«Boshlang’ich sinflarda at» fanidan yakuniy nazorat savollari


Download 69.28 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi69.28 Kb.
#329645
2 5285368320457969299
Bog'liq
report 2020-1-1 00:28:28, Arsenal FC - Detailed squad 19 20 Transfermarkt, Abdullayeva shahnozaning “farg’ona viloyati geografik o’rni, aho, 4x7T3miyx3HdUYZhq-JHzmgXcXp-BNVn, 2 5357569976288937767, dqwe, 7-a sinf ochiq dars ishlanmasi., biologiya-botanika-6sinf, c builder tilining komponentalari, Axborotlarni himoya qilish usullari va axborot xavfsizligi, 3 mavzu, 1-ai kte, 1-ai kte, 1-ai kte, 2 5291962018675297428

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 1
 1. «Boshlang’ich sinflarda axborot texnologiyalari» kursining maqsadi va vazifalari

 2. Ta’lim portallari strukturasi va mazmuni

 3. Elektron kutubxonalardan foydalanishning paydo bo’lishi va rivojlanishi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 2
 1. Ta’lim texnologiyasining paydo bo’lishi va taraqqiyoti

 2. Elektron darsliklarning afzalliklari

 3. Ta’limga texnologik yondashuvning paydo bo’lish tarixi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 3
 1. Pedagogik texnologiya tushunchasiga berilgan ta’riflar

 2. Vaqt, masofa va tezlikga doir masalalarni echishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. Ta’lim vositalarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 4
 1. O’qitish metodlari va ularning turlari

 2. Uzunlik birliklarini o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. Pedagogik texnologiyaning rivojlanishiga hissa qo’shgan o’zbek pedagog olimlari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 5
 1. Informatika fanining paydo bo’lishi va rivojlanishi

 2. Shakllarning yuzalarini topishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. O’qitishning an’anaviy metodlari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 6
 1. Axborot tizimlarining turli sohalarda qo’llanilishi

 2. Multimedia vositalarining texnik va dasturiy tashkil etuvchilari

 3. O’zbekistonda Informatika fanining paydo bo’lishi va rivojlanishi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 7
 1. Masofali o’qitish modellari

 2. Kompyuter grafikasining imkoniyatlari

 3. Internet texnologiyasining paydo bo’lishi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 8


 1. Ta’limda axborot texnologiyalarini qo’llashning taraqqiyoti

 2. Algebraik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. Masofali o’qitishning texnik va dasturiy vositalari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 9
 1. Minglik mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Yuzlik mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. O’nlik mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 10
 1. Algebraik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Ta’limda axborot texnologiyalarini qo’llashning tarixi

 3. Ko’pxonali sonlar mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 11
 1. Kompyuter grafikasining turlari

 2. Masofali o’qitishning o’rni va ahamiyati

 3. Algebraik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 12
 1. Multimedia vositalarining o’rni va ahamiyati

 2. Axborot texnologiyasining turli sohalarda qo’llanilishi

 3. Multimedia vositalarining imkoniyatlari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 13


 1. Miqdorlarni o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. O’qitishning noan’anaviy metodlari

 3. Geometrik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 14
 1. Massa birliklarini o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Kompetentlik tushunchasi va uning paydo bo’lishi

 3. Boshlang’ich sinflarda yasashga doir masalalarni echishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 15
 1. Fazoviy jismlarni o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Pedagogik texnologiyaning paydo bo’lishi va rivojlanishi

 3. Vaqt birliklarini o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 16
 1. Elektron darsliklarning tuzilishi

 2. Zamonaviy ta’lim texnologiyasining kontseptual asoslarining tarkibi

 3. Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 17
 1. Ta’lim portallarining o’rni va ahamiyati

 2. Elektron darsliklarning o’rni va ahamiyati

 3. Kompetentlik tushunchasi va uning paydo bo’lishi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 18


 1. «Boshlang’ich sinflarda axborot texnologiyalari» kursining maqsadi va vazifalari

 2. Ta’lim portallari strukturasi va mazmuni

 3. Elektron kutubxonalardan foydalanishning paydo bo’lishi va rivojlanishi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 19


 1. Ta’lim texnologiyasining paydo bo’lishi va taraqqiyoti

 2. Elektron darsliklarning afzalliklari

 3. Ta’limga texnologik yondashuvning paydo bo’lish tarixi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 20
 1. Pedagogik texnologiya tushunchasiga berilgan ta’riflar

 2. Vaqt, masofa va tezlikga doir masalalarni echishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. Ta’lim vositalarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 21


 1. O’qitish metodlari va ularning turlari

 2. Uzunlik birliklarini o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. Pedagogik texnologiyaning rivojlanishiga hissa qo’shgan o’zbek pedagog olimlari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 22


 1. Informatika fanining paydo bo’lishi va rivojlanishi

 2. Shakllarning yuzalarini topishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. O’qitishning an’anaviy metodlari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 23
 1. Axborot tizimlarining turli sohalarda qo’llanilishi

 2. Multimedia vositalarining texnik va dasturiy tashkil etuvchilari

 3. O’zbekistonda Informatika fanining paydo bo’lishi va rivojlanishi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 24
 1. Masofali o’qitish modellari

 2. Kompyuter grafikasining imkoniyatlari

 3. Internet texnologiyasining paydo bo’lishi

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 25
 1. Ta’limda axborot texnologiyalarini qo’llashning taraqqiyoti

 2. Algebraik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. Masofali o’qitishning texnik va dasturiy vositalari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 26


 1. Minglik mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Yuzlik mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 3. O’nlik mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 27
 1. Algebraik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Ta’limda axborot texnologiyalarini qo’llashning tarixi

 3. Ko’pxonali sonlar mavzusini o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 28
 1. Kompyuter grafikasining turlari

 2. Masofali o’qitishning o’rni va ahamiyati

 3. Algebraik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 29
 1. Multimedia vositalarining o’rni va ahamiyati

 2. Axborot texnologiyasining turli sohalarda qo’llanilishi

 3. Multimedia vositalarining imkoniyatlari

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 30
 1. Miqdorlarni o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. O’qitishning noan’anaviy metodlari

 3. Geometrik materiallarni o’qitishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 31
 1. Massa birliklarini o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Kompetentlik tushunchasi va uning paydo bo’lishi

 3. Boshlang’ich sinflarda yasashga doir masalalarni echishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 32
 1. Fazoviy jismlarni o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

 2. Pedagogik texnologiyaning paydo bo’lishi va rivojlanishi

 3. Vaqt birliklarini o’rgatishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov

«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 33
 1. Elektron darsliklarning tuzilishi

 2. Zamonaviy ta’lim texnologiyasining kontseptual asoslarining tarkibi

 3. Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda taqdimot materiallarining ahamiyati

Kafedra mudiri: S.X.Islikov


«Boshlang’ich sinflarda AT» fanidan yakuniy nazorat savollariVariant № 34


 1. Ta’lim portallarining o’rni va ahamiyati

 2. Elektron darsliklarning o’rni va ahamiyati

 3. Kompetentlik tushunchasi va uning paydo bo’lishi


Kafedra mudiri: S.X.Islikov
Download 69.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling