Barcelona, L’hospitalet de llobregat, esplugues de llobregat, cornellà de llobregat


Download 273.53 Kb.
bet1/3
Sana14.08.2018
Hajmi273.53 Kb.
  1   2   3

BARCELONA, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 

SANT JOAN DESPÍ i SANT JUST DESVERN


Índex

Mou-te en transport públic. Mou-te en tramvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Aprofita la xarxa. Pensa en el TRAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Estalvia amb el tramvia. Fes números  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

On vols anar? Les parades del Trambaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

L’Hospitalet de Llobregat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Esplugues de Llobregat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Cornellà de Llobregat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Sant Joan Despí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Sant Just Desvern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Sant Feliu de Llobregat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Relació d’empreses i institucions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Equip CCOO

Manel Ferri, responsable del Centre de Referència 

de Mobilitat d'ISTAS-CCOO.

Jaume Vernet, responsable del Departament 

de Mobilitat de la CONC. 

Dani Gutiérrez, CCOO del Baix Llobregat

Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès

Miquel de Toro, CCOOEquip TRAM

Maribel Aira

Judit Batayé

Anna ViñalsContinguts

Antoni París - comunicació socioambientalDisseny gràfic

Domènec ÒrritImatges

Toni Martínez, Arxiu TRAMMOU-TE EN TRAM!

3

E

l tramvia és un sistema de transport públic de capacitat mitjana entre el metro i l’au-tobús, ràpid, accessible, silenciós, segur, eficient i que no contamina. Arreu d’Europa,

més de cent ciutats en tenen o l'han recuperat en els darrers anys, com Londres, Nantes,

Bordeus, Montpeller, Lió, Düsseldorf, Roma, Berlín, Milà, Zuric, València o Bilbao.

Com que és un transport de superfície que circula per una plataforma separada del

trànsit, s'hi pot accedir amb facilitat -sense haver de pujar o baixar escales-, i no pateix

els embussos.

És, doncs, un mitjà ideal per a moure's

amb comoditat per la ciutat, ja sigui per

anar a la feina, a l'escola, a la universi-

tat o per a realitzar qualsevol desplaça-

ment entre els municipis per on circulen

les dues xarxes actuals de tramvia: el

Trambaix i el Trambesòs.

El fet que els abonaments de transport

estiguin integrats tarifàriament permet

realitzar fins a tres viatges amb un sol

bitllet integrat. D'aquesta manera, a

l'hora de realitzar un desplaçament,

podem combinar el tramvia amb la

resta de mitjans de transport públic

col·lectiu; el que es coneix com a inter-

modalitat.

A les planes següents trobareu informa-

ció pràctica sobre el servei del Trambaix, així com els plànols de totes les parades amb

la ubicació dels principals equipaments i empreses de cada zona, les línies d'autobús i

les estacions de metro i tren.

Mou-te en transport públic

Mou-te en tramviaMOU-TE EN TRAM!

4

Aprofita la xarxa

Pensa en el TRAM


MOU-TE EN TRAM!

5

E

l transport públic de la Regió Metro-politana de Barcelona constitueix una

xarxa de mitjans interconnectats que per-

met recórrer grans distàncies amb un sol

bitllet integrat. Això vol dir que, pagant

només una vegada al punt d’origen, es

poden realitzar de forma combinada

fins a tres transbordaments per a un tra-

jecte concret, fent servir el tramvia i el

metro, l’autobús el ferrocarril o el tren. 

La xarxa està dividida en zones con-

cèntriques al voltant de Barcelona (zones

1, 2, 3, 4, 5 i 6), que canvien a mesura

que ens allunyem de la ciutat. Totes les

parades del TRAM pertanyen a la zona 1.

El tramvia metropolità de Barcelona

consta de 6 línies, que circulen per dife-

rents municipis de les comarques del

Baix Llobregat i el Barcelonès. La longi-

tud total del traçat és de 29,9 km i,

actualment, té 56 parades, algunes de

les quals coincideixen en el recorregut

de més d'una de les línies, ja que hi ha

trams comuns.

El Tramvia del Baix Llobregat, o TRAM-

BAIX, consta de tres línies que circulen

pels municipis de Barcelona, l’Hospitalet

de Llobregat, Esplugues de Llobregat,

Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí,

Sant Just Desvern i Sant Feliu de

Llobregat.  Té 29 parades i una longitud

de 15,8 km (2,7 km en via única).


6

E

l transport públic, a més de tenir moltsavantatges ambientals respecte el vehicle

privat com un menor consum d'energia i

d'emissions per persona, també és molt

més econòmic. L'opció de fer servir títols

de transport integrats permet realitzar

llargs desplaçaments canviant, si cal, de

mitjà per arribar al nostre punt de destí.

Fent servir, per exemple, el títol inte-

grat T-10 d'una zona , un viatge en tram-

via costa 0,79

€ (tarifes del 2010), amb la

possibilitat de combinar-lo amb altres

mitjans de transport públic col·lectiu fins

a un màxim de quatre desplaçaments per

bitllet (0,20

€ per desplaçament, si es fan

tots quatre). 

Un desplaçament en cotxe, tenint

només en compte la despesa en carbu-

rant (no es considera, per tant, l'aparca-

ment, els peatges

o el manteniment),

un recorregut d'uns

20 quilòmetres pot

arribar a costar més

de 2


€.

Si volem conèixer

amb detall quant

ens gastem en els

nostres desplaça-

ments quotidians,

podem recollir du-

rant un temps i de

forma sistemàtica

algunes dades sobre els trajectes que

fem: quina distància recorrem cada dia,

quant de temps hi dediquem i quin cost

mensual ens representa. Una taula com

la següent ens pot servir.

Distància recorreguda (km)

Temps de porta a porta (minuts)

Carburant (

€)

Aparcament (€)

Reparacions (

€)

Títols de transport públic (€)

DESPESA TOTAL (

)Tramvia

(+ altres trans-

ports públics)

Cotxe sol

Cotxe 

compartit

Cotxe + 

transport 

públic

MOU-TE EN TRAM!

i

Estalvia amb el tramviaFes números

MOU-TE EN TRAM!

7

Quant costa un viatge 

en TRAM?

Si es consideren les tarifes del 2010,

fent servir el títol integrat T-10, que

correspon a la Zona 1, un viatge en

TRAM ens costa 0,79

€ i tenim la

possibilitat de combinar-lo amb

altres mitjans de transport públic

col·lectiu fins a un màxim de quatre

desplaçaments per bitllet (0,20

€ per

desplaçament, si es fan tots quatre).Si ho comparem amb un despla-

çament en cotxe, i tenint només en

compte la despesa en carburant (no

es considera l'aparcament, els peat-

ges, el manteniment...), deu quilò-

metres fets en cotxe per la ciutat,

costen aproximadament 1

€.

Els títols socials

Hi ha també títols de tarifació social

que faciliten a les persones grans o

amb disminucions, i amb recursos

econòmics reduïts, accedir als serveis

del transport metropolità. La Targeta

Rosa Metropolitana, a Barcelona, i el

Carnet Rosa Metropolità, als munici-

pis de l'àmbit de l'Entitat Metro-

politana del Transport, compleixen

aquests objectius

.

Per a més informació

Entitat Metropolitana del Transport 

(EMT) 

www.emt.catFerrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya 

www.fgc.cat

Per a més informació sobre els títols de transport i les tarifes

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) www.atm.cat

Bitllet senzill. Títol no integrat

Trambaix


1 viatge. Transbordament entre T1, T2 i T3 en 30 minuts.

Trambesòs

1 viatge. Transbordament entre T4, T5 i T6 en 30 minuts.

Títols integrats 

(TRAM, TMB, Rodalies Renfe, FGC i autobusos integrats)

T-10

10 viatges. Multipersonal.T-50/30

50 viatges en 30 dies consecutius. Unipersonal.T-Familiar

70 viatges en 30 dies consecutius. Multipersonal.T-Dia

Viatges il·limitats en 1 dia fins a la finalització del servei.

Unipersonal.

Personalització amb DNI. Cal presentar identificació.

T-Mes

Viatges il·limitats en 30 dies. Títol personal.T-Trimestre

Viatges il·limitats en 90 dies. Títol personal.T-Jove

Viatges il·limitats en 90 dies. Menors de 25 anys.

Títol personal.

T-12

Viatges il·limitats durant un any. 

Menors de 12 anys. Títol personal.

Altres títols

2, 3, 4 i 5 dies de TMB o Barcelona Card

Viatges il·limitats en 2, 3, 4 i 5 dies en TMB, 

TRAM i FGC, dins la zona 1.

T4 i T-Rosa Metropolitana / Passis FGC

Pensionistes i jubilats titulars del Carnet Rosa.La gamma de títols de transport

MOU-TE EN TRAM!

8

L

a xarxa del Trambaix comunica elsmunicipis de Barcelona, l'Hospitalet de

Llobregat, Esplugues de Llobregat,

Cornellà de Llobregat, Sant Joan

Despí,  Sant Just Desvern i Sant Feliu

de Llobregat. 

Les tres línies inicien el seu recorregut

a la plaça Francesc Macià de Barcelona,

i travessen diverses zones urbanes,

industrials i de serveis on s'hi concen-

tren diferents equipaments, empreses,

zones industrials, centres comercials i

espais de lleure. 

Així, recorren eixos de gran activitat

com l'avinguda Diagonal de Barcelona

–fins a la Zona Universitària–, la carre-

tera de Collblanc, el carrer de Laureà

Miró, l'avinguda de Cornellà, la carre-

tera d'Esplugues, la carretera de Sant

Joan Despí, l'avinguda Barcelona d'a-

quest municipi, l'avinguda del Baix

Llobregat i la carretera Reial de Sant

Just, fins arribar al Consell Comarcal

de Sant Feliu i la ciutat esportiva del FC

Barcelona.

Cadascun dels plànols següents

correspon a l'espai urbà que envolta

cada parada del Trambaix (uns 500 m de

diàmetre, aproximadament), i hi estan

assenyalades les principals línies d'auto-

bús i les parades de metro i tren per tal

de promoure la utilització combinada

dels diversos mitjans de transport públic

que donen servei a aquest territori.

També hi estan ubicats els indrets,

edificis o instal·lacions de referència que

ajudin els usuaris del Trambaix a situar-se

i trobar la parada més adequada. 

On vols anar?

Les parades del Trambaix

Línia T1

Bon Viatge

Francesc Macià

Sant Joan Despí 

Barcelona

Parades: 21 

Totes coincideixen 

amb el recorregut 

de la línia T2 i, quinze, 

amb la línia T3.Línia T2

Llevant – Les Planes 

Francesc Macià 

Sant Joan Despí 

Barcelona

Parades: 24 

Vint-i-una coincideixen 

amb el recorregut de 

la línia T1 i, quinze, 

amb la línia T3.Línia T3

Sant Feliu l Consell Comarcal

Francesc Macià 

Sant Joan Despí 

Barcelona

Parades: 20 

Quinze parades 

coincideixen amb 

les línies T1 i T2


Barcelona

L’Hospitalet de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

Sant Feliu de Llobregat

Les parades de:9

MOU-TE EN TRAM!Francesc Macià

BARCELONA

Situació de la parada

Av. Diagonal-Plaça Francesc Macià

MOU-TE EN TRAM!

10


MOU-TE EN TRAM!

11

L’Illa


BARCELONA

Situació de la parada

Av. Diagonal – C. Pau RomevaNumància

BARCELONA

Situació de la parada

Av. Diagonal – C. Numància

MOU-TE EN TRAM!

12


MOU-TE EN TRAM!

13

Maria CristinaBARCELONA

Situació de la parada

Av. Diagonal – Gran Via de Carles IIIMOU-TE EN TRAM!

14

Pius XII


BARCELONA

Situació de la parada

Av. Diagonal – Av. Joan XXIIIMOU-TE EN TRAM!

15

Palau ReialBARCELONA

Situació de la parada

Av. Diagonal – C. Martí i FranquèsMOU-TE EN TRAM!

16

Zona UniversitàriaBARCELONA

Situació de la parada

Av. Diagonal – C. Adolf FlorensaMOU-TE EN TRAM!

17

Avinguda de XileBARCELONA

Situació de la parada

Av. de Xile18

Ernest LluchBARCELONA

Situació de la parada

Camí Torre Melina

MOU-TE EN TRAM!


MOU-TE EN TRAM!

19

Can RigalL’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Ctra. de Collblanc – C. d’AlbénizMOU-TE EN TRAM!

20

Ca n’OliveresESPLUGUES DE LLOBREGAT

Situació de la parada

C. Laureà Miró - Pl. Jacinto BenaventeMOU-TE EN TRAM!

21

Can ClotaESPLUGUES DE LLOBREGAT

Situació de la parada

C. de Laureà Miró - 

C. de Primer de Maig

Renault


Nestlé

Expo Fira

Euromadi


MOU-TE EN TRAM!

22

Pont d’EspluguesESPLUGUES DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Av. de Cornellà – C. de Laureà Miró

Nestlé

Expo FiraEdificis Simbol

MOU-TE EN TRAM!

23

La SardanaESPLUGUES DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Av. de Cornellà – Pl. La Sardana

Salvat


MOU-TE EN TRAM!

24

Montesa


ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Situació de les parades

Av. de Cornellà – C. de Montesa

Laboratorios 

Gelos


Plásticos 

Morell


Jonhson 

Diversey


Emte

Sistemas


Edifici

Bayer Hotel

Egisa

Aldo 


Unión

Igol-Edigol

Cromolit


MOU-TE EN TRAM!

25

El Pedró


CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Ctra. d’Esplugues – C. d’Iscle SolerMOU-TE EN TRAM!

26

Ignasi IglésiasCORNELLÀ DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Ctra. d’Esplugues – 

C. del Doctor Ferran

CC.OO.


Siemens

Valeo


Climatic

Confederació

d’Empresaris

Fricor


Ceprom

Centre FormacióMOU-TE EN TRAM!

27

Cornellà CentreCORNELLÀ DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Ctra. d’Esplugues

CC.OO.

Siemens


Clínica

Sant JordiMOU-TE EN TRAM!

28

Les AigüesCORNELLÀ DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Ctra. Sant Joan d’Espí - 

Pl. de Quatre Camins


MOU-TE EN TRAM!

29

Fontsanta l FatjóCORNELLÀ DE LLOBREGAT

Situació de la parada

Ctra. Sant Joan Despí – 

Ctra. de la Terra Alta

Tecsalsa


Hotel NH

Cornellà


MOU-TE EN TRAM!

30

Bon ViatgeSANT JOAN DESPÍ

Situació de la parada

Av. Barcelona - C. MajorMOU-TE EN TRAM!

31

La FontsantaSANT JOAN DESPÍ

Situació de la parada

Av. de Barcelona – 

C. de Sant Martí de l’Erm

Alugas


Fripan

Gallina


Blanca

Nobel


Plastiques

Casals


Sericol

Subesa


Metalarte

Gráficas


Domingo

GYD IbéricaMOU-TE EN TRAM!

32

Centre Miquel Martí i PolSANT JOAN DESPÍ

Situació de la parada

Av. de Barcelona – C. d’el Marqués 

de Monistrol

Slanac


Hayes

Lemmerz


Grup

Reig Jofre

Grupo

Vita


Caprabo

MOU-TE EN TRAM!

33

Llevant – Les Planes  

Hospital Sant Joan Despí | TV3

SANT JOAN DESPÍ

Situació de les parades

Av. Barcelona - Av. Baix LlobregatRambla de Sant Just

SANT JUST DESVERN

MOU-TE EN TRAM!34

Situació de la parada

Carretera Reial – C. del Sagrat CorMOU-TE EN TRAM!

35

Walden


SANT JUST DESVERN

Situació de la parada

Carretera Reial – C. del Comerç

Ashland

Almirall


MOU-TE EN TRAM!

36

TorreblancaSANT JUST DESVERN

Situació de la parada

Carretera Reial – C. de Blasco de Garay

City Park

Hotel Sant Just

Aceros Bergara

FrigicollMOU-TE EN TRAM!

37

Sant Feliu l Consell ComarcalSANT JUST DESVERN

Situació de la parada

Ctra. Barcelona - Av. Castellbell

Ciutat Esportiva 

F.C Barcelona

ITV

Sant FeliuAudio visual 

Media ParkMOU-TE EN TRAM!

38

PARADA: FRANCESC MACIÀ

• 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL• 

CATALUNYA RÀDIO

• 

CENTRE COMERCIAL EL CORTE INGLÉS• 

CLÍNICA LONDRES

• 

COL·LEGI MAJOR SANT JORDI• 

COL·LEGI MCM

• 

COL·LEGI IES SAGRADA FAMÍLIA• 

EDIFICI MACIÀ

• 

FILMOTECA DE CATALUNYA• 

GRUPO GODÓ LA VANGUARDIA

• 

INSTITUT CATALÀ DE LA DONA• 

LLAR D'INFANTS HAMELIN

• 

LLAR D'INFANTS PINOCHO• 

LLAR D'INFANTS TURPARK

• 

HOTEL AC IRLA• 

HOTEL COVADONGA

• 

HOTEL MELIÀPARADA: L'ILLA

• 

AIDE, ASEGURADORA SINIESTROS• 

AMBASSADE FRANCE 

(MISION ECONOMICA)

• 

ATALAYA BARCELONA• 

AUDITORI AXA

• 

AXA


• 

BANC DE VALENCIA

• 

BASF


• 

BIBLIOTECA PÚBLICA CAN ROSÉS

• 

BIKINI


• 

CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL

• 

CENTRO COMERCIAL NUMANCIA• 

CENTRO DE CONVENCIONES 

WINTERTHUR

• 

CINESA DIAGONAL• 

COL·LEGI MAJOR ST. JORDI

• 

COL·LEGI PARE MANYANET• 

COL·LEGI SANTA TERESA DE LISIEUX

• 

COMISSARIA MOSSOS D'ESQUADRA• 

CONSULADO GENERAL UCRANIA

• 

DECATHLON• 

DEP. MEDI AMBIENT I HABITATGE

• 

EDIFICI REALIA (CAJA MADRID)• 

ERNEST & YOUNG

• 

EUROPRAXIS CONSULTING• 

GLOBAL PRAXIS GROUP

• 

GRUPO ERM• 

HAVAS SPORTS

• 

HERA HOLDING AMASA ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES

• 

IBER CARRERA PORCHE• 

IBM


• 

INSTITUT CERDÁ

• 

JAGUAR


• 

LLAR D'INFANTS NIU DE LES CORTS

• 

MEDIACOM


• 

MUTUA GENERAL DE SEGUROS MGS

• 

NACEX (SERVICIO EXPRES)• 

NEAR TECNOLOGIES

• 

PADROL MUNTE• 

ROCA PUBLICIDAD

• 

ROCA SANITARIO SA• 

SERVICE POINTS

• 

SOLVAY IBÉRICA• 

SOLVAY PHARMA, SA

• 

UNILEVER MARKETING-PUBLI• 

USP INSTITUTO OFTALMOLÓGICO 

BARCELONA

• 

VINICIUS PUBLICIDAD
Download 273.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling