Bolalarda rivojlanish nuksonlarining klinik asoslari fanidan test savollari. Testlar. Akl zaifligi bu


Download 37.72 Kb.
Sana31.05.2020
Hajmi37.72 Kb.


Bolalarda rivojlanish nuksonlarining klinik asoslari fanidan test savollari.
Testlar.

1.Akl zaifligi bu-

*A) Akliy rivojlanmaganlikning bir turi.

B) Analiz va sintezning rivojlanmaganligi.

S) markaziy nervning zararlanishi.

D) Bosh miya markazining rivojlanmagan

2.Kaysi frantsuz olimi akl zaifligining kelib chiqish sababini to’g’ma degan?

A) Gippokrat;

B) Dondaun;

S) Runvil;

*D) Plotter.

3.Kaysi asrlarda psixiatriya fani yakka fan bo’lib rivojlangan?

*A) XVIII a`sirde

B) XI a`sirde

S) III a`sirde

D) IV a`sirde

4.Kaysi olim akliy zaiflikning yani bolalar ruhiy kasalligining 3 darajasini urganadi?

* A) Brushvil;

V) Arestotel;

S) Eskiro;

D) Vuazin.

5.Rus ruxshunaslari Butnovskiy, Marinovsikiy, Morxevskiy qaysi kasallikni o’rganadi?

* A)Mikrosifaliya;

V) Epilepsiya;

S) Shizofreniya;

D) To’g’ri javob yo’q.

6. Toksoplazma paraziti onadan bolag`a kaysi yo’l orqali yukadi?

A) Qon orqali;

* V) Yoldash orqali;

S) Sut orqali;

D) Hao’o orqali.

7.Daun kasalligi bilan og’rigan bolaning ko’rinishi?

A)Egizaklarga uhshaydi, boshi kichkina, dumaloq, engsasi yolpoq bo’ladi;

V)Burni kichkina, juzi dumaloq, ko’zi qiyshik kesmali;

S)Burni kichkina,boyi kalta, quloqlari kichkina, assimetrik joylashqan;

*D)Barcha javoblar tug’ri.

8.Daun kasalligining’ kelib chiqish sabablari

*A) Jinisiy xromosomalarning buzilg`anlig`i;

V) Endokrin bezlarining buzilishi;

S) Xromosomalarning yoqligi;

D) Qon –tomir sistemasidag`i jarohatlar.

9.To’g’ilgan chaqolokning kindigining uzunligi nimaga olib keladi?

*A)Asfeksiya;

V) Havo etishmasligiga;

S) yuldashida qon yig’ilib kolishiga;

D) Vaqtidan oldin to’g’ilishiga

10.To’g’ish vaqtida chaqoloqning travma olish sabablari?

A) Kiskichlar orqali shiqastlanishi

V) To’gish yollarining nosozligi.

S) Vakum bilan tortib olinishi.

*D) Xamma javoblar to’g’ri.

11.Homila bachadonda kancha vaqt rivojlanadi?

*A) 280 kun (40 hafta.).

V)273 kun (39 hafta).

S)266 kun (38hafta).

D) 259 kun (37 hafta).

12. Homilaga zarar yetkazuvchi faktorlar.

A) to’g’ri ovqatlanmaslik.

V) homiladorlik vaqtida yukumli kasalliklar bilan og’rishi.

S) spirtli ichimliklar, tamaki tutuni tarkibidagi moddalar.

*D) Barcha javoblar to’g’ri.

13.Nerv sistemasining’ ykumli kasalliklari?

*A) Meningit

V) Pnevmaniya

S) Kizamik

D) Infark14.Zararli faktorlarning ta`siri natijasida homilada kanday xavfli holatlar yuzaga kelishi mumkin?

A).Homilaning tusatdan tushishi;

V).Homilaning nobud bo`lib tushishi;

S).Homilaning (chaqaloqning) chala tug`ilishi;

*D) Barcha javoblar to’g’ri

15.Homilador ayol tashqi muhitning kaysi zararli ta`sirlaridan o`zini ehtiyot qilishi lozim?

A) kimyoviy moddalar, buyoqlar, lak;

V)hashoratlarga qarshi ishlatiladigan xlorafos, dixlafos va boshqa zaharli moddalar;chiqindilarni yoqish va tutun yonida turish;

S) tamaki chekiladigan xonada bo`lish also mumkin emas, chunki tomog`i tutuni tarkibidagi nikotin, karbonat angidrid gazi, poloniy va boshqa moddalar ona qoni orqali homilani zaharlaydi;

*D)Barcha javoblar to’g’ri.

16. Chaqaloq kindik yarasining yallig`lanishi.

A) Gangrena.

V) Pnevmaniya.

S) Sepsis.

*D) Omfalit

17. Bolalar va o`smirlar jismoniy rivojlanishini aniqlash va baholash.

A).Samotometrik tekshiruv usuli-bo`y uzunligi (tik turgan va o`tirgan vaziyatlarda), ko`krak qafasi aylanasi, tana vaznini aniqlash;

V).Fiziometrik tekshiruv usuli-o`pkaning tiriklik sig`imi, qo`l va bel muskullarining kuchini aniqlash;

S)Samotoskopik tekshiruv usuli - umurtqa pog`onasining shakli, ko`krak qafasi, shakli, oyoqlar shakli, tana muskullarining rivojlanish darajasi, shuningdek, o`smirlarda balog`atga yetish belgilarining rivojlanish darajasi aniqlanadi.

*D) Barcha javoblar to’g’ri.

18. Chaqaloqning bo`y uzunligi normada kancha.

*A) 45-54 sm.

V) 40-50 sm

S)46-58 sm

D) 48-52 sm19. Chaqaloq tana vazni normada-

*A) 2500-3500 gramgacha.

V) 2200-3800 gramgacha

S) 2000-4100 gramgacha

D) 4000-5200 gramgacha

20. Bolalar psixik-asab tizimi kasalliklari

*A) Nevrosteniya.

V) Koramik.

S) shamol chechagi.

D) Omfalit

21. Ko`rish a`zolari kasalliklari:

A) yaqindan ko`rish;

V) uzoqdan ko`rish;

S) daltonizm;

*D) Barcha javoblar to’g’ri.

22.Eshitish ag’zolari kasalliklari.

A) Konyuktivit.

V) G’ilaylik.

S) Enurez.

*D) Otit

23.Bolalarda nevroz kasalliklari.

A) nevrosteniya.

V) Psixosteniya

S) isteriya

*D) barcha javoblar to’g’ri
24. Enurezning (tungi siyg`aqliq) kelib chiqish sabablari.

A) siydik ayirish yo`llarining surunkali yallig`lanish kasalliklari,

V) bolaning tez-tez hayojonlashiga,

S) qurqishiga olib keladigan baqirishlar, janjallar

*D) Barcha javoblar to’g’ri.

25. Bolalarda uchraydigan asab buzilishi bilan bog`liq bo`lgan tartibsiz harakat qilishlar kaysi kasallikga hos.

A) Diurez

V) Difteriya

S) Poliomielit.

*D) Kaltirok (tiki)

26. Yaqindan ko‘rish (miopiya) kasalligining kelib chiqish sabablari

A)yorug‘lik kam joyda o‘qish, yozish va ko`rish bilan bog`liq bo`lgan boshqa ishlarini bajarish,

V)ko‘rish gigiyenasi qoidalariga amal qilmaslik. Ko‘z pardalari va nervlarining yallig`lanish kasalliklari,

S)“A” vitaminining ovqat tarkibida yetishmasligi.

*D) Barcha javoblar to’g’ri

27. Odam ko`zining ayrim ranglarni farqlash qobiliyati buzilishi

A) Miopiya.

V) Yakinnan qo’rish.

S) Qo’z g’ilayligi.

*D) Daltonizm

28. Qo`z ichidagi bosimning oshishibu.

A) Daltonizm.

V) Miopiya.

S) Konyuktivit.

*D) Glaukoma

29.Orqa miy,gohida bosh miya zararlanishi bilan harakterlanadigan kasallik bu-

A) Ateroskleroz

V) Infark-miokard

S) Pnevmaniya

*D) Poliomielit.

30.O’rta qulokning kasallanishi bu-

A) Konyuktivit.

V) Miopiya.

S) Daltonizm

*D) Otit.

31Bola nutkining rivojlanishi uchun-.

*A) Eshitish qobiliyati normal bo’lishi

V) jismoniy rivojlanishi.

S) ongning rivojlanishi

D) temperaturaning normal bo’lishi.

32.Bolalarda moddalar almashinuvining buzilishida kaysi kasallik kuzatiladi.

A) Bronxit

V) Zotiljam.

*S) Raxit.

D) Difteriya.

33. Umurtqa pog‘onasi ko‘krak qismini orqaga egrilanishi

*A) Raxitlik kifoz.

V) Raxitlik skalioz.

S)Raxitlik lordoz.

D) Spazmofiliya.

34.Bola organizmida kaltsiy-fosfor tuzlarining almashinuvining buzilishi va qonda kaltsiy mikdorining kamayishi natijasida paydo bo’ladi

*A) Spazmofiliya.

V) Enurez

S) Diurez.

D) Kifoz

34.Bola tana vazni va rivojlanishdan orqada qolishi

*A) Gipotrofiya.

V) Gipertrofiya.

S) Atrofiya

D) Spazmofiliya.

35.Bola organizmining ayrim omillarga sezgirligining oshishi.

*A) Allergiya

V) Raxit.

S) Enurez

D) Atrofiya.

36.İrsiyat konunlariga asos solgan olim.

A) A. Brexman.

*V) G.Mendel

S) Xokim-Al Kamariy.

D) Aristotel

37.21-chi xromasomaning mutattsiyasi oqibatida yuzaga keladi.

*A) Daun


V) Shershevskiy-Terner

S) Fenilketonuriya

D) Gemofiliya.

38.Bosh miya pardalari nechta?

A) 3 -ta


V) 4 -ta

S)1-ta


*D) 2-ta

39. Sezuvchanlikning to’la yo’qolishi?

*A) Anesteziya

V) Gipotrofiya

S) Atrofiya

D) Amneziya

40.Bolalarda tserebral falajning vujudga kelish sabablari?

*A) Onaning homiladorlik davrida yukumli kasalliklar bilan og’rishi.

V) Ovqatlanish rejimining buzilishi.

S) Toksikoz

D) Kunlik rejimning buzilishi

41. Nerv sistemasining yukumli kasalliklari?

A) Meningit

V) epidemin entsefalit

S) infektsion entsefalit

*D) Barcha javoblar to’g’ri

42.Markaziy nerv sistemasi orqa miya gohida bosh miyaning zararlanishi bilan o’tadigan yukumli kasallik?

A) Meningit

V) epidemin entsefalit

S) infektsion entsefalit

*D) Poliomielit

43.Ongning buzilish hurujlari umumiy talvasalar va ruhiy faoliyatning o’ziga hos buzilishlari bilan harakterlanadigan kasallik bu?

A) Meningit

V) epidemin entsefalit

S) infektsion entsefalit

*D) Epilepsiya

44.İchki qulokning yallig’lanishi bu-?

A) Meningit

V) epidemin entsefalit

S) infektsion entsefalit

*D) Labirintit

45.Miyada yiring hosil bo’lishi bu-?

*A) Abtsess

V) epidemik entsefalit

S) infektsion entsefalit

D) Labirintit

46.To’gma karlik yaki bolaning erta rivojlanishi natijasida vujudga kelgan karlik tufayli yuzaga keladi?

*A) Sakovlik

V) epidemik entsefalit

S) infektsion entsefalit

D) Labirintit.

47.Embrion davri nima?

*A)xomilaning ona kornidagi rivojlanishi

V)xomilaning ona kornidagi 2 oylik davri

S)xomilaning ona kornidagi 5 oylik davri

D)xomilaning ona kornidagi 6 oylik davri.
48.Antropometriya suzini izoxlang.

A)odam kon bosimini ulchash

V)odamning kurish kobilyatini tekshirish

S)odamning eshitish kobilyatini tekshirish

*D)odamning geometrik va fizikaviy ulchamlari.
49.Gipodinamiya suzini izoxlab bering.

A) Inson xarakat kobilyatining oshib borishi

V) Jismoniy bakuvvatlik

*S) Inson xarakat faolligining cheklanganligi.

D) Insonning kasallanishi.

50. Organizm ichki muxiti deganda nimani tushunasiz?

A) Ichki organlarni

*V) Qon, limfa, orka miya suyukligini

S) Tukima , muskul, xujayra

D) Tanada sodir buladigan o’zgarishlar.
51.Genetika nima xakidagi fan.

*A) Irsiyat va uzgaruvchanglik konuniyatlarini urganuvchi fan.

V) Ma`lum muxit sharoitida individual rivojlanish xakidagi fan.

S) Odam organizmini urganuvchi fan.

D)Xromosomalar xakidani fan.

52.Odamda nechta juft jinsiy xromosomalar mavjud.

A) 4 juft.

*V). 2 juft.

S) 1 juft.

D). 3 juft.
53.Odamda nechta juft xromomomalar mavjud.

A) 20 juft.

V)24 juft.

*S) 23 juft.

D) 25 juft.
54.Spirtning odam organizmiga salbiy ta`siri.

A) MNS tizimiga ta`siri.

V) Yurak kon tomir tizimiga ta`siri.

S) Jigarga.

*D)Xamma javob tugri.
55.Giyoxvand moddalarni xamda toksik xolatining asosiy belgilari nimalar

A) Yurak urishining buzilishi.

V) Nafas olishning buzilishi.

S)Tana temperaturasining kutarilishi.

*D) Ong, kayfiyat buzilishi, xarakat funktsiyasining buzilishi, teri va shillik kavatlar rangining uzgarishi, kuz korachigining uzgarishi.

56.Bosh miya jarohatlarining’ kelib chikish turlari.

A. Homiladorlik davridagi jarohatlar

V Tug’rik paytidagi jarohatlar

S. Bolalarda tugrikdan sungi jarohatlar

*D. Xamma javob tugri.

57. On’gning buzilish hurujlari,umumiy talvasalar qaysi kasallikga hos?

*A. Epilepsiya

V. Meningit

S. Pnevmaniya

D. tugri javob yuk.


58.Orqa miya kulrang moddasi nimadan tuzilgan

*A. Nerv xujayralaridan

V. Mielinsiz nerv tolasidan

S. Mielinli nerv tolasidan.

D.Ependima nerv tolasidan.

59.Qo’zni haraqatlantiruvchi nerv.

*A.III-juft nerv.

V. II.- juft nerv.

S.VI -juft nerv.

D.IV- juft nerv.

60.Epileptik kasallikning’belgilari

A.Katta hurujlar

V. Kichkina hurujlar

S.Harakterning’ patologik uzgarishlari

D.Hamma javjblar tugri

61.Asab kasalliklarini o’rganuvchi fan.

*A.Nevropatologiya.

V. Psixologiya

S.Defektologiya.

D.Fiziologiya.

62.Asab sistemasiga kiruvchi 3-ta asosiy tuzilma.

A. Nevronlar

V. Nevrogliya.

S.Bosh miya pardalari

*D.Barcha javob to’g’ri
63.Neyrogliyaning 3-ta asosiy turi.

*A. Mikrogliya.

V.Astrogliya.

S. Oligodentrogliya.

*D. Barcha javoblar to’g’ri
64.Asab hujayrasining 2-ta asosiy hujayrasini ko’rsating.

*A.Qabul kilish,o’tkazish.

V. Himoya kilish,o’tkazish.

S.Qabul kilish,himoya kilish

D.Likvor ishlab chikish,o’tkazish.
65.Orqa miyaning yon shohida kanday hujayralar joylashadi.

*A.Vegetativ nerv hujayralar.

V. Harakatlantiruvchi nerv hujayralar

S.Sezuvchi nerv hujayralar.

D.Eshituv nerv hujayralari.

66.Orqa miyani kaysi pardalar o’rab turadi.

*A.Qattik parda,to’r parda, yumshoq parda.

V. Faqat to’r parda

S.Qattik parda.

D.To’r parda, yumshok parda

67.Kalla suyagining orka chukurchasida,miya katta yorim shari ensa bo’laklari ostida joylashgan.

*A.Miyacha

V. Orqa miya.

S.Uzunchok miya.

D.Oralik miya.

68.Bosh miya yarim sharlari kanday qismlardan iborat.

*A.Peshona,chaqqa,tepa,ensa.

V.Peshona,chaqqa.

S.Tepa,ensa.

D.Kismlardan iborat emas.

69.Miya po’stlogi nechta qavatdan iborat.

*A.4


V.3.

S.5.


D.2.

70.Avval bilgan va qo’rg’an narsalarni bilishning’ turli hil buzilishlar bu-

*A.Agneziya

V. Anozogniyazi.

S.Plegiya

D.Epilepsiya.

71.O’qishning buzilishi bu-

*A.Alektsiya

V.Displegiya.

S.Agneziya.

D.Oligodentrogliya.

72.Yozishning buzilishi bu-

*A.Agrafiya

V. Agnaziya.

S.Astrogliya.

D.Oligodentrogliya.

73.İhtiyoriy haraqatning tamomila yo’qolishi bu-

*A.Falaj


V. Parez.

S.Paraplegiya.

D.Monoplegiya.

74.Bir qo’lda yoqi oyoqda ihtiyoriy haraqatning yo’qolish bu-

*A.Monoplegiya

V. Mikrogliya.

S.Astrogliya.

D.Oligodentrogliya.

75.İqqala qo’lda yoki oyoqda yo’qolishi bu-

*A.Paraplegiya

V. Monoplegiya.

S.Astrogliya.

D.Falaj.

76.Bosh miya funktsional holatining bioelektrik jarayonlarini yozish usuli bilan tekshirish bu-

*A.Elektroentsefalografiya

V.Elektromiografiya

S.Astrogliya.

D.Reografiya.

77.Muskul biopotentsiallarini yozib olish orqali nerv muskul tizimini tekshirish usuli bu-

*A.Elektromiografiya

V. Mikrogliya.

S.Astrogliya.

D.Oligodentrogliya.

78.Bosh miya qon aylanishini tekshirish bu-

*A.Reoentsefalografiya

V. Elektrografiya

S.Rentgenologiya

D.Oligodentrogliya.

79.Bosh miya to’qimalarini ultratovush bilan tekshirish usuli bu-

*A.Exoentsefalografiya

V. Elektrografiya

S.Astrogliya.

D.Reografiya.

80.O’murtqa pog’anasining rentgenologik tekshirish usuli bu-

*A.Spondilografiya

V. Mikrogliya.

S.Astrogliya.

D.Oligodentrogliya.

81.Qon-tomir sistemasi patologiyasini tekshirish usuli bu-

*A.Angiografiya

V. Mikrogliya.

S.Astrogliya.

D.Oligodentrogliya.

82.Vitamin “D” etishmasligi natijasida qaysi kasallik kelib chiqadi

*A.Raxit kasalligi

V.Usma kasalligi

S.Sil kasalligi

D.ateroskleroz kasalligi

83.İnson necha yoshgacha o’sadi

A.15 yoshgacha

V30 yoshgacha

*S.25 yoshgacha

D.40 yoshgacha

84.İnson necha yoshgacha rivojlanadi

A.15-30 yoshgacha

V.40-50 yoshgacha

S.50-60 yoshgacha

*D.To’g’ilganidan umrining oxirigacha

85.İnsulin gormoni qaysi kasallikda qo’llaniladi

*A.Kandli diabet

V.Gepatit

S.Buqoq


D.Sil

86.Shovqin insonning qaysi organlariga tasir ko’rsatadi

A.Hazm organlariga

V.Nafas organlariga

*S.Eshitish organlariga

D.Ko’rish organlariga

87.Jaglar va tishlarda uchraydigan nuksonlar

A.Prognatiyo

V.Trogeniyo

S.Ochiq prikus.

*D.Hamma javoblar tugri

88.Suv orqali qaysi yuqumli kasalliklar kelib chiqadi

AGripp, parogripp

*V.dezenteriya, qorin tifi

S.ko’k yo’tal, qizvmiq, qizilcha

D.gepatit

89.Suvning tamini yaxshilash nima deb ataladi

*A.Degazatsiya

V.Dezenfektsiya

S.Sterilizatsiya

D.Koagulyatsiya

90.Psihopatologiya bu-

*A.Ruhiy kasalliklar to’risidagi umumiy ta’limot

V.Nerv kasalliklar to’risidagi umumiy ta’limot

S.Urak kasalliklar to’risidagi umumiy ta’limot

D.Bosh miya kasalliklar to’risidagi umumiy ta’limot

91.Havodagi chang miqdori qaysi asbobda aniqlanadi

A.Psixrometr.

*V.Aspirator.

S.Shumomer.

D. Animometr.

92. D vitamin etishmasligi kaysi kasallikga olib keladi.

A.Nevrosteniya

V.Rak.

*S.Rahit


D.qizamik

93.Vitamin “D” ning organizmdagi roli

A.Temir almashinuvini boshqaradi

*V.fosfor-kaltsiy almashinuvini boshqaradi

S.Garmonlar almashinuvini boshqaradi

D.Moddalar almashinuvini boshqaradi

94.Sog’lom chaqaloq virusli gepatitga qarshi qachon emlanadi

A.1 oy


*V.tug’ilgandan keyin 1-kuni

S.7 kun


D.12 oylik

95.Toksikologiya – bu

*A.Toksko – Zahar, logos – talimot.

V.Toksiko – hayvonlar organizmidagi o’zgarish, logos – talimot.

S.Toksiko – kimyoviy moddalarning organizmga tasiri, logos – talimot.

D.Barchasi to’g’ri

96.Antropologiya nima

A.Bo’yin uzunligi, tana vaznini, bosh va ko’krak aylanasini aniqlash

V.Tana vazni, bo’yni ulchash.

S.Pulsni sanash, bo’yini ulchash

*D Barchasi to’g’ri.

97.Laboratoriya tekshiruv metodlari qaysilar

A.Sanitariya tekshiruvi

V.Fiziologik, kuzatuv metodi

S.Statistik metod

*D.Ximiyaviy, bakteriologik, toksikologik

98.Tib konunlari asarini kim yozgan

A. Gippokrat

*V Abu Ali.İbn Sino

S. N.A.Semashka

D. A.N.Marzeev

99.Yuqumli kasalliklarga qaratilgan chora-tadbirlar

A.Dezinsektsiya

V.Dezinfektsiya

S.Deratizatsiya

*D.Hamma javob i to’g’ri.

100.Antropometriya nima

A.Ko’krak qafasi aylanasini ulchash

V.O’pkaning tiriklik sig’imini aniqlash

*S Bo’y, tananing og’irligini aniqlash

D.Pedikulyozga qarshi chora tadbirlar o’tkazish

101.Spirometriya nima

* A.O’pkaning tiriklik sig’imini aniqlash

V.Tana og’irligini aniqlash

S.Ko’rish o’tkirligini aniqlash

D.Ko’rish maydonini aniqlash

102.Bolalar va o’smirlarda jismoniy rivojlanish qanday omillarga bog’liq

*A.Tashqi muhit omillariga, irsiyatga, ovqatlanishga, iqtisodiy omillarga

VOiladagi muhitga, sport bilan shug’ullanishiga

S.Chiniqishga turli organ va sistemalar kasalliklariga

D.Barcha javoblar to’g’ri

103Sog’lom odamda arterial bosim ko’rsatgichlari normada

* A.120-80 mm rtut

V.130-90mm rtut

S.80-60 mm rtut

D.140-90 mm rtut.

104.Jismoniy rivojlanishda nimaga qarab baho beriladi

* A.antropometrik ulchovlar o’tkazish orqali

V.Tibbiy ko’rik orqali

S.Ko’rish o’tkirligini aniqlash orqaliD.Barcha javoblar to’g’ri
Download 37.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling