Botanika 1-variant


Download 21.25 Kb.
Sana11.11.2021
Hajmi21.25 Kb.

Botanika 1-variant.
1. Botanika so`zi qaysi tildan olingan va qanday ma`noni anglatadi?

A) lotinchadan o`t ,o`simlik degani,

B)grekchadan ko`kat,o`t,o`simlik degani

D)arabchadan o`smliklar dunyosi degani

E)lotinchadan tabiat degani

2. XIX asr boshlarida organic olam evolutsiyasini birinchi bo`lib ilmiy

asoslashga harakat qilgan olim kim?

A)J.B.Lamark

B)K.Linney

D)Aristotel

E)Teofrast
3. ”O`zbekiston florasi” capital asarida qancha o`simlik turlari tavsiflangan?

A)4230dan ortiq

B)3190dan ortiq

D)2180dan ortiq

E)1116dan ortiq
4. Tabiiy va madaniy o`simliklarning asosiy qismini qanday o`simliklar tashkil etadi?
A)yopiq urug`lilar

B)ochiq urug`lilar

D)plauntoifalar

E)yo`sintoifalar


5. Hujayrani va kimyoviy tarkibini o'rganuvchi fan qaysi ?

a)Sitalogiya va Sitokimyo

b)Gistologiya va Gistokimyo

v)Hujayra va rivojlanish bialogiyasi

g)Botanika va hujayra kimyosi
6. Plazmatik membrana qancha qalinlikda bo‘ladi?

a)2-6 nm

b)12-15 nm

v)7-10 nm

g)4-7 nm
7. Hujayrada barcha oziq moddalarni tashiydigan, moddalar almashinuvini

ta'minlaydigan sistemasi bo‘lib, vakuolalar va kanalchalardan tashkil topgan

orgonoid qaysi?

a)Endoplazmatik tо‘r

b)Ribosomalar

v)Goldji apparati

g)Mitoxondriya
8. Yadro bilan sitoplazma orasida moddalar almashinuvi qanday kechadi?

1.teshikchalar orqali 2 . diffuziya orqali 3.pinotsitoz 4.fagatsitoz

a)3

b)2,3


v)1,4

g)1,2
9. Vakuola qaysi turdagi organoidlar qatoriga mansub hisoblanadi?

A) xususiy organoid. B) umumiy organoid.

C)kiritmalarga mansub. D)doimiy organoid.


10. Fitansid moddasi qanday xususiyatga ega bo'lishi mumkun?

A)hushbo'y hid taratadi. B)achiq ta'm beradi.

C)mikroblarni o'ldiradi. D)badbo'y hid taratadi
11. Tanoplastning vazifasi nimadan iborat?

A)Hujayrani o'rab turadi. B)suvni o'tqazish

C)moddalarni tanlab o'tkazish. D)himoya qilish
12. Qaysi olim o'simlik to'qimalarining bajaradigan vazifasiga qarab,ya'ni

birinchi fiziologik tasnifini taklif etadi?

A)1886yil Yu.Saks

B)1886yil N.Gryu

S)1998yil M.S.Navashin

D)1665yil R.Guk


13. To'qimalar kelib chiqishiga ko'ra 2ta katta guruxga bolinadi ular

qaysilar?

A)Ajratuvchi va mexanik

B)Embrional-hosil qiluvchi va doimiy

S)Aerenxima va assimilyatsion

D)Mexanik va doimiy


14. Nay tolali o'simlik terminini birinchi bo'lib kim ishlatgan?

A)Jefri

B)Yu.Saks

S)N.Gryu

D)J.Kuyve
15. Hosil qiluvchi to'qimalarni hujayrasini yadrosi qanday va qanday

xususiyatga ega?

A)kichik va bo'linmaydi

B)yirik va tez-tez bo'linadi

S) yirik va bo'linmaydi

D) kichik va tez tez bo'linadi


16. Qoplovchi to’qima qanday vazifani bajaradi ?

A) Transpiratsya

B) Himoya qilish

C) Gaz almashinuvi

D) Hammasi to’g’ri
17. Epiderma nimadan hosil bo’ladi ?

A) Uchki meristemaning tashqi qavatidan

A) Gipoktildan

B) Gipodermadan

C)To’g’ri javob yo’q
18. Ildiz sistemasi asosiy o`q ildizdan, yon ildizdan va qo`shimcha ildizdan

tashkilo topsa, qanday ildiz sistemasi deyiladi?

a) Alloriz

b) Gomoriz

c) Efemer ildiz

d) Popuk ildiz


19. Ildizning birlamchi tuzilishi qachon ikkilamchi tuzilishga o`tadi?

a) Kambiy va fellogen paydo bo`lgandan so`ng

b) Fellogen paydo bo`lgandan so`ng

c) Kambiy paydo bo`lgandan so`ng

d) 2 lamchi tuzilish mavjud emas
20. Ildizni tashqi tomondan qanday po`stloq o`rab turadi?

a) Ekzoderma

b) Endoderma

c) Ritidom

d) 1 lamchi po`stloq
21. Ildizning o`tkazuvchi sistemasi qanday hujayradan iborat?

a) Cho`ziq,qalin qobiqli, o`lik

b) Cho`ziq, yupqa qobiqli, parenxima

c) Oval,qalin qobiqli, yadroga ega

d) Oval,qalin qobiqli, parenxima
22. Ildiz tukchalari necha kun yashaydi?

a) 50-60 kun

b) 5-6 kun

c) 100-120 kun

d) 10-20 kun
23. Banyan daraxtida qanday ildiz uchraydi?

a) Ustunsimon

b) Havo ildiz

c) Yon ildiz

d) Qo`shimcha ildiz
24. Novda nimaning mahsuli?

A) apikal meristemani

B) laterial meristemani

C) barg meristemasining

D) interkolear meristemani
25. Urug'dagi embrion nimani mahsuli?

A) gipokotelni

B) boshlang'ich ildizmi

C) urug’lanish

D) changlanish
26. Kurtak nimadan iborat?

A) o'q va epikoteld

B) boshlang'ich bargdan

C) boshlang’ich meva

D) boshlang’ich ildiz
27. Novdani ildizdan farqi...?

A)barglari borligi

B)bo'limlarga ega

C) ozuqa to’plashi

D)A va B
28. Monopodial shoxlanish qaysi o'simliklarda uchraydi?

A) o’rik

B) qora qarag'ay

C) plaunlar

D) olma
29. Soxta dixotamik qaysilarda uchraydi?

A) nastarin, chinnigul

B) soxta kashtan, omela

C) archa

D) terak
30. Ildizpoyali o'simliklarni toping?

A) gulsafsar, mator

B) bug'doyiq, qamish

C) kartoshka, topinamgurD) iloq, izen, keyrek
Download 21.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling