Болалар анестезиологияси ва реаниматологияси мутахассислиги бўйича саволлар рўйхати


Download 36.01 Kb.
Sana05.02.2023
Hajmi36.01 Kb.
#1167107
Bog'liq
9 Болалар анестезиологияси ва реаниматологияси


Болалар анестезиологияси ва реаниматологияси мутахассислиги бўйича
саволлар рўйхати 1. Aнестезиология - таърифи, мақсади, вазифалари, профессионал компетенциялари.

 2. Реанимация ва интенсив терапия –мақсади, вазифалари, профессионал компетенциялари.

 3. Aнестезиолог нуқтаи назаридан боланинг анатомик ва физиологик хусусиятлари.

 4. Операциядан олдин кўрув ва болани операция ҳамда наркозга тайёрлаш..

 5. Aнафилактик шок, этиопатогенез, диагностика ва интенсив терапияси.

 6. Янги туғилган чақалокларнинг анатомо-физиологик хусусиятлари.

 7. Ўткир юрак етишмовчилиги. Таснифи, диагностикаси ва даволаш.

 8. Инфузион-трансфузион терапия. Мақсад ва вазифалар. ИТТ асоратлари.

 9. Болаларда сепсис: янги таснифи, диагностика, интенсив терапияси.

 10. Ўткир заҳарланишлар, таснифи ва даволашнинг асосий босқичлари.

 11. Ўткир нафас етишмовчилиги, этиопатогенези. ЎНЕ коррекцияси. Оксигенотерапия.

12. Болаларда умумий анестезиянинг асосий таркибий қисмлари.
13. Болаларда юрак аритмиялар. Клиникаси, диагностикаси ва даволаш.
14. Янги туғилган чақалоқларнинг юрак-ўпка реанимацияси. Сафар алифбоси.
15. Постреанимацион касаллик. Постреанимацион касаллик босқичлари, интенсив даво ва натижалари.
16.Травматик шок, патогенез босқичлари, интенсив терапияси.
17. Болаларда кислота-асос ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари. Респиратор параметрлар.
18.Хавфли гипертермия (Омбредан синдроми). Этиопатогенез ва прогноз.
19 Болаларда операциядан кейинги дастлабки даврда парентерал озиқлантириш.
20. Ўткир жигар етишмовчилиги. Сабаблари. Интенсив терапия.
21.Заҳарли илон ва ҳашаротлар чақишида интенсив терапия.
22. Томирларда қоннинг тарқоқ ивиши (ТҚТИ) синдроми, клиник ва лаборатор диагностика. Коагулограмма талқини.
23.Инфузион терапия, таркибий қисмлари, эритмалар турлари, ИТни ҳисоблаш.
24.Aнгидремик шок, патогенез босқичлари, интенсив терапия.
25.Лайелла синдроми. Этиопатогенез, учраш частотаси, интенсив даволаш ва прогноз.
26.Болаларда шок ҳолатлари. Диагностика, турлари, асосий интенсив терапия.
27.Болаларда ўткир респиратор дистресс синдроми. Aсосий этиологик омиллар. Интенсив терапия.
28 Янги туғилган чақалоқларда склерема ва склерадема. Диагностика ва интенсив терапия
29.Болаларда бронхоспазм ва ларингоспазмни интенсив терапияси.
30.Болаларда кома ҳолати. Таснифи. Диагностикаси. Глазго шкаласи.
31. Плевра пункцияни техникаси. Кўкрак қафаси ичидаги кучланиш синдроми.
33. Гипотоник дегидратация, диагностика, коррекция, инфузион терапияни ҳисоблаш.
34.Боланинг ҳаддан ташқари қизиб кетишида биринчи ёрдам. Иссиқлик ва қуёш уриши.
35. Ўпка шиши. Диагностика ва клиник кечиши. Интенсив терапия.
36. Глазго шкаласи, номаълум этиологияли комалар интерпретацияси.
37.Бола организминингёшга доир анатомик ва физиологик хусусиятлари.
38.Орқа мия пункцияси техникаси. ОМП кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар.
39.Интенсивной терапияда парентерал озиқлантириш асослари. Кўрсатмалар ва асоратлар.
40.Ўткир буйрак етишмовчилиги, диагностика, патогенези, клиник кўриниши ва терапияси.
41.Беморни шошилинч жарроҳликда текшириш ва унинг ҳолатини умумий баҳолаш.
42. Гематрансфузиядан кейинги асоратлар, уларни профилактикаси.
43.Мендельсон аспирация синдроми. Диагностика. Профилактикаси ва даволаш.
44.Трахея-бронхиал дарахти санация усуллари. Гипоксия турлари.
45.COVID 19 да цитокин ҳужумини намоён бўлишида - РДС, сепсис, септик шок. Интенсив терапия.
46.Болаларда Лайелла синдромини интенсив даволаш.
47.Парентерал озиқлантириш учун зарур бўлган озиқ моддалар. ПО турлари ва ҳисоблаш.
48.Янги туғилган чақалоқларда ТИҚТИ синдроми, диагностика, клиник кўриниши, асоратлари ва даволаш усуллари.
49.Сув-электролитлар балансининг бузилиши. Дисгидрияни интенсив терапияси.
50.Болаларда гемолитик уремик синдром. Клиникаси ва интенсив терапияси.
51.Ўткир церебрал етишмовчилиги, этиопатогенез, интенсив терапия.
52.Периоперация даврининг трансфузион терапияси. Қон гуруҳини аниқлаш.
53. Трахеяни интубация қилиш. Кўрсатмалар. Бажариш техникаси.
54.Клиник ўлим, диагностика ва реанимация. Прогнозлар
55.Кетоацидотик кома, диагностика ва интенсив терапия.
56.Болаларда энтерал озиқлантириш. Воситалар. Aфзалликлари. Кўрсатмалар. Асоратлар.
57.Инфекцион-токсик шок, патогенез босқичлари, интенсив терапия.
58.Критик холатларда инотропик қувватлаш.
59.Операцион- анестезиологик хавф. АSA. таснифи. Интерпретация.
60.Изотоник дегидратация, коррекция, инфузион терапияни ҳисоблаш.
61. Паст оқимли ингаляцион наркоз. 2-3 авлод ингаляцион анестетиклар
62. Aзот оксиди, физик-кимёвий хоссалари, 21-асрда қўлланилиши.
63. Эндотрахеал наркоз, кўрсатмалари, босқичлари. ЭТН компонентлари. Асоратлари.
64.Ўпка шиши (интерстициал). Клиникаси ва интенсив терапияси.
65.Ўпканинг бактериал деструксияси. Диагностикаси ва антибактериал даво.
66.Aсистолия. Юракнинг билвосита массажи. Эффективлик мезонлари.
67.Болаларда ингаляцион умумий анестезия. Aфзалликлари ва камчиликлари.
68.Ўткир чап қоринча юрак етишмовчилиги. Интенсив терапия.
69.Уотерхаус-Фридериксен синдроми, этиопатогенез, диагностикаси ва даволаш.
70.Миорелаксантлар, фойдаланиш кўрсатмалари, юзага келиши мумкин бўлган асоратларнинг олдини олиш.
71.Ларингоспазм ва бронхоспазм, диагностика ва шошилинч ёрдам.
72.Чўкиш ҳолатида шошилинч тиббий ёрдам. Чўкиш турлари. Интенсив терапия.
73.Ичак токсикози билан эксикоз. Эрта диагностикаси, интенсив терапия.
74.Болаларда Гассер синдроми, этиопатогенези, диагностикаси, клиник кўриниши ва даволаш.
75.Селдингер бўйича марказий томирларнинг пункцияси ва техникаси. Кўрсатмалар ва асоратлар. Ультратовуш текшируви назоратида.
76. Aналгезия компоненти. Наркотик аналгетиклар, уларнинг таснифи.
77. Юрак ритмининг бузилиши. Юрак блокадаси. Клиникаси, диагностикаси ва даволаш.
78.Гипотоник дегидратация, диагностика, коррекция, инфузион терапияни ҳисоблаш.
79.Инфузион терапия учун замонавий воситалар. Коллоидлар ва кристаллоидлар.
80.Детоксикациянинг эфферент усуллари. Гемодиализ, плазмаферез, гемодиафильтрация.
81.Ўткир юрак етишмовчилигини коррекциялашнинг умумий тамойиллари.
82.Болалардаги ўпканинг сунъий вентиляцияси, ЎСВ режимлари ва параметрлари.
83.Ингаляцион анестетиклар 3-4 авлоди.. Қўллаш усули ва дозалари.
84.Гипертермик ва талваса синдроми, интенсив терапияси.
85.Инфузион терапия воситаларининг умумий хусусиятлари.
86.Эпидурал бўшлиқни пункция ва катетеризация техникаси. Кўрсатмалар. ЭА асоратлари.
87. Электр шикастланишда интенсив терапия.
88.Нафас йўлларининг эркин ҳаво ўтказувчанлигини сақлаш усуллари.
89.Куйиш жароҳати. Куйиш сепсиси. Диагностика. Интенсив терапия.
90.Aпаллик синдром. Невростатус. Глазго бўйича баҳолаш. Интенсив терапия.
91.Парентерал озиқлантириш воситаларининг умумий хусусиятлари. Аминокислоталар.
92.Болаларда умумий анестезия. Нейровегетатив тормозланиш компоненти.
94.Гемостаз. Коагулограмма таҳлили натижалари талқини.
95.Парентерал озиқлантириш тизимлари ва назорати. Аралаш ПО. Кўрсатмалар.
96.Пневмоторакс. Диагностика ва клиникаси. Интенсив терапия.
97. Аппарат-ниқобли наркоз. Техника, кўрсатмалар, асоратлар.
98.Деполяризация қилмайдиган мушак релаксантлари. Кўрсатмалар, дозалар, ножўя таъсирлар.
99.Болаларда бош-мия жароҳати интенсив терапияси.
100.Ўткир буйрак етишмовчилигининг интенсив терапияси, гемодиализга кўрсатмалар.
101.Критик ҳолатдаги болаларда энтерал озиқлантириш, афзалликлари.
102.3 ёшгача бўлган болаларда энцефалитик реакция (нейротоксикоз), интенсив терапияси.
103.Янги туғилган чақалоқларнинг ТҚТИ синдроми. Aтравматик инсультлар, диагностика, терапия.
104. Ўткир буйрак етишмовчилигининг клиник ва патогенетик жиҳатлари, интенсив даволаш
105.Сепсиснинг антибактериал деэскалация терапияси."Ҳимояловчи" антибиотиклар.
106.Реанимация ва интенсив терапия бўлимида нозокомиал инфекциялар. Госпитал резистентлик муоммолари.
107.Янги туғилган чақалоқларнинг "гиалин мембраналар" касаллиги, интенсив терапия.
109.ЎСВ ассоциирланган пневмония. Диагностика. Бактериологик кузатишга асосланган интенсив терапия.
110.Наркоз-нафас аппаратлари. Контурлар ва тизимлар. Наркоз-нафас аппаратларини дезинфекция қилиш.
111.Рея синдроми. Клиникаси, диагностикаси ва интенсив терапияси.
112.Болаларда респиратор дистресс синдромида интенсив терапия.
113.Терминал холатлар. Юрак-ўпка реанимацияси. Ҳуқуқий жиҳатлар.
114.Беморни респиратор аппарати билан "синхронизация қилиш" масалалари.
115.Баланслашган умумий анестезия, техникаси, кўрсатмалари, ножўя таъсирлари.
116.Операцион-анестезиологик хавф. Режали ва шошилинч анестезия.
117.Ўткир ўнг қоринча юрак етишмовчилиги. Таснифи, даволаш.
118.Премедикация, асосий компонентлар, кўрсатмалар, болалар дозаларини ҳисоблаш
119.Ёш болаларда токсикознинг турли хил вариантлари. Диагностика ва даволаш.
120.Болаларда комбинацияланган эпидурал анестезия, техникаси, кўрсатмалари, асоратлари.
121. Болаларда ўпкани сунъий вентиляциясининг адекватлигини назорат қилиш.
122.Болалардаги нутритив етишмовчилик. Ичак парези, интенсив терапия.
123. Паст оқимли ингаляцион анестезия, техникаси, кўрсатмалари ва қарши кўрсатмалари.
124.Терминал ҳолатлар ва клиник ўлим. Биологик ўлим.
125. Полиорган етишмовчилик синдроми. Этиология, клиникаси ва интенсив даво.
126.Тотал вена ичи анестезияси, болюс ва ҳисобланган дозаларда вена ичига юбориш.
127.Гипогликемик кома. Дифференциал диагностика. Интенсив терапия.
128.Уремик кома. Сабаблари, диагностикаси, даволаш усули. Эфферент терапия.
129.Янги музлатилган плазма қуйиш учун кўрсатмалар. Aсоратлар.
130.Ўткир қон томир етишмовчилиги, клиник кўриниши, интенсив терапия.
131.Гемотрансфузия, кўрсатмалар. Қон гуруҳини аниқлаш. Эрта ва кеч асоратлар.
132. Стивен-Джонсон синдромида интенсив терапия.
133.Геморрагик шок, диагностикаси, сабаблари, интенсив терапия.
134.Критик ҳолатлар интенсив терапиясида мувозанатланган кристаллоидлар.
135.Дефибрилляция. Бажариш техникаси, кўрсатмалари, асоратлари.
136.Вентиляцион генезли ўткир нафас етишмовчилиги, этиопатогенези, терапияси.
137.Регионар оғриқсизлантириш усуллари, турлари, техникаси, кўрсатмалари.
138.Мия ўлими. Беморни суъний вентиляция аппаратларидан узиш мезонлари. Ҳуқуқий жиҳатлари.
139.ЎРДС, COVID 19-да цитокин ҳужуми кўринишида намоён бўлувчи септик шок, интенсив даволаш
140.Сунъий ўпка вентиляцияси режимлари ва параметрлари. PСV. Aфзалликлари ва камчиликлари
141.Aнгидремик шок, этиологияси, диагностикаси, инфузион терапия.
142.Вентилятор-ассоциирланган асоратлар (волюмотравма, баротравма ва бошқалар). Олдини олиш.
143.CPAP -вентиляция режими. Усулнинг кўрсатмалари, техникаси, афзалликлари.
144.Болалардаги кислота-асос ҳолатининг бузилиши, изоҳлаш ва тузатиш.
145. Периоператив даврни бошқаруви. Операцион мониторинг.
146.Механик асфиксия, шошилинч ёрдам.
147.Гипоксемик генезли ўткир нафас етишмовчилиги, гипоксемик интенсив терапия.
148.Операцион мониторинг. Aсосий. Кузатиш ускуналари.
149.Медикаментоз заҳарланишида интенсив терапия.
150."Шўнғувчилар" орқа мия жароҳати. Диагностика. Интенсив терапия.
151.Нафас олишнинг ҳимояси. ЎСВ: ёрдамчи ва бошқариладиган
152.Янги туғилган чақалоқларда некротик энтероколитни диагностикаси ва интенсив даволаш
153.Қийин нафас олиш йўли. Трахея интубацияси. Турлари. Асоратлари.
154.Ўткир заҳарланиш. Диагностика. Интенсив терапия.
155.Реанимация ва интенсив терапия бўлимида катетер билан боғлиқ сепсис, MRSA - метициллинга чидамли стафилокок
156.Aнтибактериал терапия, турлари, мониторинг адекватлиги, деэскалацион AБТ.
157.Бронхо-обструктив синдром (БОС). Интенсив терапия.
158. PEEP - механик вентиляция пайтида ателектазнинг олдини олиш.
159.Янги туғилган чақалоқлар ва чала туғилган чақалоқларда ЎСВ. Янги туғилган чақалоқлар учун CPAP ускуналари.
160.Болаларда операциядан кейинги дастлабки даврда оғриқсизлантириш.
161.Вегетатив ҳолат. Диагностика. Мезонлар. Интенсив терапия
162.Операциядан кейинги даврда ўпканинг узайтирилган сунъий вентиляцияси.
163.Гепато-ренал синдромининг интенсив терапияси.
164.Aнестезиологик асоратлар ва ўлим. Турлар. Олдини олиш. Прогноз.
165.Декортикация, "вегетатив синдром", теологик ўлим. Ҳуқуқий жиҳатлари.
166.Йирингли-септик касалликлар интенсив терапияси (ўткир гематоген остеомиелит, тарқоқ перитонит).
167.Болалардаги коагулопатияларнинг интенсив терапияси (Верл-Гоффа, Шенлейн-Геноха).
168.Болаларда лапароскопик минимал инвазив аралашувларда анестезия усулини танлаш.
Download 36.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling