Boymurodov d. Sh telegram kanali: boymurodov d. Sh. Samarqand


Download 0.55 Mb.
Pdf ko'rish
Sana29.11.2020
Hajmi0.55 Mb.
#155772
Bog'liq
махсус тест
pochta aloqasi korxonalarida elektron pul otkazmalarini rivojlantirish yollari (1), 18-ma’ruza, Dasturlash, Dasturlash, 2 6YOGOCH, МСС лаб лотин, IAS 19 uzb, IAS 19 uzb, IAS 19 uzb, IAS 19 uzb, Advantages and negative effects of inter (1), english Aminov, c3625, (17), Gʻarb falsafasi - Vikipediya

1 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

MAXSUS TEST – 2019.1 

1.  𝑦 = 𝑥  to’g’ri  chiziqqa  nisbatan  𝐴(−2019; 2019) 

nuqtaga simmetrik bo'lgan nuqtani ko’rsating.   

A) (2019; −2019)                          B) (−2019; −2019)  

C) (−2019; 2019)                         D) (2019; 2019) 2.  ℝ = (−∞; ∞)  oraliqda  monoton  funksiyani 

ko’rsating.  

A) 𝑦 = 5 − 3𝑥   B) 𝑦 = 𝑥

2

− 12    C) 𝑦 = 5 − (𝑥 − 3)2

 

D) 𝑦 = (𝑥 − 1)2

 

3. (3𝑥)

log

𝑥

4+ (4𝑥)

log


𝑥

3

= 112 tenglamani yeching.  A) √3              B) √5; 2             C) 2               D) −√3; √3  

4. tg11° = 𝑎 bo’lsa, 

sin 22°∙ctg191°

sin 79°∙cos 349°

 ni a orqali ifodalang.  

A) 2                B) 𝑎

2

                C) 𝑎

𝑎

2+1

              D) 

𝑎

2

+1𝑎

 

5.  Besh  xonali  2𝑥78𝑦

̅̅̅̅̅̅̅̅  son  72  ga  qoldiqsiz  bo’linsa, 

𝑦(𝑥 − 3) ni hisoblang.  

A) 12                      B) 15                  C) 6                 D) 24 

6. n burchakli piramidaning nechta qirrasi bor? 

A) 2n ta            B) n+2 ta           C) 3n ta            D) 

𝑛

2

 ta 7. dx

x

x3

2

4cos

aniqmas integralni toping.  

A) −

1

3sin(4 − 𝑥

3

) + 𝐶        B) −1

3

cos(4 − 𝑥3

) + 𝐶     

C) 

1

3sin(4 − 𝑥

3

) + 𝐶                D) 1

3

cos(4 − 𝑥3

) + 𝐶      8. 

 


dx

x

x

43

3

sin aniqmas integralni toping. 

A) −


1

12

cos(3𝑥4

) + 𝐶                     B) 

1

12

cos(3𝑥4

) + 𝐶      

C) −

1

12sin(3𝑥

4

) + 𝐶                       D) 1

12

sin(3𝑥4

) + 𝐶 


9. dx

x

x2

3

1arcsin

aniqmas integralni toping.  

A) 

1

4arcsin

4

𝑥 + 𝐶                    B) −1

4

arcsin4

𝑥 + 𝐶          

C) −

1

4arccos

4

𝑥 + 𝐶                     D) 1

4

arccos4

𝑥 + 𝐶 


10. Agar sin 𝑥 = 𝑠 va cos 𝑥 = 𝑐 bo’lsa, 3(𝑠

4

+ 𝑐4

) −


2(𝑠

6

+ 𝑐6

) ni toping.  

A) 1                       B) s                   C) 4                    D) 2c 

11.        16 − 3 (2𝑥 − 3(2 − 3(1 − 3𝑥))) = 82 

tenglamanng ildizi 𝑥

0

 bo’lsa, 𝑥0

2

− 6 ning qiymatini toping.  

A) −5                B) −6                   C) −7                 D) 3 12. Tenglama ildizining chorak qismini toping.  

120: (24: (18: (12: (6: (𝑥 + 1))))) = 15 

A) 0,5                  B) 0,25               C) 1                 D) 0,4 

13.  Dastlabki  n ta  hadining  yig’indisi  𝑆

𝑛

= 𝑛2

+ 3𝑛 


formula  bilan  aniqlanadigan  {𝑎

𝑛

}  arifmetik progressiya uchun 

𝑎

𝑛+2𝑑

 ni toping.  

A) n+3             B) n+1              C) 2n+3             D) n+2 

14. lg 2 = 𝑥, lg 3 = 𝑦, lg 5 = 𝑧  bo’lsa, lg 0,96 ni x, y, z 

orqali ifodalang.  

A) 3x+y−2             B) x−2y−3z            C) 2x+3y+z       

D) 3xy−2z 15.  Agar 

 


92

15

dxx

f

  va 


 9

6

8dx

x

f

  bo’lsa, 

 26

dx

x

f

ning qiymatini toping.  

A) −7                  B) 7                 C) 23                 D) −23 

16. 𝐴(−2019; 2019) ni koordinatalar boshi atrofida 

8100°  ga  burishdan 

hosil  bo’lgan  nuqta 

koordinatalarini toping.  

A) (2019; −2019)                          B) (−2019; −2019)  

C) (−2019; 2019)                         D) (2019; 2019) 17. Ayrim mulohazalarda o’zgaruvchilar qatnashib, shu 

o’zgaruvchilar  o’rniga  aniq  qiymatlarni  qo’ysak, 

mulohaza hosil bo’ladi. Bunday … deb ataladi.   

Nuqtalar o’rniga mos jumlani qo’ying.  

A) Predikat    B) Mulohaza        C) rostlik         D) mantiq 

18. Agar 10

𝑥

= 2 va 10𝑦

= 3 bo’lsa, u holda ushbu  

1

1∙2


+

1

2∙3+ ⋯ +

1

15∙16  yig’indining  qiymatini  x  va  y 

orqali ifodalang. 

A) 

10

𝑦+1−5𝑥  

  B) 


10

5𝑥−1−𝑦


   C) 

𝑦 = 1 − 2𝑥

  C) 

𝑦 − 1 − 5𝑥 19.  Quyidag  funksiylardan  nechtasi  ℝ = (−∞; ∞) 

oraliqda monoton? 2 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

1) 𝑦 = 𝑥

2

+ 2   2) 𝑦 = 𝑥

4

− 17𝑥2

+ 16   


3) 𝑦 = 5𝑥 − 0,6 

4) 𝑦 = −0,6𝑥 + 5 

5) 𝑦 = 𝑥

2

− 6|𝑥| + 5 A) 2                    B) 1                      C) 3                    D) 4 

20.  6  ta  tekisliknig  kesishishidan  qanday  ko’pyoq 

hosil bo’ladi? 

A) parallelepiped    B) prizma    C) piramida     D) BJT 

21.  (3 +

1

2+

1

3+

1

5+

1

4+

1

9+

1

25+ ⋯ )

−1

  yig’indini hisoblang.  

A) 


4

19

                    B) 4

17

                  C) 19

4

                   D) 2

19

 22.  55  sonini  10  ta  har  xil  natural  sonlar  yig’indisi 

ko’rinishida necha xil usulda yozish mumkin? 

A) 1                 B) 11                   C) 13                    D) 12   

23. 

𝑥−7


1

=

𝑦−32

=

𝑧−9−1

  va 


𝑥−3

−7

=𝑦−1

2

=𝑧−1

3

  to’g’ri chiziqlar holatini aniqlang? 

A) kesishadi       B) kesishmaydi     C) o’zaro parallel        

D) o’zaro perpendikulyar 

24.  Korxona  o’z  mahsulotining  birinchi  oyda    10% 

ini,  ikkinchi  oyda  esa  qolgan  mahsulotining  10%ini 

sotishni  rejalashtirgan  edi.  Ammo  mahsulotning 

birinchi  oyda  12%i,  ikkinchi  oyda  esa  qolgan 

mahsulotning  8%i  sotildi.  Ikki  oy  natijasiga  ko’ra 

korxona rejani bajara oldimi? 

A)  rejadan  ko’p  sotgan              B)  rejadan  kam  sotgan              

C) reja bo’yicha bir xil sotgan   D) aniqlab bo’lmaydi 25.  Ketma  –  ket  kelgan  44  ta  natural  sonning 

yig’indisi 1122 ga teng. Bu sonlarning eng kattasini 

toping.  

A) 47                 B) 44                 C) 48                  D) 49 26.  𝑓(𝑥) = 𝑥

4

− 4𝑥3

+ 22𝑥


2

− 36𝑥 + 18  funksiya 

biror  natural sonning  kvadrati  bo’ladigan  x  natural 

sonni toping. 

A) 1; 3              B) 2; 3              C) 1; −3            D) −1; 3 

27. 6, 8, va 10 sonlariga bo’lganda mos ravishda 4, 6 

va  8  qoldiq  qoladigan  eng  kichik  natural  sonni 

toping? 

A) 118                  B) 122               C) 88                D) 58 28.  Dastlabki  200  ta  natural  sonlar  ichida  9  ga 

bo’lganda 5 qoldiq qoladigan barcha sonlar yig’indisi 

qanday raqam bilan tugaydi? 

A) 4                    B) 3                     C) 6                    D) 9 29.  Nechta  tub  son 

𝑥

6−12𝑥

3

−13𝑥

8

+9𝑥6

+8

≤ 0  tengsizlikning yechimi bo’ladi? 

A) 1                   B) 0                      C) 2                    D) 3 30.  P(x)  ko’phad  uchun  𝑃(𝑥) − 𝑃

(𝑥) = (𝑥 + 1)2

 

bo’lsa, P(5) ni toping.   A) 50                   B) 45                  C) 36                D) 100 

 

  

3 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

MAXSUS TEST – 2019.2 

1. 

(𝑥−1)!


(𝑥−4)!

+

(𝑥+1)!(𝑥−2)!

 ifodani soddalashtiring.  

A) 2𝑥

3

− 6𝑥2

+ 10𝑥 − 6        B) 2𝑥

3

+ 6𝑥


2

+ 10𝑥 + 6 

C) 2𝑥

3

− 6𝑥2

− 10𝑥 − 6       D) 2𝑥

3

+ 6𝑥


2

− 10𝑥 + 6 2. 100𝑥 > √10

3 lg 𝑥


 tengsizlikni yeching.  

A) (0; 10

4

)         B) (1; 104

)          C) (0; 1) ∪ (1; 10

4

)     


D) (10; 10

43. 

(2 + √3)


𝑥

2

+ (2 − √3)𝑥

2

= 4 tenglamaning 

ildizlari ko’paymasini toping.  

A) 1                   B) −1                  C) 0                   D) −2 

4. 

𝑥

3𝑥−2

9𝑥𝑥−2

 tengsizlkning 

butun 

yechimlari yig’indisini toping.  

A) −3                B) 6                    C) 0                    D) −4 5. 

𝑥

3𝑥+2

4𝑥𝑥+2

 tengsizlkning 

butun 

yechimlari yig’indisini toping.  

A) 3                B) −1                    C) 1                    D) −4 6. (√2

4

)4𝑥−2

= (√2)


2𝑥

3 tenglamani yeching.  

A) 


1

8

                 B) 5

8

               C) 3

8

                 D) −3

8

 7. ∫ 𝑥 ∙ cos 𝑥 𝑑𝑥 aniqmas integralni toping.  

A) 𝑥 cos 𝑥 + sin 𝑥 + 𝐶             B) 𝑥 sin 𝑥 − cos 𝑥 + 𝐶    

C) 𝑥 sin 𝑥 + cos 𝑥 + 𝐶            D) 𝑥 cos 𝑥 − cos 𝑥 + 𝐶 

8. sin 5𝑥 = sin 6𝑥 tenglamani yeching.  

A) 


𝑥 = 2π𝑛       

𝑥 =


π

11

+2π𝑛

11

               B) 𝑥 = π𝑛          

𝑥 =


π

11

+2π𝑛

11

    C) 

𝑥 = π + 2π𝑛       

𝑥 =

π

11+

π𝑛

11                 D) 

𝑥 = 2π𝑛       

𝑥 =

π

11+

π𝑛

11    

9.  (𝑎 − 𝑏)

2

− 𝑐2

  ifodaning  qiymatini 

𝑎 = √2 − √3, 

𝑏 = √5 + √2, 𝑐 = √3 − √5

 bo’lganda toping.  

A) −16            B) −4√15           C) 4√15             D) 16 10. Hisoblang: 

2,6 ∙ 7,7 + 2,6 ∙ 3,8 + 2,4 ∙ 16,2 − 4,7 ∙ 2,4 

A) 57               B) 57,5             C) 55              D) −55,6 

11.  |𝑥

2

+ 9𝑥| = 𝑥2

+ 9𝑥 − 20  tenglamani  haqiqiy 

ildizlarini toping.  

A) ∅              B) 2√11            C) ±2                 D) ±√11 12. √√12 + 2√11 − √11 − 1 ni hisoblang.  

A) 1                B) √11                 C) 0                    D) −1 13. Hisoblang. 

4(tg435° − tg555°) ∙ sin

2

70° ∙ sin2

50° ∙ sin

2

10° : sin 60°  

A) 0,25              B) 0,025            C) 0,625           D) 0,0625 14. ∫ 𝑥 ∙ sin 2𝑥 𝑑𝑥 aniqmas integralni toping.  

A) 


sin 2𝑥

41

2

𝑥 cos 2𝑥 + 𝐶     B) sin 2𝑥

4

+1

2

𝑥 cos 2𝑥 + 𝐶    C) 

cos 2𝑥


4

12

𝑥 sin 2𝑥 + 𝐶     D) 

cos 2𝑥

4

+1

2

𝑥 sin 2𝑥 + 𝐶 15. sin 4𝑥 = sin 3𝑥 tenglamani yeching.  

A) 


𝑥 = π𝑛         

𝑥 =


π

11

+2π𝑛

11

     B) 𝑥 = π𝑛          

𝑥 =


π

7

+π𝑛

11

        C) 𝑥 = 2π𝑛        

𝑥 =


π

7

+2π𝑛

7

          D) 

𝑥 = 2π𝑛       

𝑥 =

π

11+

π𝑛

11   

16. ∫ 𝑥 ∙ sin 4𝑥 𝑑𝑥 aniqmas integralni toping.  

A) 


sin 4𝑥

161

4

𝑥 cos 4𝑥 + 𝐶     B) sin 4𝑥

4

+1

4

𝑥 cos 4𝑥 + 𝐶    C) 

cos 4𝑥


16

14

𝑥 sin 4𝑥 + 𝐶     D) 

cos 4𝑥

4

+1

2

𝑥 sin 4𝑥 + 𝐶 17.  Agar  𝑦 = 𝑘𝑥

3

− 3  funksiyaning  grafigi  (−2; 9) nuqtadan o’tsa, 𝑘 =? 

A) 1,5                 B) −1,5                 C) 1                D) 

4

3

 18.  Agar  𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 3, 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 = 2  bo’lsa, 

𝑎

3+ 𝑏

3

+ 𝑐3

− 3𝑎𝑏𝑐 ni toping.  

A) 9                       B) 7                      C) 1                D) 10 

19.  𝑎

2

+ 𝑏2

+ 𝑐


2

+ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

2

= 8  bo’lsa,  (𝑎 +𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑐)  ifodaning  eng  katta  qiymatini 

toping.  

A) 

16√6


3

             B) 

16√6

9

                C) 16√3

3

               D) 16√3

9

 20. Hisoblang va butun qismini toping: 

27

13+

77

1993

23A) −1                 B) 1                   C) 2                   D) −2 21. 

((𝑥 − 3)! + (3 − 𝑥)!)! ∙ 𝑥!

 ifodani soddalashtiring.  

A) 𝑥 + 1             B) 12                   C) 6                    D) 24 22.  𝑎⃗(𝑥; 2)  va  𝑏⃗⃗(−5; 𝑦)  vektorlar  parallel  bo’lsa, 

2xy+5 ni toping.  

A) −5              B) −10              C) −15               D) −20 


4 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 23. 

𝐴 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥

2

+ 𝑦


2

= 4}


  va 

𝐵 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 − 𝑦 = 4}

 

to’plamlar  kesishmasining  nechta  qism  –  to’plami bor?  

A) 1                    B) 2                      C) 4                  D) 0 24.  √(𝑥 − 3)

2

+ (𝑦 + 4)2

+ √𝑥


2

+ 𝑦


2

  ifodaning  eng 

kichik qiymatini toping.  

A) 2√5               B) 5             C) 2 + √3              D) 2√3  25. a va b to’g’ri chiziqlar fazoda parallel. a chiziqda 

5 ta nuqta, b chiziqda 4 ta nuqta belgilangan. Ularni 

birlashtirib nechta uchburchak yasash mumkin? 

A) 70                     B) 60                 C) 55                 D) 45 26. 𝑦 = sin 4𝑥 + sin 5𝑥 funksiyaning davrini toping.  

A) 


5

                B) π                     C) 2π                  D) π

5

 27.  𝑓(𝑥) = log

2

𝑥 (log2

𝑥 − 10) + 27  funksiyaning 

eng kichik qiymatini toping.  

A) −2                  B) −5                     C) 2                D) 5 28.  

 

 

 

 

 

A) 10:3            B) 3:10               C) 3:7                  D) 10:7 29.  |𝑥

2

− 3𝑥 + 4| ≤ |𝑥2

− 3𝑥|  tengsizlikning  butun 

yechimlari o’rta arifmetigini toping.  

A) 1,4          B) 1,5             C) aniqlab bo’lmaydi      D) 3 30. Tengdosh 3 ta prizmaning balandliklari 9:4:1 kabi 

nisbatda  bo’lsa,  ularning  asoslari  yuzlari  nsibatini 

toping. 

A) 4:9:34               B) 4:9:36             C)1:4:9             D)81:16:1 

 

 

 

ABCD  parallelogramm. 

AMD 

va BCDM 

shakllarning 

yuzalari 

nisbati 


5:12 

bo’lsa, 


AM:BM ni toping.  

5 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

MAXSUS TEST – 2019.3 

1.  Tomonlari  2  va  4,5  bo’lgan  to’g’ri  to’rtburchak 

burchaklaridan 

birining 

bissektrisasi 

to’rtburchakdan  ajratgan  trapetsiyaning  yuzini 

toping. 


A) 8                 B) 9,5                   C) 7                    D) 7,5 

2. Koordinatalar boshiga nisbatan 𝑦 = 3𝑥

2

− 6𝑥 + 7  funksiyaga simmetrik bo’lgan funksiyani toping.  

A) 𝑦 = 3𝑥

2

+ 6𝑥 + 7              B) 𝑦 = −3𝑥2

+ 6𝑥 − 7 

C) 𝑦 = −3𝑥

2

+ 6𝑥 − 7             D) 𝑦 = −3𝑥2

− 6𝑥 − 7 3. a va b to’g’ri chiziqlar fazoda parallel. a chiziqda 6 

ta  nuqta,  b  chiziqda  2 ta nuqta  belgilangan. Ularni 

birlashtirib nechta uchburchak yasash mumkin? 

A) 36                     B) 40                 C) 54                 D) 45 4.  Chizmada  bo’yalgan  soha  katta  sohaning  necha 

foizini tashkil etadi? 

           

   


   

   


 

       


 

   


   

   


 

       


 

A) 30                B) 40                   C) 60                   D) 70 5. (𝑏

𝑛

) geometrik progressiyada 𝑏6

− 𝑏


3

= 112, 𝑏


5

𝑏2

= 56 bo’lsa, 𝑏

1

+ 𝑏


4

 ni toping.  

A) 32                   B) 36                 C) 42                  D) 40 

6. 

√(𝑥 + 3)


2

3

+ √𝑥2

+ 2𝑥 − 3


3

− 2√(𝑥 − 1)

2

3

= 0 tenglamani yeching.  

A) 5/9            B) 2/3               C) 1/3                 D) 1/9 7. 

𝐴 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥

2

+ 𝑦


2

= 4}


  va 

𝐵 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 + 𝑦 = 2}

 

to’plamlar  kesishmasining  nechta  qism  –  to’plami bor?  

A) 1                    B) 2                      C) 4                  D) 0 8. √

𝑚𝑛𝑝+4


𝑚

+ 4√


𝑛𝑝

𝑚

: (2 + √𝑚𝑛𝑝) ifodaning qiymatini 𝑚 = 0,09; 𝑛 = 0,16; 𝑝 = 0,12 bo’lganda hisoblang.  

A) 3


1

2

                  B) 31

3

                   C) 11

3

                D) 21

3

 9. Agar 𝑎 =

√3(3+2√3)

4

 bo’lsa, 2

1

22

1

2

a

ni toping.  

A) 3√3           B) 1 − 3√3          C) √3             D) 3 + √3 

10. 𝑦 = ln (

5𝑥−12


4𝑥−15

) −


1

9

  funksiya grafigining absissasi 𝑥

0

= −3  nuqtasiga  o’tkazilgan  urinmasining koordinata  o’qlaridan  ajratgan  uchburchak  yuzini 

toping.  

A) 

3

4                    B) 

5

4                      C) 

1

6                      D) 

5

6 

11. 

A={1;4;5;7;8}, B={1;2;3;5;8;9;10;11;12}, 

C={a;b;c;d;f

to’plamlar bo’lsa, 𝑛((𝐵/𝐴 ) ∪ 𝐶) ni 

toping.  

A) 12                      B)10               C) 11                   D) 9 12.  𝑦 = log

3

𝑥   funksiyaning  (1;0)  va  (3;1) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziqqa parallel bo’lgan 

urinmasining burchak koeffitsiyentini toping.  

A) 

2

3                  B) 

1

3                     C) 

1

2                        D) 

1

4 

13.  Silindr  diagonal  kesimining  diagonali  15  ga, 

balandligi 12 ga teng bo’lsa, asosi radiusini toping.  

A) 4,5                B) 2√3                 C) 3√2                D) 9 

14. 7 ∙ 17

15

 ni 8 ga bo’lgandagi qoldiqni toping.  A) 1                      B) 6                    C) 7                  D) 3 

15.  Agar  𝑓(𝑥) = 2 + log

3

𝑥2

  bo’lsa,  𝑓(9) = 𝑓(𝑥) −

𝑓 (

1

𝑥) tenglamani yeching.  

A) 3√3                B) 3                 C) √9

3

                 D) √33

  

16.  sin 2𝑥 = sin 3𝑥  tenglamaning  eng  kichik  ildizini 

toping.  

A) 


5

                 B) 5

                 C) 5

                   D) π

5

 17.  Uchburchakning  tashqi  burchaklaridan  biri  shu 

burchakka  qo’shni  ichki  burchagidan  50°  ga  katta 

bo’lsa,  qolgan  ichki  burchaklarining  bissektrisalari 

orasidagi burchakni toping.  

A) 122,5°        B) 135,5°          C) 112,5°             D) 105,5° 

18.  |7 − 2𝑥| = |5 − 3𝑥| + |𝑥 + 2|  tenglamaning 

butun yechimlari nechta? 

A) 3                   B) 4                      C) 2                     D) 1 


6 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 19.  𝑎

1

= 2, 𝑎𝑛

= 2


𝑛

∙ 𝑎


𝑛−1

− 2  rekkurent  formula 

bilan berilgan ketma – ketlikning 4 – hadini toping.  

A) 732              B) 730               C) 736                 D) 734 20. Muntazam uchburchakli piramidaga konus ichki 

chizilgan. Agar piramidaning yon yoqlari bilan asos 

tekisligi orasidagi burchak 60° ga teng. Piramidaning 

asosiga ichki chizilgan aylananing radisui 16 ga teng 

bo’lsa, konusning yon sirtini toping.  

A) 510π            B) 512π             C) 256π            D) 128π  21. 

27

13+

77

1970

23 qaysi oraliqdagi son? 

A) (1;2)           B) (2;3)              C) (3;4)             D) (4;5) 22. Hisoblang: 

3,6 ∙ 4,8 + 5,4 ∙ 3,6 + 4,8 ∙ 9,2 − 4,8 ∙ 5,6 

A) 54                 B) 72                 C) 34                 D) −50 

23. |𝑥

2

− 8𝑥| = 𝑥2

− 8𝑥 + 24 tenglamaning haqiqiy 

ildizlari ko’paytmasini toping. 

A) 12                 B) −4                  C) 24                   D) 8 24. 

𝑥

2− (𝑏 + 2)𝑥 + 𝑏 − 4 = 0 

tenglamaning 

ildizlaridan  biri  b  ga  teng  bo’lsa,  𝑥

1

2+ 𝑥

2

2  ning 

qiymatini toping.  

A) 16            B) 20          C) 18            D) aniqlab bo’lmaydi 

25.  sin

π

7+ sin

17π


21

− sin


11π

21

+ 1  ifoda  qiymati kvadratini toping.  

A) 0                  B) 1                    C) ½                  D) ¼ 26.  Quyidagi  𝑘(𝑘 + 1)𝑥 = 𝑘 + 4(3𝑥 + 1)  tenglama 

yechimga  ega  bo’lmaydigan  barcha  k  larning  o’rta 

arifmetigini toping.  

A) 0,5                   B) −0,5                C) 3                 D) 1 27.  𝑃(𝑥 + 3) = 𝑄(𝑥) + 𝑥 + 5  tenglik  o’rinli.  𝑃(𝑥 −

2) ko’phadni  𝑥 − 6  ga  bo’lgandagi  qoldiq  2  ga  teng 

bo’lsa, 𝑄(1) ni toping.   

A) −2                 B) 3                    C) −4                   D) 5 28. Agar 𝑥

2

− 4𝑥 + 1 = 0 bo’lsa, 𝑥9

+ 𝑥


7

− 194𝑥


5

194𝑥3

 ni toping.  

A) −1                 B) −2                C) −3                D) −4 

29. Agar √𝑥 + √𝑦 + √𝑧 = 0 bo’lsa, 

(𝑥+𝑦−𝑧)


2

𝑥𝑦

=? A) 1                     B) 2                     C) 3                   D) 4 

30. Hisoblang: (1 −

1

22

) (1 −


1

3

2) … (1 −

1

802

A) 81

160


                   B) 

83

79                  C) 

75

71                    D) 

4

3 

 

  

7 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

MAXSUS TEST – 2019.4 

1. Agar 

1

𝑎+

1

𝑏+

1

𝑐=

1

𝑎+𝑏+𝑐  bo’lsa, (𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑎 +

𝑐) ni toping.  

A) −2                  B) −1                   C) 0                   D) 1 

2. 

20∙(0,4+8∙(5−0,8∙

5

8

)−5:21

2

)(1

7

8∙8−(8,9−2,6:

2

3))∙34

2

5 ni hisoblang.  

A) 1                 B) 1/2                    C) 2                   D) −2 3. Ifodani soddalashtiring: 

𝑥−0,(3)


√𝑥

2

3+ √0,(3)𝑥

3

+ √0,(1)3

A) √𝑥3

− √0, (3)

3

        B) √𝑥3

+ √0, (1)

3

     C) 𝑥 + 0, (1)   D) 𝑥 − 0, (1) 

4.  2𝑥

3

− 6𝑥 + 5 = 0  tenglama  nechta  haqiqiy yechimga ega? 

A) 2                      B) 3                   C) 0                     D) 1 5. 

dx

x6

03

2

 ni hisoblang. A) 3                    B) 5                  C) 2                        D) 1 

6.  Agar 2tg𝛼 − sin 𝛼 + 3 cos 𝛼 = 6  bo’lsa, cos 2𝛼  ni 

toping.  

A) −0,7               B) −0,8             C) −0,9            D) −0,1 

7.  Ishchi  birinchi  kuni  ish  normasining 

1

8  qismini 

bajardi. Ikkinchi kuni 1 – kunda bajarilgan ishning 

1

8

 qismicha  ko’p  ish  bajardi.  Ishchi  shu  ikki  kunda 

ishning qancha qismini bajardi? 

A) 

17

64                 B) 

13

64                     C)  

1

4                     D) 

3

8 

8.  0 < 𝑎 < 1  bo’lsa,  𝑦 = log

𝑎

(𝑥 − 5) funksiyaning grafigi qaysi choraklardan o’tadi? 

A) I, IV       B) I, II          C) III, IV       D) I, II, IV 9. 𝑥

2

(𝑎2

+ 𝑏


2

+ 9) + 2(𝑎 + 𝑏 + 3)𝑥 + 3 = 0 kvadrat 

tenglama  haqiqiy  yechimlarga  ega  bo’lsa,  𝑎 + 𝑏  ni 

toping.  

A) −6                B) 0                   C) 4                      D) 6 

10. 𝑦 = 𝑥

2

+1

𝑥

  funksiyaning 𝑥 =1

2

 nuqtadagi ∆𝑥 =1

2

 orttirmasini toping.  

A) −0,5             B) −0,25             C) 0,5              D) 0,25 11.  𝑎𝑥 +

|𝑥|


𝑥

= 2𝑎 + 5  tenglama  a  ning  qanday 

qiymat(lar)ida ikkita yechimga ega bo’ladi? 

A) (−3; −2)      B) 𝑎 = 0        C) (2; 3)        D) (−3; −1) 12.  𝑥

2

− 2020𝑥 + 2019 < 0  tengsizlikning  butun yechimlari yig’indisini toping.  

A) 2037170         B) 2337170        C) 0           D) 1037170 13. √8 − 2√7 − √7 − 2 ni hisoblang.  

A) −2               B) −3                   C) −1                   D) 1 14. 

cos 12𝑥


cos 4𝑥

sin 12𝑥sin 4𝑥

  ifodani soddalashtiring.  

A) −2                  B) 1                    C) 

1

2                  D) −

1

2 

15.  7𝑎

2

𝑏2

− 28𝑎


2

𝑐

2  ifodani  ko’paytuvchilarga 

ajrating.  

A) 𝑎

2

(7𝑏 − 2𝑐)(7𝑏 + 2𝑐)       B) 7𝑎2

(𝑏 − 2𝑐)(𝑏 + 2𝑐)    

C) 7𝑎

2

(𝑏 − 𝑐)(𝑏 + 𝑐)             D) 7𝑎2

(2𝑏 − 𝑐)(2𝑏 + 𝑐) 16. ((𝑥 − 5)! + (5 − 𝑥)!)! ∙ (𝑥 + 2)! ni hisoblang. 

A) 10040         B) 12040            C) 11040           D) 10080 17. √5 = 𝑎 bo’lsa, √9,8 ni a orqali iodalang.  

A) 


49

𝑎

                  B) √7

𝑎

                  C) 7

𝑎

                   D) √7𝑎 18.  Agar  𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = 7, 𝑎𝑏 − 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 = 5  bo’lsa, 

𝑎

2+ 𝑏

2

+ 𝑐2

 ni hisoblang.  

A) 39                    B) 29                  C) 49                D) 44 

19.  𝑦 = arcsin 3

𝑥

  funksiyaning  aniqlanish  sohasini toping.  

A) [0; 1)     B) [−1; 1]           C) (−∞; 0]           D) (0; 1] 20. arctg (tg

7) ni hisoblang.  

A) −


π

7

                  B) 7

                   C) 7

                  D) π

7

                 21.  Chizmada  bo’yalgan  soha  katta  sohaning  necha 

foizini tashkil etadi? 

       

 

  

     


     

 

  

       


A) 30                B) 40                   C) 25                  D) 20 

22. |

6−3𝑥


1+3𝑥

| > 0 tengsizlikni yeching.  8 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

A) (−∞; −

1

3) ∪ (−

1

3; 2) ∪ (2; ∞) 

B) (−


1

3

; 2) ∪ (2; ∞) C) (−∞; −

1

3) ∪ (−

1

3; 2) 

D) (−


1

3

; 2) 23. 

 

  

 

Rasmda ABC uchburchak va uning BD, CE, bisektrisalari  tasvirlangan.  Berilgan  ma’lumotlarga 

ko’ra 𝛼 necha gradus? 

A) 135,5°         B) 112,5°         C) 122,5°            D) 105,5° 

24.  Temirning  72%i  kesib  olindi.  Qolgan  qismining 

og’irligi  56,7  kg  bo’lsa,  kesib  olingan  qismning 

og’irligini (kg) toping.  

A) 145,8             B) 124,8           C) 121,7            D) 126,9 25.  √10 + √24 + √40 + √60 = √𝑝 + √𝑞 + √𝑟       

bo’lsa, 𝑝 + 𝑞 + 𝑟 ni toping.  

A) 10                   B) 12                     C) 9                   C) 8 

26. [𝑥] + [3𝑥] + [5𝑥] = 4 tenglamani yeching.  

A) [


3

5

;2

3

)              B) [4

5

;2

3

)              C) [1

3

;1

2

)            D) ∅ 27.  |𝑥| + |𝑦 − 1| ≤ 4  tengsizlik  bilan  berilgan  soha 

yuzini toping.  

A) 32                  B) 16                     C) 4                  D) 64 

28. 7𝑥

3

− 14𝑥2

− 9𝑥 + 𝑎 + 2 = 0 tenglamaning 3 ta 

ildizidan ikkitasi qarama – qarshi sonlar bo’lsa, 𝑎

2

+3 ni toping.  

A) 256              B) 259               C) 243                 D) 212 29. To’g’ri burchakli trapetsiyaning yon tomonlari 6 

va 12 ga teng. Agar trapetsiyaning kichik diagonali 

katta  yon  tomoniga  teng  bo’lsa,  o’rta  chizig’ini 

toping. 


A) 9√3             B) 12√3            C) 10√3          D) 6√3 

30.      𝑥

2

+ 𝑎𝑥 + 5 = 0 va 𝑥2

− 5𝑥 − 𝑎 = 0 

tenglamalar umumiy yechimga ega bo’lsa, a ni 

toping.  

A) −5;6            B) 5;−6        C) −5;−6               D) −5 

 

  x+50° 

𝛼 

20° 


9 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

MAXSUS TEST – 2019.5 

1. a, b, c, va d musbat butun sonlar uchun   

60

171

1

11

dc

b

a

 

tenglikni qanoatlantirsa, a+b+c+d ni toping.  A) 12                B) 11                    C) 10                   D) 13 

2. 2

𝑥

> √𝑥 tengsizlikni yeching.  A) [0; 4)           B) [0; 1)          C) [0; ∞)           D) [1; ∞) 

3. tg15° − tg75° ni soddalashtiring.  

A) −2√3               B) √3                 C) 2                  D) 1 4. (1 − 2𝑥)

10

(2𝑥 + 1)2

 ko’phadning koeffitsiyentlari 

yig’indisini toping.  

A) −9                  B) 9                     C) 1                    D) 0 5. 

√𝑥

2− 9𝑥 + 20 ≤ √𝑥 − 1 − √𝑥

2

− 13          tengsizlikning butun yechimlari yig’indisini toping.  

A) 4                  B) 1                       C) 6                    D) 2 6.  n  ning  nechta  natural  qiymatida 

𝑛

3+3𝑛−20

2𝑛

  ifoda butun qiymatlarni qabul qiladi? 

A) 4 ta               B) 3 ta                 C) 2 ta              D) 5 ta 7. 

(3 − (4 − (5 − (7 − (8 + (−1 + (3 − 8) + 6) −

2) + 8) − 13) + 4) − 8)   

A) 30                B) 27                  C) 28                  D) −30 8. 

𝑦 = √(sin 𝑥 + cos 𝑥)

2

− 1 


funksiyaning 

qiymatlari sohasini toping.  

A) [0; √2]         B) [1; √2]          C) [0; 1]        D) [√2; ∞)  

 9. 

1

𝑎−𝑏


1

𝑎+𝑏2𝑏

𝑎2

+𝑏

24𝑏

3𝑎

4

+𝑏4

8𝑏7

𝑎

8−𝑏

8

      ifodani soddalshtiring.  

A) 0                    B) 1                 C) −1                    D) −2 10. Agar 𝑥 =

√3

2 bo’lsa, 

1+𝑥


1+√1+𝑥

+

1−𝑥1−√1−𝑥

 ni hisoblang.  

A) 1                   B) 2                      C) 3                     D) 4 

11.  𝑦 = √lg

3−𝑥


𝑥

  funksiyaning  aniqlanish  sohasini 

toping.  

A) (0; 1)               B) (−∞; 0) ∪ (1; ∞)          C) (0;

3

2

]           D) (0;

3

2)     

12. 367𝑋75 olti xonali son 75 ga qoldiqsiz bo’linsa, X 

ning barcha qiymatlari yig’indisni toping.  

A) 12                 B) 8                     C) 15                   D) 10 

13.  Uchburchakning  uchlari  koordinatalari  A(2;1), 

B(5;5),  C(6;−2)  bo’lsa,  AC  tomoniga  parallel  va 

ortomarkazidan  o’tuvchi  to’g’ri  chiziq  tenglamasi 

chiziq  tenglamasi  y=kx+b  bo’lsa,  [

𝑘

𝑏]  ni  toping.  Bu 

yerda [a] – a sonning butun qismi.  

A) −1               B) 0                   C) 1                        D) 2 

14. 

(1 −


1

2

2) (2 −

2

32

) (3 −


3

4

2) … (8 −

8

92

)

 ni hisoblang.  A) 

5

9∙ 8!            B) 

1

9∙ 8!              C) 

7

9∙ 8!              D) 

5

7∙ 8! 

15. 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)

2

− 2 


parabola 

uchining 

koordinatalari ko’paytmasini toping.  

A) 4                  B) −4                   C) 2                    D) −2 16.  Agar  0 < 𝛼, 𝛽 <

π

2  va  tg𝛼 = 3, cos 𝛽 =

1

3  bo’lsa, 

2 sin 2𝛼 + cos 2𝛽 ni toping.  

A) 

17

19                   B) 

19

45                  C) 

13

45                 D) 

13

19 

17.  𝑓(𝑥) = (𝑥

2

− 𝑥 + 2)(𝑥 − 1)  funksiyaning  𝑥 = 1 nuqtadagi hosilasini toping.  

A) 1                   B) 0                     C) −2                  D) 2 18.  |4𝑥 − 25| = 𝑥

2

+ 3𝑥 + 7  tenglama  nechta haqiqiy yechimga ega? 

A) 3                      B) 4                     C) 1                  D) 2 19.∫ 𝑥

2

sin 𝑥 𝑑𝑥 aniqmas integralni toping.   A)  

20. ∫

𝑥−1


√2𝑥−1

𝑑𝑥 aniqmas integralni toping.  

A) 

1

3(𝑥 − 2)√2𝑥 − 1 + 𝐶  

B) 


1

6

(𝑥 − 2)√2𝑥 − 1 + 𝐶       C) 

1

3(𝑥 + 2)√2𝑥 − 1 + 𝐶          

10 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

D) 

1

6(𝑥 + 2)√2𝑥 − 1 

21.  cos(π𝑥) = 1  tenglama  (1; 6)  oraliqa  nechta 

yechimga ega? 

A) 2                     B) 1                     C) 3                    D) 4 

22.  10  kishi  tennis  musobaqasida  kumush,  oltin, 

bronza medallarini necha xil usulda olishi mumkin? 

A) 240              B) 720                   C) 160             D) 110 

23. 3 ∙ 3

lg 𝑥


2

+ 11 ∙ 3


lg 𝑥

= 4 tenglamani yeching.  

A) 0,1               B) 0,01                  C) 0,001              D) 1 

24.  (𝑥 + 2)(|𝑥| − 2) = 5  tenglama  nechta  haqiqiy 

yechimga ega? 

A) 1                     B) 2                      C) 0                   D) 3 

25. 

4

|𝑥|−2

4𝑥−2


≥ 0 tengsizlikni yeching. 

A) [−


1

2

;1

2

) ∪ (1; +∞) B) (1

2

; 1) C) [−1

2

;1

2

) ∪ (1

2

; +∞) D) [−

1

2;

1

2

26.  x  va  y  haqiqiy  sonlar  uchun  𝑦

2

+ 2𝑥(𝑥 + 𝑦) −8(𝑥 − 2) = 0  munosabat  bajarilsa, 

3𝑥𝑦


4

  ning 


qiymatini toping.  

A) −14             B) −8               C) −12               D) −15 27. Hisoblang: 

0,438


0,03

+

0,0720,12

+

0,0880,04

 

A) 12,4            B) 11,2              C) 17,4                 D) 11,5 28.  

 

  

 

  

29. 

dxx

x

x1

02

cos


1

2

 aniq integralni hisoblang.  A) 

1

2sin 2         B) sin 2            C) − sin 2          D) 2 sin 2 

30.  Ikkita  bo’sh  ish  o’rni  bor.  Shu  o’rinlarga  7  ta 

ishchidan 2 tasini necha xil usulda tanlash mumkin? 

A) 32                   B) 14                 C) 7                   D) 42 

 

  

−5 −3 

11 


x 

y 

Chizmada 

𝑓(𝑥)=kx+b 

funksiyaning 

grafigi 

tasvirlangan.  Unga  ko’ra 

𝑓(3) + 𝑓(0) ni toping.  

A) 21        B) −12      C) 20 

D) 15 

 


11 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

MAXSUS TEST – 2019.6 

1. 29 ta o’quvchidan 3x−1 tasi ingliz tilini, 2x+1 tasi 

rus tilini, x−1 tasi esa ikkalasini ham biladi. Nechta 

o’quvchi faqat ingliz tilini biladi? 

A)  12                 B) 14                    C) 13                  D) 7 2.  𝑦 =

sin 𝑥


2

− √


𝑥−2

𝑥(𝑥−2)


     funksiyaning  aniqlanish 

sohasini toping.  

A) [−1; 0) ∪ (0; 1]     B) (−∞; 0) ∪ (0; ∞)      C) (0; ∞) 

D) (0; 1] 3. 29

5

∙ 6 ni 7 ga bo’lgandagi qoldiqni toping.  A) 1                       B) 6                   C) 2                    D) 5 

4. va g funksiyalar o’suvchi bo’lsa, quyidagilardan 

nechtasi to’g’ri? 

1) fg ham o’suvchi;         

2) f+g ham o’suvchi;    

3) –f kamayuvchi; 

4) g

2

 ham o’suvchi;  5) f

3

 ham o’suvchi. A) 2                B) 3                  C) 4                   D) Barchasi 

5.  

4(tg615° − tg375°) ∙ sin

2

70° ∙ sin2

50° ∙ sin

2

10° : cos 330°  

A) 0,25              B) 0,025            C) 0,625           D) 0,0625 6.  𝑥

2

+ 2020𝑥 + 2019 ≥ 0  tengsizlikning  eng  katta manfiy  butun  yechimi  va  eng  kichik  musbat  butun 

yechimlari yig’indisini toping.  

A) 0              B) −2018             C) −2019              D) −1 

7. Agar 𝑎 = √3 − 1 bo’lsa, 

𝑎

2+3𝑎

𝑎−4


∙ √

𝑎

2−8𝑎+16

𝑎

2+6𝑎+9

+ 2𝑎 ni 


soddalashtiring.  

A) √3 + 1          B) 2√3 − 1            C) √3 − 1        D) 1 8. √

1+sin 𝑥


1−sin 𝑥

+ √


1−sin 𝑥

1+sin 𝑥


 ifodani soddalashtiring, bunda 

π

2< 𝑥 <

2A) −


2

cos 𝑥 


           B) −

1

cos 𝑥          C) 

2

cos 𝑥              D) 

1

cos 𝑥 

10.  ABCD  parallelogrammning  BC  va  CD 

tomonlarida  N  va  M  nuqtalar  shunday  olinganki, BN:NC=1:2  va  CM:MD=2:1.  Agar  𝑆

𝐴𝐵𝐶𝐷


= 72 

bo’lsa, 𝑆

𝐴𝑁𝑀

=? 


A) 40               B) 32                  C) 24                     D) 16 

11.  𝑦 = ln(3𝑥 + 1)

7

− ln(7𝑥 + 1)3

+ 2  funksiya 

grafigining  (𝑥

0

; 𝑦0

)  nuqtasiga  o’tkazilgan  urinmasi 

Ox o’qiga parallel bo’lsa, √𝑥

0

2+ 𝑦

0

2=? 

A) 0                    B) 1                       C) 2                   D) 4 12.  𝑦 = 2𝑥

2

− 6𝑥 + 9  funksiyaning  ordinata  o’qiga nisbatan simmetrik funksiyasini toping.  

A)  𝑦 = 2𝑥

2

+ 6𝑥 + 9         B) 𝑦 = −2𝑥2

− 6𝑥 − 9         

C) 𝑦 = 2𝑥

2

− 6𝑥 − 9               D) 𝑦 = −2𝑥2

+ 6𝑥 − 9 13.  {

log


2

(2 − 𝑥)


2

≥ 2


|𝑥 − 1| < 3

 tengsizliklar  sistemasi  nechta 

butun yechimga ega? 

A) 1               B) 3                 C) 2            D) cheksiz ko’p 14.  Ovchining  o’qni  nishonga  tekkizish  ehtimoli  0,6 

ga  teng.  2  marta  otilgan  o’qdan  birining  nishonga 

tekkizish ehtimolini toping.  

A) 0,36              B) 0,84             C) 0,48                D) 0,24 15.  𝑦 =

18

𝑥2

+

𝑥2

2

  funksiyaning  eng  kichik  qiymatini toping.  

A) 3                   B) 3√2                C) 6                  D) 6√2 16.  Charx  toshi  12  minutda  12

3

5  marta  aylanadi.  7 

minutda qancha aylanadi? 

A) 7

7

20               B) 7

1

20             C) 6

7

20              D) 3

7

20 

17.  𝑦 =

sin 𝑥


2

− 3  funksiya  nechta  butun  qiymatni 

qabul qiladi? 

A) 1                  B) 2                       C) 0                     D) 3 18. sin (2 arcsin

√3

2) ni hisoblang.  

A) −


√3

2

                B) 1

2

                  C) −1

2

                 D) √3

2

 19. 𝑎 +

√3

3𝑏 = 4√3 va a, b lar ratsional sonlar bo’lsa, 

𝑎

2+ 𝑏

2

 ni toping.  A) 124                B) 144              C) 164                D) 94 

20. 1

0

32

1

21

dx

x

x

x

 aniq integralni hisoblang.  

A) 13                B) 6,5                  C) 12                    D) 6 

21. Arifmetik progressiya tashkil etuvchi 𝑛 + 3; 𝑛 +

9; 𝑛 + 15; … ; 𝑛 + 123  ketma  –  ketligining  o’n 12 

 

BOYMURODOV D.SH.           telegram kanali: BOYMURODOV D.SH.          SAMARQAND 

birinchi hadi 67 ga teng bo’lsa, bu ketma – ketlikning 

4 –hadini toping.  

A) 24                   B) 25                 C) 23                  D) 20 

22. a soni quyidagilardan qaysi biriga teng bo’lganda 

𝑎; 𝑎 + 6; 𝑎 + 8 sonlar tub sonlar bo’ladi? 

A) 2                   B) 1                      C) 5                     D) 7  

23.  n  natural  sonining  qanday  qiymatida 

5

191

1

13

n

 tenglik o’rinli bo’ladi? 

A) 3                        B) 4                     C) 2                 D) 6 

24. 

|𝑎

2−16|

4−𝑎


|𝑎

2−9|

3+𝑎


|4−𝑎


2

|

2−𝑎  ifodani  𝑎 ∈ (−2; 2) 

bo’lganda soddalashtiring.  

A) a+1                B) a−1                C) 1−a               D) a 

25. 

𝑥−3


√9𝑥+18−2𝑥

2

≤ 0  tengsizlikning  butun  yechimlari yig’indisini toping.  

A) 3                     B) 5                  C) 6                       D) 4 26.  [1; 200]  kesmada  nechta  natural  son  6  ga 

qoldiqsiz bo’linib, 9 ga qoldiqsiz bo’linmaydi? 

A) 11                 B) 22                   C) 33                   D) 20 

27.  (

|𝑥|+𝑥


𝑥−3

)

214𝑥


𝑥−3

+ 12 = 0  tenglamaning  haqiqiy 

yechimini toping.  

A) −18; 6; 9     B) 6; −18        C) 6; 9; 18        D) 9;−18 28. 𝑥 > 0 bo’lsa, 1

5

,0

4

23

2

33

6

27

x

x

x

ni 


soddalashtiring.  

A) 


√5

2

                B) √5                  C) 2                  D) 2√5 29. 𝑎⃗ va 𝑏⃗⃗ vektorlar kolleniar emas va  𝑎⃗ − 𝑥𝑏⃗⃗ = 𝑦𝑎⃗ +

2𝑏⃗⃗ bo’lsa, 𝑥 + 𝑦 ni toping.  

A) −2                 B) −1                  C) 1                    D) 2 

30. Soddalashtiring: 

sin 2𝛼


1+cos 2𝛼

cos 𝛼1+cos 𝛼

sin 𝛼1+cos 𝛼

+ 2  


A) 2       B) 1              C) sin 𝛼 − 1              D) 2 − sin 𝛼 

 

Download 0.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling