Buxgalteriya hisobi


Download 77.08 Kb.
bet1/8
Sana22.08.2020
Hajmi77.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

BUXGALTERIYA HISOBI

1 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Shartnoma majburiyatlariga rioya qilmaganlik uchun jarimalar hisoblandi

debet 9430 kredit 6960

debet 2510 kredit 6910

debet 9420 kredit 6910

debet 9430 kredit 6910

2 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Yordamchi ishlab chiqarishda band bo‘lgan ishchiga moddiy yordam hisoblandi

debet 2310 kredit 6710

debet 6710 kredit 6520

debet 6520 kredit 2310

debet 6710 kredit 2310

3 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Moliyaviy natijalar hisobi;

7.1-Paragraf; Moliyaviy natijalar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Joriy ijara bo‘yicha olinadigan summa hisoblandi

debet 4840 kredit 9350

debet 4810 kredit 9350

debet 4830 kredit 9350

debet 4820 kredit 9350

4 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Kelib tushgan moddiy qiymatliklarni kirim qilishda mol yetkazib beruvchilarga da’volar bildirildi

debet 4860 kredit 6010

debet 4840 kredit 2810

debet 4830 kredit 2810

debet 4840 kredit 2810

5 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Xaridor va buyurtmachilardan olingan bo‘naklar hisobga olindi

debet 6310 kredit 4010

debet 6310 kredit 4210

debet 6310 kredit 4110

debet 6310 kredit 4210

6 Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Ilgari olingan bo‘nak xaridorlarga qaytarildi

debet 6310 kredit 5110

debet 6310 kredit 5510

debet 6310 kredit 5210

debet 6310 kredit 5010

7 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Korxona tomonidan nominal qiymati 1200 ming so‘m bo‘lgan yillik obligatsiyalar chegirma bilan 1140 ming so‘mga sotib olindi

debet 0610 kredit 6210

debet 0610 kredit 6220

debet 6210 kredit 0610

debet 6210 kredit 7210

8 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Shubxali qarzlar hisobdan chiqarildi

debet 4910 kredit 4010

debet 4910 kredit 9330

debet 4010 kredit 4910

debet 4910 kredit 4310

9 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Korxona filiallariga va boshqa bo‘linmalariga mulk ajratildi

debet 4110 kredit 0100

debet 4110 kredit 0410

debet 4110 kredit 1010

debet 4110 kredit 2910

10 Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliyanashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 5; Mehnat va ish haqi hisobi;

5.1-Paragraf; Mehnat va ish haqi hisobi; Qiyinlik darajasi -1

Kreditga olingan tovarlar uchun xodimlarning mexnat haqidan navbatdagi ushlab qolinadigan to‘lovlar aks ettirilgan

debet 6710 kredit 4710

debet 6810 kredit 4710

debet 4210 kredit 4710

debet 6720 kredit 4710

11 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Nominal qiymati1200 so‘m bo‘lgan obligatsiyalar 1260 so‘mga sotildi

debet 5110 kredit 6220

debet 0610 kredit 6210

debet 6210 kredit 0610

debet 6210 kredit 7210

12 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Materiallar qisqa muddatga qarzga olindi

debet 1010 kredit 6820

debet 1010-1090 kredit 7820

debet 1010-1090 kredit 6010

debet 1010-1090 kredit 4010

13 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Quyidagilardan qaysi biri kechiktirilgan daromadlarga kiradi?

ijara tulovlari, chiptalarni sotilishi,jurnallarga obuna tulovi

Muddati utgan kreditorlik karzlari

yalpi foyda

boshqa operatsion daromadlar

14 Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliyanashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 5; Mehnat va ish haqi hisobi;

5.1-Paragraf; Mehnat va ish haqi hisobi; Qiyinlik darajasi -1

Mehnatga haq to‘lash yuzasidan bo‘nak berildi

debet 4210 kredit 5010

debet 4290 kredit 5010

debet 4230 kredit 5010

debet 4220 kredit 5010

15 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Moliyaviy natijalar hisobi;

7.1-Paragraf; Moliyaviy natijalar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Kechiktirilgan daromad hisobdan chikarildi

debet 6230 kredit 9010

debet2010 kredit 3110

debet6230 kredit 5010

debet 6230 kredit 9910

16 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Dividendlar ko‘rinishidagi daromaddan soliq hisoblandi

debet 6610 kredit 6410

debet 6610 kredit 5110

debet 8710 kredit 6610

debet 5110 kredit 6610

17 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Aksiyadorlik jamiyati dividendni tayyor maxsulot bilan to‘lashga qaror qildi

debet 6610 kredit 2810

debet 6610 kredit 5110

debet 6610 kredit 9010

debet 2810 kredit 6610

18 Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Qiska muddatli qarz shartnomasiga ko‘ra materiallar olindi

debet 6820 kredit 1010

debet 6810 kredit 1010

debet 6820kredit 5110

debet 2910 kredit 6010

19 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Dargumon karzlar buyicha rezerv tashkil qilindi

debet 2010 kredit 8910

debet 2310 kredit 8910

debet 9410 kredit 8910

debet 2510 kredit 8910

20Fan bobi – ; Fan bo’limi – ; Qiyinlik darajasi – ;

Asosiy ishlab chiqarishda ishlayotgan ishchilarga ta’til to‘lovi uchun zahirayaratildi

debet 9430 kredit 4910

debet 2310 kredit 4910

debet 2510 kredit 4910

debet 9410 kredit 4910

21 1. Маnbа- N.Jo’raev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Hisoblangan daromad solig‘i byudjetga to‘landi

debet 6410 kredit 5110

debet 6410 kredit 5210

debet 6410 kredit 5010

debet 6410 kredit 5510

22 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 6; Majburiyatlar hisobi;

6.3-Paragraf; Majburiyatlar bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Hisoblangan dividendlar aksiya egalariga kassadan to‘landi

debet 6610 kredit 5010

debet 6610 kredit 5110

debet 6610 kredit 5210

debet 6610 kredit 5510

23 Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliyanashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 5; Mehnat va ish haqi hisobi;

5.1-Paragraf; Mehnat va ish haqi hisobi; Qiyinlik darajasi -1

Xodimlar ish xaqining 50% i plastik kartochkaga ushlab qolindi

debet 6710 kredit 6990

debet 6990 kredit 5540

debet 5540 kredit 5110

debet 4730 kredit 5010

24 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Xodimlarga kreditga sotilgan tovar uchun savdo korxonalariga pul utkazib berildi

debet 4710 kredit 5110

debet 4720 kredit 5110

debet 4210 kredit 5110

debet 4730 kredit 5110

25 1. Маnbа- N.Joraev, F.Abduvaxidov, D.Sotvoldieva. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “Iqtisod-moliya” nashriyoti, 2012 y. Fan bobi - 7; Materiallar hisobi;

7.1-Paragraf; Materiallar hisobi bo’yicha provodkalar; Qiyinlik darajasi -1

Asosiy vositalar uchun bo‘nak o‘tkazildi

debet 4320 kredit 5110

debet 4310 kredit 5110

debet 6010 kredit 4320

debet 4410 kredit 5110

Download 77.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling