B+Vatanparvarlik


Download 12.74 Kb.
bet1/3
Sana04.08.2022
Hajmi12.74 Kb.
#790655
  1   2   3
Bog'liq
tarbiya fanidan testlar 270422230903
hasharot, 2 5445388317891762875, Doc1, Komp modellestiriw lab.Jolımbetova, Mavzu1, Mavzu1, 4. Anketa 2021-2022, 4. Anketa 2021-2022, MM-51-2. Jo\'rayev Ilxomber. Amaliyot bazasi, qoshimcha stipendiyalar tayinlash nizomi 2022, EJMCM Volume 7 Issue 9 Pages 2330-2334, ozbekiston-va-xalqaro-moliya-tashkilotlar-ortasidagi-moliyaviy-munosabatlarni-rivojlantirish-masalalari, 2 5472407622143448534, 13 amaliy sintez, MUSTAQIL ISH TOPSHIRIQLARI Hasan А.У.Е (1)

5-sinf“Tarbiya”darsligidanmavzulashtirilgantestlar.


1.Kishilarningonayurtiga,o’zoshyonigamuhabbatvasadoqatiniifodalaydigantushuncha–bu

……


AFidoiylik


B+Vatanparvarlik


CJonkuyarlik


DMehribonlik


2.Mas’uliyatnimalardanamayonbo’ladi?


AInsonningo’zxati-harakatlarivaso’zlarioldidagimas’uliyat


BOilasivayaqinlarioldidamas’uliyat


CJamiyatoldidagimas’uliyat


D+Barchajavoblarto’g’ri


3.BirlashganMilatlarTashkiloti(BMT)BoshAssambleyasitomonidan“Bolahuquqlari to’g’risidagiKonvensiyaqachonqabulqilindi?


A1989-yil20-dekabr


B+1989-yil20-noyabr


C1990-yil20-yanvar


D1990-yil20-mart


4.O’zbekistondaatrof-muhitnimuhofazaqilish,insonsalomatliginiqo’lab-quvvatlovchipartiya nominianiqlang?


AXalqdemokratikpartiyasi


B+O’zbekistonekologikpartiyasi


C“Mehrvaoqibat”ko’ngililaruyi


DMiliytiklanishdemokratikpartiyasi


5.Umidsizlik,aybdorlik,g’azablanishkabilarqaysihus-tuyg’ugamisolbo’ladi?


AIjobiyhis-tuyg’u


B+Salbiyhis-tuyg’u
CBetarafhis-tuyg’u


DBarchajavoblarto’g’ri


6.Maqolnidavometiring:“Uyatyuzdabo’lar,mehr-….”.


A.Qalbda B.Yurakda C.Ko’zda D.+So’zda


7.Tirishqoqlikvaqat’yatlikningyo’qligiqandayoqibatlargasababbo’ladi?


AO’zigabo’lganishonchnikuchaytiradi


B+Tushkunlikvaqat’iyatsizlikkaolibkeladi


CMehrvaoqibatnikuchaytiradi


DInsonlardanyordamso’rashgamoyilbo’libqoladi.


8.16yoshidauniversitetningIkursigaqabulqilinganvabiryarimyildafannomzodidarajasini egalab,20yoshidafandoktoribo’lganolimningismikeltirilganqatornitoping?


AAlbertEynshteyn


BNikolayKopernik


C+SergeyAkopovichMergelyan


DAleksandrGriboyedov


9.Bag’rikenginsongaxoshususiyatlarnianiqlang? AAtrofidagiboshqaodamlarninghuquqlarinipoymolqilmaydi BMuammolarnimurosabilanhalqilaoladi CAtrofidagibo’layotganvoqea-hodisalargaloqaydbo’ladi D+AvaBjavoblarto’g’ri


10.SayohatchiErikVayxenmayerko’ziojizbo’lishigaqaramaynechanchiyildaEverest cho’qqisinizabtetgan?


A.2005-yil B.2007-yil C.+2008-yil D.2010-yil
11.Madaniymeroslarnechaturgabo’linadi?


A+2turga


B3turga


C4turga


D5turga


12Moddiymeroslarberilganqatornianiqlang?


ATajriba,bilim,din


B+Insonlartomonidanyaratilganobidalar,haykalar,san’atasarlari


CAn’analar,urf-odatlar,marosimlar


DMusiqavashe’riyat


13Ma’naviymeroslarko’rsatilganqatornianiqlang?


ATajriba,bilim,din


BObidalar,haykalar


CUrf-odatlar,an’analar,musiqa


D+AvaCjavoblarto’g’ri


14NechanchiyildaBritaniyadamamlakatningmadaniymerosiniqo’lab-quvvatlaydigan tashkilotgaasossolingan?


A1992-yilda


B+1994-yilda


C2000-yilda


D2002-yilda


15Qaysisanadayurtimizda“Xotiravaqadrlashkuni”kengnishonlanadi?


A5-mayda


B8-dekabrda
C+9-mayda


D31-avgustda


16PrezidentimizShavkatMirziyoyevtashabbusibilang’alabaning75yiligigabag’ishlab yurtimizdaqandaybog’barpoetildi?


AXotirabog’i


B+G’alababog’i


CTinchlikbog’i


DDo’stlikbog’i


17“G’alababog’i”nechanchiyildaochildi?


A2018-yilda


B2019-yilda


C+2020-yilda


D2021-yilda


18O’rtaOsiyojadidchilikharakatiningyo’lboshchisi,XXasro’zbekmiliymatbuotivayangi usuldagimiliymiliymaktabasoschisi,adib,shoir,ma’rifatparvarjamoatarbobiMunavvarqori Abdurashidxono’g’liqachonvaqayerdatug’ilgan?


A+1878-yildaToshkentda


B1886-yildaAndijonda


C1890-yildaToshkentda


D1901-yilSamarqandda


19MunavvarqoriAbdurashidxonovninggrammatikavaalifboasoslariifodalanganhamdao’qish vayozishgaqaratilganuslubifodalangankitoblarinitoping?


A“Birinchiustoz”darsligi


B“Ikkinchiustoz”darsligi


C“Xotiravasaboq”darsligi


D+AvaBjavoblarto’g’ri


20NechanchiyildaO’zbekistonRespublikasiPrezidentiningFarmonigaasosanMunavvarqori


AbdurashidxonovXXasrboshlaridao’ziningma’rifatparvarlikharakativafidokoronaxizmatlari uchun“Buyukxizmatlariuchun”ordenibilanmukofotlandi?


A2018-yil30-sentyabrda


B2019-yil30-sentyabrda


C+2020-yil30-sentyabrda


D2021-yil30-yanvarda


21.Vatanparvarlikqandaytuyg’u?


Umuminsoniytuyg’u


22.Vatantarkinbirnafasaylama


Yanaranjigurbathavasaylama


Misrakarimualifikim


AlisherNavoiy
23.Insonningaytayotganharbirsozi,hatiharkatlarivaishlariuchunjavobberishgaqodirligiva tayyorligiganimadeyiladi


Masuliyat


24.Atrofmuhitdagiturliorganizmlarhayotiniurganadiganqaysifanhisoblanadi


Ekologiya


25.Insonlargabutunjonlivajonsiznarsalarganisbatansamimiyvaetiborlivaochiqkongil bulishganimadebataladi


Mehribonlik

Download 12.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling