Чунки, мохият ходисасини мустакил урганувчи, у шу мохиятни узлаштириш учун муайян сузлар оркали фикрлар ишлаб чикаради ва биз ушбу фикрлар-дан муайян тушунчаларни хосил килишимиз мумкин


Download 13.98 Kb.
Sana03.06.2022
Hajmi13.98 Kb.
#729333
Bog'liq
БОН-37-БЕТ
БОН-11-БЕТ

-37-

Чунки, мохият ходисасини мустакил урганувчи, у шу мохиятни узлаштириш учун муайян сузлар оркали фикрлар ишлаб чикаради ва биз ушбу фикрлар-дан муайян тушунчаларни хосил килишимиз мумкин. Яъни амалдаги мохи­ятни билиш учун, онггимиз айнан шу мохият хусусида уйлаши, уни тубдан фахмлаши ва фахмланишдан ортириб олинаётган маънони фикрда ифода этиши лозим булади. Агар шу амаллар, билиш илмида амалда бажарилмаса, яъни мохият хусусида уйланмаса, унинг туб асоси онгда ва аклда фахмлан-маса, амалдаги мохият мазмуни тулик англашилмаган булиб, у шу холати билан хеч кандай фикрда акс этмайди ва эттирилмаган хисобланади. Айнан шу фикрлар, яъни мохият хусусидаги фикр-мулохазалар, инсон онггида муайян тушунча ва тасаввур хосил килиб олишга ёрдам беради. Бу дегани-миз, амалдаги мохият хусусида уйламасдан ва унинг туб мазмунини онгда фахмламасдан туриб, шу мохият тугрисида хеч кандай фикр ишлаб чикил-майди. Шундай экан, амалдаги мохиятларни мустакил билиш учун, дастлаб уй сарфланиши, сунг акл билан фахланиши ва шундан сунггина, у кайси сузда ва ёки фикрда аксланаётган булса, у худди шу фикрда ифода этилиши лозим. Нима учун биз, бу ерда, фикрлар ва тушунчалар хусусида сухбатла-шаяпмиз. Бунинг боиси, яъни асл сабаби шундаки, барча файласуфлар, амал­даги мохият ва ходисотларни мустакил билиш ва тушуниш учун фикр ишлаб чикканлар. Яъни хар кандай ва хар кайси файласуф, амалдаги мохият ва ходисотларни билиш учун, шу мохиятга нисбатан фикр ишлаб чикариш оркали, унинг мохият мазмунини узлаштирганлар ва англаб етганлар. Бу билан биз шу нарсани таъкидламокчимизки, инсон онгги ва акл заковати томонидан, муайян мохиятлар мазмуни ва ёки мантиги хусусида муайян фикр уйлаб топилмаса ва ишлаб чикилмаса, амалдаги мохият хам ва унинг хусусий ходисаси хам узлаштирилмаган ва у онгда англашилмаган хисобла­нади. Амалда кузатилаётган мохиятни билиш учун, дастлаб акл сарфланиши, яъни онгнинг узи шу мохият хусусида уйлаши ва уйлаганда хам, у шу мохиятнинг узини тубдан фахланиши лозим. Акс холда, мохиятнинг узи, онгда муайян фикрни тугдирмайди ва тугилмаган фикр англашилмаган мохият хисобланади. Демак шундай экан, хар кандай мураккаб масалани хам, инсон онгги, шу масала хусусида уйласа, мулохаза килса, унда унинг онггида муайян фикр уйгонади ва шу уйгонган фикрнинг узи, шу масалага канчалик тугри ва ёки нотугрилигини таккослаб ва солиштириб куриш имконияти хар доим мавжуддир. Шундай экан, хар кандай мураккаб масалани илмий хал килиш учун, яъни унинг туб асосини мустакил билиш учун, даставвал фикр уйлаб топилиши ва ишлаб чикарилиши лозим ва шарт экан. Чунки курилаётган масала фахмланмаса, яъни у муайян фикрда ифода этилмаса, шу масаланинг мохияти мовхумлигича колади ва шу аснода, шу масаланинг туб асоси англашилмаган булиб чикади. Демак билиш учун, шу курилаётган масала буйича, уйлаб ва фахмлаб фикр тукилиши керак экан. Агар билувчи томонидан, курилаётган ва кузатилаётган масала буйича, муайян фикр тукиб чикарилмаса, ушбу масала уйланмаган, фахланмаган ва у англашилмаган хисобланади.
Download 13.98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling