Centromat ®


Download 182.03 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.07.2017
Hajmi182.03 Kb.

centromat

®

Centromat®

www.centromat.deHermann

Rosorius

 Ingenieurbüro GmbH Uzatuvchi quvurlar,

 uskunalar

 va rezervuarlar 

 uchun maxsus asboblar

centr

omat


®

2

 Asl 1a-toifasi

Uzatuvchi quvurlar, vallar va yumaloq o‘zakcha(sterjen)larni birlashtiriluvchi elementlar 

holatini avtomat tarzda to‘g‘irlash evaziga tezkor, mustahkam, aniq ravishda markazlashtirish 

va qisish, shu jumladan ularning diametrlaridagi farq katta bo‘lganda ham. Qo‘shimcha 

baravarlashtirishsiz, yordamchilarsiz, oraliq nazoratisiz. Payvandlash joylari doimo barcha 

tarafdan ochiqdir.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan qisma pishang(richag)

lardan tarkib topgan turlarni tavsiya etamiz (YA 1.4301).

Tashqi markazlashtiruvchi

A O‘lcham toifasi

10 - 70 mm

2,00 kg

B O‘lcham toifasi

40 - 140 mm

5,30 kg

C O‘lcham toifasi

75 - 330 mm

26,00 kg

Qisish ko‘lami

(diapazoni)

Vazni


centr

omat


®

3

Made in GermanyO‘lchamlar, 1a-toifasi

A O‘lcham toifasi

a) 


10 - 70 mm

b) 160 


mm

c) 125 


mm

d) 140 


mm

e) 57 


mm

f) 41 


mm

g) 65 


mm

B O‘lcham toifasi

a) 


40 - 140 mm

b) 210 


mm

c) 200 


mm

d) 190 


mm

e) 82 


mm

f) 55 


mm

g) 95 


mm

C O‘lcham toifasi

a) 


75 - 330 mm

b) 360 


mm

c) 400 


mm

d) 350 


mm

e) 115 


mm

f) 115 


mm

g) 235 


mm

g

ca

d

be

f

fcentr

omat


®

4

 Asl centr

omat


®

Orbital 1a-toifasi

“Orbital” tashqi markazlashtiruvchi

1 O‘lcham

6 - 50 mm

3,60 kg

2 O‘lcham

10 - 70 mm

5,70 kg

3 O‘lcham

25 - 140 mm

12,60 kg

Qisish ko‘lami

(diapazoni)

Vazni


Orbital payvandlash uchun maxsus turdagi ko‘rinish.

Orbital payvandlash jarayonida payvandlash moslamasini yuksizlantirish uchun Orbital 

1 a toifasini tavsiya etamiz. Uzatuvchi quvurlar, vallar va yumaloq o‘zakcha(sterjen)larni 

birlashtiriluvchi elementlar holatini avtomat tarzda to‘g‘irlash evaziga tezkor, mustahkam, 

aniq ravishda markazlashtirish va qisish, shu jumladan ularning diametrlaridagi farq 

katta bo‘lganda ham. Qo‘shimcha baravarlashtirishsiz, yordamchilarsiz, oraliq nazoratisiz. 

Payvandlash joylari doimo barcha tarafdan ochiqdir.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan qisma pishang(richag)

lardan tarkib topgan turlarni tavsiya etamiz (YA 1.4301).

4 O‘lcham

75 - 330 mm

41,00 kg


centr

omat


®

5

Made in GermanyO‘lchamlar, Orbital 1a-toifasi

 

1 O‘lcham   

2 O‘lcham  

3 O‘lcham   

4 O‘lcham

a)   


6 - 50 mm 

  10 - 70 mm 

  25 - 140 mm 

  75 - 330 mm

b)   

225 mm 


 

400 mm 


 

590 mm 


 

720 mm


c)   

175 mm 


 

235 mm 


 

290 mm 


 

550 mm


d)   

240 mm 


 

387 mm 


 

570 mm 


 

720 mm


e)   

98 mm 


 

243 mm 


 

360 mm 


 

340 mm


f)   

71,5 mm 


 

71,5 mm 


 

106 mm 


 

168 mm


g)   

110 mm 


 

160 mm 


 

170 mm 


 

340 mm


g

c

ad

b

ef

f


centr

omat


®

6

 Asl 1b-toifasi

Cheklanmagan uzunlikdagi quvurlarni, shuningdek, quvur tirsaklarni, gardish(flanes)larni, 

uchlik(troynik)larni, perexodnik va boshqa quvur qobirg‘a(armatura)larini markazlashtirish va 

qisish uchun. Ishlarni yordamchilarsiz bajarish mumkin. Payvandlash joylari barcha tarafdan 

ochiqdir. Quvurlarni to‘g‘ri moslashtirish quloqli murvatlar yordamida amalga oshiriladi.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan turlarni tavsiya 

etamiz.

Quvur qisqichO‘lcham  

Qisish ko‘lami  

Vazni

  20 -   90 mm 1,40 kg

  50 - 150 mm 3,00 kg

  90 - 190 mm 3,30 kg

125 - 225 mm 6,80 kg

225 - 370 mm 8,65 kg

centr

omat


®

7

Made in Germany1c-toifasi

Quvurlar uchun markazlashtiruvchi zanjirlar

Cheklanmagan uzunlikdagi quvurlarni, shuningdek, quvur tir-

saklarni, uchlik(troynik)larni,  gardish(flanes)larni, perexodniklar, 

boshqa quvur qobirg‘a(armatura)lari va rezervuarlarni marka-

zlashtirish va qisish uchun. CENTROMAT® markazlashtiruvchi 

qayishqoq tashqi zanjirlar har qanday quvurlar va rezervuarlarga 

mos keladi. Qo‘shimcha bo‘g‘im xalqalarini qo‘shish yoki olib 

tashlash orqali ularni istalgan uzunlikka cho‘zish yoki qisqartirish 

mumkin. 5 xil ijro, shuningdek, qo‘shimcha to‘lov evaziga galva-

nizatsiyalangan yoki zanglamas po‘latdan ijrolar mavjud.

Yengil ijro, bir qator zanjir, o‘lcham toifasi 150

Asosan, tashqi diametrlari 168.3 mm dan boshlangan quvurlarni gardish(flanes)lar, perexodniklar, kurrasimon 

tiqinlar bilan biriktirish uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunlik: 650 mm = 5-ta bo‘g‘im xalqasi (DN 150)

Qo‘shimcha bo‘g‘im xalqa: 125 mm

O‘rta ijro, bir qator zanjir, o‘lcham toifasi 200

Asosan, tashqi diametrlari 219.1 mm dan boshlangan quvurlarni gardish(flanes)lar, perexodniklar, kurrasimon 

tiqinlar bilan biriktirish uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunlik: 1275 mm = 7-ta bo‘g‘im xalqasi (DN 200)

Qo‘shimcha bo‘g‘im xalqa: 177 mm

Og‘ir ijro, bir qator zanjir, o‘lcham toifasi 300

Asosan, tashqi diametrlari 323.9 mm dan boshlangan quvurlarni gardish(flanes)lar, perexodniklar, kurrasimon 

tiqinlar bilan biriktirish uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunlik: 1920 mm = 7-ta bo‘g‘im xalqasi (DN 300)

Qo‘shimcha bo‘g‘im xalqa: 265 mm

O‘rta ijro, ikki qator zanjir, o‘lcham toifasi D 200

Asosan, tashqi diametrlari 323.9 mm dan boshlangan quvurlarni gardish(flanes)lar, perexodniklar, kurrasimon 

tiqinlar bilan biriktirish uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunlik: 1275 mm = 7-ta bo‘g‘im xalqasi (DN 300)

Qo‘shimcha bo‘g‘im xalqa: 177 mm

Og‘ir ijro, ikki qator zanjir, o‘lcham toifasi 300

Asosan, tashqi diametrlari 323.9 mm dan boshlangan quvurlarni gardish(flanes)lar, perexodniklar, kurrasimon 

tiqinlar bilan biriktirish uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunlik: 1920 mm = 7-ta bo‘g‘im xalqasi (DN 300)

Qo‘shimcha bo‘g‘im xalqa: 265 mm

bir qator 

zanjir

ikki qator zanjir

bir qator 

zanjir

bir qator zanjir

centr

omat


®

8

 Asl 2-toifa

Tirgakli ponalar bilan. Gardish(flanes)lar, shtutserlar, xalqalar va h.k.larni quvurlarga va 

silindrsimon rezervuarlarga bir ishchi operatsiya davomida tezkor, mustahkam va aniq 

ravishda markazlashtirish va qotirish. Avtomat tarzda markazlashtirish, shu jumladan 

diametrlardagi farq katta bo‘lgan xolatda ham.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan tirgakli ponalar 

mavjud turlarni tavsiya etamiz (VA 12CrNi177 1.4310).

  Qisish 

ko‘lami  

 

Vazni

O‘lcham 004 

15 - 19 mm 

 

0,20 kgO‘lcham 003 

16 - 20 mm 

 

0,20 kg


O‘lcham 002 

19 - 25 mm 

 

0,25 kg


O‘lcham 001 

24 - 32 mm 

 

0,50 kg


O‘lcham 01 

31 - 40 mm 

 

0,50 kg


O‘lcham 0  

38 - 52 mm 

 

1,25 kg


O‘lcham 00 

51 - 64 mm 

 

1,25 kg


Ichki markazlashtiruvchi

centr

omat


®

9

Made in GermanyO‘lchamlar, 2-toifa

a)

b)c)

d)

e)f)

g)

h)O‘lcham 004

15 - 19 mm

15 mm

50 mm


154 - 170 mm

15 mm


20 mm

100 mm


SW 12

O‘lcham 003

16 - 20 mm

15 mm

50 mm


154 - 170 mm

16 mm


20 mm

100 mm


SW 12

O‘lcham 002

19 - 25 mm

15 mm

54 mm


154 - 170 mm

19 mm


24 mm

100 mm


SW 12

O‘lcham 001

24 - 32 mm

20 mm

84 mm


200 - 225 mm

24 mm


44 mm

149 mm


SW 15

a)

b)c)

d)

e)f)

g)

h)O‘lcham 01

31 - 40 mm

20 mm

84 mm


200 - 225 mm

24 mm


44 mm

149 mm


SW 15

O‘lcham 0

38 - 52 mm

25 mm

97 mm


247 - 278 mm

38 mm


47 mm

170 mm


SW 27

O‘lcham 00

51 - 64 mm

25 mm

97 mm


247 - 278 mm

38 mm


47 mm

170 mm


SW 27

h

ea

d

gb

f

cb

centr

omat


®

10

 Asl 3a-toifasi

Gardish(flanes)lar, shtutserlar, xalqalar va h.k.larni quvurlarga va silindrsimon rezervuarlarga 

tezkor, mustahkam va aniq ravishda markazlashtirish va qotirish. Silliq gardish(flanes)lar 

uchun tayanch yuzasi bilan. Qo‘shimcha baravarlashtirishsiz, bir ishchi operatsiya davomida, 

yordamchilarsiz, oraliq nazoratisiz, dastak bilan. Markazlashtirish ichkaridan amalga oshiriladi 

va payvandlash joylari barcha tarafdan ochiqdir. 

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan tirgakli ponalar 

mavjud turlarni tavsiya etamiz (VA 12CrNi177 1.4310).   Qisish 

ko‘lami  

 

Vazni

O‘lcham 1  

 

  54 - 140 mm  

  1,25 kg

O‘lcham 2  

 

  85 - 220 mm  

  3,35 kg

O‘lcham 3  

 

  4-toifa, 3ye o‘lcham toifasiga qarang.Ichki markazlashtiruvchi

centr

omat


®

11

Made in GermanyO‘lchamlar, 3a-toifasi

O‘lcham 1

a) 


54 - 140 mm

b) 88 


mm

c) 190 


mm

d) 


290 - 310 mm

e) 20 


mm

f) 14 


mm

g) 4 


mm

O‘lcham 2

a) 


85 - 220 mm

b) 144 


mm

c) 309 


mm

d) 


445 - 505 mm

e) 26 


mm

f) 21 


mm

g) 5 


mm

O‘lcham 3

4-toifa, 3ye o‘lcham

toifasiga qarang.

a

ed

c

fg

g

bb

centr

omat


®

12

 Asl 3b-toifasi

Uzunlashtirilgan qisuvchi o‘zak (sterjen) hisobiga aylanma payvandlash stollari va tokarlik 

qisqich patronlarida qo‘llaniladi. Avtomat tarzda markazlashtirish, shu jumladan diametrlardagi 

farq katta bo‘lgan xolatda ham, silliq gardish(flanes)lar uchun to‘g‘ri keladi.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan qoplama 

taxtacha(planka)lar mavjud turlarni tavsiya etamiz (VA 1.4301).. Qisish 

ko‘lami  

O‘zak uzunligi 

Vazni

O‘lcham  1 

  54 - 140 mm 

120 mm 


    1,40 kg

O‘lcham  2 

  85 - 220 mm 

150 mm 


    4,20 kg

O‘lcham  3e/s  120 - 350 mm 

190 mm 

  12,50 kgIchki markazlashtiruvchi

13

Made in Germany

O‘lchamlar, 3b-toifasi

O‘lcham  1

a) 


54 - 140 mm

b) 88 


mm

c) 190 


mm

d) 


290 - 310 mm

e) 20 


mm

f) 14 


mm

g) 4 


mm

h) 120 


mm

i) 12 


mm

O‘lcham  2

a) 


85 - 220 mm

b) 144 


mm

c) 309 


mm

d) 


445 - 505 mm

e) 26 


mm

f) 21 


mm

g) 5 


mm

h) 150 


mm

i) 20 


mm

O‘lcham  3/es

a) 


120 - 350 mm

b) 233 


mm

c) 491 


mm

d) 


745 - 790 mm

e) 34 


mm

f) 25 


mm

g) 6 


mm

h) 190 


mm

i) 26 


mm

e

ih

a

dc

f

bb

g

ge

i

ha

d

cf

b

bg

g

O‘lcham 1 va 2O‘lcham 3/es

centr

omat


®

14

 Asl 3c-toifasi

Bir xil diametrdagi elementlarni mahkamlash va markazlashtirish uchun yoki tirgakli qisqichi 

bitta bo‘lgan qisish moslamasi sifatida.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan qoplama 

taxtacha(planka)lar mavjud turlarni tavsiya etamiz (VA 1.4301).

 Qisish 

ko‘lami  

Vazni

O‘lcham 1 

  54 - 140 mm 

  1,00 kg

O‘lcham 2 

  85 - 220 mm 

  2,40 kg

O‘lcham 3 

120 - 350 mm 

  6,00 kg

O‘lcham 4 

180 - 520 mm 

14,00 kg

O‘lcham 4/s 

400 - 940 mm 

20,00 kg


Ichki markazlashtiruvchi

centr

omat


®

15

Made in GermanyO‘lchamlar, 3c-toifasi

O‘lcham 1

54 - 140 mm

88 mm

305 mm


220 mm

20 mm


O‘lcham 2

85 - 220 mm

144 mm

480 mm


335 mm

26 mm


O‘lcham 3

120 - 350 mm

233 mm

540 mm


300 mm

34 mm


O‘lcham 4

180 - 520 mm

300 mm

630 mm


325 mm

36 mm


O‘lcham 4/s

400 - 940 mm

300 mm

630 mm


325 mm

36 mm


a)

b)

c)d)

e)

ac

d

be

centr

omat


®

16

 Asl 4-toifa

Xuddi 3a toifasi kabi qo‘llaniladi, lekin, bir biridan mustaqil ravishda ishlaydigan tirgovchi 

elementlar hisobiga uzatuvchi quvurlarning og‘ir shakldor qismlari bilan ishlash vaqtida 

qo‘llash ayni maqsadga muvofiqdir. CENTROMAT® markazlashtiruvchi moslamasining pastki 

tirgovchi elementi quvur ichida mahkamlanadi, so‘ngra gardish(flanes) yoki shunga o‘xshash 

qism kiydiriladi, u markazlashtiriladi va ustki tirgovchi element bilan qisiladi. Diametrlarni 

avtomat ravishda markazlashtirish.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan qoplama 

taxtacha(planka)lar mavjud turlarni tavsiya etamiz (VA 1.4301).

 Qisish 

ko‘lami  

Vazni

O‘lcham 1/e 

  54 - 140 mm 

  1,30 kg

O‘lcham 2/e 

  85 - 220 mm 

  3,90 kg

O‘lcham 3/e 

120 - 350 mm 

 11,50 kg

O‘lcham 4/e 

180 - 520 mm 

 27,00 kg

Ichki markazlashtiruvchicentr

omat


®

17

Made in GermanyO‘lchamlar, 4-toifa

O‘lcham 1/e

54 - 140 mm

88 mm

190 mm


290 - 310 mm

20 mm


14 mm

4 mm


O‘lcham 2/e

85 - 220 mm

144 mm

309 mm


445 - 505 mm

26 mm


21 mm

5 mm


O‘lcham 3/e

120 - 350 mm

233 mm

491 mm


745 - 790 mm

34 mm


25 mm

6 mm


O‘lcham 4/e

180 - 520 mm

300 mm

636 mm


850 - 960 mm

36 mm


36 mm

8 mm


a)

b)

c)d)

e)

f)g)

a

ed

c

fg

g

bb

centr

omat


®

18

 Asl Gardish(flanes)lar, shtutserlar, xalqalar va h.k.larni quvurlarga va silindrsimon rezervuarlarga 

tezkor, mustahkam va aniq ravishda markazlashtirish va qotirish. Silliq gardish(flanes)lar 

uchun tayanch yuzasi bilan. Bir biridan mustaqil ravishda ishlaydigan tirgovchi elementlar 

bilan avtomat tarzda markazlashtirish, shu jumladan diametrlardagi farq katta bo‘lgan 

xolatda ham. CENTROMAT® markazlashtiruvchi moslamasi quvur ichida pastki tirgovchi 

elementi bilan mahkamlanadi, so‘ngra gardish(flanes) yoki shunga o‘xshash qism kiydiriladi, u 

tamomila markazlashtiriladi va ustki tirgovchi element bilan qisiladi.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan qoplama 

taxtacha(planka)lar mavjud turlarni tavsiya etamiz (VA 1.4301).

 Qisish 

ko‘lami  

Vazni

O‘lcham 1/es 

120 - 250 mm 

  1,80 kg

O‘lcham 2/es 

220 - 400 mm 

  5,20 kg

O‘lcham 3/es 

300 - 640 mm 

16,40 kg


O‘lcham 4/es 

400 - 940 mm 

39,00 kg

4s-toifasi

Ichki markazlashtiruvchi


centr

omat


®

19

Made in GermanyO‘lcham 1/es

120 - 250 mm

88 mm

190 mm


290 - 310 mm

20 mm


14 mm

4 mm


O‘lcham 2/es

220 - 400 mm

144 mm

309 mm


445 - 505 mm

26 mm


21 mm

5 mm


O‘lcham 3/es

300 - 640 mm

233 mm

491 mm


745 - 790 mm

34 mm


25 mm

6 mm


O‘lcham 4/es

400 - 940 mm

300 mm

636 mm


850 - 960 mm

36 mm


36 mm

8 mm


a)

b)

c)d)

e)

f)g)

a

ed

c

fg

g

bb

O‘lchamlar, 4s-toifasicentr

omat


®

20

 Asl 5-toifa

Bir biridan mustaqil ravishda ishlaydigan tirgovchi elementlar. Istalgan radiusdagi tirsaklar 

va tarmoq(otvod)lar uchun. Tashqi yordamsiz tezkor va ishonchli foydalanish: “uchinchi 

qo‘llar” kerak emas – markazlashtiruvchi moslamaning pastki tirgovchi elementi tirsak ichiga 

shunday o‘rnatiladiki, ustki tirgovchi elementning oldingi qirrasi tirsak yonyuzasiga jipslashib 

turadi. Gardish(flanes) yoki shunga o‘xshash qism ustki tirgovchi elementga kiydiriladi va 

qisiladi. Silliq gardish(flanes)lar uchun ham to‘g‘ri keladi. Diametrlarni avtomat ravishda 

markazlashtirish.

Elektrolitik chirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun zanglamas po‘latdan yasalgan qoplama 

taxtacha(planka)lar mavjud turlarni tavsiya etamiz (VA 1.4301). Qisish 

ko‘lami  

Vazni

O‘lcham 1/b-e 

  54 - 115 mm 

  1,00 kg

O‘lcham 2/b-e 

  85 - 195 mm 

  3,10 kg

O‘lcham 3/b-e 

120 - 315 mm 

  9,30 kg

O‘lcham 4/b-e 

180 - 520 mm 

23,10 kg

Ichki markazlashtiruvchicentr

omat


®

21

Made in GermanyO‘lchamlar, 5-toifa

O‘lcham 1/b-e

54 - 115 mm

250 mm

O‘lcham 2/b-e

85 - 195 mm

395 mm

O‘lcham 3/b-e

120 - 315 mm

660 mm

O‘lcham 4/b-e

180 - 520 mm

940 mm

a)

b)a

b


centr

omat


®

22

 Asl 6-toifa

Gorizontal va vertikal ravishda sozlanuvchi burish moslamasi quvurlarning qirralariga har 

qanday burchak ostida (masalan, U-simon chok) ishlov berish, xalqalarni kesib tashlash, 

quvurlarning notekis qirralariga oxirigacha ishlov berish uchun silliqlash mashinasiga tayanch 

vazifasini o‘taydi. Ushbu moslama ishlov berilayotgan quvurning tashqarisidan va ichidan 

o‘rnatiladi.

Qisish moslamasini (1) quvurga joylashtiring va siqib oling. Qisish moslamasining o‘zagidagi 

gaykani  (2) burab oching, burish pishang(richag)ini (3) qisish moslamasiga (1) kiydiring va 

uni gayka (2) bilan qotiring. Burchakni silliqlash mashinasini to‘rtqirrada (4) joylashgan ichki 

oltiqirrali murvat bilan kerakli holatda mahkamlang. Quvur diametri bo‘ylab taram-taram 

dastak (5) yordamida sozlang. Burchakni silliqlash mashinasini olib kelish taram-taram kallakli 

murvat (6) yordamida amalga oshiriladi.

Moslama gorizontal va vertikal tarzda qo‘llanilishi mumkin, shuningdek, ichki va tashqi ishlov 

berish uchun ham. Yetkazib berish to‘planmasiga kirmaydigan oddiy silliqlash mashinasidan 

foydalaniladi.

Xavfsizlik bo‘yicha ko‘rsatma: 

Burchakni silliqlash mashinasi bilan ishlashda xavfsizlik texnikasining umumiy qoidalariga 

amal qiling va tegishli himoya kiyimini kiying.

Tozalash va raxni olib tashlash

uchun moslama

6

4Orqa taraf

5

31

2


centr

omat


®

23

Made in GermanyO‘lchamlar, 6-toifa

O‘lcham 3

120 - 350 mm

233 mm

140 - 430 mm19,90 kg

n

O‘lcham 4

180 - 520 mm

300 mm


140 - 430 mm

26,50 kg


n

O‘lcham 4s

400 - 940 mm

300 mm

250 - 550 mm35,00 kg

n

a)b)

f)

bf

a


centr

omat


®

24

 Asl 9-toifa

Burchakni o‘lchash uchun pufakchali burilma adilak va surilma o‘rnatish barmoqlari bilan. 

Barmoqlar istalgan andaza diametridagi teshiklarga to‘g‘ri keladi, bu esa payvand qilinayotgan 

raxlarni aniq to‘g‘irlash imkoniyatini beradi. Burchak va nishablik daraja ko‘rsatkichi bo‘yicha 

osonlik bilan, qayta hisobsiz aniqlanadi va o‘rnatiladi. Materiali: anodlangan aluminiy.

O‘lcham 1

uzunligi 300 mm, teshiklar 

orasidagi masofa 35-190 

mm, andazaviy suqma 

barmoqlar bilan diametri 

13 - 22 mm

Vazni: 0,30 kg

Barcha rusumlar uchun qo‘shimcha butlash imkoniyati mavjud:

Diametrlari 12-18 mm bo‘lgan teshiklar uchun suqma barmoqlar Vtulkalar* 25 – 30 mm 

diametrida.

*Diametrlari 25-30 mm bo‘lgan teshiklar uchun andazaviy suqma barmoqlarga vtulkalar.

O‘lcham 1a

1 o‘lcham toifasi kabi, fa-

qat nishab adilaki sifatida 

foydalanish uchun ohang-

rabolar bilan

Vazni: 0,32 kgO‘lcham 2

uzunligi 400 mm, teshiklar 

orasidagi masofa 35-290 

mm, andazaviy suqma 

barmoqlar bilan diametri 

13 - 22 mm

Vazni: 0,35 kg

Raxlar uchun adilak (shayton)centr

omat


®

25

Made in Germany10-toifa

Uzatuvchi quvurlar va boshqalarning nishabini o‘tkazish va nazorat qilish uchun. Quvurlarning 

istalgan tekis yuzalarida yoki silliq tekisliklarda mahkamlash uchun ohangraboli yopishish 

sathlari bilan. Asbobda burchakni o‘lchash uchun pufakchali burilma adilak mavjud. Burchak 

va nishablik daraja ko‘rsatkichi bo‘yicha osonlik bilan, qayta hisobsiz aniqlanadi va o‘rnatiladi. 

Materiali: anodlangan aluminiy. Uzunligi 

Vazni

O‘lcham 1 

300 mm 

0,20 kg


Nishab adilaki

centr

omat


®

26

 Asl 11-toifa

Istalgan burchak ostida quvurlar va baklarda o‘rta chiziq va tarmoqlarni belgilash uchun 

gradusli daraja ko‘rsatkichi va pufakli adilak bilan. Nishablik burchagini aniqlash, burchaklarni 

chiqarmoq, quvurlarda o‘rta chiziqni izlash, baklarni o‘rnatish vaqtida barobarlashtirish va h.k. 

Gradusli daraja ko‘rsatkichi mavjud adilak aylanishi mumkin, bu esa burchak va nishablikni 

osonlikcha, qayta hisobsiz aniqlash va o‘rnatish imkonini beradi. Materiali: anodlangan 

aluminiy. Kerner: toblangan asbobsozlik po‘lati.

O'lcham 1 

Vazni

Diametrlari 12 mm dan 1000 mm gacha bo‘lgan quvurlar uchun. 

0,60 kg

Markazlash kernericentr

omat


®

27

Made in GermanyGuvohnoma

Hermann Rosorius GmbH fi rmasi uchun

Lohheckenweg 35

53347 Alfter

Rosorius GmbH fi rmasi tomonidan „Centromat®” savdo belgisi ostida sotilayotgan 

uzatuvchi quvurlar va rezervuarlarni qurish uchun maxsus asboblar oqilona mahsulotlar 

bo‘lib, payvandlash ishlarini amalga oshirishda payvandchilarga turlicha yordam beradilar. 

Mahsulotlar mexanik jihatdan kam-ko‘stsiz loyihalashtirilgan bo‘lib, yaxshi sifat bilan 

yasalgandir. Ular to‘la ko‘lamda qonunlar qo‘ygan talablarga javob beradi va qisqa 

muddatli o‘qitishdan so‘ng malakali ishchilar tomonidan qo‘llanilishi mumkin.

Ushbu mahsulotlar uchun SE belgisi shart emas va iloji ham yo‘q, chunki ular YEIning 

mashinalar bo‘yicha ko‘rsatmalari mazmunidagi mashinalar emas, shuningdek, YEIning 

boshqa amaldagi ko‘rsatmalariga dahldor ham emas.

Mahsulotlardan to‘g‘ri foydalanilganda, ulardan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy 

xatarlar, xususan, prujinalarning to‘plangan energiyasiga, ahamiyat bermasa ham bo‘ladi. 

Shu tariqa, ular foydalanuvchilar uchun jiddiy xatarga ega emas.

Kyoln, 1998 yil 12 fevral


28

 Asl 


1a

1b

1c

centromat

®

 Tashqi markazlashtiruvchi

Bir xil va har xil diametrdagi uzun quvurlar uchun, 

diametrlarni avtomat tarzda markazlashtirish

O'lcham Qisish 

ko‘lami 

  Vazni


  10 -   70 mm 

  2,00 kg 

195,00 260,00

  40 - 140 mm   5,30 kg 

265,00 330,00

  75 - 330 mm  26,00 kg 

1.110,00 1.260,00centromat

®

 "Orbital" tashqi markazlashtiruvchi

Bir xil va har xil diametrdagi uzun quvurlar uchun, 

diametrlarni avtomat tarzda markazlashtirish

O'lcham Qisish 

ko‘lami  Vazni

  6 -   50 mm   3,60 kg 

1.560,00 1.750,00

  10 -   70 mm   5,70 kg 

1.680,00 1.880,00

  25 - 140 mm  12,60 kg 

1.980,00 2.210,00

  75 - 330 mm  41,00 kg 

2.890,00 3.270,00centromat

®

 quvur qisqichi

Tirsaklar, quvur qobirg‘a(armatura)lari va boshqalarni bir xil 

va har xil diametrdagi quvurlar bilan birlashtirish uchun.

O'lcham Qisish 

ko‘lami  Vazni

  20 -   90 mm   1,40 kg 

140,00 175,00

  50 - 150 mm   3,00 kg 

180,00 245,00

  90 - 190 mm   3,30 kg 

220,00 295,00

 125 - 225 mm   6,80 kg 

260,00 345,00

 225 - 370 mm   8,65 kg 

390,00 520,00centromat

®

 quvurlar uchun markazlashtiruvchi zanjirlar

Uzun quvurlar, tirsaklar, kurrasimon tiqinlar va quvur qobirg‘a

(armatura)larini quvurlar va rezervuarlar bilan birlashtirish uchun.

Narxiga andazaviy uzunlik uchun tortuvchi qulf qiymati kiritilgan.150 o‘lchov toifasi, yengil ijro, bir qator zanjir

Tashqi diametri 168.3 mm dan boshlanuvchi quvurlar uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunligi 650 mm  

 

 455,00 570,00

Qo‘shimcha bo‘g‘in xalqasi 125 mm   

60,00 75,00

Tortma o‘rin bosish

  

 

175,00 195,00

200 o‘lchov toifasi, o‘rta ijro, bir qator zanjir

Tashqi diametri 219.1 mm dan boshlanuvchi quvurlar uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunligi 1275 mm 

 

 700,00 1.015,00

Qo‘shimcha bo‘g‘in xalqasi 177 mm   

75,00 115,00

Tortma o‘rin bosish

  

 

200,00 230,00

Po‘latdan ijr

o

donasi / J

Zanglamas 

po‘latdan ijr

o

donasi / J

1a

Narxlar ro‘yxati29

29

Made in Germany2

3a

3b

300 o‘lchov toifasi, og‘ir ijro, bir qator zanjir

Tashqi diametri 323.9 mm dan boshlanuvchi quvurlar uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunligi 1920 mm 

 

 830,00 1.250,00

Qo‘shimcha bo‘g‘in xalqasi  265 mm  

90,00 145,00

Tortma o‘rin bosish

  

 

225,00 265,00

D 200 o‘lchov toifasi, o‘rta ijro, ikki qator zanjir

Tashqi diametri 323.9 mm dan boshlanuvchi quvurlar uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunligi 1275 mm 

 

 1.080,00 1.565,00

Qo‘shimcha bo‘g‘in xalqasi  177 mm  

100,00 160,00

Tortma o‘rin bosish

  

 

390,00 465,00

D 300 o‘lchov toifasi, og‘ir ijro, ikki qator zanjir

Tashqi diametri 323.9 mm dan boshlanuvchi quvurlar uchun qo‘llaniladi

Andazaviy uzunligi 1920 mm 

 

 1.350,00 1.865,00

Qo‘shimcha bo‘g‘in xalqasi  265 mm  

120,00 190,00

Tortma o‘rin bosish

  

 

520,00 550,00

centromat

®

 ichki markazlashtiruvchi

Silindrsimon shaklda, gardish(flanes)lar, shtutserlar, xalqalar va

boshqalarni quvurlar va rezervuarlar bilan birlashtirish uchun,

diametrlarni avtomat tarzda markazlashtirish

O'lcham Qisish 

ko‘lami 


 

Vazni


004 

  15 - 19 mm 

  0,20 kg 

270,00 315,00

003 

  16 - 20 mm   0,20 kg 

270,00 315,00

002 

  19 - 25 mm   0,25 kg 

270,00 315,00

001 

  24 - 32 mm   0,50 kg 

270,00 315,00

0

01 


  31 - 40 mm 

  0,50 kg 

270,00 315,00

00  38 - 52 mm 

  1,25 kg 

315,00 380,00

0

00   51 - 64 mm 

  1,25 kg 

315,00 380,00

centromat

®

 ichki markazlashtiruvchi

Qaychisimon tuzilish, gardish(flanes)lar, shtutserlar, xalqalar va

boshqalarni quvurlar va rezervuarlar bilan birlashtirish uchun,

diametrlarni avtomat tarzda markazlashtirish

O'lcham Qisish 

ko‘lami 


  Vazni

  54 - 140 mm   1,25 kg 

250,00 280,00

  85 - 220 mm   3,35 kg 

350,00 380,00

4-toifa, 3ye o‘lcham toifasiga qarang.centromat

®

 ichki markazlashtiruvchi

Qaychisimon tuzilish, aylanma payvandlash stollari va tokarlik qisqich

patronlari bilan qo‘llaniladi, diametrlarni avtomat tarzda markazlashtirish

O'lcham   Qisish ko‘lami  

O‘zak uzunligi 

Vazni


  54 - 140 mm 

120 mm   

1,40 kg 


265,00 300,00

  85 - 220 mm 150 mm   

4,20 kg 


370,00 400,00

3/es 


  120 - 350 mm 

190 mm   

12,50 kg 

695,00 755,00

Po‘latdan ijr

o

donasi / J

Zanglamas 

po‘latdan ijr

o

donasi / J

30

 Asl 


4

5

centromat

®

 ichki markazlashtiruvchi

Qaychisimon tuzilish, bir xil diametrdagi qismlarni qisish 

va markazlashtirish uchun

O'lcham Qisish 

ko‘lami 

 

Vazni  54 - 140 mm 

  1,00 kg 

185,00 215,00

  85 - 220 mm   2,40 kg 

260,00 290,00

 120 - 350 mm   6,00 kg 

390,00 440,00

 180 - 520 mm  14,00 kg 

580,00 640,00

4/s 

 400 - 940 mm  20,00 kg 

750,00 850,00centromat

®

 ichki markazlashtiruvchi

Qaychisimon tuzilish, gardish(flanes)lar, shtutserlar, xalqalar va 

boshqalarni quvurlar va rezervuarlar bilan birlashtirish uchun. Ayniqsa 

og‘ir shakldor diametrlar uchun tavsiya qilinadi, diametrlarni avtomat 

tarzda markazlashtirish

O'lcham Qisish 

ko‘lami 

 

Vazni1/e 

  54 - 140 mm 

  1,30 kg 

320,00 330,00

2/e 

  85 - 220 mm   3,90 kg 

425,00 455,00

3/e 

 120 - 350 mm   11,50 kg 

615,00 670,00

4/e 

 180 - 520 mm  27,00 kg 

1.125,00 1.190,00centromat

®

 ichki markazlashtiruvchi

Qaychisimon tuzilish, gardish(flanes)lar, shtutserlar, xalqalar va 

boshqalarni quvurlar va rezervuarlarda birlashtirish uchun.

O'lcham Qisish 

ko‘lami 

 

Vazni1/es 

 120 - 250 mm 

  1,80 kg 

410,00 415,00

2/es 

 220 - 400 mm   5,20 kg 

585,00 615,00

3/es 

 300 - 640 mm  16,40 kg 

950,00 980,00

4/es 

 400 - 940 mm  39,00 kg 

1.580,00 1.690,00centromat

®

 ichki markazlashtiruvchi

Qaychisimon tuzilish, gardish(flanes)lar va quvur qobirg‘a(armatura)

larini tirsaklar va tarmoqlar bilan birlashtirish uchun, diametrlarni 

avtomat tarzda markazlashtirish

O'lcham Qisish 

ko‘lami 


 

Vazni


1/b-e 

  54 - 115 mm 

  1,00 kg 

370,00 390,00

2/b-e 

  85 - 195 mm   3,10 kg 

575,00 610,00

3/b-e 

 120 - 315 mm   9,30 kg 

770,00 820,00

4/b-e 

 180 - 520 mm  23,10 kg 

1.175,00 1.275,00Tozalash va raxni olib tashlash uchun centromat

® 

moslamasi

Istalgan burchak ostida quvurlarning qirralariga ishlov berish uchun

O'lcham Qisish 

ko‘lami 


 

Vazni


 120 - 350 mm 

 19,90 kg 

2.590,00 2.620,00

 180 - 520 mm  26,50 kg 

3.050,00 3.080,00

4/s 

 400 - 940 mm  35,00 kg 

3.320,00 3.400,003c

4s

6

Po‘latdan ijr

o

donasi / J

Zanglamas 

po‘latdan ijr

o

donasi / J

31

31

Made in Germany9

10

11

centromat

®

 raxlar uchun adilak (shayton)

Raxlarning teshiklarini tekislash uchun, burchak va nishablarni 

belgilash uchun suqma barmoqlar va pufakli adilak bilan,

andazaviy suqma barmoqlar 13-22 mm.

O'lcham 1

Teshiklar orasidagi masofa 35 - 190 mm

O'lcham 2

Teshiklar orasidagi masofa 35 - 290 mm

1a-ijro qo‘shimcha ohangrabolarga ega, bu narsa undan nishab adilaki 

sifatida foydalanish imkonini beradi.

O'lcham Uzunligi 

Vazni


300 mm 


  0,30 kg 

 

190,00 yo‘q

1a 


yopishuvchi ohangrabolar bilan

 

300 mm   0,32 kg 

 

220,00 yo‘q

400 mm   0,35 kg 

 

205,00 yo‘q

Qo‘shimcha suqma barmoqlar 12 - 18 mm 

bir jufti 

50,00


 yo‘q

25-30 mm diametrdagi

teshiklar uchun qo‘shimcha vtulkalar 

bir jufti 

50,00

 yo‘q


centromat

®

 nishab adilaki

Burchak va nishablarni belgilash uchun ohangraboli yopishish sathlari

va pufakli adilak bilan.

O'lcham Uzunligi 

Vazni300 mm   0,20 kg 

120,00


 yo‘q

centromat

®

 markazlash kerneri

O'lcham 


Diametrlari

 Vazni


12 mm dan 1000 mm

 0,60 

kg 


190,00

 yo‘q


Keltirilgan narxlar majburiyatlarsizdir.

Barcha avvalgi takliflar va narx ro‘yxatlari ushbu narx ro‘yxati paydo 

bo‘lishi bilan o‘z kuchini yo‘qotadi.

Yetkazib berilgan tovarlar to‘lov to‘liq amalga oshirilgunicha yetkazib 

beruvchining mulki bo‘lib qoladi.

Sudda ko‘rilishga tegishlilik: Bonn.

Narxlarni o‘zgartirish, texnik o‘zgartirishlar va vositachilik sotuvi 

bo‘yicha huquqlarni o‘zimizda olib qolamiz.

Yetkazib berish:  O‘rash kiritilgan xolda INCOTERMS® 2010 ga muvofiq

 

EXW Bornheim yoki transport harajatlari 

to‘langanidan so‘ng DPD/USB orqali yuborish.

To‘lov: 

30 kun netto

2012 yil aprel oyi xolatiga 

Po‘latdan ijr

o

donasi / J

Zanglamas 

po‘latdan ijr

o

donasi / J

centr

omat


®

Burgstrasse 66

D-53332 Bornheim

Telefon  +49 (0)2222 2155

Fax +49 

(0)2222 


65533

info@centromat.de

www.centromat.de

Centromat

®

Hermann

Rosorius

 Ingenieurbüro GmbH Uzatuvchi quvurlar,

 uskunalar

 va rezervuarlar 

 uchun maxsus asboblar

1a

1a-Orbital1b

1c

23a

3b

3c4

4s

910

11

56


Download 182.03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling