Chet tillarini mukammal o’zlashtirishning natijaviyligi


Download 1.56 Mb.
Pdf ko'rish
Sana15.09.2020
Hajmi1.56 Mb.

CHET TILLARINI MUKAMMAL O’ZLASHTIRISHNING NATIJAVIYLIGI 

 

Rafiqova Mamlakat Siddiqovna 

Namangan viloyati Chortoq tumani 

9-sonli umumta’lim maktabi 

Abduraxmanova Muxtasarxon Fazlitdin qizi 

Xakimova Maftuna Yoqubjon qizi 

Namangan muhandislik-texnologiya instituti 

 

Annotatsiya:  Ushbu  maqolada  xorijiy  tillarni  mukammal  o’rganishning 

ahamiyati,  maktab  o’quvchilari  uchun  xorijiy  tillarni  o’qitishda  qo’llaniladigan 

samarali usullar haqida bayon qilinadi hamda natijasi tahlil etiladi. 

Kalit  so’zlar:  IELTS,  CEFR,  TOEFL,  Listening,  Reading,  Writing,  og’zaki 

nutq, sertifikat,innovatsion usullar.  

EFFECTIVENESS OF PERFECT STUDYING OF FOREIGN LANGUAGES 

 

Rafikova Mamlakat Siddikovna 

Chartak district of Namangan region 

Secondary School №9 

Abdurahmanova Mukhtasarkhon Fazlitdin qizi 

Khakimova Maftuna Yaqubjon qizi 

Namangan Institute of Engineering and Technology 

 

Abstract:  This  article  discusses  the  importance  of  perfect  learning  of  foreign 

languages,  effective  methods  used  in  teaching  foreign  languages  to  schoolchildren, 

and analyzes the results. 

Keywords:  IELTS,  CEFR,  TOEFL,  Listening,  Reading,  Writing,  oral 

presentation, certification, innovative methods. 

 

Hozirgi zamonaviy dunyoda xorijiy tillarni o’rganish keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda.  Shu  bois,  yoshlar  orasida  xorijiy  tillarni  o’rganishga  qiziqish  kundan-

kunga ortib bormoqda. Bu esa o’qituvchilardan yuqori saviya va inovatsion, samarali 

usullardan foydalanishni talab etmoqda. 

Xorijiy  tillarni  mukammal  o’rganish  uchun  o’quvchida  tinglab  tushunish 

(Listening),  o’qish  (Reading),  so’zlashish(Speaking)  va  yozma  nutq  (Writing) 

ko’nikmlalarini  rivojlantirish  lozim.  Chunki  xorijiy  tilni  amaliyotda  qo’llash 

jarayonida  muloqotda  bo’layotgan  tarafni  tinglab  tushunish,  berilgan  ma’lumotni 

o’qib  tushunish  hamda  og’zaki  yoki  yozma  tarzda  javob  qaytarish  talab  etiladi. 

"Science and Education" Scientific Journal

Volume 1 Issue 3

June 2020

441


www.openscience.uz

Ushbu  talablarni  qay  darajada  amalga  oshirishni  tekshirish  orqali  so’zlovchining 

xorijiy tilni bilish darajasiga baho berish mumkin. 

Ushbu ko’nikmalarni xalqaro darajada sinovdan o’tkazish va til bilish darajasini 

tasdiqlovchi  hujjatga  ega  bo’lish  imkoniyatini  beruvchi  bir  qator  sinov  imtixonlari 

mavjud. 

Xususan, IELTS (International English Language Test System), TOEFL (

Test of 

English  as  a  Foreign  Language

)  ,CEFR(The Common  European  Framework  of 

Reference for  Languages)  imtixonlarini  topshirish  orqali  sertifikatga  ega  bo’lish 

mumkin.  Bu  sertifikat  esa  o’z  navbatida  Oliy  ta’lim  muassasalariga  kirish,  xorijiy 

davlatda malaka oshirish, o’qish, ishlash imkoniyatlarini beradi. 

O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2019-yil 13-maydagi  “Oliy 

ta’lim  muassasalariga  o’qishga  qabul  qilishda  milliy  hamda  xalqaro  baholash 

tizimlari sertifikatlarini tadbiq etish chora tadbirlari to’grisida” gi 395-sonli qaroriga 

muvofiq,  2019-2020-oquv  yilidan  boshlab  Oliy  ta’lim  muassasalariga  kirish 

sinovlarida ingliz tili uchun quyidagi imtiyozlar belgilandi: 

-  test  sinovlari  (kasbiy  (ijodiy)  imtihon)  majmuasiga  chet  tili  (ingliz,  nemis, 

fransuz, ispan, turk, arab, fors, dari, hind, urdu, xitoy, koreys, uyg‘ur, ital'yan, yapon 

tillari) (keyingi o‘rinlarda chet tili deb ataladi) birinchi (asosiy) fan sifatida kiritilgan 

bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga hujjat topshirgan va Davlat test markazi tomonidan 

beriladigan chet tilini bilish darajasi to‘g‘risidagi sertifikat (keyingi o‘rinlarda milliy 

sertifikat deb ataladi) yoki xalqaro sertifikat International English Language Testing 

System  (IELTS  5,5),  Test  of  English  as  a  Foreign  Language  (TOEFL  IBT  72), 

Cambridge  Assessment  English  FCE  xalqaro  imtihon  tizimlari  bo‘yicha  tilni  bilish 

darajalari B2 va undan yuqori darajalariga ega bo‘lgan abiturientlarga ushbu fandan 

imtihonlarsiz belgilangan maksimal ball beriladi: 

-  test  sinovlari  (kasbiy  (ijodiy)  imtihon)  majmuasiga  chet  tili  birinchi  (asosiy) 

bo‘lmagan fan sifatida kiritilgan boshqa bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga (Toshkent 

davlat  yuridik  universiteti  bakalavriat  ta'lim  yo‘nalishlari  bundan  mustasno)  hujjat 

topshirgan  va  milliy  yoki  xalqaro  sertifikatning  International  English  Language 

Testing  System  (IELTS  4,5),  Test  of  English  as  a  Foreign  Language  (TOEFL  IBT 

42),  Cambridge  Assessment  English  PET  xalqaro  imtihon  tizimlari  bo‘yicha  tilni 

bilish  darajalari  B1  va  undan  yuqori  darajalariga  ega  bo‘lgan  abiturientlarga  ushbu 

fandan imtihonlarsiz belgilangan maksimal ball beriladi. 

-  2020/2021  o‘quv  yilidan  boshlab  test  sinovlari  (kasbiy  (ijodiy)  imtihon) 

majmuasiga  chet  tili  fani  kiritilgan  barcha  bakalavriat  ta'lim  yo‘nalishlariga  hujjat 

topshirgan  va  milliy  yoki  xalqaro  sertifikatning  International  English  Language 

Testing System (IELTS 5,5 (bunda Toshkent davlat yuridik universiteti uchun writing 

modulidan  5,5  ball)),  Test  of  English  as  a  Foreign  Language  (TOEFL  IBT  72), 

Cambridge  Assessment  English  FCE  xalqaro  imtihon  tizimlari  bo‘yicha  tilni  bilish 

"Science and Education" Scientific Journal

Volume 1 Issue 3

June 2020

442

www.openscience.uzdarajalari B2 va undan yuqori darajalariga ega bo‘lgan abiturientlarga ushbu fandan 

imtihonlarsiz belgilangan maksimal ball berilishi nazarda tutilsin. 

Ushbu  imtixonlarda  yuqori  darajaga  ega  bo’lish  uchun  o’quvchilarni  samarali 

usullardan foydalanib o’qitish lozim. 

Listening(tinglab  tushunish)  ko’nikmasini  rivojlantirish  uchun  o’quvchilarga 

“RadioWork”, “My Voice” kabi usullardan foydalanish mumkin.  

“RadioWork”  usulida  o’quvchilarga  radiodagi  suhandon  kabi  ovozlarini  yozib 

olish  hamda  bir-birlari  bilan  almashgan  holda  eshittirish,  talaffuz  xatolarini  toppish 

vazifasi beriladi.Bunda kichik matnlardan foydalanish mumkin. 

“My Voice” usulida esa o’quvchilar orasida kimning audio yozuvi eng yaxshi va 

to’g’ri  talaffuzga  egaligi  bo’yicha  kichik  musobaqa  tashkil  etish  mumkin.  Bu  esa 

o’quvchida  bir  vaqtning  o’zida  eshitish  hamda  talaffuz  ko’nikmalarini 

rivojlantiradi.Qo’shimcha  rivojlantiruvchi  usul  sifatida  “Mind  Concentration”  ya’ni 

“Diqqatni  jamlash”  mashqlari  samarali  natija  beradi.  Chunki  tinglab  tushuning 

jarayonida diqqatni jamlash muhim ahamiyatga egadir. 

Reading  (o’qish)  -  berilgan  yozma  ma’lumotni  o’qish  va  va  tushunish 

ko’nikmasi  hisoblanadi.  Ushbu  ko’nikmani  o’zlashtirishning  o’ziga  hos  qiyin  jihati 

shundaki, u o’quvchidan qisqa vaqt ichida berilgan ma’lumotni o’qish, tarjima qilish, 

tahlil qilish va tushunishni  talab  etadi.  Samarali usul  sifatida “Best  Reader”,  “Read 

Me” kabilar taklif etiladi.  

“Best  Reader”  usulida  o’quvchilar  orasida  qiziqarli  matnlar,  hikoyalar  o’qish 

bo’yicha  musobaqa  tashkil  etish  mimkin.  Bunda  ularni  kitobxonlikka  jalb  etish 

darajasi ham oshadi. 

“Read  Me”  usulida  esa  o’quvchilar  o’qigan  ma’lumotlarini  tahlil  etishlari, 

xotiralarida  saqlanib  qolgan  qismini  gapirib  berishlari  lozim.  Lekin  o’quvchilar 

uchun  yangilik  ma’lumotlarini  jamlagan  ma’lumotlardan  foydalanish  kerak.  Ular 

o’qish jarayonida Scanning va skimming usullaridan qanday foydalanish mumkinligi 

haqida ham tushuncha berilishi lozim.  

Writing(yozish)  yozma  nutq  ko’nikmlari  til  bilish darajasini baholovchi  asosiy 

jihatlardan  biridir.  Chunki  o’quvchining  so’zlarni  mohirona  qo’llash,  grammatika 

qoidalariga  rioya  qilish  va  fikrlash  qobiliyati  sinovdan  o’tkaziladi.  Yozma  nutqni 

rivojlantirish uchun avvalo, o’quvchining dunyoqarashini kengaytirish lozim. Bunda 

“Discussion  time”,  “Brain  Storming”  kabi  usullardan  foydalanib  bir  masalada 

ularning fikrlari o’rganiladi. So’ngra ushbu fikrlarni qanday qilib tartib bilan yozish 

o’rgatiladi.  

Speaking(so’zlashish)  ko’nikmasini  rivojlantirish  uchun  o’quvchilarga  ko’proq 

matn tuzish va gapirib berish, mavzular bo’yicha kichik taqdimotlar tayyorlash va uni 

“public  speech”  ya’ni  omma  qarshisida  gapirib  berishlari  orqali  ulardagi  hayajon, 

ikkilanishni kamaytirish maqsadga muvofiqdir. 

"Science and Education" Scientific Journal

Volume 1 Issue 3

June 2020

443

www.openscience.uzXulosa  o’rnida  shuni  ta’kidlash  lozimki,  chet  tillarini  o’rganish  xalqaro 

maydonda  imkoniyatlar  eshigini  kaliti  hisoblanadi.  Shu  boisdan,  yosh  avlodni 

bugungi kunda xorijiy tillarni o’rganishi uchun kata e’tibor qaratilmoqda.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. https://lex.uz/docs/4332249 

2. https://ielts.org 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_language_proficiency_tests 

 

"Science and Education" Scientific JournalVolume 1 Issue 3

June 2020444

www.openscience.uzDocument Outline

 • Table of context
 • Binder1
  • Aniq fanlar
   • 2020 Yodju
   • Asrorov Isak
   • Аник фанлар. Бектурсынова Д
   • Республиканский_журнал_Science_and_education
  • Tabiiy fanlar
   • 0. 2-йуналиш. Эшмуродова Н.Ш
   • 1.Maqola (Sarvar)
   • 2_5433648218061670215
   • 2-йуналиш. Эшмуродова Н.Ш.2
   • Cтатья Абдурахиму (2)
   • Ekologiyaning_zararlanishini_oldini_olishda_biologik_kurashning
   • iqlim o'zgarishi soy suvlariga tasiri
   • Muxammedova N, Turayeva G. (2) (2)
   • Saraton_kasalligini_kelib_chiqishiga_konserogen_moddalarning_ta
   • БУХОРО_КАРШИ_ВА_ҒАРБИЙ_СИБИР_НЕФТ_ВА_ГАЗ_ХУДУДЛАРИДАГИ_ЕР_ОСТИ_ВА
   • Жўрақулова Д.Х. (СамДУ)
   • Исроил Тезис 1
   • Мaqola._Nabiyev_А_А_ТКТИ
   • Мақола (4)
   • МАҚОЛА. ЯНГИ 0101
   • МОЛЕКУЛЯРНОСТЬ РЕАКЦИИ 2
  • Texnika
   • 1-маколам
   • _tadqiqotuz_texnik_tadqiqotlar_uzbek
   • Article Rakhimov
   • Jumaniyozov S.P maqola
   • Jumayev jurnalga
   • maqola 2
   • Omonqo'tonsoyning_gidralogik_rejimi_va_Energetik_ppotinsiali
   • Ravshanova jurnalga
   • shamol energiyasidan foydalanish maqola yangiTAYORI (3)
   • THE SPECIAL METHOD OF SORTING MULTIGROUP TRAINS+++++
   • Uralova Z. Economy.Implementation of i.n
   • Алибекова_Сув_мақола,_иқтисод_сектори
   • Диагностикалаш_объекти_автотранспорт_воситаси_ва
   • Иззатга макола 2020 окнч
   • Каталитик_риформинг_қурилмаларидан_АГФУ_3
   • макола 1
   • Макола М. Бекиев, Р. Рахимов УрДУ
   • Мақола Намазов С.З.
   • Назаров_Х_Т_,_Ибгагимов_Л_З_,_Мамажонов_Р_И_,_Қосимова_Р_А_
   • Ниобиевые кластеры
   • РЕКОНСТРУКЦИИ_И_НОВОМ_СТРОИТЕЛЬСТВЕ_ЗДАНИЙ
   • Статья_Бурнашев_Р_Ф_,_Бурнашева_Ф_С_
   • Такабоев макола
   • тезис . 19.04. 2020 йил Набиев А.А
   • ФарПИ_У.Жураев, К.Турсунов
   • Хакимова_Г_Н_ТКТИ,_Science_and_Education_журналига
  • Iqtisod
   • 8. Science and education journal (2)
   • Haytboy Iskandarov INVESTMNETCONSTRUCTION77777
   • Mahalliy jurnal
   • Maqola tayyor
   • Mehroj maqola
   • МАҚОЛА
   • Фахриддинова З.Ф. тезис
  • Pedagogika
   • 10.ИСРАИЛОВ, САВРОНОВ. ФИЗИКА
   • 2.Азат
   • 3.Азимова Гулшаной тайёр
   • 4.Нафиса Иззатуллаева
   • 5. Shermatova N.I. Shermatova N.I.
   • 5. Xabibullayeva M.
   • 5.Article. Xolmuratova Maxliyo
   • 6.Ёдгора психология
   • 7.мехнат тарбия
   • 9.Alisher Xushanov maqola
   • Abdusamiev jurnalga
   • Adasheva Matluba, Usmonova Adiba maqola NamDU
   • Alimova.F
   • article for modern lex. Sagimbayeva Aqmaral
   • article of Nafisa Gaffarovna
   • Article_Kazah_Communication_UZB_ANNOT
   • Fozilova jurnalga
   • Ismatova Sh
   • Jalolova Kamola.article
   • Kasbga yun.Maq.yuldasheva
   • KHIKMATOVA M.
   • Kulmatova  Oysuluv
   • Maq. Xodjayev.2
   • maqola 2
   • maqola 3-son uchun
   • maqola.Baxtiyor.
   • Maqola.Kozimov
   • Maqola.Yoqubova.
   • Maqolalar
   • Maxarov T_Maqola tayyorlash (pedagogika)
   • Maxarov T_OTMda matematika (Aniq fanlar)
   • Maxarov.Q
   • Murodov.maq. JUr.Scen
   • Musiqa maqola 3-son uchun
   • Nizamova jurnalga
   • Nodira Nabiyeva_OpenSc.jurnali
   • Norboev Jurnalga
   • Normatova_maqola_jurnal
   • O’quv jarayonini tashkil etishning psixologik asoslari.
   • O'ktamjonova
   • Omanqulova Sh, jurnalga, SamDU
   • Open Sceincega
   • Qaytarov maq. JUr.Scen
   • Qudratov .maqola
   • RAISING_ENGLISH_LEARNING_AWARENESS_OF_STUDENTS_WHOSE_SPEACIALTIES
   • Ravshanova G. maqola
   • Ravshanova va Qayumova
   • ROLES OF TEACHERS IN EDUCATION OF THE 21ST CENTURY
   • SANAYEVA O jurnalga
   • Sandiboyeva Inobat
   • Sarvinoz maqola
   • Science jurnali
   • Shohsanam
   • Tashdjanova Gulnora 11-maktab
   • Tashtemirova Nargiza
   • Teaching Culture as a Tool to English Teaching Methodology
   • THE_USE_OF_INTEGRATION_WITH_OTHER_SUBJECTS_TO_TEACH_ENGLISH_IN_PRIMARY
   • To'ychiyeva  jurnalga
   • U.Hamrayeva
   • Voxidov Ulug'bek
   • Xujayeva. maq.
   • Yoqubov.Z. Maqola
   • А.Дадахонов-мақола
   • БУЮК_АЛЛОМАЛАРИМИЗНИНГ_ШАРҚ_УЙҒОНИШ_ДАВРИ_МАЬДАНИЯТИГА_ҚОШГАН_ӼИССАСИ
   • Вахобов 1
   • Ғайбуллаева 1
   • Гаффарова Д
   • готовый
   • Душабоев jurnalga
   • Каримова Шахноза (статья)
   • КАСБ-КОР ВА ҲУНАР БИЛАН БОҒЛИҚ
   • МадаминовБН_макола
   • макола 3
   • МАҚОЛА 18 июнь Бахтиёр  2020
   • Мақола Юлчибоева
   • Садуллаева  jurnalga
   • САЛИЕВА-1
   • Саломов Улмас 19.06.20
   • Саттарова С.О. и Тойчиева Н.С.
   • Сеит_Энон_А_Ю_,_статья_в_журнал_Science_and_Education
   • Статья Лепбук Эрданова А.Н. (3)
   • Турсунова 1
   • Хидойходжаева-1
   • Холчураев Ботир
   • Ҳ.М.Юнусова
   • Шийрин Педагогика
   • Эргашев 1

Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling