Bilimlar bellashuvi


Download 16.66 Kb.
Sana19.06.2020
Hajmi16.66 Kb.

“Bilimlar bellashuvi” viloyat bosqichiga tayyorgarlik test savollari-10 (8-sinf)

 1. Teng yonli uchburchakning yon tomoni 60 ga teng. Asosiga tushirilgan balandligi asosidan 60 g a ka m. Shu uchburchakning asosini toping. A) 80 B) 60 C) 96 D) 90

 2. Ikki sex 690 ta kir yuvish mashinasi ishlab chiqarishi kerak. Birinchi sex ishlab chiqargan mahsulotning 2 9 qismi ikkinchi sex ishlab chiqargan mahsulotning 80% iga teng. Birinchi sex qancha mahsulot ishlab chiqargan? A) 150 B) 180 C) 240 D) 540

 3. Korxonada mahsulot ishlab chiqarish birinchi yili 18% ga, ikkinchi yili 15% ga o rtdi. Mahsulot ishlab chiqarish ikki yil mobaynida necha foizga ortg an? A) 35, 7 B) 34, 7 C) 35 D) 33

 4. x ning y ga nisbati 9:7 kabi, y ning z ga nisbati 14:15 kabi. z ning necha foizini x tashkil etadi? A) 120 B) 140 C) 80 D) 160

 5. To ‘rtta sonning yig‘indisi 161 ga teng. Ulardan dastlabki uchtasi 4, 5 va 8 sonlariga to‘g‘ri proporsional ikkinchi va to‘rtinchi sonlar esa 6 va 5 sonlarig a teska ri proporsional. Uchinchi sonni toping. A) 72 B) 64 C) 56 D) 48

 6. Sinfdagi qizlar sonining o‘g‘il bolalar soniga nisbati 5/7 bo‘lsa, sinfdagi jami o‘quvchilar soni quyidagilarning qaysi biriga teng bo ‘lishi mumkin? A) 36 B) 34 C) 32 D) 30

 7. Ag ar x < z < y bo‘lsa, | x − y |−| z − y |−| z − x | ni soddalashtiring. A) 0 B) 2y− 2x C) 2z− 2y D) 2y −2z

 8. 12 va 31 2 so nlarning umumiy bo‘luvchilari nechta? A) 2 B) 4 C) 3 D) 6

 9. 9; 10; 15 va 27 sonlaridan nechta o‘zaro tub sonlar jufti hosil qilish mumkin? A) 4 B) 3 C) 2 D) 6

 10. 18 va 8 sonlari eng kichik umumiy karralisining natural bo‘luvchilari nechta? A) 12 B) 7 C) 8 D) 9

 11. Uchburchakning birinchi tomoni x(x > 12) sm, ikkinchi tomoni undan 8 sm qisqa, uchinchi tomoni esa birinchisidan 4 sm uzun. Shu uchburcha kning perimetrini (sm) toping. A) 3x − 4 B) 3x + 4 C) 3x − 12 D) 3x + 12

 12. 25 − (2c − 1)2 ni ko‘paytuvchilarga ajrating. A) (4 + 2c)(6 − 2c) B) (4 − 2c)(6 − 2c) C) (4 − 2c)(6 + 2c) D) (2c − 4)(2c − 6)

 13. Agar x = ( √ 8 − 5)/2 bo‘lsa, (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) ning qiymatini hisoblang. A) 7/16 B) – 7/16 C) 1 D) – 1

 14. Agar a − b = 1 va (a2 – b2 )(a − b) = 9 bo‘lsa, a2 + b2 ning qiymatini toping. A) 39 B) 41 C) 21 D) 20

 15. 2x + 4y = 5 funksiyaning grafigi koo rdinata tekisligining qaysi choragida yotadi? A) I; II B) II; III; IV C) IV; I; II D) IV; II

 16. k va l ning qanday qiymatlarida y = k x giperbola va y = kx + l to‘g‘ri chiziq M (1; 5) nuqtadan o‘tadi? A) 5; − 10 B) 5; 0 C) 5; 10 D) − 5; 0

 17. 130◦ li yoyga tiralgan vatar aylanani ikki qismga ajratadi. Katta yoyning ixtiyo riy nuqtasidan qaraganda, bu vatar qa nday burchak ostida ko‘rinadi? A) 65◦ B) 1 15◦ C) 120◦ D) 70◦

 18. Radiusi 15 g a teng aylananing marka zidan 12 ga teng masofada joylashgan nuqta orqali diametr va unga perpedikulyar vatar o‘tkazilg an. Shu vatarning uzunligini toping. A) 24 B) 18 C) 21 D) 27

 19. Uchburchakning ikki tomoni uzunliklari 6 va 8 sm. Uchinchi tomoni uzunligi butun son bo‘lsa, shunday uchburchaklar nechta?

 20. To‘g‘ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzani 3 va 12 ga teng kesmalarga ajratadi. Shu balandlikni toping.

 21. Para llelo grammning diagonali tomonlari bilan 20◦ va 30◦ li burchaklar ta shkil qiladi. Para llelo grammning katta burchagini toping.

 22. a ning qanday qiymatlarida ax + 2y = 3 va 3x − y = − 1 to‘g‘ri chiziqlar kesishadi?

 23. Qavariq to‘rtburchakning burchaklaridan biri to‘g‘ri burchak, qolganlari esa o‘zaro 6 : 5 : 4 nisbatda. To‘rtburchakning kichik burchagini toping.

 24. Trapetsiyaning yuzi 506 ga, balandligi 22 ga, asoslari ayirmasi 6 ga teng. Tra petsiya katta asosining uzunligini toping.

 25. Rombning diagonallari 9 va 12 ga teng. Unga ichki chizilga n doira yuzining romb yuziga nisbatini toping.

Download 16.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling