Botanika mavzulashtirilgan


Download 0.62 Mb.
bet1/18
Sana04.11.2020
Hajmi0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   182017

BIOLOGIYA


BOTANIKA

MAVZULASHTIRILGAN

TEST

6-SINFTESTLAR SONI 1600 TATUZUVCHI; SAYDULLAYEV MURODULLO
I BOB. Gulli o’simliklar

1. O’zb.da tabiiy holda o’sadigan yuksak o’simliklarning turi qancha?A 4500 B 3700 C 8000 D 500 000

2.Yer yuzida tabiiy holda o’sadigan yuksak o’simliklarning turi qancha?

A 4500 B 3700 C 8000 D 500 000

3. Botanika so’zi qaysi so’zdan olingan va qanday ma’noni bildiradi?

A yunoncha “botane” - o’t

B yunoncha “botane” - o’tliC yunoncha “botane” - o’t-o’simlik, ko’kat

D yunoncha “botane” – o’saman, rivojlanaman

4.O’simliklar yer sharida tarqalish qonuniyatlarini o’rganadigan {a}va tashqi muxit bilan bo’lgan munosabatlaridagi qonuniyatlari va tashqi muhit omillarining o’simliklarga tasirini{b} qaysi bo’limlar o’rgandi.

A.a-Ekologya b- EkologyaB.a-geobotanika b-ekologya

C.a-marfologya b-geobotanika

D.a-geobotanika b-o’simliklar anatomyasi

5.Botanika bo’limlarini juftlab ko’rsating .

1.marfalogya 2.sistematika 3.embiriologya 4.anatomya 5.geobotanika

a.o’simliklar organlari tashqi tuzilishini o’rganish b.o’simlik ichki tuzilishini c.o’simliklar hayotiy jaroyonlari; fotosentiz , suv bug’latish jarayonlar o’rganadi d. o’simliklarning kelib chiqishi va belgilari asosida ularni alohida guruhlarga birlashtiradi g. o’simliklarning nafas olish va mineral moddalar qabul qilish jarayonlarni o’rganadi p. o’simliklarning yer sharida tarqalish qonuniyatlar o’rgandi

A) 1-a 2-d 3-c 4-b 5-g

B) 1-a 2-d 3- c ,g 4- b 5-p

C) 1-a 2-d 4-b 5-p

D) t.j.y


6.O’simliklarni embiriologya bo’limi nimani o’z ichiga oladi

A.o’simliklar ko’payish azolari tuzilishini, ko’payishi bilan bog’liq jaroyonni o’z ichiga oladi

B. O’simliklarni yer yuzida taeqalish qonuniyatlarini o’rgandi C O’simliklarning tashqi muxid bilan bo’lgan munosabatlarning qonuniyatlarini o’rganadi D.qazilma holdagi o’simliklarni o’rganadi

7.Geobotanika bo’limi nimani o’rganadi?

A. O’simliklarni yer yuzida tarqalish qonuniyatlarini B Qazilma holdagi o’simliklarni C.ko’payishini D.tashqi muhid bo’lgan munosabatlarini

8.Ekalogiya fani vazifasi?

A.Tashqi muhid omollarining o’simliklarga tasiri B C va D. CKo’payish azolari tuzilishi D.O’simliklarni yer yuzida tarqalishi.

9.Juftlab ko’rsating.

a-alkagolya b-briologya c-lixenalogya

1.leshayniklarni 2.yo’sinlarni 3-so’v o’tlarini

A.a-3 b-2 c-1 B. a-2 b-1 c-3 C.a-2 b-3 c-1 D. a-3 b-1 c-2

10. Botanika fani nimani o’rganadi ?

A o’simliklarning paydo bo’lishi, hayoti, tashqi va ichki tuzilishi, rivojlanishi, yer yuzida tarqalishi, tabiat bilan bog’liqligini, ulardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish usullarini

B madaniy o’simliklarni to’g’ri parvarish qilish va ulardan mo’l hosil olish usullarini

C o’simliklarning rivojlanishi, yer yuzida tarqalishi, tabiat bilan bog’liqligini, ulardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish usullarini

D bakteriya, zamburug’ va o’simliklarning paydo bo’lishi, hayoti, tashqi va ichki tuzilishi, rivojlanishi, yer yuzida tarqalishi, tabiat bilan bog’liqligini, ulardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish usullarini

11. Bonatikaning bo’limlarini belgilang.

1) morfologiya 2) sistematika 3)sitoembriologiya 4)introduksiya iqlimlashtirish 5)geobotanika 6)paleobotanika 7)ekologiya 8)anotomiya

A 1,3,4,5,7,6 B 3,5,6,7,8 C 1,2,3,4,5,6,7

D hammasi

12. O’simliklar tuproqqa qanday ta’sir qiladi?

A tuproq namligini saqlaydi B faqat unumdorligini oshiradi

C hayotning yangi shakllarini paydo qiladi

D tuproq unumdorligini oshiradi va uni yemirilishdan saqlaydi

13. Barglari ketma-ket joylashmagan o’simlikni belgilang.

A itqovun B xolmon C kamxastak D boqila

14. “Qizil kitob”ga kiritilgan o’simliklarni belgilang.

A isiriq, chakanda, zubturum

B shuvoq, sebarga, burchoq

C xolmon, shirach, sallagul

D yong’oq, bodom, pista, safsan

15. Barglari ketma-ket joylashmagan o’simlikni belgilang.

A shirinmiya B sallagul C kamxastak D yasmiq

16.O’simliklarni o’rganishni kim boshlab bergan ?

A.Arestotel B. Teofrast C.Beruniy D. Muzaffarovich

17. Teofrast o’simliklarga xos qaysi xususiyatlarni bir tizimga slogan.

1.qishloq xo’jaligida 2. Chorvachilik o’simliklari 3. Tibbiyotdagi o’nlab amalyodni ahamyati 4.o’simliklar dunyosi ko’pligi

A.1,3,4 B.1,2,4 C.2,3,4 D 1,2,3,4

18.Tug’ri fikirni toping.

A.o’simliklar dunyosi va qishloq xo’jaligi , tibbiyotdagi o’simliklari haqidagi o’simliklari haqidagi malumotlarni yig’ib bir tizimga keltirgan –Teofrast

B.’’Kitob as-Saydana fit-tibb’’nomli asarida dorivor o’simliklarni tariflab ularning shifobaxsht xususiyatini ko’rsatib utkan –Abu Ali ibn Sino.

C.’’Kitob al-Qonun fit-tibb’’ nomli asarida dorivor o’simliklarni tariflab ularning ularning shifobaxsh xususiyatlari ko’rsatib o'tgan –Abu Rayxon Beruniy.

D hujayra tushunchasi birinchi bo’lib 1683-yilda N.Gryu ,,O’simliklar anatomyasi ga‘’nomli kitobidagi fanga kiritgan.

19. Chorva mollari uchun to’yimli ozuqa hisoblangan o’simliklarni belgilang.

A isiriq, chakanda, zubturum

B shuvoq, sebarga, burchoq

C shuvoq, yantoq, beda, sebarga, izen, keyreuk, saksovul, javdar

D yong’oq, bodom, pista, safsan

20. Gulli o’simliklar qanday organlardan tashkil topgan?

A poya, barg, meva, urug’, gul

B ildiz, poya, barg, gul C ildiz, meva, barg, poya

D barg, meva, urug’, gul, poya, ildiz

21. Yer yuzida gulli o’simliklarning … ta turi mavjud.

A 13000; 250 000 B 533; 13 000; 500 000

C 250 000 D 399; 13 000; 250 000

22. Hamma gulli o’simliklar uchun xos bo’lgan xususiyatni belgilang.

A gulqo’rg’oni bo’ladi

B hayoti davomida bir necha marta gullaydi

C o’z hayoti davomida gullab meva tugadi

D ildiz, poya va bargga ega

23. Seyshel palmasiga xos bo’lgan xususiyatlar.

1)120 oy davomida pishib yetiladi 2) mevasi yong’oq 3) mevasining og’irligi 25 kg 4)Sumatra orolida uchraydi 5)Seyshel orolida uchraydi 6)tanasida 200 l gacha suv saqlaydi

A 1,2,3,4,5,6 B 3,5 C 1,2,3,5 D 1,3,5

24. Meksika kaktuslari tanasida qancha suv saqlaydi?

A 250 l B 200 ml C 300 l D 200 l

25. Ajdar daraxtiga xos bo’lgan xususiyatlarni belgilang.

1) Sumatra orolida o’sadi 2)Kanar orolida o’sadi 3)Meksikada o’sadi 4)6000 yil yashaydi 5)5000 yil yashaydi

A 1,5 B 2,5 C 2,4 D 3,4

26. Raffleziyaga xos bo’lgan xususiyatlarni belgilang.

1) Sumatra orolida o’sadi 2)Kanar orolida o’sadi 3)Meksikada o’sadi 4)diametri 1 m gacha yetadi 5)ulkan gul

A 1,4,5 B 2,4,5 C 3,4,5 D 1,4

27.Jazirama issiqqa bardosh berib, qum uyumlarida o’sadigan, barglari arang ko’rinadigan o’simliklarni belgilang.

A archa, qizilcha B saksovul, qandim

C archa, saksovul D qizilcha, saksovul va qandim

28. Qaysi o’simlikning poyasi suv tagida bo’lib, guli suv yuzasida ochiladi?

A suv qaroqchisi B nilufar C suv yong’og’i

D drosera

29. Hasharotlar bilan oziqlanadigan o’simlik(lar)ni belgilang.

1) nepentes (kuvacha) 2) drosera 3) suv qaroqchisi

A 3 B 1,2 C 1,2,3 D 1,3

31. Tabiat ko’rki bo’lgan o’simliklarni belgilang.

1)yong’oq 2)chakanda 3)qizil lola 4)pista 5)isiriq 6)ko’zagul 7)sallagul 8)bodom 9)zubturum 10)jumagul 11)safsan 12)na’matak 13)suvqalampir 14)chinnigul

A 1,4,8,11 B 2,5,12,13 C 3,6,7,10,14 D 3,6,7,10,12

31. Xolmon qaysi o’simlikning ikkinchi nomi hisoblanadi?

A sallagul B chinnigul C jumagul D ko’zagul

32. Noyob mevali o’simliklarni belgilang.

1)yong’oq 2)chakanda 3)qizil lola 4)pista 5)isiriq 6)ko’zagul 7)sallagul 8)bodom 9)zubturum 10)jumagul 11)safsan 12)na’matak 13)suvqalampir 14)chinnigul

A 1,4,8,11 B 2,5,12,13 C 3,6,7,10,14 D 1,4,8,11,12

33. Tabobatimiz gavhari hisoblangan o’simliklarni belgilang.

1)yong’oq 2)chakanda 3)qizil lola 4)pista 5)isiriq 6)ko’zagul 7)sallagul 8)bodom 9)zubturum 10)jumagul 11)safsan 12)na’matak 13)suvqalampir 14)chinnigul

A 1,4,8,11 B 2,5,12,13 C 3,6,7,10,14 D 5,9,12,13

34.Natijada maxsus sharoidga moslashgan o’simliklar sestematik birliklarida paydo bo’ladi

1.tur 2.oila 3. Sinf 4. Bo’lim 5. Turkum

A.1,2,5 B.1,2,3 C.1,2,4 D1.3,4

35.O’simliklar tashqi muhidga sharoidga moslashib asta sekin murakkablashib boradi bularda necha xil organlar paydo bo’ldi.

A.2 B.3 C.4 D. 5

36. Vegetativ organlar nima?
A.lotincha vegetatio so’zidan olingan bo’lib o’simlik rivojlanadi degan manoni anglatadi

B.Ingilizcha vegetation so’zidan olingan bo’lib o’smoq ro’vojlanmoq degan manoni bildiradi

C.Lotincha generato so’zidan olingan bo’lib yaratmoq rivojlanmoq degan ma’noni bildiradi

D.Ingilizcha generatio so’zidan olingan bo’lib yaratmoq tuzmoq degan manon berdi.

37. Generatev organ nima ?

A.lotincha vegetatio so’zidan olingan bo’lib o’simlik rivojlanadi degan manoni anglatadi

B.Ingilizcha vegetation so’zidan olingan bo’lib o’smoq ro’vojlanmoq degan manoni bildiradi

C.Lotincha generato so’zidan olingan bo’lib yaratmoq rivojlanmoq degan ma’noni bildiradi

D.Ingilizcha generatio so’zidan olingan bo’lib yaratmoq tuzmoq degan manon berdi.

38.Gulli o’simliklarning xilma-xilligi … bilan bog’liq.

A uzoq-million yillarning o’tishi

B ekologik sharoitning o’zgarishi

C ularning turining oshishi

D o’simliklarning moslashuvchanligi

39. Hayotiy shakl deb nimaga aytiladi?

A o’simliklarning tashqi muhitga har xil shaklda moslanishiga

B o’simliklarning mevasining tarqalishiga har xil shaklda moslanishiga

C faqat gulli o’simliklarning tashqi muhitga har xil shaklda moslanishiga

D o’simliklarning o’sish joyiga har xil shaklda moslanishiga

40. Gulli o’simliklar hayotiy shakliga ko’ra qanday bo’ladi?

1) daraxt 2)buta 3) yarim buta 4)o’tlar 5)bir yillik o’t 6)ko’p yillik o’t 7) 2 yillik o’t

A 1,2,3,4 B 1,2,3,5,6,7 C 1,2,4 D 1,4,5,6,7

41. Hayotiy shakllar uchun keltirilgan ta’riflar orasidan daraxtga xos bo’lganini belgilang.

A poyasi yog’ochlashgan, bo’yi 2-3 m dan oshmaydigan bitta yoki bir necha poya hosil qiladigan sershox ko’p yillik o’simlik

B tanasi yog’ochlashgan asosan, 1ta yo’g’on tanali, yo’g’on ildizli va keng shox-shabbali, baland bo’yli ko’p yillik o’simliklar

C poyasining yuqori qismi qishda sovuq urib ketadigan ko’p yillik o’simliklar

D yer usti qismi qishda qurib, o’sish kurtaklari tuproq ostida qishlaydigan o’simliklar

42. Shox-shabbasi yoyiq bo’lgan o’simliklarni belgilang.

A sada qayrag’och B qarag’ay va terak

C olma,o’rik,yong’oq,shaftoli D qayrag’och va terak

43. Shox-shabbasi g’uj va tik bo’lgan o’simliklarni belgilang.

A sada qayrag’och B qarag’ay va terak

C olma,o’rik,yong’oq,shaftoli D qayrag’och va terak

44. Shox-shabbasi sharsimon bo’lgan o’simliklarni belgilang.

A sadaqayrag’och B qarag’ay va terak

C qarag’ay D qayrag’och va terak

45. Archa uchun tog’ qismlariga ko’ra xos bo’lgan xususiyatlarni belgilang.

Tog’larning o’rta qismida …(1), eng baland qismida …(2) qanday holatda bo’ladi?

A 1-0,5-1 m ko’tariladi xolos; 2-bo’ydor bo’lib o’sadi

B 1-bo’ydor bo’lib o’sadi; 2-0,5-1 m ko’tariladi xolos

C 1-bo’ydor bo’lib o’sadi; 2-shox-shabbasi keng bo’lib o’sadi

D 1-shox-shabbasi keng bo’lib o’sadi 2-bo’ydor bo’lib o’sadi

46. Tog’da o’simliklar bo’yining yuqoriga ko’tarilgan sari pasayib borish sababi nimada?

A oftob(issiqqa)ga chidamlilik B soyasevarlik

C doimiy shamol va qishning qattiq sovug’i

D atmosfera bosimining ko’tarilishi

47.Baobabning hayotiy shaklini belgilang.

A daraxt B liana C buta D ko’p yillik o’t

48. Hayotiy shakllar uchun keltirilgan ta’riflar orasidan butaga xos bo’lganini belgilang.

A bir nichta yog’ochlashgan poya – tanaga ega ko’p yillik o’simliklarga

B tanasi yog’ochlashgan asosan, 1ta yo’g’on tanali, yo’g’on ildizli va keng shox-shabbali, baland bo’yli ko’p yillik o’simliklar

C poyasining yuqori qismi qishda sovuq urib ketadigan ko’p yillik o’simliklar

D yer usti qismi qishda qurib, o’sish kurtaklari tuproq ostida qishlaydigan o’simliklar

49. hayotiy shakli buta bo’lgan o’simliklar ko’rsating.

A izen, keyreuk, teresken, sarsazan va shuvoq

B irg’ay, singirtak, qoraqat, na’matak, zirk, bodomcha

C anor, limon, qoraqat, ligistrum, nastarin

D irg’ay, singirtak, uchqat, na’matak, zirk, bodomcha

50. Butalarni belgilang.

A izen, keyreuk, teresken, sarsazan va shuvoq

B anor, limon, qoraqat, ligistrum, na’matak

C anor, limon, qoraqat, ligistrum, nastarin

D irg’ay, singirtak, uchqat, na’matak, zirk, bodomcha

51. Zirkning hayotiy shaklini belgilang.

A daraxt B liana C buta D ko’p yillik o’t

52. Hayotiy shakllar uchun keltirilgan ta’riflar orasidan yarim butaga xos bo’lganini belgilang.

A poyasi yog’ochlashgan, bo’yi 2-3 m dan oshmaydigan bitta yoki bir necha poya hosil qiladigan sershox ko’p yillik o’simlik

B tanasi yog’ochlashgan asosan, 1ta yo’g’on tanali, yo’g’on ildizli va keng shox-shabbali, baland bo’yli ko’p yillik o’simliklar

C poyasining yuqori qismi qishda sovuq urib ketadigan ko’p yillik o’simliklar

D yer usti qismi qishda qurib, o’sish kurtaklari tuproq ostida qishlaydigan o’simliklar

53. Cho’llarda keng tarqalgan hayotiy shakli yarim buta bo’lgan yem-xashak o’simliklarini belgilang.

A izen, keyreuk, teresken, sarsazan va shuvoq

B shuvoq, sebarga, burchoq

C shuvoq, yantoq, beda, sebarga, izen, keyreuk, saksovul, javdar

D irg’ay, singirtak, uchqat, na’matak, zirk, bodomcha

54. Shuvoqning hayotiy shaklini belgilang.

A daraxt B yarim buta C buta D ko’p yillik o’t

55. Hayotiy shakllar uchun keltirilgan ta’riflar orasidan ko’p yillik o’tlarga xos bo’lganini belgilang.

A poyasi yog’ochlashgan, bo’yi 2-3 m dan oshmaydigan bitta yoki bir necha poya hosil qiladigan sershox ko’p yillik o’simlik

B tanasi yog’ochlashgan asosan, 1ta yo’g’on tanali, yo’g’on ildizli va keng shox-shabbali, baland bo’yli ko’p yillik o’simliklar

C poyasining yuqori qismi qishda sovuq urib ketadigan ko’p yillik o’simliklar

D yer usti qismi qishda qurib, o’sish kurtaklari tuproq ostida qishlaydigan o’simliklar

56. Ko'p yillik o'tlarni belgilang.

1)bug'doy 2)beda 3)ajriq 4)g'o'za 5)g'umay 6)sachratqi 7)zig'ir 8)mosh 9)pskom piyoz 10)kiyiko't 11)sallagul 12)qalampir 13)qoqio't 14)shirinmiya 15)iloq 16)lola 17) rayhon 18)yalpiz 19)qamish 20)andiz 21)shashir 22)sholi

A 2,3,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21;

B 1,4,7,12,22; C 1,4,7,8,12, 17,22;

D 2,3,5,6,9,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21;

57. Gulsafsarning hayotiy shaklini belgilang.

A 2 yillik o't B 1yillik o't C buta D ko’p yillik o’t

58. Ikki yillik o’tlarga xos bo’lgan xususiyatni belgilang.

A urug’dan ko’karib chiqib, birinchi yili yer yuzida asosan ildiz va barg hosil qiladigan o’simliklar

B urug’dan ko’karib chiqib, birinchi yili yer yuzida asosan poya va ildiz hosil qiladigan o’simliklar

C urug’dan ko’karib chiqib, birinchi yili yer yuzida gul(to’pgul) va barg hosil qiladigan o’simliklar

D urug’dan ko’karib chiqib, birinchi yili yer yuzida asosan barg(to’pbarg) hosil qiladigan o’simliklar

59. ikki yillik o’simliklar qaysi organ(lar)ida oziq modda to’playdi?

A ildiz va barg B poya va barg C ildiz va poya

D ildiz, poya va barg

60. ikki yillik o’simliklarda ikkinchi yili qanday jarayonlar kuzatiladi?

A yer yuzida asosan poya va barg hosil qiladi

B yer yuzida asosan poya va ildiz hosil qiladi

C yer yuzida asosan barg(to’pbarg) hosil qiladi

D poya chiqaradi, gullab meva tugadi

61.Ikki yillik o’tlarda birinchi yili qanday jarayon yuz beradi?

1)urug’dan ko’karib chiqadi. 2).yer yuzida to’pbarg hosil qiladi 3)gul hosil qiladi 4)poya chiqaradi.5)ildiz hosil qiladi

A.1,2 B.1,3,5. C.1,2,4 D.4

62. Ikki yillik o’simliklarn belgilang.

A lavlagi, sabzi,sholg’om, karam

B oq sho’ra,jag’-jag’,machin, qora ituzum, baliqko’z

C sabzi, karam,lavlagi, sholg’om, piyoz

D oq sho’ra,jag’-jag’,machin, qora ituzum, baliqko’z, sigirquyruq

63. Sigirquyruqning hayotiy shaklini belgilang.

A 1yillik o’t B 2yillik o’t C buta D ko’p yillik o’t

64. Ular bir yil ichida o’sadi, gullaydi va meva(urug’) tugib, o’z hayotini tugallaydi.

A 1yillik o’t B 2yillik o’t C buta D yarim buta

65. Qishloq xo’jaligida o’stiriladigan madaniy o’simliklardan juda ko’pchiligi … o’simliklardir.

A 1yillik o’t B ko’p yillik o’t C buta D yarim buta

66.Qishloq xo’jaligida o’stiriladigan bir yillik madaniy o’simliklarni aniqlang.

A.oq sho’ra,machin B.bug’doy,jag’jag’

C.mosh,no’xat,yong’oq D.arpa,rayhon

67. Qishloq xo’jaligida o’stiriladigan madaniy bir yillik o’simliklarni belgilang.

A oq sho’ra,jag’-jag’,machin, qora ituzum, baliqko’z

B g’o’za,bug’doy, arpa,zig’ir, yeryong’oq,mosh,sholi, no’xat, pomidor, qalampir, qovun, tarvuz, rayhon

C anor, limon, qoraqat, ligistrum, nastarin

D g’o’za,bug’doy, arpa,zig’ir, yeryong’oq,mosh,sholi, no’xat, pomidor, qalampir, qovun, tarvuz, rayhon, momaqaldirmoq, qo’ytikan, kanakunjut, kanop

68. Juda mayda, yer yuzasidan 5-20 sm ko’tarilib o’sadigan 1 yillik o’t(lar)ni belgilang.

A jag’-jag’ B momaqaldirmoq, qo’ytikan C qoqio’t

D boychechak

69. Bo’yi 1m ga boradigan undan ham oshadigan bir yillik o’simliklarni belgilang.

A momaqaldirmoq, qo’ytikan

B kanakunjut, zig’ir, kanop

C kanakunjut, kanop, makkajo’xori

D anor, limon, qoraqat, ligustrum, nastarin

70. O’t o’simliklar qanday guruhlarga ajratiladi?

1) 1yillik o’t 2)ko’p yillik o’t 3)buta 4)yarim buta

5) 2yillik o’t 6)daraxt

A 1,2,5 B 1,2,4,5 C 1,2,3,4,5,6 D 1,2,3,4,5

71.maymunjon o’simlikning hayotiy shakli ko’rsating ?

A)daraxt B) buta C) yarim buta D) ko’pyillik

72.Itsigak o’simlikning hayotiy shaklini ko’rsating?

A)daraxt B) buta C) yarim buta D) ko’pyillik

73 Rayhon va zubturum o’simlikning o’xshash belgisini ko’rsating?

A) hayotiy shakli B) poyasing 5-20 sm ga yirishi

C)ko’p yillik o’simlik D) to’pguli

74.Juftlab kursating ? 1)zuptirim 2. Qulipnay 3. Karam 4. Itsiygak 5. Baobab 6. Maymunjon 6. Quy tikan

a) daraxt b) buta c) yarim buta g)ko’p yillik e) ikki yillik d) bir yillik

A) B) C) D)

75.Quyidagi fanlar va ularning o’rganish predmetlarini juftlang?

a-algalogiya ,b-paleobotanika , c-briologiya, d-lixenologiya, e-geobotanika.

1-yo’sinlarni 2-suv o’tlarini 3-qazilma holidagi o’simliklarni 4-o’simliklarni yer sharidagi tarqalish qonuniyatlarini 5-lishayniklarni

A)a-1,b-3,c-2,d-5,e-4 B)a-2,b-3c-4,d-5,e-1

C)a-2,b-3,c-1,d-5,e-4 D)a-2,b-3,c-1,d-4,e-5

76.Quyidagi atamalar manosini toping?

a-vegetativ,b-generativ.

A)a-yaratmoq tuzmoq,b-o’sish rivojlanish

B)a-ko’payish,b-o’sish va rivojlanish

C)a-o’sish rivojlanish,b-jinsiy usul

D)a-o’sish rivojlanish,b-yaratmoq tuzmoq

77.Zig’ir,zupturum,itsigak,irg’ayning hayotiy shaklini belgilang?

A)bir yillik,bir yillik,yarim buta,buta

B)bir yillik,bir yillik,buta,yarim buta

C)ko’p yillik,bir yillik,yarim buta,buta

D)bir yillik,ko’p yillik,yarim buta,buta


II BOB. HUJAYRA
1. …- organizm (hayotning) asosi.

A organ B kimyoviy element C hujayra D atom

2. Tabiatdagi tirik mavjudotlarga xos eng muhim umumiy belgini aniqlang.

A hujayradan tuzilganligi

B hujayraning mitotic bo'linib ko'payishi

C tanasining organ, to'qima va hujayradan tuzilganligi

D harakatlanish

3. Tirik organizmlarning eng mayda tarkibiy qismi?

A organ B molekula C hujayra D atom

4. U tiriklikka xos barcha xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan-

A molekula B oqsil tuzilmasi C hujayra D atom

5. O'simliklarning barcha organlari hujayralardan tashkil topgan ular … jihatdan farq qilsa ham, … jihatdan o'xshaydi.

A ichki; tashqi B shakl; ichki C ichki; funksiya

D kimyoviy tarkib; ichki

6. Hujayra haqidagi fan -

A sitologiya B gistologiya C biologiya D ornitologiya

7……..mevalari kisib ko’rilganda ularning hujayrasi oddiy kuz bilan kurish munkin ?

A) sigirquyruq , itsiygak , bangidevona

B) rayhon , tarvuz , tuxummak , banan

C) limon , pamidor mandarin tarvuz

D) A va B

8.Limon bilan pamedor o’simlikning uxshashligini kursating ?

A)Hayoti shakli B) yavoyi o’simlik C) poyasini shoxlanishi D) hujayrasini ko’z bilan kurish

9. Hujayralar o'simlikning qaysi organida joylashganligiga qarab qaysi xususiyatlariga ko'ra bir-biridan farq qiladi?

1)shakli 2)ranggi 3)yirik-maydaligi 4)ichki tuzilishi 5)funksiyasi

A hammasi B 1,2,5 C 2,3,4,5 D 1,2,3,5;

10. O'simliklar hujayra tuzilish darajasiga ko'ra qanday bo'ladi?

A eukariot yoki prokariot B bir yoki ko'p hujayrali

C bir, ko'p hujayrali yoki kolonial

D hujayrali va hujayrasiz

11. …(1) hujayra ba'zi bir tuban o'simliklarda, …(2) hujayra esa yuksak o'simliklarda bo'ladi.

A 1-prokariot; 2-eukariot B 1-bir; 2-ko'p

C 1-bir; 2-ko'p yoki kolonial hujayralar;

D 1-organoidsiz; 2-organoidli;

12. Hujayra kim tomonidan qachon kashf etilgan?

A ingliz fizigi Robert Guk 1635-yil

B ingliz fizigi Robert Braun 1635-yil

C ingliz fizigi Robert Guk 1665-yil

D ingliz fizigi Robert Braun 1831-yil

13. Hujayra qanday tarkibiy qismlardan tashkil topgan?

A sitoplazma va mag'iz

B hujayra qobig'i va sitoplazma,yadroga

C hujayra ichidagi tirik qism va mag'iz

D hujayra qobig'I va hujayra ichidagi tirik qism

14. Hujayra tarkibidagi qaysi organoid tiniq va mustahkam bo'ladi?

A hujayra qobig’I B sitoplazma C mag’iz D plastida

15. Hujayra qobig’iga qaysi modda mustahkamlik berib turadi?

A fosfolipid B kleykobina C suberin D klechatka

16. Hujayra qobig’I qanday vazifa(lar)ni bajaradi?

1)hujayra ichidagi tirik qismni tashqi tomondan o’rab turadi 2)tashqi ta’sirdan himoya qiladi 3)hujayraga mustahkamlik beradi 4)hujayra shaklini saqlab turadi 5)hujayrani tashqi muhit bilan bog’lab turadi

A 1,2,3,4 B 1,2,3,4,5 C 1,2,3 D 2,4,5

17.O’simlik hujayrasini eng muhim (a) asosiy tarkibiy (b) qisimlarni juftlang ?

1.hujayra qobig’I 2. Pilastida 3. Vakola 4. Yadro 5. Sitopilazma

A) a-1 b-5 B)a-4 b-2.5 C)a-4 b-1.4

D)a-2.3 b-5

18. Hujayraning asosiy tarkibiy qismini belgilang.

A sitoplazma B mag’iz C hujayra qobig’I D plastida

19. Sitoplazmaga xos bo’lgan xususiyatlarni belgilang.

1)rangsiz 2)rangli 3)tiniq 4)suyuq 5)quyuq 6)shilimshiq 7)doim harakatlanib turadi 8)harakatsiz

A 1,3,4,6,7 B 1,3,4,6,8 C 1,3,5,6,7 D 2,3,4,6,8

20. U hujayra bo’linishida muhim rol o’ynaydi-

A hujayra qobig’I B sitoplazma C mag’iz D plastida

21. Qaysi organizmlarning yadrosi shakllanmagan irsiy moddalari sitoplazmada tarqoq holda joylashgan bo’ladi?

1)yashil suvo’tlar 2)ko’k-yashil suvo’t 3)achitqi zamburug’I 4)bakteriya 5)ayrim zamburug’lar

A 1,3,5 B 2,4 C 2,4,5 D 1,4,5

22. Irsiy belgilarning keyingi avlodga o’tishiga muhim ahamiyatga ega bo’lgan hujayraning bo’linishida muhim ahamiyatli hujayra organoidini belgilang.

A hujayra qobig’I B sitoplazma C mag’iz D plastida

23. Hujayraning asosiy tirik qismlaridan biri, ular faqat o’simliklar uchun xos.

A vakuola B sentriola C ribosoma D plastida

24.O’simlik pilastidalar niche xil buladi ?

A)2 B)3 C)4 D)5

25. Plastidalarning necha xili mavjud va ular qanday bo’ladi?

A 3 xil; xloroplast (yashil), xromoplast (rangsiz), leykoplast (zarg'aldoq, qizg'ish)

B 3 xil; xloroplast (zarg'aldoq, qizg'ish), xromoplast (yashil), leykoplast (rangsiz)

C 3 xil; xloroplast (yashil), xromoplast (zarg'aldoq, qizg'ish), leykoplast (rangsiz)

D 3 xil; xloroplast (yashil), xromoplast (zarg'aldoq, yashil-ko'k), leykoplast (rangsiz)

26. O'simlik mevasiga rang beruvchi plastida(lar)ni belgilang.

1)Xloroplast 2)xromoplast 3)leykoplast

A 1,2,3 B 1,2 C 2,3 D 2

27. Qaysi plastida(lar) tufayli o'simlik gullari va mevalar har xil rangga kiradi?

1)Xloroplast 2)xromoplast 3)leykoplast

A 1,2,3 B 1,2 C 2,3 D 2

28.Likopilastlarga xos bulgan xususiyatlar toping?

1.Rangsiz 2. Yashil 3. Qizg’ish 4. Zarg’oldoq 5. Fotosintiz jarayonni amalga oshiradi 6. Sariq rangli pilastida buladi 7. Gullarga rang beradi 8. Mevalarga rang beradi 9. Zaxira modda saqlaydi 10. Xilorofill pigmetlar bo’ladi

A)1.9

B)1.2.9


C)2.3.4.7.9

D)2.3.4.5.6.7.8.10

29.Likopilastlarga xos bulmagan xususiyatlar toping?

1.Rangsiz 2. Yashil 3. Qizg’ish 4. Zarg’oldoq 5. Fotosintiz jarayonni amalga oshiradi 6. Sariq rangli pilastida buladi 7. Gullarga rang beradi 8. Mevalarga rang beradi 9. Zaxira modda saqlaydi 10. Xilorofill pigmetlar bo’ladi

A)1.9

B)1.2.9


C)2.3.4.7.9

D)2.3.4.5.6.7.8.10

30.O’simlik hujayrasining xromoplastlarga tegishli bo’lgan belgilarni toping?

1.Rangsiz 2. Yashil 3. Qizg’ish 4. Zarg’oldoq 5. Fotosintiz jarayonni amalga oshiradi 6. Sariq rangli pilastida buladi 7. Gullarga rang beradi 8. Mevalarga rang beradi 9. Zaxira modda saqlaydi 10. Xilorofill pigmetlar bo’ladi

A)1.9

B)3.4.6.8.7C) 2.3.4.7.9

D) 1.2.5.9.10

31.O’simlik hujayrasining xromoplastlarga tegishli bo’lmagan belgilarni toping?

1.Rangsiz 2. Yashil 3. Qizg’ish 4. Zarg’oldoq 5. Fotosintiz jarayonni amalga oshiradi 6. Sariq rangli pilastida buladi 7. Gullarga rang beradi 8. Mevalarga rang beradi 9. Zaxira modda saqlaydi 10. Xilorofill pigmetlar bo’ladi

A)1.9

B)3.4.6.8.7C) 2.3.4.7.9

D)1.2.5.9.10

32.O’simlik hujayrasida uchraydigan xiloropilastlarga xos bo’lgan belgilarni toping?

1.Rangsiz 2. Yashil 3. Qizg’ish 4. Zarg’oldoq 5. Fotosintiz jarayonni amalga oshiradi 6. Sariq rangli pilastida buladi 7. Gullarga rang beradi 8. Mevalarga rang beradi 9. Zaxira modda saqlaydi 10. Xilorofill pigmetlar bo’ladi

A)1.9

B)3.4.6.8.7C)2.5.10

D) 2.3.4.7.9

33.O’simlik hujayrasida uchraydigan xiloropilastlarga xos bo’lmagan belgilarni toping?

1.Rangsiz 2. Yashil 3. Qizg’ish 4. Zarg’oldoq 5. Fotosintiz jarayonni amalga oshiradi 6. Sariq rangli pilastida buladi 7. Gullarga rang beradi 8. Mevalarga rang beradi 9. Zaxira modda saqlaydi 10. Xilorofill pigmetlar bo’ladi

A)1.3.4.6.7.8.9

B) 2.3.4.7.9

C) 2.5.10

D) 1.2.5.9.10

34.O’simlik hujayrasida leykoplastlarga (a), xromoplastlar (b), xloroplastlar(c) xos bo’lgan belgilarni juftlang?

1.Rangsiz 2. Yashil 3. Qizg’ish 4. Zarg’oldoq 5. Fotosintiz jarayonni amalga oshiradi 6. Sariq rangli pilastida buladi 7. Gullarga rang beradi 8. Mevalarga rang beradi 9. Zaxira modda saqlaydi 10. Xilorofill pigmetlar bo’ladi

A)a-1.9 b-3.4.6.7.8 c-2.5.10

B)a-b-c-


C)a-b-c-

D)a-b-c-


35. Sitoplazma ichidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqni belgilang.

A granula B lizosoma C vakuola D mag'iz

36. Qaysi organoid turli shaklda bo'ladi?

A plastida B lizosoma C vakuola D mag'iz

37. Hujayra shirasi tarkibida …%suv va unda erigan ko'pgina moddalar hamda oqsil, moy, shakar bo'ladi.

A 70-95 B 75-90 C 80-90 D 85-90

38.Meva ta'mining achchiq, shirin yoki nordon bo'lishi nimaga bog'liq?

A hujayra shirasi B mag'iz C sitoplazma

D hujayra tarkibidagi suvning miqdoriga

39. To'qima deb … ga aytiladi.

A tuzilishi bir-biridan farq qilgan, lekin bir xil vazifani bajaruvchi hujayralar yig'indisi

B tuzilishi bir-biridan farq qilgan, turli xil vazifani bajaruvchi hujayralar yig'indisi

C tuzilishi o'xshash bo'lgan, lekin bir xil vazifani bajaruvchi hujayralar yig'indisi

D tuzilishi o'xshash bo'lgan, lekin har xil vazifani bajaruvchi hujayralar yig'indisi

40. Piyoz hujayralari qaysi jihatlari bilan boshqa o'simliklarning hujayralaridan farq qiladi?

A hujayralari shaklining cho'ziqligi, tarqoqroq joylashganligi, xloroplastlarga boyligi

B hujayralari shaklining cho'ziqligi, zichroq joylash-ganligi, leykoplastlarga boyligi

C hujayralari shaklining cho'ziqligi, tarqoqroq joylashganligi, plastidalarining rangsizligi

D hujayralari shaklining yumaloq ekanligi, zich joylashganligi, plastidalarining rangsizligi

40. Ko'pchilik o'simliklar hujayrasining o'lchami qanday bo'ladi?

A kichkina B yirik

C eni bo'yidan bir necha marta katta

D bo'yi enidan bir necha marta katta

41. Chigit yuzasidagi tola-tuk nechta hujayradan iborat va u(lar)ning uzunligi?

A 1ta; 2-3 sm; B 1 ta; 3-4sm; C 2 ta; 3-4 sm;

D bir nechta; 3-4 sm

42. Hujayralar qaysi xususiyatiga qarab xilma-xil tuzilgan bo'ladi?

A ichki tuzilishi B bajaradigan vazifasi C shakli

D B va C

43.Har qanday hujayra tarkibida ………….buladi?

A)Anorganik va organic moddalar bo’ladi

B)shafob bo’ladi

C)kilichatka va mum bo’ladi

D)B va C


44.O’simlik hujayrasida anorganik (a) va organik (b) moddalarni juftlang?

1.suv 2. Oqsil 3.mineral tuzlar 4. Uglevod 5. Yog’ 6. Nuklin kislata

A)a-3,2b-6,5,4

B)a-1,2b-2,4,5

C)a-2,3b-2,3,6,5

D)a-1.3 b-2.4.5

45. Tirik hujayra ichidagi harakatni qaysi o’simlikda kuzatish mumkin –

A piyoz B elodeya C pomidor D chigit tolasi

46. Nima uchun elodeyadan tayyorlangan preparatni butunligicha mikroskop ostida ko’rish mumkin?

A suvda o’sganligi uchun

B barglardagi hujayrai shaffof bo’lganligi uchun

C suvo’t juda kichkina bo’lganligi uchun

D suv tomchisida tabiiy sharoitdagidek tirik ko’ringani uchun

47. Nima uchun elodeyadan tayyorlangan preparat mikroskopdagi suv tomchisida tabiiy sharoitda o’sgandek tirik bo’ladi?

A suvda o’sganligi uchun

B barglari bir qavat hujayradan tuzilganligi uchun

C suvo’t juda kichkina bo’lganligi uchun

D hujayrasining ko’p qismini suv tashkil qilganligi uchun

48. Sitoplazma qanday harakatlanadi?

A uzluksiz, yani hujayralar qobig’ida teshikchalar orqali, oziq modda va kislorod tomon harakatlanadi?

B uzlukli, bir yo’nalishda-ya’ni hujayraning turli qismidagi oziq modda va kislorod yo’nalishi tomon

C uzluksiz, turli yo’nalishda-ya’ni hujayraning turli qismidagi organik modda va kislorod yo’nalishi tomon

D uzluksiz, turli yo’nalishda-ya’ni hujayraning turli qismidagi oziq modda va kislorod yo’nalishi tomon

49. Sitoplazmaning harakati davomida bir hujayradagi oziq moddalar va kislorod ikkinchi hujayraga nima orqali o'tadi?

A hujayralararo modda B hujayra qobig'idagi teshik

C sitoplazma D yadro

50. Bir hujayradagi oziq moddaning ikkinchi hujayraga o'tishini qaysi tajriba yordamida kuzatish mumkin?

A elodeyadan preparat tayyorlab mikroskopda kuzatib

B piyozdan preparat tayyorlab mikroskopda kuzatib

C mayda teshikchali sellofan xaltachaga bug'doy unidan tayyorlangan xamir solib yodli suvli tushirish orqali

D ildiz bo'laklaridan ko'ndalangiga yupqa kesma tayyorlab uni suv tomchisi yoki glitseringa qo'yib

51. Bir hujayradagi oziq moddaning ikkinchi hujayraga o'tishini kuzatish tajribasida nima hujayra qobig'I vazifasini o'taydi?

A piyoz qobig'I B elodeya bargi po'sti

C mayda ko'rinmas teshikchali sellofan

D xamirning tashqi yuzasi

52. Mayda teshikchali sellofan xaltachaga bug'doy unidan tayyorlangan ozgina xamir solib yodli suvli tushirganda xamir qanday rangga kiradi?

A sariq B ko'k C oq D qizil

53. O'simlikning har bir tirik hujayrasi yashash uchun nafas oladi va oziqlanadi. Bu jarayon qanday sharoit yoki holatda amalga oshadi?

A har qanday sharoitda

B faqat quyosh nurida

C quyosh nuri ta'sirida, suv va unda erigan turli moddalar hamda kislorod bo'lgan holatda

D namlik va harorat yetarli bo'lgan holatda

54. Hujayralarga xos muhim biologik xususiyatlardan biri …

A o'sish va bo'linish B oziqlanish

C harakatlanish D o'zgaruvchanlik

55. Hujayra qobig'I hujayraning yoshiga qarab ….

A yupqalashadi B qalinlashadi C o'zgarmaydi

D mo'rtlashadi va ko'p joyni egallaydi

56. Qari hujayralardagi sitoplazmaning vakuolga nisbati to'g'ri keltirilgan javobni belgilang.

A sitoplazma vakuolga qaraganda ko'proq joyni egallaydi

B vakuol sitoplazmaga qaraganda ko'proq joy egallaydi

C vakuol va sitoplazma teng nisbatda butun hujayrani qoplab olgan bo'ladi

D yosh hujayralarnikidek bo'ladi

57. Qanday belgi orqali yosh va qari hujayralarni ajratish mumkin?

A hujara qobig'ining qalin yoki yupqaligiga qarab

B sitoplazma va vakuolning nisbatiga qarab

C sitoplazma va mag'izning nisbatiga qarab

D Ava B


58. Vaqt o'tishi bilan qari hujayralarda qaysi organoidlari yo'qoladi va ularning o'rnini nima egallaydi bu o'z navbatida qari hujayraning nobud bo'lishiga olib keladi?

A mag'iz yo'qolib uning o'rnini sitoplazma egallaydi

B mag'iz va sitoplazma yo'qolib uning o'rnini vakuol egallaydi
C mag'iz yo'qolib uning o'rnini suv yoki havo egallaydi

D mag'iz va sitoplazma yo'qolib uning o'rnini suv yoki havo egallaydi

59.Qanday hujayralarda bo'linib ko'payish kuzatiladi?

A barcha hujayralarda B faqat yosh hujayralarda

C faqat hosil qiluvchi to’qima hujayralar

D barcha tirik hujayralar

60. hujayraning bo'linishida qaysi organoid katta rol o'ynaydi?

A yadro B sitoplazma C hujayra qobig'i

D xromosoma

61. Hujayradagi bo'linish jarayoninining ketma-ketligini to'g'ri belgilang.

1)mag'iz yiriklashadi 2)mag'iz ikkiga ajraladi 3)bo'lingan yadro bo'laklari parda bilan qoplanadi 4)sitoplazmada to'siq paydo bo'ladi 5)ona hujayradan 2ta yosh hujayra paydo bo'ladi

A 2,3,4,1,5 B 1,2,3,4,5 C 1,2,4,3,5 D 1,2,4,5,3

62. Ona hujayradan 2 ta yangi yosh hujayralarning hosil bo'lishida plastidalarning ikki hujayraga taqsimlanish jarayonini to'g'ri belgilang.

A hosil bo'lgan hujayralarning faqat bittasida plastida bo'ladi ikkinchisida esa keyinchalik paydo bo'ladi

B plastidalar teng ikkiga ajralib yosh hujayralarga o'tadi

C xloro va xromoplastlar noteng taqsimlanib faqat leykoplastlar teng ikkiga bo'linib yosh hujayralarga o'tadi

D plastidalar bo'linish jarayonida parchalanib ketadi, bo'linish tugagach har bir yosh hujayralarda yana paydo bo'ladi

63. Ona hujayraning bo'linishidan hosil bo'lgan yosh hujayralar qaysi oziq moddaning hisobiga o'sishda davom etadi?

A o'zidagi oziq modda

B ona hujayrada zaxiralangan oziq modda

C yondosh hujayralardagi oziq modda

D hujayralararo modda hisobiga

64. O'simliklarning o'sishi hujayralarning qanday faoliyati natijasida boradi?

A oziqlanish

B faqat ko'payish C faqat o'sish

D o'sish va ko'payish

65. To'qima tushunchasi kim tomonidan qachon fanga kiritilgan?

A ingliz tabiatshunosi N.Gryu 1831-yil

B ingliz tabiatshunosi N.Gryu 1632-yil

C ingliz tabiatshunosi N.Gryu 1681-yil

D ingliz tabiatshunosi N.Gryu 1682-yil

66. To'qimalar qaysi xususiyatiga ko'ra xilma-xil bo'ladi?

A hujayralar to'plami va joylashgan o'rni

B bajaradigan vazifasi va joylashishi

C hujayralar va hujayralararo moddasi

D faqat bajaradigan vazifasi

67.To’qima dib nimaga aytiladi?

A) Tuzilishi va ixtisoslashi har xil hujayralar yig’indisi

B) Tuzilishi va vazifasi o’xshash bo’lgan hujayralar yig’indisi

C) Kilib chiqishi bir xil va vazifasi har xil hujayralar yig’indisi

D)o’simliklarning bir yoki bir nichta vazifani bajaruvchi qismiga aytiladi

68. organlar dib nimaga aytiladi ?

A) Tuzilishi va ixtisoslashi har xil hujayralar yig’indisi

B) Tuzilishi va vazifasi o’xshash bo’lgan hujayralar yig’indisi

C) Kilib chiqishi bir xil va vazifasi har xil hujayralar yig’indisi

D)o’simliklarning bir yoki bir nichta vazifani bajaruvchi qismiga aytiladi

69.To’qima tushunchasi birnichi bo’lib kim tomonidan fanga kiritilgan ?

A)1982- yil N.Gryu “ O’simliklar anatomiyasi”

B)1982- yil N.Gryu “O’simliklar fizalogiyasi”

C)1665- yil R.Guk “O’simliklar ekalogiyasi”

D)1665- yil R.Guk “ O’simliklar anatomyasi ”

70.To’qima qaysi xususyatlariga kura xilma –xil buladi?

A) Joylasi va bajaradigan vazifasiga ko’ra

B)Shakli vs tuzulishga kura

C)holati va rangiga kura ,hujayrasining har xil bo’ladi

D)Muayan vazifani bajarishga ko’ra

71. Qator belgi va xusuiyatlarga qarab qaysi to’imlarga bo’linadi?

A)Hosil qiluvchi , qoplovchi , asosiy , mexanik , o’tkazuvchi , ajratuvchi.

B) Hosil qiluvchi, qoplovchi jamg’aruvchi , mexanik ,siklerinxima

C) Qoplovchi , asosiy , jamg’aruvchi floema , kisilima ,mexanik , hosil qiluvchi

D)ajratuvchi mexanik o’tkazuvchi qoplovchi asosiy kisilima to’imalari

72. Hosil qiluvchi to’qima hujayralariga xos xususiyatlar toping?

1)yirik yadroli 2)o’lik hujayralar 3)qalin qobiqli 4)chuziq 5)yupqa nozik pustli 6)quyuq sitopilazma 7)tirik hujayra 8)bo’linsh xususiyatiga ega 9)xiloroplastlarga ega 10)yadrosiz 11)hujayralar aval o’sadi 12)shaffob hujayra 13)shakilga ega 14)mum bilan qoplangan 15) yumoloq hujayralar 16)hujayralar bir qavat bo’lib joylashgan 17) hujayrasi uzun ingichka boladi

A)1.5.7.8.11.13 B)13, 16, 8 C)8, 7, 9, 10, 11, 3 D) 4,, 2 1, 6, 15, 18

73.O’simlikning kollenxima qavatidagi hujayralarga xos xususiyatlar ko’rsating ?

1)yirik yadroli 2)o’lik hujayralar 3)qalin qobiqli 4)chuziq 5)yupqa nozik pustli 6)quyuq sitopilazma 7)tirik hujayra 8)bo’linsh xususiyatiga ega 9)xiloroplastlarga ega 10)yadrosiz 11)hujayralar aval o’sadi 12)shaffob hujayra 13)shakilga ega 14)mum bilan qoplangan 15) yumoloq hujayralar 16)hujayralar bir qavat bo’lib joylashgan 17) hujayrasi uzun ingichka boladi

A)17, 12 11 B) 3.4.7.9.C)13 , 3 , 4 D)8, 9 ,10, 17

74. O’simlikning sklerinxima hujayralariga xos xususiyatlar juftlang?

1)yirik yadroli 2)o’lik hujayralar 3)qalin qobiqli 4)chuziq 5)yupqa nozik pustli 6)quyuq sitopilazma 7)tirik hujayra 8)bo’linsh xususiyatiga ega 9)xiloroplastlarga ega 10)yadrosiz 11)hujayralar aval o’sadi 12)shaffob hujayra 13)shakilga ega 14)mum bilan qoplangan 15) yumoloq hujayralar 16)hujayralar bir qavat bo’lib joylashgan 17) hujayrasi uzun ingichka boladi

A)2, 3, 15, 16 B)15, 3, 2 C) 2,3,15,17 D)2,3,14

75. O’simlikning epidirmasi qavatidagi hujayrasi xos xususiyatlar toping?

1)yirik yadroli 2)o’lik hujayralar 3)qalin qobiqli 4)chuziq 5)yupqa nozik pustli 6)quyuq sitopilazma 7)tirik hujayra 8)bo’linsh xususiyatiga ega 9)xiloroplastlarga ega 10)yadrosiz 11)hujayralar aval o’sadi 12)shaffob hujayra 13)shakilga ega 14)mum bilan qoplangan 15) yumoloq hujayralar 16)hujayralar bir qavat bo’lib joylashgan

17) hujayrasi uzun ingichka boladi

A) B) C) D)14,16,17

76. Yupqa nozik po’stli , tirik hujayrali , tez-tez bo’linish xususiyatiga ega , ma’lum vazifani bajaradigan to’qimalarni hosil qiladigan yo’qimani ko’rsating ?

A) hosil qiluvchi to’qima B) C) D)

77. Uglevod , oqsil va boshqa moddalarni to’playdigan , parinxima hujayralaridan iboratligi , o’simlikning ildizpoya, pitozbosh ,meva va urug’larida yaxshi rivojlangan to’qimani ko’rsating?

A) B)Jamg’aruvchi to’qima C) D)

78. Uchki hosil qiluvchi to’qimani qayrlarda joylashgan?

A)Navda va ildizlarning uchki qismida joylashgan

B)Poya va ildizning halqa shaklida joylashgan

C)O’simlikning yon kurtak va qushimcha ildizlarning suruvchi qismida joylashgan

D)O’simlikning ildizning floema sida joylashgan

79. Yon hosil qiluvchi to’qimaga xos tarifni ko’rsating?

A)Navda va ildizlarning uchki qismida joylashgan

B)Poya va ildizning halqa shaklida joylashgan

C)O’simlikning yon kurtak va qushimcha ildizlarning suruvchi qismida joylashgan

D)O’simlikning ildizning floema sida joylashgan

80.Uchki hosil qiluvchi to’ima o’simlikning qayrlarida joylashgan bo’ladi ?

1)kurtakning o’sish konisida joylashgan 2)floema ostida 3)kambiy hisobiga amalga oshiradi 4)ildizning bo’linuvchi zonasida joylashgan 5)ildizning floema va kselima orasida joylasgan 6)ildiz qinchasiga ega

A)1.4 B)1, 2, 3 C)5, 6, 3 D)1, 4, 5

81.. Yon hosil qiluvchi to’qima qayirda joylashgan ?

1)kurtakning o’sish konisida joylashgan 2)floema ostida 3)kambiy hisobiga amalga oshiradi 4)ildizning bo’linuvchi zonasida joylashgan 5)ildizning floema va kselima orasida joylasgan 6)ildiz qinchasiga ega

A)1.4 B)5 C)4, 6 D)1,6

82. Kslema qavatida nimalar joylashgan ?

1. o’tkazuvchi naylar 2. Yo’ldosh hujayralar 3. Lup tolalari 2. Yog’ochlik parinximasi 5. Yog’ochlik tolalari 6. elaksimon naylar 7. Xloroplastlar borligi 8. Lovyasimon hujayralarning borligi 9. Tukchalar 10. Og’izchalar 11. Lup parinximasi

A)1.2.5 B)1, 2, 5, 10 C)1,5,11 D)7,8, 11

83. Floema qavatida nimalar joylashgan ?

1. o’tkazuvchi naylar 2. Yo’ldosh hujayralar 3. Lup tolalari 2. Yog’ochlik parinximasi 5. Yog’ochlik tolalari 6. elaksimon naylar 7. Xloroplastlar borligi 8. Lovyasimon hujayralarning borligi 9. Tukchalar 10. Og’izchalar 11. Lup parinximasi

A)1.2.5 B)3.4.6.11 C)9, 10.11 D)2.5.7

84. epiderma qavatida qanday hujayralar mavjut bo’adi.

1. o’tkazuvchi naylar 2. Yo’ldosh hujayralar 3. Lup tolalari 2. Yog’ochlik parinximasi 5. Yog’ochlik tolalari 6. elaksimon naylar 7. Xloroplastlar borligi 8. Lovyasimon hujayralarning borligi 9. Tukchalar 10. Og’izchalar 11. Lup parinximasi

A)1.2.5 B)3.4.6.11 C)7.8.9.10 D)7.9.10

85. hosil qiluvchi to’qima hujayralar qaysi to’iqmalarni hosil qiladi ?

A) asosiy , qoplovchi , o’tkazuvchi , mexanik

B) asosiy qoplovchi ,ajratuvchi , jamg’aruvchi

C) mexanik to’qima kselima kambiy

D) B va C

86. Asosiy to’qima hujayralari qaysi to’qimalar orasida joylashgan ?

A) Qoplovchi , mexanik , ajratuvchi

B)o’tkazuvchi , qoplovchi , mexanik

C)hosil qiluvchi , qoplovchi , mexanik

D) o’tkazuvchi , hosil qiluvchi , qoplovchi to’qima

87. Bajaradigan funksiyasiga ko’ra asosiy to’qima nichiga bo’linadi?

A) bir xil B) ikki xil

C) bo’linmagan D) bir niche xil

88.jamg’aruvchi to’qima o’simlikning qaysi qisimlarida yaxshi rivojlangan bo’ladi?

1. daraxt tanasida 2. Ildizpoyasida 3. Piyozboshida 4. Tuginakda 5. Mevalarda 6. Urug’larda

A)1.2.5.6. B) 1.3.4.5. C)1.4.5 D)hammasida

89. ………… o’simliklar poyasi va bargida ( masalan ……………. Tana sida suv yooplovchi parinximasi mavjo’d bo’ladi?

A) cho’llardan , kaktus

B) adirlardan , makkajuxori

C)chullardan , sho’voq

D) xona o’simliklardan ,alloy

90. Qaysi o’simliklarning poyasi va ildizlardagi epderma ikkilamchi qoplovchi to’qima—periderma bilan almashadi?

A) ko’p yillik B) bir yillik C)daraxt D) bo’ta

91. ikkilamchi qoplovchi to’qimani ko’rsating?

A)periderma B) epiderma C)po’stloq D) B va C

92.. O’simliklarning qoplovchi qavatlarining qaysilarida kutekula va mum (a) va suberin moddasi (b) bo’ladi?

A)a-epiderma b-periderma B)a-periderma b- epiderma C)a- epiderma b-pukak D)a- periderma b-pukak

93. Pukak qavati qanday hujayralar bo’ladi ?

A)o’lik hujayralar B) o’lik va tirik hujayralar C) tirik hujayralar D) T.J.Y

94.Pukak qavating muhim vazfalar juftlang?

1)o’simlikning yozda yuqori haroratdan 2) qishning sovuqdan 3) kasalik to’g’durivchi mekroplardan

A)1.3. B) 2.3 C) 1.2 D) 1.2.3

95. poyasi va ildizdaning o’tkazuvchi to’qimasilar …………… va ……….naylar orqali sodir bo’ladi?

A)ksilema va floema

B) ksilema va traxeid

C)lup tolalari va elaksimon naylar orqali

D)o’tkazuvchi naylar va traxeidlar

96. O’lik va trik hujayralari qaysi to’qimalarda bo’ladi.

1. hosil qiluvchi 2. Qoplovchi 3. O’tkazuvchi

4. Asosiy 5. Mexanik 6. Ajratuvchi to’qimada

A)2.3.5 B) 1.3.4. C) 1.2.3 D) 4.5.6

97. Qaysi naylarda yadrosiz yuldosh hujayralar bor bo’ladi?

A)Ksilema B) floema C)o’tkazuvchi naylar

D) floema va o’tkazuvchi naylarda

98. Suv va unda erigan meniral tuzlari ildizdan o’simliklar barcha organlaga harakat qaysi naylar orqali boradi ?

A)ksilema va floema

B) ksilema va traxeid

C)lup tolalari va elaksimon naylar orqali

D)o’tkazuvchi naylar va traxeidlar

99. Pukak to’qimasining yangi qavati qayirda shakli lanadi ?

1. daraxtlarning tanasi va ildizda har yil 2. Butalarning tanasi va ildizda har yil 3. Yarim buta har yili shu yilli

4. ko’p yillik o’simliklar poyasi va ildizida

A) 1.4. B)1.2 C)2.3 D)2.4

100. chuzilish xususiyati ega bo’lmagan qoplovchi to’qima qavatini ko’rsating?

A)epiderma B)periderma C) pukak D) A va D

101.__________ daraxt va butalarning tanasi yo’g’onlashgan sari po’stlog’ida yoriqlar paydo boladi?

A)po’sloq hujayralari chuzilishi xususiyati ega bo’lmaganligi uchun

B) chuzilish xususiyat ega bolganligi uchun

C) bo’linish xususiyati ega bolganligi uchun

D) B va C

102. sklerinxima niche turga bo’linadi ?

A) 2 B) 3 C) 4 D) bir nicha turga

103. Sklerinxima turlarni juftlab ko’rsating?

a-uzun ingichka b- yumoloq

1-lup tolalari 2-yog’ochlik tolalari 3-sklerid

A)a-1 b-2,3 B)a- 1.2 b-3 C)a-1.3 b-2 D)a-1 b-2

104. sklereid hujayralar qaysi o’simlik urug’larida bo’ladi?

1.yong’oq 2. Nok 3. Olcha 4. Orik 5. Behi 6. Uzum 7. Qovoq

A)1.4.5 B)1.2.5 C)2.6.7 D)6.7.2.5

105. sklereid hujayralar qaysi o’simlik urug’larida bo’lmaydi?

1.yong’oq 2. Nok 3. Olcha 4. Orik 5. Behi 6. Uzum 7. Qovoq

A)1.4.5 B)2.5 C)2.6.7 D)6.7.2.5

106. sklereid hujayralar qaysi o’simlik meva etida bo’ladi?

1.yong’oq 2. Nok 3. Olcha 4. Orik 5. Behi 6. Uzum 7. Qovoq

A)1.4.5 B)2.5 C)2.6.7 D)6.7.2.5

107ajratuvchi to’qima tarkibida qaysi moddalar ajratadi?

1)efir moylari 2)kauchuk 3)nectar 4)simola 5)fitonsidlar

A)1.3.4 B)2.3.5 C)1.2.3.4.5 D)1.2

108. Organ deb nimaga aytiladi?

A tuzilishi o'xshash bo'lgan lekin bir xil vazifani bajaradigan hujayralar to'plami

B bir yoki bir nechta vazifani bajaruvchi o'simlikning bir qismi

C dastlabki moddalar almashinuvi, energiya almashinuvi va organik moddalarning dastlabki funksiyalari kuzatiladigan tuzilma

D t.j.y


109. gulli o'simliklarning organlari qanday guruhlarga bo'linadi?

A 2; somatik va vegetativ B 2; generativ va somatik

C 2; vegetativ va generativ D 2; yer usti va yer osti

110. O'simliklarning vegetativ organlariga qaysi organlar misol bo'ladi?

1) ildiz 2)meva 3)poya 4)urug' 5)barg 6)gul

A 1,2,6 B 2,4,6 C 1,3,5 D 3,4,5

111. O'simliklarning generativ organlariga qaysi organlar misol bo'ladi?

1) ildiz 2)meva 3)poya 4)urug' 5)barg 6)gul

A 1,2,6 B 2,4,6 C 1,3,5 D 3,4,5

112.Hosil qiluvchining to’qimaning floemadan farqini ko’rsating ?

1. Yirik yadroli tirik hujayra 2.Yadrosiz tirik hujayra 3. Yupqa nozik po’stli 4.Fotosintez natijasida hosil bo’lgan moddalarning bo’lishi 5. O’tkazuvchi to’qimani hosil bo’lishi 6.yoldosh hujayrali bo’lishi 7.filoema hujayrasi hisobiga oziqlanishi 8.xilorinximaning joylashi 9.o’lik qalin qobiqli hujayrasi borligi 10.lub tolali bo’lishi .

A.2.3.10 B.1.3.5.C.5.6.8D.3.5.9

113 .Assimilitsion to’qima {a} Jamg’aruvchi to’qima {b}Hosil qiluvchi to’qima {c}Epederma qoplovchi to’qimasi {d} o’simlikning qayerlarida bo’ladi?1.barglarida 2. Novdasida

3.poyada4.tugunaglarida 5.Urug’larda 6.mevalarda

7.Kurtaglarda bo’ladi 8.Ildizida bo’ladi .

A.a-1.4 b.2.3.4.5 c-7.8 d-1.3

B.a-1.3 b-4.5.6 c-6.8 d1.2

C.a-1.2 b-3.4.5.6 c-7.8 d-1.2

D a-1.3 b-1.3.2 c-1.4.5 d-1.2.

114.O’simliklarning ksilema {a}va floema {b} larga hos belgilarni juftlab ko’rsating .

1.o’tkazuvchi nay 2.lub parenxemasi 3.yog’ochlik parenxemasi 4. Yog’ochlik tolalar 5.lub tolasi 6.yo’ldosh hujayralar 7.traxeyalar 8.elaksimon naylar

A.a-8.3.7 b-1.5.6 B.a-2.8.4 b-1.5.6

C.a-1.3.4 b-2.5.6 D a-1.5.6 b-2.6.8

115.O’lik qalin qqobiqli hujayralar {a}tirik, qalin qobiqli hujayralar {b}, o’simliklarning qaysi qismida bo’ladi?

1.Barg bandida 2.lub tolalarda 3.nok mevasida 4.yosh novdalarda 5.o’rik urug’ida

6.tog’ochlik tolalari 7.epidermada.

A.a-2.3.6 b-2.3.4 B.a-1.4.7 b-2.3.5

C.b-1.3 a-2.3.6 D.b-1.4 a-2.3.5

116.Hujayralarini odddiy ko’z bilan ko’rish mumkin bo’lgan o’simliklarni toping?

1-mandarin 2-apelsin 3-pomidor 4-qoraqat 5-tarvuz

6-kartoshka 7-xlorella 8-limon 9-piyoz 10-elodiya

A)1.2.3.5.7.8.9.10

B)2.3.5.9

C)2.3.5.7.8.9

D)1.3.8.5

117.Hosil qiluvchi to’qima hujayralariga xos xususiyat?

1-yirik yadroli 2-qalin po’stli 3-suyuq sitoplazma 4-doimo bo’linib turadi 5-yupqa po’stli 6-quyuq sitoplazma 7- mayda yadroli

A)1.2.4 B)1.3.4.5 C)1.4.5.6 D)1.2.3.4

118.Hosil qiluvchi hujayradan to’qima hosil bilish tartibini belgilang?

A)shakllanadi,o’sadi,to’qima

B)o’sadi,shakllanadi,to’qima

C)o’sadi,ko’payadi,to’qima

D)ko’payadi,o’sadi,to’qima

119.uchki a- va yon b- hosil qiluvchi to’qimalar qayerlarda joylashadi.

1-kurtakning bo’linuvchi zonalarida 2-ildizning bo’linuvchi zonalarida 3-poya va ildizning floema va kselemasi orasida 4-kurtakning o’sish konusida 5-ildizning bo’linuvchi zonasida 6-lub va o’zak orasida

A)a-4.5, b-3 B)a-1.5 b-3 C)a-2.4 b-6 D)a-1.2.4.5 b-3

120.traxeid hujayralar orqali nima harakatlanadi (a) va ular qaysi qavatda joylashgan(b)?

A)a-floema b-organik modda

B)a-ksilema b-suv va mineral modda

C)a-po’stloq b-suv va mineral modda

D)a-ksilema b-organik modda

121. Asosiy to`qimaga xos bo`lgan javoblarni aniqlang.

1.bajaradigan funksiyasiga ko`ra bir necha xil bo`ladi 2.kaktus tanasidagi parenxima hujayrasi bunga misol bo`la oladi 3.bu to`qimaning ikkinchi nomi meristema to`qimasi deb ataladi 4.yirik yadroli, yupqa nozik po`stli, ichi quyuq sitoplazma bilan to`lgan tirik hujayralar yig`indisidan iborat 5. tez-tez bo`linish xususiyatiga ega 6.to`qima hujayralari novda va ildiz uchida joylashgan 7.tarkibiga assimilatsion va jamg`aruvchi to`qima kiradi

A)1,2 B)4,5 C)6,7 D)3,7

122. Hosil qiluvchi to`qimaga xos bo`lgan javoblarni aniqlang.

1.bajaradigan funksiyasiga ko`ra bir necha xil bo`ladi 2.kaktus tanasidagi parenxima hujayrasi bunga misol bo`la oladi 3.bu to`qimaning ikkinchi nomi meristema to`qimasi deb ataladi 4.yirik yadroli, yupqa nozik po`stli, ichi quyuq sitoplazma bilan to`lgan tirik hujayralar yig`indisidan iborat 5. tez-tez bo`linish xususiyatiga ega 6.to`qima hujayralari novda va ildiz uchida joylashgan 7.tarkibiga assimilatsion va jamg`aruvchi to`qima kiradi

A)1,2 B)4,5 C)6,7 D)3,7

123.Asosiy to`qimaga(a) va hosil qiluvchi(b) to`qimaga xos bo`lgan javoblarni aniqlang.

1.bajaradigan funksiyasiga ko`ra bir necha xil bo`ladi 2.kaktus tanasidagi parenxima hujayrasi bunga misol bo`la oladi 3.bu to`qimaning ikkinchi nomi meristema to`qimasi deb ataladi 4.yirik yadroli, yupqa nozik po`stli, ichi quyuq sitoplazma bilan to`lgan tirik hujayralar yig`indisidan iborat 5. tez-tez bo`linish xususiyatiga ega 6.to`qima hujayralari novda va ildiz uchida joylashgan 7.tarkibiga assimilatsion va jamg`aruvchi to`qima kiradi

A)a-1,6 b-3,4 B)a-4,5 b-2,6

C)a- 6,7 b-4,5 D)a-3,7 b-1,2

124.Asosiy to`qimaga xos bo`lgan javoblarni aniqlang.

1.to`qima hujayralari ildiz va novdani ichki qismida ham bo`ladi ular yon hosil qiluvchi to`qimalar deb ataladi 2.to`qima hujayralari poya va ildizda halqa shaklida joylashgan 3.bu to`qimaning ikkinchi nomi meristema to`qimasi deb ataladi 4.bu to`qima ildizpoya, ildizmeva, tugunaklar, piyozbosh, meva va urug`larda yaxshi rivojlangan 5. tez-tez bo`linish xususiyatiga ega 6.asosiy to`qima hujayralari qoplovchi, mexanik, o`tkazuvchi to`qima hujayralari oralig`ida joylashadi 7.tarkibiga assimilatsion va jamg`aruvchi to`qima kiradi

A)4,6,7 B)1,2,5 C)3,6,7 D)5,6,7

125.Asosiy to`qimaga xos bo`lgan javoblarni aniqlang.

1.to`qima hujayralari ildiz va novdani ichki qismida ham bo`ladi ular yon hosil qiluvchi to`qimalar deb ataladi 2.to`qima hujayralari poya va ildizda halqa shaklida joylashgan 3.bu to`qimaning ikkinchi nomi meristema to`qimasi deb ataladi 4.bu to`qima ildizpoya, ildizmeva, tugunaklar, piyozbosh, meva va urug`larda yaxshi rivojlangan 5. tez-tez bo`linish xususiyatiga ega 6.asosiy to`qima hujayralari qoplovchi, mexanik, o`tkazuvchi to`qima hujayralari oralig`ida joylashadi 7.tarkibiga assimilatsion va jamg`aruvchi to`qima kiradi

A)4,6,7 B)1,2,5 C)3,6,7 D)5,6,7

128. Asosiy(a) va mexanik(b) to`qimaga xos bo`lgan javoblarni aniqlang.

1.to`qima hujayralari ildiz va novdani ichki qismida ham bo`ladi ular yon hosil qiluvchi to`qimalar deb ataladi 2.to`qima hujayralari poya va ildizda halqa shaklida joylashgan 3.bu to`qimaning ikkinchi nomi meristema to`qimasi deb ataladi 4.bu to`qima ildizpoya, ildizmeva, tugunaklar, piyozbosh, meva va urug`larda yaxshi rivojlangan 5. tez-tez bo`linish xususiyatiga ega 6.asosiy to`qima hujayralari qoplovchi, mexanik, o`tkazuvchi to`qima hujayralari oralig`ida joylashadi 7.tarkibiga assimilatsion va jamg`aruvchi to`qima kiradi

A)a-4,6,7 b-1,3,5 B)a-1,7,6 b-2,3,5 C)a-3,6,7 b-1,2,4 D)a-5,6,7 b-2,3,7

129. Mexanik to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.kollenxima va sklerinxima turlari mavjud 2.tarkibiga o`lik va tirik hujayralar kiradi 3.barg va yashil poyalar epidermasida joylashgan hujayralari suv va gaz almashinuvida ishtirok etadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.hujayralar orasida yasmiqchalar shakllanadi 6.o`lik hujayralari ikki turga bo`linadi ya`ni uzun ingichka lub tolalari, yog`ochlik tolalari va yumoloq sklereid hujayralari 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi

A)1,2,7 B)3,4,5 C)2,3,6 D)4,5,6

130.Qoplovchi to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.kollenxima va sklerinxima turlari mavjud 2.tarkibiga o`lik va tirik hujayralar kiradi 3.barg va yashil poyalar epidermasida joylashgan hujayralari suv va gaz almashinuvida ishtirok etadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.hujayralar orasida yasmiqchalar shakllanadi 6.o`lik hujayralari ikki turga bo`linadi ya`ni uzun ingichka lub tolalari, yog`ochlik tolalari va yumoloq sklereid hujayralari 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi

A)1,2,7 B)3,4,5 C)2,3,6 D)4,5,6

131.Mexanik(a) va qoplovchi(b) to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.kollenxima va sklerinxima turlari mavjud 2.tarkibiga o`lik va tirik hujayralar kiradi 3.barg va yashil poyalar epidermasida joylashgan hujayralari suv va gaz almashinuvida ishtirok etadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.hujayralar orasida yasmiqchalar shakllanadi 6.o`lik hujayralari ikki turga bo`linadi ya`ni uzun ingichka lub tolalari, yog`ochlik tolalari va yumoloq sklereid hujayralari 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi

A)a-1,2,6 b-3,4,5 B)a-1,4,5 b-2,6,7 C)a-2,3,6 b-1,4,5 D)a-4,5,6 b-2,3,7

132. Mexanik to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.tirik hujayralari barg bandida, yosh novdalarda tayanch vazifani bajaradi 2.hujayralari meva etida va urug`larning qobig`ida bo`lishi mumkin 3.daraxt va butalarning tanasi va ildizida har yili yangi qavati shakllanadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.tuzilishiga ko`ra 3xil bo`ladi 6.to`qima hujayralari efir moylari, kauchik nectar va smola fitonsid kabi moddalar ajratib chiqaradi 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi

A)1,2,6 B)3,4,5 C)2,3,6 D)4,5,6

133.Ajratuvchi to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.tirik hujayralari barg bandida, yosh novdalarda tayanch vazifani bajaradi 2.hujayralari meva etida va urug`larning qobig`ida bo`lishi mumkin 3.daraxt va butalarning tanasi va ildizida har yili yangi qavati shakllanadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.tuzilishiga ko`ra 3xil bo`ladi 6.to`qima hujayralari efir moylari, kauchik nectar va smola fitonsid kabi moddalar ajratib chiqaradi 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi

A)7 B)4,5 C)3,6 D)5,6

134. Qoplovchi to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.tirik hujayralari barg bandida, yosh novdalarda tayanch vazifani bajaradi 2.hujayralari meva etida va urug`larning qobig`ida bo`lishi mumkin 3.daraxt va butalarning tanasi va ildizida har yili yangi qavati shakllanadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.tuzilishiga ko`ra 3xil bo`ladi 6.to`qima hujayralari efir moylari, kauchik nectar va smola fitonsid kabi moddalar ajratib chiqaradi 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi

A)1,2,7 B)3,4,5 C)2,3,6 D)4,5,6

135.Mexanik(a),qoplovchi(b) va ajratuvchi(c) to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.tirik hujayralari barg bandida, yosh novdalarda tayanch vazifani bajaradi 2.hujayralari meva etida va urug`larning qobig`ida bo`lishi mumkin 3.daraxt va butalarning tanasi va ildizida har yili yangi qavati shakllanadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.tuzilishiga ko`ra 3xil bo`ladi 6.to`qima hujayralari efir moylari, kauchik nectar va smola fitonsid kabi moddalar ajratib chiqaradi 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi

A)a-1,2 b-3,4 c-7 B)a-3,5 b-2,6 c-4 C)a-2,6 b-4,7 c-3 D)a-4,6 b-2,3 c-7

136.Sklerenxima to`qimasiga xos bo`lgan to`g`ri javobni aniqlang.

1.o`lik hujayralari ksilema qavatida joylashgan o`tkazuvchi naylar va traxeitlardan iborat. 2.lub tolalari sklerenxima tarkibiga kirib o`lik hujayralardan tashkil topgan. 3.lub tolalari zig`ir,kanop va tut kabi o`simliklarda yaxshi rivojlangan 4.elaksimon naylar floemada joylashgan bo`lib ular orqali bargdan ildizga tomon organik moddalar tashiladi 5.o`simlik tanasida moddalarni harakatlanishini ta`minlaydi 6.elaksimon naylar yadroga ega emas ularni yonida yo`ldosh hujayralar mavjud

A)3,4 B)1.3 C)3.5 D)5.6

137. O`tkazuvchi to`qimasiga xos bo`lgan to`g`ri javobni aniqlang.

1.o`lik hujayralari ksilema qavatida joylashgan o`tkazuvchi naylar va traxeitlardan iborat. 2.lub tolalari sklerenxima tarkibiga kirib o`lik hujayralardan tashkil topgan. 3.lub tolalari zig`ir,kanop va tut kabi o`simliklarda yaxshi rivojlangan 4.elaksimon naylar floemada joylashgan bo`lib ular orqali bargdan ildizga tomon organik moddalar tashiladi 5.o`simlik tanasida moddalarni harakatlanishini ta`minlaydi 6.elaksimon naylar yadroga ega emas ularni yonida yo`ldosh hujayralar mavjud

A)1,5,6 B)1.3.5 C)4.6 D)1.4.6

138.O`tkazuvchi to`qimaga xos bo`lgan to`g`ri javobni aniqlang.

1.o`lik hujayralari ksilema qavatida joylashgan o`tkazuvchi naylar va traxeitlardan iborat. 2.lub tolalari sklerenxima tarkibiga kirib o`lik hujayralardan tashkil topgan. 3.lub tolalari zig`ir,kanop va tut kabi o`simliklarda yaxshi rivojlangan 4.elaksimon naylar floemada joylashgan bo`lib ular orqali bargdan ildizga tomon organik moddalar tashiladi 5.o`simlik tanasida moddalarni harakatlanishini ta`minlaydi 6.elaksimon naylar yadroga ega emas ularni yonida yo`ldosh hujayralar mavjud

A)4,5,6 B)4,6 C)1,2,3 D)3,4,6

139.O`tkazuvchi to`qimaga xos bo`lgan to`g`ri javobni aniqlang.

1.o`lik hujayralari ksilema qavatida joylashgan o`tkazuvchi naylar va traxeitlardan iborat. 2.lub tolalari sklerenxima tarkibiga kirib o`lik hujayralardan tashkil topgan. 3.lub tolalari zig`ir,kanop va tut kabi o`simliklarda yaxshi rivojlangan 4.elaksimon naylar floemada joylashgan bo`lib ular orqali bargdan ildizga tomon organik moddalar tashiladi 5.o`simlik tanasida moddalarni harakatlanishini ta`minlaydi 6.elaksimon naylar yadroga ega emas ularni yonida yo`ldosh hujayralar mavjud

A)1,4,5 B)1.4.6 C)4.5.6 D)3.4.5
III BOB. ILDIZ

1. Ildiz – bu?

A. yuksak o’simliklarning vegetativ organi bo’lib, unda joylashgan barg va kurtakdan iborat.

B. yuksak o’simliklarning vegetativ organi bo’lib, o’simlikni tuproqqa biriktiradi, tuproqdan suv va unda erigan moddalarni o’simlikning yer ustki qismiga yetkazib beradi.

C. novdaning yon vegetativ organi.

D. hamma javoblar to’g’ri.

2.Gulli o'simlikning poya yoki tanasini yerga birlashtirib, tuproqdagi suv va unda erigan oziq moddalarni shimib oladigan va ularni o'simlikning yer usti qismiga yetkazib beradigan organi nima deb ataladi?

A rizoid B ildizpoya C ildiz D shakli o'zgargan poya

3. Ildizga xos muhim xususiyatni belgilang.

A kurtak hosil qilmaydi B barg hosil qilmaydi

C gul hosil qilmaydi

D tuproq ostida joylashgan bo'ladi

4. Ildizning navdadan farq belgilang

A kurtak hosil qilmaydi B barg hosil qilmaydi

C gul hosil qilmaydi

D tuproq ostida joylashgan bo'ladi

5. Ildizlar, odatda, … ildizlarga bo'linadi.

A popuk va o'q ildiz B asosiy va qo'shimcha

C asosin va yon D asosiy, qo'shimcha va yon

6. Murtakdagi boshlang'ich ildizning bevosita o'sishidan qaysi ildiz hosil bo'ladi?

A asosiy B o'q C yon D qo'shimcha

7.Murtakdagi boshlang’ich ildiz bevosita o’sishidan qaysi ildiz hosil bo’ladi?

A.asosiy B.qo’shimcha C.pastki D.asosiy yoki pokuk ildiz

8.O’simliklarda qo’shimcha ildiz va yon ildizlar


Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling