Beynəlxalq Çay Hövzələri Ətraf Mühitinin Mühafizəsi Layihəsi


Sahənin təkmilləşdirilməsi üzrə gələcək inkişaf planları


Download 7.47 Kb.
Pdf ko'rish
bet16/24
Sana13.02.2017
Hajmi7.47 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

Sahənin təkmilləşdirilməsi üzrə gələcək inkişaf planları: 

 
125 
 
Azərbaycan  Respublikasının  Hökuməti  inzibati  rayonlar  arasında  regional  əməkdaşlığa  əsaslanmaqla 
Azərbaycanda bərk məişət tullantılarının idarəçiliyi üzrə Milli Strategiya və Tədbirlər Planını hazırlamağı 
planlaşdırır. Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirilən “Bərk məişət tullantılarının vahid idarəçiliyi” layihəsi 
çərçivəsində Milli Strategiyanın hazırlanması üzrə aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur: 
İnformasiya və Məlumat toplanması. Buraya aşağıdakılar daxildir: 

 
Mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və tədqiqi  

 
Regionlarda  hər  bir  rayona  münasibətdə  aşağıdakı  informasiya  da  daxil  olmaqla  məlumat 
toplanması: 
o
 
Tullantıların əmələ gəlməsinə dair məlumat. 
o
 
Toplanma, Emal və Zərərsizləşdirmə Xidmətlərinin Səciyyələndirilməsi.  
İnstitusional Səlahiyyətlər və Potensial.  
Mövcud büdcələr və Maliyyə Resursları.  

 
Tullantıların Təsnifatı Tədqiqatları/araşdırmaları. 
Çatışmazlıqların  Qiymətləndirilməsi  –  Yuxarıda  qeyd  olunan  fəaliyyətlərə  əsasən:  1)  xidmət 
göstərilməsi, idarəçilik və texniki çatışmazlıqlar, 2) iqtisadi/maliyyə çatışmazlıqları və 3) institusional və 
potensial  çatışmazlıqları  ilə  əlaqədar  Bərk  məişət  tullantılarının  idarəçiliyində  çatışmazlıqlara  dair 
mülahizələrin yer alacağı çatışmazlıqlara dair təhlil aparılacaqdır.      
  

 
126 
 
Əlavə 3: Orta Kür HR üçün hidromorfoloji təzyiqlərə görə riskin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin məzmunu 
 
Del Adı 
Del Kodu 
Təsvir 
Məlumatın 
mövcudluğu 
Təzyiqin 
növü 
Təsir 
Risk 
kateqo-
riyası 
Şərh 

Ağstafaçay 
 10-1-
WB001R 
Ağstafaçayın Azərbaycan 
ərazisinə daxil olduğu 
yerdən Ağstafaçay su 
anbarına daxil olduğu yerə 
qədər olan hissə  
Hə  
Milli 
monitorinq 
proqramı 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
Hidroloji 
rejiim 
dəyişib 

Milli monitorinq proqramnın 
məlumatlarına əsasən (statistik 
təhlil) Azərbaycana Ermənitan 
ərazisindən daxil olan suyun 
miqdarı  sudan istifadə 
nəticəsində təxminən 40% 
azaldılmışdır. 

Ağstafaçay 
10-2-
WB002R 
Ağstafaçayın Ağstafa su 
anbarından Coğazçayla 
birləşdiyi yerə qədər olan 
hissə 
Hə 
 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
Hidroloji 
rejiim 
dəyişib 
 R 
Götürülən suyun miqdarı barədə 
yalnız bütöv region üzrə məlumat 
var 

Coğazçay 
1011-1-
WB003 
Coğazçayın Azərbaycan 
ərazisinə daxil olduğu 
yerdən Coğazçay su 
anbarına daxil olduğu yerə 
qədər olan hissə 
Yox 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
Hidroloji 
rejiim 
nisbətən 
dəyişib 
RMO 
Hidroloji şəraitlə bağlı əlavə 
ölçmələr aparılmalıdır  
  

Coğazçay 
101-1-
WB004 
Coğazçayın Coğazçay su 
anbarından Ağstafaçayla 
birləşdiyi yerə qədər olan 
hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
 
Hidroloji 
rejiim 
nisbətən 
dəyişib 
 
 PR 
Hidroloji şəraitlə bağlı əlavə 
ölçmələr aparılmalıdır  və 
həmçinin su anbarının  
idarəçiliyinə dair məlumat əldə 
olunmalıdır 

Ağstafaçay 
10-3-
WB005R 
Ağstafaçayın Coğazçayla 
birləşdiyi yerdən Qazax 
şəhərinə qədər olan hissə 
Yox 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejiim 
dəyişib 
 

Suvarma məqsədi üçün su 
götürülmüşdür 
 

Ağstafaçay 
10-4-
WB006R 
Ağstafaçayın Qazax 
şəhərinə daxil olduğu  
yerdən Qazax şəhərindən 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi, 
Hidroloji 
rejiim 
dəyişib 
 R 
Su suvarma məqsədi üçün   
götürülmüşdür və demək olar ki, 
çayda su qalmamışdır 

 
127 
 
çıxdığı yerə qədər olan hissə 
çayın 
fasiləsiz axını 
və çayın 
morfologiyası 
 
(BÇT(2014) ərzində çox az çay 
axını müşahidə olunmuşdur) 
 

Ağstafaçay 
10-5-
WB007R 
Ağstafaçayın Qazax 
şəhərindən çıxdığı yerdən 
Kür çayına birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejiim 
dəyişib 
  R 
Demək olar ki, çay suyunun bütün 
həcmindən vegetasiya müddətində 
istifadə olunmuşdur (BÇT( 2014)-
ə əsasən) 

Axincaçay 
11-1-
WB008 
Axıncaçayın məbədən 
Ermənistan ərazisinə daxil 
olduğu yerə qədər olan hissə 
Hə,BÇT 
 
 
 
RY 
 

Axincaçay 
11-2-
WB009 
Axıncaçayın Azərbaycan 
ərazisinə daxil olduğu 
yerdən Tovuzçay su 
anbarına qədər olan hissə   
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
 
RMO 
Hidroloji şəraitlə bağlı əlavə 
ölçmələr aparılmalıdır 
(transsərhəd çayları üzrə) 
10  Tovuzçay 
111-1-
WB0010 
Tovuzçayın Azərbaycan 
ərazisinə daxil olduğu 
yerdən Tovuzçay su 
anbarına qədər olan hissə   
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
 
 
RMO 
Hidroloji şəraitlə bağlı əlavə 
ölçmələr aparılmalıdır 
(transsərhəd çayları üzrə) 
11  Tovuzçay 
11-2-
WB011R 
Tovuzçayın Tovuz su 
anbarından Əsrikçayla 
birləşdiyi yerə qədər olan 
hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
Demək olar ki, çay suyunun bütün 
həcmindən vegetasiya müddətində 
istifadə olunmuşdur (BÇT-nin 
2014-cü il üzrə müşahidəsinə 
əsasən) 
12  Əsrikçay 
112-1-
WB012 
Əsrikçayın mənbədən Əsrik 
kəndinə qədər olan hissə 
Yox 
 
 
NR  
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
13  Əsrikçay 
112-2-
WB013R 
Əsrikçayın Əsrik kəndindən 
Tovuzçayla birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
 
 
 
 
R  
Suyun istifadə üçün götürülməsi 
  

 
128 
 
14  Tovuzçay 
11-3-
WB014R 
Tovuzçayla Əsrikçayın 
biləşdiyi yerdən çayın Kür 
çayına töküldüyü yerə qədər 
olan hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
Demək olar ki, çay suyunun bütün 
həcmindən vegetasiya müddətində 
istifadə olunmuşdur (BÇT( 2014)-
ə əsasən) 
15  Inəkboğançay  
201-1-
WB015 
İnəkboğançayın mənbədən 
Qaramuradçayla birləşdiyi 
yerə qədər olan hissə 
Yox 
 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
16  Qaramurad 
2011-1-
WB016 
Qaramuradçayın mənbədən 
İnəkboğançayla birləşdiyi 
yerə qədər olan hissə  
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
17  İnəkboğançay  
201-2-
WB017 
İnəkboğançay 
Qaramuradçayın biləşdiyi 
yerdən çayın Zəyəmçay 
çayına töküldüyü yerə qədər 
olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
18  Bacanka 
202-1-
WB018 
Bacanka çayının mənbədən 
Seyidovka çayı ilə birləşdiyi 
yerə qədər olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
19  Seyidovka 
2021-1-
WB019 
Seyidovka çayının 
mənbədən Bacanka çayı ilə 
birləşdiyi yerə qədər olan 
hissə  
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
20  Bacanka 
202-2-
WB020 
Bacanka çayının Seyidovka 
çayı ilə birləşdiyi yerdən 
Zəyəmçaya qədər olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
21  Zəyəmçay 
20-1-
WB021 
Zəyəmçayın Bacanka çayı 
ilə birləşdiyi yerdən 
Əhmədabad kəndinə qədər 
olan hissə 
 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 

 
129 
 
22  Zəyəmçay 
20-2-
WB022 
Zəyəmçayın Əhmədabad 
kəndindən Badaçayla 
birləşdiyi yerə qədər olan 
hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
23  Badaçay 
203-1-
WB023 
Badaçayın mənbədən 
Zəyəmçayla birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
24  Zəyəmçay 
20-3-
WB024R 
Zəyəmçayın Badaçayla 
birləşdiyi yerdən Şəmkir su 
anbarına qədər olan hissəsi 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
 R 
Demək olar ki, çay suyunun bütün 
həcmindən vegetasiya müddətində 
istifadə olunmuşdur (BÇT( 2014)-
ə əsasən) 
25  Sarısuçay 
211-1-
WB025 
Sarısuçayın mənbədən 
Ağqayaçayla birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
26  Ağqayaçay 
212-1-
WB026 
Ağqayaçayın mənbədən 
Şəmkirçayla birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
27  Şəmkirçay 
21-1-
WB027 
Şəmkirçayın Ağqayaçayla 
birləşdiyi yerdən 
Qoşqarçaya qədər olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
28  Qoşqarçay 
213-1-
WB028 
Qoşqarçayın mənbədən 
Şəmkirçayla birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
 
Yox 
 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
29  Şəmkirçay  
21-2-
WB029 
Şəmkirçayın Qoşqarçayla 
mənsəbindən Gədəbəyçayla 
birləşdiyi yerə qədər  hissə   
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
30  Gədəbəyçay 
214-1-
WB030 
Gədəbəçayın mənbədən 
Gədəbəy şəhərinə daxil 
olduğu yerə qədər olan hissə  
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 

 
130 
 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
31  Gədəbəyçay 
214-2-
WB031R 
Gədəbəçayın Gədəbəy 
şəhərinə daxil olduğu yer-
dən Şəmkirçayla birləşdiyi 
yerə qədər olan hissə 
Hə,BÇT 
 
 
  
RY 
Hidomorfoloji şərait 
dəyişməmişdir (BÇT-nin 
müşahidələrinə əsasən)  
32  Şəmkirçay 
21-3-
WB032 
Şəmkirçayın Gədəbəyçayın 
mənsəbindən Əmirvarçayla 
birləşdiyi yerə qədər olan 
hissə  
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
33  Əmirvar 
215-1-
WB033 
Əmirvarçayın mənbədən 
Şəmkirçayla birləşdiyi hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
34  Şəmkirçay 
21-4-
WB034 
Şəmkirçayın Əmirvaçayın 
mənsəbindən Mehrli 
kəndinə qədər olan hissə 
Yox 
 
 
RY 
Mövcud informasiya və ekspert 
mülahizələri əsasında, 
hidromorfoloji dəyişikliklər ilə 
bağlı heç bir təzyiq olmamalıdır. 
35  Şəmkirçay  
21-5-
WB035R 
Şəmkirçayın Mehrli 
kəndindən Yeniabad 
kəndinə qədər olan hissəsi 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
BÇT-nin 2014-cü il üzrə 
müşahidələrinə əsasən  su əsas 
suvarma məqsədilə götürülmüşdür 
36  Şəmkirçay  
21-6-
WB036R 
Şəmkirçayın Yeniabad 
kəndindən mənsəbinə qədər 
olan hissə 
Hə,BÇT 
 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
Demək olar ki, çay suyunun bütün 
həcmindən vegetasiya müddətində 
istifadə olunmuşdur (BÇT( 2014)-
ə əsasən) 
37  Qoşqarçay 
12-1-
WB037 
Qoşqarçayın mənbədən 
Qoşqarçay su anbarına 
qədər olan hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün 
götürülməsi 
Hidroloji 
rejim 
dəyişə bilər 
RMO 
Çay hövzəsinin yuxarı hissəsində 
su götürülməsi hallarının artması 
müşahidə olunmuşdur. (Fiqur 2) 
38  Qoşqarçay 
12-2-
WB038R 
Qoşqarçayın Qoşqarçay su 
anbarından Xeyrəçayla 
birləşdiyi yerə qədər olan 
hissə 
 
 
 

Suyun istifadə üçün götürülməsi 
 Hidromorfoloji dəyişiklər 

 
131 
 
39  Xeyrəçay 
121-1-
WB039 
Xeyrəçayın mənbədən 
Qoşqarçayla birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
 
 
 
 
RY 
 
40  Qoşqarçay 
12-3-
WB040 
Qoşqarçayın Xeyrəçayın 
mənsəbindən Seyidlər 
kəndinin ərazisinə daxil 
olduğu yerə qədər olan hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
BÇT-nin 2014-cü il üzrə 
müşahidələrinə əsasən  su əsasən 
suvarma məqsədilə götürülmüşdür 
 
41  Qoşqarçay 
12-4-
WB041 
Qoşqarçayın Seyidlər 
kəndindən Kür çayına 
töküldüyü yerə qədər olan 
hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
BÇT-nin 2014-cü il üzrə 
müşahidələrinə əsasən su əsasən 
suvarma məqsədilə götürülmüşdür   
42  Gəncəçay 
13-1-
WB042 
Gəncəçayın mənbədən 
Dəstəfurçayla birləşdiyi 
yerə qədər olan hissə 
Hə,BÇT 
 
 
RY 
 
43  Dəstəfurçay 
(Mirzikçay) 
131-1-
WB043 
Dəstəfurçayın mənbədən 
Gəcəçayla birləşdiyi yerə 
qədər olan hissə 
Hə,BÇT 
 
 
RY 
 
44  Gəncəçay 
13-2-
WB044 
Gəncəçayın Dəstəfurçayın 
mənsəbindən Topalhəsənli 
kəndinə qədər olan hissəsi 
Hə,BÇT 
Suyun məişət 
istifadəsi 
üçün 
götürülməsi 
Hidroloji 
rejim fəsil 
ərzində 
dəyişə bilər 
RMO 
Suyun istifadə üçün götürülməsi 
yerləri vardır (BÇT-nin 
müşahidələrinə əsasən) 
45  Gəncəçay 
13-3-
WB45R 
Gəncəçayın Topalhəsənli 
kəndindən Gəncə şəhərinə 
qədər olan hissəsi 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi  
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
BÇT-nin 2014-cü il üzrə 
müşahidələrinə əsasən  su əsasən 
suvarma məqsədilə götürülmüşdür 
46  Gəncəçay  
13-4-
HMWB46 
Gəncəçayın Gəncə şəhərinə 
daxil olduğu yerdən Gəncə 
şəhərindən çıxdığı yerə 
qədər olan hissə 
HƏ,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hidroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
BÇT-nin 2014-cü il üzrə 
müşahidələrinə əsasən  su əsasən 
suvarma məqsədilə götürülmüşdür 
Kanalizasiya sistemindən suyun 
yalnız kiçik həcmi götürülmüşdür  

 
132 
 
47  Gəncəçay 
13-5-
WB47R 
Gəncəçayın Gəncə 
şəhərindən çıxdığı yerdən 
Lək kəndinə qədər olan 
hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hodroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
BÇT-nin 2014-cü il üzrə 
müşahidələrinə əsasən  su əsasən 
suvarma məqsədilə götürülmüşdür 
 
48  Gəncəçay 
13-6-
WB48R 
Gəncəçayın Lək kəndinə 
daxil olduğu yerdən Kür 
çayına birləşdiyi yerə qədər 
olan hissə 
Hə,BÇT 
Suyun 
istifadə üçün  
götürülməsi 
və çayın 
morfologiyası 
Hodroloji 
rejim 
dəyişib 
  R 
BÇT-nin 2014-cü il üzrə 
müşahidələrinə əsasən  su əsasən 
suvarma məqsədilə götürülmüşdür 
  
 
 
 

 
133 
 
Əlavə 4. Hidromorfoloji məlumat- İyul 2014 BÇT Orta Kür HR(AZ) 
 
Sayı 
Çay 
Müşahidə məntəqələrinin 
yeri 
Tarix 
Enlik 
Uzunluq 
Uzunluq
h.m.k.e 
Balları 

(su 
sərfi) 
Sürət 
(m/s) 
eni (m) 
dərinliy
i (m) 
H.M.K.

Balları 

Tovuzçay 
Öysüzlü 
21.7.2014 
40°56’38,6 
45°34’11,4 
502 
0,1 
0,41 
2,60 
0,09 
3,2 

Axıncaçay 
 Tovuzdan yuxarı 
21.7.2014 
40°56’51,9 
45°34’45,2 
468 
0,18 
0,51 
2,20 
0,16 
2,2 

Ağstafaçay 
Su anbarından aşağı 
21.7.2014 
41°03’07,1 
45°16’18,2 
440 
2,2 
0,34 
32 
0,2 
4,3 

Coğazçay 
Alpod 
21.7.2014 
41°04’45,4 
45°12’13,1 
529 
1,2 
0,47 
10 
0,26 
2,15 

Ağstafaçay 
Mollacəfərli 
21.7.2014 
41°09’31,8 
45° 25’26,5 
286 
0,15 
0,48 
1,9 
0,17 
3,3 

Tovuzçay 
Əlimərdanlı 
22.7.2014 
41°02’20,7 
45°42’24,7 
254 
0,29 
0,52 
3,40 
0,17 
3,2 

Axıncaçay 
Qaralar 
22.7.2014 
40°43’14,4 
45°29’21,0 
1202 
0,87 
0,78 
6,6 
0,17 
1,1 

Zəyəmçay 
Ağbaşlar 
22.7.2014 
40°39’48,7 
45°39’24,8 
1025 
2,8 
1,0 
8,0 
0,35 
1,05 

Zəyəmçay 
Yanıqlı 
22.7.2014 
40°45’25,7 
45°40’20,7 
790 
3,2 
1,0 
9,3 
0,35 
1,2 
10 
Zəyəmçay 
Kohnəqala 
23.7.2014 
40°52’36,5 
45°45’44,2 
500 
0,19 
0,39 
4,1 
0,12 
3,3 
11 
Qoşqarçay 
Xoşbulaq 
23.7.2014 
40°26’14,1 
46°01’50,8 
1707 
0,046 
    0,46 
1,0 
0,10 
1,15 
12 
Zaylilchay 
Guşçu 
23.7.2014 
40°33’29,1 
46°04’30,6 
1179 
0,042 
0,47 
1,35 
0,07 
1,1 
13 
Qoşqarçay 
Bayan 
23.7.2014 
40°32’32,1 
46°06’38,6 
1046 
0,60 
0,56 
5,8 
0,14 
1,15 
14 
Qoşqarçay 
Metal zavodu 
24.7.2014 
40°38’15,1 
46°14’13,0 
596 
0,3 
0,5 
3,2 
0,18 
 
15 
Şəmkirçay 
Magistral yoldakı körpünün altı 
24.7.2014 
40°48’35,6 
46°06’33,5 
347 
0,13 
  0,51 
1,90 
0,13 
4,3 
16 
Gədəbəyçay 
Gədəbəy 
24.7.2014 
40°34’03,3 
45°49’30,2 
1361 
0,12 
0,71 
1,4 
0,12 
1,15 
17 
Mirzikçay 
Şəhriyar 
25.7.2014 
40°31’11,4 
46°11’59,5 
1064 
0,01 
0,3 
0,45 
0,075 
1,13 
18 
Gəncəçay 
Zurnabad 
25.7.2014 
40°29’53,7 
46°14’30,4 
888 
3,70 
1,11 
12,35 
0,27 
1,03 
19 
Gəncəçay 
Topalhəsənli 
25.7.2014 
40°34’05,8 
46°17’52,2 
682 
1,25 
0,77 
8,8 
0,20 
2,3 
20 
Gəncəçay 
Gəncə 
25.7.2014 
40°40’32,5 
46°21’57,2 
420 
0,009 
0,25 
0,9 
0,04 
4,6 
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling