B 2,5 c 3,6 d 1,6 Saljuqiylar sultoni Sulton Sanjarga qarshi o’g’uzlar isyon ko’targan vaqtda Xorazm hukmdori kim bo’lgan? A elarslon b takash c otsiz


C) O’zbekiston NATO ning “Tinchlik yo’lida hamkorlik “ dasturiga qo’shildi


Download 147.06 Kb.
bet6/6
Sana18.09.2020
Hajmi147.06 Kb.
1   2   3   4   5   6

C) O’zbekiston NATO ning “Tinchlik yo’lida hamkorlik “ dasturiga qo’shildi.

D) O’zbekistonda Amir Temurning 660 yillik yubileyi keng miqyosida nishonlandi.


460. …. bilan eng qadimgi urug’chilik tuzumi ham yakunlandi.

A) Patriarxat

B) Muzlik chekinishi

C) Yangi tosh davri boshlandi

D) Matriarxat


462. Saklar Qang’yuy davlatiga asos solgan davrda …

A) Yunon-Baqtriya davlatini ko’chmanchi yuechjilar bosib oldilar

B) Xorazm Ahamoniylar davlatidan ajralib chiqib, mustaqil davlatga aylandi

C) Xitoyda Sin davlati vujudga keldi D) Salavkiylar davlati tashkil topdi
463. Buyuk Karl o’ttiz yildan ortiq urushlar olib brogan saks qabilalari qaysi hududda yashagan ?

A) Elba daryosining o’rta oqimida B) Reyn daryosining o’ng sohilida

C) Pireney yarimorolida D) Yutlandiya yarimorolida

464.Angliyada Qizil va Oq gullar urushi (1455-1485) dan keyin kim hokimiyat tepasiga kelgan?

A) Yakov I Styuart B) Genrix VII Tyudor C) Buyuk Alfred D)Genrix II
465. Quyidagi davlatlar o’z qudratining cho’qqisiga erishgan va inqirozga yuz tutgan davrlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

1) Aksum; 2) Mali; 3) Songai ; a) XIV-XV asrlar; b) IV-V asrlar; c) XIII ; asr d) XV asr; e) XI asr; f) XVI asr.

A) 1-b,d; 2-a,f; 3-c,e

B) 1-b,e; 2-c,f; 3-e,dC) 1-b,e; 2-c,d; 3-a,f

D) 1-e,d; 2-b,f; 3-c,d


466. XIX asrning 30-yillarida Koreyada xristian dinini qabul qilgan koreslar bilan birga qatl etilgan missionerlar qaysi davlat vakillari edi?

A) Fransiya B) Buyuk Britaniya C) Ispaniya D) Germaniya
467. 1827-yilda Turkiyaga qaram Gretsiyaga muxtoriyat huquqini berilishini ko’zda tutuvchi bitim imzolangan shahar bilan bog’liq ma’lumotni belgilang.

A) 1870-yilda mamlakat poytaxtiga aylantirilgan.

B) 1853-yildan boshlab 20 yil davomida qurilish maydoniga aylangan

C) 1700-yilda fanlar akademiyasi tashkil etilganD) 1836-yilda ishchi tashkilotlarning “Umumiy saylov huquqi uchun kurash ishchi assotsiatsiyasi “ tuzilgan.
468. Belgiya tarixiga oid voqealar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

1) XVI asrda Ispaniya mustamlakasi bo’lgan; 2) XVII asr boshida o’z mustaqilligini qo’lga kiritgan;

3) Napoleonni hokimiyatdan butunlay ketishga sabab bo’lgan jang uning hududida bo’lib o’tgan; 4) XIX asr boshida Gollandiyaga qo’shib berilgan; 5) XIX asr oxirida Kongo havzasidagi yerlarni qo’lga kiritgan; 6) Afrikadagi Bur Respublikasini o’z mustamlakasiga aylantirgan

A 1,2,3,4 B) 1,3,4,5

C) 3,4,5,6 D) 1,2,5,6
469. XIX asrning ikkinchi yarmida quyidagi qaysi davlatda yalpi harbiy xizmat haqida qonun qabul qilingan?

A) Eron B) Xitoy C) Turkiya D)Yaponiya


470. 1900- 1914-yillarda AQSH prezidentlari nima maqsadda monopoliyalarga qarshi kurash olib bordilar ?

A) AQSHning iqtisodiy jihatdan qudratini oshirish

B) Monopoliyalarni tugatish

C) Davlatning monopoliyalardan ustunligini ta’minlashD) O’rta tabaqalar manfaatini himoya qilish
471. To’g’ri tarixiy ma’lumot keltirilgan javobni aniqlang.

A) 1917-yil fevral oyida Rossiyada yuz bergan davlat to’ntarishidan keyin tuzilgan muvaqqat hukumat jahon urushidan chiqish uchun chiqish uchun sulh tuzishga intildi.

B) Avstriya- Vengriyada 1907-yilda qabul qilingan qonunga ko’ra 25 yoshga yetgan barcha fuqarolar saylash huquqiga ega bo’ldilar.

C) I jahon urushi davomida bironta davlat parlamenti qoli qirg’inga qarshi norozilik bildirmagan.

D) Avstriya – Vengriya imperiyasi tashkil etilgach yagona parlament va ijroiya hokimiyati tuzildi.


472. Birinchi jahon urushi voqealarining yuz bergan yillari to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang.

1) “To’rtlar ittifoqi” ning vujudga kulishi; 2) Fransiya va Buyuk Britaniya birlashgan qo’shinlarining Germaniyaga qarshi hujumga o’tishi (Marna jangi);

3) AQSH ning Germaniyaga urush e’lon qilishi; 4) Ruminiyaning Avstriya – Vengriyaga qarshi urushga kirishi;

a) 1917-yil b) 1916-yil

c) 1915-yil d) 1914-yil

A) 1-c,2-a,3-d,4-b B) 1-c,2-d,3-a,4-b C) 1-d,2-c,3-b,4-a D) 1-a,2-d,3-c,4-b


Tarix test

473. Ilk o’rta asrlarda dehqonlar osoyishtalik zamonida chokarlardan qanday maqsadlarda foydalanishgan?

A) qo’l ostidagi mulklariga chorikor sifatida

B) Hunarmandlar bilan savdo-sotiqda vositachi sifatida

C) uy-joy,omborxona yoki shunga o’xshash binolar qurilishida

D) qishloqning ziroatkor ahli ustidan hukmlarini o’tkazishda
474. Aleksandr Makedonskiy tomonidan O’rta Osiyodagi hududlar istilo etilishi ketma-ketligi to’g’ri berilgan javobni toping? 1) Maroqanda 2) Nautaka 3) Baqtra

A) 1,3,2 B) 2,3,1 C) 3,2,1 D) 3,1,2

475. Amur Temurning avlodi Umarshayxning avlodlaridan kim Hirot taxtiga o’tirgan?

A) Sulton Husayn B) Abulqosim Bobur

C) Alouddavla D) Abu Said


476. Ma’muniylar boshqaruvi davrida Xorazm qanday ma’mutir birliklarga bo’lingan?

A) Tuman, ovul(qal’a), ulusB) Viloyat, shahar, qishloq(qal’a)

C) Tuman, shahar, mahalla

D) Tuman, qishloq va ulus
477. Temuriyzoda Sulton Husayn Mirzoning akasi Xalil Sultonga qarshi isyon ko’tarishidan maqsad nima edi?

A) Amudaryoning chap sohilidagi viloyatlarda o’z hokimiyatini o’rnatish

B) Movorounnaxrda boshlangan nizolarga barxam berish

C) Samarqand taxtini egallash

D) Sirdaryoning shimoliy viloyatlarini qo’lga kiritib, qozoq sultonlari hujumiga chek qo’yish


478. XVI asr oxirida Pirmuhammadxon qo’shini tomonidan tor-mor etilgan qozoq xonini aniqlang?

A) Kenisari B) Tavakkal

C) G’oyibxon D) Abulxayr
479. Bir yilda sodir bo’lgan tarixiy voqealarni belgilang.

1. Nodirshoh o’ldirildi 2. Xivada qo’ng’irotlar hukmronligi boshlandi 3. Muhammad Rahimbiyning buyrig’i bilan Abulfayzxon o’ldirildi 4. Muhammad Hakimbiy vafot etdi

A) 2,3 B) 1,3

C) 1,2 D) 2,4


481. Qachondan o’zbek xali san’atida ramziylikka xos asriy an’analarga xos diniy-falsafiy mazmundagi naqqoshlikdan bevosita real tasviriy san’atga o’tilish holati kuzatiladi?

A) XIX asr oxirgi choragidaB) XX asr boshlarida

C) XX asr o’rtalarida

D) XIX asr o’rtalarida
482. Namangan uyezdining Oqsuv-Shaxrixon volostida 1896-yilda ko’tarilgan norozilik qo’zg’olonining asosiy sababini belgilang?

A) Aholiga solingan soliqning haddan ziyod ko’pligi

B) rus aholisining ko’chirilib keltirilishi

C) Aholiga qo’shimcha majburiyatlarning joriy qilinishiD) Aholininh mingboshilar saylovidan noroziligi
483. Rossiyaning O’rta Osiyoga istilochilik yurishlarining ikkinchi bosqichi davrida sodir bo’lgan voqealarni belgilang?

1) M. Chernyayev bosjchiligidagi qo’shin Avliyootani bosib oldi 2) N.Veryovkin otryadi Qo’qon xonligiga qarashli Turkiston shahrini bosib oldi 3) Buxoro va rus qo’shinlari o’rtasida Erjar yaqinida jang bo’lib o’tdi 4) Qo’qon xonligining O’ratepa shahri ruslar tomonidan egallandi 5) Turkiston general-gubernatorligi tashkil etildi 6) M.Chernyayev Toshkenntni bosib olishga harakat qilib ko’rdi, ammo bu amalga oshmadi

A) 4,5,6 B) 1,2,3

C) 3,4,5 D) 1,5,6
484. Ikkinchi jahon urushidan avval qazilgan Qizketgan kanali qayerda joylashgan?

A) Surxondaryo B) SamarqandC) Qoraqalpog’iston D) Buxoro
485. XX asrning 50-70-yillarida barpo etilgan Qoraqalpog’iston trakti qaysi shaharlarni bog’lagan?

A) To’rtko’l shahridan Amudaryoning so’nggi sohili bo’ylab Nukus shaxri orqali Taxtako’pirga boradi

B) To’rtko’l shahridan Nukus shahri orqali Chimboyga boradi

C) Xiva shahridan Nukus shahri orqali Amudaryo bo’ylab Mo’ynoq shariga boradi

D) Toshkentdan Buxoro shahri orqali Nukus shariga boradi


487. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001-yil 1-mayda e’lon qilingan farmoniga muvofiq, yilning qaysi kuni “Qatag’on qurbonlarini yod etish kuni “sifatida nishonlanadigan bo’ldi?

A) 1-may B) 31-aprel

C) 9-may D) 31-avgust
488. O’zbekiston “Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti” (EKO) ga nechanchi yilda a’zo bo’lib kirgan?

A) 2004-yil B) 19993-yil

C) 2000-yil D) 1992-yil
489. 2000-yil 11-fevralda bo’lgan O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi sessiyasida , Prezident tavsiyasiga ko’ra, Vazirlar Mahkamasi shakllantirildi. Ushbu Vazirlar Mahkamasining tarkibi to’g’ri berilgan qatorni ko’rsating?

A) 34 kishidan iborat bo’li, Bosh vazir, Bosh vazirning birinchi o’rinbosari, 8 nafar Bosh vazirning o’rinbosari, 15 nafar vazirlar, 9 nafar Davlat Qo’mitasu raislari

B) 34 kishidan iborat bo’lib, Bosh vazir, Bosh vazirning birinchi O’rinbosari, 6 nafar Bosh vazir o’rinbosarlari, 16 nafar vazirlar, 10 nafar Davlat qo’mita raislari

C) 36 kishidan iborat bo’lib, Bosh vazir, 2 nafar Bosh vazirning biribnchi o’rinbosarlari, 9 nafar Bosh vazir o’rinbosarlari, 15 nafar vazirlar, 9 nafar Davlat Qo’mitasi raislari

D) 35 kishidan iborat bo’lib, Bosh vazir, Bosh vazirning birinchi o’rinbosari, 8 nafar Bosh vazir o’rinbosarlari, 16 nafar vazirlar, 9 nafar Davlat Qo’mitasi raislari


490. Old Osiyoda vujudga kelgan qadimgi davlatni aniqlang?

A) Karfagen B) XanC) Xett podsholigi D) Midiya
491. Bir yilda bo’lib o’tgan voqealarni aniqlang? 1) Doro I saklar ustiga yurish qildi 2) Doro I Ahamoniylar taxtiga o’tirdi 3) Marg’iyonada fors istilochilariga qarshi yirik qo’zg’olon ko’tarildi 4) Kir II ulkan qo’shin bilan massagetlar ustiga yurish boshladi 5) Kambiz II Misrni egalladi

A) 4,5 B) 2,4C) 1,3 D) 2,3
493. O’g’uzlar Kichik Osiyoni deyarli to’liq bosib olgan davrda bo’lib o’tgan voqeani toping?

A) G’arbiy Yevropa feodallarining salib yurishlari boshlandi

B) Fransiya qiroli o’z qo’shini bilan ishtirok etgan ikkinchi salib yurishi boshlandi

C) Papa Innokentiy III yangi salib yurishlarini tashkillashtirdi

D) Misr sultoni Salohiddin Ayubiy Quddusni salibchilardan tortib oldi


495. Konstantinopol shahri turk sultoni Mexmet II tomonidan egallangan yil...

A) Oltin O”rda xoni Jonibek vafot etdi

B) Hirot hokimi Abulqosim Bobur Movorounnaxrga bostirib keldi

C) Seyjon Buyukning hukmronligi tugadiD) “Yuz yillik urush” sulh tuzilishi bilan yakinlandi
496. Afg’oniston amiri bo’lgan Do’st Muhammadxon qaysi sulolaga mansub bo’lgan?

A) qojar B) zand

C) abdali D) barakzaylar
497. Sovet hokimiyati tomonidan 1921-yil mart oyida belgilab berilgan yangi iqtisodiy siyosatga xos xususiyatlar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 1. Bu siyosat shahr bilan qishloq o’rtasidagi munosabatlarni izda solishga, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgan 2. Dehqonlar soliqdan ortib qolgan hosilni o’zlari xohlagancha emas, balki davlat belgilab qo’ygan shart asosida faqat davlatga sotishga majbur edi. 3. Dehqonning ortiqcha mahsuloti tortib olinmaydigan bo’ldi va unga yetishtirgan hosilni bozorda erkin sotish huquqi berildi 4. Ayrim sanoat korxonalari ma’lum cheklashlar asosida o’zlarining avvalgi sobiq egalariga qaytarib berildi 5. Sanoatda, xizmat ko’rsatish va mayda hunarmandchilik sohasida faqat davlat nazorati asosida qat’iy belgilab qo’yilgan normani bajarish majburiyati yuklatib qo’yildi 6. Ekin ekish mavsumi oldidan yakka dehqon xo’jaligi bilan davlat o’rtasida mahsulot yetkazib berish majburiyati to’g’risida shartnoma tuziladigan bo’ldi

A) 1,3,4,6 B) 3,4,5,6

C) 1,2,3,4 D) 1,2,5,6
498. Yevropa Ittifoqi bilan O’zbekiston o’rtasida sheriklik va hamkorlik haqidagi bitim nechanchi yilda imzolangan?

A) 1995-yil B) 1998-yilC) 1996-yil D) 1997-yil
499. O’zbekiston Respublikasi Davlat Mustaqilligi 19991-yil 31-avgust kuni Oliy Kengashning qaysi sessiyasida qabul qilingan?

A) VII sessiyasidaB) navbatdan tashqari VI sessiyasida

C) navbatdan tashqari IV sessiyasida

D) V sessiyasida
500. Rossiya, Belorussiya ,Qozog’iston, Qirg’iziston, tojikiston o’rtasida Bojxona ittifoqi tuzilgan yilda bo’lib o’tgan voqealarni toping? 1. BMT rahbarligida harakat qiladigan Qozog’iston, Qirg’iziston va o’zbekiston Respublikalarining tinchlikni saqlash kollektiv batalyonini tashkil etish haqida qaror qabul qilindi 2. O’zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o’rtasida strategik sherikchilik to’g’risida bitim imzolandi 3. O’zbekistonning AQSh dagi elchixonasi ochildi 4. Toshkentda Markaziy Osiyo ziyolilari o’rtasida “Qardosh xalqlar uchrashuvi” mavzusida xalqaro qurultoy bo’lib o’tdi 5. Markaziy Osiyo Hamkorligi tashkiloti ta’sis etildi 6. Toshkentda YXHTning aloqalar bo’yicha mintaqaviy byurosi ochildi.

A) 4,5,6 B) 2,3,5

C) 1,2,3 D) 1,4,6
502. Qadimda mavjud bo’lgan Miken davlati joylashgan hudud to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping?

A) Kichik Osiyoning g’arbi

B) Kipr

C) Old OsiyoD) Yunonistonning janubi
503. Sin davlati hukmdori Xitoyni yagona davlatga birlashtirgan asrda yana qanday voqea sodir bo’lgan?

A) Saklar tomonidan Qang’yuy davlatiga asos solindi

B) Rim imperiyasining kuch-qudrati zaiflasha boshladi

C) Xorazm Qang’ davlatidan ajralib chiqdi

D) Midiya qudratli davlatga aylandi


504. O’rta asrlar Afrika tarixiga oid to’g’ri ma’lumotni aniqlang

A) Aksumda , ayniqsa, qurilish sohasida katta yutuqlarga erishilgan

B) Aksumda VI asrdayoq mahalliy yozuv islohoti o’tkazilgan

C) Afrika xalqlari taraqqiyoti Osiyo va Yevropa davlatlaridagiga nisbatan birmuncha yuqori bo’lganD) Tombuktu madrasasida faqat ilohiyotdan dars berilgan
505. Yevropada o’rta asrlar shaharlarining shakllanishini eslang. Qaysi javobda keltirilgan shaharlar monastrlar atrofida barpo etilgan?

A) Sveybryukkken, Myunster, Bremen

B) Strasburg, Ausburg, Gamburg

C) Myunster, Sen-Gallen, Sen Denu

D) Padeborn, Bremen, Bryugge


506. Quyidagi atamalar va ularga mos keluvchi tushunchalar to’g’ri juftlab ko’rsatilgan javobni belgilang?

1) benefitsiy 2) senyor 3) vassallik

a) bir feodalning boshqa feodalga bo’ysunish tartibi b) ixtiyorida dehqonlar va mayda qaram feodal-vassalari bor yer egasi c) harbiy xizmat evaziga in’om etilgan yer-mulk

A) 1-c; 2-b; 3-a B)1-c; 2-a; 3-b

C) 1-b; 2-a; 3-c D) 1-b; 2-c; 3-a


507. XIX asrning 50-60-yillarida qaysi mamalakatda imperator amalga oshirgan islohotlar yirik feodallar va cherkovning qarshiligiga uchragan?

A) Efiopiya B) Liberiya

C) Koreya D) Turkiya

508. Bir yilda sodir bo’lgan tarixiy voqealarni aniqlang.

1) Sulton Salim Misr poytaxti Qohira shahrini egalladi 2) Germaniyada yangi ochilgan qit’a “Amerika” deb nomlangan birinchi globus yaratildi 3) Sulton Salim I Eron shohi Ismoil Safaviy qo’shinini tor-mor etdi 4) Germaniya aholisi katolik cherkovini isloh (reforma) qilishni talab qilib chiqdiA) 1,4 B) 1,3 C) 1,2 D) 3,4
509. Quyidagi qaysi voqea Do’st Muhammadxon Afg’oniston taxtini egallab , o’zini amir deb e’lon qilgan yilda sodir bo’lgan?

A) Rossiyada dekabristlar qo’zg’oloni ko’tarildiB) Buxoroda Amir Haydar hukmronligi tugadi

C) Miyonqolda Buxoro amirligigta qarshi qo’zg’olon ko’tarildi

D) Fransiyada Burbonlar hokimiyati qayta tiklandi
510. Iqtisodiy qoloq va qaram davlatlar burjuaziyasining chet el kapitali bilan ichki bozor o’rtyasidagi vositachi qismi qanday ataladi?

A) irrident B) kreditorC) komprador D) konkistador
511. 1876-yil 23-dekabrda Turkiya tarixida...

A) xalq qo’zg’oloni boshlandiB) Konstitutsiya e’lon qilindi

C) Shayx ul-islom fatvosi bilan Abdulaziz taxtdan tushirildi

D) Rossiya Turkiyaga urush e’lon qildi
512. XX asrning boshlarida qaysi mamlakatda Bosh vazir tomonidab o’tkazilgan agrag islohot o’z samarasini bermagach, hukmron tabaqalar uning iste’fo berilishini talab qildi?

A) Yaponiya B) Turkiya

C) Italiya D) Rossiya
513. XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi quyidagi voqealar qaysi davlatda bo’lib o’tganligi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping

1) parlament islohoti natijasida deputatlarga maosh joriy etildi 2) O’rta tabaqa manfaatlarini himoya qilish maqsadida monopoliyalarga qarshi kurash olib borildi 3) “Dehqonlarni himoya qilish” xuntasi tuzildi 4) Yozish va o’qishni biluvchi fuqarolarga saylov huhuqi berildi

a) Buyuk Britaniya b) AQSh c) Meksika d) Braziliya

A) 1-b,2-a,3-d,4-c B) 1-c,2-d,3-a,4-b

C) 1-d,2-a,3-c,4-b D) 1-a,2-b,3-c,4-d
514. Xostda reaksiyon g’alayon ko’tarilgan yilda qaysi podshoh “Dindan qaytgan “ deb e’lon qilingan edi?

A) Habibullaxon

B) Muhammad Alixon

C) Muhammad NodirshohD) Omonullaxon
515.Tarixiy xatolikka yo’l qo’yilmagan javobni toping?

A) Ismoil Safaviy davrida Isfahon, shoh Abbos davrida Tabriz, Og’amuhammad davrida Tehron shaharlari eronning poytaxti etib belgilangan

B) Yosimune Tokugava yerni sotib olish va sotishni taqiqlagan bo’lsa, Musuxito yeni sotish va sotib olishga ruxsat bergan

C) 1856-yil Parij shahrida Turkiya-Rossiya va Buyuk Britaniya-Eron o’rtasida tinchlik shartnomasi imzolandi

D) Eron taxtini Nodirquli egallagan vaqtda Afg’onistonda Do’st Muhammadxon boshchiligida barakzaylar hukmronligi boshlandi


517. 1906-yil Konstitutsiyaning birinchi qismini tasdiqlagan Eron shohini aniqlang

A) Shoh Muzaffariddin

B) Said Ali Muhammad

C) Ahmadshoh

D) Muhammad Alishoh


518. Buyuk Britaniya 1877-yil Transvalni bosib olib, Zululendni ham o’ziga qarashli mustamlaka deb e’lon qilishiga nima sabab bo’ldi?

A) hudud aholisini qullarga aylantirilishi

B) bu hududlarda yashovchi mahalliy xalqlarning Buyuk Britaniya fuqarolari hayotiga tez-tez tajovuzlar qilinishi

C) Germaniyaning mustamlakachilik siyosati kuchayib, Buyuk Britaniya mustamlakalariga xavfning ortishiD) Buyuk Britaniyaning o’z mustamlakalarini birlashtirib, federatsiya tuzishga urinish fikriga burlarning qo’shilmasligi
519. XIX asrda Xitoyning Veyxayvey bandargohini ijaraga olgan davlatni belgilang?

A) Germaniya B) Buyuk Britaniya

C) AQSh D) Fransiya
520. Monopolistik kapitalizmbosqichida tashkil qilingan monopoliyalarn yillarni bilan mos ravishda joylashtiring. 1) Reyn-Vestfaliya sindikati 2) “Med” jamiyati 3) “Fiat” aksiyadorlik jamiyati 4) “Po’lat” korporatsiyasi

a) 1906-yil b) 1901-yil

c) 1893-yil d) 1907-yil

A) 1-d,2-a,3-b,4-c B) 1-c,2-d,3-a,4-b

C) 1-c,2-b,3-a,4-d D) 1-d,2-c,3-b,4-a

521. 1919-yil Turkiyaga qarashli Simernani bosib olish uchun hujum boshlagan davlatni belgilang A) Italiya B) Bolgariya C) Buyuk Britaniya D) Vengriya


522. XX asr boshlarida qaysi davlatda qabul qilingan Konstitutsiya cherkovning o’zgarmas mulkka ega bo’lishi huquqini bekor qilgan?

A) Argentina B) Kuba C) Meksika D) Braziliya


523. Yaponiyada Yosh zobitlarning fashistik isyonlari bbo’lgan yillar oralig’ida yuz bergan voqealarni aniqlang. 1) Fransiyada sotsialistlar va kommunistlar o’rtasida “Harakat birligi to’g’risida pakt” imzolandi 2) Fransiya hukumati har ehtimolaga qarshi Buyuk Britaniya bilan harbiy ittifoq tuzdi 3) Italiya industrial-agrar davlatga aylandi 4) Ispaniya sovet davlati bilan diplomatik aloqa o’rnatdi 5) O’zbekistonda o’quv yurtlarining soni 31 taga yetdi 6) O’zbekistonda “hujum” harakati boshlandi

A) 1,2,6 B) 3,4,5

C) 1,4,5 D) 2,3,6
524. 1945-yilda Buyuk Britaniyada bo’lib o’tgan parlament saylovlarida qaysi partiya vakillari “Kelajakka boqish” nomli saylovoldi dasturini ilgari surganlar?

A) Liberallar B) KonservatorlarC) Leyboristlar D) Sotsial-demokratlar
525. Quyida berilgan sobiq SSSR davlati rahbarlarining hokimiyat tepasiga kelishi to’g’ri xronologik etma-ketlikda berilgan javobni toping

1)Yu.Andropov 2) N.Chernenko 3) L.Brejnev. 4) N.Xrushchyov

A) 1,4,3,2 B) 2,3,4,1 C) 1,2,3,4 D) 4,3,1,2
526. Meksikada milliy islohotchilik hukumati amalga oshirgan o’zgarishlar to’g’ri berilgan javobni belgilang 1) sanoatning qator tarmoqlari milliylashtirildi 2) xususiy sektorga e’tibor kuchaydi 3) nafaqa to’lovlari joriy etildi 4) davlat sektori kengayib bordi 5) davlat yerlari hisobida dehqonlar yer bilan ta’minlana boshladi 6) qshloq xo’jaligi rivojlandi

A) 1,2,5 B) 1,4,6

C) 2,4,5 D) 2,3,6

527. O’zbekiston Respublikasi deputatlarning maqomi to’g’risidagi Qonun Oiy Majlisning qaysi sessiyasida tasdiqlangan?

J: BIRINCHI CAQIRIQ BIRINCHI SESIYASI


528. Nechanchi yida Milliy Tiklanish Demakratik partiyasi markaziy kengashi ijroiya qo’mitasi raisi etib Ahtam Tursunov saylangan?

J. 2010-yil


529. Tog’ri ma’lumot keltirilgan malumotni belgilang?

J: 1994-yil 30-aprelda Cho’lpon ota shahrida O’zbekiston Qozog’iston, Qirg’iston o’rtasida Yagona iqtisodiy makon tuzish to’g’risida uch tamonlama shartnoma imzolandi.


530. Tog’ri ma’lumot keltirilgan malumotni belgilang?

J: Kir II mil.avv. 558-yilda barcha forslarni o’z hokimiyati ostida birlashtirdi


531. Tog’ri ma’lumot keltirilgan malumotni belgilang?

J: Kambiz II 525-yilda Misrni bosib oldi


532. IV-V asrlarda germanlarning eng yirik qabilalari nomi keltirirlgan javobni anaiqlang.

J: Aleman got, frank


533. Agliya qiroli imzolagan Buyuk ozodlik xartiyasida kimlarga qirol amaldorlarining o’zboshimchaliklari va qo’shimcha jarimalardan hiyoya qilish vada qilingan?

J: Erkin kishilarga


534. 1526-yilda Bobur Mirzo va Ibrohim Lodiy o’eatsidagi jang qayerda bo’lib o’tgan?

J: Panipat jangida


535. Quydagi Safaviy hukmdorlaridan qaysi biri mamalakatda muntazam qo’shin tuzgan?

J: Abbos I


536. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Germaniyaning qaysi davlatga bo’lgan davosi Fransiya bilan munosasatlarning yanada yomon;lashuviga sabab bo’lgan?

J; Marokashga


537. Hukumatning juda muhim voqea munosabati bilan xalqqa qilgan yozma murojati nima deb ataladi?

J: Manifest


538. 1914-yilda Xitoy konstitutsiyaviy Kengashi chaqirildi. Unda . . .

1. Xitoyning yangi konstitutsiyasi qabul qilindi; 3. Yan Shikay president sifatida cheklanmagan hokimiyatga ega bo’ldi; 4. Mamlakatda harbiy diktatura o’rnatildi; 5. Respublika boshqaruvi o’rgenlari tugatildi.

J; D) 1,3,4,5
539. 2 – Jahon urushidan keyin Germaniyaning Afrikadagi mustamlakalari Togo va Kamerun qaysi davlatlarga berildi?

J: Buyuk Britaniya va Fransiya


540. 1929-1933-y.y. Jahon iqtisodiy inqirozi davrida quydagi qaysi davlatda pul solig’I joriy qilingan?

J: Eron
541. XX asrning 20-yillarida Buyuk Britaniyaning iqtisodiy jihatdan orqada qolayotganligi sabablari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

2. Kapitalni yangilashga kam mablag’ sarflanayotganligi; 3. Sanoatda ishlatilayotgan tehnika sifat jihatidan raqobat bardosh emasligi; 5. Investitsiya ko’proq dengiz orti davlatlariga kiritilayotganligi

J: A) 2,3,5


542. Quydagi qaysi davlat 1965-yilda mustaqil deb e’lon qilingan bo’lsada uning mustaqilligini Buyuk Britaniya va BMT tan olmagan?

J: Rodeziya


543. Ozorbayjonda nechanchi yilda qabul qilingan konstitutsiyada mamlakat demakratik huquqiy, dunyoviy respublika deb e’lon qilingan?

J: 1995-yil


544. AQSH prezidenti L.Jonson davriga oid voqealar qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

1. Arzon turrar joylar qurish dasturi amalga oshirildi; 3. Qariyalar uchun tiibiy sug’irta joriy etildi; 5. Kam daromatli oillarga yordam berish to’g’risida qonun qabul qilindi;

J: A) 1,3,5
545. Qaysi manbada Qangdez shahri Bityan deb atalgan?

J: Xitoy manbalarida


546. Quydagi qaysi dinda inson vafot etganida marhumlarning jasadini yerga ko’mish ham, alovda kuydirish ham, suvga tashlab yuborish ham taqiqlangan?

J: Zardushtiylikda


547. Bizning zamonamizgacha saqlanib qolgan sug’d yozuvlari qayerlardan topilgan?

1. Panjikent yaqinidagi Mug’ qalasidan; 4. Sharqiy Turkistondagi turfan shahri yaqinida; 5. Samarqanddagi qadimiy Afrosiyob xarobalaridan

J: C) 1,4,5
548. XIV asrning 60-yiilarida Mo’g’ul xoni Ilosxo’ja Samarqandga yurish qilishdan avval qaysi shahahrlarni egallagan?

1. Xo’jand 3. Jizzax

J: A) 1,3
549. XIX asr boshlarida Xiva xonligi hududida parpo etilgan sug’orish tizmi, yani kanallar nomi to’g’ri berilgan javobni aniqlang.

J: Lavzan, Qilich Niyozbek, Katta Xonabod


550. Rossiya hukumati F.Beniveniyni Buxoroga elchi qilib yuborganda unga yana qanday vazifalar yuklatilgan edi?

1. Sharq mamlakatlariga olib boradigan suv va quruqlik yo’llaini o’rganish, rus savdosini kengaytirish; 2. Buxoro xonini Rossiya bilan ittifoq tuzishga ko’ndirish;

J: A) 1,2
551. Muhammad Amin inoqlik lavozimiga ko’tarilgan davrda taxtni boshqarayotgan hukmdorni aniqlang.

J: Erdonabiy


552. 1917-yil Buxoro amiri islohotlar to’g’risida farmon e’lon qilganida uni vazmin bosiqlik bilan kutib olgan “Yosh Buxoroliklar” vakillarini belgilan?

J: Mahmudxo’ja Behbudiy, Mullaxon o’g’li Mirzo G’ulom


553. O’rta Osiyo shahrlarida hunarmandchilikning ma’lum bir sohasi rivojlangan bo’lib quydagi shaharlar hunarmandchilikning asosan qaysi sohasiga iqtisoslashgan?

1) Riston 2) Chust 3. Buxoro 4. Xiva 5. Marg’ilon

a) doppichilik, pichoqchilik b) atlas to’qish, do’ppichilik c) memorchilik, ganchkorlik d) zargarlik, e) kulolchilik

J: C) 1-e,2-a,3-d,4-c,5-b


554. O’zbekiston Xalq kommisarlari soveti 1942-yil 17-iyunda qaysi zavodni qurish haqida qaror qabul qildi?

J: Bekobod metalurgiya zavodi


555. Xiva xoni Asfandiyorxon Matmurodov boshchiligidagi Yosh Xivaliklarning rahbar guruhini qamoqqa olishda kimga tayangan edi?

J: Rossiya Muvaqqat hukumatining komissari general Mirbadolovga


556. Pokiston rahbarlaridan qaysi biri jamiayat hayotida to’la islomlashtirish siyosatini yuritgan?

J: Ziyoulhaq


557. Quyidagi davlatlarda mnarxiya ag’darilgan yillarga qarab xronologik tartibda joylashtirilgan javobni belgilang(XX asr II yarmi).

1. Tunis, 2. Iroq, 3. Liviya, 4. Misr

J: C), 4 1, 2, 3

558. Quyidagi qaysi voqea Fransiyani o’z ittifoqchilari Polsha va Chexoslavikayaga nisbatan xiyonat edi?

J: 1925-yilda LOkarno shartnomasini imzolashi
559. Hindistonda 1992-yilning dekabrda Xinduiy fanatiklari tomonidan buib tashlangan musulmonlar masjidi nechanchi asrda barpo etilgan edi?

J:XVI asr


560. Quyidagi davlatlar Xalq Reapublikasi deb e’lon qilingan yilga qarab xronologik tartibda joylashtirilgan javobni belgilang.

1. yugoslaviya 2. Ruminiya 3. Bolgariya

J: C) 1, 3, 2
561. 1945-yilda Germaniyada (a) va Turkiyada (b) tashkil etilgan siyosiy partiyalarni belgilang.

1. Germaniya sotsial-demokratik partiyasi, 2. Xristian demokratlar ittifoqi, 3. Germaniya yagona sotsialistik partiyasi. 4. Demokratik partiya, 5. Adolat partiyasi, 6. To’g’ri yo’l partiyasi

J: C) a-2, b-4
562. 1970-yilda Liviyada o’z harbiy qismlarni olib chiqib ketishga majbur bo’lgan davlatlarni belgilang.

1. Buyuk Britaniya, 3. AQSH

J: A) 1, 3
563. GFR NATOga a’zo bo’lgan yilda iste’foga chiqqan Buyuk BRitaniya Bosh vazirini toping.

J: U. Cherchill


564. XIX asrda tashkil topgan qaysi qatlam jamiyatda inqilobiy o’zgarishlardan ko’ra islihotlar yo’lini Afzal ko’rgan?

J: o’rta qatlam


565. Quyidagi olimlarning ilm-fan sohasidagi kashfiyotlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping?

1. P.Griss, 2. S. Arrenius, 3. M. Kucherov

a) elektrolit dissosiatsiya nazariyasini yaratdi

b) diazotlash reaksiyasini kashf etdi, c) gidratlanish reaksiyasini kashf etdi

J: 1-b, 2-a, 3-c
566. XX asrning 20-yillarida quyidagi qaysi davlatda hokimiyat tepasida qahva oligarxiyasi turgan?

J: Braziliya


567. Chemberlen davrida qaysi davlat Buyuk Britaniya bilan diplomatik aloqalarno uzgan?

J: Meksika


568. Sovet davlati nechinchi yilda sanoat mahsuloti ishlab chiqarish bo’ycha AQSH dan keyin ikkinchi o’ringa chiqqan?

J: 1937
569. Turkiyada 1960-yilda qabul qilingan vaqtinchalik Konstitutsiyaga ko’ra qaysi organ oliy qonun chiqaruvchi organ deb e’lon qilingan?

J: Milliy Birlik Qo’mitasi
570. Ko’mir va Polat bo’yicha Yevropa Uyushmasi faoliyat yuritgan yillarni aniqlang.

J: 1951-2002


571. Buyuk Britaniyaning quyidagi Bosh vazirlari hukumati davrida amalga oshirishga kirishgan siyosatlarini mos ravishda ko’rsatilgan javobni toping.

1. U.Cherchill, 2. J. Meyjor, 3. K. Ettli, 4. M. Tetcher

a) demokratik sotsializm qurish, b) mamlakatni moliyaviy sog’lomlashtirish dasturi, c) teng imkoniyatlar jamiyati d) to’g’ri yondashuv

J: A) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d


572. Toshkent vohasidagi qaysi manzilgohdan toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari topilgan?

J: Ko’lbuloq


573. Obishir Qo’shilish Mzchay manzilgoglari qaysi davrga oid?

J: Mezolit davriga.


574. Yevropa ilimlarining birinchi ilmiy asar nomini aniqlang.

J: Skifiyalik Temirlanning ulug’vorligi.


575. Qaysi davlatlarning tugatilish davri Samoniy hukmdorlari Nasr (a) va Ismoil (b) davriga to’g’ri keladi.

J: a-Tohiriylar, b-Safforiylar.


576. Marv, Nishopur, Mashxad shaharlarni egallagan hukmdorni aniqlang (XVI asr).

J: Abdullahon II.


577. O’rta Osiyoning Rossiya Imperiyasi tomonidan bosib ilinishining 4-bosqichi

Nishoyasiga yetgan yilda qaysi hududda xalq qo’zg’oloni bo’lib o’tgan.

J: Baljuvon bekligida.
578. Qoqon xonligida XIX asr 50-60 yillarida xalq ommasining noroziligiga nimalr sabab bo’lgan.

J: 1: Rossiya bilan urush natijasida ko’rilgan zararni xalq ommasi zimmasiga tushushi.

3: Soliqlar va majburiyatlarni ko’payishi.
579. Milliy hududiy chegaralanish jarayonida qirg’izlar yashaydiga hududlar Qoraqirg’iz viloyatiga Muxtor viloyatiga birlashtirilib qaysi davlat tarkibiga kiritilgan?

J: RSFSR.


580. Moskvada BXSR RSFSR o’rtasida ittifoq shartnomasi v aiqtisodiy bitim imzolangan sanani aniqlang.

J: 1921-yil 4-mart.


581. Turkiston o’lkasidagi hokimiyat masalalariga oid quyidagi fikrlar kimga tegishli?

“Turkiston jumhuriyatida 95 foiz musulmonlar va faqat 5 foiz ruslar yashaydi va shu 5 foiz butun hokimiyatni deyarli o’z qo’lida ushlab turibdi. Lekin bu vaqtinchalik holat, Musulmonlar dunyosi tayyor bo’lgach, biz jumhuriyatni boshqarish ishini unga topshiramiz.”

J: A.Kazakov.
582. O’zbekistonda kumush qazib olinayotgan eng yirik kon qaysi viloyatda joylashgan?

J: Namangan.


583. Toshkent shahrining 2200 yilligi munosabati bilan Toshkent shahriga “Mustaqillik” ordeni topshirilgan yili respublikamiz qanday nom atalgan?

J: Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili.


584. 1995-yilda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan…

J: Xorijiy sarmoyalar bo’yicha agentlik tashkil etildi.


585.Doro I va Kserksning yuz ustunli zali bo’lgan saroyi qoldiqlari qayerda saqlanib qolgan?

J: Persepolda.


586. To’g’ri ma’lumotni toping:

J: Fors podshosi Kir II Lidiya va Bobilni zabt etgan.


587. O’rta asrlarda Angliya va Fransiya o’rtasidagi “Yuz yillik urush”ning tugashi qaysi fransuz qiroli davriga to’g’ri keladi?

J: Karl VII.


588. Eronda amaldorlarga hizmat vazifasini bajarish muddatiga yoki shoh oldidagi alohida xizmati uchun vaqtincha yoki umrbod muddatga berilgan yer mulki.

J: Tiyul.


589. XIX asrning 60-yillari oxirida…

J: Buyuk Britaniya Amerikaga Atlantika okeani tubidan dastlabki telegraf kabeli o’tkazildi.


590. Germaniya va Avstriya-Verngriya 1915-yilda Rossiyaga qarshi urush harakatlarini boshlagan Galitsiya qaysi hududda joylashgan?

J: G’arbiy Ukraina.


591. U ishlab-chiqaruvchi kuchlarning rivojiga to’sqinlik qiluvchi qonun va tartiblarni bekor qildi. Davlat butun duntoning barcha davlatlari uchun ochib qo’yildi. Mamlakanda modernizatsiyalash boshlandi. Yuqoridagi fikrlar qaysi tarixiy shaxs haqida?

J: Mutsuxito.


592. Quyidagi davlatlarni Konstitutsiya qabul qilgan yillariga qarab xronologik tartibda joylashtiring.

1.Turkiya, 2.Braziliya, 3.Bolgariya.

J: 1,3,2.
593. Birinchi ingliz-afg’on urushi boshlangan yilni aniqlang.

J: 1838-yil.


594. L.Jorj davrida (1918-1922) quyidagi qaysi shartnomalar imzolangan.

1. Buyuk Britaniya-Irlandiya shartnomasi.

2.Ravopindi shahridagi ingliz-afg’on shartnomasi.

4. Rossiya bilan savdo shartnomasi.

J: 1, 2, 4.
595. Yevropa hamjamiyatining a’zolari qachon qurolli kuchlarni tuzish haqida qaror qabul qildilar.

J: 1999-yil.


596. 1988-yilda tog’li Qorabog’ masalasida quyidagi qaysi respublikalarning munosabatlari keskinlashdi.

1. Armaniston. 3. Azarbayjon

J: 1, 3.
597. Kromanyon g’ori qaysi hududda joylashgan.

J: Fransiya.


598. Sharqiy Sloviyan qabilalari to’g’risida “Qishloq jamoasining a’zolari, erkin dehqonlarning yerlari alohida bo’lib, ular bug’doy, arpa, tariq va boshqa donli ekinlarni yetishtirganlar” degan ma’lumotlar qaysi manbaadan olingan.

J: Ziroaychilik qonunlaridan.


599. To’g’ri ma’lumotni toping.

J: Kambiz II m.a 525-yilda Misrni bosib olgan.


600. O’rta asrlarning 1-davrida Vizantiya poytaxti Konstantinopolda qaysi bilim yurti faoliyat yuritgan?

J: Oliy tibbiyot bilim yurti.


601. Buyuk Britaniyada reaksion ruhdagi kasaba uyushmalari to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

J: 1927-yilda.


602. 1943-yilda davlat to’ntarilishi natijasida Argentinada hokimiyat tepasiga kelgan D.Peron hokimiyatining taynchini aniqlang.

J: “ Mehnat umumiy konfederatsiyasi.”


603. XXI-asrning 90-yillarida qaysi davlatda “Shimoliy Liga” “Milliy alayans” nomli partiyalar faoliyat ko’rsatgan.

J: Italiyada.


604. XX asrning boshlarida quydagi qaysi davlatda qabul qilinayotgan qonunlarning shariatga muvofiqligi ustidan nazorat qilish uchun ulug’ ulamo tayinlangan?

J: Eron
605. Quydagi qaysi mamlakatda ish tashlash harakatining rahbarlarini sud qilmasdan otishga hukm qilingan?

J: Hindiston
606. Rumuniyada Petru Groza boshliq hukumat tomonidan amalga oshirilgan islohotlarni aniqlang.

1. Xalq demokratik fronti hukumati tuzildi; 2. Fashizm tarafdorlari yerlarini, mulklarini musodara qildi va yersizlarga bo’lib berdi; 3. Karxonalar, banklar davlat mulkiga aylantirildi;

J: d) 1,2,3
607. Xorazm Sovet Sotsialistik Respublikasi (1) va Buxoro Sovet Sotsialistik Respublikasi (2) tuzilgan yillarni to’g’ri aniqlang.

J: 1- 1923-y, 2-1924-y


608. Iroqdada Abdul Karim Qosim davrida yuz bergan voqealarni aniqlang.

1. mamlakatda shaxsiy diktatura o’rnatishga intildi; 2. Muholifatchi kuchlarni qatag’on qilish siyosatini yuritti; 3. Quvaytga nisbatan hududiy davo bilan chiqdi

J: a) 1,2,3
609. Tarixda quydagi qaysi qo’zg’alonchilar kurash usulini o’zgartirib, boylar va volost boshliqlarining qarorgohlariga hujum uyushtirganlar?
J: A) Darveshxon
610. 1999-yilda qayshi shahrlarda bo’lin o’tgan Xalqaro festivalda O’zbek sirkchilari qatnashgan?
J: Dubay va Saratov
611. 1836-yilda London shaharida ishchilarning “Umumiy saylov huquqi uchun kurash ishchi assotsiyasi” tuzildi. U saylov huquqini kengaytirish masalasida 12 yil davomida parlamentga nechi marta xartiya – yorliq topshirgan?

J: 3 marta


612. Rossiya II imperatori Aleksandr Bolgariyada Aleksandr Battenberni Bolgariya davlati boshlig’i etib saylash taklif etildi. U qaysi organ tomonida bu taklif ma’qullangan?

J: Bolgariya Buyuk Xalq Majlisi


613. Quydagi qaysi hududlar uch davlatning mustamlakasi bo’lgan?

1. Slavyanlar; 2. Kongo 3. Zanzibar qirolligi

614. Doro I saklar ustiga yurish qilganda saklar sardori kim edi?

J: Skunxa


615. Abdulhafiz Jalolov qaysi partiyadan?

J: O’z. Xalq Demokratik partiyasi


616. Politimet qaysi daryoning yunoncha nomi?

J: Zarafshon


617. Kushon podshosi Kanishka davrida…

J: 1.Hindiston, Xitoy, Rim imperiyasi bilan savdo va elchilik munosabatlari yo’lga qo’yildi; 2.Poytaxt Baqtriyadan Peshovarga ko’chirildi; 3.Davlat o’z taraqqiyoti cho’qqisiga erishdi.


618. 1920-1922 yillarda qaysi davlatda markaziy hokimyatni kuchaytirish borasida jiddiy o’zgarishlar amalga oshirildi?

J: Eronda


619. 1934-yilda qilgan Lotin Amerikasining qaysi davlatda “agrar kodeks” kuchga kirdi?

J: Meksika


620. 1991-yil kuzda abxaz separatistlari bilan gruziya hukumati kelishuviga ko’ra…

J:Abxazlarga 28 o’rin; gruzinlarga 26 o’rin boshqa millatlarga 11 o’rin.


621. 1926 yilda Turkiya qaysi davlat bilan savdo shartnomasini imzoladi?

J: Italiya


622. Quyidagilarni moslashtiring:

J: Kudzula Kadfiz – Afg’oniston, Kashmir qo’shib olindi; Kanishka davrida – Baqtriyadan Peshovarga ko’chirildi; Vima Kadfiz davrida- pul islohoti.


623. Abu Mansur al-Moturidiy asarlari

J: “Kitob at-Tavhid”, “Ta’vilot ahl as-sunna”


624. XIV asrning 60-yillarida Ilyosxo’ja egallagan shaharlar ..

J: Xo’jand, jizzax


625. “Boburnoma” da keltirilgan “Shoyboqxon so’zining ma’nosi nima?

J: “kuch, qudrat”


626. Xivaga Buxorodan O’rozboy Jo’ra va Avaz Murod yasovulboshi boshchiligida elchilar kelgan vaqtda Buxoro hukmdori kim edi?

J: Amir Haydar


627. Nara va Xeyyan qayerda joylashgan?

J: Budda ibodatxonalari yaqinida


628. Britaniyada qachondan boshlab qishloq xo’jaligida ham mashinalar va kimyoviy o’g’itlardan foydalana boshladi?

J: XIX asrning 40-yillari


629. 1839-yilda kim boshchiligida ekspeditsiya uyushtirilgan?

J: Perovskiy


630. Rossiya O’rta Osiyoni bosib olishini 4-bosqichi tugaganida qayerda qo’zg’alon bo’lib o’tdi?

J: Baljuvon bekligida (1885 yil)


631. XIX asr oxiri XX asr boshida Buxoro amirligi chegaralari :

J: G’arbda – Xiva; sharqda – Pomir; janubda – Amudaryo;
632. SSSR tashkil topgan vaqtda Ijroiya Qo’mitasi raisi kim edi?

J: Kalilinn


633. “Milliy Tiklanish” partiyasidan Axtam Tursunov qachon saylangan?

J: 2008-yil


634. Temirdan yasalgan buyumlar qayerdan topilgan?

J: Maykop va Misr


635. 1960 yil Turkiyaning Oliy qonun chiqaruvchi organi bu..

J: Buyuk Millat Majlisi


636. Albaniya hududida qo’shin joylashtirilgan vaqtda Yugoslaviya prezidenti kim edi?

J: Broz Tito


637. Fransiyada 3-respublika Konstitutsiyasiga ko’ra Prezidentlik vakolatlari…

J:1. Vazirlarni tayinlash; 2.Respublika nomidan tashqi siyosat yuritish; 3.Urush e’lon qilish, sulh tuzish; 4.Umumiy avf e’lon qilish.


638. Yaponiyada kimni davrida davlat moderinizatsiya qilingan?

J: Musixito


639. Qaysi voqeadan keyin Sovet davlati kollektiv xavfsizlik tizimiamalga oshmasligiga ishondi?

J: “Myunxen” Shartnomasidan keyin


640. 732-yilda kimlar o’rtasida Puate jangi bo’lib o’tgan?

J: Arablar va Fransiya


641. XIX asrda AQSH shimolida….

J: Plantatsiya xo’jaligi mavjud bo’lgan.


642. Quyidagilarni moslashtiring: (Fransiya)

J: Filipp IV – 1-general shtatlarni chaqirgan;

Lyudovik IX – oxirgi salib yurishini olib borgan; Karl V – qo’mondonlikni joriy etgan; Karl VIII – Fransiya markazlashtirildi.
643. Xun Syusyuan boshchiligidagi qo’zg’alon nechanchi yillarda bo’lib o’tgan?

J: 1850-1864 yillar


644. 1945-yil tashkil etilgan partiyalarni aniqlang?

J: Germaniyada - Xristian demokratik partiyasi; Turkiyada – Demokratik partiya


645. GFR NATOga a’zo bo’lganda qaysi Buyuk Britaniya vaziri iste’foga chiqdi?
J: Cherchil (1955-yil)
646. 1988-yil Qorabog’ masalasida qaysi davlatlar urush olib brogan?

J: Ozarbayjon va Armaniston


647. 1950-yil qaysi davit unitary deb e’lon qilindi?

J: Indoneziya


648. Sovet sanoat ishlab chiqarishi bo’yicha qachon AQSHdan keyin 2-o’rinda bo’ladi?

J: 1937 yil


649. XX asrning 20-yillarida hokimyat tepasiga qahva oligarxlari kelgan davlar?

J: Braziliya


650. Qaysi manzilgoh Surxondaryoda joylashgan?

J: Qiziltepa


651. Quyidagi qaysi manzilgoh Surxondaryoda joylashmagan?

J: Ko’lbuloq


652. Yevropaliklarning Amir Temur haqidagi ilk asari …

J: “Skifiyalik Tamerlanning ulug’vorligi”


653. Quyidagilardan to’g’risini toping:

J: Saljuqiylar Sultoni Sanjarga qarshi o’g’uzlar isyoni – 1153 yil; saljuqiylar davlatiga mo’g’ullar bosqini – 1243-yil.


654. Ashtarxoniylar kelib chiqishiga ko’ra…

J: Jo’jixon naslidan


655. Quyidagi hukmdorlardan so’ng taxtni egallagan shaxslarni toping?

J: Abdurahimbiydan so’ng – Abdulkarimbiy;

Imomqulixondan keyin Nodirshoh.
656. 1842-yil Buxoroga elchi bo’lib kelgan “Ost – India” kompaniyasi vakillari kimlar edi?

J: Stoddart va Konnoli


657.Download 147.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling