Bilishning predmeti, obyekti va subyekti


Download 6.29 Kb.
Sana23.10.2023
Hajmi6.29 Kb.
#1717838
Bog'liq
Falsafiy bilimlar tizimi va falsafaning ijtimoiy vazifalari. Bil-fayllar.org


Falsafiy bilimlar tizimi va falsafaning ijtimoiy vazifalari. Bilishning predmeti, obyekti va subyekti

Falsafiy bilimlar tizimi va falsafaning ijtimoiy vazifalari.


Bilishning predmeti, obyekti va subyekti.
Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari.
Nikoh – eng qadimgi axloqiy munosabat shakli sifatida.
Jamiyat mavjudligining moddiy va ma’naviy omillari.
Borliqning asosiy shakllari va ko‘rinishlari. Borliqning atributlari.
Falsafa fanining bahs mavzulari va muammolari.
Aksiologiya – qadriyatlar falsafasi.
Kasbiy ahloq , etiket va muomala odobi axloqiy madaniyatning asosiy tamoyillari sifatida.
“Ommaviy madaniyat”ning yoshlar estetik didiga ta’siri.
Tarix falsafasi va uning ijtimoiy mazmuni.
Bilish bosqichlari, asosiy turlari va shakllari.
Dunyoqarash tushunchasi, uning mohiyati va tarixiy shakllari.
«Madaniyat» tushunchasi, uning mohiyati, strukturasi va funksiyalari.
Go‘zallik va xunuklik, fojeaviylik va kulgililik kategoriyalarining falsafiy mohiyati.
Estetikaning asosiy kategoriyalari.
Haqiqat tushunchasi, uning mezoni va asosiy shakllari.
Borliq, yo‘qlik, mavjudlik tushunchalari.
Inson, shaxs va individ tushunchalarining o‘zaro aloqadorligi.
Tushuncha – tafakkur shakli sifatida.
Bilish – falsafiy muammo sifatida.
Mulohaza tafakkur shakli va xulosa chiqarishning tarkibiy qismi sifatida.
Inson – bioijtimoiy mavjudot sifatida.
Axloqiy tarbiya va madaniyat uyg‘unligi.
Muxabbat va nafrat, ezgulik va adolat tushunchalarining falsafiy moxiyati.
“Etika” fanining predmeti, mohiyati va tuzilmasi.
Falsafada metod va metodologiya, metodika tushunchalari.
Sharq va G‘arb falsafasida inson muammosi.

Etikaning asosiy kategoriyalari, tamoyillari va me’yorlari.


Dialektika qonunlari va ularning axamiyati
Davlat va fuqarolik jamiyatining ahloqiy asoslari. Axloqiy qadriyatlar.
Tushunchaning mazmuni va hajmi.Tushuncha turlari.
Mulohazaning kompleks tahlili: tarkibi, ifodalanishi, chinlik qiymati, turlari.
Inson hayotining mazmuni va unda insonning vazifasi. Insonnig umri, o‘limi va manguligi.
Qadimgi Yunoniston falsafasida borliq va inson masalasi
Harakatning asosiy shakllari va ularning o‘zaro aloqadorligi.
Formal mantiq qonunlari va to‘g‘ri fikrlash tamoyillari.
Milliy tarbiya va unda axloqning o‘rni. Evropa va Osiyo xalqlari axloqidagi umumiylik va farqli jihatlar
Inson – bioijtimoiy mavjudot sifatida.
Tafakkurning mantiqiy shakllari va qonunlari.
Jamiyat tushunchasi va uning falsafiy talqini.
Estetikaning predmeti, maqsadi va vazifalari.
Mantiq ilmining predmeti va ahamiyati.
Nikoxning ahloqiy va xuquqiy asoslari.
Axloqiy tarbiya va madaniyat uyg‘unligi.
Inson, shaxs va individ tushunchalarining o‘zaro aloqadorligi.
“Estetika” fanining tadqiqot ob’ekti va asosiy kategoriyalari.
Xulosa chiqarishning umumiy mantiqiy tavsifi
Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari: Sharq va G’arb falsafasi.
Falsafa va fan metodlari.
San’atning falsafiy moxiyati va tarixiy shakllari.
Davlat va fuqarolik jamiyatining ahloqiy asoslari. Axloqiy qadriyatlar.
Estetikaning predmeti, maqsadi va vazifalari.
Haqiqat tushunchasi, uning mezoni va asosiy shakllari.
Falsafiy bilimlar tizimi va falsafaning ijtimoiy vazifalari.
Tushuncha – tafakkur shakli sifatida.
Jamiyat tushunchasi va uning falsafiy talqini.
Harakatning asosiy shakllari va ularning o‘zaro aloqadorligi.
Mulohazaning kompleks tahlili: tarkibi, ifodalanishi, chinlik qiymati, turlari.
Muxabbat va nafrat, ezgulik va adolat tushunchalarining falsafiy moxiyati.
Etikaning asosiy kategoriyalari, tamoyillari va me’yorlari.
Formal mantiq qonunlari va to‘g‘ri fikrlash tamoyillari.
Dunyoqarash tushunchasi, uning mohiyati va tarixiy shakllari.
Tafakkur - mantiq ilmining o‘rganish ob’ekti sifatida.
Jamiyat tushunchasi va uning falsafiy talqini
Estetikaning tadqiqot doirasi, maqsad va vazifalari.
Dialektika qonunlari va ularning axamiyati.
Ixtiyor erkinligi va axloqiy tanlov. Etiket tushunchasi.
Estetika fanining tadqiqot doirasi va boshqa fanlar bilan o‘zaro
aloqadorligi.
Falsafa kategoriyalari: tasnifi va o‘ziga xos xususiyatlari.
“Ommaviy madaniyat” hodisasi va uning yoshlar axloqiy tarbiyasiga salbiy
ta’siri.
Estetika fanining tadqiqot doirasi , maqsad va vazifalari.
Formal mantiq qonunlari va to‘g‘ri fikrlash tamoyillari.
Falsafiy bilimlar tizimi, uning asosiy yo‘nalishlari va vazifalari
Estetikaning asosiy kategoriyalari va ularning falsafiy moxiyati.
Falsafaning predmeti va jamiyat rivojidagi axamiyati.
Davlat va fuqarolik jamiyatining ahloqiy asoslari. Axloqiy qadriyatlar.
Formal mantiq va uning qonunlari.
Tushuncha-tafakkur shakli sifatida. Tushuncha turlari.
Globallashuv jarayonlari tushunchasi va uning shaxs axloqiy kamolotiga
ta’siri.
Falsafiy bilimlar tizimi, uning asosiy yo‘nalishlari va vazifalari
Borliq tushunchasi va uning atributlari.
Go‘zallik va xunuklik, fojeaviylik va kulgililik kategoriyalarining falsafiy mohiyati.
Nikoxning xuquqiy va axloqiy asoslari.
Suqrot, Aflotun va Arastu falsafasi.
Milliy tarbiya va unda axloqning o‘rni. Evropa va Osiyo xalqlari axloqidagi umumiylik va farqli jihatlar
Go‘zallik tushunchasi va uning falsafiy mohiyati.
Antik davr YUnonistonda falsafiy fikrlarning rivojlanishi.
Etika va estetika fanlarining o‘zaro aloqadorligi.
Estetika kategoriyalarining falsafiy moxiyati.
Falsafaning baxs mavzui va asosiy yo‘nalishlari.
Globallashuv jarayonlarida ahloqiy tarbiyaning dolzarbligi.
San’at turlari va ularning estetik mazmuni.
http://fayllar.org
Download 6.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling