Baqqol amaki o‘zi pakana-yu, lekin yuzi katta, peshonasi keng, yakkam-dukkam soqolli, burni puchuq, iyagi kalta odam


Download 22.79 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi22.79 Kb.
#213694
Bog'liq
2 5224542650014630369


1. Baqqol amaki o‘zi pakana-yu, lekin yuzi katta, peshonasi keng, yakkam-dukkam soqolli, burni puchuq, iyagi kalta odam. Sifatning tarkibiga ko’ra necha turi ishtirok etgan?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 42. Chiroyli ko 'ylak, baland bino, devoriy gazeta, xayoliy gap, kuzgi ekin.

Ushbu birliklarda necha xil so’z turkumi mavjud?

A)1 B)2 C)3 D)4


3. Hindubek turkiy, forsiy tillarni mukammal o'rgangan ilmli, ma'rifatli, dilkash kishi bo'lganligi uchun Boburning eng yaqin beklari qatoriga kirgan edi. Yasama sifatlar sonini aniqlang? A)3 B)5 C)7 D)6

4. Qaysi qo'shimcha asosda ifodalangan belgiga egalikni bildiradi?

A)-li, -dor, B)ba-, -ser,

C) –mand D)to’g’ri javob yo’q


5. no-,siz-, be- qo’shimchalariga quyidagi qaysi qo’shimcha zid ma’noda qo’llanmaydi?

A)ba- B)-siz C)-mand D)-dor6. Qaysi qo’shimcha xoslik belgisini bildiradi?

A)-iy B)-simon C)-gi D)-ki7. Tuzilishiga ko’ra sifat necha xil?

A)2 B)3 C)6 D)48. Hulkarning och jigarrang yonoqlarida ajib bir qizillik o'ynaydi. Sifat turkumiga oid so’zlar nechta? A)1 B)2 C)3 D)qatnashmagan

8. O'zaro yaqin yoki zid ma'noli ikki asosning ketma-ket kelishidan hosil bo'lgan sifat…?

A)qo’shma B)takror C)juft D)birikmali9. Quyidagilarning qay biri to’gri?

A)yakka-yu yagona B)yakkayu yagona C)yakkayu- yagona D)yakka-yu-yagona10. O'z onamni elas-elas xotirlayman. Ko'zlari qop-qora, chiroyli. Uzun-uzun kipriklari qilt etmaydi. Necha takroriy sifat mavjud?

A)1 B)2 C)3 D)411. Belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalash-ifodalamasligiga ko’ra siafatlar necha xil?

A)2 B)3 C)4 D)612. Qaysi gapda nisbiy sifat ishtirok etgan? A)Hovlimizda ko'cha eshikdan kiraverishda kichkina, g'ishtin uycha bor.

B)Temur yuksak insoniylik xususiyatlariga ega bo'lgan buyuk shaxs edi.

C)Uning jussasi kichkina bo'lsa ham yuzlari jiddiy, boqishlari o'tkir, ovozi esa jarangdor.

D)Saksfar oltmishlarga borib qolgan bo'lsa-da, yoshlardek ikki beti qip-qizil, serg'ayrat va tavakkalchi odam edi.13. Belgining ortiq yoki kamlik jihatidan farqlanishi nima deyiladi?

A)sifat darajalari B)nisbat

C)asliy yoki nisbiy sifat D)qiyoziy daraja


14. Qaysi gapda faqat oddiy darajadagi sifatlar qatnashgan?

A)Lola qizil, oppoq, sariq ranglarda tovlanib ochildi.

B)Mevasi tukli, sariq yoki tillarang, ko'rinishi yumaloq yoki bir oz cho'ziq bo'lishi mumkin.

C)Yomg'irda cho'milgan ko'z ilg'amas ulkan bog', qizil qum sepilgan xiyobonlar, hilol va yulduz shaklidagi gulzorlar yanada go'zalroq, yanada so'limroq ko'rinardi.

D)Onamning ismi Enaxon, ko'ngilchan, zahmatkash, serg’ayrat ayol.


15. Vazmin, tiyrak, chaqnoq ko'z, Sarg'ish soch-u oppoq yuz. Misrada sifatning darajalanishiga ko’ra necha turi mavjud? A)2 B)3 C)4 D)1

16. Sifatlar qanday belgini ifodalashiga ko'ra necha xil? A)2 B)4 C)6 D)to’g’ri javob yoq

17. -gi (-ki) ,-simon,-iy sifat yasovchi qo‘shimchalari qanday belgi bildiruvchi sifatlar yasaydi?

A) egalik va shakl-hajm bildiruvchi

B) ortiqlik va o‘xshatishni bildiruvchi

C) rang-tus,maza-ta’m va o‘rin bildiruvchi

D) payt, o‘xshatish va xoslik bildiruvchi


18. Sifatlar ko‘plik, egalik va kelishik qo‘shimchalarini qabul qilsa, gapda qaysi vazifani bajarishi mumkin?

A) ega va kesim, undalma B) faqat ega C) ega, to‘ldiruvchi, undalma D) qaratqich aniqlovchi, kesim,to‘ldiruvchi, ega, undalma19. Orttirma darajadagi sifatlar berilgan qatorni toping . A) qulayroq, oqish B) nimpushti, yaxshigina C) eng kuchli, bag‘oyat go‘zal

D) kattaroq, qizilroq20. Nisbiy sifat ishtirok etgan gapni toping.

A) Yaxshi o‘quvchi yaxshi o‘qiydi. B) Odobli bolalar kattalarni hurmat qiladilar. C) Yozgi ishlarni barvaqt tugalladik. D) Men o‘zimga ko‘kish galstuk sotib oldim.21. Asliy sifatni nisbiy sifatdan qanday farqlash mumkin?

A) tub va yasamaligiga ko‘ra B)daraja ko’rsata olishi va olmasligiga ko‘ra C) gap bo‘lagi vazifasida kela olishi va kela olmasligiga ko‘ra D) otga bog‘lana olishi va bog‘lana olmasligiga ko‘ra22. Faqat sifat yasovchi qo‘shimchalar olgan so‘zlarni toping.

A) kamchilik, arzonchilik, yo‘qla

B) butunlayin, qisqacha, o‘tmas

C) ko‘zik, bizbizak, suyanchiq

D) kuyunchak, yulg‘ich, jannati


23. Butunlay otga aylanib ketgan sifatlar qaysi qatorda joylashgan?

A) kelajak,go‘zallik B) ayol,o‘g‘il

C) murod,shirin D) novvot ,asal


24. Ravishdan yasalgan sifatlar berilgan qatorni toping.

A) noma’lum, noto‘g‘ri B) kechagi, bugungi

C) qarimsiq, achimsiq D) epong‘ich,bilarmon


25. Qaysi gapda fe’ldan yasalgan sifat qo‘llangan?

A) Biz mehnatkash odamlarni mukofotlaymiz. B) Sog‘lom tanda sog‘lom aql bo‘ladi. C) Avval zaruriy ishlarni bajaringlar. D) Qish kelib zerikarli tunlar boshlandi.26. -iq qo‘shimchasi bilan yasalgan sifatlar qaysi qatorda berilgan?

A) chiniq, yo‘liq B) chiziq, yo‘riq

C) siniq, yopiq D) qichqiriq, chiziq


27. Otlashgan sifatlar qaysi gapda berilgan?

A) Hunarli o‘lmas, hunarsiz kun ko‘rmas.

B) Oramizda bilimdon o‘quvchilar ko‘p.

C) Dono, aqlli odamlar hech qachon yo‘ldan adashmaydi.

D) Yaxshilik, ezgulik insonning eng oliy fazilatidir.


28. Maza-ta’m sifatlari berilgan qatorni aniqlang.

A) bo‘ydor, xushbo‘y B) serob, kamchil

C) badbo‘y, sovuq D) nimtatir, chuchmal


29. Qaysi gapda hid bildiruvchi sifatlar mavjud?

A) Bog‘dagi gullarning muattar bo‘yi atrofga taralmoqda.

B) Ko‘chadagi bolalar yugurib ketishdi.

C) Biz achchiqqina sho‘rvani ichib oldik.

D) Andishali odam qo‘rqoq bo‘lmaydi.


30. Qaysi qatorda asliy sifatlarning ozaytirma shakli berilgan?

A) Muyulishda eng katta yuk mashinasi ko‘rindi.

B) O‘quvchilar tap-tayyor binoga ko‘chib o‘tishdi.

C) Kutubxonadan yangi kitobni olib keldim.

D) Olma daraxti shaftoli daraxtidan sal baland.


31. Qozonga yaqinlashsang qorasi yuqar,yomonga yaqinlashsang balosi yuqar. Ushbu gapdagi otlashgan sifatlar gapda qanday sintaktik vazifani bajaryapti?

A) ega va ega B) to‘ldiruvchi va kesim

C) ega va to‘ldiruvchi D) hol va kesim


32. Sinonim sifatlar berilgan qatorni toping.

A) iltimos, o‘tinch, tavallo B) odat, rasm, urf

C) suluv, barno,kuhlik D) kattalik, buyuklik, ulug‘lik


33. Ushbu gapdagi sifatlarning ma’no turini toping. U eski bino ro‘parasida ma’yus o‘tirardi.

A) xususiyat bildiruvchi B) rang bildiruvchi

C) vaqt va o‘rin bildiruvchi

D) shakl-hajm bildiruvchi34. Boshqa turkumlardan sifatga ko‘chgan (sifatlashgan) so‘zlar qatnashgan birikmalarni toping.

A) zangori osmon, beparvo odam

B) tilla odam, kumush qish

C) bemor kishi, och odam

D) ko‘rpalik chit, yozgi bino


35. Qaysi qatorda sifatlarning morfologik xususiyatlari ko‘rsatilgan?

1.belgining darajasini ko‘rsatadi.

2.otlashib keladi

3.gapda aniqlovchi bo‘lib keladi.

A) 1 B) 1,2 C) 1,2,3 D) 2,336. Qaysi gapda paytga munosabat bildiruvchi sifat mavjud?

A) Uydagi gap ko‘chaga chiqmasin.

B) Buvim va bobom pastki hovlida o‘tirishadi.

C) Shodmonqul ertalab guzarga chiqib ketdi.D) Sport musobaqalarida dastlabki natijalar chakki emas.
Download 22.79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling