Birinchihafta


Download 0.94 Mb.
bet1/3
Sana02.04.2022
Hajmi0.94 Mb.
#622610
  1   2   3
Bog'liq
Mavzu Bolalarni diologik nutqqa o’rgatish
musulmonov-a.r, 3 -sinf .o'qish pisa test matem, 123456, ! CLOUD технологиялар, Действие низкочастотной вибрации на клетки и ткани организма, Хабарнома 17.08.2020 й., Хабарнома 17.08.2020 й., Хабарнома 17.08.2020 й., Хабарнома 17.08.2020 й., 3-sinf ona tili, 3-sinf ona tili, 2o'qish, elektr olchash usullari va asboblari fanining xalq xojaligi fan texnika rivojidagi roli ahamiyati. , Taqdimot, Kompyuter

Mavzu:Bolalarnidiologiknutqqao’rgatish

Nutqinsongaturlitovushlar, so‘zlarvabosh­qatilelementlariyordamidamuloqotqilishimkoniniberadi. Nutqmadaniyatiesavaziyatgamosravishdafikrnianiq, ravshan, to‘g‘rivata’sir­chanqilibyetkazishdir. Nutqrivojlanishiningengfaoldavrimaktabgachavamaktabyo­shidakechadi. Chunonchi, bolalardanutqningasosiypoydevorimaktabgachayoshidashakllanarekan, demakbevositakichkintoylarnutqinirivojlantirishmetodikasidamazkurholatniinobatgaolganholda, asosiydiqqat-e’tiboraynanshuyoshdagibolalarnutqinirivojlantirishvakorreksiyaqilishgaqaratilishilozim.


Tadqiqotmavzusibo‘yicha Toshkent shahriningturlitumanlaridajoylashganbirqatormaxsusmaktabgachata’limmuassasalaridakuzatish, tajribao‘rganishvatadqiqotishlarinio‘tkazishdavomidashungaaminbo‘ldikki, hozirgikundashahrimizlogopedlarivadefektologlarinutqidanuqsonibo‘lganbolalarbilankorreksionishlarniolibborishlariuchunyagona, talabdarajasidagihamdabolalarnutqinihartomonlamarivojlantirishniko‘zdatutuvchiqo‘llanmayaratilishigaehtiyojsezishmoqda. Shuninguchun ham biz aynannutqito‘liqrivojlanmagan 6–7 yoshlibolalarbilannutqo‘stirish, nutqmadaniyati, savod­gao‘rgatishjarayonidafoydalanishmumkinbo‘lganmashg‘ulotlarnamunasiniishlabchiqdik.
Mashg‘ulotlarkombinatsiyalashganxaraktergaegabo‘lib, faqatginabolalarlug‘atboyliginioshirishniemas, balkinutqninggrammatiktuzilishinikorreksiyalash, tovushlarnitahlilqilish, nutqapparatimotorikasinirivojlantirish, ruhiyjarayonlarnifaollashtirishni ham nazardatutadi.
Maqoladan joy olganmateriallarko‘pqirralibo‘lib, o‘yinvamashqlarsoddadanmurakkabgaqarabjoylashtirilgan. Ularbolalarningfonematikidroki, talaffuzmalakalari, e­shituvdiqqati, verbal xotirasini, artikulyatsionmotorikasinirivojlantirishgayo‘naltirilgan.
Kuz 
(birinchihafta)
Suhbat


Kuzoylari, kuzfaslidatabiatdavaatrof-muhitdayuzberuvchio‘zgarishlar (kunlarningsal­qinlashuvi, o‘simliklarvadaraxtbarglariranginingo‘zgarishi, osmondabulutpaydobo‘lishi, yomg‘iryog‘ishi, qushlarninguchibketishi, dalavabog‘lardainsonlarmehnati).

Download 0.94 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling