Birinchi tibbiy yordam fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/19
Sana01.03.2020
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY VA O„RTA MAXSUS TA`LIM  VAZIRLIGI 
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 
 
FARMAKOLOGIYA VA KLINIK FARMATSIYA KAFEDRASI 
 
 
 
 
“BIRINCHI TIBBIY YORDAM FANIDAN” 
 
O‟QUV – USLUBIY MAJMUA 
 
 
 
 
 
TOSHKENT – 2016  

 

Tuzuvchilar:   
 
 
Saidov S.A.          – Farmakologiya va klinik  
                               farmatsiya kafedrasining mudiri, tibbiyot   
                                fanlari doktori.   
Tulyaganov  B.S. - Farmakologiya va klinik   
                                farmatsiya kafedrasining katta o„qituvchisi 
Yusupova D.A     -  Farmakologiya va klinik   
                                farmatsiya kafedrasining katta o„qituvchisi 
 
 
 
Taqrizchilar: 
 
 
Utyamishev R.G – Gematologiya  va qon quyish ilmiy   
                            tekshirish institutining yetakchi ilmiy  
                            xodimi, t.f.d.  
Fayzieva Z.T. –   Ilmiy tadqiqot va ilmiy pedogogik  
                            kadrlar tayyorlash bo„limi boshlig„i, t.f.d.  
 
 
 
 
 
O‟quv – uslubiy majmua Toshkent farmatsevtika institutining soha uslubiy kengashining 
2016 yil    __  ___ dagi   ___-sonli qarori bilan nasrga tavsiya qilingan. 
 
 
     Soha uslubiy kengashi raisi  ____________S.A.Saidov. 
 
    O‟quv-uslubiy majmua MUK da ko‟rib chiqildi va tasdiqlandi 
    “___”    “_________”  2016 yil  “____”  sonli  bayonnomasi   
 
 
    Kelishildi:  Markaziy uslubiy kengashi raisi  ___________ S.U.Aliev 

 

MUNDARIJA 
 
I. Ishchi dastur..................................................................................................................3 
  
II. Sillabus (o`qituvchining ish dasturi)........................................................................20  
 
III. Fanni o„qitishda foydalaniladigan interfaol ta‟lim metodlari.............................23 
 
IV. Nazariy mashg„ulot materiallari............................................................................30 
 
V. Amaliy mashg`ulot uchun materiallari.................................................................104 
VI. Mustaqil ta‟lim mavzulari………………….…………………………………   158
 
VII.Glossariy..................................................................................... ............................161 
 
VIII

Keyslar banki....................................................................................................  165 
 
IX.Testlar......................................................................................................................172 
 
XX. Adabiyotlar ro„yxati.............................................................................................186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ISHCHI DASTUR 
 
1. KIRISH 
 
Shifokor  va  farmatsevtlar  zaruriyat  tug„ilganda  malakali  birinchi  tibbiy  yordamni 
ko„rsata  bilishlari  kerak.  Shundan  kelib  chiqib,  BTYO  fanining  asosiy    vazifalari 
talabalarga malakali BTYO ko„rsatishni, uni nazariy va amaliy jixatlarini har tomonlama 
o„rgatishdan iborat. Ma‟lumki, BTYO ko„rsatishda bir necha bosqich qayd etiladi. 
Malakasiz  tibbiy  yordam.  Bunda  har  qanday  shaxslar  tomonidan  amalga 
oshiriladigan  yordam  inobatga  olinadi  (cho„kkan  odamni  qutqarish,  binolar  tagidan 
odamlarni olib chiqish va b). 
Vrachgacha  bo„lgan  BTYO.  Bunda  BTYO  asosan  o„rta  tibbiy  xodimlar  yoki 
farmatsevtlar tomonidan amalga oshiriladi (sun‟iy nafas oldirish, yurakni massaj qilish, 
qon oqishini vaqtinchalik to„xtatish va b).  
Malakali  shifokorlar  yordami.  Bunda  BTYO  mutaxassis  shifokorlar  tomonidan 
amalga oshiriladi. 
 
Fanning va maqsad vazifalari 
 
Fanni  o„qitishdan  maqsad  –  turli  baxtsiz  xodisalar  tufayli  jaroxatlanishda,  o„tkir 
kechuvchi  kasalliklarda,  zaharlanishda  va  boshqa  xolatlarda  shifokor  kelguncha  o„z 
vaqtida va to„g„ri BTYO ko„rsatish xaqida tushunchaga ega bo„lish. 
Fanning asosiy vazifasi – turli xil baxtsiz xodisalar tufayli yuzaga kelgan xolatlarda 
bemorlarga  yoki  jaroxatlangan  kishilarga  shifokor  kelguncha  o„z  vaqtida  va  to„g„ri  
tibbiy yordam ko„rsata bilishdan iborat. 
 
Fan bo„yicha talabalarning bilim,  ko„nikmasi,  malakasiga 
qo„yiladigan talablar 
Fanni o„rganish davomida talabalar: 

  aseptika, antiseptika; 

  jaroxatlarning turlari va birinchi tibbiy yordam; 

  qon oqishi turlari va birinchi tibbiy yordam; 

 
bog„lamlar turlari va birinchi tibbiy yordam; 

  suyak sininishi va bo„g„im chikishida birinchi tibbiy yordam; 

  kuyish va sovuq olishida birinchi tibbiy yordam;  

  bosh miya jaroxatlanishida birinchi tibbiy yordam; 

 
o„tkir terapevtik kasalliklarda birinchi tibbiy yordam; 

 
o„tkir xirurgik kasalliklarda birinchi tibbiy yordam; 

 
zaxarlanishda vrachgacha bo„lgan birinchi tibbiy yordam usullarini bilishi kerak. 
     shuningdek talabalar: 

 
ichki a‟zolarning anatomik tuzilishi va fiziologik xususiyatlari,  

 
ichki a‟zolar funksional xolatlarini baxolash; 

 
aholi  o„rtasida  ko„p  uchraydigan  o„tkir  kechuvchi  terapevtik  kasalliklarning 
kechimini aniqlay olish 

 


 
o„tkir  kechuvchi  xirurgik  kasalliklarda  shifokorgacha  shoshilinch  yordam  ko„rsata 
olish 

 
o„tkir va surunkali yuqumli kasalliklarni aniqlay olish; 

  turli  moddalar  bilan  zaxarlanish  holatlarida  shishilinch  yordam  ko„rsata  olish  
ko„nikmalariga ega bo„lishi kerak. 
 
 talabalar: 

  bemorlarni parvarish qilish va tibbiy muolajalarni bajara olish   

 
(xaroratni o„lchash, A/B-o„lchash, puls xisoblash, me‟dani chayish, klizma-qo„yish, 
turli in‟eksiyalar, suniy nafas oldirish, yurakni yopiq usulda uqalash); 

 
qon oqishini vaqtinchalik to„xtatish; 

 
jgut va shina qo„yish; 

 
turli bog„lamlar qo„yish; 

  jaroxatlangan va boshqa bemorlarni transportda olib borish  qoidalari; 

 
spetsifik  kasallik  bilan  og„rigan  og„ir  bemorlarni  (urologik,  xirurgik  v.b.)  parvarish 
qilish malakalariga ega bo„lishi kerak. 
 
Fanni  boshqa fanlar bilan o„zaro bog„liqligi  
 
Fanni o„zlashtirish uchun  talabalar fiziologiya, anatomiya va fuqarolar mudofaasi, 
lotin tili kabi o„quv rejasidagi boshqa fanlarni yaxshi o„zlashtirgan bo„lishlari kerak.  
 
Fanning ilm fan va ishlab chiqarishdagi o„rni 
 
BTYO fani tibbiyotning amaliy sohalari bilan uzviy bog„liq bo„lib, olingan bilimlar 
bemorlarga  bevosita  shoshilinch  shifokorgacha  yordam  ko„rsatish  lozim  bo„lganda, 
ya‟ni  o„tkir  jarrohlik  va  terapevtik  kasalliklar,  shok,  zaharlanishlar  va  b.  qo„llaniladi. 
BTYO  fani  klinik  fanlar  erishgan  yutuqlar  asosida  doimiy  ravishda  mazmunan  boyitib 
boriladi.  
 
Fanni o„qitishda foydalaniladigan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 
BTYO  fanini  o„qitishda  ta‟limning  zamonaviy  usullaridan  foydalanish,  yangi 
informatsion-pedagogik    texnologiyalarni  tadbiq  etish  muxim  ahamiyatga  egadir. 
Ma‟ruzalarda  Internet  materiallari,  tarqatma  materiallar,  prezentatsiyalar,  multimedia 
dasturi,  slaydlardan,  amaliy  mashg„ulotlarni  o„tishda  esa    zamonaviy  pedagogik 
texnologiyalardan foydalaniladi.  
-  Shulardan  kelib  chiqqan  holda  “BTYO”  fanining  ta‟lim  texnologiyalarini 
loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondashuvlarga e‟tibor berish kerak.  
-   • Muammoli yondashuv. Ta‟lim jarayonini muammoli holatlar orqali namoyish 
qilish  o„quvchi  bilan  birgalikdagi  hamkorlikni  faollashtirish  usullaridan  biridir.  Bu 
jarayonda  ilmiy  bilishning  ob‟ektiv  ziddiyatlarini  aniqlash  va  ularni  hal  qilishning 
dialektik  tafakkurni  rivojlantirish  va  ularni  amaliy  faoliyatda  ijodiy  ravishda  qo„llash 
ta‟minlanadi.  

 

-  • Axborot berishning eng yangi vosita va usullaridan foydalanish, ya‟ni o„quv 
jarayoniga kompyuter va axborot texnologiyalarini jalb qilish. 
-  Yuqoridagi konseptual yondashuv va “BTYO” fanining tarkibi, mazmuni, o„quv 
axborot  hajmidan  kelib  chiqqan  holda  o„qitishning  quyidagi  usul  va  vositalari  tanlab 
olindi. 
-  • O„qitish usullari va texnikasi: muloqot, muammoli usul, “aqliy hujum”, insert, 
ma‟ruza  (kirish  ma‟ruzasi,  vizual  ma‟ruza,  tematik,  aniq  holatlarni  echish,  avvaldan 
rejalashtirilgan xatoli, sharhlovchi, yakuniy). 
-  • O„qitishni tashkil qilish shakllari:  kollektiv, guruhiy.  
-  • O„qitish vositalari: odatdagi o„qitish vositalari (darslik, ma‟ruza matni, tayanch 
konspekti, kodoskop) dan kompyuter va axborot texnologiyalari. 
-  •  Boshqarishning  usuli  va  vositalari.  O„quv  mashg„ulotini  texnologik  karta 
ko„rinishida  rejalashtirish  o„quv  mashg„ulotining  bosqichlarini  belgilab,  qo„yilgan 
maqsadga  erishishda  o„quvchi  va  o„qituvchining  hamkorlikdagi  faoliyatini 
talaballarning auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarini aniqlab beradi. 
-  • Monitoring va baholash.  O„quv  mashg„uloti va butun kurs davomida o„qitish 
natijalarini  kuzatib  borish,  o„quvchi  faoliyatini  har  bir  mashg„ulot  va  yil  davomida 
reyting asosida baholash. 
 
2. Fan bo`yicha soatlar taqsimoti 
 
BTYO fanidan mashg„ulotlarning mavzular va soatlar bo„yicha taqsimlanishi: 
 
t/

Mavzular nomi 
 
Jami soat 
Ma‟ruza 
Amaliy 
mashg„ul ot 
Mustaqil 
ta‟lim 
F
arm
at
si
y
a.
  
(t
u
rl
ari
 
bo
„y
ic
ha

 
K
li
n
ik
 
fa
rm
at
si
y

K
as

ta
‟l
im
 
 
F
arm
at
si
y
a.
 
(t
u
rl
ari
 
bo
„y
ic
ha

K
li
n
ik
 
fa
rm
at
si
y

K
as

ta
‟l
im
 
 
F
arm
at
si
y
a.
  
(t
u
rl
ari
 
bo
„y
ic
ha

K
li
n
ik
 
fa
rm
at
si
y

K
as

ta
‟l
im
 
 
F
arm
at
si
y
a.
  
(t
u
rl
ari
 
bo
„y
ic
ha

K
li
n
ik
 
fa
rm
at
si
y

K
as

ta
‟l
im
 
 

BTYO to„g„risida 
tushuncha 
Bemorlarni 
parvarish qilish 
Davolash 
muolajalari. 
(dorilarni yuborilish 
usullari) 
13 
13 
12 


Aseptika va 
antiseptika asoslari 
Qon oqishi va qon 
yo„qotish turlari, 
sabablari va 
oqibatlari va unda 
13 
13 
12 


 

BTYO...  

Sovuq olish, kuyish 
va ularning turlari. 
Desmurgiya.Bog„la
mlarning turlari 
14 
14 
12 


CHiqish va 
sinishlar. Ularning 
turlari 
Jarohatlar va 
ularning turlari 
13 
13 
12 


SHikastlanishlar. 
YUmshoq to„qima 
SHikastlanishi va 
BTYO 
Bosh miya 
SHikastlanishi va 
unda BTYO 
13 
13 
12 


O‟tkir va surunkali 
jarrohlik infek-
siyalari.O„tkir 
jarroxlik kasalliklari 
va unda BTYO. 
13 
13 
13 


O‟tkir terapevtik 
kasalliklari va unda 
BTYO(Bronxial 
astma.Yurak 
ishemik kasalligi , 
Yurak astmasi 
tutqanoq,buyrak 
sanchig„i,miyaga  
qon 
quyilishi, 
diabetik komalar ) 
13 
13 
13 


Reanimatsiya 
usullari tug„risida 
tushuncha 
 
13 
13 
13 


Zaharlanishlar (ilon, 
chayon, qoraqurt 
chaqqanda, 
petsitsidlar, zaharli 
o„simliklar, 
dorilardan 
zaharlanish) va 
BTYO. 

 

 
Ja`mi 
114 
114 
108 
17 
17 
17 
51 
51 
51 
46 
46 
40 
 
3. Nazariy mashg`ulotlar mazmuni 
 
Ma‟ruza № 1 
BTYO fani to„g„risida tushuncha.  Bemorlarni parvarish qilish 
Davolash muolajalari. (dorilarni Yuborilish usullari) 
BTYO  fani  to„g„risida  tushuncha.  Tibbiy  yordamning  bosqichlari.  Bemorlarni 
parvarish qilishning umumiy tamoyillari. Yotoq yaralarini oldini olish chora-tadbirlari.  
Dori  vositalarni  tanaga  kiritilish  yo„llari.  Enteral  va  parenteral  yo„llarning  o„ziga 
xos  tomonlari.    Bemorlarni  parvarishlash  usullari.  Engil  xushdan  ketishda  (obmorok) 
BTYO 
Adabiyotlar: 2.1.,1.2.,2.2. (2 soat) 
 
Ma‟ruza № 2 
Aseptika va antiseptika asoslari 
Qon oqishi va qon yo„qotish turlari, sabablari va oqibatlari va unda BTYO. 
Aseptika  va antiseptika  asoslari. Jarrohlik va tug„ruq bo„limlarida aseptikaning o„ziga 
xos tomonlari.  
Qon ketishini turlari. Qon oqishini  vaqtincha va uzil-kesil to„xtatish usullari. Qon 
yo„qotishning  umumiy  belgilari.  Bevosita  va  bilvosita  qon  qo„yish  usullari.  Quturish 
kasalligining  oldini  olish  tadbirlari.  Radiatsion nurdan  SHikastlangan  odamlarga  tibbiy 
yordam 
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. ( 2 soat) 
 
Ma‟ruza № 3 
Sovuq olish, kuyish, va ularning turlari. 
Desmurgiya. Bog„lamlarning turlari 
Kuyish kasalliklarning kechishi. Kuyishda birinchi tibbiy yordam berish va 
davolash; 
Sovuq  olishlar,  klinik  belgilari.  Birinchi  tibbiy  yordam.  Bog„lamlarni  qo„yish 
usullari,uning  turlari.  Kuyishda  shok  xolatini  aniqlash  va  birinchi  tibbiy  yordam. 
Bog„lam turlari va ularni qo„yish 
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. (2 soat) 
 
Ma‟ruza № 4 
Chiqish va sinishlar. Ularning turlari 
Jarohatlar va ularning turlari 
Suyaklarni    Chiqishi  va  sinishi.  Xayot  mobaynida  orttirilgan,  patologik,  tug„ma 
Chiqish va sinishlar. Bu xollarda birinchi tibbiy yordam va trasport immobilizatsiyasi.  
Jaroxatlarni  turlari,    ularni  davolashda  aseptik  bog„lamlarni  qo„yish  qoidasi. 
SHinalarni turlari va ularni o„rnini bosadigan tadbirlar  
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. (2 soat) 
 
Ma‟ruza №5 

 

Shikastlanishlar. Yumshoq to„qima Shikastlanishi va BTYO 
Bosh miya Shikastlanishi va unda BTYO 
OChiq  va  yopiq  SHikastlanishlar  to„g„risida  tushunCha.  SHikastlanishga  sabab 
bo„lgan sharoitlar. o„tkir va surunkali SHikastlanishlar. Uzoq vaqt bosilish sindromi va 
unda  BTYO.Bosh  miya  SHikastlanishi  va  unda  ko„rsatiladigan BTYO    Ko„krak  qafasi 
va  bosh  miyaning  SHikastlanishi,  pnevmotoraks.  Umurtqa  pog„onasi  SHikastlanishlari 
va ularning asoratlari.  
Yumshoq  to„qimalar  SHikastlanishida  BTYO.  Barmoqlarda  bo„ladigan  yiringli 
yaralar (panaritsiy va paranixiy) va BTYO. 
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. (2 soat) 
 
Ma‟ruza № 6 
O
’tkir va surunkali jarrohlik infeksiyalari. 
O„tkir jarroxlik kasalliklari va unda BTYO 
Qorin bo„shlig„i o„tkir jarroxlik kasalliklari, turlari, ularda birinchi tibbiy yordam 
berish.  Operatsiyadan  keyin  va  oldin  bemorni  parvarish  qilish.  Qo„lda  va  Yumshoq 
tuqimalarda uChraydigan jarroxlik infeksiyalari va ularda BTYO. 
O„tkir  pankreatit  va  tosh  kasalligida  BTYO.  O’tkir  appenditsit  va  peritonitlarda 
BTYO. 
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. (2soat) 
 
Ma‟ruza № 7 
O
’tkir terapevtik kasalliklari va unda BTYO(Bronxial astma.Yurak ishemik 
kasalligi, Yurak astmasi, tutqanoq, buyrak sanchig„i, miyaga  qon quyilishi, 
diabetik komalar ) 
O„tkir  terapevtik    kasalliklari  turlari,  kechishi,  ularda  birinchi  tibbiy  yordam 
berish tamoyillari. Bronxial astma, Yurak poroklari, stenokardiya va miokard infarktida 
BTYO.  Gipertoniya  kasalligining  keChimi  va  BTYO  tadbirlari.  Gipo  va  giperglikemik 
komalar, tutqanoq kasalligida BTYO.  
Yurak  etishmovChiligi  xolatida  shifokorgaCha  birinchi  yordam  tadbirlari. 
Tutqanoq xurujida birinchi yordam 
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. (2 soat) 
 
Ma‟ruza № 8 
Reanimatsiya usullari tug„risida tushuncha. 
Reanimatsiya tug„risida tushunCha.  SHok va kollaps holatlarida BTYO. Chukkanda 
va elektr tokidan shikastlanganda BTYO.  
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. (2 soat) 
 
Ma‟ruza № 9 
Zaharlanishlar (ilon, Chayon, qoraqurt Chaqqanda, pestitsidlar, zaharli 
o„simliklar, dorilardan zaharlanish) va BTYO
Dori vositalaridan zaxarlanish, uning turlari, keChimi va birinchi tibbiy yordam.   

 
10 
Is  va  boshqa  gazlar    bilan  zaxarlanishda  BTYO.  Alkogoldan  o„tkir    zaharlangan 
odamga BTYO kursatish 
Adabiyotlar: 1.2.,2.2. (1 soat) 
 
BTYO fani bo„yicha Farmatsiya, klinik farmatsiya va kasbiy ta`lim yo„nalishi 
uchun ma‟ruza mashg„ulotining kalendar tematik rejasi 
  
№ 
Ma‟ruza nomi 
Soat 

BTYO to„g„risida tushuncha Bemorlarni parvarish qilish 
Davolash muolajalari. (dorilarni yuborilish usullari) 


Aseptika va antiseptika asoslari 
Qon oqishi va qon yo„qotish turlari, sabablari va oqibatlari va 
unda BTYO...  


Sovuq olish, kuyish, va ularning tur-lari.Desmurgiya. 
Bog„lamlarning turlari 


CHiqish va sinishlar. Ularning turlari 
Jarohatlar va ularning turlari 


SHikastlanishlar. YUmshoq to„qima SHikastlanishi va BTYO 
Bosh miya SHikastlanishi va unda BTYO 


O
’tkir va surunkali jarrohlik infek-siyalari.O„tkir jarroxlik 
kasalliklari va unda BTYO. 


O
’tkir terapevtik kasalliklari va unda BTYO(Bronxial 
astma.Yurak ishemik kasalligi , Yurak astmasi 
tutqanoq,buyrak  sanchig„i,miyaga    qon  quyilishi,  diabetik 
komalar ) 


Reanimatsiya usullari tug„risida tushuncha 
 


Zaharlanishlar (ilon, chayon, qoraqurt chaqqanda, petsitsidlar, 
zaharli o„simliklar, dorilardan zaharlanish) va BTYO. 

 
Ja`mi 
17 
 
4. AMALIY MASHG„ULOTLARNING MAVZULARI VA REJALARI 
 
4.1. Farmatsiya, klinik farmatsiya va kasbiy ta`lim yo`nalishi uchun amaliy 
mashg`ulotlar mavzusi 
 
BTYO fani to„g„risida tushuncha.  Bemorlarni parvarish qilish 
Davolash muolajalari. Dorilarni yuborilish usullari. 
BTYO  fani  to„g„risida  tushuncha.  Tibbiy  yordamning  bosqichlari.  Bemorlarni 
parvarish qilishning umumiy tamoyillari. Yotoq yaralarini oldini olish chora-tadbirlari.  
Dori  vositalarni  tanaga  kiritilish  yo„llari.  Enteral  va  parenteral  yo„llarning  o„ziga 
xos  tomonlari.    Bemorlarni  parvarishlash  usullari  Engil  xushdan  ketishda  (obmorok) 
BTYO 
Adabiyotlar: 2.1.,1.2.,2.2. (6 soat) 

 
11 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling