Bajaradi: +Asosiy


Download 186.01 Kb.
bet11/15
Sana12.03.2020
Hajmi186.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
. . .

. . .. . .
HTMLda matn rangini belgilash qanday ifodalanadi?

* . . .


. . .

. . .

. . .
Markirlangan ro’yxatlarqanday teglar orasida joylashadi?

*

  . . .  . . .


 • . . .


 • . . .

  Nomerlangan ro’yxatlar qanday teglar orasida joylashadi?

  *

   . . .   . . .


 • . . .


 • . . .

  Web-sahifada bosh harflardan tuzilgan ro’yxat chiqishi uchun tartiblangan ro’yxatning qanday atributini qo’llash kerak?

  *

   . . .

  *

   . . .

  *

   . . .

  *

   . . .

  Web-sahifada kvadratlardan tuzilgan ro’yxat chiqishi uchun markerlangan ro’yxatning qanday atributini qo’llash kerak?

  *

   . . .

  *

   . . .

  *

   . . .

  *

   . . .

  Jadval va uning tashkil etuvchi hamma elеmеntlari qanday teglar orasida joylashadi?

  *

  . . .  . . .

  . . .

  . . .

  To’rtinchi darajali sarlavha teglari qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

  *

  . . .  . . .

  . . .

  . . .


  Oltinchi darajali sarlavha teglari qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

  *

  . . .  . . .

  . . .

  . . .
  HTML da shrift o‘lchamlarini ikki birlikka kichraytirish qanday yoziladi?

  *


  HTML – gipermatnli belgilash tili asoschisini aniqlang

  *Tim Berners-Li

  Morris

  Bill Geyts  Deniel Konnoli
  Abzats tayinlash tegini aniqlang.

  *
  . . .
  . . .

  . . .

  . . .
  Gorizontal chiziq chizish tegini aniqlang

  *


  . . .

  ….

  Jadval qatorini ochuvchi tegni aniqlang

  * …
  Jadval bo’lagini ochuvchi tegni aniqlang

  * …

  HTML hujjatiga tasvir qo’yish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

  *

  picture.gif


  Masofaviy ta'lim nima?

  *o`qituvchi va o`quvchi bir biri bilan masofa yoki vaqt orqali ajratilgan sababli, informatsion tеxnologiyalardan fodalanilgan ta'lim

  o’quv jarayonida olingan bilimni mustaqil ravishda bajarib ko’rish

  fan o`qituvchisi bilan o’zaro suhbat tariqasida o`tkazilgan mashg`ulot

  tajriba mashg`ulotlarida o’qituvchi yordamisiz bajariladigan ish
  Masofaviy ta'lim jarayonida qatnashishi mumkin bo`lmagan shaxs…

  *aqlan zaif inson

  tеlеkommunikatsiya va dasturiy ta'minot gruppasi hamda o`quvchilar

  masofaviy kurs avtori

  mеtodist, o`qituvchi (tyutor, koordinator)
  Masofaviy ta'lim tizimini joriy qilishda uchta yo’nalishdagi muammo tug’iladi. Bu muammolar korsatilgan variantni aniqlang...

  *texnik; tashkilotchilik; metodik

  grafik; texnik; tashkilotchilik

  texnik; dasturiy; metodik

  dasturiy; tashkilotchilik; metodik
  Konferensiya nima?

  *uchdan ortiq ishtirokchining biror muammoviy sohadagi munozarasi

  ikki kishining biror muammoviy sohadagi munozarasi

  korxona rahbarining xodimlar bilan muloqoti

  turdosh korxonalar o‘rtasida o‘zaro tuzilgan shartnoma
  Elеktron kutubxona nima?

  *kutubxonaning elеktron shakli

  hujjatlarning elektron shakli

  kitoblarning elektron shakli

  arxivlarning jamlanmasi
  Elеktron kutubxona imkoniyatlariga xos bolmagan javob variantini aniqlang.

  *kompyutеr qurilmalarining va boshqa dasturlarning funktsiyalarini, faoliyatini muvofiqlashtirishi

  nodir asar va ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalana olish imkoniyatini mavjudligi

  vaqtning tejalishi va cheklanmaganligi, ya'ni undan 24 soat mobaynida foydalanish mumkinligi

  joy tejalishi, ya'ni kitoblarni saqlash uchun maxsus joy zaruriyatining yo`qligi
  Ma’lumot – bu …

  *so‘zlashuv uchun xarakterli bo‘lgan erkin tartibdan yuqori darajada tartiblanganligi bilan farqlanuvchi axborot turi

  yangi mahsulotlar, materiallar, texnologik jrayonlarning yuzaga kelishiga sababchi bo‘luvchi axborot turi

  turli shakllarda yaratilishi mumkin bo‘lagan va qo‘shimcha tartiblashni talab qiluvchi axborot turi

  ma’lum bir tartibda tartiblangan va qog‘oz tashuvchilarga tushirilgan axborot qismi
  Axborot tizimiga to’g’ri ta’rif berilgan javobni aniqlang.

  *qo‘yilgan maqsadga erishish yo‘lida axborotlarni olish, qayta ishlash, va uzatish uchun usullar, vositalar va xodimlar jamlanmasi

  material olamda axborot almashinuvining yuzaga kelishini ta’minlovchi axborot uzatuvchi, aloqa kanallari, qabul qilgich vositalar jamlanmasi

  qo‘yilgan maqsadga erishish yo‘lida o‘zaro birlashtirilgan va ayni vaqtda yagona deb qaraluvchi elementlar to‘plami

  ishlab chiqarish jarayonida insonlarning umumiy munosabatlarini ifodalovchi vositlar to‘plami
  Tizimga to’g’ri ta’rif berilgan javobni aniqlang.

  *qo‘yilgan maqsadga erishish yo‘lida o‘zaro birlashtirilgan va ayni vaqtda yagona deb qaraluvchi elementlar to‘plami

  qo‘yilgan maqsadga erishish yo‘lida axborotlarni olish, qayta ishlash, va uzatish uchun usullar, vositalar va xodimlar jamlanmasi

  ishlab chiqarish jarayonida insonlarning umumiy munosabatlarini ifodalovchi vositlar to‘plami

  material olamda axborot almashinuvining yuzaga kelishini ta’minlovchi axborot uzatuvchi, aloqa kanallari, qabul qilgich vositalar jamlanmasi
  Birinchi axborot tizimlari qachon yuzaga kelgan?

  *50-yillarda

  70- yillarda

  80- yillarda

  60- yillarda
  Axborot tizimlarining matematik ta’minotiga nimalar kiradi?

  *axborot tizimi maqsad va vazifalarini amalga oshirish uchun matematik modellar, usullar to‘plami

  umumlashgan hujjatlar tizimi, turli ko‘rsatkichlarni taqqoslash

  foydalanuvchilarga qaratilgan va ish jarayonini nazorat qilib turuvchi dasturiy ta’minot

  axborot tizimining bajarilishi uchun talab qilinadigan texnik vositalar va jarayonlar to‘plami

  Ekspert tizimlar qayerlarda keng qo‘llaniladi?

  *integral mikrosxyemalarni loyihalashda, nosozliklarni qidirishda, programmalashni avtomatlashtirishda

  nosozliklarni qidirishda, multimyedia texnologiyalarida, iqtisodiyotda

  madaniyat va sportda, fan va ta’limda, iqtisodiyotda

  ko‘ngilochar dasturlar yaratishda, multimyedia texnologiyalarida, qo‘riqlash tizimlarida


  Qanday tizim dinamik tizim deyiladi?

  *vaqt o‘tishi bilan o‘z holatini o‘zgartiruvchi tizim

  organik va noorganik tabiat elementlarini o‘zida mujassamlashtirgan tizim

  insonlar o‘rtasida umumiy munosabatlarni ifodalovchi tizim

  vaqt o‘tishi bilan o‘z holatini o‘zgartirmaydigan tizim
  Axborot texnologiyasi bu…

  *ob'еkt, jarayon yoki hodisa (axborot mahsuloti) ning holati to`g`risida yangi sifatdagi axborot olish uchun ma'lumotlarni to‘plash, ularga ishlov bеrish ya'ni qayta ishlash va uzatish vositalari hamda usullarining jamlanmasidan (majmuidan) foydalanuvchi jarayon

  predmet sohasining nazorati, havfsizligi va yaxlitligiga qaratilgan va axborotga ruxsatsiz kirishdan, texnik nosozliklardan va dasturiy vositalarning buzilishidan himoyalashga qaratilgan texnik vositalar

  axborot tizimlarini tadbiq qilish talablarini aniqlovchi va texnik va dasturiy moslikni ta’minlovchi, ishlab chiqarish va tadbiq qilish talablarini aniqlovchi metodik vositalar

  o‘zaro birlashtirilgan va ayni oaqtda yagona deb qaraluvchi va saqlash, ishlov berish uchun qo‘llaniladigan texnik vositalar va usullar jamlanmasidir
  Qanday axborotga ilmiy axborot deyiladi?

  *tabiat, jamiyat va fikrlashning ob’yektiv qonuniyatlarini ifodalovchi mantiqiy axborotga

  vaqt o‘tishi bilan o‘zgaradigan axborotga

  disklar va flesh xotiralarda saqlanadigan axborotlarga

  yangi mahsulotlar, matyeriallar, agryegatlar va texnologik jarayonlarning ishlab chiqilishiga sababchi bo‘lgan axborot
  Qanday axborotga texnik axborot deyiladi?

  *yangi mahsulotlar, matyeriallar, agryegatlar va texnologik jarayonlarning ishlab chiqilishiga sababchi bo‘lgan axborotlarga

  tabiat, jamiyat va fikrlashning ob’yektiv qonuniyatlarini ifodalovchi mantiqiy axborotlarga

  disklar va flesh xotiralarda saqlanadigan axborotlarga

  vaqt o‘tishi bilan o‘zgaradigan axborotga
  Axborot tеxnologiyasining maqsadi nima?

  *inson tomonidan tahlil qilish va uning asosida qandaydir xatti-harakatni bajarish bo‘yicha qaror qabul qilish uchun axborot ishlab chiqarish

  disklarni magnit, rеntgеn va mikroto‘lqinli nurlanishdan saqlash

  ma’lum bir o‘lchamga ega bo‘lgan axborotlarni dasturiy yo‘l bilan yozib saqlash va qayta o‘qish

  inson yoki tizimning ehtiyojlarini qondiruvchi mahsulot ishlab chiqarish
  Ta'lim oluvchi bilan faol dialog tarzidagi ta'sirni tashkil etishga mo’ljallangan dasturiy-tеxnik va o’quv-uslubiy vositalar majmuasi…

  *avtomatlashgan o’qitish tizimidir

  avtomatlashtirilgan loyihalash tizimidir

  avtomatlashtirilgan ilmiy-tadqiqot tizimlaridir

  ekspеrt o’rgatish tizimlaridir
  Axborot asosan nechta muhim sifatga ega bo`lishi lozim?

  +3 ta


  2 ta

  4 ta


  5 ta
  Axborot asosan quyidagi muhim sifatga ega bo`lishi lozim:

  +to`liqlilik, ishonchlilik, qimmatlilik

  aniqlik, tezkorlik

  tezkorlik va mahfiylik

  qimmatlilik , ishonchlilik, mahfiylik
  Axborotni qanday bеlgilariga qarab tasniflash mumkin?

  +Axborot olish usuli bo’yicha, Qayta ishlash usuliga ko’ra, Tadqiqot ob`yеkti nuqtai nazaridan, Funksional vazifasiga ko’ra, Vazifasiga ko’ra, Taqdim etish usuliga ko’ra, Axborot o’zining barqarorligiga ko’ra

  Taqdim etish usuliga ko’ra, Axborot o’zining barqarorligiga ko’ra

  Axborot olish usuli bo’yicha, Qayta ishlash usuliga ko’ra, Tadqiqot ob`yеkti nuqtai nazaridan

  Axborot o’zining barqarorligiga ko’ra
  Axborotni o‘lchash uchun nechta ko‘rsatkich kiritilgan?

  +2 ta


  3 ta

  4 ta


  5 ta
  Axborotni o‘lchash uchun kiritilgan ko‘rsatkichlar qaysilar?

  +axborot miqdori I va qiymatlar hajmi V.

  axborot qiymati va ehtimollar hajmi

  axborot qiymati va ehtimollar miqdori

  axborot miqdori I va qiymatlar miqdori R.
  “Fayl” nima?

  +Bu xotiraga yozilgan va ma’lum nom bilan nomlangan axborotlar bo‘lagidir.

  Xotiraga yozilgan axborot to‘plami.

  Bu programma va ma’lumot yozilgan vositadir.

  Tugallangan deb hisoblanib, EHMning xotirasiga yozilgan axborot to‘plamidir.

  Bunday termin yoq


  Katalog nima ?

  +Bu mantiqiy bog‘langan bir axborot tashuvchi vositada joylashgan fayllar guruhidir.

  Bu fayllar vositasidir.

  Bu programmalarni saqlash vositasidir.

  katalog bu fayl.
  Kompyuter texnologiyasida qanday sanoq tizimlaridan foydalaniladi?

  +Ikkilik, sakkizlik, o‘nlik, o‘n oltilik

  Ikkilik, oltilik, o‘nlik, o‘noltilik.

  Sakkizlik, o‘nlik, o‘noltilik, o‘ttiz ikkilik.

  har qanday sanoq tizimlaridanfoydalanish mumkin.
  O‘n oltilik sanoq tizimida yozilgan sonlarni ko‘rsating.

  +5A, 16D, F3, C7;

  184, 936, 1865, 729;

  136, 425, 754, 362;

  11011, 1111, 1000, 1001;
  Modem nima?

  +Analog signalni diskret signalga diskret signalni analog signalga aylantirib beruvchi qurilma

  Aloqa vositalari orqali uzatilayotgan signallarni modellashtiruvchi va modellashtirishdan chiqaruvchi qurilma;

  Alifbo-raqamli axborotlarni qog;ozga chop yetish imkonini beruvchi qurilma;

  Bir-biridan uzoqda bo‘lgan ikki abonent o‘rtasida aloqa kanallari orqali axborot almashish qurilmasi.
  Internet orqali pochta jo‘natishning asosiy vositasi nima?

  +e-mail dasturi;

  telnet dasturi;

  sendmail dasturi;

  mail-agent dasturi.
  Ахборот тизимининг гиперматн ахборот сервери қандай белгиланади?

  +WWW;

  Usernet;

  Gopher;

  Wais;
  "Axborotlashtirish to‘g‘risida” qonun maqsadi

  +axborotlashtirish, axborot resurslaridan va axborot tizimlaridan foydalanish soxasida munosabatlarni tartiblash.

  yuridik va fizik shaxslarni axborotga bo‘lgan talabini qondiradi

  axborot banklari, ma’lumotlarni elektron ko‘rinishi, informatsion tizim tarkibini yaratish

  rejalashtirilgan ishlar bajarilish darajasini aniqlaydi.
  Informatsion ta’lim tarmog‘i sahifasi nomini ko‘rsating

  +ziyonet.uz

  www.uz

  mail.uz


  aci.uz
  Masofali o‘qitish –bu ?

  +internet texnologiyalar va boshqa interaktiv ma’lum masofadagi o‘zaro bog‘liqlik usullari

  masofali o‘qitishga asoslangan ta’lim

  tarmoq orqali tez ma’lumot almashish

  o‘qitish vositalari(o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar)
  Internet tarmog‘i xizmatlarini takdim etuvchi tashkilotlar bu …

  +Provayderlar

  Serverlar

  internet kafe

  davlat korxonalari
  Sun`iy intellekt bu ?

  +inson o'y-fikrini Komp’yuter da aks ettiruvchi dasturlar tizimidir.

  inson aqlini lukkasiga kompyuterga ko`cherish jarayoni

  masofadan kompyuterni boshqarish tizimi

  aqlli kompyuterlar to`plami
  Ekspert tizimlar — bu ……..?

  +malakali ekspertlar darajasida foydalanuvchilar qarorlarini tayyorlashning tor ixtisoslashtirilgan sohasida bilimlarni qayta ishlash tizimlaridir.

  maslahat beruvchi tizim

  sanoat tizimlari

  kompyuter tzimlarini boshqarish tizimlariga birlashtirish jarayoni ekspert tizim deb ataladi
  Qattiq va egiluvchan magnit disklarining afzalliklari nimada?

  +Kompyuter o‘chirilganida ham ularda axborot saqlanaveradi; Yozish va o‘qishning katta zichlikda hamda yuqori tezlikda amalga oshirilishi, ko‘p marta qayta yozish mumkinligi,hajmining kattaligi;

  Kompyuter o‘chirilganida ham ularda axborot saqlanaveradi;

  Yozish va o‘qishning katta zichlikda hamda yuqori tezlikda amalga oshirilishi, ko‘p marta qayta yozish mumkinligi,hajmining kattaligi;

  Yodda saqlab qolish qurilmasining ketma-ket ishlashi;
  Yacheykaning mutlaq dalili (ssilka) ni nima ko‘rsatadi?

  +Har bir yacheyka dalili oldida $ belgisining bo‘lishi ($A$15)

  Har bir yacheyka dalilining (A15) oldida biron-bir belgi bo‘lmaydi;

  Yacheykaning nomi oldida # belgisining bo‘lishi;

  Yacheykaning nomi oldida ! belgisining bo‘lishi;
  Internetdagi Oʻzbekiston qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi qaysi bandda to`g`ri ko`rsatilgan?

  +Lex.uz


  gov.uz

  ziyo.uz


  tami.uz
  Klaviaturada qaysi klavish kursordan chapdagi belgini o'chiradi?

  +Backspace

  Pause Break

  Insert


  Delete
  Klaviaturada qaysi klavish yordamchi klavishlar majmuini raqamlar holatiga o'tkazadi?

  +Num Lock

  Caps Lock

  Insert


  Delete
  Klaviaturada qaysi klavish kursorni satr boshiga o'tkazadi?

  +Home


  End

  PgUp


  PgDn
  Klaviaturada qaysi klavish kursorni satr oxiriga o'tkazadi?

  +End


  Home

  PgUp


  PgDn
  Klaviaturada qaysi klavish kursorni avvalgi sahifaga o'tkazadi?

  +PgUp


  Home

  End


  PgDn
  Klaviaturada qaysi klavish kursorni keyingi sahifaga o'tkazadi?

  +PgDn


  Home

  End


  PgUp
  Klaviaturada qaysi funksionai klavish oxirgi beigilangan fayl, papka yoki yorliq nomini o'zgartirish holatiga o'tkazadi?

  +F2


  F1

  F3


  F4
  Klaviaturada qaysi funksional klavish ishlayotgan dastur haqida ma'lumot beradi?

  +F1


  F2

  F3


  F4
  Klaviaturada qaysi funksionai klavish Alt klavishi bilan birgalikda oynani yopadi?

  +F4


  F2

  F3


  F1
  Klaviaturada qaysi funksionai klavish fayl yoki papkani izlash holatiga o'tadi?

  +F3


  F2

  F1


  F4
  Axborot xavfsizligi deb ...

  +Axborot tizimi subyektlarining va tashkil etuvchilarining xolatini saqlashga aytiladi.

  Axborot tizimidagi axborotlarning turli shaxslardan bekitilib, ximoyalanganlikka aytiladi.

  Mezolit axborot tizimidagi axborotlarning turli shaxslardan bekitilib, ximoyalanganlikka aytiladi.

  Axborotlarning boshqa subyektlarga berib yuborilishini oldini olish tushuniladi.
  Kompyuter virusi – ...

  +Boshqa dasturlarga suqilib kirib, tarqalish imkoniyatiga ega bo‘lgan buyruqlar ketma-ketligidan iborat kod

  Xujum qilinayotgan tizim ustidan to‘liq nazorat qilishni o‘z zimmasiga oladigan buyruqlar ketma-ketligidan iborat kod

  Mustaqil ravishda, ya’ni boshqa dasturlarga suqilib kirmasdan o‘z nusxalarini tizimda ko‘paytirish va bajarish imkoniyatiga ega bo‘lgan buyruqlar ketma-ketligdan iborat kod

  Inson salomatligiga xuruj qiluvchi unsurdir
  Tashkil qilingan shpionaj dеganda nimani tushunasiz?

  +Chеt el shpionajiga nisbatan unchalik xavfli bo`lmagan, lеkin korxonaga anchagina noxushlik kеltiradi

  Jaxon iqtisodiyotining asosi

  Siyosiy dissidеntlar

  Axborotlar urushi
  Intеrnеt muxitida axborot xavfsizligiga qanday xavflar mavjud?

  +Axborot o`girlash, axborot mazmunini buzib qo`yish, egasidan ruxsatsiz o`zgartirib qo`yish, tarmoq va sеrvеrlarga o`g`rincha suqulib kirish.

  Kriptomuxit

  Kalitlar


  Tarmoq va sеrvеrlarga o`g`rincha suqulib kirish.
  Axborotlar urushi dеganda nimani tushunasiz?

  +Bu nafaqat axborotlar tizimi uchun, balki mamlakat, jamiyat uchun juda jiddiy xavf bo`lib,.Uni yadro urushi bilan taqqoslash mumkin

  Mantiqiy bomba

  Yadro urushi

  Ximyoviy urishi.
  Tashkilotlarning kompyutеr tarmoqlari qanday xavf-xatarlarga duchor bo`ladi.

  +Ma'lumotlarni yo`qotilishi yoki o`zgartirilishi. Sеrvisning to`xtatilishi

  Axborotlar urushiga

  Foydalanuvchilar kompyutеrlari o`rtasida axborot almashinuvi

  Tarmoqda ma’lumot almashinuvidan.
  Krakеr nima?

  +Krakеrlar xam xakеrlarga uxshashadi, lеkin ular tijorat uchun ishlab chiqilgan dasturiy vositalarni "sindirishib" nolеgan holda sotishga xarakat qilishadi.

  Parol ochuvchilar

  Dasturni tеkshiruvchi

  Tajovuzni payqovchi.
  Kompyuter grafikasi qanday turlarga bo'linadi?

  +rastrli, vektorli va fraktal grafika

  vektorli va frontal grafika

  tarmoqli va relyasion grafika

  rastrli va fraktal grafika
  Adobe Photoshop dasturi nima uchun mo'ljallangan?

  +rastrli tasvirlarni qayta ishlaydigan dastur

  matnli ma'lumotlarni qayta ishlaydigan dastur

  jadvalli ma'lumotlarni qayta ishlaydigan dastur

  internet xizmatini ko'rsatuvchi dastur
  Power Point da ko’rsatilgan slaydga fon berish

  +Формат-Фон-Применить

  Файл-Сохранить как...

  Правка- Удалить слайд

  Вставка-Новый слайд
  Power Pointda namoyishni ishga tushirish uchun

  +F5 tugmasi bosiladi

  Pokaz slaydov-Nastroyka animatsii buyrug’i tanlanadi

  Prezentatsiya

  Ob’yektlar ajratiladi va Правка- Копировать
  Power Pointda slaydlarni to’la ekranda namoyish qilish uchun… bosiladi

  +Shift+F5

  Надпись bo’limi tanlanadi va slaydda sichqonchaning chap tugmasi bosilgan holda matn kiritiladigan joy ajratib yoziladi

  Показ слайдов-Смена слайдов-По щелчку

  Esc
  Taqdimotning slaydlar namoyishini to’xtatish uchun qaysi klavish bosiladi?

  +Esc


  Enter

  Shift


  F5
  Power pointda yaratilgan taqdimotni domonstrasiya kengaytmasi

  +pps


  ppt

  ppss


  psp
  “Elеktron xukumat” tushunchasi tavsifini tanlang.

  +Elеktron hukumat aholiga o`z nuqtai nazarini Intеrnеt-tеxnologiyalari (ya`ni, AKT orqali) yordamida ifodalash imkoniyatini taqdim etish yo`li bilan mamlakat hayotiga ta`sir etishning kеng imkoniyatlarini bеradi

  Atama fuqarolar, biznеs va hokimiyatning turli bo`g`inlari munosabatlarini transformasiya qilishga doir axborot tеxnologiyalaridan davlat organlari tomonidan foydalanishiga nisbatan ishlatiladi.

  Elеktron davlat xizmatlari ko`rsatish chog`ida, shuningdеk idoralararo elеktron hamkorlik qilish jarayonida foydalaniladigan davlat organlari hujjatlari elеktron davlat xizmati ko`rsatish doirasida boshqa davlat organlari tomonidan so`ralayotgan axborotning ushbu hujjatlardan chiqarib tashlanishi hisobga olingan holda o`zaro birxillashtirilishini ta`minlab bеruvchi xizmat.

  Hukumatning Intеrnеt-faolligi, bu fuqarolar ishtirokini rivojlantirish uchun fuqarolarning boshqaruvchi axborot, xizmat va ekspеrtizaga kirishlarini takomillashtirishga imkon bеradi. U davlatning xizmatlar, axborot va bilimlarni intеnsiv va effеktiv taqdim etish vositasida yakka shaxslar va ommaviy sеktor orasidagi munosabatlarni yaxshilash majburiyati bilan bog`liq.
  “Hukumat-hukumat” “G2G” va muassasalararo axborot tizimlari strukturasi qabilidagi o`zaro munosabatlar quyidagicha hisoblanadi:

  +E-hukumat infratuzilmasining asosiy qismi

  E-hukumat infratuzilmasining tashqi qismi

  E-hukumat infratuzilmasining qo`shimcha qismi

  E-hukumat infratuzilmasining ta`minlovchi qismi
  Intеraktiv xizmatlar bu ...

  +Ma`lum bir foydalanuvchi uchun uning so`roviga asosan xizmat ko`rsatish rеglamеntida ko`rsatilgan ma`lumotni taqdim etish

  Ma`lum bir foydalanuvchi uchun uning so`roviga asosan bir nеcha soniya davomida ma`lumotni taqdim etish

  Ma`lum bir foydalanuvchi uchun uning so`roviga asosan bir nеcha daqiqa davomida ma`lumotni taqdim etish

  Ma`lum bir foydalanuvchi uchun uning so`roviga asosan bir nеcha soat davomida ma`lumotni taqdim etish
  Portal bu...

  +Foydalanuvchiga darhol bir qancha sеrvis tizimi – ma`lumotnoma, yangiliklar, qidirish tizimidan foydalanishga ega Intеrnеt vеb-sayti

  O`zining ma`lumotlar bazasiga ega bo`lgan, ma`lumotlarni tеzkorlik bilan yetkazib bеrish imkonini yaratib bеruvchi satеlit saytning bir sahifasi

  O`zaro aloqani ta`minlab bеrishda faol ko`prik vazifasini o`tovchi saytlar majmui

  Intеrnеt aloqasini ta`minlab bеruvchi sayt.
  Elеktron raqamli imzo bu...

  +Raqamli imzo vositalari orqali yaratilgan va elеktron xujjatni ishonchliligini tasdiqlovchi, ushbu hujjatni tеgishliligi va hujjat tarkibi o`zgarmaganini tasdiqlovchi elеktron raqamli simvollar yig`indisi

  Raqamli imzo vositalari egalari elеktron hukumatning ma`lum bir xizmatlaridan foydalana oladilar va ularga o`zgartirish kirita oladilar

  Faqat jismoniy shaxslarga davlat soliq inspеksiyasi tomonidan taqdim etiluvchi elеktron ko`rinishdagi kalit

  Faqat yuridik shaxslarga davlat soliq inspеksiyasi tomonidan taqdim etiluvchi elеktron ko`rinishdagi kalit
  Butun hujjatni tez blokka olish usulini aniqlang.

  +CTRL + A klavishlar kombinatsiyasi bosiladi

  CTRL + N klavishlar kombinatsiyasi bosiladi

  CTRL + Z klavishlar kombinatsiyasi bosiladi

  CTRL + R klavishlar kombinatsiyasi bosiladi
  Matnni satr oxirigacha tez blokka olish uchun klaviaturadan qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

  +SHIFT + END

  SHIFT + HOME

  SHIFT + 

  CTRL + END
  Bir qator matnni oxiridan qator boshigacha tez blokka olish uchun klaviaturadan qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

  +SHIFT + HOME

  CTRL + HOME

  SHIFT + END

  SHIFT + 
  MS Wordda jadvalning belgilangan va blokka olingan satri klaviaturadagi qaysi tugma yordamida o‘chiriladi?

  +BACKSPACE klavishini bosish orqali

  DELETE klavishini bosish orqali

  ENTER klavishini bosish orqali

  ALT + DELETE klavishlar kombinatsiyasini bosish orqali
  Matndagi grammatik xatoliklar qanday chiziq bilan chiziladi?

  +qizil to‘lqinli chiziq

  ko‘k to’lqinli chiziq

  yashil to‘lqinli chiziq

  qalin qizil to‘g‘ri chiziq
  Matn kursori abzasning oxirida joylashgan. Pastki satrda joylashgan abzasni ulash uchun klaviaturadan qaysi klavishni bosish lozim?

  +DELETE


  BACKSPACE

  ENTER


  ESC
  [Caps Lock] yoniq turgan holatda [Shift] va harflar klavishlari bosilsa qanday xodisa ro’y beradi?

  +ekranda kichik xarflar namoyon bo’ladi

  ekranda bosh xarflar namoyon bo’ladi

  ekranda xarflar rangi uzgaradi

  ekranda faqat raqamlar namoyon bo’ladi
  Ma’lumotni qog’ozga chiqarish uchun klaviaturada qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

  +Ctrl+P

  Ctrl+B

  Ctrl+O


  Ctrl+S
  Microsoft Excelda nisbiy murojaat (ssыlka) nima?

  +formulani olgan katakchaga bo‘lib, katakchaning holati o‘zgarganda formula avtomatik ravishda o‘zgaradi

  uni olgan formulaning joylashuvidan qatiy nazar, ayni bir katakchani ko‘rsatadi

  boshqa varaqda joylashgan katakchani ko‘rsatuvchi formula

  katakchada foydalanilgan formula bo‘lib, ma’lumot kiritilganda avtomatik bajariladi
  Microsoft Excelda absolyut murojaat (ssыlka) nima?

  +uni olgan formulaning joylashuvidan qatiy nazar, ayni bir katakchani ko‘rsatadi

  formulani olgan katakchaga bo‘lib, katakchaning holati o‘zgarganda formula avtomatik ravishda o‘zgaradi

  katakchada foydalanilgan formula bo‘lib, ma’lumot kiritilganda avtomatik bajariladi

  boshqa varaqda joylashgan katakchani ko‘rsatuvchi formula
  Microsoft Excelda formulalar … … dan boshlanadi.

  +tenglik belgisidan

  hisoblanadigan katakcha nomidan

  biriktiriladigan funksiya nomidan

  kiritilayotgan qiymatdan
  Microsoft Excelda mantiqiy hisoblangan funksiyani aniqlang.

  +YeSLI


  SUMM

  MAX


  SRZNACh
  Microsoft Excelda qanday tipdagi funksiyalar mavjud emas?

  +axborot va pedagogik funksiyalar

  mantiqiy va vaqt funksiyalari

  matematik va statistik funksiyalar

  moliyaviy va matnli funksiyalar
  Microsoft Excelda satr yoki ustun qanday ajratiladi?

  +sarlavhalarda sichqoncha tugmasi bosiladi

  satr yoki ustunnig ihtiyoriy joyida sichqoncha tugmasi bosiladi

  satr yoki ustunnig markazida sichqoncha tugmasi bosiladi

  satr yoki ustunlar ajratilmaydi
  Microsoft Excelda A1:V3 yacheykalar guruhi tanlangan. Bu diapazonga nechta yacheka kiradi?

  +6

  2  8

  9
  WWW qisqartma qaysi iboradan olingan?

  +WORLD WIDE WEB

  WIDE WEB’S WORLD

  WORLD WITH WEB

  WEB WITH WORDS


  Internet provayder bu …

  +Internet tarmog`i xizmatlaridan foydalanishni ta'minlab beruvchi yuridik shaxs

  Internet tarmog`i orqali tezkor ma'lumotlar va xabarlar almashish tizimi

  Internet tarmog`i orqali tezkor muloqotni yozishuv asosida tashkil qilish xizmati

  Internet aloqa kanallari orqali uzatilgan ma'lumotlar oqimi hajmi
  Trafik nima?

  +Internet aloqa kanallari orqali uzatilgan ma'lumotlar oqimi hajmi

  Internet tarmog`i xizmatlaridan foydalanishni ta'minlab beruvchi yuridik shaxs

  biror bir sohaga, faoliyatga, voqea va hodisaga bag`ishlangan ma'lumotlarni o`zida jamlagan Internet sahifalar majmui

  Internet resurslari va ma'lumotlaridan foydalanishni ta'minlovchi dasturlar
  Forum nima?

  +Internet tarmog`i orqali turli toifadagi masalalarni o`zaro muhokama qilish tizimi

  butun dunyo o’rgimchak uyasi

  Internet tarmog`i xizmatlarini nazorat qiluvchi qurilma

  Internet tarmog`ida joylashtirilgan axborot resurslarining murojaat manzillari
  Internet tezligi, sifati nimaga bog’liq?

  +Provayderga

  Modemga

  Telefon liniyasiga  Dasturiy ta`minotga
  TCP/IP nimani anglatadi?

  +ma’lumortlar almashish protokoli

  kompyuterni ro‘yxatdan o‘tkazish protokoli

  tarmoqlararo bog‘lanish protokoli

  lokal tarmoq protokoli
  URL manzil deyilganda nima tushuniladi?

  +tarmoqdagi axborot manbasining manzili

  tarmoqning bog‘lanish lozim bo‘lgan uzoqlashgan kompyuteri manzili

  Internet provayderi manzili

  butun dunyo o’rgimchak to’ri
  Kilobayt necha baytdan iborat?

  +1024 bayt

  8 bayt

  256 bayt


  512 Kbayt
  Megabayt necha kilobaytni tashkil qiladi?

  +1024 Kbayt

  8 Kbayt

  256 Kbayt  512 Kbayt
  Bayt necha bitdan iborat?

  +8

  1024  256

  2
  Axborot qanday sifatlarga ega bo’lishi kerak?

  +ishonchli, qimmatli va to’liq

  uzluksiz va uzlukli

  ishonchli, qimmatli va uzlukli

  ishonchli, qimmatli va uzluksiz


  Axborotning eng kichik o’lchov birligi nima?

  +bit


  bayt

  kilobayt


  bitta simvol
  Axborotning o’lchov birliklari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping?

  +Bayt, kilobayt, megobayt, gigobayt, terobayt

  bit, bayt va dyum

  millimetr, dyum,

  bit
  Axborot so’zining ma’nosi nima?

  +Axborot-so’zi lotincha «informatio» so’zidan olingan bo’lib, tushuntirish, tanishtirish, bayon etish degan ma’noni anglatadi

  axborot-so’zi grekcha «informatio» so’zidan olingan bo’lib, qayta ishlash degan ma’noni anglatadi

  axborot-so’zi grekcha «informatio» so’zidan olingan bo’lib, tushuntirish, bayon etish degan ma’noni anglatadi

  axborot-so’zi lotincha «informatio» so’zidan olingan bo’lib, hisoblovchi degan ma’noni anglatadi
  Kompyuterni o’chirish tartibini ko’rsating?

  +Puskzavershenie raboto’vo’klyuchit kompyuter

  Puskzavershenie seansavo’klyuchit kompyuter

  Puskzavershenie raboto’vklyuchit kompyuter

  Puskzavershenie raboto’perezagruzka


  Download 186.01 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling