Choriyev alisher zoyirovichning taqvimiy mavzu


Download 376.7 Kb.
bet3/3
Sana06.10.2020
Hajmi376.7 Kb.
1   2   3


Izoh:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat )
X SINF

Darslar

tartibi

Mavzu nomi

Soat

O’tiladigan

muddat

O’tilgan muddat

Uyga vazifa

I CHORAK

1-dars

To‘plam tushunchasi, to‘plamlar ustida amallar; to‘ldiruvchi to‘plam

1


2-dars

To‘plam tushunchasi, to‘plamlar ustida amallar; to‘ldiruvchi to‘plam

1


3-dars

To‘plam tushunchasi, to‘plamlar ustida amallar; to‘ldiruvchi to‘plam

1


4-dars

To‘plam tushunchasi, to‘plamlar ustida amallar; to‘ldiruvchi to‘plam

1


5-dars

Mulohazalar. Inkor, kon’yuksiya va diz’yunksiya

1


6-dars

Mulohazalar. Inkor, kon’yuksiya va diz’yunksiya

1


7-dars

Mulohazalar. Inkor, kon’yuksiya va diz’yunksiya

1


8-dars

Mantiqiy teng kuchlilik; mantiqiy qonunlar

1


9-dars

Mantiqiy teng kuchlilik; mantiqiy qonunlar

1


10-dars

Implikasiya, konversiya, inversiya va kontrapozisiya

1


11-dars

Implikasiya, konversiya, inversiya va kontrapozisiya

1


12-dars

Predikatlar va kvantorlar

1


13-dars

Predikatlar va kvantorlar

1


14-dars

To‘g‘ri fikr yuritish (argumentatsiya) qonunlari; paradokslar va sofizmlar

1


15-dars

To‘g‘ri fikr yuritish (argumentatsiya) qonunlari; paradokslar va sofizmlar

1


16-dars

Masalalar yechish

1


17-dars

Masalalar yechish

1


18-dars

Masalalar yechish

1


19-dars

1-Nazorat ishi

1


20-dars

Sodda foizlar, murakkab foizlar

1


21-dars

Sodda foizlar, murakkab foizlar

1


22-dars

Sodda foizlar, murakkab foizlar

1


23-dars

Masalalar yechish

1


24-dars

Masalalar yechish

1


25-dars

Masalalar yechish

1


26-dars

2-Nazorat ishi

1


27-dars

Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


28-dars

Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


II CHORAK

29-dars

Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


30-dars

Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


31-dars

Sodda irratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


32-dars

Sodda irratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


33-dars

Sodda irratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


34-dars

Sodda irratsional tenglamalar va ularning sistemalari

1


35-dars

Sodda ko‘rsatkichli tenglamalar va ularning sistemalari

1


36-dars

Sodda ko‘rsatkichli tenglamalar va ularning sistemalari

1


37-dars

Sodda ko‘rsatkichli tenglamalar va ularning sistemalari

1


38-dars

Sodda ko‘rsatkichli tenglamalar va ularning sistemalari

1


39-dars

Tenglamalarni taqribiy yechish

1


40-dars

Tenglamalarni taqribiy yechish

1


41-dars

Sodda ratsional tengsizliklar va ularning sistemalari

1


42-dars

Sodda ratsional tengsizliklar va ularning sistemalari

1


43-dars

Sodda ratsional tengsizliklar va ularning sistemalari

1


44-dars

Sodda irratsional tengsizliklar

1


45-dars

Sodda irratsional tengsizliklar

1


46-dars

Masalalar yechish

1


47-dars

3-Nazorat ishi

1


III CHORAK

48-dars

Masalalar yechish

1


49-dars

Masalalar yechish

1


50-dars

Munosabatlar va akslantirishlar; funksiya

1


51-dars

Munosabatlar va akslantirishlar; funksiya

1


52-dars

Munosabatlar va akslantirishlar; funksiya

1


53-dars

Elementar funksiyalar monotonligi, eng katta va eng kichik qiymatlari haqida tushuncha

1


54-dars

Elementar funksiyalar monotonligi, eng katta va eng kichik qiymatlari haqida tushuncha

1


55-dars

Chiziqli va kvadratik modellar

1


56-dars

Chiziqli va kvadratik modellar

1


57-dars

Chiziqli va kvadratik modellar

1


58-dars

4-Nazorati shi

1


59-dars

Davriy jarayonlar va ularni kuzatish

1


60-dars

funksiyalari va ular yordamida modellashtirish

1


61-dars

funksiyalari va ular yordamida modellashtirish

1


62-dars

funksiyalari va ular yordamida modellashtirish

1


63-dars

Eng sodda trigonometrik tenglamalar

1


64-dars

Eng sodda trigonometrik tenglamalar

1


65-dars

Eng sodda trigonometrik tenglamalar

1


66-dars

Eng sodda trigonometrik tenglamalar

1


67-dars

Eng sodda trigonometrik tenglamalar

1


68-dars

Eng sodda trigonometrik tenglamalar

1


69-dars

Masalalar yechish

1


70-dars

Masalalar yechish

1


71-dars

Masalalar yechish

1


72-dars

5-Nazorat ishi

1


73-dars

Grafiklarni almashtirish

1


74-dars

Parametrik ko‘rinishda berilgan sodda funksiyalar grafiklari

1


75-dars

Parametrik ko‘rinishda berilgan sodda funksiyalar grafiklari

1


76-dars

Ko‘rsatkichli funksiya va uning grafigi

1


77-dars

Bevosita yechiladigan ko‘rsatkichli tenglamalar va tengsizliklar

1


78-dars

Bevosita yechiladigan ko‘rsatkichli tenglamalar va tengsizliklar

1


IV CHORAK

79-dars

Bevosita yechiladigan ko‘rsatkichli tenglamalar va tengsizliklar

1


80-dars

6-Nazorat ishi

1


81-dars

Logarifm haqida tushuncha. Logarifmik funksiya. Eng sodda logarifmik tenglama va tengsizliklar

1


82-dars

Logarifm haqida tushuncha. Logarifmik funksiya. Eng sodda logarifmik tenglama va tengsizliklar

1


83-dars

Logarifm haqida tushuncha. Logarifmik funksiya. Eng sodda logarifmik tenglama va tengsizliklar

1


84-dars

Logarifm haqida tushuncha. Logarifmik funksiya. Eng sodda logarifmik tenglama va tengsizliklar

1


85-dars

Ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish

1


86-dars

Ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish

1


87-dars

Ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish

1


88-dars

Masalalar yechish

1


89-dars

Masalalar yechish

1


90-dars

Masalalar yechish

1


91-dars

Masalalar yechish

1


92-dars

7-Nazorat ishi

1


93-dars

Kompleks sonlar va ular ustida amallar. Kompleks sonni tasvirlash

1


94-dars

Kompleks sonlar va ular ustida amallar. Kompleks sonni tasvirlash

1


95-dars

larda

ko’rinishdagi kompleks sonlar

1


96-dars

Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarning ko‘paytmasi va bo‘linmasi

1


97-dars

Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarning ko‘paytmasi va bo‘linmasi

1


98-dars

Kompleks sondan kvadrat ildiz chiqarish

1


99-dars

Masalalar yechish

1


100-dars

Masalalar yechish

1


101-dars

Masalalar yechish

1


102-dars

8-Nazorat ishi

1GEOMETRIYA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
X SINF

Darslar

tartibi

Mavzu nomi

Soat

O’tiladigan

muddat

O’tilgan muddat

Uyga vazifa

I CHORAK

1-dars

Planimetriyaning mantiqiy tuzilishi

1


2-dars

Geometrik masalalar va ularni yechish metodlari

1


3-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


4-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


5-dars

1-nazorati shi

1


6-dars

Nazorat ishi tahlili

1


7-dars

Fazoviy geometrik shakllar. Ko‘pyoqlar

1


8-dars

Fazoviy geometrik shakllar. Ko‘pyoqlar

1


9-dars

Aylanish jismlari: silindr, konus va shar

1


10-dars

Aylanish jismlari: silindr, konus va shar

1


11-dars

Loyiha ishi

1


12-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


13-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


14-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


15-dars

2-nazorati shi

1


16-dars

Nazorat ishi tahlili

1


17-dars

Fazoda ayqash, parallel va kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar

1


18-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


II CHORAK

19-dars

To‘g‘ri chiziqning tekislikka parallelligi

1


20-dars

Kesishuvchi va parallel tekisliklar

1


21-dars

Stereometriya aksiomalari va ulardan kelib chiquvchi natijalar.

1


22-dars

Ko‘pyoqlarni tekislikda tasvirlash

1


23-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


24-dars

Amaliy, kundalik turmushda uchraydigan va fanlararo bog‘liqlikdagi masalalarni yechish

1


25-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


26-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


27-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


28-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


29-dars

3-nazorati shi

1


30-dars

Nazorat ishi tahlili

1


31-dars

Fazoda ikki to‘g‘ri chiziqning o‘zaro joylashuvi

1


32-dars

Fazoda ikki to‘g‘ri chiziqning o‘zaro joylashuvi

1


III CHORAK

33-dars

Fazoda tekislik va to‘g‘ri chiziqning o‘zaro joylashuvi

1


34-dars

Fazoda ikki tekislikning o‘zaro joylashuvi

1


35-dars

Fazoda ikki tekislikning o‘zaro joylashuvi

1


36-dars

Fazoda parallel proyeksiya

1


37-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


38-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


39-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


40-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


41-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


42-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


43-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


44-dars

4-nazorat ishi

1


45-dars

Nazorat ishi tahlili

1


46-dars

Fazoda perpendikular to‘g‘ri chiziq va tekisliklar

1


47-dars

Fazoda perpendikular to‘g‘ri chiziq va tekisliklar

1


48-dars

Fazoda perpendikular, og‘ma va masofa

1


49-dars

Uch perpendikularlar haqidagi teorema

1


50-dars

Fazoda tekisliklarning perpendikularligi

1


51-dars

Fazoda ortogonal proyeksiya va undan texnikada foydalanish

1


52-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


53-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


IV CHORAK

54-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


55-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


56-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


57-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


58-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


59-dars

5-nazorati shi

1


60-dars

Nazorat ishi tahlili

1


61-dars

Takrorlash

1


62-dars

Masalalar yechish

1


63-dars

Masalalar yechish

1


64-dars

Masalalar yechish

1


65-dars

Loyiha ishi

1


66-dars

Amaliy mashq va tatbiqlar

1


67-dars

Yakuniy nazorat ishi

1


68-dars

Nazorat ishi tahlili

1


Izoh:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Download 376.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling