Burdur destani


Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’


Download 4.73 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/12
Sana15.12.2019
Hajmi4.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Geçiş Dönemi:
Burdur ve Yöresi
XVI. yy’ın ikinci yarısında başlayan, 
XVII. yüzyıl başlarına kadar süren,
Celali ayaklanmalarından,
Büyük ölçüde etkilenir,
Karahisar’ı sahip’i, (Afyon) de,
Vergi toplayan Mehmet Çavuşla,
Ulamoğlu Derviş,
Burdur ve çevresindeki köylerde,
Soygunlar yapmış ve, 
Halkın yakınmalarına neden olmuşlardır.
Bilgileriyle anılan Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Çağdaş Dönem: 
XIX. yy. da Burdur herhangi bir dış saldırıya 
uğramadığı gibi Ayanlık ve Müteselimlik mücadelelerinin 
dışında kalarak durgun bir dönem geçiriyor. 
Bu dönem durgunluğu bozan tek olay
1839’da Çiloğlu Mustafa’nın, 
“ İdare amiri” olmasıyla, 
Başlayan “ Fetaret olayı” dır. 
Burdur’a uzun süredir
Çelikpaşaoğulları egemendir.
Çiloğlu Mustafa Ağa,
Başa geçince, Çelikpaşa oğulları, 
Halkı kışkırtmaya başlamışlardır. 
O yıl Osmanlı yönetiminin, 

27
İsa Kayacan
Burdur’dan istediği verginin,
Ağır olması da kentte, 
Gerilimi artırmıştır.
Çiloğlu Mustafa’ya karşı olan,
Yenice mahallesinden, 
Daha çok vergi istenmesi üzerine,
Bu mahalle halkı, 
Öteki mahallelerin de katılımıyla, 
Çiloğlu konağını basarak, 
Ateşe verirler.
Mustafa Ağa kaçmayı başarmıştır 
İstanbul’dan 
Ayaklanmayı bastırmak üzere
Yola çıkan askerler
Burdur’a aylar sonra gelebilmişlerdir
Ayaklanmanın devlete karşı olmadığı 
İki aile arasındaki rekabetten kaynaklandığı 
Ortaya çıkınca 
İstanbul yönetimi rahatlamıştır.
Yüzlerce insanın katıldığı 
Bu ayaklanmanın  
Elebaşları bulunamamış 
Ölenlerin katilleri tespit edilememiştir. 
Kayıtları bulunan Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

28
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Burdur’un 1872 ‘de önde gelen zenginleri 
Sadenoğlu İsmail Ağanın önderliğinde 
İstanbul’a giderek 
Hazineye ödenmesi gereken 
Fazla ödeneği ve maaşları 
Şahsen ödemeyi kabul etmeleri üzerine 
Burdur’un sancak olması 
Sağlanmıştır. 
1872’de Sancak olan 
Burdur’un Tazminattan sonraki 
İlk Mutasarrıfı
Mehmet İzzet Paşa’dır.
Bilgileriyle gelen Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Yönetim bölünmesi:
XIX. yy. başlarındaki 
Burdur’un yönetim biçimi ve 
Yöneticilerinin kimliklerine ilişkin
Bilgiler fazla değildir.
1768’den, 1837’ye kadar
Burdur Mutasarrıfı
Şer’iye sicillerindeki 
Kayıtlarda 
1837’deki Burdur Mutasarrıfı 
Ahmet Rıza’dır.
1839’daki Tazminat Fermanından sonra 
Burdur Kütahya’dan ayrılarak 
Muhasıllık olarak Konya vilayetinin 

29
İsa Kayacan
Isparta Kaymakamlığına bağlanıyor 
1850’de Burdur Muhasılı 
Kapıcıbaşı Ahmet Efendi’dir.
1851’de Burdur 
Isparta’dan ayrılıp 
Kaymakamlık haline geliyor 
Ve Konya’ya bağlanıyor. 
1872’de de Tefenni kazasından 
Meydana gelen 
Günümüzdeki Burdur ilinin 
Kapladığı alanın 
Büyük bir bölümünü 
İçine alan 
Sancak meydana geliyor.
Bilgilerinden hareket edilen,
Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Anadolu’nun fethi sırasında 
Çeşitli Türk akınlarına hedef olan
1119 yılında fetholunan 
Osmanlı idaresinde 
Hamidili (Isparta) sancağına 
Bağlı olan 
Tazminattan sonra 
Sancak merkezi olarak,
Konya eyaletine bağlanan 
Bu dönemde oldukça gelişen 
Dokumacılıkta ileri duruma gelen 
Burdur, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

30
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
1920 yılında müstakil 
Mutasarrıflık olan 
Doğrudan hükümet merkezi 
İstanbul’a bağlanan 
1923 yılında il olan 
Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
“İtalyanların
Burdur’a doğru ilerleyeceği anlaşılınca 
57 nci Tümen komutanı 
Albay Şefik Bey (Aker) 
Antalya’nın Bademağacı köyünde bulunan 
Cephaneliği 17 Nisan 1919 tarihinde
Burdur’un Çeltikçi Köyüne
Taşınmasını sağlamıştır.
Bu silahlardan 
Nazilli cephesindeki direniş sırasında
Ve sonraki savaşlarda çok yararlanmıştır.”
Gerçekleriyle ifade edilen,
Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
“Milli mücadelede yeri olan
Kuva-i Milliye ruhunun 
İlk defa Burdur’da
Ortaya çıktığı belirtilen
08 Nisan 1919’da
Burdur’a gelmeye başlayan
20 Haziran da da 
Ekiplerinin sayısını arttıran

31
İsa Kayacan
İtalyanlar Burdur’u fiilen işgal etmişler 
Halkın sevgisini kazanmak için 
Çocuklara yiyecek- giyecek dağıtmışlar
Okullar açmışlar
Ancak halk bu okullara ilgi göstermemiştir.
İzmir’in işgalini tepkiyle karşılayan
Burdur halkı 15 Ağustos 1919’da
Heyeti Milliye’yi teşekkül ettirmiş
Sistemli çalışmalara başlamıştır.
Meclisi Mebusan seçimlerinde 
Burdur’dan beş mebus seçilmiş
Ankara’ya gönderilmiştir.
Maraş mezalimi 6 Şubat’ta  düzenlenen
Mitingle protesto edilmiştir.
Burdur’da Fitnat Hanım başkanlığında
Müdafai Hukuk Kadınlar Cemiyeti
O gün 7-8 yerde kurulanlardan biri olarak
Çalışmaya başlamıştır.
Oluşturulan Burdur Bölüğü’nün ihtiyaçları
Halk tarafından karşılanmış
Nazilli cephesine yardımlar
Devam ettirilmiştir.
Garp cephesi komutanı İsmet Bey’den
Burdur Belediye Başkanı 
Fahrettin Bey’e gönderilen yazıda
Yardımlar için teşekkür edilmiştir.
1921 yılı kasım ve aralık aylarında 
Aralıklı olarak italyan kuvvetleri
Burdur’dan çekilmeye başlamışlardır.”
Denilen Burdur,
Benim...Bensiz olmaz.

32
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’

33
İsa Kayacan
TABİAT VE TURİZM VARLIKLARI
Bucak ilçesi, 
İncirdere köyü, 
İncirhan Kervansarayının, 
Hemen yanında, 
Yeni keşfedilen, 
Turizm potansiyeli 
İçerisinde bilinen 
“Sefer yiğit” mağarası  
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Almanya, Avusturya 
İsveç, İngiltere, 
Hollanda, İsviçre,
Fransa, Fillandiya,
Danimarka, Belçika,
İtalya, İsrail ve Rusya,
Kimlikleriyle 
Antalya üzerinden gelerek
“Yabancı turist kimliğinin” 
Oluşturulduğu 
Burdur, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

34
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Dünyanın ilgisini çeken,
1.derecede doğal,
SİT alanı ilan edilen,
Nesli tükenmekte olan,
Dikkuyruk ve ördekleriyle,
Fiyu, yeşilbaş, kılkuyruk,
Kuğu, Filamingo gibi konuklarını,
Bünyesinde barındıran, 
Göğün nerede bittiği,
Suyun nerede başladığı,
Bazen belli olmayan,
Burdur Gölü, 
Benim… Bensiz olmaz. 
G G G
    
“Denizin dibinde, 
Demirden evler,”
Türküsünde anılan. 
Göl yerine, 
Deniz sanılan. 
34 km uzunluğunda, 
Dağılan.
Derinliği 110 metreyi bulan. 
Acı sularında 
Balık yaşamayan, 
Burdur Gölü,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

35
İsa Kayacan
Şehrin adını taşıyan, 
Tuzlu göller familyasından,
Son yıllarda, sularını biraz kaçıran, 
Burdur Gölü, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur- Yeşilova-Acıpayam,
Karayolu üzerinde,
Turistlerin gönüllerinde,
Yereden, 
Türkiye’nin en derin ve 
En temiz göllerinden birisi, 
Ormanları- dinlenme yerleriyle,
Bol sazan balığıyla, 
Ağız tadıyla,
Bilinen,
Salda Gölü, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Etrafı sazlıklarla kaplı,
Azami derinliği, 
10 metre olan,
Yayınbalığı, 
Avcılığı yapılan,
Gölhisar Gölü,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

36
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Gölhisar’daki,
Kibyra Antik Kentin,
Batısında, 
Denizli sınırında, 
Yağışlara göre, 
Su seviyesi değişen, 
Kocayayla Gölü,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur- Karamanlı, 
Karayolu tepesinde,
Karataş tepesi ve,
Kağılcık Dağları önünde,
Suyu tatlı ve 
Geniş sazlık alanlarıyla, 
Kuşlar için kışlama ve 
Üreme alanı olan,
Sulama amaçlı da kullanılan,
Av ve yaban hayatı, 
Çerçevesinde korunan 
Karataş Gölü, 
Benim … Bensiz olmaz.
G G G

37
İsa Kayacan
Yeşilova sınırları içinde,
Yarışlı, Harmanlı, Sazak, 
Kocapınar ve Düğer köyleri, 
Arasında 2000 dekarlık,
Alanda yeralan, 
Ortasında adacığı bulunan,
Tatlısulu, pek çok kuşa ev sahipliği yapan,
Klasik çağdan,
Yerleşim yeri Tymbrianassus’u 
Bünyesinde barındıran, 
Yarışlı Gölü,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Bucak ilçesine,
35. km uzaklıkta,
Bölgenin enerji ve 
Sulama ihtiyacını, 
Karşılama yanında,
Doğal güzellikleri,
Ve mesire yerleri  varlığında, 
Turizme de hizmet veren,
Karacaören Barajı, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

38
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Dalaman çayının,
Bir kolu olan,
Gölhisar,
Ovasını sulayan,
Belediyenin düzenlemeleriyle,
Mesire yeri,
Herkesin rağbet ettiği,
Piknik alanları bulunan,
Yapraklı Barajı,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Sarkıt ve dikitlerimle,
Turizme açılan, 
Türkiye’nin ilk mağarası, 
Olan şöhretimle,
Sizleri bekleyen 
İnsuyu Mağarası, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Ülkemizin,
Turizme açılan,
İlk mağaralarından,
Burdur- Antalya,
13. km. de 
Sarkıtlarıyla yer alan,
İnsuyu Mağarası, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

39
İsa Kayacan
Hep sevgiyi, sevgilileri, 
İçinde barındıran,
Ruhları temizleyip,
Arındıran,
Şehitlerini,
Bağrında saklayıp,
Yakınlarını ve,
Burdurluları gururlandıran,
Yeşiltepe,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’un,
Burdurluların,
Göz zenginliğinin,
Oluştuğu, 
Şehir ve göl görüntüsünün,
Göz ve gönüllerde,
Buluştuğu,
Susamlık  Tepesi,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Hacılar köyü,
Sınırları içinde,
Burdur-Tefenni
Karayolunun
24. km. sinde,
Batı Anadolu’nun,
Eski yerleşim yerinde,
Sizleri bekleyen,
Hacılar Höyük,
Benim… Bensiz olmaz. 
G G G

40
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Merkez, 
Günalan köyünde, 
Başlayan, 
Bizans dönemine, 
Rastlayan, 
4 km uzayan, 
Kayaevleri,
Serençay kanyonu, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Tefenni’de,
Böbrek taşlarını oynatan,
Sağlık için,
Gerçekleri anlatan,
Barutlusu,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Tefenni’de,
Çınarların gölgesinde,
Nazlı nazlı akan,
Temmuz- Ağustos sıcağında, 
Hemşehrileriyle, 
Serin, serin kucaklaşan,
Gocapınar,” 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

41
İsa Kayacan
Burdur- Tefenni,
Asfaltının,
15. km.sinde,
Turistlerin bilgisinde,
İlgisinde, yer alan, 
Kuruçay Höyük, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Pisidia bölgesinin, 
Roma İmparatorluğu döneminin, 
En önemli kenti, 
Ağlasun ilçesinin, 
7 km kuzeyinde, 
Burdur’un Turizm çekiciliğinde 
Önder olan, 
“Sagalassos Antik Kenti,” 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Roma imparatorluğu dönemindeki 
Pisidia bölgesinin 
Önemli şehirlerinden olan,
Geniş bir alana yayılan,
Çeşme, hamam, kütüphane, tiyatro gibi
Pek çok yapıya ev sahipliği yapan,
Yapılardaki ince işçilik, sanat
Ve estetik anlayışla hayran kalınan,
Sagalassos,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

42
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
1996 yılında kazı çalışmaları başlayan,
İşçilerce 3 bin yıl öncesine, 
Ait olduğu anlaşılan,
İskelet üzerinde,
“Atalarımızı bulduk” diyerek şakalaşan,
Kazı Başkanı Belçikalı,
Prof. Dr. Marc Waelkens’ce,
Ciddiye alınan,
Bu şaka sonrası, 
İskeletten ve kazı işçilerinden,
Seçilen saç teli örnekleri,
Belçika’ya DNA testi için gönderilen,
Sonuçta 3 bin yıllık iskeletin, 
DNA yapısıyla, işçilerin saç, 
Örneklerinin DNA yapısının,
Benzer olduğu anlaşılan,
Ağlasunlu işçilerle,
Bu kenti kuranların,
Akraba oldukları ortaya çıkan,
Sagalassos,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

43
İsa Kayacan
Birileri, bundan yüzyıllar önce,
Milyonlarca parçayı, kayayı,
İşlenmiş taşı, seramiği,
Biraraya getirip,
Bu yazbozu tamamlamış.
Kurdukları bu dünyanın içinde,
Yaşamaya başlamışlar..
Sonra deprem olmuş, veba halkı kırmış, 
Yüzyıllar geçmiş, vakit dolmuş,
Burası “Antik kent” olarak,
Anılmaya başlanmış,
Cümleleriyle anlatılan, 
Sagalassos,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’un, 106 km batısında, 
Gölhisar ilçesinin, yanıbaşında, 
Horzum mahallesi, sınırlarında yer alan, 
Antik Kent Kibyra, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Gölhisar Kibyra’daki antik kentte
Mitoloji Tanrısı Medula’nın Başı
“Orkestra” tabir edilen salonun zemininde
Renkli mermerlerle çizilmiş olarak bulunan
2009 yılı sonunda 
Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru
Tarafından açıklanan, 
Mermer döşeme üzerinde yer alan 
“Arkolojide bir ilk” olan
İri gözlü, kalın dudaklı Medusa başı
Benim...Bensiz olmaz.
G G G

44
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Bucak ilçesi, 
Çamlık köyü,
Sınırları içinde,
Aksu vadisinde,
Pisidialılarca kurulan,
Roma dönemine ait,
Yapılar bulunan,
“Uçurum” anlamına gelen,
Antik kent, Kremna, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Bucak ilçesi,
Kocaaliler sınırları içinde,
Helenistik ve, 
Roma dönemlerinde,
Yerleşim gören,
Sarp kayalıklarıyla,
Bilinen, 
Milias antik kenti,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Roma egemenliği çağında,
“Kabalia” diye tanınan,
Altınyayla’nın,
6 km güney-güneydoğusunda 
Bulunan, 
En yüksek yerde kurulan, 
Lykia Kenti” olan, 
Balbura, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

45
İsa Kayacan
Burdur’a, 
135 km uzaklıkta, 
Gölhisar- İbecik köyünde, 
Yeralan, 
Antik kent köyün, 
2,5 km güneyinde, 
Yükselen,
Tepe üzerinde bulunan, 
Bubon,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’a 100 km uzaklıkta,
Burdur- Antalya asfaltı, 
Çam ve karaçam, 
Ormanları içinde, 
Ayakta, 
Antalya- Bademağacı nahiyesinin,
19.km doğusundaki,
Karaot köyü sınırları içinde,
Sur duvarları, giriş kapısıyla, 
Ayakta duran:  SİA,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

46
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
G G G
Burdur’a ilk kez 
26 Mayıs 1936 tarihinde gelen 
O gün coşku ile bayram edilen
2009 yılına gelindiğinde seferleri kaldırılıp
Sesiyle birlikte kaybedilen
“Burdur İlimizden Treni Kaldırdılar”
Mısralarıyla şiirlere dökülen
Burdur tarihine gömülen
Fakir fukaranın dostu
“Kara Tren” 
Benim… Bensiz olmaz.

47
İsa Kayacan
DEPREM VE AFETLER
1915–1916 yıllarında, 
Çekirgelerin, 
Bulut halinde gelmesi, 
Mevcut mahsulün, 
Mahvolup gitmesi, 
Suyollarının, 
Çekirge ölüleriyle dolması, 
Halkın çoğunun, 
Aç kalması, 
Afetini yaşayan, 
Burdur, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
1943 yılında, 
Sel felâketine uğrayan, 
1948’den sonra,
Deresi iki taş duvar,
Arasına alınan,
1952 sonbaharında ise, 
Sellerle bağlarında karşılaşılan, 
Gölündeki suyu,
Yükselen kısmı iki metreyi aşan, 
Burdur,
Benim... Bensiz olmaz.
G G G

48
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
1914 yılındaki, 
Büyük depremde, 
1500 den fazla
İnsanı ölen, 
Yüzlerce evi, 
Viraneye dönen, 
Burdur,
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Burdur bölgesi;
Isparta-Burdur, Çivril, Uşak
Kırık sistemiyle,
Bu sistemin,
Güneybatı uzantısı,
Üzerinde olduğu için,
“Türkiye deprem bölgeleri haritası”nda,
Burdur merkez birinci,
Yeşilova ve Tefenni ilçe merkezleri ise
Üçüncü derece deprem 
Bölgesinde yer almaktadır.
Bir başka deprem bölgeleri haritasında 
Yeşilova ve Tefenni ilçeleri 
İkinci derece deprem bölgesinde 
Bulunmaktadır.
Cümleleriyle kayıtlı,
Burdur, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

49
İsa Kayacan
1900 yılından başlamak üzere,
Burdur’da değişik depremler, 
Meydana gelmiş olup, 
En önemlilerinden biri, 
21 Eylül 1914 tarihindeki, 
Dokuz şiddetinde olan depremdir. 
Anlatımındaki,
Acıları yaşayan, Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
1842, 1876, 1901, 1914,1925,
1963, 1971 ve sonraki yıllarda,
Meydana gelen depremler,
Can ve mal kaybına, 
Neden olmuştur.
Gerçeklerinin içinde yeralan,
Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
   G G G

50
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’

51
İsa Kayacan
KÜLTÜREL VARLIKLAR
Merkezde yer alan:
-1989’da yapılan; Selimzade,
-Minaresi ve Yazıtı olmayan; Tepe,
-1872’de onarılan; Kayışoğlu, 
-Musatafa Hoca; “Kuyu” 
-1875’de yapılan; Heçin,
-1914 depreminde yıkılan Kayaoğlu 
Hacı Osman ve kardeşi 
Hacı Hüseyin’ce yeniden yaptırılan;
Selimoğlu, 
-1914 depreminde yıkılan,
Yeniden yaptırılan; Gazi,
-1842 tarihli bir vakıfnamede 
Söz edilen; Çeşmedamı
-1953’de hayırseverlerce yaptırılan; Nur,
-1872’de Hacı Molla’nın yaptırdığı; Taş
-1775’de Tilurizade Hacı Süleyman’ca
Yaptırılan; Divanbaba
-1776’da Çelik Mehmet Paşa Medresesi
İle birlikte yaptırılan; Şeyh Sinan,
-Yazıtında 1300 yılında 
Hamitoğlu Dündar Bey tarafından,
Yaptırıldığı yazılı olan; Ulucami,
Bütünlüğündeki camiler
Biziz..Bizsiz olmaz.  
G G G

52
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Geçmişten günümüze, 
Çıkıp gelen,
Tarihi yapısıyla,
Bilinen, 
Minaresinden ezan sesi,
Yükselen, 
Dündar Bey’in yaptırdığı, 
Ulu Cami, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
 
Çavdır Dengere köyünde, 
Osmanlı döneminde,
XV ve XVI. yüzyılda, 
Yapılan, 
Ahşap sütunları, 
Sekizyüzlü olan,
Asmakatı, 
Tavan konsolları, 
Korkuluk parmaklıkları bulunan, 
Ahşap kapısıyla göz dolduran, 
Dengere- Camii, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Pazar mahallesindeki, 
Heybetli görüntüsünde, 
Saatinin, 
Vakit melodisinde,
Kesme taşların, 
Görüntüsünde, 
Var olan,
Saat kulesi, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G

53
İsa Kayacan
17.yy. dan,
Kalan, 
Sivil mimarinin, 
Seçkin örneklerinden olan, 
Burdur merkez, 
Pazar mahallesinde bulunan, 
Taş oda, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
 
17.yy. sivil mimarisinin,
Temsilcisi, 
Yeri, Burdur merkez,
Değirmenler mahallesi,
Divanbaba caddesi, 
Olan, 
Bakibey konağı,
Koca oda, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
 
19. yy. dan beri, 
Ayakta olan, 
Burdur merkez, 
Oluklaraltında bulunan, 
Hinnaplı ev, 
Olarak da anılan, 
Mısırlılar evi, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
 

54
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Merkez değirmenler mahallesinde,
Baki Bey, 
Konağının bahçesinde,
Cumhuriyet döneminde,
Yükselen, 
Çelikbaşlar evi, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Bucak ilçesi, 
Susuz köyünde, 
Kubbe ve giriş kapılarıyla,
Geometri desenlerle süslü,
Yapısıyla, 
Tonoz kaburgalarıyla, 
Alınlığındaki,
İki ejder başıyla,
13. yüzyıldan gelen, 
Susuz Kervansarayı, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Bucak ilçesinin, 
6 km batısında, 
İncirdere köyü yakınında,
Selçuk Sultanlarından,
Gıyasettin Keyhüsrev,
Bin Keykubat’ın,
13. yüzyılda yaptırdığı, 
Kitabeli taç kapısıyla, 
Karşılıklı iki Arslan tasviriyle, 
İncir Kervansarayı, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

55
İsa Kayacan
1956 yılından beri, 
Turistlerle merhabalaşan, 
Kültür varlıklarıyla ünü 
Yurt dışına taşan, 
12.06.1969 tarihinde 
Ziyarete açılan
Burdur Müzesi, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
1500 lü yıllardan itibaren, 
Esat efendi, 
Pigolzade Necip Efendi
Medresesi,
Sadenzade Hacı İsmail Ağa, 
Sadrı Esbak Halil Hamit Paşa,
Kütüphaneleriyle 
“Kültür ve Kütüphane şehri” 
Adını alan,
Burdur, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
1807 yılında yaptırılan, 
Hoca Bali Hamamı, 
Yanında bulunan,
Müze Müdürlüğünce, 
Kazı çalışmaları yaptırılan,
Burdur Belediyesince onartılan, 
Derviş  Mehmet paşa kütüphanesi,
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling