Bolajon tayanch dasturining muqaddima qismida qanday


Download 28.32 Kb.
Sana07.11.2019
Hajmi28.32 Kb.

Bolajon” tayanch dasturining

muqaddima qismida qanday

maqsadlar yoritilgan?
Ta’lim, tarbiya bola shaxsini
jismonan rivojlanishi, nutq va
tafakkurni o’stirish va ularni
maktabga tayyorlash
Mustaqil hayotga
tayyorlash, jismonan
sog’lom va baquvvat
avlod qilib tarbiyalash,
umumiy sog’lomlashtirish
Davlat talablari asosida
ta’lim tarbiya berish, aqliy va
jismonan sog’lomlashtirish
Ularni maktabga tayyorlash,
aqliy

qobiliyatlarini

rivojlantirish,

nutq


madaniyatini oshirish

1
O’zbekistonda


xor


a’kapella
musiqasi asoschisi nomini aniqlang?
Mutal Burxonov
Doni Zokirov

Tolibjon Sodiqov


Muxtor Ashrafiy

1
“V” qanday belgi?


Musiqada nafas olish

Tovush cho’zimi
Musiqada pauza
Baland ijro
1
“Kasallikni oldini olish badan

tarbiya va harakatli o’yinlar bilan

shug’ullanuvchi kishi kasal
bo’lishdan holidir” bu so’zlar qaysi
allomaga tegishli.
Abu Ali Ibn Sino
A.Navoiy
M.Behbudiy
Ulug’bek
1
“Musiqa – bu ham san’at, ham fan,

ham til ham o’yin” deb kim aytgan?

B.Asaf’yev
Farobiy
Ibn Sino
Xorazmiy
1
“Musiqa madaniyati” o’quv fani

qanday dars turiga kiradi?

Kompleks (integral-aralash)
Ko’rgazmali
Amaliy

Og’zaki


1

“Musiqiy tarbiya bu-musiqachi


emas, inson tarbiyasidir” deb kim
aytgan?

V.A.Suxomlinskiy

I.A.Karimov
Farobiy
A.Navoiy
1
«Bahor» raqs ansambli qaysi yilda

tashkil topdi?

1957 yil
1960 yil
1958 yil
1961 yil
1
«Bekar» belgisining vazifasi nima?

Ko’tarilgan yoki pasaytirilgan

belgilarni bekor qilib tovushni o’z
holiga keltirish
Tovushlarni yarim ton
pasaytirish
Tovushni cho’zib turish
Tovushlarni bir ton
pasaytirish
1
«Bemol’» belgisining vazifasi nima? Tovushni yarim ton pasaytiradi

Tovushni yarim ton

ko’taradi
Tovushni bir ton ko’taradi
Tovushni bir ton pasaytiradi
1
«Bulbulcha» xori qachon tashkil

etilgan?

1970 yil
1976 yil
1978 yil
1980 yil
1
«Diez» belgisining vazifasi nima?

Tovushlarni yarim ton ko’taradi

Tovushlarni o’z holiga
qaytaradi
Tovushlarni yarim ton
pasaytiradi
Tovushni bir ton ko’taradi

2
1


Bolalar

marosim


qo’shiqlarini
aniqlang?
Boychechak, Ramazon
Binafsha, Chittigul

Boychechak, Qizilgul


Chittigul, Olatoy

1
«Dubl’ bemol» belgisining vazifasi


nima?


Tovushni bir ton pasaytiradi
Tovushlarni o’zib – o’zib
chalish
To’xtab turish
Tovushlarni cho’zib turish
1
«Ushshoqi Hoji» kim tomonidan

yaratilgan?

Hoji Abdulaziz Abdurasulov
Domla Halim Ibodov
Sodirxon hofiz
Mulla To’ychi
Toshmuhammedov
1
«Bastakor» qanday so’zdan olinib

iste’molga kiritilgan?

Forscha so’z
Tojikcha so’z
Arabcha so’z
O’zbekcha so’z
1
«Kompyuter yordamida fortepyano

notalarini o’rganish» dasturi bilan

ishlash

orqali


o’rganuvchilarda
qanday
musiqiy

bilimlar

hosil

qilinishi ko’zda tutilgan?Fortepiano
cholg’u
asbobining
musiqiy
tovushqatori,
ularning
oktavalarda joylashishi, yozilishi va
b.ni o’rgatadi
Fortepianoda ikki qo’lda
chalishni o’rgatadi
Alteratsiya belgilarini to’g’ri
joylashtirishni o’rgatadi
Miksolidiy,
frigiy
ladlari

haqida ma’lumot beradi

1
«Kompyuter yordamida fortepyano

notalarini o’rganish» dasturining

afzallik tomonlari nimada?
Musiqa ijrochiligining o’zagi bo’lgan
notani varaqdan o’qish malakasining
hosil qilinishiga katta yordam beradi
Musiqa

asbobisiz


ham
asarlarni

o’rganishga

yordam beradi
O’quvchining
bilimini
kompyuterning o’zi aniqlaydi
Musiqa o’qituvchisiga hojat
qolmaydi
1
«Texnologiya» so’zining lugaviy

ma’nosi?

Texne – mahorat, san’at, logos –
tushuncha, ta’limot
Texnologiya
– ishlab
chiqarish usuli
Texne – texnika, logos -
ta’limot
Buyumni tayyorlash jarayoni
1
«Texnologiya» tushunchasining

ta’rifi?

Texnologiya – tayyor maxsulot olish
uchun ishlab chiqarish jarayonlarida
qo’llaniladigan usul va metodlar
majmui
Texnologiya

– tayyor

mahsulot olish jarayoni
Texnologiya

buyumni

tayyorlash metodlari majmui

Texnologiya

ishlab

chiqarish jarayoni

1
«Xor» so’zi qanday so’zdan olinib,

qanday ma’noni anglatadi?

Grekcha

«Xoros»


dan

olinib,


yig’ilish degani
Inglizchadan
olinib,

kuylayman degani

Grekcha «Xoros» dan olinib,
yig’ilish degani
Arabchadan olinib, qo’shiq
aytish degani
1
1 oktava Do –dan 2 oktava mi –fa

qaysi ovozlar diapozoniga xos?

Bolalar

Erkaklar

Ayollar

Bolalar va ayollar

1
1 yil davomida bolalar nechta

qo’shiq o’rganishlari lozim?

10-12 ta
8-10 ta
12-14 ta
6-8 ta
1
Ovozning eng pastki va eng yuqorigi

tovush oralig’i qanday nomlanadi?

Diapozon

Registr


Tessitura

Kulminatsiya


1
1 ta butun nota nechta sakkiztalik

notaga teng.

4 ta

6 ta


8 ta

2ta


3
2
4 partiyadan iborat xor qanday xor?

Aralash xor

Kamer xori
Bolalar xori
Erkaklar xori
2
6 va 7 yoshli bolalar ovoz diapazoni

oralig’i?

Re-do-re ikkinchi oktava
Re-si
Mi-re ikkinchi oktava

Do- si


2
Akkord so’zining ma`nosi?

Bir vaqtda qo’shilib eshitilgan uch va

undan ortiq tovushlar

Bir vaqtda eshitilgan


tovushlar

Uch tovushlik
Intervallar
2
Al-Forobiy o’z davri musiqasini

necha turga bo’ladi?

3 turga

2 turga


4 turga

5 turga


2
Amaliy o’qitish metodlariga nimalar

kiradi?


Vokal-xor malakalari, musiqaning
tuzilishi hamda ifoda vositalarini
tahlil etish
Darsliklarda o’yin
elementlarini joriy
etish
Jamoa bo’lib kuylashda ovoz

mashqlarining ahamiyatini

tushuntirish
O’zbek xalq cholg’u asboblarida
asarlarni ijro eta olish
malakasini rivojlantirish
2
Bir

ovoz


partiyasining
ikkiga
bo’linishi qanday ataladi?

Divisi

Unison
Sinkopa

Markato


2
A’kapella ijrochiligi xor rahbari

asarni boshlash tonini qaysi asbob

yordamida aniqlaydi?
Kamerton

Rubob
Fortepiano

Doira

2

Ansambl nima?


Hamma baravariga uyg’un kulash va
chalish

Musobaqa qilib kuylash

Yakka-yakka chalish
Navbatlashib chalish
2
Aralash xorning asosiy partiyasi

nechta?


4 ta

3 ta


6 ta

5 ta


2
Ashulaning bir necha bor

qaytariladigan qismi nima deyiladi?

Naqorat

Vol ta


Pauza

Akkord


2

Asosiy pog’onalarni ko’taruvchi


yoki pasaytiruvchi belgilar nima deb
ataladi?
Al’teratsiya
Transpozitsiya
Dinamika
Balandlik
2
Ayollarning pastki ovozi?

Al’t


Soprano
Tenor
Bas

2

Ayollarning yuqori ovozi?


Soprano
Al’t

Bas


Tenor

2

Bas kalitining ikkinchi nomi?


Fa kaliti
Sol’ kaliti
Tenor kaliti
Do kaliti
2
Bolalar ovozi musiqiy tilda qanday

nomlanadi?

Diskant

Tenor


Bas

Bariton


2
Kapella rahbarini qanday atashadi?

Kapelmeystr


Kontsertmeystr


Dublyo’r

Baletmeystr


2
Bolalar ovozidagi o’zgarish musiqiy Mutatsiya

Soprano


Rasta

Klavir


4
tilda nima deyiladi?
2
Musiqada ikki tovush oralig’i nima

deb ataladi?

Interval

Registr


Divizi

Akkord


2
Dirijor va kompozitorlarni hurmat

bilan qanday atashgan?

Maestro

Kontsertmeystr

Orkestr shefi
Dirijor

2
Bolalarning past ovozi qanday


nomlanadi?

Alt

Diskant


Soprano

Tenor


2
Bolalarning soprano ovozi qanday

partiya?

Eng yuqori ovoz
O’rta ovoz
Pastki ovoz
Yug’on ovoz
2
Botir Umidjonovning “O’zgancha”

asari qanday xor uchun yozilgan?

Jo’rsiz xor
Aralash xor
Bolalar xori
Jo’rli xor
2
C o’lchovida nechiga dirijyorlik

qilinadi?

4 ga

2 ga


1 ga

3 ga


2
Cholg’u

asboblarisiz

ijro

etiladigan janr –Katta ashula
Lapar
Akapellla

Duet


2
Chorak nota nechiga sanaladi?

1i ga


4i ga

2i ga


1 yoki i ga
3
Dasturda bolalarni rivojlantirish va

maktabga tayyorlash davri shartli

ravishda qanday bosqichlarga
bo’linadi?
Go’daklik (1yosh), Ilk yosh (1-2
yosh) Ilk yosh(2-3 yosh), Kichik
yosh (3-4 yosh), O’rta yosh (4-
5yosh), Katta yosh (5-6 yosh),
Maktabga tayyorgarlik (6-7)
Go’daklik (0-1yosh), Ilk
yosh (1,5-2 yosh) Ilk yosh
(2-3 yosh), Kichik yosh
(2-4 yosh), O’rta yosh (3-
5 yosh), Katta yosh (4-5
yosh), Maktabga
tayyorgarlik (5-7)
Go’daklik (1 -1,5yosh), Ilk
yosh (2-2,5 yosh) Ilk yosh
(3-3,5 yosh), Kichik yosh
(3,5-4yosh), O’rta yosh (3,5-
4yosh), Katta yosh (4-
5yosh), Maktabga
tayyorgarlik (6-7)
Go’daklik (1yosh), Ilk yosh
(1-3 yosh) Ilk yosh (3-3,
5yosh), O’rta yosh (3,5-
5yosh), Katta yosh (5-6
yosh), Maktabga tayyorgarlik
(6-7)

3

Davlat ta’lim standartlari qanday


talablarni belgilaydi?
Ta’lim mazmuniga hamda sifatiga
qo’yiladigan minimal talablarni
belgilaydi
Fuqarolarning bilim
olishdan iborat
konstitusiyaviy huquqini
ta’minlaydi
Bilim va ko’nikmalarni
chuqurlashtirish va
yangilashni belgilaydi
Ta’lim sifatiga qo’yiladigan
maksimal talablarni
belgilaydi
3
Diapazon nima?

Tovush hajmi

Tovush kuchi
Tovush balandligi
Tembr

3

Musiqaasarini

aniq


sur’atini

belgilashda qo’llaniladigan maxsus


asbob qanday nomlanadi?
Metronom

Pult


Kamerton

Dirijor tayoqchasi


3
Diminuendo belgisi nima?

Pasaya borish belgisi


Kuchayish belgisi


Tina boshlash belgisi

Sekin asta tina boshlash

5
3


Do major (C dur) gammasida nechta
kalit oldi belgi bor?
Belgi yo’q
Bitta

Ikkita


Uchta

3

Erkaklarning pastki ovozi?


Bas
Baritone

Tenor


Kontralto
3
Erkaklarning yuqori ovozi?

Tenor


Bas

Al’t


Bariton

3

F belgisining vazifasi?


Baland ijro
Past ijro
Juda baland ijro
Juda past ijro
3
Fortepiano

so’zining

lug’aviy
ma’nosi qanday?
Baland past
Past
Mayin

Qattiq


3
H.A. Abdurasulov qaysi yillarda

yashab ijod etgan?

1854-1936 y
1852-1938 y
1883-1946 y
1848-1923 y
3
H.A.Abdurasulov

nomidagi

Samarqand san’at bilim yurti qaysi
yilda tashkil etildi?
1945-yil
1943-yil
1948- yil

1944- yil


3

Hozirgi zamon musiqa


o’qituvchisiga qo’yilgan talablar
O’qitishning ilg’or shakl va
uslublarini bilishi
An’anaviy usulda dars
o’tishi
Aralash tarzda dars o’ta
olishi
Og’zaki usuldan foydalanib

dars o’tishi


3
Home klavishasi qanday ishni

bajaradi?

Kursorni satr boshiga o’tkazish
uchun ishlatiladi
Kursorni satr oxiriga
o’tkazish uchun ishlatiladi
Kursorni bir sahifa yuqoriga
o’tkazish uchun ishlatiladi D
Kursorni bir sahifa yuqoriga
o’tkazish uchun ishlatiladi
3
Ijro madaniyati deb nimani

tushunamiz?

Qo’shiqlarning so’z ma’nolarini
jarangdor va ifodali kuylash
Xalq va ustozona
musiqani shakl va
mazmuniga qarab ajratish
Jiddiy va yengil musiqaning
ifoda vositalarini ajratish
Ta’sis etilgan ko’rik-
tanlovlarni farqini anglash
3
Biror musiqa asarining ilk ijrosi

qanday nomlanadi?

Prem’era

Kontsert


Uchrashuv kontsert

Ijodiy kontsert


3
Nota qo’yish uchun yasalgan maxsus

moslama?

Pult

FultlyarStol

Fortepiano

3
Ilk marotaba musiqa savodidan

qanday bilim, ko’nikma va malakaga

ega bo’lish ko’zda tutilgan?
Etti tovush nomi, ketma-ketligi, nota
chizig’ida joylashuvi

Major va minor


tonalliklarida

uchtovushlikni kuylash
Alterasiya belgilari (diez,
bemol, bekar)ni bilish

Asosiy uchtovushliklar va


interval-larning aylanishini

bilish

3
Interval nima bilan aniqlanadi?


Son va sifat miqdori bilan

Bir oktava oralig’ida hosil
bo’lishi bilan
Birin ketin yoki bir vaqtda
eshitilishi bilan
Eshitilishi bilan
3
Interval nima?

Bir vaqtda yoki birin ketin eshitilgan

ikki tovush oralig’idagi masofa
Miqdori bosqichlar
soni bilan ifodalanadi
Sifat miqdorli oraliq
Katta kichik sof pog’onalar
3
Intonatsiya nima?

Talaffuz qilish

Tovush tusi
Tovushni cho’zib ijro etish
Ton berish

6
3


Jamoa bo’lib kuylash faoliyati qay

tarzda tashkil etiladi?

Asar tinglanadi, qo’shiq mazmuni va
muallifi haqida tushuncha beriladi,
so’ng o’rganishga kirishiladi
Asar sinf jamoasi
ijrosida kuylanadi,
qo’shiq mazmuni va
muallifi haqida
tushuncha beriladi
Qo’shiq o’rganiladi, so’ng
kuy tavsiflari anglab olinadi
Avval o’qituvchi ijrosida
tinglanadi, so’ng raqs
harakatlari orqali ijro etiladi
3
Jim turish belgisi musiqada qanday

ataladi?

Pauza

Piano


Dinamika
Temp
4
Jo’rsiz ijro etiladigan xor asari

qanday nomlanadi?

Akapella

Qo’shiq


Pauza

Lapar


4

Kreshchendo belgisi nima?


Kuchaytirish belgisi

Tina boshlash


Pasayaborish belgisi


Pasaytirish belgisi


4

Kuy qanday tarkiblarga bo’linadi?


Tuzilma, sezura, davriya, jumla,
kadensiya, ibora, mativ
Davriya, motiv, tuzilma

Kadentsiya, tuzilma, davriya


T Sezura, jumla, ibora


4


Kuylash faoliyatini amalga oshirish

chog’ida o’qituvchi tomonidan


musiqa asarning tonalligini
o’zgartirishiga sabab nima?
O’quvchilarning ovoz imkoniyatlarini
hisobga olgan holda
O’quvchilarni hohish
istaklariga qarab
o’zgartirish
Tonallikni o’zgartirish
mumkin emas
Musiqa asboblarning ijrosiga
qarab o’zgartirish mumkin
4
Kuyni turlicha qisqa tovushlar bilan

bezatuvchi belgilar nima deyiladi?

Melizm

Diksiya


Kreshchendo

Akkolado


4

Maqom so’zining lug’aviy ma’nosi -


?
“Joy”, “makon”

“To’rtlik”, “beshlik”

“Boshlanish”, “oila”
“Bayon”, “rivoj”
4
Maqomlardagi avjlar nomi qanday

ataladi?

Zebopari, avji turk
Mushkilot, nasr
Saraxbor
Talqin
4
Metr

hissasining

ma’lum

bir


cho’zimda
ifodalanishi
nima

deyiladi?

O’lchov
Dinamika
Temp

Liga


4
MTM larda olib boriladigan

tarbiyaviy ishlar qaerdan

boshlanadi?
Bog’chadan
Uydan

Maktabdan

mahalladan
4
MTMda musiqiy mashg’ulotlar

qanday reja asosida tuziladi?

Maxsus reja
Yillik reja
Taqvim reja
Haftalik reja
4
Musiqa asarining eng yuqori nuqtasi

nima deyiladi?

Kulminatsiya

Vol ta


Akkord

Fermato

7
4
Musiqa darsi boshqa qanday fanlar

bilan aloqador?

Pedagogika, psixologiya, tasviriy
san’at, adabiyot, fizika
Faqat matematika va
geometriya bilan bog’liq
Barcha fanlar bilan bog’liq
Algebra, ximiya, astronomiya
4
Musiqa darsi boshqa qaysi fanlar

bilan aloqador?

Pedagogika, psixologiya, tasviriy
san’at, adabiyot, fizika
Faqat matematika va
geometriya bilan
bog’liq

Barcha fanlar bilan bog’liq

Algebra, ximiya,
astronomiya,geografiya.
4
Musiqa ijodkorligi faoliyati

bolalarda nimani o’stiradi?

Musiqiy tafakkur, izlanish va
ijodkorlik malakasini o’stiradi
Ritmik harakatlarni
o’zlashtirishini
o’stiradi
Asar badiyatini ifodalash
malakasini o’stiradi
Musiqa shakllari va janrlari
haqidagi tushunchasini
o’stiradi
4
Bir xil balandlikdagi ikki tovushning

bir xil yangrashi qanday ataladi?

Unison

Duet


Prima

Ko’povozlik

4
Musiqa mashg’ulotini o’rganish va

mahoratda qaysi qismga ko’proq

e’tibor bergan ma’qul?
Tashkiliy
Asosiy qism
Dars bayoni
Yakuniy

4

Soxta, yasama ovoz qanday ataladi?


Falset

Diskant
Rechetativ


Mutatsiya

4
Musiqa mashg’ulotlarining asosiy


negizi?


Xor bo’lib qo’shiq aytish
Musiqa savodi

Musiqa tinglash


Katta qo’shiq aytish

4
Musiqa o’qitish uslubiyatining

didaktik tamoyillari qaysilar?

Ilmiylik, onglilik, izchillik,
ko’rgazmalilik, tizimlilik, jamoaviy
birlik

Ahillik, inoqlik,

topkirlik va
diqqatlilik
Do’stlik, insonparvarlik,
mehribonlilik
Uslubiylik,
nazariylik,amaliylik
4
Musiqa ta’limining asosiy vazifasi

qaysilar?


Milliy musiqiy merosimizga vorislik


qila oladigan, umumbashariy musiqa

boyligini idrok eta oladigan
madaniyatli insonni voyaga yetkazish
Huquqiy bilimlarni puxta
egallagan yoshlarni
tarbiyalash
Shoir va bastakorlarni asarini
bir-biridan farqlay olishni

Jahon kompozitorlarining


yirik asarlarini chalish

malakasiga ega bo’lish
4
Musiqa to’garagi rahbari kasbiy

mahoratida eng muhim bo’g’in qaysi

hisoblanadi?
Amaliy, nazariy ish mahorati
Ogzaki nutq sofligi
Yozma nutq adabiyotliligi
Chizmachilik mahorati
4
Musiqa to’garagi rahbari pedagogik

mahorati ko’proq nimalarda

namoyon bo’ladi?
Barchasida
Bilimida
Ko’nikmalarida
Malakalarida, faoliyatida
4
Musiqa yozuvi qanday nomlanadi?

Nota

Al teratsiya
Lad

Kalit


4
Musiqaviy tovushning uch xil fizik

Balandlik, qattiqlik, tembr

Tebranish, cho’zim, tembr Dinamika, cho’zim,
Cho’zim, vibratsiya,

8
xususiyatlarini aniqlang?


vibratsiya
balandlik
4
Musiqiy kalitlarning hozirda asosiy

turlari?

Uchta: skripka, bas, do
Ikkita: skripka, bas
Bitta: skripka
To’rtta: skripka, fa, sol, bas
4
O’qituvchi tomonidan har bir darsni

yaxlit holatda ko’ra bilish va uni

tasavvur etish uchun nima qilish
kerak?
Dars jarayonini loyihalashtirib olishi
kerak
O’quv reja asosida dars

o’tish kerak

Taqvimiy
reja
tuzish

kerak


DTS asosida ishlash kerak
4
O’zbekiston Respublikаsi tа’lim

tizimining milliy modeli tarkibiy

qismlari?
Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz
ta’lim, fan, ishlab chiqarish
Jamiyat,
xususiy

tadbirkorlik,

ishlab

chiqarish, fanShaxs,

ishlab


chiqarish,
davlat va jamiyat, uzluksiz
ta’lim, fan
Shaxs, davlat va jamiyat,
ishlab

chiqarish,

uzluksiz
ta’lim, fan
4
O’qitishda izchillik?
Mantiqiylik,
o’zaro
bog’liqlik,

rejimlilik

Dars

qoldirmaslik,kechikmaslik
Yangi usul asosida dars
o’tish

Metodlardan

keng

foydalanish4
O’quv jarayonini amalga oshirish

texnologiyasi qaysi javobda to’g’ri

ko’rsatilgan?
Metod, usul
Forma

Vosita


Nazorat, Baholash
4
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri

tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga

o’rgatadigan usulni aniklang
”Tarmoqlar” usuli
”3x4” usuli
”Bumerang”
“Blits-so’rov” usuli
4
Ta’lim oluvchilarni faollashtirish va

jadallashtirishga

asoslangan
pedagogik texnologiya qaysi javobda
ko’rsatilgan?
Dasturli o’qitish
Differentsiyali o’qitish
Yakka xolatda o’qitish
Perspektiv, guruhli axborot
texnologiyali o’qitish
4
Pedagogik texnologiya printsiplari

deganda nima tushuniladi?

O’quv-tarbiyaviy jarayonda yuqori
natijalarga erishish uchun rioya
O’quv fani mazmuniga
kiruvchi
tushunchalar,
Ta’lim mazmuni, o’qituvchi
mahorati, o’quvchi qobiliyati
Ta’lim tarbiyaning shakl va
usullari,
qonuniyat
va

9
qilinadigan me’yoriy talablar


qonunlar
printsiplari
4
Pedagogik o’yin jarayon xarakteri

jihatidan yondashilgan to’g’ri

javobni toping
Kommunikativ, diagnostik, kasbiy,
tashviqiy, psixologik
Texnikaviy,
harakat

usullari yordamida

Andozaviy
Musiqiy, teatr, adabiy
4
Insonparvarlik

va


demokratiya
pedagogik munosabatga asoslangan
pedagogik texnologiya bu —?
Shaxsiy munosabatni shakllantirish
Yakka xoldagi yondashuv Demokratik
boshkaruv
Ochik

insonparvarlikka


yunaltirilgan mazmun

4


”YUNESKO”

ilg’or


pedagogik

texnologiya xakida kachon o’z


fikrini ilmiy asosladi?
1996 yilda
1997 yilda
1999 yilda
2000 yilda
5
Pedagogik tizim nima?

Individni shaxs, mutaxassis sifatida

shakllantiruvchi xarakatdagi ijtimoiy
pedagogik xodisa
Ta’lim-tarbiya tizimi
Bulaklardan tuzilgan ijtimoiy
birlik

Pedagogik tizim olti qismdan

iborat
5
Innovatsiya so’ziga oid ta’rif qaysi

javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Yangilik kiritish
O’zgarishi
Vositalar orqali yondashuv
Metodlar xilma-xilligi
5
Pedagogik texnologiya usulining

ilmiy-metodik asoslari?


Ta’lim-tarbiya konuniyatlari


Bixevioristik ta’limot

Ishlab chiqarish texnologiyasi Pedagogik tizim nazariyasi,
tizimli, texnologik yondashuv
5
Nim chorak nota nechiga sanaladi?

1 yoki i ga

1i ga

4i ga


2i ga

5

Nota chizig’i nechta chiziqdan


iborat?
5 ta

6 ta


7 ta

3ta


5
Nota so’zining ma’nosi?

Belgi


Ohang

Kuchli


Pog’ona
5
Nota yo’lining boshlanish qismida

besh chiziqni birlashtiruvchi vertical

Boshlang’ich chiziq
Qo’shimcha chiziq
Takt

Tutashtiruvchi qavs

10
chiziqqa nima deyiladi?
5
O’qituvchining taqvimiy reja-dasturi

qaysi hujjatga asoslanadi?

DTS va o’quv dasturi
O’tgan yilgi taqvimiy reja
dasturi

Davlat talablari


Maktab ichki ish rejasiga.


5

O’zaro bog’lanib izchil lekgan


tovushlar cho’zimi nima deyiladi?
Ritm

Kuy


Liga

O’lchov


5
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti

I.A. Karimovning “Bolalar musiqa

va san’at maktablarining moddiy-
texnik bazasini mustahkamlash va
ularning faoliyatini yanada
yaxshilash bo’yicha 2009-2014
yillarga mo’ljallangan Davlat
dasturini tayyorlash chora-tadbirlari
to’g’risida”gi F-2908 sonli
Farmoyishi qachon qabul qilindi?
2008 yil 7-yanvar
2008 yil 9-yanvar
2009 yil 7-iyul
2008 yil 16-yanvar
5
O’zbekiston televidenie va radiosi

qoshida 1961-yilda qanday jamoa

tashkil topgan?
Xor jamoasi
Raqs jamoasi
Dutorchi qizlar jamoasi
Maqomchilar jamoasi
5
Xor asarini o’rgatisgda xor jamoasi

bilan ishlovchi xor rahbari qanday

ataladi?

Каталог: files -> files

files -> References 1

files -> Issued under the directions of the Registrar, Department of Patents

files -> Subaraxnoidal anesteziya orqa miyaning araxnoidal pardasi ostiga anestetik yuborish yo’li bilan vujudga keltiriladi

files -> Eslatma: Samdaqi professor o‘qituvchi va xodimlari uchun sanatoriyaga yo‘llanmalar har ikki yilda bir marta beriladi

files -> Popolazione coinvolgibile

Do'stlaringiz bilan baham:

1 2 3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019

ma'muriyatiga murojaat qiling© 2019
Download 28.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling