Beynəlxalq Çay Hövzələri Ətraf Mühitinin Mühafizəsi Layihəsi


Download 7.47 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/24
Sana13.02.2017
Hajmi7.47 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 
166 
 
daşqınlarının 
tənzimlənməsi 
və 
suvarma 
üçün 
su 
götürülməsi 
səbəbindən 
 
ciddi 
təsirə məruz qalmışdır
 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
 
Su 
obyektinin   
statusundan 
asılılı 
olaraq 
Cədvəl 
33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
 Həmçinin  aşağıdakı  tədbirlərin  icra 
edilməsi:
 
Tovuzçay  su  anbarından  suyun  istifadə 
üçün  götürülməsinə  nəzarətə  dair 
Əlavə  8-də  göstərilən  12  nömrəli  əsas 
tədbirin və  Əlavə 9-da göstərilən  4, 8-
12  nömrəli  köməkçi  tədbirlərin  icra 
edilməsi
 
MSTS(Milli 
Su 
Təchizatı 
və 
Sanitariya)  layihəsi  çərçivəsində  
Qazax  şəhərinin(13520)  (Əlavə  9-
da  Tədbir  2)  Su  Təchizatı  və 
Sanitariya Sisteminin reabilitasiyası 
layihəsinin  çay  suyunun  statusuna 
necə 
təsir 
göstərməsinin 
yoxlanması 
7
 
11-3-
WB014
R
 
Tovuzçayın Əsrikçayla 
birləşdiyi yerdən çayın 
mənsəbinə  qədər  olan 
hissəsi  suvarma  üçün 
su 
götürülməsi 
səbəbindən ciddi təsirə 
məruz qalmışdır
 
2021  –ci  ilədək 
SÇD-ya 
əsasən 
suyun 
statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su 
obyektinin   
statusundan 
asılılı 
olaraq 
Cədvəl 
33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl 33-də verilən( sonuncu sütun, o 
cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən  edilən 
əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4  nömrəli 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
Həmçinin  Tovuzçay  su  anbarından 
suyun  istifadə  üçün  götürülməsinə 
nəzarətə  dair  Əlavə  8-də  göstərilən  12 
nömrəli  əsas  tədbirin  və    Əlavə  9-da 
göstərilən    4,  8-12  nömrəli  köməkçi 
tədbirlərin icra edilməsi
 
8
 
112-2-
WB013
R
 
Əsrikçayın 
Əsrik 
kəndindən  Tovuzçayla 
birləşdiyi  yerə  qədər 
olan  hissəsi  suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı 
sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi 
təsirə 
məruz 
qalmışdır
 
 
2021–ci 
ilədək 
SÇD-ya 
əsasən 
suyun  statusun  qiy-
mətləndirilməsi  sis-
temini hazırlamaq
 
Su 
obyektinin   
statusundan 
asılılı 
olaraq 
Cədvəl 
33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl  33-də  verilən(  sonuncu  sütun, 
o  cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən 
edilən  əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4 
nömrəli tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
 Həmçinin  aşağıdakı  tədbirlərin  icra 
edilməsi:
 
Cırdaxan  kəndinin(4790)  (Əlavə  9-
da  Tədbir  3)  Su  Təchizatı  və 
Sanitariya Sisteminin reabilitasiyası 
layihəsinin  hazırlanması  və  həyata 
keçirilməsi   sahəsində tədqiqatların 
aparılması 
9
 
20-3-
WB024
Zəyəmçayın 
Tatarlı 
qəsəbəsindən  Şəmkir 
2021  –ci  ilədək 
SÇD-ya 
əsasən 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl 33-də verilən( sonuncu sütun, o 

 
167 
 
R
 
su  anbarına  töküldüyü 
yerə qədər olan hissəsi 
antropogen fəaliyyətlər 
vasitəsilə 
suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı 
sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi 
təsirə 
məruz 
qalmışdır
 
 
 
suyun 
statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su 
obyektinin   
statusundan 
asılılı 
olaraq 
Cədvəl 
33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən  edilən 
əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4  nömrəli 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
Tatarlı  kəndinin(4790)  (  və  Zəyəm 
kəndinin(7645)  (Əlavə  9-da  Tədbir 
2)  Su  Təchizatı  və  Sanitariya 
Sisteminin 
reabilitasiyası 
layihəsinin  hazırlanması  və  həyata 
keçirilməsi   sahəsində tədqiqatların 
aparılması 
Tikilməsi  planlaşdırılan  Zəyəmçay 
su  anbarının  çayın  axımına  necə 
təsir  edəcəyinə  dair  12-ci  Əsas 
Tədbirə(Əlavə 8) və 4,8-ci köməkçi 
tədbirlərə 
(Əlavə 
9) 
əsasən 
tədqiqatın aparılması 
10
 
214-2-
WB031
R
 
Gədəbəyçayın 
Gədəbəy 
şəhərindən 
Şəmkirçayla  birləşdiyi 
yerə qədər olan hissəsi 
antropogen fəaliyyətlər 
vasitəsilə 
suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı 
sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi 
təsirə 
məruz 
qalmışdır
 
 
 
2021  –ci  ilədək 
SÇD-ya 
əsasən 
suyun 
statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
 
Su 
obyektinin   
statusundan 
asılılı 
olaraq 
Cədvəl 
33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl 33-də verilən( sonuncu sütun, o 
cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən  edilən 
əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4  nömrəli 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
 Həmçinin  aşagıdakı  tədbirlərin  icra 
edilməsi:
 
MSTS(Milli 
Su 
Təchizatı 
və 
Sanitariya)  layihəsi  çərçivəsində  
Gədəbəy  şəhərinin(10146)  (Əlavə 
9-da  Tədbir  2)  Su  Təchizatı  və 
Sanitariya Sisteminin reabilitasiyası 
layihəsinin  çay  suyunun  statusuna 
necə 
təsir 
göstərməsinin 
yoxlanması 
Gədəbəy  çayından  suyun  istifadə  üçün 
götürülməsinə nəzarətə dair Əlavə 8-də 
göstərilən 12 nömrəli Əsas tədbirin və  
Əlavə 9-da göstərilən  4, 8-12 nömrəli 
köməkçi tədbirlərin icra edilməsi
 
11
 
21-5-
WB035
R
 
Şəmkirçayın  Mehrili 
qəsəbəsindən 
Yeniabad 
kəndinə 
qədər 
olan 
hissəsi 
antropogen fəaliyyətlər 
vasitəsilə 
suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı 
sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi 
təsirə 
məruz 
2021 
–ci  ilədək 
SÇD-ya 
əsasən 
suyun 
statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su 
obyektinin   
statusundan 
asılılı 
olaraq 
Cədvəl 
33 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl 33-də verilən( sonuncu sütun, o 
cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən  edilən 
əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4  nömrəli 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
Həmçinin aşağıdakıları icra etməli: 
Mehrli  kəndinin  (Əlavə  9-da  Tədbir 

 
168 
 
qalmışdır
 
 
 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
3)  Su  Təchizatı  və  Sanitariya 
Sisteminin reabilitasiyası layihəsinin 
hazırlanması  və  həyata  keçirilməsi  
sahəsində tədqiqatların aparılması 
Həmçinin  Şəmkirçayçay  su  anbarından 
və  Şəmkirçaydan  suyun  istifadə  üçün 
götürülməsinə nəzarətə dair Əlavə 8-də 
göstərilən  12  nömrəli  əsas  tədbirin  və  
Əlavə 9-da göstərilən  4, 8-12 nömrəli 
köməkçi tədbirlərin icra edilməsi
 
12
 
21-6-
WB036
R
 
Şəmkirçayın  Yeniabad 
kəndindən  Şəmkir  su 
anbarına 
töküldüyü 
yerə qədər olan hissəsi 
antropogen fəaliyyətlər 
vasitəsilə 
suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı 
sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi 
təsirə 
məruz 
qalmışdır
 
 
 
2021 –ci ilədək 
SÇD-ya əsasən 
suyun statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su obyektinin   
statusundan asılılı 
olaraq Cədvəl 33 
sütun1 verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl 33-də verilən( sonuncu sütun, o 
cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən  edilən 
əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4  nömrəli 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
 
Həmçinin aşağıdakıları icra etməli: 
Yeniabad  kəndinin  (Əlavə  9-da 
Tədbir 3) Su Təchizatı və Sanitariya 
Sisteminin reabilitasiyası layihəsinin 
hazırlanması  və  həyata  keçirilməsi  
sahəsində tədqiqatların aparılması 
Həmçinin  Şəmkirçayçay  su  anbarından 
və  Şəmkirçaydan  suyun  istifadə  üçün 
götürülməsinə nəzarətə dair Əlavə 8-də 
göstərilən  12  nömrəli  əsas  tədbirin  və  
Əlavə 9-da göstərilən  4, 8-12 nömrəli 
köməkçi tədbirlərin icra edilməsi
 
13
 
12-2-
WB038
R
 
Qoşqarçayın Haçaqaya 
qəsəbəsindən Kür 
çayına töküldüyü yerə 
qədər olan hissəsi 
antropogen fəaliyyətlər 
vasitəsilə suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi təsirə məruz 
qalmışdır
 
 
2021 –ci ilədək 
SÇD-ya əsasən 
suyun statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su obyektinin   
statusundan asılılı 
olaraq Cədvəl 33 
sütun1 verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl 33-də verilən( sonuncu sütun, o 
cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən  edilən 
əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4  nömrəli 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
 
Həmçinin aşağıdakıları icra etməli: 
Haçaqaya  kəndinin  (Əlavə  9-da 
Tədbir 3) Su Təchizatı və Sanitariya 
Sisteminin reabilitasiyası layihəsinin 
hazırlanması  və  həyata  keçirilməsi  
sahəsində tədqiqatların aparılması 
Həmçinin  Qoşqarçaydan  suyun  istifadə 
üçün  götürülməsinə  nəzarətə  dair 
Əlavə  8-də  göstərilən  12  nömrəli  əsas 
tədbirin və  Əlavə 9-da göstərilən  4, 8-
12  nömrəli  köməkçi  tədbirlərin  icra 
edilməsi 
 

 
169 
 
14
 
13-3-
WB42
R
 
Gəncəçayın 
Göygöl 
şəhərindən 
Gəncə 
şəhərinə  daxil  olduğu 
yerə qədər olan hissəsi 
antropogen fəaliyyətlər 
vasitəsilə 
suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı 
sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi 
təsirə 
məruz 
qalmışdır
 
 
 
2021 –ci ilədək 
SÇD-ya əsasən 
suyun statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su obyektinin   
statusundan asılılı 
olaraq Cədvəl 33 
sütun1 verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
 Su obyektinin statusundan asılı olaraq  
Cədvəl  33-də  verilən(  sonuncu  sütun, 
o  cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən 
edilən  əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4 
nömrəli tədbirləri icra etməli   
 
 Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9) 
 
Həmçinin aşağıdakıları icra etməli: 
MSTS(Milli 
Su 
Təchizatı 
və 
Sanitariya) 
layihəsi 
çərçivəsində  
Göygöl  şəhərinin  (Əlavə  9-da 
Tədbir 3) Su Təchizatı və Sanitariya 
Sisteminin reabilitasiyası layihəsinin 
məişət 
tullantı 
suları 
ilə 
çirklənmənin  azalmasına  necə  təsir 
göstərməsinin yoxlanması 
Həmçinin  Gəncəçaydan  suyun  istifadə 
üçün  götürülməsinə  nəzarətə  dair 
Əlavə  8-də  göstərilən  12  nömrəli  əsas 
tədbirin və  Əlavə 9-da göstərilən  4, 8-
12  nömrəli  köməkçi  tədbirlərin  icra 
edilməsi
 
Gəncəçay 
su  anbarının  tikilməsi 
suvarmada  sudan  istifadəyə  və  ekoloji 
axım  tələblərinə  riayət  etmək  ilə 
sahəsində 
çətinliklərin 
aradan 
qaldırılmasına  necə  kömək  edeceyinə 
dair tədqiqatların aparılması  
 
15
 
13-5-
WB43
R,  
 
Gəncəçayın 
Gəncə 
şəhərinə  daxil  olduğu 
yerdən 
Kür  çayına 
töküldüyü  yerə  qədər 
olan 
hissəsi 
antropogen fəaliyyətlər 
vasitəsilə 
suvarma 
üçün su götürülməsi və 
tullantı 
sularının 
axıdılması  səbəbindən 
ciddi 
təsirə 
məruz 
qalmışdır
 
 
2021 –ci ilədək 
SÇD-ya əsasən 
suyun statusun 
qiymətləndirilməsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su obyektinin   
statusundan asılılı 
olaraq Cədvəl 33 
sütun1 verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi(s
ütun2)
 
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl 33-də verilən( sonuncu sütun, o 
cümlədən  Əlavə  8-də  müəyyən  edilən 
əsas  tədbirlər)    2  ,  3  və  ya  4  nömrəli 
tədbirləri icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
 
Həmçinin aşağıdakıları icra etməli: 
MSTS(Milli 
Su 
Təchizatı 
və 
Sanitariya) 
layihəsi 
çərçivəsində  
Gəncə  şəhərinin  (Əlavə  9-da  Tədbir 
3)  Su  Təchizatı  və  Sanitariya 
Sisteminin reabilitasiyası layihəsinin 
məişət 
tullantı 
suları 
ilə 
çirklənmənin  azalmasına  necə  təsir 
göstərməsinin yoxlanması 
Həmçinin  Gəncəçaydan  suyun  istifadə 
üçün  götürülməsinə  nəzarətə  dair 
Əlavə  8-də  göstərilən  12  nömrəli  əsas 
tədbirin və  Əlavə 9-da göstərilən  4, 8-
12  nömrəli  köməkçi  tədbirlərin  icra 
edilməsi
 

 
170 
 
 Gəncəçay  su  anbarının  tikilməsi 
suvarmada  sudan  istifadəyə  və  ekoloji 
axım  tələblərinə  riayət  etmək  ilə 
sahəsində 
çətinliklərin 
aradan 
qaldırılmasına  necə  kömək  edeceyinə 
dair tədqiqatların aparılması  
 
 
 

 
171 
 
 Əlavə  11.  Həm  hidromorfoloji  həm  də  çirklənmə  problemi  ilə  bağlı  risk  altında  olması 
mümkün olan Su  Obyektləri üçün Tədbirlər Proqramı 
 
 
N
 
Su 
Obyekti
 
Risk 
faktorunun 
təsviri
 
 EKM
 
 
Cədvəl 3-də 3-cü sütuna əsasən TP
 
1
 
111-1-
WB0010
 
Tovuzçayın 
Azərbaycan 
ərazisinə 
daxil  olduğu  yerdən 
Tovuzçay  su  anbarına 
qədər  olan  hissəsinə 
suvarma 
məqsədləri 
üçün  su  götürülməsi 
təsir  edir  və  həmçinin 
ərazidəki  tullantı  suları  
və 
kənd 
təsərrüfatı 
fəaliyyəti 
nəticəsində 
yaranan 
maddələr 
suyun 
keyfiyyətinə 
mənfi təsir edə bilər
 
İstisna
 
Hövzədə  yerləşən 
digər 
ölkələrdə   
həyata 
keçirlən 
fəaliyyətlər 
məlum 
olmadı-
ğından  problem 
təkbaşına  həll  ola  
bilməz 
(SÇD 
Maddə 4 (4)
 
İstisna
 
Hövzədə  yerləşən  digər  ölkələrdə  heç  bir 
fəaliyyət  olmadıqda  problem  təkbaşına 
həll ola bilməz (SÇD Maddə 4 (4))
 
 
2
 
11-2-
WB009
 
Axıncaçayın 
Azərbaycan 
ərazisinə 
daxil  olduğu  yerdən 
Tovuzçay  su  anbarına 
qədər  olan  hissəsinə 
suvarma 
məqsədləri 
üçün  su  götürülməsi 
təsir  edir  və  həmçinin 
ərazidəki  tullantı  suları  
və 
kənd 
təsərrüfatı 
fəaliyyəti 
nəticəsində 
yaranan 
maddələr 
suyun 
keyfiyyətinə 
mənfi təsir edə bilər
 
İstisna
 
Hövzədə  yerləşən 
digər 
ölkələrdə   
həyata 
keçirlən 
fəaliyyətlər 
məlum 
olmadı-
ğından  problem 
təkbaşına  həll  ola  
bilməz 
(SÇD 
Maddə 4 (4)
 
 
İstisna
 
Hövzədə  yerləşən  digər  ölkələrdə  heç  bir 
fəaliyyət  olmadıqda  problem  təkbaşına 
həll ola bilməz (SÇD Maddə 4 (4))
 
 
3
 
20-2-
WB022
 
Zəyəmçayın 
Yanıqlıdan  Köhnəqala 
qəsəbəsinə  qədər  olan 
hissəsi.  Həm  suyun 
istifadə 
üçün 
götürülməsi həm də bir 
neçə  ərazidən  axıdılan 
tullantı 
suları 
çay 
suyuna mənfi təsir edir
 
2021 
–ci 
ilədək  SÇD-
ya 
əsasən 
suyun 
statusun 
qiymətləndiril
məsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su 
obyektinin   
statusundan  asılılı 
olaraq  Cədvəl  33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilm
əsi(sütun2)
 
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl  33-də  verilən(  sonuncu  sütun,  o 
cümlədən Əlavə 8-də müəyyən edilən əsas 
tədbirlər)  2 , 3 və ya 4 nömrəli tədbirləri 
icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
Həmçinin aşağıdakıları icra etməli: 
Yanıqli  kəndi(4894)  və  Könöqala 
kəndi(7020)  (Əlavə  9-da  Tədbir  3)  Su 
Təchizatı  və  Sanitariya  Sisteminin 
reabilitasiyası  layihəsinin  hazırlanması 
və  həyata  keçirilməsi    sahəsində 
tədqiqatların aparılması 
Həmçinin  Zəyəmçaydan  suyun  istifadə 
üçün götürülməsinə nəzarətə dair Əlavə 8-
də  göstərilən  12  nömrəli  əsas  tədbirin  və  

 
172 
 
 
Əlavə  9-da  göstərilən    4,  8-12  nömrəli 
köməkçi tədbirlərin icra edilməsi
 
Tikilməsi  planlaşdırılan  Zəyəmçay  su 
anbarının  çayın  axımına  necə  təsir 
edəcəyinə 
dair 
12-ci 
Əsas 
Tədbirə(Əlavə  8)  və  4,8-ci  köməkçi 
tədbirlərə  (Əlavə  9)  əsasən  tədqiqatın 
aparılması 
4
 
12-1-
WB037
 
Qoşqarçayın  Bayandan 
Metallurgiya  zavoduna 
qədər  olan  hissəsi.  Bu 
hissədə  çaydan  sənaye 
məqsədləri  üçün  su 
götürülür  və  həmçinin 
tullantı suları zavoddan 
birbaşa çaya axıdılır
 
2021 
–ci 
ilədək  SÇD-
ya 
əsasən 
suyun 
statusun 
qiymətləndiril
məsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su 
obyektinin   
statusundan  asılılı 
olaraq  Cədvəl  33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilm
əsi(sütun2)
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl  33-də  verilən(  sonuncu  sütun,  o 
cümlədən Əlavə 8-də müəyyən edilən əsas 
tədbirlər)  2 , 3 və ya 4 nömrəli tədbirləri 
icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
Həmçinin 
aşağıdakı 
tədbirlərin 
icra 
edilməsi:
 
Sənaye 
tullantı 
sullarının 
çaylara 
axıdılmazdan 
əvvəl 
təmizlənməsi 
yollarının  müəyyən  edilməsinə  dair 
tədqiqatların aparın aparılması
 
Həmçinin  1-15-ə  qədər  Əsas  tədbirlərin 
(Əlavə 8) icra edilməsi
 
5
 
13-2-
WB041
 
Gəncəçayın 
Topalhəsənli 
qəsəbəsindən 
Göygöl 
şəhərinə  qədər  olan 
hissəsi.  Suyun  istifadə 
üçün  götürülməsi  və 
yaşayış 
məntəqələrindən 
axıdılan  tullantı  suları 
çay  suyuna  mənfi  təsir 
edə bilər
 
2021 
–ci 
ilədək  SÇD-
ya 
əsasən 
suyun 
statusun 
qiymətləndiril
məsi 
sistemini 
hazırlamaq
 
Su 
obyektinin   
statusundan  asılılı 
olaraq  Cədvəl  33 
sütun1 
verilən 
vəzifələrin 
müəyyənləşdirilm
əsi(sütun2)
 
 
Su  obyektinin  statusundan  asılı  olaraq  
Cədvəl  33-də  verilən(  sonuncu  sütun,  o 
cümlədən Əlavə 8-də müəyyən edilən əsas 
tədbirlər)    2,  3  və  ya  4  nömrəli  tədbirləri 
icra etməli   
 
Su  obyektinin  təsnifatına  dair  15  –vi 
köməkçi tədbiri icra etməli(Əlavə 9)
 
 
Həmçinin aşağıdakıları icra etməli: 
Topalhəsənli  kəndi  (Əlavə  9-da  Tədbir 
3) 
Su 
Təchizatı 
və 
Sanitariya 
Sisteminin  reabilitasiyası  layihəsinin 
hazırlanması  və  həyata  keçirilməsi  
sahəsində tədqiqatların aparılması 
Həmçinin  Gəncəçaydan  suyun  istifadə 
üçün götürülməsinə nəzarətə dair Əlavə 8-
də  göstərilən  12  nömrəli  əsas  tədbirin  və  
Əlavə  9-da  göstərilən    4,  8-12  nömrəli 
köməkçi tədbirlərin icra edilməsi
 
 Gəncəçay 
su 
anbarının 
tikilməsi 
suvarmada  sudan  istifadəyə  və  ekoloji 
axım tələblərinə riayət etmək ilə sahəsində 
çətinliklərin  aradan  qaldırılmasına  necə 
kömək  edeceyinə  dair  tədqiqatların 
aparılması  
 
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling