B 2,5 c 3,6 d 1,6 Saljuqiylar sultoni Sulton Sanjarga qarshi o’g’uzlar isyon ko’targan vaqtda Xorazm hukmdori kim bo’lgan? A elarslon b takash c otsiz


Download 0.58 Mb.
bet4/6
Sana18.09.2020
Hajmi0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

A) Qozoqlar B) Turkmanlar

C) Jung’orlar D) Bijanaklar


280. Rossiyada kreposnoylik uzil-kesil qaror topgan yilda . . .

A) Irlandiyaning mustaqilligi tugatildi.


281. Fransiyada 1881-1882-yillarda qabul qilingan ta’lim to’g’risidagi qonunga ko’ra. . .

1. maktab cherkovdan ajratildi; 2. Ta’limning dunyoviyligi ta’minlandi; 4. 13 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun majburiy bepul ta’lim joriy etildi; 6. Maktablarda ta’lim maxsus davlat dasturlari asosida olib boriladigan bo’ldi;

C) 1,2,4,6
282. Islohotlar o’tkazilishi natijasida qaysi mamlakatlar boshqaruvida general gubernatorlik lavozimi joriy etilgan?

1. Yaponiya; 2. Rossiya; 3. Hindiston


283. Quydagi qaysi mamlakatlarda qirol (imperator) shaxsiga sig’inish siyosati yuritilgan.

1 Xitoy; 2. Yaponiya; 2. Buxoro amirligi; 4. Fransiya;


284. Maxmud G’aznaviy tamonidan tamonidan Xrazmning egallanishi (1017) bilan Rusda Yaroslovning taxtga o’tirishi oraligida bo’lib o’tgan voqeani aniqlang?

A) Boleslov Jasur Kiyev shahrini egalladi.


285. XVI-XVIII-asrda Buxoro mavjud bo’lgan sulolalarni aniqlang.

1. Shayboniylar; 4. Ashtarnoniylar; 5. Mang’itlar

C) 1,4,5
286. Movarounnahr hududlarini qoraxitoylar qaramligidan ozod bo’lishida muhim ro’l o’ynagan?

C) Anushteginlar


287. Muhammad Rahimxon I Marvni Buxorodan qaytarib olgan yilda quydagi qaysi davlat mustaqil davlatga aylangan?

C) Braziliya


288. 1920-yil oktabr oyida bo’lib o’tgan Xalq vakillarining I-Butun Buxoro qurultoyida qanday qaror qabul qilingan?

C) Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tuzilganligi to’g’risida


289. Niger daryosi havzasida o’z hukmronligini o’rnatgan Songai davlati nihoyatda kuchaygan davrni aniqlang.

A) XIV-XV asrlar


290. Qadimgi podsholik davrida Sinay yarimorolini bosib olgan misrliklar yana qaysi davlatlarga yurish qilgan edi?

D) Nubiya va Liviyaga


291. XIX asr oxiri-XX asr boshida hukmronlik qilgan quydagi shaxslarni hokimiyat tepasiga kelgan vaqtiga qarab to’g’ri xronologik ketma-ketlikda joylashtiring.

1. Abdurahmon; 2. Vilgelm II; 3. Abdulhamid II; 4. Maxmud V Rishod

B) 3,1,2,4
292. X asrning birinchi choragida qipchoqlarning qaqshatqich zarbasiga uchrab, bo’linib ketgan, keyinchalik ularning bir qismi yangi sulola – saljuqiylar boshchiligida Old Osiyo mamlakatlarini istilo qilgan xalqni belgilang.

A) O’g’uzlar


293. Ma’lumki, 1885-yilda Sudanda mustaqil maxdiylar davlati tuzildi. Qaysi omil mahdiylarni kuchsizlantirdi?

D) Mamalakatdagi ichki nizolarning kuchayishi


294. Eng qadimgi akademiyalardan biriga asos slogan mamlakatni ko’rsating.

C) Xitoy
295. AQSH davlat kotibi Xey Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Rossiya, Fransiya va Italiyaga bir mazmundagi nota yuborgan yilda Turkistonning qaysi shahrida jaded maktabi ochilgan?

B) Andijon (shuningdek; Toshkentda)
296. XVIII asr oxirida yaratilgan Buxoro Shashmaqomi . . . . . . maqomlardan iborat.

C) Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq


297. Fransiyada Uchunchi Respublika konstitutsiyasiga ko’ra Prezident saylash tartibi to’g’ri ko’rsatilgan javoblarni toping?

B) Parlament har ikki palatasining qo’shma yig’ilishida 7 yil muddatga saylangan.


298. XVI asr oxirida Xiva elchilari Rossiyaga, asosan, qanday mahsulotlar olib borganlar?

A) gazlama va to’qilgan buyumlar


299. Rus yerlari va Sharqiy Yevropa davlatlariga yurish boshlagan Botuxonning Volgabo’yi dashtlariga qaytishiga sabab bo’lgan omilni toping.

A) Mo’g’ulistonning ulug’ xoni O’qtoyning vafot etishi


300. Qaysi voqea Yunonistonda Drakont xalq boshqaruvini bekor qilgan qonunlarni amalga kiritgan asrda yuz bergan?

D) Midiya qabilalar ittifoqining vujudga kelishi


301. Rossiya imperotorining maxfiy maslahatchisi F.Girs Turkiston o’lkasini tekshirgan yillarda quydagi voqealardan qaysilari bo’lib o’tgan?

3. Xartumga misrlik Abdul Qodir general-gubernator etib tayinlandi; 4. Inglizlar general Gorbon boshchiligida Sudanga qo’shin yubordilar.

C) 3,4
302. Fransiyada A.Dreyfus to’la oqlangan yili vatanimiz tarixida bo’lgan voqeani aniqlang.

B) Ismoil Obidov muhbirligida ilk bor o’zbek milliy gazetasi – “Taraqiy” nashr etildi.


303. Shayboniy Abdullaxon II davrida hokimiyatning yanada markazlashuviga, xaziniga katta daromad tushishiga, savdo-sotig’ning yanada jonlanishiga olib kelgan omilni aniqlang.

A) Rossiya bilan yo’lga qo’yilgan savdo aloqalari;B) Yuqori sifatli oltin pullarni zarb etilishi;

C) Qo’shni mamlakatlar bilan yo’lga qo’yilgan diplomatik aloqalar;

D) Suvg’orish ishlarining yaxshi yo’lga qo’yilishi;
304. Bir yilda konstitutsiyasi qabul qilingan davlatlarni aniqlang.

1. Turkiya; 2. Ispaniya; 3.


305. Imperator Vilgelm II davrida ochilgan Shimoliy dengizni Boltiq dengizi bilan tutashgan kanalni aniqlang.

A) Suvaysh B) PanamaC) Kill D) Berlin
306. Toshkentda Turkiston kutibxonasi tashkil etilgan yilda qaysi davlat mustaqil ham, mustamlaka ham emas edi?

A) Braziliya B) Meksika

C) Argentina D) Afg’oniston
307. Qo’qon xonligi taxtiga Muhammad Ali o’tirgan yilda qaysi davlat o’z mustaqilligini qo’lga kiritgan?

A) Braziliya B) Argentina

C) Yuqori Peru D) Urugvay


308. Spartada ilotlar kimlarning mulki hisoblangan?
A) Quldorlarning

B) Alohida Spartaliklarning

C) Harbiy aslzodagonlarning

D) Davlatning
309. Mil.avv III asrda Karfagen Sitsiliyaning qaysi qismini egallab olgan?

A) Shimoliy B) G’arbiy

C) Janubiy D) Sharqiy
310. AQSH va Buyuk Britaniya o’rtasida tinchlik shartnomasi imzolangan yilda sodir bo’lgan voqeani aniqlang.

A) Qrim xonligi qo’shini tor-mor etildi va Rossiya tarkibiga qo’shib olindi.

B) Kuchukqaynarji shartnomasi imzolandi

C) Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi qabul qilindi

D) AQSH Buyuk Britaniyaga qarshi mustaqillik urushini boshladi


311. Fyodor Ivanovich rus taxtiga o’tirgan yilda sodir bo’lgan voqeani aniqlang.

A) Abdullaxon II vafot etdi

B) Abdullaxon II tamonidan Xorazm bosib olindi

C) Abdullaxon II tamonidan Badaxshon bosib olindi

D) Abdullaxon II tamonidan Hindistonga uchunchi marta elchi yuborildi


312. Bir yilda taxxga o’tirgan hukmdorlar aniqlang.

1. Muhammad Amin; 2. Said Olimxon; 3. Ollaqulixon; 4. Sheralixon; 5. Xudayorxon; 6. Asfandiyorxon

A) 1, 3 B) 1, 4 C) 1, 5 D) 2, 6
313. Abulg’ozixon Xiva xonligi taxtiga kelishdan oldin quydagi qaysi shaharlarda qochib yurgan?

1. Turkiston; 2. Farg’ona; 3. Toshkent; 4. Samarqand; 5. Buxoro; 6. G’azna

A) 1, 3, 6 B) 2, 4, 6 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 5
314. Qaysi sud qabila urf-odatlariga asoslangan?

A) Qozi sudlari B) Biy sudlari

C) Shariyat sudlari D) Uyezd sudlari
315. Qoraqalpoqlarda urug’lar va qabilalar ancha yirik guruhlarga biriktirilib, ularni boshqarish uchun Xiva xonlari quydagi qaysi saroyning oliy amaldorlarini tayinlagan?

1. Otaliq; 2. Beklarbegi; 3.


316. Xiva xonligidagi oliy amaldorlarni aniqlang.

1. Devonbegi; 2. Qo’shbegi; 3. Mehtar; 4. Otaliq; 5.


317. Asteklar xo’jaligining asosi . . . bo’lgan.

A) Sug’orma dehqonchilik

B) Ovchilik

C) Baliqchilik

D) Lalmikor dehqonchilik


318. Quydagi qaysi kompaniyaga Hind va Tinch okeani sohilida joylashgan mamlakatlar bilan savdo qilish huquqi berilgan?

A) Moskva B) GanzaC) Ost-Indiya D) Levantiy
319. Mil. Avv. I ming yillik o’rtalarida shakillangan manzilgohni aniqlang.

A) Xolchayon B) Sarazm

C) Jarqo’ton D) Zamonbobo
320. Qo’ng’irot xonlaridan qaysi biri davrida xonlikda nisbiy barqarorlik taminlangan?

D) Muhammad Rahimxon I davrida


321. XVIII-XIX asrlarda Qo’qon xonligida xorijiy mamlakatlar shohlari uchun elchilarga nimalar tortiq qilish odatga aylangan edi?

C) Nafis to’qilgan kitoblar


322. O’rta asrlar nemis hunarmandlari ishlab chiqargan buyumlardan qaysilari boshqa o’kalarda ham qadrlangan?

1. movut; 2. Zeb-ziynat; 3. Kulolchilik; 4. Surp; 5. Metaldan yasalgan qurol-aslaha; 6. Ipak gazlamalar

C) 1,4,5
323. O’rta asrlarda yaponiya ustalari tayyorlangan buyumlarning qaysilari xorijda yuqori baholangan?

1. chinni; 2. Yelpig’ich; 3. Suyuk va qimmatbaho toshlardan yasalib laklangan san’at buyumlari; 4. Paxta va ipakdan to’qilgan gazlamalar


324. Bir yilda sodir bo’lgan voqealarni toping.

1. Germaniya ikkinchi marta imperiya deb e’lon qilindi; 3. Italiyada cherkov va davlat munosabatlarini tartibga soluvchi qonun qabul qilindi;

A) 1,4
325. Quydagi qabilalar va ular bostirib kirgan hududlar mos ravishda ko’rsatilgan javobni belgilang?

1. kassitlar; 2. Giksoslar; 3. Oriylar; 4. Doriylar

a) Hindiston; b) Janubiy Yunoniston; c) Misr; d) Bobil

C) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b


326. Sharqiy Turkistonning Ili o’lkasidagi qo’zg’alon Rossiya hukumati qo’shinlari tamonidan bostirilgan yilda bo’lib o’tgan voqeani aniqlang.

D) Kaspiyorti viloyati tuzildi


327 Tarixda “Xorazmshoh” uvoniga ega bo’lgan sulolar to’g’ri berilgan javobni aniqlang.

2. afrig’iylar; 4. Ma’muniylar; 5. Oltintoshlar; 6. Anushteginlar

D) 2,4,5,6
328. O’rta juz xonligi podsho Rossiyasiga bo’ysundirilgan yilda Lotin Amerikasidagi qaysi davlat o’z mustaqilligini e’lon qildi?

C) Braziliya


329. Qaysi davlat hukmdori asos solgan universitet Yevropadagi hukmdor tamonidan tashkil etilgan birinchi universitet hisoblanadi?

C) Germaniya


330. O’rta asrlarda Xitoyda Buyuk kanalning qurilishi qanday ijobiy natijalarga olib keldi?

1. mamlakat miqyosida yagona suv yo’lining barpo etilishiga; 4. Sharqiy viloyatlarning dengizga chiqishiga

C) 1,4
331. Yaponiyada 1507-yildan boshlangan notinch davr tarixga qanday nom bilan kirgan”

C) “Kurashuvchi viloyatlar davri”


332. Buenos-Ayresda Panamerika konferensiyasi o’tkazilgan yili Meksikada.. .

D) Prezidentlik saylovi bo’lib o’td.


333. Rossiyaning O’rta Osiyoga istilochilik yurishlarining ikkinchi bosqichi davrida sodir bo’lgan voqealarni belgilang?

2. N.Veryovkin otryadi Qo’qon xonligiga qarashli Turkiston shahrini bosib oldi

334. Angliyada burjua inqilobidan so’ng quydagi qaysi ommillar tufayli diktatura o’natish zarurati yuzaga keldi?

1. parlamentning mamalakatda fuqarolar totuvligini taminlay olmasligi; 2. Aholining quyi tabaqalari manfatlari hisobga olinmasligi; 3. Ommoviy ishsizlik; 4. Narx-navoning o’shishi; 5. Qirolning yer-mulklarning yangi zodagonlarga bo’lib berishi; 6. Shotlandiyaga qarshi olib borilgan uzoq yillik urush; 7. Ispaniya bilan yaxshi diplomatik munosabatlar o’rnatilishidan kelib chiqqan narozilikA) 1,2,3,4 B) 1,3,5,7 C) 1,2,6,7 D) 3,4,5,6
335. Nima uchun Germaniya panturk va panislom mafkuralarini o’ziga shior qilib olgan “Uchlik” (Turkiya) ni qo’llab-quvatlay boshladi?

A) Bu mafkura g’oalari “Uchlik” ittifoqi mafkuralariga zid edi;

B) Turkiya mustamlakalariga ega bo’lish maqsadida;

C) Bu mafkura g’oyalari “Antanta” manfatlariga zid edi;

D) “Ittihodi muhammadiy” partiyasining xavfni oldini olish maqsadida


336. Berlin Kongresi Serbiyaning Turkiyadan mustaqil ekanligini tasdiqlash majburiyatini yukladi?

1. Chet el tovarlaridan tranzid boj olmaslik; 2. Rossiya tovarlariga 10 %li boj belgilash; 3. Turkiyadan olib berilgan yangi hududlarga teng miqtorda uning chet el davlatlari oldidagi qarzini to’lash; 4. Chel el tovarlaridan tushadigan daromadning bir qismini Avstriya-Vengriya imperiyasiga besh yil muddatga to’lab turishi kerakligi.A) 1,3 B) 2,4 C) 3,4 D) 1,2

338. Quydagi davlatlardan qaysi biri boshqalariga nisbatan ko’proq yashagan?A) Qang’ davlati B) Yunon-Baqtriya davlati

C) Kushon podsholigi D) Salavkiylar davlati


340. Amir Temurga ikki kunlik qamaldan so’ng taslim bo’lgan shaharni aniqlang.

A) Balx B) Sayor Berka

C) Hirot D) Badaxshon


341. “Kurashayotgan viloyatlar” davrida Buxoro xonligida hukmronlik qilgan sulollani aniqlang.

A) Temuriylar B) Ashtarxoniylar

C) Mang’itlar D) Shayboniylar
342. Samarqanddagi Sherdor va Tillakori madrassalarni bunyod etishda qaysi mahalliy hukmdor tashabbus ko’rsatgan?

A) Normuhammadxon

B) Mahmudbiy qatag’on

C) ImomulixonD) Yalangtosh Bahodir
343. Rossiya va Turkiya o’rtasida Parij shartnomasi imzolangan vaqtda vatanimiz tarixi bilan bog’liq qanday voqea sodir bo’lgan?

A) Shahrishabiz va Kitob Buxoro amirligi tamonidan bo’ysundirildi.

B) Xivaga Qo’qon xonligi elchilari kelishdi

C) Xudayorxon qipchoqlar qirg’inini uyushtirdi

D) O’sh aholisi qo’zg’alon ko’tardi


344. VI asr o’rtalarida yuz bergan murakkab siyosiy vaziyatlar Turk xoqonligini qaysi davlatlar bilan yaqinlashtirgan?
A) Eron, so’ngra Vizantiya

B) Eftaliylar va sosoniylar bilan

C) Xitoy va Vizantiya

D) Eron, so’ngra Xitoy


345. Liqurlar Italiyaning qadimgi qabillarida biri bo’lib . . . bilan shug’illangan?

A) Hunarmandchilik B) DehqonchilikC) Chorvachilik D) Savdo-sotiq
346. Qaroqalpoqlarning Xiva xonligiga qarshi ko’tarilgan qaysi qo’zg’alonini Rossiya imperiyasi pul mablag’lari hamda harbiy yordam bilan qo’llab-quvatlashga urungan?

A) 1858-1859-yillardagi Qo’ng’irot qo’zg’aloni;

B) 1881-1891-yillardagi Bobo G’oklang qo’zg’aloni;

C) 1827-1828-yillardagi Oydo’stbiy qo’zg’aloniD) 1855-1856-yillardagi Ernazarbiy qo’zg’aloni
348. Napoleon Banapart “Fransuzlarning imperotori Napoleon I” deb e’lon qilingan yilda vatanimiz tarixida bo’lgan voqeani aniqlang.

A) Muhammad Rahimxon I Xiva tantiga o’tirdi

B) Muhammad Rahimxon Orol bo’yi zodagonlarning qarshiligini sindirdi

C) Qo’ng’irotlar sulolasi Xiva xonligi taxtiga rasman keldi

D) Eltuzarxon Xiva-Buxoro urushida halok bo’ldi


349. Rim Respublikasi davrida Konsul lavozimiga kirmagan vazifani toping.

A) Sudyalik B) Senotorlik

C) Qo’mondonlik D) Kohinlik
350. 1640-yilda Angliaydan parlament qanday ishlarni amalga oshirgan?

1. Parlament roziligisiz qamoqqa olishni taqiqlash yuklandi; 2. Favqulotda sudlar tarqatib yuborildi; 3. Sudning roziligisiz qamoqqa olishni taqiqlash yuklandi; 4. Siyosiy maxbuslar ozodlikka chiqdi; 5. Mavjud siyosiy raqiblar sud taqibiga duchor bo’ldi; 6. Cherkov sudi ruhoniy bo’lmagan shaxslarni sud qilish huquqqidan maxrum etdi; 7. Qonunsiz to’lov va jarimalar bekor qilindi;

A) 1,3,4,6 B) 2,4,6,7 C) 1,3,5,7 D) 2,4,5,6
351. Bugungi kunda G’arb davlatlari aholisini qancha qismini o’rata tabaqa vakillari tashkil etadi?
A) Yarmisini

B) Uchdan ikki qismi

C) Uchdan bir qismini

D) To’rtdan uch qismini
352. Bir yilda sodir bo’lgan voqealarni toping?

A) Fransiyadagi Jakeriya qo’zg’aloni; Anqara jangidagi A.Temurning g’alabasiB) Amir Temur tamonidan Movarounnahr va Xurosonning birlashtirilishi; Uat Tayler qo’zg’aloni

C) A.Temurning hokimiyat tepasiga kelishi; Konstontinipolning turklar tamonidan egallanishi

D) Terak daryosi bo’yidagi jangda A.Temurning g’alabasi; Xitoyning mo’g’ullar tamonidan egallanishi
353. Rossiya mustamlakachilik siyosatiga qarshi kurashda Abdumalik To’ra nima sababdan Afg’on amiri Sheralixondan yordam ololmadi?

A) Afg’oniston va Rossiya o’rtasida o’zaro do’stlik haqidagi shartnoma mavjudligi

B) Buxoroning Rossiya tamonidan egallanishi Afg’onistonga ham naf keltirilishi sababli

C) Sheralixonning Angliya bilan yaqinlashib kelayotgan urushda Rosiyaga tayanishni rejalashtirgani sababli

D) Abdumalikning otasi amir Muzaffar va Sheralixon o’rtasida ko’p yillik nizolar mavjudligi tufayli


354. Quydagi qaysi qo’zg’alonda qo’zg’alonchilar amir saroyini talab, unga o’t qo’yib yuborganlar?

D) Buxorodagi harbiy askarlar g’alayonida


355. Afrikada milliy ozodlik harakati yo’lboshchilari qaysi hududlarga surgun qilinganligini to’g’ri ko’rsailgan javbni toping

B) Misrlik Ahmad Orabebiy Seylonga va G’arbiy Sudanlik Samare Ture Gobonga surgun qilingan


356. Iqtisodiy qaloq va qaram davlat burjuaziyasining chet kapitali bilan ichki bozor o’rtasidagi vostachilik qiluvchi qismi nima deb atagan?

A) Komprador


357. 1875-yilda Fransiyada Uchunchi Respublika konstitutsiyasi qabul qilingan. Unga ko’ra . . .

A) Prezidentlik lavozimi saqlab qolindi.


358. Abdullaxon II ning amakivachchasi Pirmuhammad Buxoro taxtiga o’tirgunga qadar qayerda hokimlik qilgan

A) Balxda


359. Mil. Avv. Ikkkinchi mingyillikning ikkinchi yarmida sodir bo’lgan voqealarni toping?

1. Podsho Salmanosar hukmronligi davrida Ossuriya o’z ravnaaining yuqori cho’qqisiga ko’tarilishi

3. Xettlarning O’rta Yer dengizi bo’ylari hududlarini qaytarib olib, Mitanni podsholigini zabt etishi
360. XIXI asrda Yaponiyada syogun hokimiyatini ag’darish maqsadidagi ommoviy harakarning asosiy kuchini kimlar tashkil etardi?

A) Samuraylar


361. Qaysi xalifa Arab xalifaligini 644-656-yillar davomida boshqargan.

C) Usmon
362. XVIII-XIX asrlarda O’rta Osiyo xonliklarida tuzilgan muntazam qo’shin qanday nomlangan.

1. Buxoro 2. Qo’qon 3. Xiva

a) askariya b) xon navkari c) navkariya

D) 1-c, 2-a, 3-b
363. XIV asrda Xitoyda Min sulolasi davrida mamlakat xo’jaligini tiklash uchun qanday tadbirlar o’tkazilgan?

1. hunarmandlar va savdogarlardan olinadigan soliqlar kamaydirildi; 4. Qullarni ozod qilish haqida qonun qabul qilindi; 5. Kanallar, to’g’onlar, suv omborlari qurildi; 6. Ekin maydonlari kengaytirildi;

A) 1,4,5,6
364. 1886-yilda Britaniya hukumati Irlandiyaga gomrul berishga qaror qildi. Biroq parlament uni rad etdi. Shunday sharoitda Irlandiya burjuaziyasining bir qismi Irlandiyaga muxtoriyat berish talabibilan chiqdi. Burjuaziyaning savdo-sanoat doiralari manfatlarini ko’zlovchi qismi qanday keskin talabni o’rtaga tashladi?

B) Irlandiyaning iqtisodiy mustaqilligini taminlash


365. Buxoro xoni Abdullaxon II ning shajarasi Abulxayrxonning qaysi o’g’liga borib taqaladi?

B) Xo’ja Maxmud Sultoning


366. Bir yilda bo’lib o’tgan voqealarni toping?

1. Fransiyadagi soxta josus A.Drefus to’la oqlandi; 2. Rossiyada P.A.Stolippinning agrar islohoti o’tkazila boshlandi;

C) 1,2
367. XIX asr oxirlarida ikki partiyali tizim qaror topgan davlatlarni aniqlang?

D) AQSH va Buyuk Britaniya


368. Rossiya imperotori Nikolay II Turkiston general gubernotori Vreviskiyni lavozimidan chetlatishiga sabab bo’lgan voqeani aniqlang.

B) 1898-yildagi Andijon qo’zg’aloni


369. Afg’onistonda Amir Abdurahmon hukmronlik qilgan davrda quydagi qaysi voqea sodir bo’lgan?

C) Transvalda oltin va mis konlari ochildi


Xxx 2018

370. 1409 – yil bahorida Movarounnahrda vaziyat yanada keskinlashib, Amir Xudoydot qaysi shaharlarni osongina qo`lga kiritdi va Samarqand tomonga askar tortdi?

1. Shoxruxiya 2. O’tror 3. Sayram 4. O’ratepa 5. Farg`ona

A) 2,4 B) 1,5 C) 2,3 D) 1,4


371. Movaraunnaxrda hukmronlik qilgan temuriy shaxzodalar to’g’ri xronologik ketma ketlikda joylashtirilga javobni belgilang.

1.Sulton Ali 2. Sulton Ahmad 3.Sulton Mahmud 4.Abu SaidA) 4, 2, 3, 1 B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 1, 3, 2 D) 4, 3, 2, 1


372. Shayboniylar davlatida qaysi amaldor bozorlarda narx navoni hamda tarozilarning to’g’riligini nazorat qilgan.

A) Mehtar B) shayxulislomC) muxtasib D) qozikalon
373. 1585-yilda Abdullaxon II tomonidan Akbarshoh huzuriga yuborilgan elchilar qanday maqsadni ko’zlaganlar?

A) Turkiyaga qarshi urushda Eronga birgalikda yordam ko’rsatish

B) Boshqa davlatlar tomonidan bo’lishi mumkin bo’lgan xujumlarga qarshi ittifoq tuzish

C) Badaxshonning fath etilish sabablarini tushuntirish zarurati

D) Eronni o’zaro to’g’ridan to’g’ri taqsinlab olish


374. O’rta osiyo xonliklarida tuzilgan muntazam qo’shin qanday nomlangan? (XVIII – XIX asrlar)

A) Xon navkari B) askariya

C) navkariya D) hammasi to’g’ri
375. Oddiy fizikaviy xolatlardan foydalanibsoda xalq orasida mo’jizalar ko’rsatgan va aholi orasida avliyo xisoblangan shaxsni aniqlang.

A) Muhammad Ali B) Yetimxon

C) Ismoil G’aspirali D) Darvishxon


376.Qo’qon xoni Muxammad Alixon davri voqealari batafsil yoritilgan tarixiy asar nomi va uni muallifi to’g’ri berilgan javobni toping

A) “Tarixi muhojiron” Dilshodi BarnoB) “Xudoyqul Anvar” Muxammad Yunus

C) “Tarixi Shohruxiy” Mulla Namoz Muxammad Xo’qandiy

D) “Tarixi Jadidayi Toshkand” Muxammad Solih
378. Quyidagi xalqlarning qaysi biri II jahon urushi yillarida Volganing quyi oqimidagi yerlardan O’zbekistonga ko’chirib keltirilgan?

A) Mesxeti turklar B) qalmoqlar

C) ingushlar D) chechenlar
379. Markaziy Osiyo Davlatlari rahbarlari 1990 yilda qaysi shaharda bo’lib o’tgan uchrashuvda har yili davlat boshliqlarining uchrashuvini o’tkazish to’g’risida ahdlashib oldilar

A) Almati B) Dushanbe

C) Bishkek D) Toshkent


380. SHHT Davlat rahbarlari kengashining 10- majlisi qachon va qayerda o’tkazilgan?

A) 2006-yil 11-iyulda Ostonada

B) 2009-yil 4-iyulda Moskvada

C) 2010-yil 11-iyunda Toshkentda

D) 2011-yil 1-mayda Bishkekda


381. Ichan qal’a Butunjahon yodgorliklari ro’yxatiga kiritilgan yilda…

A) O’zbekistonda Prezidentlik lavozimini ta’sis etildi

B) O’zbekiston Respublikasi Mustaqilligi E’lon qilindi

C) O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilibdi

D) O’zbekiston SSRning davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi


382. Quyidagi qaysi tarixiy shaxsning hukmronlik davri yunon-fors urushlari bo’lib o’tgan yillar oralig’iga to’g’ri keladi

A) Filipp II B) U-DI

C) Perikl D) Kserks
385. Rossiyada 1917-yildagi davlat to`ntarishlaridan so`ng bolsheviklar tomonidan ishab chiqilgan oktabrning muhim hujjatlari berilgan javobni toping.

A) “Milliy mehnatni tartibga solish haqida “nizom ,”Rossiya v G`arbning hama mehnatkash musulmonlariga “ da`vatnomasi

B) “Rossiya xalqlari huquqlari deklaratsiyasi”,”Sovet davlatida diniy erkinliklarni kafolatlash Akti”,”Harajkat birligi haqida Pakt”

C) “Sovetlar davlatida siyosiy huquqlarni kafolatlash Akti”,”Harakat birligi haqida Pakt”D) “Ezilgan va eksplututsiya qiluvchi xalq huquqlari deklaratsiyasi”,”Rossiya va Sharqning hamma mehnatkash musulmonlariga da`vatnomasi”
386. Quyidagi qaysi voqealar Afg`aniston hukmdori Omonulloxon davrida yuz bergan?

1.Afg`aniston va Sovet davlati o`rtasida

o`zaro betaraflik va hujum qilmaslik

to`g`risida shartnoma imzolandi

2.Afg`onistonning birinchi Konstitutsiyasi

qabul qilindi 3.Umumiy harbiy majburiyat

joriy qilindi 4.Nikoh to`g`risidagi qonunga

ko`ra ko`p xotinlik cheklandi 5.Ravalpindi

shahrida ingliz-afg`on shartnomasi imzolandi

6.Mamlakatda yagona pul,og`irlik va uzunlik

o`lchov birliklari joriy qilindi

A)1,2,5,6 B) 3,4,5,6

C) 1,2,3,4 D) 2,3,4,5
387. Tunisning birinchi prezidentini aniqlang.

A) M.Marzuki B) X.Burg`iba

C) Beb Ali D) M.Budiar
389.ANZYUS harbiy siyosiy bloki tuzilganda uning tarkibiga qaysi davlatlar kirgan?

1.Avstraliya 2.Pokiston 3. Fransiya 4.Yangi Zelandiya 5.Buyuk Britaniya 6.AQSHDownload 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling