Bienestar social


Download 132.67 Kb.
Sana14.08.2018
Hajmi132.67 Kb.

 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

  Ref:  MMX/jsp

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

• 

•  

!

"#!$ "%"!

o

 o

 

o 

o

 o

 

 o

  !


o

  "


 

o

 #$

o

  " 

o

  %o

  #


& "!

o

 o

 

&'()

o

 *

"!"& "!


o

  #


o

  #


o

  #


o

 

• "

!

''#

"( "#


$ "%"!

o

  +o

  ' (


  ,

-

o  .

o

 o

  -


o

 

o  #

o

 o

 

o 

/

o  0

o

 .

 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

• 

! "!)

!

$ "%"!o

  #


1

• 

$ "#"$ "

$ "%"!


o

 

(o

 

o 

o

 o

 

/*

 

• %

&

"% *"#

  !


o

 

%o

 

!"

o

 o

 

"• 

!

! !%)"#!

o

  23

o

  2o

 

( 3• 

!

! !o

 

+o

 

!0 3o

  +


o

  !


(

o

 &

+)


 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

3

+"#,

"

!""#

1

45

 

  

#"# !"5 3

3

+"#


5 " 67

'

"( *

-

 5 "

"

( *8*

-"

 !

"#!5 %


" 6 9 4 *:

-"

"5

" /


-"

! "!


)

!5 ' ;


4

-"

%&

"% *"


#

  !5


* *<

 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

. /


+

*

=  2

1 >


9

(

  3*

?

  - 

9;

<

 

+

*  #

4

*1

1

(9

 

(1 4

(

@+

@

+5

(@

*@

@

 1*

 

.3

*

A *5

@ B


B

 

"" " !"( #

5 +


 

B

5C D

C D#


C D

;

0"

5 D#


*

 

0"

5 D#


*

 

91 E#A

1

(4 1

EF

B&

<

<

$

4.

+1

+<

1*

 

>;

?

1*

 

EGDG(

<

+ 0 &


0

(#

1

<

1

(

  

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

1

.2

#

+<?

<

EF

 0

: *


 

C D#


 

E

5H

&GCA / )


H +

0

&A4

DI / ) 


+

*

; 

1

.3

2

/ 

5

@@ 4

 

#?

 

124

*

   + 9

<

4

&1

1 J ) 


+

+

<

 

1

3*

0

2E#

<

*

 1

.

23

5

631

1

* 

%

? % 

EGDG


9

0

("

,

* 

9 9


 

 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

1

3EGGK  + 9

#

"5

(

@% (

"

@ 02

@

'1

 

+@

@

51

 1

(9

  +


E

 

1.

2

. 

E#

11

 

. +    L

 +    '


  +

*

 +   @  +    F=

 +   


,

 

++

1

% 

+

$&

)

&DECDI/ ) 

*

4 

+

?#

+<

1.

3 5 7


4

63

   + 9

DE DI /  

2

5 $


 

+

9(

2

1 %1

1

02

. 3


+

4

,-

 

<

4

9

 *

EGDG 


L

DG

*&

@ 2


@

!

1 ) 

. #


9

(

 1

:

  2*

4

1;

*

  

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

.

23

$

 5

H

&A / )5M=N

 

# 

H

,0

3

&()

DGGO


? /  

#

 H

*

  

 

/•  #

 

•  #•  #

 

•  

 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

.

..

3 #


1 %

1

**

1

11

 

E;

*

/ 

/

1/

0

"  A #

&

D ")

*

1  !

.

* 

@

 +   KG

A P


+

 

3 .*

+

  

+

 1

 

+ 

1

.+

0

+*

  -


*

 +    


.

&

)*

 

+< 

1

3.

#

11

*

$ 

1

 +   3 %

+

11

 

13

3 %


1

+

  

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

1

23

.

11

*

1<

 

*1

*

 KG

  L


<

*

 +     

%

 2

1

 1

2

<

 

0

 1

2

+ EGGK4

*

#0

� 3)5


"

 

*4

*

1DG

1

EGGK 1

1 4


*

 

%+

1

1 

1

3*

+

 ! <

$

 1

8

*/

(

 12

.

24

*

11

/

 • 

.

9*

+

 ;

+   ! 


 

#

  

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

.

.#

1 %


1

<

*

32

 

+1

91

#;

*

 +

1

1"

 

-!'- "#+

. 2!1 " +

. 2!  

+

<(

 

0<

 

%2

?

# 

 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

.

..

#

2 

;

<

*

 

+*

 

4*

5

4@@

@

< /

1

 

1<

1

<

1

&

@@

1

1 ) 

%

" 

1

.<

<

(

<

 

%

" 

+

 1

2

..

1

( 

#

5•  :

(

•  # C 4•  "

• 

 H

4

9 

%

" 

1

80

.  


#

(

@ (@

1

(1

 


 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

.

.0

.

+%

/

<

E

<

%

" 

$ "%"!


 

/

• -

*

@ +@

1

1 

$ "%"!


"& /

• 

!+

(

,# " 1

P= / 1


AG

 

• "

+

1*

*

 • 

"

*5

?

 @

 

*@

@

@C 41

 


 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

• 

"##

%)#


9

 

+5

(

(  :$

5 EI


+

5 E= /


 

• 

!#

" "#


# &4

*

19

;+

5

(1C

(

/:$

5 >=+

5

DP /• 

"

"( "#3

.

5*

1 F=


-

2

5 %"

#

5 KP= PM =G P= ;EDDG

2

5Q

 

/• 

"

 .

5

?  2

1 ER >


-

5

:"

( *


#

5 KP= PP GG DM

2

5

Q 

.

5?

 

L1 FD

-

5 %"

%

*"#

5 KP= PM =G >G

2

5

*Q 

 

 !

"#$%

&

'&

( &)


*

&

&+ ,

-

 BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION 

MUJER 

 

  

/

• +

0 " +-


 

 

-5

4

#5 KPP D> ID PI

• 

2+

<

 

.5

?

 1 DD

K DG&GAPKGC

,

-

)C-

5 0


-

0

#5 KP= PP G> >>

• 

.+

(

 .

1

1 +    F=

?

  +,

1 F>


2

5 " 62


*

(

#5 KP= PP =M P>

• 

2.

+

% *  3 #

1

14  

!

" 

-

5#

5 KP= PM M> DG

5

S Q


 

• 

.9

:

+A DE

/ 1


1

 

5 "-

#

5 KP= PM AI >D
Download 132.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling