqalari  1. 1,2,5,6 B) 1,3,5,7 C) 1,3,4,9 D) 2,3,5,8

146. Buxoro amiri Doniyolbiy otaliq davridagi voqealarni to’g’ri ko’rsating.

1. barcha mang’it beklariga katta yer mulklarni tanxo qilib berdi 2. turkman qabilalarining qarshiligi sindirildi 3. o’zaro ichki nizolarga chek qo’yildi 4. o’z qo’shiniga tayanib ish ko’rishga harakat qildi 5. mamlakatda siyosiy barqarorlik o’rnatildi 6. xalqdan olinadiga soliqlar ko’paytirildi 7. Samarqandning har bir madrasasiga imom muazzim, mudarrislarni o’zi tayinlagan 8. mamlakatda o’zining mutlaq hukmronligini o’rnatdi 9. Balx, Hisor, O’ratepa, Ko’lob viloyatlarining mustaqillikka intilishi kuchaydi 10. katta yer egalarining o’zboshimchaligini sindira olmadi

A) 1,4,6,9,10 B) 1,3,6,7,8,10

C) 2,3,4,7,8,9 D) 1 5 6 7 9


147. 1819-yilda N.I.Muravyov ekspiditsiyasi qanday bahonalar bilan jo’natildi?

1. Xiva xonligi tarkibida yashovchi turkmanlarning yovmit qabilasini Rassiya fuqaroligiga o’tkazish 2. qoraqalpoqlarni Rassiya fuqaroligiga qabul qilish 3. Xivaning harbiy salohiyatlarini aniqlash 4. savdo karvonlarining havfsizligigni ta’minlashA) 1 4 B) 2 3 C) 1 3 D) 2 4
148. VI – VII asrlarda O’rta Osiyoda qanday omillar shahar va qishloqlarning qiyofasi hamda aholining turmish tarziyu ijtimoiy ahvoliga jiddiy ta’sir ko’rsatdi?

1. yerga egalik qilish munosabatlarining o’rnatilishi va mustahkamlanishi 2. dehqonchilik va hunarmandchilik sohalaridagi jiddiy o’zgarishlar 3. ko’chmanchi chorvadorlarning kirib kelishi va o’troqlashuvi 4. qo’shni hududlar bilan savdo-sotiqning o’sishi

A) 1,2 B) 2,4 C) 1,3 D) 1,4
149. Qadimda finikiyaliklar qo’shnilariga qanday mahsulotlar sotar edilar?

1. oltin va kumush 2. yog’och 3. smola 4. metall 5. g’alla 6. gazlama

A) 1,4,6 B) 1,2,3 C) 2,4,6 D) 1,2,5
150. Niderland xalqining ispan zulmiga qarshi norozilik harakatida aholining qaysi qatlami ishtirok etdi?

1. ishchilar 2. burjuaziya 3. ruhoniylar 4. hunarmandlar 5. dehqonlar 6. knyazlarning bir qismi 7. dunyoviy feodallar 8. savdogarlar 9. zodagonlarning bir qismi 10. shahar kambag’allari

A) 1,2,3,5,8 B) 2,3,4,5,6

C) 2,4,5,8,9 D) 1,3,6,7,8
151. XVIII asr oxiriga kelganda Sin imperiyasi istilochilik qudrati zaiflashishining sabablari?

1. iqtisodiy turg’unlik 2. mahalliy qo’zg’olonlarning avj olishi 3. tashqi dushman hujumlarining kuchayishi 4. dehqonlarning qashshoqlashuvi

A) 1,2 B) 1,3 C) 2,4 D) 1,4
152. Yuqori Peru Ispaniya zulmidan uzul kesil ozod bo’lgan yili?

A) Muhammad Rahimxon I hukmronligi tugadi

B) Chili mustaqillikka erishdi

C) Angliyada parlament islohoti

D) Oydo’stbiy qo’zg’oloni


153. Italiyada fashistik partiya yanada faollashib o’zlarining harbiy otryadlarning tuza boshlagan yilda bo’lib o’tgan voqeani aniqlang.

A) AQSH da sanoatni qayta tiklash to’g’risida qonun qabul qilindi.B) Fransiya kommunistik partiyasi tuzildi

C) Argentinada radikal-fuqaro partiyasi vakili Irrigoyen hukumati davri nihoyasiga yetdi

D) Ispaniya parlamentiga saylovlarda liberal partiya g’alaba qozondi
154. O’zbekistonda Ta’lim to’g’risidagi qonun qabul qilingan yildan 110 yil oldin qanday voqea yuz berdi?

A) Germaniya sotsial demokratik partiyasi qabul qilindi

B) Argentina satsial demokratik partiyasi tashkil topdi

C) Fransiyada ta’lim to’g’risda qonun qabul qilindi

D) Avstriya hukumati Bismarkdan o’rnak olib favqulotda qonun qabul qilindi


155. Avstriya – Vengriya sanoatining qaysi tarmoqlari Germaniya firmalari tomonidan ta’minlab turilgan?

1 metallurgiya 2 kimyo 3 elektrotexnika 4 mashinasozlik 5 neft 6 oziq- ovqata) 1,3,4
156. Li sulolasini zaiflashib, tanazzulga yuz tutishiga sabab bo’lgan omilni aniqlang.

A) Mustamlakalardagi doimiy qo’zg’alonlar.

B) Yaponiya va Manjuriya bilan olish borilgan urushlar.

C) Ichki siyosiy ziddiyatlar.

D) Hukmron sulolalarning bosqinchilik yurishlari.


157. Argentinada mustaqillik uchun kurash boshlanganda vaqtda Xiva xoni bo’lgan shaxsni aniqlang.

A) OlloqulixonB) Muhammad Rahimxon I

C) Eltuzar

D) Muhammad Amin
158. XIX asr o’rtalarida quydagi qaysi mamlakatda davlat sanoat korxonlari qurilishiga homiylik qilgan?

A) Yaponiya B) Koreya

C) Xitoyda D) AQSH


159. Muhammad Rahimxon I ga bo’ysunishni istamagan turkmanlarning qaysi qabilasi Xurosonga ko’chib ketgan?

A) Burqut qabilasi C) Takya qabilasiB) Yovmut qabilasi D) Afshor qabilasi
160. Angliyada qachon bir palatali parlament vujudga kelgan?
A) XX ar boshlarida parlament islohoti davrida.

B) XVIII asr boshlarida parlament islohoti davrida.C) XVII asr o’rtalarida yuz bergan Burjua inqilobi davrida.

D) XVIII asr II yarmida sanoat to’ntarilishi davrida.


161. Quydagi nomlari keltirilgan tarixiy shaxslar amalga oshirgan islohotlar to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

1) Tokugava Iayasi; 2) Qirol Yonchjon;

3) Imperator Kasa; 4) Yosimune Tokugava; 5) Imperator Musixito;

a) Yerni sotish, sotib olish yoki garovga qo’yishni taqiqlovchi qonun; b) xristian dinini taqiqlovchi qonun; c) guruchdan spirtli ichimlik tayorlashni man qilish; d) yirik feodallarning o’z qo’shiniga ega bo’lish huquqini bekor qilish; e) umumiy harbiy majburiyat joriy qilish.

A) 1-e, 2-a, 3-d, 4-c, 5-b

B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5-e.

C) 1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-a

D) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a, 5-e.
162. XVII asr birinchi choragida quydagi qaysi davlatlarda hukmron sulolalar almashinuvi yuz bergan?

1) Angliya; 2) Rossiya; 3) Fransiya; 4) Xitoy; 5) Afg’oniston; 6) Buxoro.A) 1,2,6 B) 1,3,5 C) 4,5,6 D) 1,2,3
163. Usmoniylar davlatida dehqonlarning xonavayron bo’lishi va ko’plab qochib ketishi XVI asr o’rtalaridan boshlab . . .

A) Qishloq xo’jaligining inqirozga yuz tutishiga sabab bo’ldi.

B) Yer egalaridan qochib ketgan dehqonlar majburan qaytarildi.

C) Soliqlar va boshqa to’lovlar kamaytirildi.

D) Shaharda sanoatning rivojlanishiga ishchi kuchini vujudga keltirdi.


164. XI asrda Movarounnahrda mahalliy mulkdor dehqonlar va chorvador ko’chmanchilar o’rtasida ziddiyat kuchayib . . .

A) dehqonlarga qarshi kurash keskin tus oldi.

B) dehqonlarning jamiyatdagi mavqeyi yanada ortdi.

C) kata yer egalari o’z yerlarida kadivarlarni ishlatishni afzal bilishdi.

D) Somoniylar davlati barham topdi.


165. Tarixda odamiylik, sabr-matonat va jasurlik timsoli bo’lib qolgan shaxsni aniqlang.

A) Arastu B) Suqrot C) Geraklit D) Aflotun


166. Arab xalifaligiga qarshi Rofe ibn Lays boshchiligida qo’zg’alon boshlangan shaharni 1723-yilda egallab o’zini “amir ul-umaro” unvonini olgan shaxs qaysi shahar hokimi edi?

A) Kitob B) Shahrisabz C) Buxoro D) Balx


167. Fransiyada monarxiya ag’darib tashlangan vaqtda (1792-yil) yakobinchilar tomonidan ilgari surilgan talablarni aniqlang.

1) mamlakatdagi boshqaruvni izga solish uchun harbiy xuntalar tashkil etish;

2) qirolni darhol sud qilish va qatl etish; 3) Respublika e’lon qilish; 4) feodal qaramlikni butunlay tugatish;

5) inqilobiy diktaturani to’xtatish; 6) chet ellik bosqinchilarga qarshi inqilobiy urush olib boorish.

A) 1,3,4,6 B) 1,4,5,6 C) 2,3,4,6 D) 2,3,5,6
168. Yaponiyada modernizatsiya davri boshlangan yili Buyuk Britaniyada . . .

A) Dublinda Irlandiya ishlari bo’yicha stats-stats-sekretar va Irlandiya lord-hokimi o’ldirildi.B) Erkak aholining 50 foizi saylov huquqiga ega bo’ldi.

C) Dizraeli hukumati haftasiga 54 soatlik ish vaqtini belgiladi.

D) Parlament Lordlar palatasining veto huqulari cheklandi.
169. Quydagi qaysi shaxs Abulfayzxondan so’ng Buxoro taxtiga o’tqaziladi?

A) UbaydullaxonB) Abdulmo’min

C) Muhammad Rahimxon

D) Doniyolbiy otaliq
170. Quydagi qaysi tarixiy shaxslarning vatani Frakiya hisoblanadi?

1) Demotrit; 2) Platon; 3) Geraklit; 4) Spartak; 5) Arximed.


A) 2,4 B) 1,3 C) 1,4 D) 2,5
171. Fransiyada oliy tabaqaviy-vakillik muassasi – General shtatlarni dastlabki chaqirgan hukmdor (a) va so’nggi marta chaqirgan hukmdor (b)ni belgilang.

1) Karl VIII; 2) Lyudovik XI; 3) Filipp IV; 4) Filipp II; 5) Lyudovik XVI; 6) Lyudovik XIV.


A) a-1, b-6 B) a-4, b-5

C) a-3, b-5 D) a-2, b-6
172. Quydagilar orasidan Afrikada mahalliy aholiga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo’lgan golland, fransuz va nemis mustamlakachilarining avlodlari tamonidan tuzilgan davlatlarni aniqlang.

1) Monroviya; 2) Liberiya; 3) Kap; 4) Erkin Oranj; 5) Gvineya; 6) Transvaal; 7) Angola; 8) Mozambik.

A) 7, 8 B) 3, 5 C) 4, 6 D) 1, 2
173. IX-X asrlarda Movarounnahrda kata yer egalari . . .

A) barzikorlarning mehnatidan foydalanishni istamay qo’yganlar

B) o’z yerlarida faqat kadivarlarni ishlatishga harakat qilganlar

C) teng sheriklikka qo’shchilarning mehnatidan foydalanganlar.D) o’z yerlarini qishloq jamoalarining kam yerli a’zolariga ijaraga berishni afzal ko’rdilar.
174. Yaponiyada pul birligi – iyen qachon mamlakatning yagona pul birligiga aylandi?

A) I jahon urushidan so’ngB) Meydzi islohotlari davrida

C) II jahon urushidan keyin

D) Yaponiya chet elliklar uchun yopib qo’yilgan davrida.
175. Fransiyada quydagi qaysi qirolning hukronligi davrida qirol yerlaridagi feodal urushlar taqiqlangan edi?

A) Filipp II B) Filipp IVC) Lyudovik IX D) Karl VII
176. Keyinchalik buyuk sarkarda bo’lib yetishgan Amir Temur dastlabki harbiy faoliyatini . . .

A) Kesh dorug’aligidan boshlaganB) viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan

C) Amir Husayn qo’shinida xizmat qilishdan boshlagan

D) Tug’luq Temurga xizmat qilishdan boshlagan.
177. Rim katolik cherkovi papalar va ularning faoliyati bilan bog’liq bo’lgan voqealarni to’g’ri ko’rsating.

1) Lev III; 2) Innokentiy III;

3) Grigoriy IX; 4) Ioann XII;

a) Katolik cherkovi o’z qudrating cho’qisiga erishdi.

b) German qiroli Otton I ga imperatorlik tojini kiydirdi.

c) Inkvizitsiya sudi o’zining eng yuqori cho’qqisiga ko’tarildi.

d) Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiygazdi.

A) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b B) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b

C) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a D) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b
178. Xiva xoni Arab Muhammadxon (1602-1621) davri bilan bog’liq ma’lumotlarni aniqlang.

1) parokandalikning eng yuqori cho’qqisiga chiqishi; 2) Amudaryo o’zganining davom etishi natijasida poytaxtning boshqa shaharga ko’chirishi; 3) Yoyiq kazaklariga qarshi kurash; 4) xon og’illarining o’z otasiga qarshi bosh ko’tarishi; 5) xonlikdagi barcha 32 qabilaning to’rt guruhga bo’linishi; 6) Buxoro xonligi hududlarini xonavayronlikka olib kelgan harbiy yurishlar uyushtirilishi; 7) Eron shohi Shoh Abbos yordamida o’g’illaridan taxtni qaytarib olishi.

A) 4,5,6,7 B) 1,2,3,4 C) 1,3,5,7 D) 2,4,6,7
179. Faqat to’g’ri ma’lumotlar ko’rsatilgan javobni belgilang.

1. Kommunistik jamiyat qurish haqidagi yangi ta’limot vujudga kelgan vaqtda G’arbning ilg’or mamlakatlarida hukmron dunyoqarash bo’lib olgan liberalizm mutloq monarxiyaga qarshi faol kurash olib bordi. 2. Konservatizm paydo bo’lgan asrda Buyuk Britaniya dunyoning birinchi sanoat mamlakatiga aylandi. 3. Simon Boliva iste’foga chiqqan yili Urugvay mustaqillikka erishdi. 4. Argentina va Meksikada milliy mustaqillikka erishish uchun qo’zg’alonlar bir yilda boshlangan edi. 5. Xitoy imperatori chet elliklarning mamlakatga ko’plab kirib kelishining oldini olish maqsadida mamlakat bandargohlarini yopiq deb e’lon qilgan yili Hindistonda Sipohilar qo’zg’aloni bshlandi.

A) 1,3,5 B) 3,4,5 C) 1,2,3 D) 1,2,4
180. Quydagi qaysi sulola boshqalariga nisbatan kamroq hukmronlik qilgan?

A) Abbosiylar B) Gabsburglar

C) Boburiylar D) Sun
181. Qadimgi Rimlik legionerlar 25 yillik xizmat qilish evaziga qanday imkoniyatlarga ega bo’lganlar.

1) uy-joyga ega bo’lish; 2) yilda bir marta dam olish; 3) durstgina oylik maosh olish; 4) konsullar saylovida ishtirok etish; 5) Rim tarkibidagi turli o’lkalarda xizmat qilish.

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,3,5 D) 1,2,4
182. X asr boshlarida Orolbo’yida yashovchi qaysi xalqlar o’zlari yashab turgan hududdan boshqa hududga ko’chishga majbur bo’lganlar?

A) o’g’uzlar va qarluqlar

B) bijanaklar va qarluqlar

C) o’g’uzlar va bijanaklar

D) o’g’uzlar va qipchoqlar


183. XVI asr oxirida Eron shohi Abbosning Buxoro xonligiga hujumidan foydalanib quyidagi qaysi davlat o’z mustaqilligini tiklab oldi?

A) Xuroson B) Xorazm

C) Hindiston D) Afg’oniston.
184. Markaziy Osiyo bozorlariga ingliz mollari qaysi mamlakat orqali o’tardi?

A) Afg’oniston B) XitoyC) Rossiya D) Eron
185. Eronda Qojarlar sulolasi hukmronligi davrida mamlakat poytaxti qaysi shaharga ko’chirilgan?

Download 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling