Bug‘ ishlab chiqarish uchun sarflangan foydali issiqlik. Yoqilg‘i sarfi va qozonning foydali ish koeffitsenti


Download 49.54 Kb.
Sana14.12.2020
Hajmi49.54 Kb.
#166265
BUG‘ ISHLAB CHIQARISH UCHUN SARFLANGAN FOYDALI ISSIQLIK. YOQI
Bog'liq
16538, Kompressorlarni avtomatlashtirish, Oila ma’naviy barkamol avlod qo‘rg‘oni, Ekologiya huquqidan oraliq savollariga javoblar 2021

BUG‘ ISHLAB CHIQARISH UCHUN SARFLANGAN FOYDALI ISSIQLIK. YOQILG‘I SARFI VA QOZONNING FOYDALI ISH KOEFFITSENTI.
Qozonda bug‘ni ishlab chiqarish uchun ishchi modda suv ko‘pincha ketma-ket sv qizdirgich bug‘lantirgich va bug‘ni o‘tkazdirgich sirtlaridan ayrim hollarda qozon ekanomayzer va bug‘ o‘tkazgichlari bo‘lmasligi mumkin ekanomayzerda suv qabul qilingan issiqlik quyidagicha aniqlanadi (mDj/kg yoki mDj/m3)

(31)

Bu yerda -ekanomayzerga kirish va chiqishdagi ta’minlovchi suvning entalpiyasi mDj/kgBug‘lantiruvchi sirtlarning issiqlik qabul qilishi shartli ravishda bug‘ni quriq to‘yingan deb hisoblasak(32)

Bug’ o‘tkazgichning issiqlik qabul qilishi(33)

Bug‘ni ishlab chiqarish uchun ketgan yig‘indi issiqlik miqdori (mDj/kg) (mDj/m3)(34)

Qozondan suv qismini praduvka qilishni hisobga olgan holda uning ma’lum tuz tarkibini saqlash uchun kerak hamda qozon qurilmasida mavjud to‘yingan bug‘ning bir qismini atrofga berish va qo‘shimcha bug‘ o‘tkazgichni bug‘ni ikkilamchi o‘tkazdirish uchun birlik yongan yoqilg‘iga foydali sarflangan issiqlikni tashkil etadi. (mDj/kg yoki mDj/m3).(35)

32

Bu yerda ДПР, Днасva ДВТПbug‘ni ikkilamchi o‘ta bug‘ qizdirgich orqali va to‘yingan bug‘ hamda praduvochniy suvning sarflari, kg/shKB , hВТГ, hВТП-vtorichniy paroperegrevatelga kirish va chiqishdagi bug‘ning va produvochniy suvning entalpiyalari.

Praduvka sarfiДпр-qozon qurilmalari uchun sanoat korxonalarida 5-10 % yotadi. Uning bug‘ ishlab chiqishi D –elektrstansiyalarning qozonlari uchun 1-2 % dan oshmaydi. D-bug‘ ishlab chiqarish uchun issiqlik sarfini aniqlashda Qпол, agarPraduvkani hisobga olmasligimiz mumkin. Vaqt birligida yoqilg‘ini sarflashda kg/s yoki m3/s foydali sarflangan issiqlik mVt tashkil etadi.(36)

Ta’rifga ko‘raO‘tkazilgan va tuyingan bug‘ni hisobga olgan holda praduvka va qozonda bug‘ning ikkilamchi o‘tkazishning mavjudligini hisobga olgan holda qozonning FIK quyidagicha aniqlanadi(37)

Yoqilg‘i sarfi (kg/s) teng bo‘ladi(38)
(37) formula buyicha qozonning FIK ni aniqlaganda ya’ni foydali sarflangan issiqlikni joylashishi yoqilg‘i issiqligini nisbati bilan aniqlanadi. Bu uni to‘g‘ridan to‘g‘ri balans buyicha aniqlanadi.

Qozonning FIK ni balansga teskari buyicha ham aniqlash mumkin.

Ya’ni issiqlik yo‘qotilishlari buyicha (29), (30) rasm. Barqaror issiqlik holati

33

uchun quyidagini olamiz(39)

(40)

(37) va (39) tenglamalar orqali aniqlanayotgan qozonning FIK shaxsiy ehtiyojlarga sarflangan issiqlik va elektr energiyasining harajatla-rini hisobga olmaydi. Qozonning bunday FIK ga “Brutto” FIK deyiladi va quyidagicha belgilanadiёки

Agar vaqt birligida ko‘rsatilgan qo‘shimcha jihozlar uchun sarflangan energiya sistemali , mDj ni tashkil etadi.Elektr nergiyani ishlab chiqarish uchun solishtirma yoqilg‘i sarfi v-ni tashkil etsa, kg/mDj u vaqtda qozon qurilmasining quyidagiga jihozlri istemol qilingan energiyani hisobga olgan holda FIK FIK “Netto” ga teng %

(41)

Ba’zi hollarda ƞку qozon qurilmasining energetik FIK deb ataladi.Qo‘shimcha jihozlarni iste’mol energiyasini hisobga olgan holda FIK FIK “Netto” teng %


Ba’zi hollarda ƞку qozon qurilmasining energetik FIK deb ataladi.

Sanoat korxonalarining qozon qurilmalari uchun shaxsiy ehtiyojlarga sarflangan energiya umumiy ishlab chiqarish energiyasining 4% ni tashkil etadi.


Foydalanilgan adabiyotlar.

 1. 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha “Xarakatlar strategiyasi”. –T. 2017.

 2. Базаров И.П. Термодинамика. — М.: «Высшая школа», 1983.

 3. Драганов Б.Х. Использование возобновляемых и вторичных энергоресурсов в сельском хозяйстве. - Киев.: «Высшая школа», 1988.

 4. Драганов Б.Х., Ест В.В., Зуев В.П. Применение теплоты в сельском хозяйстве. - Киев.: «Высшая школа», 1990.

 5. Инженерное оборудование сельских производственных зданий: Справочник/А Ф. Строй, В.И. Семенов, В.П. Василенъко. — Киев: «ирожай», 1988.

 6. Исаченко В.П.,Остова В.А.,Сукомел А.С. Теплопередача. — М.: «Энергоиздат», 1981.

 7. Ливчак И.Ф., Воронов Ю.В. Охрана окружающей среды. — М.: «Стройиздат», 1988.

 8. Ноздрин С.И.; Руденко Г.С. Рациональное использование топлива и теплоты на предприятиях мясной и молочной промыш­ленности. — М.: «Агропромиздат», 1985.

 9. Отопление и вентиляция теплиц/Шишко Г.Г., Потапов В.А., Злобин Л.Л. —Киев.: «Будивельник». 1984.

 10. Теплотехника/А.М. Архаров, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; Под общ. ред. В.И. Крутова. -М.: «Машиностроение», 1986.

 11. Теплотехника/А.П.Баскаков, Б.В. Берг, O.K. Витт и др.; Под ред. А.П. Баскакова. — М.: «Энергоиздат», 1982.

 12. Справочник по теплозащите зданий/В.П.Хоменко, Т.Т.Фа- ренюк—Киев.: «Будивельник», 1986.

 13. Чечеткин А.В., Занемонец Н.А. Теплотехника. — М.: «Высшая школа», 1986.

 14. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент. Справочник/Под общ.ред. В.А.Трторьева и В. М.Зорина, книга 2. —М.: «Энергоатомиздат», 1988.

 15. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника. Учебник для студентов технических специальностей. - М.: «Высшая школа», Изд.5-е. 2005.

Download 49.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling