Çukurova üNİversitesi jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ


Download 14.86 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/22
Sana26.11.2017
Hajmi14.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 
I
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
 
 
30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU 
 
 
 
 
BİLDİRİ ÖZLERİ 
 
25 – 27 EKİM 2007 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü. BALCALI KAMPÜSÜ 
MİTHAT ÖZSAN AMFİSİ 
 
ADANA 
 
 
 
 
 
Yayına Hazırlayanlar 
 
Sedat TÜRKMEN 
Semiha İLHAN 
 
 
 
 
 

 
II
 
DÜZENLEME KURULU 
 
 
ONURSAL BAŞKAN 
 
Prof. Dr. Alper AKINOĞLU - REKTÖR 
 
BAŞKAN 
 
Prof. Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ - BÖLÜM BAŞKANI 
 
SEKRETERYA 
 
Doç. Dr. Sedat TÜRKMEN – SEMPOZYUM SEKRETERİ 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ  
Yrd. Doç. Dr. Altay ACAR 
Yrd.Doç.Dr. Hakan GÜNEYLİ 
SEMİHA İLHAN 
SİBEL MERAL 
 
SAYMAN 
 
Dr. Müzeyyen ŞEVKİN 
 
ÜYELER 
 
Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ 
Prof. Dr. Fikret İŞLER 
Prof. Dr. Niyazi AVŞAR 
Prof.Dr. Ümit ŞAFAK 
İsmet CENGİZ 
Dr. Mehmet TATAR 
Öğr.Gör.Dr. Hatice KARAKILÇIK 
Fevzi ACEVİT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III
 
 
BİLİM KURULU 
 
 
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL 
Prof. Dr. Mesut ANIL 
Prof. Dr. Mesut ANIL 
Prof. Dr. Can AYDAY 
Prof. Dr. Erdin BOZKURT 
Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ 
Prof. Dr. Vedat DOYURAN 
Prof. Dr. Okay EROSKAY 
Prof. Dr. Nurdan İNAN 
Prof. Dr. Selim İNAN 
Prof. Dr. Ergun GÖKTEN 
Prof. Dr. Cahit HELVACI 
Prof. Dr. Okay GÜRPINAR 
Prof. Dr. Halil GÜRSOY 
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL 
Prof. Dr. Ali KOÇYİĞİT 
Prof. Dr. Aral İ. OKAY 
Prof. Dr. Semir ÖVER 
Prof. Dr. Cem SARAÇ 
Prof. Dr. Muharrem SATIR 
Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU 
Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK 
Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK 
Prof. Dr. Orhan TATAR 
Prof. Dr. Haluk TEMİZ 
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ 
Prof. Dr. Reşat ULUSAY 
Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ 
Prof. Dr. Yücel YILMAZ 
Prof. Dr. İlyas YILMAZER 
Bölüm Öğretim Elemanları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV
ÖNSÖZ
 
 
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 
kuruluşunun 30. yılı nedeniyle Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası, Adana Şubesinin ortaklaşa düzenledi 30 Yıl Jeoloji Sempozyumu 2007 
– 2009 yıllarının Dünya Yer Yılı olarak ilan edildiği dönem içerisinde bulunması açısında 
da ayrıca önem taşımaktadır. Yalnızca akademik çevre değil, toplumun diğer kesimlerinin 
de yerbilimlerinin çeşitli konularına olan ilgisine katkı sağlayacak bir etkinlik olan bu 
sempozyum, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün kurulduğu 1977 
yılından itibaren düzenlediği  Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinliklere bir yenisini daha 
ekleyerek bu yolda çalışmalarını devam ettirecektir. Ülkemizde son yıllarda yoğun bir 
şekilde karşılaştığımız doğa olaylarının afete dönüşmesi, bunun yerbilimleri ile olan ilgisi 
tüm insanların Jeolojiye olan ilgisini arttırmış  ve bu kapsamda toplumun jeoloji alanında 
bilinçlendirilmesi, bu doğa olaylarının afete dönüşmesini önlemede önemli bir görev haline 
gelmiştir. Özellikle akademik çevrenin bu konuda göstereceği sorumluluk kuşkusuz daha 
önemlidir. 30. Yıl Jeoloji Sempozyumunun bu konuda topluma  yararlı bilgiler ve mesajlar 
vereceği kuşkusuzdur. 
 
 
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1977 yılında Temel Bilimler 
Fakültesinde Yer Bilimleri Bölümü olarak kurulmuş, 1978 yılında ilk öğrencisini alarak 
öğrenime başlamıştır. 1982 Yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlanarak 
Jeoloji Mühendisliği diploması vermeye başlamıştır. Halen 11 Profesör, 2 Doçent, 4 
Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi  görev yapmaktadır.  
 
Kuruluşundan itibaren sırasıyla, Prof. Dr. Ural DİNÇ, Prof. Dr. Ahmet ACAR, Prof. Dr. 
Sungu L. GÖKÇEN, Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ, Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL ve Prof. Dr. 
Fikret İŞLER bölüm Başkanlığı yapmıştır. Bölüm Başkanlığı görevini halen Prof. Dr. Ulvi 
Can ÜNLÜGENÇ  yürütmektedir. 
 
30. Yıl Jeoloji Sempozyumu ülkemizde yoğun bir sempozyum etkinliklerinin olduğu 
döneme rastlamasına rağmen 100 sözlü bildiri, 22 poster bildiri, 5 konferans ile 25 farklı 
oturumda 4 ayrı salonda  siz değerli katılımcıların katkısı ve ilgisi gerçekleşecektir. 
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, köklü yapısı ve başarıları bu 
durumdan onur duymaktadır. 
 
Sempozyuma katlılarından dolayı başta siz katılımcılara, Onursal Başkanlığı yapan Sayın 
Rektör Alper AKINOĞLU’nun  şahsında Çukurova Üniversitesine, Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Dekanlığına ve bu sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile birlikte 
düzenleyen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca 
Sempozyuma maddi destek sağlayan Tüm kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ederiz.  
 
Jeoloji bölümünün kurucu öğretim üyelerinden olan ve Sempozyum düzenleme kurulu 
üyesi sayın Prof. Dr. Servet YAMAN’ın ani vefaatı büyük üzüntü yaratmıştır, Sempozyum 
programında Maden Yatakları Jeokimya oturumları Prof. Dr. Servet YAMAN adına 
düzenlenerek hocamızın anısına armağan edilmiştir.  
Sempozyumun Ülkemize, bilime, Adana Halkına ve tüm Jeoloji çevresine hayırlı olması 
dilğiyle..... 
     
 
 
DÜZENLEME KURULU  

 
V
 
İçindekiler………………………………………………………………………………….. 
I
HİDROJEOLOJİ VE ÇEVRE……………………………………………………………. 
1
Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Akifer Kirlenebilirliliğinin Değerlendirilmesi 
Celalettin ŞİMŞEK ve Nesrin BARIŞ
 ….................................................................................... 
2
Yalova, Armutlu Jeotermal Sahasının Önemi 
Güler GÖÇMEZ,Erdoğan ÖLMEZ ve Tevfik KAYA
……………………………………..………… 3
Çanakkale Yerleşim Alanının Yeraltı Suyu Kalitesi 
Ozan DENİZ ve Alper BABA
 ……………………………………….............................................. 
4
Mersin-Tarsus Akiferleri Yeraltısuyu Akım Modeli 
Zübeyde Hatipoğlu ve Louis H. Motz
………………………………………………………………… 6
Çanakkale-Çan Jeotermal Alanının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi 
Ozan DENİZ, Gültekin TARCAN ve Alper BABA
 …………………………………………………. 
8
Barajsız Hidroelektrik: 12 Bin Yıllık Hasankeyf 
İlyas YILMAZER, Özgür YILMAZER, Yasemin LEVENTELİ
 
, Evrim ULUADAM ve Özlem 
YILMAZER
……………………………………………………………………………………………. 
10
Mühendislik Projelerinde Ulusal Servet Kavramı: Munzur – Uzunçayır Barajı 
İlyas YILMAZER
1
, Servet ARMAÇ
1
, Özgür YILMAZER
2
,
 
Ali ÖZVAN
1
 ve Özlem 
YILMAZER
2
……….…………………………………………………………………………………... 
12
Sart Çamur Kaplıcası (Salihli - Manisa) ve Çevresinin Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası 
Tuğbanur ÖZEN ve Gültekin TARCAN
…………………………………………………………….. 13
Akdeniz İkliminde Akifer Termal Enerji Depolaması ile Seralarda Isıtma-Soğutma 
Potansiyelinin Belirlenmesi 
Bekir TURGUT, Halime PAKSOY, Şazye BOZDAĞ, Hunay EVLİYA,  Kazım ABAK, H. Yildiz 
DASGAN
 …………………………………………………………………….…............................... 
15
JEOFİZİK……………………………………………………………………………....... 17
Yüksek Çözümlü Sismik Kayıtlar ile Kuzey Marmara Deniz Şelfinin Sismik Stratigrafisi 
Hatice KARAKILÇIK ve Ulvi Can ÜNLÜGENÇ
 …………………………………………………… 
18
Doğu Akdeniz Bölgesi Depremlerinin Kaynak Parametreleri ve Tarihsel Depremlerle 
İlişkili Tsunami Simülasyonları 
T. TAYMAZ , S. YOLSAL  ve A.C. YALÇINER 
……………………………………………………. 20
Erzurum Havzası (D.Anadolu) Sismotektoniğinde Yeni Veriler 
M. Salih BAYRAKTUTAN
 ……………….………………………………………………………….. 
22
Acıgöl Graben Havzasının (KD-Denizli) Tektonik Gelişiminin AMS Yöntemi ile 
İncelenmesi 
Ezher TOKER
 
ve Ali AYDIN
………………………………………………………………................ 24
MADEN YATAKLARI………………………………………………………………..….... 26
Türkiyenin Bor Potansiyeli ve Ülke Ekonomisindeki Yeri 
Cahit HELVACI
 ………………………………….…………………………………………………... 
27
Yoğunoluk (Kadirli-Osmaniye) Boksit Yataklarının Jeokimyasal İncelenmesi 
Mustafa AKYILDIZ
1
, Semiha İLHAN
1
 ve Yusuf URAS
2
…………..………………………………. 30
Biga Yarımadası'nda Sülfürlü Mineralizasyonlara Bağlı Değerli İz Elementlerin Önemi 
A.GEDİKOĞLUve D. MARAL……………
…………………………………………………………… 32
Dereyalak Köyü (Eskişehir) Çevresindeki Agat ve Opal Oluşumlarının Jeolojisi ve 
Ekonomik Önemi 
Uğur ARZOĞULLARI ve Ayten ÇALIK
……….……………………………………………………. 33
Hatıldağ Formasyonunun (Ağsaklar/Bolu) Organik Karbon ve İz Metal Zenginleşmeleri 
D. Banu KORALAY ve Ali SARI
............................................................................................... 35
Nadara (Uşak) Çevresindeki Volkanik Kayaçların Hidrotermal Alterasyonu ile İlişkili Kil 
Zonu 

 
VI
Canan ÖNER 
…………………………………………………………………………………………. 36
Güzelyurt (Aksaray) Bölgesi Alunit Yatağının Mineralojisi ve Jeokimyası 
Fevzi ÖNER ve Nesrin ERTEK
 ……………………………………………………………………… 
37
Kapadokya Bölgesi Kaolinitik Tüflerinin Hammadde Olarak Beyaz Çimento Üretiminde 
Kullanılması 
Nesrin ERTEK ve Fevzi ÖNER
 …………………………………………….………………………... 
38
Hidrotermal Yataklarda Eu ve Ce Karakteristiklerinin Değişimi ve Jenez Açısından 
Değerlendirilmesi 
Berna YAVUZ ve Şükrü KOÇ
 ………………………………………….……………………………. 
40
Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi ve 
Jeokimyasal Özellikleri 
Cahit HELVACI, İbrahim GÜNDOĞAN, Tolga OYMAN, Hasan SÖZBİLİR ve Osman 
PARLAK
………………………………..……………………………………………………………… 
42
Sıvı Kapanımlar ile Evaporit Havzalarının Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 
Gülay SEZERER KURU
........................................................................................................... 45
Küçükkoraş (Orta Toroslar) Terra Rossalarınının Kimyasal İçeriklerinin 
Yorumlanmasına Çokdeğişkenli İstatistiksel Yaklaşım 
Semiha İLHAN ve M.Gürhan YALÇIN
…………………………….……………………………….. 47
Hasbey (Van Gölü Güneyi) Yöresindeki Cevherli Dolomitlerin Jeolojik ve Jeokimyasal 
Özellikleri 
Ali Rıza ÇOLAKOĞLU ve urKurtuluş GÜNAY
 …………………………………………………….. 
49
Keban (Elazığ) Pb-Zn Cevherleşmelerindeki Piritlerde Kükürt İzotopları İncelemeleri 
Leyla KALENDER, Cemal BÖLÜCEK ve Güllü KIRAT
............................................................ 51
Jeoistatistiksel Kestirimde Lokal Belirsizliğin Değerlendirilmesinde Alternatif 
Yaklaşımlar 
Arzu Giray BALTACI ve Cem SARAÇ
………………………………………………………………. 52
Sandıklı (Afyon) Zeolitik Tüflerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri ve 
Sanayide Kullanılabilirliği, Batı Anadolu, Türkiye 
Yahya ÖZPINAR ve Barış SEMİZ
 …………………………………………………………………... 
54
MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ……………………………………………………….. 56
Orta Anadolu’da Granitoyidlerin Duraksamalı Yüzeylenmesi ve Önülke Havza Gelişimi: 
Apatit Fission-Track ve Tektonostratigrafik Veriler 
Durmuş BOZTUĞ, Raymond C. JONCKHEERE,
 
Haluk TEMİZ
 
ve Lothar RATSCHBACHER
 
. 57
Toros Ofiyolit Kuşağı (Pozantı-Karsantı, Pınarbaşı, Mersin) Kromititleri İçerisindeki İlk 
Kez Belirlenen Laurit, Ru-Os, Os-Ir Alaşımları, Ir-Sülfit ve Küproiridsit Mineralleri: 
Platin Grubu Mineral ve Platin Grubu Element Jeokimyası, Güney Türkiye 
Hatice KOZLU-ERDAL
 ……………………………………………………………………………… 59
Rutil İçeren Berit Metaofiyoliti (Kahramanmaraş, GDTürkiye) Kromititleri İçerisinde İlk 
Kez Gözlenen Pt-Fe Alaşımları ve Polifazlı Pd-Pt-Te ve Pd-Sb-As Mineralizasyonları 
Hatice KOZLU ERDAL, Frank MELCHER
 
ve Hazel PRİCHARD
……………………………….. 62
Etili (Çanakkale) Güneyindeki Volkanik ve Plütonik Kayaların Petrografisi ve Jeokimyası 
Oya TÜRKDÖNMEZ ve Mustafa BOZCU…………………………………………………………………
 
64
Erken Miyosen Yaşlı Karaboldere Kalderası’nın (Uşak, Batı Anadolu) Volkanolojik 
Evrimi ve Stratigrafik Özellikleri 
Özgür KARAOĞLU ve Cahit HELVACI…………………………………………………………………… 
66
Kömürhan Köprüsü (Baskil-Elazığ) Kuzeyindeki Volkanik Kayaçların Kökeni 
Tamer RIZAOĞLU, Osman PARLAK
 
ve Fikret İŞLER………………………………………………… 
68
İzmir-Ankara Kenet Zonundaki Suprasübdüksiyon Ofiyolitleri: Petrolojisi, Mineral 
Kimyası ve Tektonomagmatik Ortamı 
Ender SARIFAKIOĞLU, Hayrettin ÖZEN, Aydın ÇOLAKOĞLU
 
ve Hüseyin SAYAK…………… 
70
Kızıldağ (Hatay) ve Tekirova (Antalya) Ofiyolitlerindeki Kabuk Birimlerini Oluşturan 

 
VII
Farklı Magma Gelişimlerinin Jeokimyası ve Tektonik Ortamı, Güney Türkiye 
Utku BAĞCI ve Osman PARLAK
………….……………………………………………………….... 73
Süphan Stratovolkanı’nın Bazaltik Traki-andezitik Lavlarının Mineralojik-Petrografik ve 
Jeokimyasal Özellikleri 
Yavuz ÖZDEMİR, Nilgün GÜLEÇ ve A. Ümit TOLLUOĞLU
………………………………......... 75
Köprübaşı (Manisa) Uranyum Cevherleşmesinin Mineralojik ve Petrografik İncelenmesi
 
Hülya KACMAZ ve Eran NAKOMAN
……………………………………………………………..... 77
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ…………………….……………………………………...... 79
Ankara – Pozantı Otoyolu Eminlik –Çiftehan Kesimindeki Tünel Kazı ve Destekleme 
Çalışmaları 
Ugur Cemal OĞUZBERK
 
ve Sedat TÜRKMEN
………………………………………………......... 80
Jeotermal Sondajlarda Formasyon Özelliklerine Uygun Matkap Seçimi İçin Yeni Bir 
Yaklaşım 
Adil ÖZDEMİR
……………………………………………………………………………………..... 82
KazakIı (Isparta) Heyelanı ve Yapılan İyileştirmeler 
Ali YALÇIN ve Hasan AKKOÇAK
……………………………………………................................
 
83
Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Barajlar Örnek: Dim Barajı (Antalya) 
Ayhan KOÇBAY
 …………….................................................................................................... 
85
Mesozoik Yaşlı Akhisar Kireçtaşlarının Mühendislik Özellikleri ve Onların Blok Verimini 
Etkileyen Faktörler 
Hakan ELÇİ, A. Bahadır YAVUZ
 
ve Necdet TÜRK
……………………………………………….... 86
Kapodokya Bölgesi (Avanos-Nevşehir) Yapı Taşlarının Mineralojik, Kimyasal ve 
Jeomekanik Özellikleri 
 Hidayet TAĞA ve Fevzi ÖNER
…………………………………………………………………….... 88
Gölbaşı ve Çubuk (Ankara) Andezitlerinin Boyutlu Taş Olarak Kullanılabilirliğinin 
İncelenmesi 
İ. BUZKAN ve B. AKBULUT
……………………………………………………………………....... 90
Örnek Boyutunun Kayaçların Zamana Bağlı Olarak Su Emme Değerlerindeki Değişime 
Etkisi 
İbrahim ÇOBANOĞLU, Sefer Beran ÇELİK
 
ve İsmail DİNÇER
………………………………..... 92
Evri (Pazarcık-Kahramanmaraş) Dolayı Eosen Kireçtaşının Mermer Olarak 
Değerlendirilmesi ve Mermer Ocak İşletmesinin Yeraltı Suyuna Olası Etkileri 
Mesut ANIL, Cengiz YETİŞ ve Mehmet TÜRKMENOĞLU
 ……………..................................... 
94
Antalya–Mersin Arası Hızlı Tren Projesi’nin Önemi ve Gerekliliği 
Yasemin LEVENTELİ, İlyas YILMAZER, Deniz Pınar ÖNDER
…………………………............ 96
Çukurovalıların Doğal Afetlerden Korunması 
Özgür YILMAZER, İlyas YILMAZER, Levent AKDUMAN, Özlem YILMAZER ve Servet 
ARMAÇ
……………………………………………………............................................................ 
98
Farklı Yöntemlerle Bozunma Derecesinin Kestirimi: Harşit Granitoyidi (KD Türkiye) 
Ş. CERYAN, K. ZORLU, C. GÖKÇEOĞLU ve H.A. NEFESLİOĞLU
….....................................  100
Anayol ve Bileşenlerinin Konumlandırılması: Cildikısık Tuneli Geçişi (Karabük) 
Özgür YILMAZER,
 
Altay ACAR, Yasemin LEVENTELİ, Levent AKDUMAN, İlyas 
YILMAZER
…………...............................................................................................................  102
Seyhan Kavşak Projesi Alternatif Aks Yerlerinin Mühendislik Jeolojisi Değerlendirmesi 
Sedat TÜRKMEN
 …................................................................................................................  105
PALEONTOLOJİ………………………………………………………………………….. 107
Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Yakın Çevresi Bentik Foraminiferlerinin 
Taksonomik Dağılımı 
Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Baki YOKEŞ ve Feyza DİNÇER
………………………………..... 108
Afyon Zonu’na Ait Geç Triyas – Malm Budağan Karbonat İstifinin Foraminifer ve Alg 
İçeriği (Emet – Kütahya, Batı Turkiye)
  

 
VIII
İsmail İŞİNTEK, Erhan AKAY, Altuğ HASÖZBEK ve Burhan ERDOĞAN
 …………….............  109
Antalya Naplarının Kretase Akdoğan Kesiti: Pamphylıan Havzasında Anoksik Olay 
Ayşe BOZCU, François BAUDIN, Mustafa BOZCU ve Andre POISSON.......................................
  111
Akdağ (Isparta Güneyi) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Denizel Birimlerindeki Taşınmış 
Nannofosillere Ait Sayısal Veriler 
Kerem HEPDENIZ ve Enis Kemal SAGULAR
………………………………………………………  112
Bey Dağları Karbonat Platformu (Batı Toroslar) Üst Kretase Rudist Biyostratigrafisi 
Sacit ÖZER ve Bilal SARI
……………………………………………………………………………. 114
Marmara Denizinin Güney ve Güneybatısındaki Mollusk Kavkılarında Kimyasal Element 
Dağılımlarının Biyojeokimyasal Özellikleri 
Saday Azadoğlu ALİYEV, Ali SARI, Bahadır ÖKTEN, D. Banu KORALAY ve Derya 
KOCA
………………………………………………………………………………………………...... 116
Tire-Akçaşehir Kömürlerinin Yaşı ve Paleoekolojisi, Küçük Menders Grabeni Güney 
Kenarı, Batı Anadolu 
Tahir EMRE, Metin TAVLAN ve Mehmet Serkan AKKİRAZ 
…………………………………. 118
Batı - Orta Toroslarda Denizel Miyosen Çökellerinin Planktik Foraminifer 
Biyostratigrafisi ve Korelasyonu 
Tülay KÖKSOY
 ………………………………………………………………….............................. 120
Cyprıdeıs Torosa (Jones)’Nın Elek Tipi Delikleri Değişimi İle Parçıkan Formasyonu’nun 
(Doğu Anadolu) Paleotuzluğunun Belirlenmesi 
Atike NAZİK
 
ve Anne-Marie BODERGAT
…………………………………………………………..  122
Gülpınar ve Çevresinin Pliyosen Gastropoda-Pelecypoda Faunası İle Paleoekolojisi ve 
Paleocoğrafyası (Çanakkale-Kuzeybatı Anadolu) 
Pınar GÜVEN
 …………………………………………………………………………………………  123
Erken-Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Paleocoğrafyası ile 
Mikropaleontolojisine Genel Bir Bakış: Değirmençayı, KB Mersin, G Türkiye 
Güldemin DARBAŞ, Murat GÜL
 
ve Kemal ZORLU
……………………………………………...  125
Malkara (Tekirdağ) Yöresi Tersiyer Çökellerinin Ostrakod Faunası ve Ortamsal 
Özellikleri 
Ümit ŞAFAK
…………………………………………………………………………………………... 126
Pelitçik Havzası Neojen Gölsel Tortullarının Palinolojisi ve Paleoekolojik Şartların 
Yorumlanması 
Nurdan YAVUZ-IŞIK ve Cengiz DEMİRCİ
…………………………………………………………. 128
Geç Kampaniyen-Mastrihtiyen Yaşlı Rudistli Karbonat Platformunun Zonasyonu ve 
Depolanma Ortamları, Malatya Havzası-Doğu Anadolu 
Sacit ÖZER ve Bilal SARI
 ……………………………………………………………………………  130
Bey Dağları Karbonat Platformunun (Batı Toroslar) Geç Kretase Evrimi: Foraminifer-
Rudist Biyostratigrafisi ve Sr-C-İzotop Stratigrafisi Verileri 
Bilal SARI
 ……………………………………………………………………………………………..  132
SEDİMANTOLOJİ………………………………………………………………………… 134
Trakya Havzası Delta İstifine Farklı Bir Sedimantolojik Yaklaşım 
M.Zihni AKSOY
 ……………………………………………………………………………………….  135
Doğu Akdeniz Orta Miyosen Yaşlı Cingöz Klastiklerinin Çökelme Sisteminin Sekans 
Stratigrafik Açıdan Değerlendirilmesi 
Serpil Teymur PİNÇE, Uğraş IŞIK, Ahmet GÜVEN ve Nihal AKÇA
……………………………... 137
Adana – İskenderun Neojen Basenleri’nde Sıcaklık Gradyanı Dağılımı ve Basen - Petrol 
İlişkileri 
M. Kaya ÇOBAN
…………………………………………………………………………………….... 139
Sert Laminalı Kabuk (Kaliş Kabuk) Yüzey Şeklinin Kökeni, Mersin, Güney Türkiye 
Muhsin EREN
 …………………………………………………………………………………………  141
Ilıca-Alikayası (K-KD Kahramanmaraş Havzası, GD Türkiye) Alanında Yoğun 
Tektonizma Altındaki Miyosen İstifinin Sedimantolojik Özellikleri 
142

 
IX
Murat GÜL, Kemal GÜRBÜZ, Güldemin DARBAŞ
 
 ve Taceddin BABAOĞLU
………………….. 
Viranşehir Güncel Kıyı Sedimanlarının Özellikleri (Mersin-G Türkiye) 

Download 14.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling