Beynəlxalq Çay Hövzələri Ətraf Mühitinin Mühafizəsi Layihəsi


Download 7.47 Kb.
Pdf ko'rish
bet19/24
Sana13.02.2017
Hajmi7.47 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 
Suyun  çirklənməsi  strategiyası    SÇD-nın,  16-i 
maddəsində  müəyyən  edilmiş  və  orada  prioritet 
maddələrin 
siyahısı 
və 
prioritet 
maddələrin/təhlukəli 
 
prioritet 
maddələrin 
müəyyən  edilməsi  prosesi  və  bu  maddələrlə 
çirklənməyə  qarşı  spesifik  tədbirlərin  görülməsi  
tələb edilir
 
S.Ç.D.-nin  əsas  müddəaları  suyun  vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması və qorunmasının gücləndirilməsi, 
o  cümlədən  onlara    "prioritet  maddələrin" 
axıdılmasının  və  daxil  olmasının  tədricən 
azaldılmasına,      və  ya    "  təhlükəli  prioritet 
maddələr”-in  axıdılmasının  və  daxil  olmasının 
qarşısının  tam  alınmasına    dair  xüsusi  tədbirlərin 
həyata keçirilməsinə əsaslanır
 
Tədbirlər  prioritet  maddələrdən  suyun  kimyəvi 
çirklənməsinə  qarşı  AB-nin  aşağıda  verilən  cari 
qanunvericilik  çərçivəsinin  tətbiqi  üçün    müvafiq 
hüquqi və institusional çərçivə  hazırlayacaq:
 
ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu  ASC,  Yerli 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-da 
yerləşən 
hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
Birinci  və 
ikinci 
planlaşdır
ma 
dövrü(201
5--2027) 
 

 
152 
 
AB-nin 
Qanunverici 
sənədi  
Tədbirlər 
Əsas qurumlar 
Dövr 
1.
 
2006/11/AK Direktivi  kodlaşdırıldığı kimi     
birliyin su mühitinə müəyyən təhlükəli 
maddələrin axıdılmasından yaranan 
çirklənməyə dair 76/464/AİK  Direktivi 
 
2.
 
Su siyasətində prioritet maddələrin 
siyahısını müəyyən edən və 2000/60/AK 
Direktivinə düzəliş edən 2455/2001/AİK 
Qərar
 
3.
 
Ətraf Mühitin Keyfiyyət Standartları üzrə 
2008/105/AK Direktiv. Direktivin milli 
qanunvericiliyə tətbiq edilməsi yollarının 
tətbiq edilməsi
 
       4.  2000/60/AK  Direktivinə  uyğun  olaraq  su 
statusunun       kimyəvi analizi və monitorinqi üçün 
texniki standartların yaradılması üzrə 2009/90/AK 
Direktivi.  Direktivin  milli  qanunvericiliyə  daxil 
edilməsi yollarının tətbiq edilməsi
 
Hüquqi 
və 
institusional 
çərçivə 
sənaye 
qurgularından  2006/11/EC  Direktivinin  I  və  ya  II 
siyahısındakı  maddələrin  axıdılmasına  icazə  tələb 
etməlidir. Bundan başqa, 76/464/EEC Direktivi və 
onun  əvəzləyiciləri  üçün  sənaye  müəssisələrindən 
axıdılan  tullantı  suları  üçün  yol  verilə  bilən 
hüdudların müəyyən edilməsi 
 
11. 
Qəza 
çirklənməsi 
hallarının 
qarşısının 
alınması  üçün 
təklif 
olunan 
tədbirləri 
 
 
Çirkləndiricilərin 
İnteqrasiyalı 
Aradan 
Qaldırılmasına dair Direktivdə tələb olunduğu kimi 
texniki  qurğulara  dair  Milli  İnstisional  çərçivədə  
texniki  qurğulardan  çirkləndiricilərin  həddən  artıq 
su  mənbələrinə  daxil  olmasına    və  qəza  və  ya 
ekstremal təbiət hadisələri  zamanı meydana çıxan 
qəza  çirklənmələrinə  qarşı  tədbirlər  nəzərdə 
tutulmalıdır 
 
Qəza çirklənməsinin qarşısının alınması üçün təklif 
olunan  tədbirləri  aşağıdakı  kimi  ümumiləşdirmək 
olar
 
Hava  limanlarında  yanacaq  çənləri  su  keçirməyən 
qurğularla      mühasirəyə  alınmalı  və  müxtəlif 
quyuları  vasitəsilə  ildə  4  dəfə    monitorinq 
aparılmalıdır .
 
Qəza Çirklənməsinin Riskinin İdarə Edilməsi üçün 
Dövlət orqanı yaradılmalıdır
 
Elektron 
yanacaq 
sızmasının 
aşkarlaması 
sisteminin quraşdırılması tədqiqatının hazırlanması
 
ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu  ASC,  Yerli 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-da 
yerləşən 
hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
Birinci  və 
ikinci 
planlaşdır
ma 
dövrü(201
5--2027) 
 
12. 
Registrlər 
və Maddə 11 (3) 
(e)  altında  olan 
istisnalar 
barədə 
Səth  sularının  istifadəyə  götürülməsi    ilə  bağlı 
icazə sistemi aşağıdakı hallar üçün hazırlanmalıdır:
 
Su tutarlarının yaradılması lahihələrin çərçivəsində  
səth su axınının istiqamətinin dəyişdirilməsi, suyun 
ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu  ASC,  Yerli 
Birinci  və 
ikinci 
planlaşdır
ma 
dövrü(201

 
153 
 
AB-nin 
Qanunverici 
sənədi  
Tədbirlər 
Əsas qurumlar 
Dövr 
məlumatlara 
dair  istinadlar 
da 
daxil 
olmaqla  suyun 
götürülməsi  və 
sututarların 
yaradılmasına 
nəzarət 
götürülməsi və s. işlər üçün lisenziyanın alınması 
 
•  Suyun  istifadə  üçün  götürülməsi  layihəsi  üşün 
lisenziya  
 
• Suyun istifadə üçün götürülməsi üçün lisenziya
 
Yeraltı sular üçün hazırlanmalı prosedurlar:
 
-qrunt  və  ya  səth  sularının  istifaqə  üçün 
götürülməsinə icazə və nəzarət
 
Quyuların  lisenziyalaşdırılması,  o  cümlədən 
lisenziya  ödənişləri  məsələlərinə  və  cərimələrə 
riayət olunmaması
 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-da 
yerləşən 
hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
5--2021) 
 
13.  Çirklənmə 
yarada 
bilən 
nöqtəvi  tullantı 
suları 
üzrə 
tədbirlər 
(Maddə 
11(3)(g)
 
Sənaye 
Sənayedə    istifadə  olunan  suyun  miqdarınana 
dair, tullantı sularına və onların idarə olunması 
yollarına 
dairdəqiq 
məlumatların 
yerləşdirilməsi 
məqsədilə 
yaxşı 
layihələndirilmiş  mədənlər  və  digər  sənaye 
qurğularına dair registrin hazırlanması  
-
 
Bütün sənaye qurğuları üçün tullantıların 
axıdılmasına icazə 
-
 
Vaxt qrafikinin məqsədlərinin  
yekunlaşdırılması  və qeyri-fəal 
mədənlərin reabilitasiyası üçün əsas 
xərclərin ödənməsi   
-
 
Çirklənmiş ərazilər üşün ümumitexniki – 
iqtisadi-  və  ətraf mühitin baxımından 
əsasılandırılmış  çirklənmiş ərazilərin 
təmizlənməsi  üzrə tədqiqatın aparılması 
-
 
Məxsusi Tullantı sahələri olan
 
sənaye 
sahələrinin müvafiq sistemli və fasiləsiz 
monitorinqi
 
Heyvandarlığın sahələri : 

 
Çirkab  suların  təmizlənməsi  qurğularının 
İnşası/Yeniləşdirilməsi/Genişləndirilməsi/
Reabilitasiyası  (hətta  su  mənbələrinə 
axıdılması  üçün      dezinfeksiyası  və  s 
işlərin aparılması) 

 
Tullantı sularının /təmizlənmiş tullantı 
suları üçün su anbarlarının tikilməsi və 
onlardan yuyulma və suvarma üçün 
istifadə  

 
Çirkab suların təmizlənməsi 
qurğuların
dan şlamların yerləşdirilməsi 
üçün   platformalarının 
tikilməsi/reabilitasiyası 
ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu  ASC,  Yerli 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-da 
yerləşən 
hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
Birinci  və 
ikinci 
planlaşdır
ma 
dövrü(201
5--2027) 
 

 
154 
 
AB-nin 
Qanunverici 
sənədi  
Tədbirlər 
Əsas qurumlar 
Dövr 

 
Lazım olanda istifadə etmək məqsədilə 
peyin anbarı (quru peyin sistemi) üçün 
platformanın tikilməsinin tətbiqi 

 
Çirkləndiricilərin İnteqrasiyalı Aradan 
Qaldırılmasına dair Direktivinin 
tələblərişərçivəsində  müasir kənd 
təsərrüfatı texnologiyalarınıın  tətbiqi 
14.  Çirklənmə 
yarada 
bilən 
diffuzion  
mənbələri  üzrə 
tədbirlər 
 
91/271/AİK, 
91/676/AİK, 
86/278/AİK 
və 
96/61/AK 
Direktivlərinin 
müddəalarına 
və 
Respublikasının müvafiq qanunları riayət olunması 
diffuz  çirklənmələrdən  mühafizə  üçün    lazımi 
çərçivə yaradır. Bunlardan əlavə aşağıdakılar tələb 
olunur: 
_  Kiçik  yaşayış  məntəqələrində  təhlükəsiz  tullantı 
sularının 
utilizasiyası 
məsələsinin 
ekoloji 
baxımdan 
həlli 
üçün 
xüsusi 
tədqiqatın 
hazırlanması.  Tullantı  sularının  hasilatı,  onların 
daşınması 
və 
axıdılması  prosesinin  idarə 
olunmasının təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər 
_  Spesifik  tullantı  atılan  sahələrin  icmalı. 
Heyvandarlıq obyektləri 
_ Spesifik tullantı atılan sahələri olan heyvandarlıq 
obyektlərinə  tələblərə  riayət  olunmasına  nəzarətin 
gücləndirilməsi  

 
Spesifik fəaliyyət planının həssas 
ərazilərdə yerləşən hər bir icmada tətbiq 
edilməsi (Yaxşı Kənd Təsərrüfatı 
Təcrübələri daxil olmaqla) 

 
Pestisidlərin tədarükü və istifadəsilə 
risklərin azaldılması; 

 
Pestisidlərin tədarükü üçün icazəs, bildiriş, 
təsdiq və digər məqsədlər üçün tədbirlər 
ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu  ASC,  Yerli 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-da 
yerləşən 
hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
Birinci  və 
ikinci 
planlaşdır
ma 
dövrü(201
5--2027) 
 
15.  Maddə  4-də 
nəzərdə  tutulan 
ətraf 
mühit 
məqsədlərinə 
nail 
olması 
qeyri 
real 
görünən 
su 
obyektləri  üzrə 
Maddə  11  (5)-ə 
uyğun  tədbirlər 
proqramı
 
SÇD-nın    maddə  11  (5)  bildirilir  ki,  əgər 
monitorinq  və  ya  digər  məlumatlar  göstərirsə  ki, 
Su Obyekti üçün   Direktivin 4-cü Maddəsi altında 
olan məqsədlərə nail olmaq çətindi  onda:
 
•  mümkün  uyğun  olmama  halların  səbəblərini 
araşdırmaq,
 
•  baxılması  məqsədəuyğun  olan  bütün  hallarda 
dəyişdirilə bilən müvafiq lisenziyalar və icazələrin 
nəzərdə tutulması 
•  Bu  məqsədlərə  nail  olmaq  üçün  monitorinq 
programlarının  tələb  olunan  bütün  hallarda 
yeniləşdirilməsi  və  uyğunlaşdırılması  və  lazımi 
tədbirləri müəyyən etmək, lazım olduqda Əlavə 5-
ə(SÇD)  müvafiq  olaraqətraf  mühit  standartlarını 
ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu  ASC,  Yerli 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-da 
yerləşən 
hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
First,  sec 
Birinci  və 
ikinci 
planlaşdır
ma 
dövrü(201
5--2033) 
 

 
155 
 
AB-nin 
Qanunverici 
sənədi  
Tədbirlər 
Əsas qurumlar 
Dövr 
daha da sərtləşdirmək  
Əgər  bu  hallar  təbii  şəraitlə  və  ya  əvvəlcədən 
görünə  bilinməyən      istisna  təşkil  edən  hallarla 
bağlıdırlarsa,  məsələn  güclü  daşqınlar,  uzun-
müddətli quraqlıqlar, o zaman qərara alına bilər ki, 
əlavə tədbirlər əhəmiyyətsizdir(Əlavə 4(6))   
 
Yuxarıda  qeyd  olunan    əlavə  tədbirlərə   
aşağıdakılar aid ola bilər :
 
_  Hövzə  səviyyəsində  paylanmış  yağıntı.  Axım 
modeli  ilə  yanaşı  nitrogen/çirkləndirici  daşınması 
modelinin   hazırlanması
 
_  Çay  hövzələrinin  qeyri-müəyyən  çirkləndirici 
mənbələrlərinin  araşdırılması  proqramının  yerinə 
yetirilməsi
 
_ Monitorinq proqramının yenilənməsi
 
_  Su  hövzələrinin  bu  vəziyyət  üçün  xüsusi 
monitorinq  proqramı  və    onların  təsnifatında 
maksimum qeyri-müəyyənlik
 
16. 
Sudan 
səmərəli 
və 
davamlı 
istifadəni 
dəstəkləyən 
tədbirlər 
 
Su  ehtiyatlarının  davamlı  istifadəsinə  nail  olmaq 
üçün    ətraf  mühitin  mühafizəsi  və  əhalinin 
sağlamlığı,  gələcək  nəsillərin  mövcudluğunun 
təmin  edilməsi  və  iqtisadi  və  sosial  sistemin 
yaxşılaşmasına  yönələn  fəaliyyətlərin  yüksək 
səviyyədə  həyata  keçirilməlidir.  Bu  çərçivədə 
aşağıdakılar təklif olunur
 
_ Əkin sahələrinin restruktizasiyası üzrə tədqiqatın 
hazırlanması. 
_  Sənayedə  suya  qənaət  edici  texnologiyaların 
təşkili 
_  Yağış  sularının  yaşayış  yerlərində  idarə  olunma 
tələblərinin hazırlanması və tətbiqi
 
_ Su keçirməyən  səki, yol səthləri və səkilərin 
tikintisi  üçün  digər  qrumlarla  əməkdaşlıqla 
texniki-iqtisadi tədqiqatın həyata keçirilməsi
 
_  Yağış  Sularının  Davamlı  İdarə  Olunması  üçün 
tədqiqatın hazırlanması 
_  Təmizlənmiş  sudan  suyun  istifadəsi  sahəsində 
layihələrin həyata keçirilməsi
 

Səlahiyyətli 
orqanlar 
tərəfindən 
inkişaf 
zonalarının  yaradılması  və  ya  genişləndirilməsinə 
dair    yekun  qərardan  əvvəl  əsas  drenaj 
xidmətlərinin 
təmin 
edilməsi 
imkanlarının  
müvafiq qurumlarla birgə qiymətləndirməsi
 
ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu  ASC,  Yerli 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-da 
yerləşən 
hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
Birinci  və 
ikinci 
planlaşdır
ma 
dövrü(201
5--2027) 
 
 
 

 
156 
 
Əlavə 9. Orta Kür HR-nın TP –na daxil olan köməkçi tədbirlər  
 
Tədbir 
Fəaliyyət 
Aparıcı qurum 
Tətbiq 
olunan 
ərazi 
Müddət 
 
Köməkçi tədbir 
1.  İnzibati 
tədbir: 
Hövzıə 
İdarəetmə 
Orqanının 
(HİO)    və 
İctimai 
Hövzə 
Şurasının 
(İHŞ) 
yaradılma
sı  
 
Bu TP aşağıdakı işləri həyata keçirməyi nəzərdə 
tutur : 

 
Orta  Kür  HR-da  hövzə  qurumunun 
yaradılması  və  fəaliyyət  göstərməsi 
üçün  atılası  adımların  və  tələb  olunan 
xərclərin müəyyən edilməsi . 

 
ÇHİEP-nın  icra  edilməsi  üçün  lazım 
olan 
qanunvericilik 
bazasına  dair 
təkliflərin hazırlanması  

 
ÇHİEP-nın  SÇD-nın  tələblərinə  uyğun 
olaraq  mərhələlə-  mərhələ  icrası  üçün 
fəaliyyət planının hazırlanması  
.  
.  
Orta  Kür  HR-da 
yerləşən 
ETSN- 
nin 
digər 
bölmələri,    Su 
Ehtiyatları  Dövlət 
Agentliyinin, 
Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı  ASC-
nın,  Azərsu  ASC-
nin  şöbələri  və 
yerli 
icra 
orqanları 
ilə 
əməkdaşlıq 
şəraitində  bütöv 
Hövzə 
Rayonunda  suyun 
inteqrasiyalı 
istifadəsinə 
və 
idarə  edilməsinə 
nail  olmağa  dair 
təkliflərin 
hazırlanması  da 
mühüm 
sayıla 
bilər.  
Orta  Kür 
HR-da 
müəyyən 
idiləcək  
 2016--
2021 
 
2.Rayon 
mərkəzlə-
rində 
səmərəli 
Su  Təchi-
zatı 
və 
Kanaliza-
siya  Siste-
minin idare 
edilməsin-
in təminatı 
Milli  Su  Təchizatı  və  Sanitariya  Proqramı 
çərçivəsində 
Orta 
Kür 
HR-da 
rayon 
mərkəzlərində 
su 
təchizatı 
və  sanitariya 
sistemlərinin reabilitasiyası 
    
 
 
ETSN, 
Azərsu 
ASC,  Yerli  İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-
da  yerləşən  hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
Orta  Kür 
HR-da 
əsas 
rayon 
mərkəzlər

 1-ci 
planlaşd
ırma 
dövrü 
(2016--
2021) 
 
3.   
Qəsəbə 
Statuslu 
İri 
Yaşayış 
Məntəqə-
lərində 
Səmərəli 
Su  Təchi-
zatı 
və 
Tullantı 
Sularının 
  Tədqiqatlar 
aşağıdakı 
məqsədlər 
üçün 
aparılacaqdır: 

 
Qəsəbə statuslu yaşayış məntəqələri 
üzrə içməli su mənbələrinin müəyyən 
edilməsi və həmin yerlərdə iqtisadi 
baxımdan sərfəli olan mərkəzləşdirilmiş 
su təchizatı sisteminin inşası 


 
Tullantı sularının toplanılması sisteminə 
qoşulmaq barədə təkliflərin hazırlanması 
Tədqiqat zamanı əsas diqqət həmin ərazilərdə 
Orta  Kür  HR-da 
yerləşən 
ETSN- 
nin 
digər 
bölmələri,  
Azərsu  ASC-nin 
şöbələri  və  yerli 
icra  orqanları  bu 
TP  üzrə  lazımi 
təkliflərin  
hazırlanması 
işlərində  fəal  rol 
oynamalıdır 
Orta 
Kürdə 
olan 
iri 
yaşayış 
məntəqələ
ri 
 2016-
2021 
 

 
157 
 
Tədbir 
Fəaliyyət 
Aparıcı qurum 
Tətbiq 
olunan 
ərazi 
Müddət 
 
Köməkçi tədbir 
İdarə 
Edilməsi
 
bir neçə yaşayış məntəqəsi üçün vahid  tullantı 
sularının təçmizlənilməsi  sisteminin 
qurulmasına  və eyni zamanda rayon tullantı 
sularının təçmizlənilməsi  sisteminə qoşulması 
və mövcud infrastrukturdan birgə istifadə etməsi 
məqsədəuyğun olan məntəqələrin də müəyyən 
edilməsinə verilməlidir.
 
4.  
 İqtisadi 
və 
fiziki 
tədbirlər  
 
ETSN  və  Meliorasiya  və  Su  Təsərrüfatı  ASC-
nin regional bölmələri ilə birgə iqtisadi  səmərə-
lilik, ətraf mühit baxımından davamlı və ədalətli  
yanaşma  prinsipini    əsas  götürməklə  suvarma 
suyunun səmərəli istifadəsi və idarə edilməsinin   
təbliği sahəsində  təkliflərin hazırlanmasına dair  
köməkçi  TP-nı  həyata  keçirə  bilər.  Hazırlanan 
təkliflərə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

 
Su fondunun yaradılması 

 
Suvarma suyunun qənaətli istifadə 
sahəsində dəstək və maraqlandırma 

 
Kənd əhalisi üçün marifləndirmə 
kompaniyaları 

 
Həddən artıq su götürülməsinə görə 
cərimə və cəzaların tətbiqi 

 
Ekoloji axıma dair tələblərə əməl 
edilməsinə nəzarəti gücləndirmək 
məqsədi ilə mənbələrdən götürülən 
suyun idarə edilmə sisteminin 
yaradılması 

 
Bundan əlavə  qiymətləndirilən (satıla 
bilən) icazə sisteminin tətbiqinin 
mümkünlüyü də nəzərdən keçirilə bilər 
Bu  TP 

nın 
hazırlanmasında 
Orta  Kür  HR-da 
yerləşən 
ETSN- 
nin 
digər 
bölmələri,    Su 
Ehtiyatları  Dövlət 
Agentliyinin, 
Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı  ASC-
nın,  Azərsu  ASC-
nin  şöbələri  və 
yerli 
icra 
orqanları  mühüm 
rol oynaya bilər .  
 
Orta Kür 
2019-
2020  
5.Razılaşdı
rılmış  ətraf 
mühit 
sazişləri 
Bunlara  dövlət  orqanlarının  və  bir  və  ya  daha 
çox  özəl  tərəflərin  arasında  ərtaf  mühit 
məqsədlərinə  nail  olmağa  dair  könüllü  sazişlər 
aiddir. 
Pozitiv maraqlandırmalar vasitəsilə belə nəzarət 
proqramlarında iştirak dəstəklənir. 
 Əgər  tərəflər  arasında  xərc  və  mənfəətlər 
kifayət 
qədər 
çox  fərqlənmirsə,  onların 
kompensasiya ödənişləri üzrə razılaşmaq imkanı 
olacaqdır.  Ətraf  mühit  sazişlərinin  mühüm 
üstünlüyü  ondan  ibarətdir  ki,  onlar  künüllü 
sxemə  aiddir  və  buna  görə  də  daha  geniş  sosial 
dəstəyə  malikdir.  Belə  proqramların  icra 
edilməsi  növbəti  idarəetmə  dövründə  təklif 
ediləcək  
 ETSN, 
Su 
Ehtiyatları 
Dövlət  Agentliyi, 
Meliorsaiya  ASC, 
Azərsu 
ASC, 
Yerli 
İcra 
Hakimiyyəti 
orqanları  və  HR-
da  yerləşən  hövzə 
təşkilatları 
və 
digərləri 
 
 
Orta  Kür 
pilot 
ərazisində 
müəyyən 
ediləcək 
 1-ci  və 
2-ci 
planlaşd
ırma 
dövrü 
(2016--
2027) 
 

 
158 
 
Tədbir 
Fəaliyyət 
Aparıcı qurum 
Tətbiq 
olunan 
ərazi 
Müddət 
 
Köməkçi tədbir 
 
6.
 
 İqtisadi 
və 
fiziki 
tədbirlər
  
 
ETSN  və  Meliorasiya  və  Su  Təsərrüfatı  ASC-
nin  regional  bölmələri  ilə  birgə  iqtisadi  
səmərəlilik,  ətraf  mühit  baxımından  davamlı  və 
ədalətli    yanaşma  prinsipini    əsas  götürməklə 
suvarma  suyunun  səmərəli  istifadəsi  və  idarə 
edilməsinin      təbliği  sahəsində    təkliflərin 
hazırlanmasına dair  köməkçi TP  həyata keçirə 
bilər. Hazırlanan təkliflərə aşağıdakılar daxil ola 
bilər: 

 
Su fondunun yaradılması 

 
Suvarma suyunun qənayətli istifadə 
sahəsində dəstək və maraqlandırma 

 
Kənd əhalisi üçün marifləndirmə 
kompaniyaları 

 
Həddən artıq su götürülməsinə görə 
cərimə və cəzaların tətbiqi 

 
Ekoloji axıma dair tələblərə əməl 
edilməsinə nəzarəti gücləndirmək 
məqsədi ilə məmbələrdən götürülən 
suyun idarə edilmə sisteminin 
yaradılması 

 
Bundan əlavə  qiymətləndirilən (satıla 
bilən) icazə sisteminin tətbiqinin 
mümkünlüyü də nəzərdən keçirilə bilər 
         Bu 
TP-nın 
hazırlanmasında 
Orta  Kür  HR-da 
yerləşən 
ETSN- 
nin 
digər 
bölmələri,    Su 
Ehtiyatları  Dövlət 
Agentliyinin, 
Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı  ASC-
nın,  Azərsu  ASC-
nin  şöbələri  və 
yerli 
icra 
orqanları  mühüm 
rol oynaya bilər .  
 
Orta Kür 
2019-
2020  
Katalog: sites -> default -> files
files -> O 'zsan oatq u rilish b an k
files -> Aqshning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (uscirf) Davlat Departamentidan alohida va
files -> Created by global oneness project
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Last Name First Name Middle Initial Permit Number Year a-card First Issued
files -> Last Name First Name License Number
files -> Ausgabe 214 Freitag, 11. Mai 2012 37 Seiten Die Rennsaison 2012 ist wieder in vollem Gan
files -> Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik
files -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti
files -> Sequenced by Last Name

Download 7.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling