Boshlang‘ich professional ta’limning fan dasturi


Download 0.74 Mb.
Pdf ko'rish
Sana27.09.2020
Hajmi0.74 Mb. 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

 

  

 

  

 

 BOSHLANG‘ICH PROFESSIONAL TA’LIMNING 

FAN DASTURI 

 

 

 

  

Fan dusturi nomi: 

Tarbiya fani 

Ajratilgan soat: 

60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toshkent – 2020 


 1. O‘quv dasturi umumiy talablari Dastur nomi 

Tarbiya fani Ajratilgan soat 

60 


O‘qituvchining  mashg‘ulotida 

qatnashib o‘zlashtirilishi lozim 

bo‘lgan mavzular soni  

44 


Dasturning maqsadi  

Vatanga  muhabbat  va  sadoqat  ruhida  tarbiyalash, 

o‘quvchilar  qalbi  va  ongiga  ozod  va  obod  Vatan, 

erkin  va  farovon  hayot  g‘oyasining  mohiyatini 

singdirish,  ularning  ma’naviy  dunyosini  boyitish  va 

mafkuraviy  immunitetini,  tayanch  va  fanga  oid 

kompetentsiyalarni shakllantirishdan iborat.

 

O‘zlashtirish natijalari 

  ma’naviy tahdidlarni anglaydi va baholaydi; 

  ma’naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intiladi; 

  o‘zini-o‘zi nazorat qila oladi; 

  daxldorlikni his etadi va faol ishtirok etadi; 

  o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini biladi. 

  sog‘lom  fikrga  ega  bo‘ladi,  muammolarni  echa 

oladi; 

  vatan  oldidagi  huquq,  burch,  majburiyatlarini  biladi va amal qiladi; 

  kommunikativlik,  liderlik  qobiliyatini  namoyon 

qiladi; 

  maqsadlarini 

amalga 

oshirish uchun 

ilmiy 


savodxonligini namoyon qiladi; 

  faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘ladi; 

  muvaffaqiyatli 

ijtimoiy 

hayotga 

tayyorligini 

namoyon qila oladi; 

Bilimlar 

  Insonning jamiyatdagi o‘rni.  

  SHaxsning shakllanishida diniy tarbiya va diniy 

tasavvurlar.  

  Jamiyat rivojiga insonlarning ta’siri.  

  Fuqarolik mas’uliyati va daxldorlik.  

  Vatan olidagi burch va mas’uliyat.  

  YOshlar uchun yaratilgan umummilliy 

imkoniyatlar.  

  Halollik va adolat bilan hayot kechirish – oliyjanob 

fazilat.  

  Do‘stlik va bag‘rikenglik.  

  Ma’naviy xavfsizlik.  

  Jahon axborot tarmog‘idagi tahdidlar!  

  Iroda, mustahkam ishonch – kuchli ma’naviyat 

kafolati.  

  Korrupsiyasiz – jamiyat quramiz.  

  Inson ma’naviyatida etika va estetikaning o‘rni.  

  O‘zlikni anglash. 

  Oila ma’naviyati 

  Obod yurt doim farovondir.  


 

  Milliy an’ana va qadriyatlar – millat ko‘zgusi.    Muloqot va o‘zaro munosabatlarda tarbiyaning 

o‘rni. 


  Ma’rifat – bilimlilik va ezgulik yo‘li.  

  Hozirgi davrda davlat va din munosabatlarida inson 

omilining o‘rni.  

  O‘zbekistonning xalqaro terrorizm va 

ekstremizmga qarshi kurashdagi o‘rni.  

  Tariqatchilik. Tasavvuf ta’limoti.  

   Mafkuraviy immunitet, milliy va umuminsoniy 

qadriyat, axloq-odob, «ommaviy madaniyat»ning inson 

tafakkuriga va ma’naviyatiga ta’siri. 

Ko‘nikmalar 

  Odob-axloq  (kiyinish,  muomala,  muloqot,  jamoat 

joylarida o‘zini tutish) madaniyatiga ega bo‘ladi; 

  milliy  va  umuminsoniy  qadriyatlarni  anglaydi  va 

hurmat qiladi. 

  Oila,  jamiyat,  Vatan  oldidagi  burch  hamda 

mas’uliyatni anglaydi va ularga rioya qiladi; 

  Vatan  ravnaqi  yo‘lida  jismoniy  va  intellektual 

imkoniyatlarini safarbar eta oladi; 

  milliy  va  diniy  munosabatlarda  bag‘rikenglikni 

o‘zida namoyon eta oladi; 

  hissiyotlarga  berilmaydi,  har  qanday  jarayonda  aql 

bilan ish yuritishga harakat qiladi; 

  milliy  o‘zlikni  anglaydi  va  unga  munosib  bo‘lishga 

harakat qiladi; 

  millatlararo  hamjihatlik  va  diniy  bag‘rikenglikni 

o‘zida namoyon eta oladi; 

  shaxsiy  va  ijtimoiy  munosabatlarda  sog‘lom-

ma’naviy muhitni shakllantiradi; 

  yaxshi va yomon xatti-harakatlarni farqlaydi, ularga 

fikrini bayon eta oladi; 

  yon-atrofida 

bo‘layotgan 

voqea-hodisalarga 

munosabat bildira oladi; 

  O‘zbekistondagi  demokratik  islohotlar  va  dunyoda 

kechayotgan 

ma’naviy-mafkuraviy 

jarayonlarga 

munosabat bildira oladi; 

  ma’naviy tahdidlarni anglaydi va baholay oladi; 

  turli  ma’naviy  tahdidlar  va  mafkuraviy  xurujlarni 

anglaydi va to‘g‘ri baholay oladi, munosabat bildiradi; 

  mamlakatimizdagi 

ma’naviy-mafkuraviy 

jarayonlarda  ishtirok  etish  va  baholashda  faol  fuqarolik 

pozitsiyaga ega; 

  tinchlik  va  osoyishtalikning  qadriga  etadi  va 

ta’minlanishiga hissa qo‘sha oladi; 

O‘quv 

rejasiga 

muvofiq 

bog‘liq  bo‘lgan  boshqa  o‘quv 

fanning nomi 

Ma’naviyat asoslari, Milliy istiqlol g‘oyasi, 

Dinshunoslik 

O‘qitishni tashkiliy shakli 

N – Nazariy ta’lim;  

A – Amaliy ta’lim; NA – Nazariy va amaliy ta’lim birgalikda tashkil 

etiladi;  Dasturga qo‘yilgan talab 

Majburiy O‘qitish tili 

Guruhda belgilangan o‘qitish tili asosida Baholash tartibi  

Baholash bo‘yicha amaldagi tartib asosida O‘quvchilarning bilim va 

ko‘nikmalarini baholash 

YOzma, og‘zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq  

2. O‘quv dasuri mazmuni 

№ 

Mavzular nomi J

a

mO

’qi

ti

shni

 

ta

shki

li

y

 

sha

k

li

 

M

us

ta

q

il

 

ta

’l

im

 

1. 


 

Yoshlar va jamiyat 

26 

N,A 


2. 


 

Inson ma’naviyati va o’zlikni anglash 

3. 

 

Inson jamiyat a’zosi 15 

N,A 


4. 


 

Shaxs-jamiyat-davlat va din munosabatlari 

15 

N,A 


 

Jami 60 

 

20 

 

I BOB. YOSHLAR VA JAMIYAT   (26 soat) 

Jamiyat.  SHaxsning  jamoa  bo‘lib  yashash  ehtiyoji.  Jamiyatda  sog‘lom 

mustaqil fikrga ega bo‘lish zarurati.  Insonning jamiyatdagi o‘rni. Inson imkoniyatlari. Inson baxti. Men badavlat 

bo‘lishga  intilaman.  Farovon  yashashim  uchun  nima  qilishim  kerak?  Mening 

maqsadlarim farovonligim va hotirjamligini ta’minlaydimi?  

Trenning  mashg’uloti.  D.Defoning  “Robinzon  Kruzo”  va  R.Kiplinning  “Maugli” 

asari qiyosiy tahlili asosida. 

SHaxsning  shakllanishida  diniy  tarbiya  va  diniy  tasavvurlar.  Teologik  va 

materialistik qarashlarning jamiyat rivojiga ta’siri   Dunyo  dinlari  g‘oyalarida  insonparvarlik.  Jahon  va  milliy  dinlarda 

insoniylik, yaxshilik qilish, ezgulik, ma’rifiylik masalalarining yoritilishi. Jamiyatda 

va inson hayotidagi dinning o‘rni va vazifalari.  

Diniy  manbaalarning  shaxs  tarbiyasiga  ta’siri.  Muqaddas  kitoblar  va 

ulardagi  yaxshilik,  odob  axloq,  rahmdillik,  o‘zgani  dilini  og‘ritmaslik,  samimiylik, 

kechirimlilik, halollik, sadoqat, iroda, imon-e’tiqod . 

Jahon dinlarida ilm olishga targ‘ib qilinishi.  

Ilm-hunarning afzalligi.  Jamiyat rivojiga insonlarning ta’siri. Jamiyat rivojida mening o‘rnim. Inson 

manfaatlari  va  huquqlarining  amalga  oshirilishida  burch  va  mas’uliyatlarning  

uyg‘unligi.  Tartibli  va  tadbirli  insonlarning  fazilatlari.  Menda  qaysi  fazilatlar mavjud?  

Fuqarolik  mas’uliyati  va  daxldorlik.  YUksak  ahloqiy  fazilatlar  –  atrof-

muhitga  e’tiborli  bo‘lish.  Jamiyatda  bo‘layotgan  voqea,  hodisa  va  jarayonlarga 

daxldorlik. Jamoat ishlarida faol ishtirok etish. Faol fuqarolik.  

Trenning mashg’uloti. Mening fuqarolik burchim va majburiyatim. Vatan  oldidagi  burch  va  mas’uliyat.  Ma’rifatlilik  tinchlik  –  asosi.  Burchni 

anglash. Kim lider bo‘ladi?  

Trenning  mashg’uloti.  Men  Vatanim  kelajagini  qanday  tasavvur  qilaman, 

mening o’rnim qayerda bo’ladi? Xalq  boyligi.  Moddiy  va  nomoddiy  ne’matlar.  Jamoat  mulki.  Qo‘pchilikning 

haqqi. Tejamkorlik jamiyat boyligi. Nimani va qanday tejash kerak?  YOshlar  uchun  yaratilgan  umummilliy  imkoniyatlar.  Ruhiy  va  moddiy 

olam.  Xalqimizning  asrlar  davomidagi  orzu  maqsadlari.  Islohatlarni  amalga 

oshirishda mening o‘rnim.  

Trenning mashg’uloti. Kelajakka sarmoya qanaday qo’yiladi? Halollik. Milliy qadriyatlarimizda halollik haqida. Halollik – xotirjamlik asosi. 

Halollik va adolat bilan hayot kechirish – oliyjanob fazilat.  Do‘stlik  va  bag‘rikenglik.  Millatlararo  do‘stlik.  Do‘stlikning  qadri. 

Do‘stlikning boshlanishi va chegarasi. Do‘stlik odobi va mas’uliyati.  Til  bilgan  -  el  biladi.  Xorijiy  til  o‘zbek  madaniyatini  olamga  yoyish  omili. 

Xorijiy tilni o‘rganishimdan maqsad.  Ma’naviy xavfsizlik. Ma’naviy tahdidlar. Insonning ma’naviy – tahdidlarlarga 

qarshi  kurashi.  Ma’naviy  tahdidlarning  jamiyat  va  inson  hayotiga  ta’siri. 

O‘zbekiston - ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik tarafdori.  

Tinchlik  uchun  barcha  mas’ul.    Ekstremizm  va  terrorizmning  jamiyat 

hayotiga tahdidi.  Jahon  axborot  tarmog‘idagi  tahdidlar!  Missionerlik  va  e’tiqod  ovchilari. 

“Ommaviy madaniyat”, Global tarmoq qalloblariga munosabat.  Kiber makon va biz. “Flesh mob va selьfi”ning jamiyat va yoshlar tarbiyasiga 

ta’siri. Internetga qaramlik belgilari. Virtual muloqot vositalarining salbiy jihatlari. Axborot asri tahlikalari. Jahon axborot tizimidagi tahdidlarga qarshi kurash. 

Global tarmoqdagi g‘oyaviy xurujlarning oldini olish. Befarqlik va uning oqibatlari. E’tibor va shaxsiy munosabat. Jamiyat rivojiga 

salbiy  ta’sir  etadigan  omillar.  Befarqlik.  “Menga  nima?”,  “Ishing  bo‘lmasin”  kabi 

illatlarning oqibatlari.  

Iroda,  mustahkam  ishonch  –  kuchli  ma’naviyat  kafolati.  Mafkuraviy 

immunitet,  mustahkam  iroda va  sog‘lom  dunyoqarash.  Nomaqbul  odatlardan xalos 

bo‘lish zarurati. Ahillik, havas va xayrixohlik fazilatlari.  


 Korrupsiyasiz  –  jamiyat  quramiz.  O‘zbek  adabiyotida  odil  huqumdor 

g‘oyalarining  yoritilishi.  Insonlar  o‘rtasidagi  huquqiy  munosabatlarning  milliy 

qadriyatlar asosida shakllanishi.   

Trenning mashg’uloti. Korrupciya jamiyat kushandasi. Birrovninh haqqi. 

Sog‘liging  o‘z  qo‘lingda.  Sog‘liq  uchun  zararli  illatlar.  Sog‘likni  saqlash 

mas’uliyati. Tibbiy madaniyat va gigiena.  Inson  ma’naviyatida  etiketning  o‘rni.  Etiketning  oltin  qoidalari.  His 

tuyg‘ularini  boshqarish.  Jamoat  joylarida  o‘zini  tuta  bilish;  turli  marosim, 

tantanalarda va dasturxon atrofida o‘tirish qoidalari. 

Rasmiy  va  norasmiy  uchrashuvlarda  o‘zini  tutish.  Savol  berish,  suhbat  va 

munozara qilish madaniyati. 

Nafosat  (estetika)  va  ma’naviyat.  Nafosat  va  uning  ma’naviy  mezonlari. 

Muloqot madaniyati. So‘z san’ati. Notiqlik san’ati. Nafosatning inson ma’naviyatiga 

ta’siri.  

II BOB. INSON MA’NAVIYATI VA O‘ZLIKNI ANGLASH ( 4 soat) 

O‘zlikni  anglash.  SHaxs  imidji.  Imidjning  inson  ma’naviyatidagi  o‘rni.  Kiyinish 

madaniyati. Orastalik. Ish joyi va tashkilot imidji.  Insonning  jamiyatdagi  o‘rni.  Inson  ma’naviyati  va  inson  tabiati.  Inson 

imkoniyatlari.  Inson  baxti.  Inson  va  uning  qadr-qimmati,  sha’ni  oliy  qadriyat 

sifatida.  

Oila  ma’naviyati.  Oila  tarbiyasi  -  ma’naviy  kamolot  poydevori.  Oila  -

muqaddas  dargoh.  Ota-ona  va  farzand  munosabatlari.  Oilada  mehr-muruvvat 

tuyg‘usining shakllanishi. Mustahkam oila ma’naviyati.  

III BOB. INSON JAMIYAT A’ZOSI  (15 soat) 

Insoniylik  ulug‘  fazilat.  Insoniylik,  mehr-shafqat,  oliyjanoblik,  bolajonlik, 

oilaparvarlik xalqimizga xos bo‘lgan fazilatlar Obod  yurt  doim  farovondir.  Tozalik  dillarni  ravshan  qilib,  g‘uborlarni 

ketkazadi.  Xalqimiz  orasida  o‘zaro  mehr-oqibat,  hamjihatlik,  beg‘araz  yordam  va 

mehr-muruvvat kabi ezgu fazilatlarni tarbiyalash.  

Trenning mashg’uloti. Yurtni obod qilaman degan kishi , o’zi obod bo’ladi. Milliy  an’ana  va  qadriyatlar  –  millat  ko‘zgusi.  Milliy  an’analarning  shaxs 

ma’naviyatini yuksaltirishdagi o‘rniMilliy  qadriyatlarni yuksaltirish.  Oila – muqaddas qo‘rg‘on. Oila farovonligi mamlakat taraqqiyotining asosi. 

Oila jamiyat poydevori.  Amaliy  mashg’ulot.  Oilaviy  an’analar  va  umrboqiy  qadriyatlar.  

oiladagi  axloq  me’yorlari  shakllanishiga  eng  ko’p  ta’sir  ko’rsatadigan  omillar, 

mahallaning ta’siri. 


 Master  klass.  Oila  oldidagi  majburiyatlarni  ,  qanday  amalga  oshira  olaman. 

Inson  tadbirkorlik  ma’naviyatini    yuksalishida  oilaning  o’rni.  Oilaviy  an’analar 

(oilaviy tadbirkorlik, kasb hunar) mening oila oldidagi ma’suliyat va burchim. 

Trenning  mashg’uloti.  Saodatmand  oila.  Oilada  sog‘lom  muhitni  yarata  olish 

ko‘nikmalariga ega bo‘lish, to‘g‘ri qaror qabul qilish saboqlari.  Muloqot  va  o‘zaro  munosabatlarda  tarbiyaning  o‘rni.  Tanishish  va 

munosabat o‘rnatish qoidalari.   

Trenning mashg’uloti. So‘z haqiqatning soyasi va parchasidir.  Inson har doim 

rost  so’zlashi,  odamlar  orasida  o’zining  hurmatini  adolatli  va  rostgo’yligi  bilan 

himoya qila olishi. 

Ma’rifat – bilimlilik va ezgulik yo‘li. Bilimli avlod – buyuk kelajak  kafolati.  

Ilmu ma’rifat insonni yuksaklikka ko‘taradi.  

Trenning mashg’uloti. Dunyoda ilmdan boshqa najot yoq. 

Ma’naviy meros qudrati. Xalq og‘zaki ijodi, ajdodlarimizning boy merosida 

farzand tarbiyasi.  Amaliy  mashg’ulot.  Bobolarning  pand  nasihatlari,  momolarning  ko‘ngil 

bitiklari YAxshilikka  intilish.  Har  bir  ishdan  yaxshilik  qidir.  Fikrning  sog‘lomligi 

yaxshi ishlarning bardavomligi. Fikringni sof saqla.  

Trenning mashg’uloti. Har bir ishda hayr bor. 

IV BOB. SHAXS – JAMIYAT - DAVLAT VA DIN MUNOSABATLARI 

(15 soat) 

Hozirgi davrda davlat va din munosabatlarida inson omilining o‘rni. 

Biz  muqaddas  dinimizni  zo‘ravonlik  va  qon  to‘kish  bilan  bir  qatorga 

qo‘yadiganlarni qat’iy qoralaymiz, ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz. 

SHaxslar  o‘rtasidagi  munosabatlar  va  din.  Dinning  jamiyatdagi  ijtimoiy 

funksiyalari.  

SHaxs  dunyoqarashini  shakllanishida,  shaxsning  ijtimoiy  mansubligini 

belgilashda,  yangi  ijtimoiy  muhitga  moslashishda,  ota-onalar,  farzandlar,  qo‘ni-

qo‘shnilar, qarindosh-urug‘lar va hatto boshqa dinga e’tiqod qiluvchilarga nisbatan 

bo‘ladigan  munosabatlarni  tartibga  solishda,  kishilarning  xulq-atvorini  nazorat 

qilishda, tasalli berishda dinning vazifalari.  O‘zbekistonning  xalqaro  terrorizm  va  ekstremizmga  qarshi  kurashdagi 

o‘rni.  

O‘zbekistonning terrorizmga qarshi kurashdagi milliy strategiyasi. Afg‘oniston 

muammosini  hal  etish  bo‘yicha  O‘zbekistonning  tashabbusi.  O‘zbekistonning 

Markaziy Osiyoda barqarorlik ta’minlanishidagi o‘rni.  

Trenning mashg’uloti. Global xavfsizlikni ta’minlashning muhim sharti.  


 

Mintaqaviy  mojarolar  O‘zbekistonning  xavfsizligiga  qanday  tahdid  solishi mumkin? 

Tariqatchilik.  Tasavvuf  ta’limoti.  Adashgan  so‘fiy  guruhlarga  xos 

xususiyatlar. Tasavvuf va soxta tariqatchilik o‘rtasidagi farq. 

Trenning mashg’uloti. Tasavvufning asl mohiyatini buzib talqin qilish qanday 

oqibatlarga olib keladi? Bu faoliyat islom dini ta’limotiga to‘g‘ri keladimi?  Din  va  madaniyat.  Dinning  madaniy  hayotdagi  o‘rni.  Islomssivilizatsiya 

markazlarining tashkil etilishi. Madaniy qadriyatlarni saqlash va ko‘paytirish, ilmiy-

ma’naviy  merosni  nasldan  naslga  qoldirish  kabi  vazifalarni  amalga  oshirishda 

dinning ta’siri.  

Trenning mashg’uloti. Dinning fan  texnika rivojiga ta’siri. 

Trenning  mashg’uloti.  Islom  madaniyat  poytaxtlarining  ma’rifiylikni  targ‘ib 

qilishdagi  o‘rni.    ISESCO  xar  yili  musulmon  mamlakatlaridagi    uchta  shaharni 

Islom madaniyati poytaxti deb e’lon qiladi. Zamonaviy axborot tarmoqlari va din omili. Din va kinematografiya. Din va 

badiiy  adabiyot.  Virtual  messenjerlar  va  ulardan  turli  ekstremistik  oqimlarning 

foydalanishi. O‘zbekistonda axborot xurujlarining oldini olish bo‘yicha harakatlar.  

Trenning mashg’ulotiMafkuraviy immunitet, milliy va umuminsoniy qadriyat, 

axloq-odob,  «ommaviy  madaniyat»ning  inson  tafakkuriga  va  ma’naviyatiga 

ta’siri.Xozirgi  kunda  mafkuraviy  immunitetga  bo’lgan  muhtojlik  va  uni  insonlar 

qalbi va ongiga shakillantirish  yo’llari. 

Missionerlik va prozelitizmning yoshlar ongi va kelajagiga ta’siri. Xalqaro 

missionerlik  uyushmalari.  Missionerlik  geosiyosiy  o‘yinlar  quroli  sifatida. 

Missionerlik va prozelitizmning millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikka salbiy 

ta’siri.  

Trenning  mashg’uloti.  Bugungi  kunda  ijtimoiy-siyosiy  keskinliklar,  qurolli 

mojarolarning  aksariyati  10-40-parallel  ichidagi  mamlakatlarda  ro’y  bermoqda. 

Bularning sababi nima deb o’ylaysiz? 

Diniy  bag‘rikenglik  madaniyati  va  konfessiyalararo  muloqot.  Diniy 

bag‘rikenglik  madaniyatini  shakllantirish  zarurati.  O‘zbekistondagi  ommaviy 

axborot  vositalarida  diniy  bag‘rikenglik  madaniyatining  targ‘ib  qilinishi.  Diniy 

tashkilotlarning nashrlari va OAVdagi chiqishlari.  

Trenning mashg’uloti. “Keng fe’l, ketmas davlat bersin” degan tilakni qanday 

tushunasiz?  “Keng fe’llik” degan tushuncha bilan “bag’rikenglik” tushunchasining  

o’rtasida qanday bog’liqlik bor?  

Trenning mashg’uloti. Kelajakka yo‘l.   Katta  xayot ostonasida (bo‘sag‘asida)   

 

 

 

10 


Raxbariy adabiyotlar. 

 

1.  Mirziyoev  SH.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan quramiz.– Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. –488 b.  

2.   Mirziyoev  SH.M.  Erkin  va  farovon  demokratik  O‘zbekiston  davlatini 

birgalikda barpo etamiz. Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2016. –56 b.  

3.   Mirziyoev  SH.M.    Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy 

javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo‘lishi  kerak.  –T.: 

“O‘zbekiston”, 2017.   

 

 

Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbalari  Asosiy adabiyotlar  

1.  O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O‘zbekiston», 2017.   

2.  Karimov I. Asarlar to‘plami. 1-23 tomlar. –T.: «O‘zbekiston», 1996-2015 y.   

3.  Karimov I. YUksak ma’naviyat – engilmas kuch. – T.: «Ma’naviyat», 2008.   

4.  Karimov 

I. 


O‘zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.  –T.: 

«O‘zbekiston», 2011.   

5.  Karimov  I.A  Ona  yurtimiz  baxtu  iqboli  va  buyuk  kelajagi  yo‘lida  xizmat 

qilish – eng oliy saodatdir. – Toshkent: O‘zbekiston, 2015.   

6.  Karimov  I.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston  sharotida  uni 

bartaraf etishning yo‘llari va choralari. –T.: «O‘zbekiston», 2009.   

7.  2017-2021  yillarda  O‘zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta 

ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson 

manfaatlari  yili”da  amalga  oshirishga  oid  Davlat  Dasturini  o‘rganish  bo‘yicha 

ilmiy uslubiy risola.T.: “Ma’naviyat”, 2017  

8.  Mamashokirov S. Erkin va farovon hayot qurilishining g‘oyaviy mafkuraviy 

masalalari. T.: Ma’naviyat, 2007.  

9.  Otamurodov  S.  O‘zbekistonda  ma’naviy  ruhiy  tiklanish.  T.:  YAngi  asr 

avlodi, 2003.  

10. Umarov  B.,  Jabborov  SH.  Globallashuv  va  ma’naviy-axloqiy  tarbiya.  T.: 

Akademiya, 2010.  

11. To‘raev SH., Muxammadieva O. Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi. T., 2016.  

12. YUsupov e. va b. Milliy istiqlol g‘oyasining xalqni birlashtirishdagi roli. T:  

TDPU, 2003  

13. Milliy  g‘oya:  targ‘ibot  texnologiyalari  va  atamalar  lug‘ati.  Nazarov  Q. 

tahriri ostida. – T.: Akademiya, 2011.  

14. Begmatov  A.  Rustamova  R.  Milliy  g‘oya  targ‘iboti  va  madaniy-ma’rifiy 

tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2007.   

15. Milliy istiqlol g‘oyasi va rahbar faoliyati. –T.: Akademiya, 2010.    

16. Gorenkova A. D.Pulatova Natsionalnaya ideya. –T.: Muxarrir», 2008.    

17. To‘raev SH. Jamiyat taraqqiyoti va milliy g‘oya. –T.: Akademiya, 2012.  

18. Ubaydullaev U. Xalqaro terrorizm: tarixi va zamonaviy muammolari. – T.:  


 

11 


Universitet, 2009.   

19. Milliy g‘oya: nazariy manbalar. –T.: Akademiya, 2013. 24.  Mustahkam oila 

ma’naviyati. (Mualliflar guruhi). –T.,  2012.  

25. Milliy ma’naviyat asoslari. -  Toshkent: Ma’naviyat, 2006. – 215b.  

26. Akramova  SH.  Milliy  g‘oya:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar"  fanini 

o‘qitishning nazariy va amaliy masalalari. – Toshkent: OHBI, 2015. – 76b.   

27. Akramova  SH.  Mafkuraviy  tahdidlar  va  ularning  salbiy  oqibatlari.  

Toshkent: OHBI, 2016. – 65b.   

28. Abbosxujaev  O.,  Umarova  N.,  Quchkorov  R.  Mafkura  poligonlaridagi 

olishuv. –T.: Akademiya, 2011  

29. Farfieva  K.,  Ishimova  S.  Milliy  g‘oya  targ‘iboti.  –  Toshkent:  Fan  va 

texnologiyalar, 2008. – 48 b.   

30. Ro‘ziev SH. Mafkuraviy immunitet manbalari. – Toshkent: Alisher Navoiy 

nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2008. – 72 b.  

31. Ravshanov F. Ma’naviy taraqqiyotga tahdidlar. – Toshkent: Muharrir, 2010. 

– 32 b.   

32. Gudarzi  A.  Xizb  ut-Taxrir  al-islami:  mifo‘  i  realnost.  Seriya:  ideologiya 

terrorizma. – Tashkent: Fan, 2005. – 176 s.    

33. Kara-Murza S.G. Manipulyatsiya soznaniem. –M: Algoritm, 2016.  

34. Zinovev  A.A.  Globalizatsiya  est  novaya  mirovaya  voyna.  −  M.:  Mo‘sl, 

2010. − 256 s.   

35. Eagleton T. Ideology. An Introduction. London. New YOrk: 2012. 242p.  

36. Freeden M. Ideology. A Very SHort Introduction. Oxford: University press, 

2013. 144p.  

37. Hawkes  D.  Ideology.  Second  edition.  London  and  New  YOrk:  Routledge, 

2012. 212p.  

38. Thompson John. Studies in the Theory of Ideology. Berkeley: University of 

California Press, 2014.  

39. Mepham  J.  The  Theory  of  Ideology  in  Capital.Radical  Philosophy.  2. 

Summer. 2012.  

40. Mouffe CH. Hegemony and ideology in Gramsci G‘G‘ Gramsci and Marxist 

Theory G‘ ed. ByCH. Mouffe. London., 2015. P. 199-168.  

41. Edgley R. Ideas and Politics: Ideology and Science G‘G‘ Marx: the First 100 

Ears G‘ ed. by Mc. Lellan. London. 2013. P. 27-36.  

42. Williams R. The Ideology of Culture. NewYOrk, 2014.  

43. Mannheim  Karl.  Ideology  and  Utopia.  Trans.  Louis  Wirth  and  edward 

SHils. London: Routledge and Kegan Paul. 2016.  

Qo‘shimcha adabiyotlar  

1.  O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidentining 

2017 

yil 


fevraldagi  

“O‘zbekiston  

Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 

PF4947-sonli Farmoni.  


 

12 


2.  Ma’naviy-ma’rifiy  ishlar  samaradorligini  oshirish  va  sohani  rivojlantirishni 

yangi  bosqichga  ko‘tarish  to‘g‘risida.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 

PQ3160-son. 2017 yil 28 iyul.   

3.  YOshlarga  oid  davlat  siyosati  to‘g‘risida.  O‘zbekiston  Respublikasining 

Qonuni. 2016 yil 14 sentyabr O‘RQ-406. Xalq so‘zi, 2016, 182   

(6617)-son.   

4.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi “YOshlarga oid 

davlat  siyosati  samaradorligini  oshirish  va  O‘zbekiston  yoshlar  ittifoqi  faoliyatini 

qo‘llabquvvatlash to‘g‘risida”gi PF-5106-sonli Farmoni.  

5.  Gafarli  M.M.  Kasaev  A.CH.  Rivojlanishning  o‘zbek  modeli:  tinchlik  va 

barqarorlik - taraqqiyot omili. —T.: O‘zbekiston, 2000.  

6.  Diniy  ekstremizm  va  terrorizmga  karshi  kurashning  ma’naviy-marifiy 

asoslari (mas’ul muxarrir A.Ochildiev). -T.: TIU. 2008.  

7.  Jakbarov  M.,  Abbosova  SH.  va  b.  Milliy  g‘oya  -  xavfsizlik  va  barqarorlik 

omili. T., Turon zamin ziyo., 2014.  

8.  Komilov K. Globallashuv va diniy jarayonlar. T.: TIU, 2014.  

9.  Komilov  N.  va  b.  Mustakillik  tafakkuri,  demokratik  dunyoqarash  va  milliy 

mentalitet. T.: Ma’naviyat, 2011.  

10. Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izoxli lug‘ati. Nazarov Q tahriri ostida. -T.: 

Ma’naviyat, 2009.  

11. Milliy  g‘oya:  targibot  texnologiyalari  va  atamalar  lug‘ati.  T.:  Akademiya, 

2007.  


12. Milliy  istiqlol  g‘oyasi:  asosiy  tushunchalar,  tamoyillar  va  atamalar  (qisqa 

izohli tajribaviy  lug‘at)  O‘zbekiston  faylasuflari  milliy  jamiyati.  -  T.:  “YAngi  asr 

avlodi”, 2002.  

13. Milliy  istiqlol  g‘oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar.  T.:  YAngi  asr 

avlodi., 2001.  

14. Mustaqillik: izohli  ilmiy-ommabop lug‘at.  Xonazarov  K.  tahriri ostida.  -T.: 

SHark, 2000.  

15. Muxtorov A. Milliy goya va milliy manfaat.- T.:”Fan va texnologiya", 2014.  

16. Mo‘minov  A.  O‘zbekiston:  axborotlashgan  jamiyat  sari.  T.,  Turon  zamin 

ziyo., 2013.  

17. Nazarov K- Ma’naviy qadriyatlar va inson qadri. T.: Ma’naviyat. 2011.  

18. Tulepov A. Islom va aqidaparast oqimlar. T.: “SHarq”. 2013.  

19. Tuychiev  B.  Politicheskaya  kultura  i  demokratizatsii  obshestva.  T.:  NUUz, 

2010.  


20. To‘raev SH. Demokratik jarayonlar va milliy g‘oya. T.: 2008.  

21. Saifnazarov  I.  Ma’naviy  barkamollik  va  siyosiy  madaniyat.  T.:”SHarq” 

NMAK, 2001.  

22. Falsafa. Qomusiy lug‘at. T., “SHarq” 2004  

23. Xorazm Ma’mun akademiyasi va uning dunyo ilm fani taraqqiyotidagi o‘rni. 

T.: UzMU, 2007.  

24. Ergashev I. va b. Milliy goya targ‘iboti texnologiyalari. T.: 2016.  


 

13 


25. Ergashev  I.,  Jakbarov  M.,  Nazarov  Q.  Jamiyatni  demokratlashtirish  va 

milliy g‘oya. T.: Akademiya. 2007.  

 

 

Internet saytlari: 

 

1.  www. ziyonet.uz  2.  www.eduportal.uz  

3.  www.edu.uz  

4.  www.uzedu.uz  

5.  www.uzmu.uz   

6.  www.manaviyat.gov.uz  

7.  www.mgm.uz  

8.  www.qadriyat.uz  

9.  www.e-adabiyot.uz  

10. www.e-tarix.uz  

11. www. studentam.net  

12. www.lex.uz  

13. www.faylasuf.uz  

14. www.manaviyat.uz   

 

 Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling