Boshqarishning iqtisodiy usullari jumlasiga?


Download 20.67 Kb.
Sana03.06.2022
Hajmi20.67 Kb.
#728481
Bog'liq
asil menejment
prezintatsiya, Hujjat (7), Navoiyshunoslik, mustaqil ish, 2 Stansiya podstansiya 2-mustaqil ish, 2 5319067982482117448, Mustaqil ish-1, IMG 20220413 113709, IMG 20220415 154755-converted, Hayotga qarshi jinoyatlar Urazimbetov Ulug’bek Egamberdiyev Faxr-www.hozir.org, 2 5267221332013091123, resume (1), Reference-398211100127, 4315-Текст статьи-10551-1-10-20211209

Boshqarishning iqtisodiy usullari jumlasiga?
--kredit va foiz stavkasi,soliq va soliq yuki,boj to’lovlari, subsidiya va sanktsiya,lizentsiya,transfert to’lovlari,narx-navo va xozolar kiradi
-- soliq va soliq yuki,boj tulovlari,subsidiya va sanktsiya,lizentsiyava xozolar kiradi
--subsidiya va sanktsiya,lizentsiya,transfert to’lovlari,narx-navo va xozolar kiradi
--kredit va foiz stavkasi,transfert to’lovlari,narx-navo va xozolar kiradi

Sotsial-ruxiy usullarning asosiy maqsadi ?


--jamoalarda sog’lom ijtimoiy-ruxiy muhitni yaratishdir
--korxonadasog’lom muhitni yaratishdir
--jamoalarda ijtimoiy muhitni yaratishdir
--jamoalarda ruxiy muhitni yaratishdir

Sotsial-ruxiy usulda?


--ijtimoiy–ma'naviy vaziyatga ta'sir etish yo’li bilan kishilarning fe'l-atvori, ruxiyatni hisobga olib ularning ijtimoiy (sotsial) talablarini qondirish orqali boshqarishni bildiradi
-- ijtimoiy–ma'naviy vaziyatga ta'sir etish yo’li orqali boshqarishni bildiradi
--iqtisodiy–ma'naviy vaziyatga ta'sir etish yo’li bilan ijtimoiy (sotsial) talablarini qondirish orqali boshqarishni bildiradi
--ijtimoiy–siyosiy vaziyatga ta'sir etish orqali boshqarishni bildiradi

Axborot-bu:


--ma'lumotlar va xabarlar to’plami
-- xabarlar to’plami
--ma'lumotlar to’plami
--materiallar to‘plami

Boshqaruv tizimi-bu:


--axborotni uzatish, olish, qayta ishlash va berish jarayoni
--qayta ishlash va berish jarayoni
--axborotni olish, qayta ishlash
--axborotni uzatish, olishva berish jarayoni

Boshqarishda foydalaniladigan va bajarilishi uchun uzatiladigan axborotlarga quyidagi talablar quyiladi?


--ishonchlilik,tushunarli, bir ma'nolik, tezkorlik,to’liklik,tejamlilik
-- tushunarli, bir ma'nolik,tezkorlik
--ishonchlilik,to’liklik,tejamlilik
--tezkorlik,to’liqlik,tejamlilik

Kommunikatsiya – bu :


--kishilar o’rtasidagi o’zaro axborot almashinuvidir
--o’zaro axborot almashinuvi
--axborot almashinuvi
--kishilar almashinuvidir

Dekodlashtirish va axborotni qabul qilish?


--dekodlashtirish deganda uzatilayotgan xabarni, axborotni qabul qiluvchi fikrini utkazish, belgilarda ifodalash tushuniladi
-- dekodlashtirish deganda axborotni qabul qiluvchi fikrini utkazish, belgilarda ifodalash tushuniladi
--dekodlashtirish deganda uzatilayotgan xabarni belgilarda ifodalash tushuniladi
--dekodlashtirish deganda axborotni qabul qiluvchi belgilarda ifodalash tushuniladi

Aloqa qilish kanalini tanlash va axborot (xabar)ni uzatish?


--kodlashtirish bilan bir qatorda axborotni uzatuvchi kommunikatsiyaga muvofiq ravishda uzatish kanalini tanlaydi. Shunday kanallar turkumiga: pochta, telefon, telefaks, elektron pochta, kompyuter shoxobchasi va boshqalar kiradi
-- shunday kanallar turkumiga: pochta, telefon, telefaks, elektron pochta, kompyuter shoxobchasi va boshqalar kiradi
--kommunikatsiyaga muvofiq ravishda uzatish kanalini tanlaydi. Shunday kanallar turkumiga: pochta, telefon, telefaks, elektron pochta, kompyuter shoxobchasi va boshqalar kiradi
--kodlashtirish bilan bir qatorda axborotni uzatuvchi kommunikatsiyaga muvofiq ravishda uzatish kanalini tanlaydi

Xujjat – bu :


--boshqarish jarayonini amalga oshirish uchun zarur bo’lgan voqealar, xodisalar, jarayonlar, faktlar to’grisidagi axborotlarni maxsus materiallarda turli usullar bilan mustaxkamlash vositasidir
--xodisalar, jarayonlar, faktlar to’grisidagi axborotlarni maxsus materiallarda turli usullar bilan mustaxkamlash vositasidir
--boshqarish jarayonini amalga oshirish, xodisalar, jarayonlar, faktlar to’grisidagi axborotlarni maxsus usullar bilan mustaxkamlash vositasidir
--axborotlarni maxsus materiallarda turli usullar bilan mustaxkamlash vositasidir

Boshqaruv mehnatining umumiy xajmida ish yuritish operatsiyalarining salmog’i katta va necha foizga yetadi?


--30-60 foizgacha
-- 50-60 foizgacha.
--40-50 foizgacha.
--20-60 foizgacha

Ish yuritish – bu :


--korxonalarning o’z funktsiya va vazifalarini bajarish davomida xujjatlar ustida olib boriladigan ish usullari va jarayonlari majmuasidir
--korxonalarning vazifalarini bajarish davomida xujjatlar ustida olib boriladigan ish usullari va jarayonlari majmuasidir
--xujjatlar ustida olib boriladigan ish usullari va jarayonlari majmuasidir
--funktsiya va vazifalarini bajarish davomida xujjatlar ustida olib boriladigan ish usullari va jarayonlari majmuasidir

Qaror – bu:


--boshqaruv faoliyatini oxirgi natijasidir
-- boshqaruv faoliyatini oxirgi vazifasidir.
--boshqaruv faoliyatini boshlang‘ich natijasidir.
--ijrochi faoliyatini oxirgi natijasidir

Qarorni ishlab chiqish va qabul qilish – bu :


--boshqaruv faoliyatining asosiy shakliki, unda rahbar mehnatining mazmuni, uning jamoaga maqsad sari yo’naltirilgan harakat jarayonidir
-- boshqaruv faoliyatining asosiy shakliki, harakat jarayonidir
--rahbar mehnatining mazmuni, uning jamoaga maqsad sari yo’naltirilgan harakat jarayonidir
--boshqaruv faoliyatining asosiy shakliki

Boshqaruv qarorining elementlari?


--masala, vosita, javobgarlik, muhlat
--masala, vosita
--javobgarlik, muhlat
--vosita, javobgarlik

Ta'sir ko’rsatish davri bilan ?


--strategik va taktik turlariga bo’linadi.
-- strategik va o‘rta muddatli turlariga bo’linadi
--qisqa muddatli va taktik turlariga bo’linadi
--istiqbolli va qisqa muddatli turlariga bo’linadi

Ma'nosi va tavsir qilish tavsifisi bilan?


--ijtimoiy-iqtisodiy, texnik, ijodiy va boshqalar
-- ijtimoiy-siyosiy, texnik, ijodiy va boshqalar.
--siyosiy-iqtisodiy, texnik va boshqalar.
--ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy va boshqalar

Mazmuni va paydo bo’lishi manbaiga qarab?


--andozali va noandozali qarorlar.
--shaxsiy boshqaruvchi va majmuaviy
--bir lahzali va kechiktirilgan qarorlar
--oddiy va ijobiy qarorlar

Qaror qabul qilishdagi asosiy masala ?


--faqat muqobil variantni tanlash emas, balki boshqaruv oldida quyilgan maqsadning oqilona yechimini topishdan iborat
-- boshqaruv oldida qoyilgan maqsadning oqilona yechimini topishdan iborat
--faqat muqobil variantni tanlash emas
--muqobil variantni tanlashdan iborat

Qarorni ishlab chiqish jarayoni quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi?


--vaziyatni tahlil etish, muammoni aniqlash, mezonlarni tanlash, muqobil variantni aniqlash va tanlash, qarorlarni bajarilishini uyushtirish va nazorat etish
--vaziyatni tahlil etish, muammoni aniqlash, mezonlarni tanlash
--muqobil variantni aniqlash va tanlash, qarorlarni bajarilishini uyushtirish
--muammoni aniqlash, muqobil variantni aniqlash va tanlash, qarorlarni bajarilishini uyushtirish va nazorat etish

Qarorlarni bajarish– bu :


--oqibat natijasida yuqori bo’g’inda qabul qilingan rejalarni, shuningdek shu rejalar asosida quyi bo’g’inlar (tsex, uchastka, brigada, smena, har bir xodim) uchun tuzilgan reja yoki topshiriqlarni bajarish demakdir
-- rejalar asosida quyi bo’g’inlar (tsex, uchastka, brigada, smena, har bir xodim) uchun tuzilgan reja yoki topshiriqlarni bajarish demakdir
--oqibat natijasida yuqori bo’g’inda qabul qilingan rejalarni bajarish demakdir
--smena, har bir xodim) uchun tuzilgan reja yoki topshiriqlarni bajarish demakdir

Rahbarning asosiy vazifasi?


--boshqaruv tizimini maqsadga muvofiq uyushtirishdan va o’zi uchun ishlab chiqarishning tub masalalari bilan shugullanish imkoniyatini yaratishdan iboratdir
-- o’zi uchun ishlab chiqarishning tub masalalari bilan shugulanish imkoniyatini yaratishdan iboratdir
--boshqaruv tizimini maqsadga muvofiq uyushtirishdan iboratdir
--boshqaruv tizimini ishlab chiqarishning tub masalalari bilan shugullanish imkoniyatini yaratishdan iboratdir

Boshqarish jarayonidagi oxirgi bosqich ?


--bu qabul qilingan qarorlar ijrosini nazorat qilishdir
--qayta (javob) aloqa shakli hisoblanadi
--qarorlar ijrosini uyushtirish
--bu qabul qilingan qarorlarnibajarish

Nazorat – bu :


--qayta (javob) aloqa shakli hisoblanib, yuqori boshqaruv organi tomonidan chiqarilgan buyruq, faromoyish va belgilangan rejalarning joylarida bajarilish darajasi to’g’risidagi ma'lumotni aniqlash usulidir
--qabul qilingan qarorlar ijrosini nazorat qilishdir
--faromoyish va belgilangan rejalarning joylarida bajarilish darajasi to’g’risidagi ma'lumotni aniqlash usulidir
--yuqori boshqaruv organi tomonidan chiqarilgan buyruq, faromoyish uyushtirish

Menejer mehnati qanday masalalarni yechishga qaratilgan?


--korxona faoliyati bilan bog’liq barcha jabhalarni o’zida qamrab oladi
-- tashkiliy va taqsimlash
--iqtisodiy va ijtimoiy
--texnik va texnologik

Menejerlarni kim attestatsiyadan o‘tkazadi?


--attestatsiya komissiyasi
-- mehnat jamoasi
--yuqori bo‘g ‘in rahbari
--bevosita rahbar

Boshqaruv qarorini qabul qilishning qanday usullari mavjud?


--yakkaboshchilik, kollegial va jamoaviy usullarda
-- texnik ijrochilar
--funksional rahbar
--o‘rta bo‘g ‘in rahbari

Quyida sanab o`tilgan stratеgiyalardan qaysi biri xarajatlarni kamaytirishga yo`naltirilgan?


--xarajatlar ustidan nazorat
-- diffеrеntsiya stratеgiyasi
--fokuslash stratеgiyasi
--amaliy stratеgiya

Ishlab chiqarish siklining davomiyligi – bu:


--mahsulotning navbatdagi chiqarilishi orasidagi vaqt oraliqi
--bu jarayonda tanaffuslar vaqti
--mеhnat prеdmеti bеvosita tayyorlash jarayonida bo`lishi davri
--ikki dеtalga ishlov bеrish orasidagi vaqt oraliqi

Jamoani boshqarish bu:


--ishlab chiqarish jamoasi maqsadlariga erishish
-- boshqaruvni tashkil etish, rеjalashtirish
--iqtisodiy qarorlarni qabul qilish
--boshqaruv vazifalarini boshqarish

Raqobat ko`rinishlari?


--mukammal, nomukammal, monopolistik
-- monopolistik, mukammal
--aniq, nomukammal, monopolistik
--mukammal, monopolistik, aniq

Ishlab chiqarish omillari bu:


--iqtisodiy rеsurslar
-- xomashyo, matеriallar, ishchi kuchi.
--ishchi kuchi, uskuna.
--axborot, pul mablaglari

Ishlab chiqarishni samarali boshqarishni baholash?


--natijaviylik, dolzarblilik, tеjamkorlik
--dolzarblik, tеjamkorlik
--rеallikning dolzarbligi
--muddatlilik, tashkil etilganlik

Menejment madaniyati tarkibiga?


--boshqaruv xodimlari madaniyati, boshqaruv jarayonlari madaniyati, mehnat sharoiti madaniyati va xujjatlar yuritish madaniyati kiradi
-- boshqaruv jarayonlari madaniyati, mehnat sharoiti madaniyati va xujjatlar yuritish madaniyati kiradi
--boshqaruv xodimlari madaniyati va xujjatlar yuritish madaniyati kiradi
--mehnat sharoiti madaniyati va xujjatlar yuritish madaniyati kiradi

Boshqaruv xodimlarining madaniyati qo‘yidagi omillarga bog’liq?


--umumiy madaniyat darajasi, ishbilarmonlik sifatlari, boshqaruv ilimini chuqur va har tomonlama bilish va uni o’z faoliyati jarayonida qullay olishi bilan tavsiflanadi
-- boshqaruv ilimini chuqur va har tomonlama bilish va uni o’z faoliyati jarayonida qullay olishi bilan tavsiflanadi
--umumiy madaniyat darajasi va uni o’z faoliyati jarayonida qullay olishi bilan tavsiflanadi
--ishbilarmonlik sifatlari, boshqaruv ilimini chuqur va har tomonlama bilishi bilan tavsiflanadi

Menejment madaniyatining barcha elementlari?


--o’zaro bog’liq, lekin o’zaro ta'sir etmaydi
-- o’zaro bog’liq emas, lekino’zaro ta'sir etuvchidir
--o’zaro bog’liq emas va o’zaro ta'sir etmaydi
--o’zaro bog’liq va o’zaro ta'sir etuvchidir

Menejerlar boshqaruv pog’anasiga binoan qo‘yidagi toyifaga bo’linadi?


--yuqori pogona menejerlari, o’rta pogona menejerlari,quyi pogona menejerlari
-- o’rta pogona menejerlari, quyi pogona menejerlari
--oliy pogona menejerlari, o’rta pogona menejerlari,kichik pogona menejerlari
--yuqori pogona menejerlari, o’rta pogona menejerlari

Yuqori pogona menejerlari nima bilan shug’ullanadi?


--firma istiqbolini belgilash, uning kelajagi uchun ahamiyatli chora-tadbirlarni ishlab chiqarish
--moliya faoliyati, yangi tovorlarni uzlashtirish, texnologiyani qullash, mehnatni tashkil etish kabilarni boshqarish
--sex, bulim, brigada doirasida ishni tashkil etish, kunlik, xaftalik, oylik ish topshiriqlarining bajarilishini boshqarib boradi
--firma faoliyatining ayrim tomonlarini, chunonchi, ishlab chiqarish, tovarlarni sotish, narx belgilash

Boshqaruv uslubi – bu:


--boshqaruv jarayonida yuzaga chiqadigan muammolarni hal qilish usullari, yo’llari majmuidir
--yuzaga chiqadigan muammolarni hal qilish usullari majmuidir
--muammolarni hal qilish usullari, yo’llari majmuidir
--boshqaruv funktsiyalarini samarali bajarish ta'sir ko’rsatish usuli va yo’llari majmuidir

Ish uslubi – bu :


--boshqaruv funktsiyalarini samarali bajarish maqsadida biror-bir organning yoki rahbarning buysunuvchilarga aniq va nisbatan barqaror ta'sir ko’rsatish usuli va yo’llari majmuidir
-- boshqaruv jarayonida yuzaga chiqadigan muammolarni hal qilish usullari, yullari majmuidir
--biror-bir organning yoki rahbarning buysunuvchilarga aniq va nisbatan barqaror ta'sir ko’rsatish usuli va yullari majmuidir
--boshqaruv funktsiyalarini samarali barqaror ta'sir ko’rsatish usuli va yo’llari majmuidir

Rahbarning ish uslubi – bu:


--boshqaruv jarayonida u yoki bu masalani hal qilishda uning o’ziga xos yondashishidir
-- masalani hal qilishda uning o’ziga xos yondashishidir
--boshqaruv jarayonida u yoki bu o’ziga xos yondashishidir
--boshqaruv jarayonida masalani hal qilishga yondashishidir

Rahbarlik uslubiga qarab rahbarlarni quyidagi turlarga ajratiladi?


--avtokratik, liberal, demokratik
-- liberal, avtokratik
--byurokratik, liberal
--demokratik, avtokratik

Demokratik rahbar?


--boshqarish funktsiyalarini jamoa fikri bilan hisoblashib amalga oshiradi,ishlab chiqarishni boshqarishga xodimlarni jalb qiladi, ularning bildirgan fikriga, ular bilan maslaxatlashadi, ijobiy tomonlarini inobatga oladi,barcha bilan barobar va samimiy munosabatda bo’ladi, ustunligini bildirmaydi,buyruq berish yo’li bilan emas, balki ishontirish uslubida ish tutadi
--irodasiz, tashabbussiz bo’ladi, o’z zimmasiga mas'uliyat olishni yoqtirmaydi, ishni o’z holiga tashlab qoyadi, idoraga nisbatan qatiy bo’lishdan hayiqadi,o’zini haddan tashqari extiyot qiladi,biron xodim bilan ham aloqani buzishni istamaydi
--buyruq chiqarish, qaror qabul qilish, xodimlarga jazo berish yoki ragbatlantirishda jamoa fikrini hisobga olmaydi, o’zini jamoadan uzoq tutadi, jamoa a'zolarini bevosita mulokotda bo’lishini chegaralab qoyadi
--o’zining noo’rin harakatlarining tanqid qilinishiga chiday olmaydi, o’ziga buysunuvchilarning harakatlarini keskin ravishda tanqid qilishni yaxshi ko’radi
Download 20.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling